Stages of Bladder Cancer

Upplagt av: admin 10/09/2016

Blåscancer är en sjukdom där slimhinnan hos ett organ påverkas av en malign tumör. Oftast diagnostiseras denna patologi hos äldre män, särskilt över 50 år.

De främsta orsakerna till sjukdomsutvecklingen, särskilt följande - effekten av cancerframkallande ämnen, långvarig rökning och användning av alkoholhaltiga drycker (vanliga orsaker som orsakar många typer av cancer hos män). Dessutom spelas en betydande roll av en ärftlig predisponering mot cancer, förekomsten av urolithiasis i historien.

Sjukdomsklassificering

I onkologi finns en klassificering som identifierar tre typer av maligna neoplasmer i urinblåsan:

 1. Transitional cell carcinoma - härstammar från cellerna i MP: s inre väggar (den vanligaste typen av tumör i detta organ);
 2. Squamouscellkarcinom - utvecklas från platta celler i blåsans epitel (karakteristiskt efter långvarig inflammation och infektion);
 3. Adenokarcinom är en typ av tumör som diagnostiseras mindre ofta (den utvecklas från glandulära celler);

En annan, inte mindre viktig klassificering av cancer, fördelar en tumör enligt graden av aggressivitet av maligna celler. De kan vara:

 1. Mycket differentierad;
 2. Måttligt differentierad;
 3. Låg differentierad.

Och kanske är den mest grundläggande klassificeringen, som är en integrerad del av diagnosen cancer, en klassificering enligt steg:

Liksom många andra onkologiska patologier utvecklas blåscancer ganska långsamt. Vid de första stadierna ger tumören fuzzy symptom, varför det bara kan diagnostiseras med hjälp av klinisk diagnos.

Den bästa perioden för att påbörja behandlingen anses vara det tidiga skedet av sjukdomsutvecklingen tills tumören hade tid att orsaka mycket skada på orgeln och kroppen som helhet, är risken att bota ganska hög. Men om det patologiska tillståndet avslöjas vid metastasen, särskilt avlägsen, blir genomförandet av radikal behandling omöjlig - och sjukdomen anses vara oåterkallelig.

Om vi ​​betraktar blåscancer vid varje utvecklingsstadium kommer bilden att vara enligt följande:

Steg 0

Förutom de viktigaste fyra stadierna av cancerutveckling är det i medicinsk praktik något som nollsteg - sjukdomsuppkomsten, där en tumör bara är en ackumulering av atypiska celler som har potential för malignitet.

Den nuvarande nivån av diagnostikutveckling gör det möjligt att upptäcka förekomsten av cancer från nollsteget.

I detta skede är behandlingen lika försiktig som möjligt, grunden är transuretral cautery.

Återfall inträffar praktiskt taget inte, endast i enskilda fall.

Steg I

Om sjukdomen kommer in i det första steget, kan du här redan prata om en liten formation, som är lokaliserad uteslutande i blåsans slemhinnor eller submukosa. Det påverkar fortfarande inte den omgivande vävnaden, och påverkar inte heller normala celler. En sådan tumör har tydliga gränser och metastaserar inte.

Ingen klinisk bild observeras, eller den är svag och är icke-specifik, det vill säga det kan förekomma i många patologier i urinvägarna.

Tecken som kan uppstå med blåscancer:

 • Fuzzy hematuri (blodföroreningar i utsöndrad urin);
 • Fördröjd urinering;
 • Periodiska anfall av smärta när man försöker urinera.

På grund av det faktum att många sjuka inte har några symtom, komplicerar detta väsentligt den tidiga diagnosen patologi.

Behandling: vid stadium 1 av tumören är behandlingsbasis en organskyddande operation. En rationell metod för kirurgisk ingrepp beaktas - transuretral resektion. Denna procedur utförs genom att införa ett cystoskop eller resektoskop genom urinröret. Under en sådan operation bör inga snitt införas, varigenom risken för blödningstopp minimeras. Dessutom reducerar transuretral resektion signifikant chanserna att återutveckla sjukdomen.

