Målad terapi: Innovation i cancerbehandling

Målad terapi är en modern typ av cancerbehandling som påverkar funktionen hos specifika molekyler som är involverade i tillväxt och progression av cancer. Hon förutser användningen av ämnen och läkemedel som syftar till att blockera den genetiska strukturen hos cancercancergener eller tillväxten av onkologiska formationer i de omgivande vävnaderna.

Ett annat namn på metoden är målterapi. Det kommer från den exakta orienteringen av behandlingsmetoden till de så kallade molekylära målen. Till skillnad från traditionell kemisk behandling påverkar målinriktad behandling inte uppdelningen av friska celler. Målmedicin är cytostatiska, det vill säga de blockerar cellproliferationstumörer (vid delningssteget). Medan standardkemoterapeutiska medel är cytotoxiska dödar de de redan bildade tumörcellerna.

Innovativa typer av riktade terapi godkända av Världshälsoorganisationen. Beroende på utvecklingsnivån förekommer de i olika former: som kosttillskott till mat eller läkemedel för behandling av specifika typer av cancer.

Cancerbehandlingsmetoder

Hittills godkände sådana metoder för inflytande på cancer:

 1. Hormonala behandlingar. De saktar eller stoppar några tumörer som kräver specifika hormoner genom att störa deras struktur. Används för att behandla bröst- och prostatacancer.
 2. Transduktionssignalhämmare. Blockera aktiviteten hos molekyler som är involverade i cellreaktionsprocessen på miljösignaler. Detta är en process av biokemiska reaktioner som cellen svarar på. Vid en illamående process inträffar en felaktig signalering, varigenom trängseln att stimulera cellens konstanta aktivitet överförs. Signaltransduktionshämmare stör denna process och avbryter den.
 3. Genuttrycksmodulatorer modifierar proteins funktioner, vilka spelar en viktig roll vid kontroll av genaktivitet.
 4. Apoptosinducerare orsakar dödsprocessen av maligna celler, som är frånvarande i en cancer-sjukdom.
 5. Angiogenesinhibitorer är utformade för vävnaden som omger tumören. De blockerar tillväxten av nya blodkärl i en tumör (den så kallade tumörangiogenesen). Cancerbildning kräver blodtillförsel för att ge tumörer med syre och näringsämnen för vidare tillväxt. I detta avseende stör vissa hämmare aktiviteten hos den maligna processen, medan andra är avsedda för molekyler som stimulerar tillväxten av nya friska blodkärl.
 6. Immunoterapi är en typ av riktade terapi som stimulerar kroppens immunförsvar att döda cancerceller.
 7. Monoklonala antikroppar. De känner igen specifika molekyler på ytan av cancercellerna eller vävnaderna som omger cancer. Bindningen av monoklonala antikroppar mot en målmolekyl leder till förstörelsen av de celler som levererar tumören med de nödvändiga substanserna. Andra monoklonala antikroppar binder till specifika immunceller för att säkerställa en stabil reaktion.

Definition av "mål" för riktade terapi

Användningen av riktade terapi kräver en exakt identifiering av "målet" för en rationell användning av medel. Nya studier visar att inte alla tumörer har samma mål för exponering för riktade terapier.

Exempel på riktade behandlingar

Det finns ett antal riktade behandlingar som har godkänts för behandling av olika typer av cancer. Det bör emellertid komma ihåg att läkemedelsinriktad terapi inte fungerar om tumören inte innehåller ett mål.

Forskare har lärt sig att omkring 20-25% av alla fall av tumörer av denna typ har mycket protein, kallad human epidermal growth factor receptor 2 (HER 2). Det rekommenderas att alla patienter med invasiv bröstcancer måste testas för förekomsten av denna typ av gen för att kunna använda ett målinriktat botemedel mot behandlingen.

En gen som heter KRAS kontrollerar tumörtillväxt och dess spridning. I 40% av kolorektalcancer muterar denna gen. Sålunda kan riktade terapi också riktas mot det vaskulära endotelets tillväxtfaktor - ett protein som fungerar i blodkärl.

Forskare har funnit att riktade terapi för lungcancer som innehåller läkemedel som blockerar EGFR-genen är också effektiv för den mutanta ALK-genen. I detta fall används angiogenesinhibitorer.

Omkring 50% av melanomerna har en mutant eller aktiverad BRAF-gen. Därför är det lämpligt att använda droger som påverkar denna typ av cancer.

Målad terapi i onkologi: droger

Världshälsoorganisationen har godkänt användningen av följande aktiva ingredienser för behandling av vissa typer av cancer:

 • adenokarcinom i magen eller gastrointestinala föreningar: "Trastuzumab", "Ramucirumab";
 • basalt karcinom: "Vismodegib";
 • hjärncancer: "Bevacizumab", "Everolimus";
 • bröstcancer: Everolimus, Tamoxifen, Toremifen, Trastuzumab, Fulvestrant, Anastrozol, Eksemestan;
 • livmoderhalscancer: "Bevacizumab";
 • kolorektal cancer: "Cetuximab", "Panitumab", "Bevacizumab", "Ramicirumab";
 • endokrina tumörer: "Lanreotidacetat";
 • huvud och nackcancer: "Cetuximab";
 • njurcancer: "Bevacizumab", "Sorafenib", "Sunitinib", "Themsirimus", "Aksitinib";
 • leukemi: "Tretinoin", "Imptinibmesilat", "Dasatinib", "Nilotinib", "Rituximab", "Ibrutunib", "Alemtuzumab";
 • levercancer: "Sooafenib";
 • lungcancer: "Bevacizumab", "Srisitinib", "Erlotinib", "Gefitinib", "Ramutsirumab";
 • lymfom: "Zevalin", "Ibrutinib", "Vorinostat", "Romidepsin";
 • melanom: "Vemurafenib", "Trametinib", "Dabrafenib", "Nivolumab";
 • epitelcancer hos äggstockarna, liksom äggledarna: "Bevacizum", "Olaparib";
 • prostatacancer: Cabazitaxel, Enzalutemid, Abirateronacetat.

Många av dessa läkemedel används för att behandla mer än en typ av cancer. Valet av läkemedel beror på graden av cancer och används endast under instruktionerna och under överinseende av en läkare!

Biverkningar av målad terapi

Även om riktade behandlingar inte är lika giftiga som kemoterapi, finns det fortfarande ett antal allvarliga problem i samband med deras användning.

Målad terapi kan orsaka följande vanliga biverkningar:

 • diarré och leversjukdom, inklusive jämn hepatit;
 • hudproblem (akne, torr hud, förändringar i strukturen av naglar och hår);
 • problem med blodkoagulering och sårläkning;
 • högt blodtryck.

I många fall observeras förekomst av biverkningar mot bakgrund av förbättrade resultat.

Målad terapi i onkologi: läkemedel för cancerbehandling

Malign onkologi uppfattas av många som en dom, men i modern medicin utvecklas ständigt nya metoder för att behandla även de mest komplexa sjukdomarna, som cancer. I den här artikeln kommer vi att prata om en av de mest moderna metoderna som används i dess behandling - riktade terapi, dess tillämplighet, förberedelser och kostnader i Ryssland och Israel.

