Vad är central lungcancer?

Bland de flesta cancerformer är den vanligaste lungcancer, som är ledande inom strukturen av sjuklighet och dödlighet i många länder i världen. Trots framstegen i modern medicin, är tidig diagnos och behandling av lungcancer inte alltid genomförd i tid på grund av arten och mångfalden av de kliniska formerna av sjukdomen.

Central lungcancer är den vanligaste typen av skivkörtelcancerkarcinom som utvecklas från epitelomslaget i bronkial slemhinnan. Som regel påverkar den proximala (centrala) sektionerna av bronkierna, fånga sina enskilda stora segment (till skillnad från perifer cancer, som påverkar de små bronkierna).

Foto: Röntgen av central lungcancer

 • All information på webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och är inte en manual för handling!
 • Endast doktorn kan ge dig EXACT DIAGNOS!
 • Vi uppmanar dig att inte göra självläkande, men att registrera dig hos en specialist!
 • Hälsa åt dig och din familj! Förlora inte hjärtat
 • endobronchial - utvecklar inuti bronchusen;
 • peribronchial - utvecklar utanför bronchus i sin lumen.

Skillnaden mellan dessa former är de olika symtomen och sjukdomsförloppet. Central cancer i rätt lunga diagnostiseras hos patienter mycket oftare och utgör cirka 52% av patienterna.

I grunden ingår den här gruppen män över 40-45 år som var tunga rökare med erfarenhet. Mindre vanlig är central cancer i vänster lunga, vars diagnos är ungefär samma 48% av fallen.

Video: Varför rökning orsakar lungcancer

Tecken och symtom

Central lungcancer har särdrag som kännetecknas av flera kliniska former, återkommande egenskaper samt metastaser, som är hematogena eller lymfogena i naturen.

I de flesta fall påverkar den övre loberna på höger lunga, som är förknippad med en stor lumen av bronkierna. Central cancer diagnostiseras oftare och kännetecknas av tidig inbrott av metastaser som tränger in i hjärnan, lever, binjurar och benvävnader.

Symptomatiska manifestationer kan detekteras redan i sjukdoms tidiga skeden, eftersom de stora bronkierna är involverade i lesionsprocessen.

Experter identifierar tre huvudgrupper av tecken:

 • primära eller lokala symtom - förekommer i ett tidigt skede på grund av att en malign nod uppträder i bronkitens lumen;
 • sekundära symtom - förekommer i senare skeden under perioden av förekomst av inflammatoriska komplikationer eller på grund av tumörmetastas i olika organ. När sekundära symptom uppträder kan man tala om omfattningen av lesionsprocessen.
 • Vanliga symptom karaktäriserar sjukdomseffekten på organismen som helhet, och indikerar förändringar som följer av effekten av en malign neoplasma.

Naturen och svårighetsgraden av ovanstående symtom beror på den initiala lokaliseringen av den maligna neoplasmen, dess form och spridningsgraden.
Ett tidigt symptom som indikerar en sjukdom är en hosta, som i ett tidigt skede manifesterar sig i en mild form av diskret hosta.

När tiden utvecklas utvecklas den och blir en mer allvarlig kronisk form, med en paroxysmal hosta som inte leder till lättnad. Och som regel är det typiskt för rökare med erfarenhet.

En konsekvens av hostkomplikation är utsöndringen av slemhinnan, som gradvis ersätts av purulent. I ett senare skede förekommer blodproppar i sputumet, vars antal ökar och gradvis kan bli en vanlig hemoptys.

Ett karakteristiskt symptom är också svaghet, viktminskning, bröstsmärta. Dyspné, som stör nästan hälften av patienterna, är förknippad med tumörtillväxten och en minskning av bronkus lumen.

Hos 30-40% av patienterna förekommer en signifikant ökning av kroppstemperaturen, som åtföljs av växlande frossa och kraftig svettning. Dessa symptom är karakteristiska för endobronchial lungcancer.

Centralt pladecellscancer, som utvecklar peribronchialt, har inte tydligt uttryckta symtom eftersom tumören sprider sig genom lymfkörtlarna, nerverna och vävnaderna i lungan, vilket orsakar klämning och atelektas (ventilationsfel).

Hur en patient med lungcancer dör kan hittas här.

skäl

Nya studier har visat att utvecklingen av cancer, inklusive lungcancer, påverkas huvudsakligen av exogena faktorer. Bland de viktigaste är det möjligt att eliminera miljöförstöring och tobaksbruk.

Den första faktorn är försämringen av miljösituationen. Utvecklingen av industrin, som åtföljs av en ökning av utsläpp i atmosfären av skadliga produkter av industriell bearbetning, har en negativ inverkan på miljön. Det är också förknippat med en ökning av antalet fordon, vilket också bidrar till luftförorening genom produkter av ofullständig förbränning, avgaser, tekniska oljor och damm.

Den andra faktorn är ökningen av konsumtionen av tobaksvaror. Dessutom är bland befolkningen, mestadels män, den här andelen mycket högre än bland invånarna i landsbygdsområdena. Som ett resultat är män som bor i staden efter 40 års ålder med stor risk för lungcancer.

diagnostik

Den första etappen av undersökningen av patienten som ansökte till onkologen är att ta en historia, det vill säga patientens klagomål.

Baserat på mottagna klagomål ordinerar läkaren en omfattande undersökning som omfattar:

 • bedömning av fysiska patientdata
 • laboratorietester (allmänna test) av blod och urin;
 • cytologisk undersökning av sputum och spola från bronkierna;
 • biokemiskt blodprov;
 • lymfkörtelbiopsi;
 • pleural punktering;
 • diagnostisk thorakotomi
 • fibrobronchoscopy;
 • röntgen och CT-skanning av lungorna.

Video: Bronkoskopi med biopsi av central lungcancer

För att avslöja den fullständiga bilden av sjukdomen är det nödvändigt att fastställa tumörens morfologiska natur (histologi, cytologi).

För att göra en korrekt diagnos hos en patient används differentialdiagnos, vilket gör det möjligt att skilja symptomen på en cancer från liknande symtom på andra sjukdomar, såsom kronisk lunginflammation, sarkoidos, tuberkulos, bronkus adenom, lymfom.