Excision av en malign tumör kan göras genom följande metoder:

 • Laserablation;
 • elektrokoagulering;
 • Traditionell resektion;
 • Cryodestruction.

Oavsett hur man hanterar tumören väljer läkare, tar de alltid hänsyn till risken att efter malign behandling kan enskilda maligna celler kvarstå. På grund av detta, efter operationen, är varje patient ordinerad en kurs av kemoterapi eller strålning.

Utsikter för överlevnad i första etappen är ganska höga. 8-9 patienter av 10 kan leva i minst 5 år efter behandlingens gång.

Steg II

Påbörjande av stadium 2 av blåscancer indikerar början på övergången av tumören till organets muskelskikt. Om ett kirurgiskt ingrepp utförs under denna period minskar sannolikheten för att sjukdomen återutvecklas och prognosen för ett långt liv ökar.

Steg 2 cancer i blåsan är uppdelad i flera delsteg:

 • 2A - tumören passerade genom organets muskelskikt, men lämnade inte sina gränser;
 • 2B - tumören är fullspirad muskelvävnad.

Metastasering uppstår ännu inte, endast i extremt sällsynta fall hittar en patient ett nytt utbildningscentrum, i den regionala lymfkörteln.

Behandling: Den andra etappen är ganska väl behandlad kirurgiskt. Dessutom har läkare fortfarande en chans att framgångsrikt ta bort utbildning med en radikal metod. Ofta behandlas den andra etappen av blåsans onkologi genom partiell borttagning av organet.

I svårare situationer beslutar kirurger att helt avlägsna organet, en operation av denna art kallas cystektomi.

Efter operationen genomföra återställandet av urinutflödet. Detta kan uppnås med flera alternativ:

 • Avlägsnande av en extern mottagare för urinlösning (urin ur plast);
 • Överföringen av urinledare till tarmarna;
 • Skapar en blåsans likhet från en del av tarmarna.

Avlägsnande av urinalen utåt är inte den mest obekväma metoden för patienten, eftersom kvaliteten på det mänskliga livet lider, för att inte alla kan gå med en sådan enhet. För närvarande väljer majoriteten 2 andra sätt.

Prognosen för 5 års livslängd för patienter med andra etappen är 60%.

Steg III

När den maligna processen når tredje etappen börjar tumören sprida sig till närliggande organ - prostata hos män, livmodern, vagina hos kvinnor etc. Detta stadium är ett stort hot och i de flesta fall orsakar det en klar klinisk bild. Patienter klagar på smärta i lokaliseringen av blåsan och börjar utveckla allvarliga sjukdomar vid normal urinering. Metastaser förekommer i de regionala lymfkörtlarna, och cancerceller kan också hittas i cirkulationssystemet.

Behandling: Terapeutiska åtgärder vid blödcancer i tredje etappen väljs med hänsyn till den sjuka människans välbefinnande. Kirurgisk ingrepp för avlägsnande av ett organ, intilliggande vävnader och drabbade organ kan inte orsaka långvarig positiv dynamik och blir bara en del av palliativ behandling.

Alla organ som lider i tredje etappen påverkar i mycket stor utsträckning patientens allmänna tillstånd, för vilket det finns en stor risk för dödsfall.

I genomsnitt är överlevnadsprognosen endast 30-40%.

Steg IV

Steg 4 är den mest allvarliga graden av sjukdomsutbredning, som redan har orsakat oåterkallelig skada på kroppen, och behandlingen är osannolikt att få någon framgång. Alla terapeutiska ingrepp som ordineras till patienten riktas mot behandling av allvarliga symptom.

När cancer når sin slutliga, betyder det att alla organ som ligger nära blåsan redan har lidit och inte ens utför minimala funktioner. Det finns många avlägsna metastaser i kroppen - i lever, ben, njurar, etc.