Precis som något nytt verktyg, skiljer tekniken från ett högt pris - kostnaden för droger från 15 tusen rubel per flaska, en behandling i israeliska kliniker kostar från flera tusen dollar. För mer information kommer priserna att diskuteras i slutet av artikeln.

Vad är riktade terapi?

Detta begrepp bildas av det engelska ordet "mål" som översätts som "mål". Målad terapi är den senaste utvecklingen som används för att undertrycka malign cancer i onkologi. Ordet "riktade" innebär att endast cancerceller riktas, utan att skada friska strukturer och övergripande hälsa, vilket utesluter negativa effekter, såsom kemoterapi eller strålningsexponering.

Ett sådant komplex av terapeutiska åtgärder har visat sin effektivitet och goda recensioner i onkologi av njurarna, lungorna, bröstkörtlarna, melanomerna eller hudcancer. Tyvärr är graden av påverkan på andra tumörpatologier inte mycket hög och användningen av denna metod är obefogad. Lägre läkemedel som förenas under namnet "målterapi" består av ett antal droger som skiljer sig åt i pris och effektstyrka på olika former av onkologi.

Användning av riktade terapi kan uppnå snabb förstöring av cancerstrukturer. Hon föddes efter en lång studie av utvecklingen av cancerceller. Som ett resultat erhölls läkemedel som agerade på centra som gav patologisk celltillväxt.

Hittills kallas målet en självständig terapi, som används både separat och i kombination med andra.

När riktade terapi indikeras

Indikationerna för en målexponering är:

 • Patienten är i allvarligt tillstånd, när kirurgi eller kemoterapi kan förvärra hans situation väldigt.
 • För att "utspädda" terapier som är farliga för friska vävnader.
 • Hög risk för metastasering eller återkommande avlägsnande onkologi.
 • Cancerens aggressivitet och den snabba tillväxten av neoplasmen.

Hur fungerar läkemedel?

Vid framkallande av droger skapas de på ett sätt som undertrycker DNA och neoplasmreceptorsystemet. Med tanke på detta upphör det att öka i storlek, inre framsteg och förmågan att bilda metastaser hämmas.

På grund av avmattningen av metastaser är det möjligt att förbättra prognosen för behandling och patienternas livslängd avsevärt, eftersom den största risken för cancer är reproduktion av utbildning i hela kroppen.

Mål för riktade droger är:

 • Satser av gener som ansvarar för uppdelning och reproduktion.
 • Mikrostrukturer som styr processerna av apotos eller celldöd.
 • Receptorer som uppfattar hormonella substanser i cellerna, vilket är typiskt för bröstcancer.
 • Vaskulära nätverk som stöder tumörernas livskraft.
Typiskt riktad målinriktad behandling syftar till att regressera tumörtillväxt och utseende av metastasering. Genom att blockera processen med celldelning och stoppa blodtillförseln med hjälp av riktade läkemedel störs den normala utvecklingen av tumören, som gradvis blir till sin naturliga död.

Fördelar och nackdelar

Den otvivelaktiga fördelen är den mål effekt som målterapi har. "Intellektuella" aktiva substanser av läkemedel "förstår" vilken cellulär vävnad är frisk och vilken är cancerös och den har en förstörande effekt endast på den senare.

Syftefullhet gör det möjligt att hämma utvecklingen av malign onkologi hos lungsystemet, njurarna, bröst hos kvinnor naturligt och utan biverkningar och konsekvenser.

Viktiga fördelar

 1. Drogen är i form av tabletter.
 2. Minimala biverkningar kombinerat med enkel tolerans
 3. Hög effektivitet
 4. Möjligheten att kombinera med andra behandlingsmetoder utan rädsla för kontraindikationer

Målmedicin är i form av tabletter, vilket gör att de kan tas hemma utan att besöka ett sjukhus eller ett sjukhus, vilket exempelvis bör göras under kemoterapi.

I avsaknad av symtom på sjukdomen, lider patienten under behandlingen inte av de mottagna medicinerna, hans prestanda faller inte, vilket noteras vid patientens återkoppling.

En annan viktig positiv egenskap är skillnaden mellan droger för olika ändamål. Målad cancerbehandling kan syfta till att sänka metastas, förstöra immunceller, isolera cancerceller etc. För varje uppgift finns det ett läkemedel som snabbt kan sättas på eller av från behandlingens taktik.

Nackdelar med riktade terapi

 • Högt pris när kostnaden för varje kurs börjar från några tusen dollar.
 • Behovet av en djup molekylär och genetisk undersökning för valet av de mest effektiva metoderna.
 • Begränsade effekter i lungcancer, njure, bröst hos kvinnor, hudens melanom.

Vilka droger används

Hittills har dussintals droger skapats som klassificeras som riktade, med vilka andningsorganens, bröst, njure, melanom och några andra onkologier behandlas framgångsrikt. Vi listar de mest populära och populära drogerna:

 1. Avastin. Det tjänar till att förstöra det vaskulära näringsnätet, vilket gör det omöjligt att bibehålla tumörets livstid. Visad en hög effekt vid renal, lung- och mjölk-glandulär patologi. Det är en av de mest prisvärda priserna per flaska från 15 000 rubel.
 2. Herceptin. Stoppar tumörutveckling, som påverkar faktorerna i denna process. Det används främst vid behandling av kvinnor med neoplasmer i bröstet, vilket förbättrar prognosen med 30-45%, vilket leder till ökad överlevnad.
 3. Sorafenib. På grund av undertryckandet av utvecklingen av cancerutbildning försvinna svåra smärtsymptom och patientens välbefinnande förbättras.
 4. Tarceva (Erlotinib) är effektivt i slaget i matstrupen, njurarna, lungan.

Den goda nyheten är industrins snabba utveckling. Varje år fylls arsenalen av riktade terapi med nya läkemedel som utökar sjukdomsområdet som ska botas, vilket skapar förutsättningarna för att minska kostnaden.

Funktioner av riktade terapi inom onkologi

Låt oss i större detalj överväga vissa aspekter och egenskaper vid behandling av olika typer av cancer med hjälp av den riktade metoden.

I bröstcancer

Bröstkorg är en farlig kvinnlig sjukdom. Nya studier har gjort det möjligt för oss att få droger som blockerar östrogenreceptorer, vilket minskar tumörens aggressivitet och dess förmåga att bilda metastaser.

Terapi leder droger:

 • toremifen
 • tamoxifen
 • Fareston
 • Fazlodeksom
 • fulvestrant

Dessa medel har olika kostnader, men de har alla samma funktion - att inte tillåta östrogen att ansluta sig till cellerna av malign onkologi, varför dess tillväxt och migration uppträder.

Nästa steg i behandlingen av cancer med cancer i mjölk innebär att man tar mediciner i en annan klass, vars syfte är att hämma framställning av aromatas, eftersom enzymet är involverat i produktion av östrogen. För detta, utse Eczemestan, Anastrozole, Aromasin, etc.