Vid diagnoskomplikation föreskriver läkaren en diagnostisk thorakotomi.

radiogram

En av de viktigaste och moderna metoderna för att undersöka patienter är röntgenundersökning. Det är en ögonblicksbild av bröstet, gjord av olika prognoser.

Röntgen hjälper till att diagnostisera närvaron av en tumör, dess natur, storlek, egenskaper och låter dig också undersöka tillståndet av lymfkörtlarna. Radiologiska tecken tillåter läkaren att förskriva ytterligare forskning i form av tomografi, angiografi, bronkografi, CT.

Radiologi diagnos

Det är också en oumbärlig metod för att diagnostisera lungcancer. Radiologisk diagnostik möjliggör tidigt detektering av närvaron av en malign nodulär eller tumör i tidiga skeden, varigenom läkaren kan bekräfta diagnosen och förskriva ytterligare undersökningsåtgärder eller utveckla en individuell patientbehandling.

Lungemfysem är cancer eller inte, du kan läsa i den här artikeln.

Vet du hur mycket de lever i lungcancer med lungceller? Läs mer här.

Behandling av centrala lungcancer

Nuvarande behandlingar för centrala lungcancer inkluderar strålning och kemoterapi, kirurgisk behandling och kombinerad behandling om det finns medicinska indikationer för det.

Strålning - denna metod används som en radikal åtgärd vid behandling av plavocell lungcancer. Typerna av denna behandling är strålbehandling (strålbehandling) och radiokirurgi.

Radioterapi är indicerad för patienter med fas II och III-sjukdom, i sällsynta fall i början.

Det är inriktat på effekten av en kraftfull gammastrålebalk på tumören och metastaser, om någon. Denna terapi har en långvarig effekt och används därför ofta för behandling av lungcancer.

Radiokirurgi är inget mer än ett kirurgiskt ingrepp på ett blodlöst sätt på en tumör och metastaser i samband med en enda session. Med denna metod kan du ta bort tumörceller i alla delar av kroppen.

Kirurgisk - denna behandlingsmetod förblir det traditionella, men radikala sättet som garanterar fullständig härdning av patienten från lungcancer. Den kirurgiska metoden är indikerad för människor när tumören anses operativ och patientens kropp är tillräckligt stark.

Kemoterapi - denna metod är baserad på användningen av droger som kan verka på tumörceller. Det ordineras i kombination med strålbehandling för att få de bästa och effektiva resultaten.

Av de använda drogerna:

Kombinerad behandling - Denna metod används för att förbättra effektiviteten av behandling av centrala lungcancer. Övning visar användningen av olika alternativ för att kombinera olika behandlingsmetoder: strålbehandling med kemoterapi eller strålbehandling, som en preliminär beredning före kirurgisk behandling. Onkologer noterar det höga resultatet av denna övning.

Prognos (hur länge kan du leva)

Hittills är prognosen fortfarande ogynnsam, eftersom dödsgraden är hög som en följd av utvecklingen av central lungcancer. I frånvaro av behandling är procentsatsen ca 90% (inom två år).

Graden av överlevnad beror på behandlingen.

Överlevnadsfrekvenserna är dessutom:

Steg 1 - ca 80%;
Steg 2 - 40%;
Steg 3 - ca 20%.

Med användning av moderna metoder för behandling och operation ökar andelen överlevnad och är cirka 40-45% över en femårsperiod. Vid strålning eller kemoterapi är överlevnadsgraden för en femårsperiod cirka 10-12%.

förebyggande

Höga dödligheten hos patienter från centrala cancer tvingar att ägna särskild uppmärksamhet åt utveckling och genomförande av förebyggande åtgärder.

Detta komplex inkluderar:

 • utföra aktivt sanitärt och pedagogiskt arbete
 • minskning av andelen rökare;
 • regelbundna profylaktiska undersökningar;
 • upptäckt och snabb behandling av sjukdomen i tidiga skeden;
 • minska effekterna av externa negativa faktorer, vilket inkluderar skadliga arbetsförhållanden, luftföroreningar etc.

Att ta hand om sin egen hälsa och självdisciplin, ge upp dåliga vanor, regelbunden undersökning av specialister och tidig effektiv behandling kan förhindra utvecklingen av en sådan hemsk cancer som lungcancer. Detta kommer i sin tur att göra det möjligt att förlänga den dyraste personen en person har - sitt liv.

Central lungcancer

Central lungcancer är en malign tumör som påverkar de stora bronkierna, ända ner till de underliggande grenarna. Tidiga symptom på central lungcancer inkluderar hosta, hemoptys, andfåddhet; Sena symtom är förknippade med komplikationer: obstruktiv lunginflammation, ERW-syndrom, metastasering. Verifiering av diagnosen utförs av radiografi och lungens CT, bronkoskopi med målinriktad biopsi, spirometri. I operativa fall är behandlingen av central lungcancer kirurgisk, radikal (resektionsvolymen från lobektomi till avancerad eller kombinerad pneumonektomi), kompletterad med postoperativ strålbehandling, kemoterapi.

Central lungcancer

Central lungcancer är en bronkogen cancer med intra- eller peribronchial tillväxt, som härrör från de proximala delarna av bronchialträdet - huvud-, lobar- eller segmentbronkierna. Detta är den vanligaste kliniska och radiologiska formen av sjukdomen, som omfattar upp till 70% lungcancer (perifer lungcancer står för cirka 30%). Om emellertid perifer cancer upptäcks oftare med profylaktisk fluorografi, till och med innan symtom inleds, är den centrala orsaken till följd av att klagomål uppstår. Detta leder till att varje tredje patient med en central lungcancer, som självständigt söker läkarvård, redan är oanvändbar.

Hos män utvecklas lungcancer 8 gånger oftare än hos kvinnor. Vid upptäckt av tumöråldern varierar vanligen mellan 50 och 75 år. Lungcancer är det mest angelägna problemet med klinisk pulmonologi och onkologi, som är förknippad med både den höga andelen av cancerincidens och en stadig ökning av antalet patologiska fall.

Orsaker till central lungcancer

Alla faktorer som påverkar incidensen av central lungcancer är uppdelade i genetiska och modifierande. Kriterierna för genetisk predisposition är 3 eller fler fall av lungcancer i familjen, närvaron hos patienten i syndromet av polyneoplasi - primära multipelartade tumörer.