En sjuk person lider, han är orolig för det starkaste smärtsyndromet, vilket bara stoppas av starka narkotiska analgetika. Palliativ terapi (symptomatisk behandling som syftar till att lindra tillståndet hos den allvarligt sjuka patienten) består i att korrigera de drabbade organens dysfunktion och eliminera de infektioner och inflammationer som har inträffat.

Prognosen för 5-års överlevnad vid stadium 4, mycket låg - högst 5-8%.

Stages of Bladder Cancer

Blåsans maligna tumörer uppstår ur organs slimhinna. Sjukdomen är vanligast hos män över 45 år. Orsaker till patologi - effekten av cancerframkallande ämnen, rökning, arv, närvaro av urolithiasis.

Liksom andra cancerformer utvecklas blåscancer gradvis. I de inledande stadierna av tumören ge implisita symtom, så att identifiera sjukdomen kan bara vara metoden för klinisk diagnos.

Behandling i början av blåscancer karakteriseras av en mer framgångsrik överlevnadsprognos. Detektion av cancer vid stadium av metastaser (förekomsten av sekundära lesioner) tillåter inte radikal behandling - sjukdomen i detta skede anses vara oåterkallelig.

Beakta funktionerna i varje stadium av sjukdomen, såväl som prognoser för stadierna av blåscancer.

 • All information på webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och är inte en manual för handling!
 • Endast doktorn kan ge dig EXACT DIAGNOS!
 • Vi uppmanar dig att inte göra självläkande, men att registrera dig hos en specialist!
 • Hälsa åt dig och din familj! Förlora inte hjärtat

Foto: Stages of Bladder Cancer

Steg 1

Förutom de fyra huvudstadierna, utmärker läkare också nollpunkten - det initiala steget, där blåsertumören fortfarande är en mikroskopisk ackumulation av atypiska celler med hög grad av malign potential.

Moderna diagnostiska tekniker kan upptäcka cancer i nollstadiet. Vid detta tillfälle utförs behandlingen med den mest försiktiga metoden - transuretral cautery. I det här fallet uppstår som regel inte återkommande.

Blåsans maligna tumörer i steg 1 ligger på organs slimhinna eller submucösa membran, som inte sprider sig till närliggande vävnader och påverkar inte friska celler. Tumörer i första etappen har som regel tydliga gränser. Metastasering på detta stadium sker inte.

Symtomatologi vid inledningsskedet är ofta frånvarande eller icke-specifik.

I blåscancer kan symtom som:

 • implicit hematuri (blod i urinen);
 • urinretention
 • återkommande smärta vid urinering.

En betydande del av det sjuka folket har inga symptom alls, vilket givetvis väsentligt komplicerar diagnosen av sjukdomen. Terapi i första etappen - Orgelskyddsoperationer: Den mest lämpliga behandlingsmetoden är transuretral resektion.

Denna metod innefattar införande genom urinröret (urinröret) av ett cystoskop eller resektoskop. Denna procedur innebär inte några snitt, så risken för blödning under en sådan operation är minimal. Transuretral resektion minskar risken för återkommande sjukdom.

Tumoravlägsnande kan utföras av:

 • laserablation;
 • elektrokoagulering;
 • traditionell resektion;
 • exponering för ultra låg temperatur.

Vilken som helst metod för att eliminera en tumör väljs, tar kirurger hänsyn till risken för återstående effekter, därför ordineras adjuverande terapi (kemoterapi eller strålbehandling) efter operation.

Förutsättningen för överlevnad i första etappen är 80-90%.

Behandlingsframgången beror till stor del på nivån på den medicinska institutionen där förfarandet utförs. I specialiserade kliniker finns det fler möjligheter till adekvat och fullständig behandling.

Allt om behandling av blåscancer i Moskva beskrivs i den här artikeln.

Steg 2

För stadium 2 kännetecknas blåscancer av tumörens spridning på muskelskiktet. Om endast den inre delen av det muskulära skiktet påverkas, anses sjukdomsförloppet mer gynnsamt, eftersom risken för övergången av tumörprocessen till lymfkörtlarna reduceras.

Om en kirurgisk operation utfördes på detta stadium reduceras sannolikheten för återfall i framtiden avsevärt och överlevnadsprognosen ökar.