Att ta droger av båda klasserna minskar nivån av östrogen och därigenom inhiberar den vitala aktiviteten hos cancerceller.

Förbättrar prognosen för behandling för kvinnor i fasen efter klimakteriet, när ovariefunktionen minskas märkbart och det är lättare att blockera utsöndringen av aromatas.

Njurcancer

I renal onkologi finns också effektiva medel för riktade terapi, vars uppgift är att förhindra att vascularelementen uppträder som leder till metastasering. Behandlingen utförs med följande riktade läkemedel:

Att välja ett specifikt verktyg kan bara behandla onkolog. Trots "målet" vid behandling av njure finns det några biverkningar, till exempel kräkningar, ökat blodtryck över normal, dermatit, intestinal upprördhet. Men jämfört med införandet av kemikalier är sådana symptom ingenting.

För lungcancer

Lungkörteln är svår att upptäcka i ett tidigt skede på grund av milda symtom och tecken. Statistiken hävdar att tre fjärdedelar av dem som blev sjuk vid tidpunkten för diagnosen var oanvändbara. För sådana människor är riktade terapi en av de få chanserna att stoppa utvecklingen av den patologiska processen och ge en chans till en förbättring av prognosen och existerande recensioner bekräftar detta.

Verkningsmekanismen av aktiva substanser innebär att tillväxten av en neoplasm upphör genom att en kedja av biologiska och kemiska reaktioner förstörs. För dessa lämpliga läkemedel som tillhör de tre klasserna:

 1. Enzymblockerare
 2. Specifika immunoglobuliner
 3. Vaskulära proliferationsblockerare

recensioner

Här är några recensioner av patienter som har genomgått målinriktad behandling.

Alain: Njurcancerstadiet 3 för mig var bara en chock. Tack Gud, pengar reserverade mig att bli behandlad utomlands, och jag skickades till en israelisk klinik där jag fick riktade terapi. Vid den tiden hade det redan varit metastaser, men sekundära tumörer började krympa och nya foci upphörde att bilda. För närvarande fortsätter behandlingen, prognoserna för läkare har blivit bättre, och jag hoppas på ett bra resultat.

Priset på droger och kostnaden för en kurs av riktade terapi

Kostnaden för sådan behandling är inte liten, särskilt mot bakgrund av inkomsterna hos ryssarna, vitryssarna, ukrainare etc. Och detta är en stark begränsning varför målterapi inte sprids i stor utsträckning i dessa länder.

Här är priserna på medicinska läkemedel (kostnaden för en flaska):

 1. Avastin - från 15 000 rubel.
 2. Herceptin - 32 eller fler tusen rubel.
 3. Imatinib - från 35 tusen rubel.
 4. Tarceva - från 68 tusen rubel.

Om vi ​​pratar om kostnaden för en hönsmålad terapi på kliniker, måste behandlingen i Israel ha minst fem tusen dollar. För närvarande växer medicinska institutioner i Moskva, vilket ger liknande tjänster till ett pris av 4 000 dollar.

Författare: platsredaktör, datum 25 februari 2018

Målad terapi i onkologi: principer, indikationer, droger och deras effektivitet

Behandling av maligna tumörer är en svår uppgift för både läkaren och patienten. Många ger upp, någon tror helt enkelt inte på effektiviteten hos traditionell medicin, men någon kan inte längre utföra operationen. Läkare runt om i världen kämpar över uppgiften att effektivt behandla cancer, vars spridning blir relaterad till en epidemi. Den ständiga sökningen efter nya terapier och det omtänksamma arbetet hos forskarna gjorde det inte bara möjligt att bestämma de molekylära mekanismerna för tumörtillväxt utan också att hitta ett sätt att påverka dem - den så kallade riktade terapin. Användningen av riktade läkemedel anses vara ett verkligt genombrott av modern onkologi och ger hopp för en snabb seger för mänskligheten över cancer.

Målad terapi i onkologi började tillämpas relativt nyligen, men har redan etablerat sig som en mycket effektiv och lovande behandlingsmetod. Grunden för detta tillvägagångssätt är en målinriktad inverkan på vissa mål med vilka tumörceller är begåvade. Antibiotika har en liknande effekt på olika mikroorganismer, men om mikrober har en viss uppsättning gener, genomgår tumörcellerna i samma patient ständigt mutationer och förändringar. Därför är sökandet efter riktade läkemedel i onkologi belägen med stora svårigheter.

Tillämpning av denna typ av behandling är endast möjlig efter det att tumörens exakta molekylära egenskaper har fastställts, annars kommer läkemedlets effektivitet att minimeras. Detta faktum förklarar omöjligheten att använda samma läkemedel hos alla patienter med samma cancerform, eftersom varje tumör är unik i biologisk mening. Åtgärdens syfte, som bestämmer en liten cirkel av patienter i vilka ett visst läkemedel kommer att vara effektivt, har också effekt på priset: behandling av denna typ är mycket dyr och inte tillgänglig för alla.

Hur fungerar riktade terapi?

Målad terapi innebär att man riktar in sig mot en tumör, dess receptorer, DNA och andra strukturer och därigenom saktar eller stoppar tillväxten och reproduktionen av nya tillväxtceller. Denna åtgärd bestämmer behandlingens höga effektivitet.

Mål för riktade droger kan vara:

 • Hormonreceptorer på ytan av cancerceller, i synnerhet i bröstcancer;
 • Gener som ansvarar för uppdelning och tillväxt av tumörceller;
 • Receptorer för blodkärl och tillväxtfaktorer som bestämmer adekvat utveckling av tumörens vaskulära system;
 • Molekyler som är ansvariga för apoptos (programmerad celldöd).

Syftet med åtgärden av riktade droger är ofta proteiner som är ansvariga för tillväxten av tumörer, progression och bildandet av metastaser. Blockering av de faktorer och molekyler som är ansvariga för celldelning leder till stopp i tillväxten och obstruktionen av blodkärlutveckling bidrar till störningen av blodtillförseln till neoplasmen, vars celler upplever brist på syre och näringsämnen. Stimulering av naturligt programmerad död främjar avlägsnandet av muterade celler, vilket kan vara en källa till cancertillväxt.

Genom sin kemiska sammansättning kan riktade läkemedel vara antikroppar eller så kallade små molekyler.

Antikroppar är proteiner till ytreceptorerna i cancerceller, de är mycket specifika och erhålls genom immunisering av djur, oftast möss, precis som de får ett vaccin mot en infektionssjukdom. För att en sådan antikropp ska kunna fungera i en sjuks kropp är det nödvändigt att utföra en serie manipulationer av genteknik med det, annars kan det främmande proteinet avvisas. Ofta "sätts ett fragment av ett aktivt protein erhållet från en mus in i ett humant immunoglobulin för att skydda det från patientens naturliga immunsvar. Ett sådant långt och komplicerat sätt att erhålla antikroppsberedningar förklarar deras höga kostnader.