Modifierande faktorer kan vara exogena och endogena; de flesta av dem är potentiellt förebyggbara. De mest inflytelserika och farliga av dem rökning: Daglig rökning av ett paket cigaretter ökar risken för central lungcancer med 25 gånger och dödligheten med 10 gånger. En annan signifikant exogen faktor är effekten på bronkialepitelet av miljökarcinogener (polyaromatiska kolväten, gaser, hartser, etc.), industriella föroreningar (gödningsmedel, syror och syror, arsenik, kadmium, krom). Joniserande strålning har en systemisk effekt på kroppen, vilket ökar risken för att utveckla maligna tumörer.

De viktigaste endogena orsakerna innefattar kronisk obstruktiv lungsjukdom (kronisk lunginflammation, kronisk bronkit, lungfibros, etc.), lungtubberkulos. Icke-avtagbara riskfaktorer anses vara kön och ålder över 45 år. Vanligtvis utvecklar centrala lungcancer mot bakgrund av bronkial slemhinnansplasi, så det är inte förvånande att över 80% av patienterna är tungrökare och 50% drabbas av kronisk bronkit.

Klassificering av centrala lungcancer

Enligt den kliniska-anatomiska klassificeringen är den centrala lungcancer uppdelad i endobronchial (endofytisk och exofytisk), peribronchial nodulär och peribronchial grenad. Enligt de histomorfologiska egenskaperna hos strukturen finns det skikthet (epidermal), småcell, storcellskarcinom, lungadenokarcinom och andra sällsynta former. I 80% av fallen är central lungcancer verifierad som skvätt.

I den nationella klassificeringen av central lungcancer, utmärks fyra stadier av oncoprocess:

Steg 1 - tumördiameter upp till 3 cm, lokaliserad vid nivån av segmentbronkusen; det finns ingen tecken på metastasering.

Steg 2 - tumördiameter upp till 6 cm, lokalisering vid nivån av lobar bronchus; det finns enskilda metastaser i de bronkopulmonala lymfkörtlarna.

Steg 3 - tumörens diameter är mer än 6 cm, det finns en övergång till huvud eller annan lobarbronk Det finns metastaser i trakeobronchiala, bifurcation, paratrakeal lymfkörtlar.

Steg 4 - Spridningen av tumören bortom lungan med övergången till luftstrupen, perikardium, matstrupe, membran, stora kärl, ryggkotor, bröstvägg. Cancerpleur, flera regionala och avlägsna metastaser bestäms.

Symptom på central lungcancer

Kliniken för central lungcancer karakteriseras av tre grupper av symtom: primär (lokal), sekundär och generell. Primärt symptom är bland de tidigaste; de orsakas av infiltrering av bronchialväggen genom tumören och partiell kränkning av dess patency. Vanligtvis visas en hackande torr hosta först, vars intensitet är mer uttalad på natten. När obstruktionen av bronkin ökar uppträder slemhinnan eller purulent sputum. Hos hälften av patienterna uppträder hemoptys i form av strejk av skarlet blod; mindre vanligt visar central lungcancer lungblödning. Allvarligheten av andfåddhet beror på kaliber av den drabbade bronkusen. Bröstsmärta är typiskt både på den drabbade sidan och på motsatt sida.

Sekundära symptom återspeglar komplikationerna i samband med central lungcancer. Sådana komplikationer kan vara obturativ lunginflammation, kompression eller spiring av angränsande organ, regional och avlägsen metastasering. Med fullständig obstruktion av lumen i bronchusen utvecklar tumören lunginflammation, som ofta har en abscessing natur. I så fall blir hosten våt, sputum riklig och purulent. Kroppstemperaturen stiger, frysningar uppträder, tecken på förgiftning ökar. Andnöd förvärras, reaktiv pleuris kan utvecklas.

Vid spridning av intratoraciska strukturer ökar smärta i bröstet kan syndrom av mediastinal kompression och syndrom hos överlägsen vena cava utvecklas. Den centrala arten av central lungcancer kan indikeras av heshet, dysfagi, svullnad i ansikte och nacke, svullnad i nackvenerna, yrsel. I närvaro av avlägsna metastaser i benvävnad, smärta i ben och ryggraden, uppträder patologiska frakturer. Hjärnmetastasering åtföljs av intensiv huvudvärk, motorisk och psykisk störning.

Vanliga symptom i centrala lungcancer är förknippade med cancerförgiftning och därtill hörande inflammatoriska förändringar. Dessa inkluderar malaise, trötthet, aptitlöshet, viktminskning, låggradig feber etc. De går vanligtvis i gemensamma steg. Hos 2-4% av patienterna detekteras paraneoplastiska syndrom: koagulopati, artralgi, hypertrofisk osteoartropati, migrerande tromboflebit etc.

Diagnos av central lungcancer

Central lungcancer uppträder ofta under återkommande lunginflammation. Därför krävs i alla misstänkta fall en djupgående undersökning av patienten av en pulmonolog med ett komplex av radiologiska, bronkologiska, cytomorfologiska studier. Vid den allmänna undersökningen uppmärksammas tillståndet hos perifera lymfkörtlar, slagverk och auskultatoriska tecken på ventilationsproblem.

Det är obligatoriskt för alla patienter att genomgå en projektionsradografi av lungorna. Radiografiska tecken på central lungcancer representeras av närvaron av en sfärisk nod i lungens rot och expansionen av dess skugga, atelektas, obturativ emfysem och ökat lungmönster i rotzonen. Linjär tomografi av lungrotten bidrar till att klargöra tumörens storlek och placering. CT i lungorna är informativ för att bedöma tumörens förhållande med lungans kärl och mediastinumets strukturer.

Bronkoskopi med biopsi utförs för att visuellt detektera en tumör, klargöra dess gränser och samla tumörvävnad. I 70-80% av fallen är analysen av sputum för atypiska celler, cytologisk undersökning av spolning från bronkierna informativ. Baserat på spirometrydata är det möjligt att bedöma graden av bronkial obstruktion och andningsreserven.

I den centrala formen av lungcancer utförs differentialdiagnos med infiltrativ och fibrös cavernös tuberkulos, lunginflammation, lungabscess, BEB, bronkiala främmande kroppar, bronchiala adenom, mediastinala cyster, etc.

Behandling av centrala lungcancer

Valet av behandling för central lungcancer beror på dess stadium, histologisk form, associerade sjukdomar. För detta ändamål använder onkologi kirurgiska, strålnings- och kemoterapeutiska metoder, liksom deras kombinationer.