Cancer i andra etappen är uppdelat i delsteg:

 1. substrat 2A innebär att tumören har vuxit till att muskelskiktet inte har gått bortom sina gränser;
 2. substrat 2B betyder att tumören har spridit sig i den yttre delen av organets muskelvävnad.

Vid detta stadium finns inga metastaser - endast i sällsynta fall är utseendet på en separat sekundär tumörskada i den regionala lymfkörteln möjlig.

På stadium 2 är behandlingen ofta kirurgisk. En annan möjlighet är att ta bort tumören på ett radikalt sätt. Vanligtvis genomförs en partiell resektion av blåsan vid steg 2 med dess efterföljande återställning.

I mer komplicerade fall tar kirurger helt ur blåsan: denna operation kallas cystektomi. Denna typ av operation anses vara en av de svåraste i modern urologi.

Själva operationen ska genomföras i närvaro av anestesi och återupplivande specialister, och efter att blåsan har tagits bort, placeras patienterna i intensivvården där deras tillstånd övervakas dygnet runt. Det är uppenbart att ju högre klinikens nivå desto större är risken för att patienterna överlever efter att blåsan har tagits bort.

Det finns flera alternativ för att återställa funktionen av urinutflöde:

 • avlägsnande av urinrör på huden och skapande av en extern mottagare för urin - en plasttank;
 • transplantation av urinledare i tarmen;
 • skapande av en ny urinblåsa från del av tarmen (neocystoplasty).

Den första metoden är den mest oönskade, eftersom livskvaliteten hos patienter med en extern urinpåse av plast lämnar mycket att önska - det är ofta svårt för dem att bara gå utanför. I moderna förhållanden ges preferensen till 2 andra sätt att återställa urinflödet.

Efter operation för att avlägsna en del av blåsan eller fullständig resektion krävs kompletterande terapi i form av medicinering och strålbehandling.

Överlevnadsprognos för steg 2 60%.

Steg 3

Tumman sprider sig till närliggande vävnader och organ - prostata, vagina, livmoder, bäckväggar, bukhinnor. Detta stadium är väldigt farligt och orsakar vanligen uttalade symtom.

På detta stadium har patienter smärta i urinblåsan, det finns allvarliga kränkningar av urinering. Metastaser uppträder i de regionala lymfkörtlarna; cancerceller invaderar också blodomloppet och sprids genom hela kroppen.

Behandling av sjukdomen i steg 3 beror på patientens allmänna tillstånd. Operationen att ta bort det drabbade organet, liksom den närliggande fettvävnaden och organen som den maligna processen har spridit, kan inte ge en positiv dynamik under en lång period och har ofta en palliativ natur.

Nedgången av vitala organ återspeglas i patientens allmänna tillstånd, så steg 3 är förknippat med en hög risk för dödsfall.

Förutsägelse av överlevnad 30-40%.

Video: Detaljer om blåscancer

Om vad som ska vara en diet för cancer i blåsans stadium 1 framhävs här.

Detta avsnitt beskriver både specifika och icke-specifika symptom på blåscancer hos män.

Steg 4

Bladdercancer grad 4 - det svåraste steget, inte mottagligt för radikal behandling.

Terapi på detta stadium är uteslutande palliativ.

Organs runt blåsan påverkas och fungerar praktiskt taget inte. Metastaser förekommer också i avlägsna organ - levern, bäckenben och njurar.

Sjukdomen orsakar allvarlig smärta, som måste stoppas av starka narkotiska droger. Palliativ behandling är också att eliminera dysfunktionerna hos de drabbade organen och för att eliminera smittsamma och inflammatoriska sjukdomar. Förutsättningen av 5-års överlevnadsfrekvens vid stadium 4 är 5-7%.

Stages of Bladder Cancer

Varje stadium av blåscancer karakteriseras av sina egna symtom och omfattningen av dess spridning längs väggen eller slemhinnan. Urea cancer står för 3% av alla rapporterade fall. Denna typ anses aggressiv och sprider sig snabbt genom blåsan. Detekteras ofta i sjukdomsperiodens 1 steg.