Små molekyler produceras kemiskt i laboratoriet, de kan passera genom membranet in i cellen och agera på olika mål - proteiner, DNA och RNA osv. Genom att sådana läkemedel tränger in i cellen kan de användas för olika typer av tumörer och för tumörer i centrala nervsystemet. system ett sådant tillvägagångssätt tjänar som en åtgärd för att förhindra tillväxten av cancermetastaser hos andra organ. Möjligheten att erhålla små molekyler genom kemisk syntes bestämmer deras större tillgänglighet och lägre kostnad jämfört med antikroppar.

Fördelar och nackdelar

Precis som alla andra behandlingsmetoder har målmedicinen dess fördelar och nackdelar.

De viktigaste fördelarna med metoden kan övervägas:

 1. Möjligheten till riktade åtgärder på tumörkomponenter;
 2. Minimala biverkningar och tolereras väl av patienter;
 3. Möjligheten att kombinera med andra typer av antitumörbehandling
 4. Utsläpp av läkemedel i form av tabletter.

Som nämnts ovan verkar riktade läkemedel exakt på specifika tumörmolekyler, varför effektiviteten hos sådan behandling är extremt hög. Kemoterapi, även den mest moderna, påverkar oundvikligen kroppens friska celler, så biverkningar kan inte undvikas.

Målad terapi riktad specifikt mot tumörvävnaden har praktiskt taget ingen effekt på andra organ, varför sannolikheten för sådana smärtsamma biverkningar minimeras.

Kemoterapibehandling kräver ofta att patienten är på ett sjukhus under överinseende av specialister, inte bara på grund av risken för farliga biverkningar, men också på grund av behovet av att administrera läkemedel genom infusion. Målmedicin finns i pillerform, så att de kan tas hemma. Dessutom kräver sådan behandling inte förändringar i det vanliga sättet att leva, och många patienter behåller en hög grad av aktivitet och fortsätter även att arbeta.

Kombinationen av riktade terapi med andra typer av cancerbehandling (kemoterapi och strålning) leder inte till förvärring och summering av biverkningar, men ökar effektiviteten i kampen mot sjukdomen som helhet.

Nackdelarna med målinriktad terapi kan betraktas som den höga kostnaden för droger på grund av deras komplexitet, behovet av att genomföra komplexa molekylärgenetiska studier för varje patient att välja en effektiv behandling, liksom om det är omöjligt att använda specifika läkemedel i ett brett spektrum av patienter, vilket händer med kemoterapi.

Indikationer för användning av riktade terapi

Målad terapi ordineras vanligtvis för:

 • Stoppar tillväxten av en malign tumör, förhindrar metastasering och förebygger återfall;
 • Minskar dosen av kemoterapi och strålning när de kombineras.
 • Vid allvarlig tillstånd hos patienten, förhindrar användningen av konventionella kemoterapi-regimer.

Det bör noteras att riktade medel leder till att tumörtillväxten upphör, och inte till dess fullständiga försvinnande. Överföring av cancer till kronisk form är emellertid ett mycket önskvärt mål för onkologen, eftersom patienten med en sådan kronisk process kan leva i mer än ett år och drogerna kommer att begränsa inte bara själva tumören utan också möjligheten till metastasering.

Viktiga droger i riktade terapi

Hittills har mer än 10 namn på riktade läkemedel framgångsrikt klarat kliniska prövningar och används av onkologer för att behandla tumörer. Omkring ett hundra mer testas och, kanske, de kommande åren kommer de att visas på läkemedelsmarknaden.

En av de första drogerna med molekylär verkan var Herceptin, som verkar på en tillväxtfaktormolekyl som leder till en ökning av tumören. Denna faktor (Hennes 2) produceras aktivt av vissa typer av bröstcancer, och Herceptin används därför för att behandla brösttumörer. Det är viktigt att i förväg bestämma om celler av en specifik neoplasma är känsliga för drogen, eftersom inte alla typer av cancer kan producera Hennes 2. Samtidigt som man fick Herceptin ökade patientöverlevnaden med cirka 40% vilket visar sig vara hög effektivitet.

Avastin anses vara ett av de mest effektiva läkemedlen för riktade terapi. Det bidrar till att minska vascularization (vaskulär utveckling) i tumörvävnaden, vilket bidrar till hypoxi och cancercelldöd. Avastin omsätter sålunda tillväxten av neoplasi och översätter den progressiva processen till en stabil kronisk. Avastin är ordinerat för bröst-, lung- och njurtumörer.

Tarceva (erlotinib) är det mest populära läkemedlet som kan användas för många typer av cancer - lung, njure, matstrupe, bukspottkörtel. Erlotinib är också effektivt mot melanom, vilket i princip inte är mycket känsligt för kemoterapi.

I njurcancer kan sorafenib förskrivas, vilket inte bara bidrar till att stoppa tumörtillväxten utan också att förbättra patientens tillstånd och lindra symtomen på sjukdomen.

Tumörer av njurar, lever, kolorektal cancer, melanom kräver huvudsakligen kirurgisk behandling eller strålning, eftersom kända kemoterapi läkemedel inte leder till en signifikant förbättring, men riktade terapi är också effektiv för dessa tumörer.

Studien av den molekylära grunden för tumörtillväxt har gjort det möjligt att skapa droger som verkar "riktade" mot cancerceller, nästan utan att påverka resten på grund av låg toxicitet. Forskningen av forskare slutar inte där, för det är viktigt att inte bara stoppa tillväxten av en tumör utan också att förstöra den helt. De otvivelaktiga framstegen inom detta område och utvidgningen av arsenalen av cancer mot cancer ger hopp om att cancer kommer att besegras inom en snar framtid.

Immunoterapi för magcancer

Gör ett möte

Ställ en fråga online

Begär ett samtal tillbaka

- Mekhti Narimanovich, vad är den grundläggande skillnaden mellan riktade terapi och kemoterapi, som har använts i många år?

Som det är välkänt blockerar kemoterapi tillväxten av alla snabbt delande celler, vilket leder till svåra biverkningar. Men när det gäller en dödlig sjukdom finns det inget val. Relativt nyligen (från slutet av 90-talet) framkom en ny riktning inom läkemedelsbehandling - målterapi. Detta är ett fundamentalt nytt behandlingssätt när läkemedlet påverkar specifika (riktade) mål som är involverade i tillväxt och utveckling av en tumör. dvs effekten är mer lokaliserad specifikt på tumörceller. Ofta innebär detta arbetet med sådana antitumörläkemedel med immunmekanismer, denna nya typ av riktade terapi kallas immunterapi.

- Berätta lite om vad som händer i processen med riktade terapi? Varför tolereras det lättare av kroppen?

Den karakteristiska skillnaden i riktade terapi från huvudtyperna av kemoterapi ligger i dess säkerhet i förhållande till friska celler i kroppen. Dessutom kan denna terapi orsaka snabb destruktion av tumörceller. På grund av den långa studien och medvetenheten om processer för bildande och vitalitet av cancer tumörer har läkemedel utvecklats som verkar på de molekylära mekanismerna för tumörcelltillväxt. Återigen är riktade terapi både en självständig typ av behandling och komplementär till andra metoder för läkemedelsbehandling.