Kontraindikationer för operationen kan vara en signifikant förekomst av onkologisk process (inoperabilitet), lågfunktionella indikatorer för hjärt- och respiratoriska system, dekompensering av samtidig patologi. Radikala operationer för central lungcancer är resektion av lungan i en volym av minst en lob (lobektomi, bilobektomi), avancerad pneumonektomi. Vid operation för central lungcancer används kilformade eller cirkulära resektioner av bronkierna, vilka kompletterar lobektomi, allmänt. Tumörspiring av perikardiet, membran, matstrupe, vena cava, aorta, ribbvägg är grunden för en kombinerad penvmonektomi.

I den postoperativa perioden ges patienter oftast kemoterapi; möjlig kombination av operation följd av strålbehandling. Denna kombination är känd för att öka 5-års överlevnadshastighet hos opererade patienter med 10%. I ooperativa former av central lungcancer, strålning eller läkemedelsbehandling utförs symptomatisk behandling (smärtstillande medel, antitussiva, hemostatiska medel, endoskopisk rekanalisering av bronchuslumen).

Prognos och förebyggande av central lungcancer

Prognosen för överlevnad beror på cancerfasen och den radikala karaktären av behandlingen. Bland patienter som behandlas på stadium 1 övervinns den 5-åriga postoperativa milstolpe med 70%, i steg 2 - 45%, steg 3 - 20%. Situationen är emellertid komplicerad av det faktum att antalet resekterbara patienter bland självreflekterande inte är mer än 30%. Av dessa behöver 40% av patienterna utföra olika modifieringar av pneumonektomi och 60% - panna och bilobektomi. Postoperativ dödlighet varierar från 3-7%. Utan operation dör patienterna inom de närmaste 2 åren efter diagnos.

De viktigaste områdena för förebyggande av lungcancer är massprofylaktiska undersökningar av befolkningen, förebyggande av utvecklingen av bakgrundssjukdomar, bildandet av hälsosamma vanor och uteslutande av kontakt med cancerframkallande ämnen. Dessa frågor är prioriterade och stöds på statsnivå.

Cancer i rätt lunga

Cancer i rätt lunga är en illamående process där det finns en okontrollerad ökning av onormala celler på slemhinnan eller körtlarna. Sjukdomen är vanlig och har hög dödlighet, trots möjligheten till tidig upptäckt och behandling av modern medicin. Förekomst av central cancer i den övre loben på höger lunga anses vara vanligt. Detta beror på bronchusens stora lumen och hög känslighet för påverkan av yttre faktorer.

Symtom på cancer i rätt lunga

Enligt den allmänt accepterade klassificeringen särskiljs en central och perifer typ av onkologi. Vid det första påverkas de stora bronkierna, och i den andra respektive de små. Beroende på detta varierar manifestationerna av sjukdomen.

Central cancer i rätt lunga har följande huvudsymptom:

 • andnöd utan någon speciell anledning
 • en viss temperaturökning över en lång tid, oftast på kvällarna;
 • frekventa sjukdomar i andningsorganen, särskilt lunginflammation;
 • smärta i bröstet;
 • svåra anfall av torr hosta, ibland med sputum och blod;
 • känsla av brist på luft i bröstet.
Perifert cancer i rätt lunga i de inledande stadierna av utveckling uppenbarar sig inte i sig. I samband med detta är dess upptäckts komplexitet. Ofta sker detta av en slump vid planerad inspektion. Om en person inte genomgår en bröstkontroll var sjätte månad, upptäcks onkologin mycket senare, när metastasen redan har börjat sprida sig.

Dessutom finns det också vanliga tecken som är karakteristiska för två sorter:

 • generell svaghet, trötthet
 • förmåga reduktion;
 • minskad aptit, illamående
 • orimlig förlust av kroppsvikt
 • hes röst;
 • ibland hörs en visslande ljud vid andning;
 • apati, slöhet, irritabilitet;
 • överdriven svettning på natten
 • smärtsamma känslor i sidan av kroppen där patologin är belägen;
 • förändring i normal kroppstemperatur, hypertermi.

Sannolika orsakerna till sjukdom: röka, en genetisk predisposition, störa endokrina immunförsvar eller kronisk sjukdom i andningsvägarna, den negativa inverkan av miljön, luftföroreningar, frekvent interaktion med de skadliga ämnen (asbest, nickel, krom, arsenik).

Diagnos och behandling av cancer i rätt lunga

Undersökningen av patienten börjar med en extern undersökning som identifierar alla symtom, bestämmer datumet för symptomförändringar, förändringar. Efter det för att bekräfta diagnosen måste specialisten förskriva ytterligare diagnostik. En överkomlig och vanlig metod är radiografi, som används för att bestämma placeringen av en tumör, dess storlek och effekten på närliggande vävnader.

Mer detaljerade resultat erhålls genom beräkning och magnetisk resonansbildning. De kan också avslöja metastaser i andra delar av kroppen.

En annan metod för undersökning är bronkoskopi, under vilken en intern undersökning av ett organ utförs genom att sätta in ett speciellt rör med en kamera i slutet. En annan obligatorisk forskning anses vara en biopsikontrollande del av tumörcellerna för deras tillhörighet till den maligna.

Beroende på spridningen av den onkologiska processen, utvecklingsstadiet, patientens individuella känslighet, används tre huvudmetoder för att bekämpa sjukdomen, i en eller annan kombination.

Kirurgisk ingrepp. Det används i de tidiga stadierna av patologins utveckling. Beroende på var tumören är lokaliserad, föreskriver kirurgen en fullständig eller partiell resektion och avlägsnande av lymfkörtlarna som påverkas av ett tal (detta hjälper till att förhindra återkommande).

Kemoterapi. Det är efterfrågan när det är omöjligt att utföra en operation eller när spridningen av maligna element till angränsande organs och system är för hög (avlägsna metastaser).

Strålningsexponering Den används i kombination med kirurgi eller som huvudmedlet för behandling när tumören är svår att ta bort.