Steg och symtom på blåstumörer

Liksom någon annan cancer, har den sina symptom i varje utvecklingsfas. Stages av cancer är utmärkta med vanliga tecken, tumörens storlek, hur djupt det spröts i blåsan, närvaron av metastasering. Cancer fortsätter från infektionstillfället - Steg 0 till slutstadiet - Steg 4:

Inledande fas

Sjukdomen börjar bara utvecklas och uppenbaras inte särskilt av obehag. Maligna celler bildas på blåsans vägg eller slemhinna. I detta fall är 0-scenen indelad i 2 typer: 0a och 0is. Typ 0a är betecknad som icke-invasiv papillärblåscancer, tumören rör sig inte djupt in i väggarna, men växer in i organets lumen. 0 är ett karcinom som förblir passivt, och i det första utvecklingsstadiet är det inte en aggressiv cancer, växer inte in i organets lumen eller väggar.

För inledningsfasen är symtomen nästan frånvarande och börjar manifesteras när sjukdomen fortskrider. Möjliga symptom:

 • mild sjukdom
 • obehag vid urinering
 • smärta i bäckenområdet.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Första etappen

Cancer börjar utvecklas, medan det penetrerar grundligt, rör endast slemhinnan och organets väggar. Spjutning i de djupa lagren i blåsväggen är möjlig utan att nå muskelskikten. Sjukdomen förblir icke-invasiv men utvecklas också snabbt på grund av högintegrerade celler.

För denna utvecklingsfas är den första manifestationen av svåra symptom karakteristiska, vilket innefattar:

 • blod i urinen - 30% av fallen
 • ökad smärta, eventuell exacerbation under urinering;
 • lågkvalitativ feber;
 • sjukdom och lätt viktminskning.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Andra etappen

Bladdercancer stadium 2: tumören blir mycket större och växer i muskelvävnad, en sådan progression av sjukdomen kallas - infiltrativ blåscancer. Det blir invasivt, vilket påverkar blåsans inre delar. Sjukdomen i detta skede är uppdelad i typ 2A och 2B. I det första fallet trängde de maligna cellerna in i muskelskiktet, men förstörde inte det. I fallet med 2B har cancerceller trängt in i muskelskiktet och börjar påverka andra vävnader. Metastasering vid steg 2 är extremt sällsynt.

Kliniska manifestationer utvecklas, de allmänna symtomen förvärras mot bakgrunden av kroppens första förgiftning, möjliga symtom:

 • kräkningar;
 • hematuri;
 • falsk urinering att urinera
 • möjlig stagnation av urin.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Tredje etappen

I denna fas invaderar tumören ofta den strimmiga muskeln, som kallas blåsans rhabdomyosarkom. En blåstumör utvecklas och påverkar regionala organ. I detta fall är klagomål om smärta och obehag hos män och kvinnor olika. I de flesta fall klagar män på smärta i prostata, hos kvinnor sprider smärta till livmodern eller skeden. Metastasbildning och detektion i regionala lymfkörtlar. Hematogen spridning av cancerceller är också möjlig.

I detta skede är patienten orolig för svår smärta i det område som drabbats av tumören.

På detta stadium av sjukdomen kännetecknas av uttalade symptom:

 • svår bäckensmärta
 • blod i urinen;
 • partiella eller fullständiga urineringsstörningar:
 • allvarlig förgiftning
 • betydande viktminskning.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Fjärde etappen

Bladdercancerstadiet 4 betyder fullständig spirning av tumören i närmaste organ. Vid detta stadium finns det flera metastaser i lungorna, benen, njurarna och andra organ. Lymfsystemet förlorar delvis eller fullständigt egenskaperna hos ett biologiskt filter på grund av flera skador. Sjukdomen når slutfasen, vilket innebär irreversibel skada på hela kroppen.