För närvarande är alla krafter i biokemiska forskningscenter inriktade på att erhålla riktade generationer av nya generationer. Den grundläggande skillnaden mellan klassisk terapi och innovativ behandling är att smarta droger tydligt kan identifiera muterande celler och bara ha en förstörande effekt inom den maligna neoplasmen utan att påverka friska organ och vävnader.

Målad inhibering av cancer - är ett globalt mål för denna typ av cancerbehandling. Vissa droger påverkar bara friska celler indirekt, andra ignorerar friska makrofager helt och hållet. Oftast används riktade terapi av en ny generation vid behandling av lung-, njure-, hud-, mage-, tjock- och bröstcancer.

- Vilka moderna målmedicin används i modern medicinsk behandling för tumörer?

De mest populära och använda drogerna är "Vatent", "Nexavar" ("Sorafenib"), "Sutent", "Bevacizumab" ("Avastin"), "Everolimus" ("Afinitor"), "Aksinitib" ("Inlita" Trastuzumab (Herceptin). Vid modern läkemedelsbehandling av tumörer används de med effekten och i de sista stadierna av behandlingen. Tyvärr måste du vara förberedd för utseendet på sådana negativa manifestationer som högt blodtryck, diarré eller ökad känslighet i lemmarna.

- Hur mycket tid är målterapi tillämpad alls?

I Ryssland i över 10 år.

- Men problemet med cancerbehandling var faktiskt att tumörcellerna liknar kroppens egna celler och deras egen immunitet kan inte klara dem. Hur kan drogerna lösa detta problem?

Det är känt att immunsystemet gör det möjligt att skilja mellan "ens eget" och "någon annans". I hypotesen om överlevnad av cancerceller i sin egen immunitet presenterades en teori, enligt vilken immunsystemet måste finna och förstöra de maligna tumörcellerna som uppträdde. I början avvisades denna teori av vetenskap och medicin, men gradvis i försöksstudier erhölls väsentliga bevis på interaktionen mellan människans egen immunitet och immunmålmedicin.

- Låt oss prata om immunterapi läkemedel för behandling av gastrisk cancer. Kan du nämna några exempel?

De viktigaste drogerna idag är Nivolumab, Pembrolizumab och Avelumab. Dessa är de nyaste läkemedlen för immunterapi. I vår klinik använder vi dessa läkemedel som en del av klinisk forskning och rutinpraxis. Kliniska studier har utförts med dessa läkemedel vid behandling av magsår och ganska goda resultat har erhållits. Men ytterligare forskning krävs. Upptäckten av effektiva biomarkörer skulle göra ett viktigt steg i behandlingen av dessa grupper av patienter.

- Om vi ​​överväger behandling av cancer i samband med magcancer, så är prognosen för dessa patienter trots utvecklingen av metoder för läkemedelsbehandling ogynnsam. Immunmålad terapi för vanligt cancer i magen Tillåtte några skift i denna riktning?

Immunoterapi för avancerad gastrisk cancer går nu gradvis i framkant. För gastric cancer är för närvarande den första fasen av studier av denna anti-PD-1 immunostimulerande antikropp utförd på egen hand eller i kombination. Prekliniska studier har visat att dubbel blockad av PD-1 och CLA-4 ledde till en ökning av cytokinfrisättning och ökade proliferationen av CD8 + och CD4 + T-celler jämfört med blockering av en av receptorerna. Studier av aktiviteten av Nivolumab i monoterapi eller i kombination med ipilimumab hos patienter med metastatisk cancer i magen.

Ett annat immunmålriktat läkemedel, Pembrolizumab, är en högspecifik humaniserad monoklonal IgG4-antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1 och dess ligander PD-L1 och PD-L2. Nyligen genomfördes en undersökning om säkerhet och aktivitet hos pembrolizumab hos patienter med gastrisk cancer i första fasen och 165 patienter med spridd gastrisk cancer screenades. 65 patienter var PD-L1-positiva (kriteriet var färgning av PD-L1 i stroma eller ≥1% av tumörceller), varav 39 fick Pembrolizumab (10 mg / kg) varannan vecka. Hos 41% av patienterna visade en signifikant minskning av tumören. Det noterades att patienterna hade behandlats positivt.

- Är alla dessa droger dyra och främmande?

Ja. De flesta av dessa läkemedel utvecklas utomlands. I grund och botten är det europeiska och amerikanska förberedelser. I Ryssland har generiska läkemedel börjat göras och de har blivit billigare.
Det är viktigt att notera att majoriteten av utländska droger är registrerade i Ryssland och ingår i den fria listan över viktiga droger.

- Så nackdelen är den höga kostnaden?

Ja, den höga kostnaden för droger på grund av deras komplexitet, behovet av att genomföra komplexa molekylärgenetiska studier för att varje patient väljer en effektiv behandling, liksom om det är omöjligt att använda specifika läkemedel i ett brett spektrum av patienter, vilket är fallet med kemoterapi, kan betraktas som en nackdel med riktade terapi.

- Vad är den ungefärliga kostnaden för droger för riktade terapi?

När det gäller köp av droger i apotek är dessa läkemedel dyra, deras kostnader kan nå upp till 100 000 rubel och mer per 1 (en) behandling. En kurs kan behöva 6-8 (sex till åtta).

- Och vad sägs om sanktionerna mot vårt land?

Om det här är ett läkemedel registrerat i Ryssland, är det inget problem. De är inte föremål för sanktioner. Men om det här läkemedlet ännu inte har registrerats hos oss kan patienten köpa det själv i Europa och ta med det. Det borde inte finnas några problem på gränsen, för patienten har ett intyg och andra dokument, inklusive ett samråd med läkare, att detta läkemedel är avgörande.

- Det visar sig att behandlingen är ganska dyr. Om en person får cancer, var får han drogerna?

Som regel blir en person registrerad i oncologic dispensary. Jag kan säga att även i många regionala onkologiska dispensar finns läkemedel för riktade terapi.

- I Ryssland täcker OMS sådana kostnader?

OMS - något. Men i Ryssland finns det ett system med medicinska kvoter som täcker dessa typer av dyrt riktade terapi. Det handlar om VMP (högteknologisk sjukvård). Och här är det ibland möjligt att göra stora summor som omfattas av kvoten. Läkarrådet utfärdar ett beslut och utfärdar ett protokoll för denna patient, enligt vilken han är sjukhus för att tillhandahålla högteknologisk sjukvård.

- Hur länge gäller immunterapi för magcancer i allmänhet?

I Ryssland och i världen är immunterapi det senaste och senaste ordet inom drogterapi för magkreft och vi hoppas att inom 3-4 år kommer vi att se resultaten av denna metod vid behandling av magkörtel och andra tumörer.

Mehdi Narimanovich, tack för intervjun! Vi hoppas att med din hjälp kan vi berätta för våra läsare i en tillgänglig form om en sådan ny metod för cancerbehandling som riktad och immunterapi.

Målad terapi

I grund och botten var framgången med cancerbehandling förknippad med operation, för det här låter dig ta bort tumören. Men cancer är mycket vanligt, så kirurgiska tekniker kan inte alltid förstöra alla metastaser.

Vad är riktade terapi?