Förebyggande, samråd med en onkolog om frågan om cancer i rätt lunga

För att förhindra den patologiska processen erbjuder onkologer följande rekommendationer:

 • rökavbrott
 • årlig undersökning vid en medicinsk anläggning, inklusive rutinmässiga röntgenstrålar;
 • efterlevnad av rätt livsstil och näring, frekvent vistelse i friska luftar, helst avslappnande på havet eller i skogen;
 • upprätthålla immunitet
 • minimal interaktion med skadliga ämnen;
 • effektiv behandling av andningssjukdomar.

Perifer utbildning av rätt lunga

Perifer lungcancer: stadier, behandling, sjukdomshistoria. Perifer lunga lobkreft

7 kroppsdelar som inte bör röras Tänk på din kropp som ett tempel: du kan använda det, men det finns några heliga platser som inte kan röras. Studier visar.

Var försiktig

Den verkliga orsaken till cancer är parasiter som bor i människor!

Som det visade sig är det de många parasiter som lever i människokroppen som orsakar nästan alla dödliga sjukdomar hos en person, inklusive bildandet av cancerväxter.

Parasiter kan leva i lungor, hjärta, lever, mage, hjärna och till och med mänskligt blod på grund av dem börjar den aktiva förstörelsen av kroppsvävnader och bildandet av främmande celler.

Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till apoteket och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekarna kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

Giftmaskar, först och främst förgifter du dig själv!

Hur besegrar infektionen och samtidigt skadar inte dig själv? Den största onkologiska parasitologen i landet i en ny intervju berättade om en effektiv hemmetod för avlägsnande av parasiter. Läs intervjun >>>

11 konstiga tecken som tyder på att du är bra i sängen Vill du också tro att du tar med dig din romantiska partner i sängen? Åtminstone vill du inte rodna och ursäkta mig.

Dessa 10 små saker som en man alltid märker i en kvinna. Tycker du att din man inte vet någonting om kvinnlig psykologi? Det är det inte. Inte en enda trifle kommer att gömma sig från en kärleksfull partners utseende. Och här är 10 saker.

Gör aldrig det här i kyrkan! Om du inte är säker på om du beter sig ordentligt i en kyrka eller inte, gör du förmodligen inte rätt. Här är en hemsk lista.

Engagerade i påverkan av parasiter i cancer i många år. Jag kan med säkerhet säga att onkologi är en följd av parasitisk infektion. Parasiter slukar dig bokstavligen från insidan, förgiftar kroppen. De multiplicerar och defekerar inuti människokroppen, samtidigt som de matar på mänskligt kött.

Det största misstaget - dra ut! Ju tidigare du börjar ta bort parasiter, desto bättre. Om vi ​​pratar om droger är allt problematiskt. Idag finns det bara ett riktigt effektivt anti-parasitiskt komplex, det här är Gelmline. Det förstör och sveper från kroppen av alla kända parasiter - från hjärnan och hjärtat till lever och tarmar. Inget av de befintliga drogerna kan det här längre.

Inom ramen för det federala programmet kan varje invånare i Ryska federationen och CIS, när de skickar in en ansökan till (inklusive), beställa Gelmiline till ett förmånspris på 1 rubel.

Våra förfäder sov inte som vi gjorde. Vad gör vi fel? Detta är svårt att tro, men forskare och många historiker är benägna att tro att den moderna mannen inte sover alls som hans forntida förfäder. Början.

Det visar sig att ibland slutar högsta ära i misslyckande, som det är fallet med dessa kändisar.

Perifert lungekologi

Perifer lungcancer är en ganska frekvent sjukdom i den moderna världen. Detta påstås av läkare och forskare. Denna sjukdom påverkar de minsta bronchi och bronkioler. Perifer lungcancer kan detekteras av någon oregelbunden utstråling runt tumören. Sådan strålning kännetecknar snabbt progressiva neoplasmer av okänt ursprung. Ibland kan dess bukform med ojämna avklingande områden detekteras.

Sjukdomen är svår att känna igen. Det manifesterar vanligtvis sig när andra delar av andningssystemet är involverade i processen:

 1. Stora diameter bronchi.
 2. Pleura.
 3. Hela bröstet.

Från detta stadium utvecklas den cancer som beskrivs av oss och blir central.
Följande symptom uppstår:

 1. Blod i saliven.
 2. Ökad hosta.
 3. Torr hosta blir våt.
 4. En malign lesion uppträder i pleura.
 5. Vätska ackumuleras i pleurhålan.

Vad är perifer lungcancer?

Perifert lungcancer är en malign neoplasma lokaliserad i lungbronkolerna och små bronkier. Noden själv har en viss form: polygonal eller sfärisk. Denna typ av tumör är inte karakteristisk för andra former av cancer.

Lokalisering av perifer cancer

Perifer lungcancer har flera former. Bland dem är följande:

 1. Cortico-pleural. Detta är en rundformad tumör som kan växa in i bröstet och vara där, i subpleuralrummet. Denna art är en form av plättcellscancer. Knutens struktur är homogen, har fuzzy kanter och stickningar. Kunna växa både i revbenen på sidan av hjärtat och i angränsande ryggkotor.
 2. Kavitetsform. Denna tumör har en tom hålighet i mitten, för vilken den fick sitt namn. Hålan framträder på grund av fallet av det patologiska fokuset i mitten (på grund av brist på näring). Tumören når en storlek på mer än 10 cm. På grund av dess karakteristiska egenskap maskeras denna cancer som cyster, abscess eller tuberkulos. På grund av detta är ganska ofta den beskrivna arten förvirrad med de listade sjukdomarna. En felaktig diagnos leder till patologins progression och sen behandling. Mycket ofta kommer en sjuk person till läkaren när processen har gått för långt. När tumören i bukformen växer, hålrummet ökar i diameter, väggarna tjocknar, leder detta till att den viscerala pleura tränger mot tumören.

Perifer cancer i vänster lunga
Perifer cancer i vänster lunga är uppdelad i följande former:

 1. Perifer cancer i den övre delen av vänster lunga.
 2. Perifert cancer i den nedre delen av vänster lunga.


För den första av dessa former är följande karakteristiskt: på röntgenbilden är en neoplasma tydlig synlig, dess konturer är av ojämn konfiguration och heterogen struktur. Lungkärlarnas rötter är dilaterade. Lymfkörtlar ökar inte vid detta stadium. Den andra formen karaktäriseras av ett omvändt mönster med förstorade lymfkörtlar: Inuti bröstkorgen, pre-stege, supraklavikulär.