Nyligen har mer och mer uppmärksammats på utvecklingen av farmakologi och bioteknik, eftersom det är med deras hjälp att patienten kan glömma tumören för alltid. En av de nyaste teknologierna inom onkologi är riktade terapi. Behandling av cancer med denna metod är baserad på principerna för riktade exponering för medicinska läkemedel på de underliggande molekylära mekanismerna som framkallar sjukdomens utseende. En specifik molekyl som är associerad med tillväxten av tumörceller blockeras under riktade terapi. Därför undertrycks metastaser i lungorna, njurarna, bröstkörtlarna och andra organ och utvecklas inte bara, utan förstöras fullständigt.

Målad terapi är fundamentalt annorlunda än andra kirurgi, kemoterapi och strålterapi, eftersom det leder till att endast tumörceller dör. Det har nästan inte negativ inverkan på den mänskliga kroppens hälsosamma vävnader, det vill säga att det inte orsakar utseendet av biverkningar. Detta gör att du kan tillgripa hennes hjälp även i fall där kemoterapi är kontraindicerat, till exempel om patienten är i ett mycket allvarligt tillstånd.

När används riktade droger?

Målad terapi kan ges om du har:

Även denna metod används för att behandla många andra typer av cancer. Han hjälper:

 • stabilisera den maligna processen;
 • att överföra den maligna processen från scenen av aktiv utveckling till den kroniska;
 • minska strålningsexponeringen och dosen av kemoterapi läkemedel;
 • förhindra återkommande cancer efter avslutad behandling med andra metoder;
 • kontrollera tillväxten av cancermetastaser.

Vilka droger används i riktade terapi?

Med hjälp av slagets art är läkemedel för målinriktad terapi för cancer uppdelade i tre klasser:

 1. Monoklonala antikroppar är onkogenantigener som binder till onkogener och på kort tid hämmar deras aktivitet.
 2. Kinashämmare är lågmolekylära föreningar som minskar aktiviteten hos onkogener som påverkar den okontrollerade uppdelningen av cancerceller.
 3. Aktivatorer är stimulatorer av nekros, differentiering eller apoptos.

De mest effektiva läkemedlen för riktade terapi är:

Detta läkemedel eliminerar bästa möjliga proliferationen av tumörkärl. Det ger en märkbar minskning av det vaskulära nätverket i det första behandlingsstadiet. Detta läkemedel minskar blodkärlen, vilket saktar tillväxten av cancer. Målad terapi med Avastin hjälper till att övervinna cancer i bröstet, tjocktarmen och till och med glioblastom i hjärnan.

Verktyget anses vara det mest populära riktade läkemedlet. Det minskar, och i vissa fall blockerar tillväxten av tumören helt, eliminerar symtomen på sjukdomen och får patienterna att må bättre. För närvarande har målriktad behandling med detta läkemedel ett positivt resultat i lungcancer, bukspottskörtelcancer och vid behandling av melanom.

Det är ett läkemedel som oftast används vid behandling av kemoterapi för lungcancer. Men med hjälp av det är det möjligt att minska tumörens storlek i andra typer av onkologiska sjukdomar. Utmärkt resultat ger en kombination av denna medicinering med vanliga cancermedicinska läkemedel. Målad terapi med Iressoy föreskrivs också för njur- eller lungcancer för att lindra patientens tillstånd, vem kemoterapi inte gav ett positivt resultat.

Målad terapi: ett innovativt ersättningsämne för kemoterapi

Situationen i onkologi idag fortsätter att vara ogynnsam i förhållande till utvecklingen av cancer tumörer hos personer i olika åldersgrupper. Varje år finns det mer än tolv miljoner fall av cancer i världen. Tidigare var behandlingen av patologier baserad på användningen av kemoterapi, hormonella och immunologiska terapier. Idag används målterapi i onkologi ganska ofta, vars syfte är att blockera receptorerna från cancerceller för att stoppa mekanismen för sin uppdelning. De flesta terapeutiska läkemedlen är biofarmaceutiska ämnen, så behandlingen kallas ofta biologisk.

Karaktäristisk och beskrivning av metoden

Målad cancerbehandling är en signifikant metod för behandling av cancerpatologier, vilket stoppar utvecklingen av onormala celler genom att påverka tillväxtmekanismen hos vissa molekyler som är involverade i tumörkarcinogenes. Denna behandlingsmetod har en mindre skadlig effekt på friska celler, det är ett exempel på immunologisk terapi. Målmedicinering kan därför tillskrivas immunmodulatorer som modifierar det biologiska svaret.

Under behandlingen används kemikalier som riktas mot ett specifikt protein eller enzym som deltar i mutationer eller andra genetiska förändringar i celler, men är inte närvarande i friska vävnader. Idag finns det ett stort antal riktade läkemedel i onkologi, som används för att behandla myelom, lymfom, melanom, sarkom, lungcancer, lever, ben och andra typer av cancerpatologier. Dessa läkemedel kan användas i kombination med traditionella metoder för behandling av cancer tumörer, till exempel kemoterapi eller strålbehandling. Också målinriktad behandling kan tillämpas både för förebyggande och för bekämpning av avancerad cancer.

Var uppmärksam! Målad behandling används före och efter kirurgisk avlägsnande av neoplasmen, för behandling av allvarligt sjuka och äldre, för förebyggande av återfall, för att stoppa tumörtillväxten och för att sjukdomen blir kronisk.

Läkemedel i riktade behandlingar

I de flesta fall finns läkemedel för denna behandlingsmetod tillgänglig i form av tabletter, så patienterna kan utföra behandling inte på sjukhuset, utan hemma. Läkemedel har låg toxicitet, så blodkungskongen utförs sällan. Dessutom bidrar denna metod till att kontrollera tillväxten av cancermetastaser och utvecklingen av komplikationer av sjukdomen. I modern onkologi används mer än tio typer av riktade läkemedel som har molekylär riktade effekter. Vissa läkemedel testas nu på kliniker, deras utseende på läkemedelsmarknaden förväntas de närmaste åren. Annan medicinsk utrustning bidrar till att blockera syrgastillgången till onormala celler, vilket leder till att de dör. Med hjälp av denna teknik är det möjligt att isolera antigener (onkogener) från en onormal neoplasma och injicera dem i patientens kropp och därigenom ha lärt immuncellerna hos cancerpatienten att känna igen och kämpa med dem självständigt. I den närmaste framtiden förväntas målinriktad behandling helt ersätta kemoterapi och användning av kemoterapidroger.

Var uppmärksam! Tillsammans med genomförandet av kliniska prövningar av terapeutiska medel utförs undersökningen av de genetiska egenskaperna hos cancerceller. Detta kommer att ge ett tillfälle att belysa deras sårbarheter och skapa droger som stoppar inte bara tumörens tillväxt utan också fullständigt förstör det.

Idag är det mest framgångsrika läkemedlet Gleevec, en kinashämmare som liknar BCR-ABL-fusionsproteinet, vilket bidrar till utvecklingen av cancerceller i myeloid leukemi. Priserna på riktade droger är mycket höga, ofta är det önskade läkemedlet svårt att hitta.