Perifer cancer i rätt lunga
Perifer cancer i rätt lunga har 4 former:

 1. Perifert cancer i den övre loben på höger lunga.
 2. Nodform eller perifer cancer i den nedre delen av höger lunga.
 3. Lunginflammation liknande syn.
 4. Kräftan av höftens höga lunga med pancost syndrom.

Den första av dessa former är en perifer tumör i högerlångens övre löv, den har följande egenskaper: den kännetecknas av egenskaper hos en ny bildning av den nedre delen av vänster lunga. Med undantag för en funktion - det är mycket vanligare.

Den andra formen karaktäriseras av följande: denna art härstammar i terminal bronchiole. Observeras efter spridningen av mjukvävnad direkt i lungorna. På röntgen: en klar kontur och en ojämn yta. Vid änden av tumören ses en liten depression ibland - det här är det så kallade Riegler-symtomet, vilket indikerar att ett stort kärl i knuten medverkar.


Den tredje formen är glandulär. Det uppstår när många små metastaser i lungens parenkym sammanfogar sig i en "stor", som bildar en infiltrationskänsla. Denna sjukdom är mycket svår att diagnostisera, den har inga speciella karaktäristiska manifestationer. Kräftan av den beskrivna formen börjar med en torr hosta, som snart blir våt, med en stor mängd skummig sputum. Då finns det vanligtvis infektionskikt. Och i allmänhet är processen lite lik lunginflammation.

Den fjärde typen är den farligaste. Eftersom det kännetecknas av penetrering av maligna celler i nervplexets kärl.

Det kännetecknas av triaden av pankostsymptom:

 1. Bästa platsen.
 2. Horners syndrom.
 3. Stark artralgi i den subklaviska regionen. Först har de paroxysmal karaktär, och efter att de blivit non-stop. Dessa smärtor uppträder på den drabbade sidan. På palpation ökar smärtan. Ofta går smärtan längs nerverna som kommer från axelbandet. Som ett resultat observeras ofta fingrarnas domningar, och muskels undernäring. På grund av detta är pares och förlamning möjliga, eller helt enkelt ett brott mot rörelser i lemmarna.

På röntgenbilden finns: En överträdelse av strukturen på 1-3 revben, och ibland en kränkning av strukturen nära livmoderhalsen och bröstkotan. Om patologin har gått väldigt långt, avslöjas ensidig expansion av venerna i närheten av huden. De bär också en torr "kämpande" hals, hosta.


Horners och Pancos syndrom kan dyka upp i samma person. Vid den specificerade patologiska neoplasmen påverkas de nedre cervikala sympatiska nervklyftorna. Samtidigt kommer att vara närvarande:

 • heshet;
 • stänger övre ögonlocket på den drabbade sidan
 • smal pupil
 • ögonlocks recession;
 • dilaterade kärl i konjunktiva
 • problem med svettning;
 • rodnad i huden.

Inte bara denna typ av tumör åtföljs av Pancost syndrom, vissa andra sjukdomar har också detta syndrom:

 1. Cyst i lungan orsakad av echinokockinfektion.
 2. Ny tillväxt i mitten av bröstkaviteten.
 3. Tumör i pleura.
 4. Hodgkins lymfom.
 5. Tuberkulos.

Alla sjukdomar kännetecknas av deras apikala läge. Om du spenderar röntgen i detalj, är det möjligt att upptäcka detta syndrom.

Symptom på sjukdomen

Perifer lungcancer har följande symtom:

 1. Andningsbesvär. De förekommer i metastaser i lymfkörtlarna.
 2. Artralgi i bröstet. Ju mer en person rör sig desto större blir smärtan.
 3. Hysterisk hosta utan uppenbar anledning.
 4. En stor mängd utsläpp av sputum.
 5. Lymfkörtlar är förstorade.


Om tumören ligger i lungens övre del, så är det ofta komprimering av överlägsen vena cava. Allt detta påverkar nerverna i nacken. På grund av detta uppstår neurologiska manifestationer.

Hur mycket utvecklar sjukdomen?

Hur mycket tid en perifer lungtumör utvecklas kommer att bli känd från denna punkt.
Det finns tre perioder i sin utveckling:

 1. Sant flöde. Denna kurs räknas från det ögonblick som sjukdomen uppträder, till manifestationen av dess första manifestationer.
 2. Prekliniska. Perioden för frånvaro av alla symtom på sjukdomen. På grund av bristen på kliniska manifestationer är besök till läkare uteslutna.
 3. Clinical. Perioden då de första manifestationerna av patologi uppträder.

Utvecklingen av en malign neoplasm beror på tumörcellernas typ och placering. Icke-småcellsform har ett långsamt flöde. Dessa inkluderar:

 1. Squamouscellkarcinom
 2. Malign kärlbildning
 3. Stor cellcancer.

Denna cancer har en prognos på 6-9 år av livet (utan nödvändig behandling). I fallet med en liten celltumör lever patienter sällan 2 år. Neoplasmen utvecklas ganska snabbt och kliniska manifestationer av sjukdomen uppstår snabbt. Det är lokaliserat i små bronchi, det har inga karakteristiska symptom. Upptäckt oväntat inom medicinsk forskning.

Det är ganska svårt att förutse perifer lungcancer, eftersom det kan påverka olika strukturer, vara i olika steg, behandlas med olika metoder. Denna sjukdom kan behandlas med radiokirurgi och kirurgi. Enligt studierna, efter behandlingen, är den femåriga överlevnadskursen 37% vid denna tidpunkt. Vid behandling av cancer i de första stadierna stiger denna procentandel.

Perifer lungcancerterapi

De vanligaste behandlingsmetoderna vid denna tidpunkt är:

 1. Kirurgisk ingrepp.
 2. Strålningsterapi.
 3. Himiolechenie.

I medicinsk praxis finns det många nya behandlingsmetoder, men erfarna läkare, med möjligheterna att återupptagna tumörer, använder denna metod för behandling. Terapi med hjälp av en stråle ger bra resultat om ytterligare radikala behandlingsmetoder tillämpas i början.

Denna metod innefattar användning av specialläkemedel (Doxorubicin, Vincristin, Metotrexat, Cisplatin, etc.) och deras kombinationer för att förstöra cancerceller.

Dessa läkemedel ordineras exakt när det är omöjligt att använda strålbehandling eller kirurgi. Vanligtvis krävs sex kurser, med pauser på 3-4 veckor. Komplett resorption av tumören förekommer hos endast 20% av personerna. De återstående 80% gör det inte. När strålterapi kombineras med kemoterapi är en positiv effekt mycket sannolikt.

Det här är en typ av behandling som kombinerar tillämpningen av en kirurgisk metod med någon annan. Enkelt uttryckt innebär denna behandling användningen av två olika effekter. Det bör noteras att kombinationen av metoder endast kan prata om det finns en viss plan som läkaren gör vid behandlingens början.

Sammanfattningsvis kan vi säga att för att förhindra att tumörer uppträder i andningssystemet är det nödvändigt att genomföra tidig förebyggande. Det kommer att vara enligt följande:

 1. Tidig behandling av andningssjukdomar.
 2. Varje år måste du genomgå en läkarundersökning och fluorografi.
 3. Avslaget på dåliga vanor, särskilt rökning.
 4. Tidig läkning av godartade tumörer.
 5. Försök att inte komma i kontakt med skadliga miljöfaktorer, såsom industriellt damm.
 6. Undvik cancerframkallande effekter på kroppen.

Glöm inte, din hälsa är i dina händer, ta hand om det, försum inte försiktighet. Var inte lat för att ta årliga läkarundersökningar. Speciellt med tanke på att den cancer som vi beskriver är mycket svår att diagnostisera. Det är nödvändigt om de minsta obestridliga symtomen ska konsultera en läkare. Genom att utföra förebyggande åtgärder ger du dig hälsa i många år.

Relaterade artiklar

Symtom och behandling av perifer lungcancer

På slemhinnan, alveolerna och bronkialkörtlarna bildas noder, polygonala former - perifer lungcancer. Neoplasmen har oftast en malign form, men det finns också godartad. Ligger på lungornas omkrets, långt från rötterna.

Sjukdomen är farlig. Detta beror på det faktum att de första tecknen på patologi uppträder när tumören är djupt inbäddad i bronkierna.

Symtom och tecken

Perifer lungcancer med tidig onkogenes är svår att diagnostisera. Forskningsstegen för att upptäcka tecken på lungcancer och dess typer består i syntesen av morfologisk, histologisk och klinisk information om sjukdomen och efterföljande analys.

Det innebär att diagnosen har två riktningar för forskning - syntes, analys, och den slutliga diagnosen kommer från tre steg - initiala symptom, vanliga tecken och särskiljande symtom.

Lungans onkologi kännetecknas av olika former av sjukdomen.

 • Perifert karcinom i den nedre delen av höger andningsorgan;
 • Kavitetsform;
 • Perifer cancer i rätt lunga;
 • Cortico - pleural;
 • Perifert karcinom i den övre lobben på höger lunga;
 • Nodulär lungcancer;
 • Perifer cancer i vänster lunga;

Varje form av patologi är annorlunda. Förutom ovanstående former finns även cancer i den övre delen av den vänstra lungan, lunginflammansliknande tumör och perifer cancer i den övre delen av vänster lunga, komplicerad av Pancost syndrom.

De första tecknen börjar manifestera sig när tumören har fångat det mesta av lungan. I de senare skeden av cancer, när formationen har trängt in i den stora bronchinen och förminskat den, blir perifer cancer i dess symptom lik den centrala formen. De kan bara särskiljas genom visuell undersökning - på en röntgenbild blir en tumör synlig mot bakgrunden av en sovande lunga, dess skugga.

Degenerationen av periferformen i den centrala delen sker på grund av nedgången hos de stora bronkierna och förblir märkbar under lång tid.

En kraftig hosta, sputumurladdning, andfåddhet, hemoptys, pleurala skador med exudativ effusion i pleura framträder tillsammans med sputum. Allt detta kan indikera en växande neoplasma eller inflammatorisk sjukdom i luftvägarna.

Symtom på metastasering:

 • Med metastasering av lymfkörtlar börjar andfåddhet
 • Bröstsmärta syndrom, som ändrar intensiteten under rörelsen;
 • Orimlig långvarig hosta;
 • Profus sputum;
 • Lymfkörtlar är förstorade;
 • Om en tumör har uppstått vid lungans topp, är den överlägsna vena cava kramad, vilket leder till neurologiska patologier i den cervicala ryggraden.

Det är viktigt! Central och perifer lungcancer kan detekteras med vanlig fluorografi.

Tecken på perifer lungbildning:

 • Kroppstemperaturen är förhöjd;
 • Konstant känsla av slöhet, trötthet;
 • Ökad trötthet;
 • Kronisk sjukdom
 • Minskad arbetsförmåga
 • Brist på aptit;
 • Kroppsvikt minskar kraftigt;
 • Förekomsten av smärta i benen, lederna.

Respiratoriska organens skyddande reaktion mot receptorstimuli är en hosta. Det förekommer på grund av yttre eller inre irritation och kan vara lång och kortvarig.

Onormala hostljud under långa perioder:

 • Svag eller stark;
 • Sällan, ofta;
 • Högt eller högt;
 • Lång och kort;
 • Rullande, ryckig;
 • Med eller utan smärta
 • Torka eller med sputumurladdning.

En stark, hög och kort hosta är inte karakteristisk för att slå på lungan. Sådana symtom kan indikera skada på struphuvudet, luftröret. Huskyhosta är karakteristisk för problem med vokal ackord.

Vid irriterande på lungan är hosten enligt följande:

 • Djup, dämpad, svag eller långvarig - indikerar en minskning av pulmonell elasticitet eller förekomst av patologi utspridda i lungorna;
 • En smärtsam hosta tyder på att lungens pleura är involverad i patogenesen eller den är lokaliserad i den centrala zonen i de stora bronkierna. Det är på denna plats att de blir känsliga för smärta.
 • Om en smärtsam host vid tiden för lyssnande till lungorna är kompatibel med sandens brus betyder det att vätska har ackumulerats mellan pleura och lunga.
 • Vätskesputumet, väl avgår, indikerar en akut patologi i lungorna;
 • Visköst sputum föreslår kronisk lungpatogenes;
 • En torr hosta är ett tecken på kronisk irritation av receptorerna utan bildande av sputum, men kan också tala om en neoplasma.

Det är viktigt! Abrupt upphörande av hosta kan indikera en suppression av reflexen, som orsakas av förgiftning.