Fördelar och nackdelar med riktade behandlingar

Idag fortsätter forskare att utveckla riktade droger för cancer. Fördelarna med dessa läkemedel är att de kan särskilja onormala celler, det vill säga att de har en målinriktad effekt som kringgår friska celler. Dessa läkemedel påverkar människokroppen på olika sätt:

 1. De påverkar biokemiska processer vid onormala celler och reglerar deras livscykel.
 2. Störa bildandet av blodkärl i en malign neoplasma. Dessa läkemedel inkluderar Avastin, som effektivt behandlar bröst- och magkreft.
 3. Effekt på immunitet. Utspädda cancerceller införs i en sjuks kropp så att hans immunförsvar börjar reagera på främmande kroppar och förstör dem. Denna metod av terapi används framgångsrikt idag i många länder.

Idag används följande läkemedel framgångsrikt i cancerbehandling för cancerbehandling:

 1. Avastin för behandling av tarm och bröstcancer.
 2. "Femara" för behandling av bröstcancer.
 3. "Gleevec" för att bekämpa mag i magen och tarmarna.
 4. "Sandostatin" för att eliminera hjärncancer och hals. Samma läkemedel används ofta för att behandla njure- och hudkarcinom.
 5. "Zomera" för att avlägsna benmetastaser.
 6. "Herceptin" används för att behandla kvinnliga cancerpatologier.
 7. "Tarceva" används ofta för behandling av melanom, esofagus, lung och bukspottkörtel.

Det finns också andra riktade medel som används för att behandla cancer hos olika vävnader och organ, till exempel blåsan, leveren, benen och så vidare.

Användningen av dessa läkemedel är möjlig efter fastställandet av tumörens egenskaper, annars kommer läkemedlets effektivitet att minskas. Detta förklaras av det faktum att samma läkemedel kan ha olika effekter på cancer hos olika människor, eftersom den patologiska tumören har en biologisk unikhet.

Var uppmärksam! Användningen av riktade läkemedel anses vara ett genombrott i modern medicin, vilket ger hopp för en snabb seger för mänskligheten över cancer.

Nackdelarna med denna terapimetod inkluderar de höga kostnaderna för läkemedel som är förknippade med svårigheten att erhålla dem, behovet av att genomföra experimentella studier, omöjligheten att använda dem hos ett stort antal patienter.

Mål för riktade droger

Ofta, efter diagnos av cancer, appliceras behandling med riktade läkemedel som har en målinriktad effekt på neoplasmen. I detta fall är målen med mediciner:

 • receptorer för olika hormoner som ligger på ytan av onormala celler;
 • gener som är ansvariga för utveckling och reproduktion av cancerceller;
 • receptorer för kärl som bidrar till utvecklingen av tumörernas blodkärl;
 • molekyler som är ansvariga för döden av onormala celler.

Var uppmärksam! Denna behandlingsmetod bidrar till de riktade effekterna på cancerutbildning, dess receptorer och DNA, liksom andra strukturer, saktar eller stoppar utveckling och reproduktion.

Större effektivitet av behandling utövas genom att dela strålterapi, eftersom i detta fall stimuleras den naturligt programmerade döden av muterade celler, som är källan till patologins utveckling. Detta eliminerar inte bara symptomen på sjukdomen, men också dess orsak.

Målad terapi i onkologi - vad är det?

Målad terapi är en modern medicinsk metod för behandling av olika typer av cancer. Tillsammans med andra, mer välbekanta metoder för att hantera olika cancerformer, används denna i onkologi som en självständig typ av behandling och som en ytterligare.

Även om denna behandlingsmetod är ganska ung lyckades han ge ett gott redogörelse för sig själv. Men svårigheten att välja droger i denna terapi för olika patienter är först och främst associerad med det faktum att cancerceller i olika patienter ständigt muterar. Samma läkemedel är inte lämpliga för olika patienter, även med samma form av cancer.

Kemisk sammansättning av läkemedlen av denna metod för behandling är antikroppar eller, som de kallas också, små molekyler. Sådana antikroppar erhålles som ett vaccin mot en infektionssjukdom. Och eftersom processen med att erhålla ett flersteg och komplex kan priset på sådana droger inte vara lågt.

Fördelar och nackdelar med en ny kamp mot cancer mot cancer

Den största skillnaden i den nya metoden för att bekämpa cancer är dess fullständiga harmlöshet i förhållande till kroppens icke-cancerösa celler. Det finns ytterligare ett viktigt plus - det är snabbare förstöring av cancerceller. Och detta var möjligt tack vare en lång och noggrann studie av processen för framväxt och utveckling av cancerceller. Utvecklat på grundval av dessa observationer påverkar riktade droger exakt tillväxtlösena.

Men det finns också nackdelar - medicinska komponenter sprids i hela kroppen genom blodflödet - och detta minskar koncentrationen av droger på de nödvändiga ställena, men samtidigt kan du hantera avlägsna platser av metastasering.

Även för denna metod för behandling av cancer, säger att de flesta droger har en tablettform, det vill säga patienten har möjlighet att utföra behandling hemma.

Noggrann diagnos är hälften av framgången

Att ställa in rätt diagnos - bestämning av formulärets stadium av sjukdomen bidrar till att ordinera optimal behandling. Särskilt viktigt är den exakta diagnosen vid utnämning av doseringsformer av riktade terapi. En individuell inställning till varje diagnos gör det möjligt för oss att hoppas på en framgångsrik avgivning från sjukdomen. Kunskap om alla nyanser av sjukdomen kommer att bidra till att korrekt tilldela terapi.

Kloster samling av far George. Kompositionen som består av 16 örter är ett effektivt verktyg för behandling och förebyggande av olika sjukdomar. Hjälper till att stärka och återställa immunitet, eliminera toxiner och ha många andra användbara egenskaper.

Sjukdomsdiagnosen består av flera anvisningar:

 1. Anamnesis datainsamling;
 2. Förtydligande av den kliniska bilden av sjukdomen;
 3. Instrumentdiagnostik;
 4. Resultatet av laboratorieforskning.

Till alla ovanstående diagnosmetoder kan du fortfarande lägga till röntgenmetoden, biopsi, echografi, datortomografi. Vid kontroversiella fall föreskrivs laparotomi.

Vad du behöver veta om cancer, orsakerna till dess utseende

Målad terapi är utformad för att bekämpa cancer. Vad är cancer? Detta är en okontrollerad process av tillväxt och uppdelning av kroppens celler, dessa övervuxna celler tränger in i de närliggande organen och bildar metastaser. Kraften för cancerframträdande kan vara en mängd faktorer:

 • Överflöd av skadliga ämnen runt oss
 • rökning;
 • Kronisk sjukdom;
 • ärftlighet;
 • Fel i immun- och hormonella system.

Och det här är inte en komplett lista över faktorer som kan utlösa en farlig mekanism för tillväxt av cancerceller.