Det finns inte en enda person som inte skulle vara rädd för att blodet kommer från luftvägarna. Men hemoptys betyder inte alltid onkologi och refererar inte till specifika tecken på sjukdomen.

Blod kan frisättas från organen i mag-tarmkanalen. I det här fallet har den en mörk, nästan svart färg. Blodet från andningsorganen är skarlet och skumt.

Om blödning uppstår i lungkliniken, innebär det att skador har uppstått på mediastinumets kärl eller lungens centrala del.

Tecken på kraftig blödning är som följer:

 • Scarlet blod;
 • Hälsotillstånd förvärras med progression;
 • Slimhinnet blir blekt;
 • Gängad puls.

Det är viktigt! Symptom som inte alltid listas är relaterade till onkologi. Innan du panikerar, bör du rådfråga en specialist.

Vid den första undersökningen skickas en patient med misstänkt lungcancer till en undersökning till följande läkare:

 • Med paroxysmal smärtssyndrom hos huvudet eller smärtor som liknar osteokondros, hänvisas patienten till en neurolog
 • Med en torr hosta med en något ökad kroppstemperatur till terapeuten;
 • Patienten hänvisas till en fytisiatri om han har våt hosta, väsande andning i lungorna, sputum blandat med blod, svaghet och viktminskning.
 • Med andfåddhet, bröstsmärta, allmän svaghet, hänvisar till en specialistkardiolog.

En patient som har de angivna symtomen ska informera läkaren om dem och komplettera följande information:

 • Förekomsten av onkologi med släktingar;
 • Rökning attityd;
 • Långsam förstärkning av ett av symtomen;
 • En kraftig ökning av ett av symtomen på grund av viktminskning, svaghet, trötthet.

Symptom på lungcancer är uppdelad i flera syndrom. Den primära diagnosen kan göras i närvaro av ett symptom i varje syndrom.

Lungsyndrom

Långvarig, icke-behandlingsbar patologi:

 • Andnöd i vila, förvärras av fysisk ansträngning;
 • Våt hosta, kan vara en blandning av blod;
 • Sternum smärta;
 • Heshet av röst;
 • Andnings andning.

Extrapulmonalt syndrom

 • frossa;
 • Viktminskning
 • svaghet;
 • Konvulsioner av epileptiform natur, huvudvärk, missfärgning och storlek på ögonstrukturen.
 • Smärta i benen av hypokondrium.

Sådana tecken indikerar endast onkologi om de kombineras med lungsyndrom.

Syndrom av hormonella abnormiteter

De kan manifesteras i enskilda tumörer, men är viktiga vid den första diagnosen cancer, om det finns ett eller flera symptom på lung- och extrapulmonala syndrom. Anomali detekteras genom analys.

 • Kalciumnivån i blodet är för hög;
 • Natriumindex är underskattade;
 • Det finns ett syndrom Itsenko - Cushing;
 • Hudutslag som har en icke-helande karaktär
 • Skarvarna i fingrarna är tjockare.

Terapi för perifer lungcancer är en hel rad aktiviteter som syftar till att ta bort tumören.

Vid behandling av onkologi beaktas en form av cancer. I småcells-neoplasmer utförs konservativ terapi med involvering av kemoterapi.

Flatfötter typ cancer upptäcks oftast i de sena stadierna, därför kommer operationen inte ge positiva resultat. Med denna typ av onkologi ordinerar läkare kemi och strålterapi.

Andra former av cancer, speciellt om de upptäcks i ett tidigt skede, behandlas med kirurgi. Med denna behandlingsmetod utförs en excision av den drabbade delen, själva lungan eller en specialist.

Det är viktigt! Efter operation kan en onkologisk patient utveckla komplikationer. Och även med ett gynnsamt resultat av operationen finns risken för att det kommer att bli ett återfall av sjukdomen.

Strålbehandling

 • Med hjälp av modern teknik har "smart kniv" en inverkan på ackumulering av cancerceller.
 • IGRT-teknik innefattar bestrålning av skadade celler och deras korrigering med överföring av tryck till intilliggande vävnadsställen;
 • Brachyterapi ger tumören de nödvändiga substanserna som förbättrar punkteffekten på cancercellen.

kemoterapi

Modern kemoterapi består av hormonbehandling, cytokinetiska effekter på onkologi och PDT-teknik som märker skadade celler med speciella ämnen som ökar känsligheten för laserexponering.

Den största nackdelen med modern teknik är att de har en effekt på att utveckla patologi, men de eliminerar inte de onormala mutationerna.

Perifert lungcancer har statistiskt en liten andel av överlevnaden. Därför är det nödvändigt att genomgå en regelbunden undersökning av en specialist, att göra en röntgen eller röntgen.

Källor: http://fb.ru/article/192741/perifericheskiy-rak-legkih-stadii-lechenie-istoriya-bolezni-perifericheskiy-rak-doli-legkogo, http://vlegkih.ru/rak/perifericheskaya-onkologiya- legkix.html, http://onkoexpert.ru/legkie/perifericheskij-rak-legkogo.html

Rita slutsatser

Slutligen vill vi lägga till: väldigt få människor vet att enligt de officiella uppgifterna om internationella medicinska strukturer är den främsta orsaken till onkologiska sjukdomar parasiter som lever i människokroppen.

Vi utförde en undersökning, studerade en massa material och, viktigast av allt, testade i praktiken effekten av parasiter på cancer.

Som det visade sig - 98% av de patienter som lider av onkologi är infekterade med parasiter.

Dessutom är dessa inte alla kända bandhjälmar, utan mikroorganismer och bakterier som leder till tumörer, sprider sig i blodomloppet genom kroppen.

Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till ett apotek och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekare kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

Vad ska man göra? Till att börja med rekommenderar vi dig att läsa artikeln med landets främsta onkologiska parasitolog. Denna artikel avslöjar en metod där du kan rengöra din kropp av parasiter i bara 1 rubel, utan att skada kroppen. Läs artikeln >>>

Om Oss

Äggstockscancer - de viktigaste symptomen: illamående Frekvent urinering Lägre buksmärtor Förlust av aptit Bukspänning Matsmältningsstörning Smärta vid samlagEnligt sin prevalens rankar äggstockscancer sjunde bland de typer av cancer som är relevanta för kvinnor.

Populära Kategorier