Metoder för behandling, effektivitet, fördelar och nackdelar med de vanliga behandlingsmetoderna

Naturligtvis beror också den behandlingsmetod som doktorn föreskriver av de erhållna cancertumortesterna. Varje metod har sina fördelar och nackdelar. Endast en fullständig bild av sjukdomen bidrar till att utse det bästa sättet att bekämpa cancer. En viktig faktor vid utnämningen av behandling kan inte bara vara sjukdomsförloppet utan även patientens förmåga att överföra dessa eller andra manipuleringar för att bota sig själv.

Om vi ​​jämför konventionella cancerkontrollmetoder med riktade terapi kan vi förstå fördelarna med denna metod gentemot andra.

Den vanligaste metoden anses kirurgisk. Denna metod inbegriper avlägsnandet av alla tumörceller (när dess läge tillåter), medan inte bara källan att sprida sig utan också den närmaste vävnaden avlägsnas.

Den andra metoden, som också har fått utbredd användning, kan kallas strålterapi. Här förstörs cancerstrukturen genom strålning (vissa cancerformer, såsom liposarkom, svarar väl på denna behandling).

Kemoterapi kan kallas en annan känd metod för behandling av cancer. Här, med hjälp av speciella toxiner, påverkas fokusen på cancercellen och orsakar dess förstöring. Kemoterapi är uppdelad i två typer - cytotoxisk (destruktion av cancerkärnan) och cytostatisk (tillväxtstopp). Vanligtvis kombinerar kemoterapi flera läkemedel, vilket skapar den så kallade "medicinska cocktail", vilket ökar risken att förstöra en farlig tumör. Vid kemoterapi injiceras läkemedelsämnen under huden, intravenöst eller i cerebrospinalvätskan. Sällan, men ibland används tablettform.

Kemoterapi med alla dess fördelar (botemedel eller signifikant minskning av cancer tumörer) har ett antal problem och komplikationer som uppstår av en enkel anledning - denna behandlingsmetod ger inte något sätt att begränsa effekten av "medicinska cocktails" på friska celler. Och detta leder till det faktum att även smittade celler lider av friska, där ett antal komplikationer uppstår efter kemoterapin.

I jämförelse med ovanstående behandlingsmetoder är riktade terapi en mer godartad metod som ger bra resultat även vid de formerna av sjukdomen när de gamla metoderna har liten effekt. Den stora fördelen med de riktade läkemedlen kan anses att deras inflytande är begränsat till den sjuka cellen, utan att påverka de friska, och effekterna av behandlingen är minimala jämfört med andra.

Målmedicin i åtgärd

Mål cancerbehandling är ett verkligt genombrott i kampen mot cancer. Målad terapi uppträdde exakt efter en noggrann studie av alla problem som uppstår vid de vanliga metoderna för cancer mot cancer.

I synnerhet har vid behandling av bröstcancer ett läkemedel med molekylär effekt, såsom "Herceptin", framgångsrikt använts. Om cellens känslighet för denna typ av cancer bekräftas, används detta antitumörläkemedel vid denna behandling. Med användning av detta läkemedel ökade patienternas överlevnad med 40%.

Ett annat läkemedel, Avastin, anses vara det starkaste i behandlingen av cancerceller. Det provar förstörelsen av cancerceller, vilket leder den progressiva processen till kroniskt stabil. Detta läkemedel används ofta i njurar, lungor och bröstcancer.

För behandling av olika typer av cancer (cancer i matstrupen, njure, lung, pankreas) används ofta "Erlotinib" - handelsnamnet på läkemedlet Tarceva. Denna targopreparat är mycket effektiv även vid behandling av melanom (denna typ av sjukdom är okänslig mot kemoterapi i allmänhet).

Sorafenib är väl lämpad för behandling av njurecancer, den stannar tumörtillväxt och lindrar symtomen själva.

Målad behandling ordineras också ofta för framgångsrik behandling av magkreft. Läkemedel som används i denna form av cancer - "Imatinib" ("Gleevec"), "Rituximab" - har visat sig vara utmärkt läkemedel mot cancer i den nya generationen.

En annan vanlig sjukdom inom onkologi är lungcancer. Snabb effekt, god dynamik kan observeras efter behandling med målmedicin. Utmärkt arbete med denna typ av onkologi. - EGFR tyrosinkinashämmare, mer exakt - "Erlotinib", "Gefitinib", monoklonala antikroppar - "Cetuximab", "Panitumumab" kan noteras.

Antalet läkemedel av denna nya terapi växer ständigt, nya mediciner kommer ut. Många former av cancer är okänsliga för de vanliga behandlingsmetoderna, särskilt för kemoterapi, och läkemedel för målterapi fungerar mycket effektivt. Till exempel behöver melanom, njurcancer, lever, kolorektal cancer antingen kirurgi eller strålning, och en ny typ av behandling är mycket effektiv i förhållande till dessa typer av onkologi.

Vid förskrivning av riktade terapi

Denna typ av cancerterapi är vanligtvis indikerad under följande omständigheter:

 • Om patientens allvarliga tillstånd förhindrar användningen av konventionella kemoterapi-regimer
 • Att minska doseringen av kemoterapi och strålning (om de kombineras);
 • För att förhindra återkommande sjukdom, förebygga metastaser och stoppa tumörtillväxt.

Naturligtvis kan målmedlen inte bidra till att en cancerous tumör fullständigt försvinner, men stoppar tillväxten, vilket inte är mindre viktigt vid denna sjukdom. Eftersom en kronisk process kommer en cancerpatient att kunna leva länge, och läkemedel kommer att kunna begränsa inte bara utvecklingen av tumören i sig utan även utvecklingen av metastaser. Målmedicin verkar punktvis på vissa molekyler av cancerceller, tack vare vilken effektiviteten av sådan behandling är ganska hög.

Nya forskare föreslår att denna metod i framtiden kommer att förbättras ytterligare, så att inte bara att väsentligt minska tumörtillväxten utan även fullständigt förstöra den utan att skada friska celler i kroppen.

Video: Professor i avancerad cancerbehandling

Recensioner av patienter som fått riktade terapi, inrättas för bästa:

Anonymt. "Jag diagnostiserades med melanom. Jag bestämde mig för att försöka metoden för riktade terapi. Efter den första behandlingen är dynamiken bra, biverkningarna är mycket mindre än med kemi. Nu passerar jag den andra kursen, de säger att vi kan förvänta oss ett bra resultat. "

Anonymt. "Jag diagnostiserades med grad 3 njurcancer. Hon bestämde sig för att genomgå en målinriktade terapi, eftersom behandlingen minskade metastaser. Nu fortsätter jag behandlingen hemma med piller, jag genomgår regelbundet undersökningar och bilden av sjukdomen blir bättre. "

Om Oss

Ändring av stereotypen av mat bör vara mild, med gradvis ersättning av en produkt av en annan, så att det inte skulle vara en annan stress för patienten.Nutrition för cancer bör lösa flera problem:

  Främja övergripande kroppsenergi. Se till att immunsystemet fungerar normalt. Innehåll de nödvändiga naturliga ämnena som hämmar tumörtillväxten. Avgiftning (neutralisering och eliminering av produkter för nedbrytning av tumörer).
  Stöd lever, njure och tarmar.
<

Populära Kategorier