Symptom på det sista steget, olika på grund av flera orgelskador, framhävs:

 • allvarlig smärta i hela kroppen
 • fullständig eller partiell obstruktion av magsystemet;
 • allvarlig förgiftning
 • upphörande av det urogenitala systemet
 • matsmältningsstörningar.

Progressionen beror på de genetiska egenskaperna, åldern och typen av cancer.

TNM klassificering

Den vanligaste och effektivaste klassificeringen av blåscancer är TNM. För att noggrant beskriva scenen av cancer togs 3 huvudfaktorer:

 • T är tumörens storlek eller spridning;
 • N - frånvaro eller närvaro av regional metastas
 • M - närvaron eller frånvaron av metastaser i andra organ.

Varje bokstav är tilldelad ett tal som anger graden av sjukdomen, ett negativt eller ett positivt resultat. T2N0M0 betyder t ex att tumören har nått det muskulösa skiktet, medan det inte finns någon skada på de regionala lymfkörtlarna och inga metastaser finns i enskilda organ. Det finns andra begrepp:

 • TX, NX, MX - indikerar omöjligheten att bestämma närvaron av en tumör, metastasering.
 • Ta - papillär typ av ytlig cancer;
 • Detta är en icke-invasiv cancer.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Stages of Bladder Cancer

Vad är cancerfasen?

Cancerstadiet ger en uppskattning av hur stor tumören är och hur mycket den har spridit sig i kroppen. Ett antal tester och undersökningar ger information om stadium av blåscancer. Efter att ha bestämt tumörsteget kan doktorn välja den mest effektiva behandlingen och förutsäga sjukdomen. Det finns flera stadier av cancer klassificeringssystem, men TNM-systemet är det mest använda.

I TNM-systemet uppskattas följande: tumörstorlek (T-tumör, engelsk-tumör), involvering av angränsande lymfkörtlar i processen (N-nod, engelska nod) och närvaron av metastaser (M-metastas, engelska metastaser). I varje kategori T, N och M finns det flera underkategorier, betecknade med siffror från 0 till 4. Detta gör det möjligt att beskriva varje kategori mer detaljerat.

Figur. Invasiv blåstumör.

Tumörstorleksbedömning - Kategori T

För att göra detta behöver läkaren data från en dator eller magnetisk resonansbildning, biopsi och endoskopisk undersökning av blåsan. En biopsi låter dig bestämma tumörens förekomst djupt i blåsans väggar och graden av cancer, du kan läsa om det i artikeln "Graden av blåscancer".

Figur. Steg av blåscancer.

TX - inte tillräckligt med data för att utvärdera den primära tumören;
T0 - ingen data för den primära tumören;
Ta - ytlig papillär cancer;
CIS (eller Tis) - ytlig cancer in situ (flat cancer);
T1 - tumören sprider sig till det submucösa skiktet;
T2 - tumören växer in i muskelmembranet;
T2a - cancer påverkar ytskikten i musklerna;
T2b - cancer sprider sig till hela muskelskiktet;
T3 - tumören påverkar fettlagret;
T3a - cancerceller i fettlagret kan endast detekteras under ett mikroskop;
T3b - cancer detekteras genom undersökning, till exempel CT eller MR, eller genom visuell undersökning;
T4 - cancer sprider sig bortom urinblåsan;
T4a - en tumör påverkar prostata, livmodern eller skeden
T4b - cancer sprider sig till bäckenorganen och bukhålan.

Figur. Tumörens förekomst, kategori T.

Lymfkörtelbedömning - Kategori N

Kategori N ger en bedömning av tillståndet av lymfkörtlarna. Lymfkörtlar är små, bönaformade formationer som spelar en viktig roll för att skydda kroppen. Lymfkörtlar som ligger bredvid orgeln kallas regionala. Lymfkörtlar i andra delar av kroppen kallas avlägset.

Figur. Lymfkörtlar i bäckenorganen.

NX - inte tillräckligt med data för att utvärdera lymfkörtlarna;
N0 - ingen data för lymfkörtlar;
N1 - cancer sprider sig till en regional nod;
N2 - en tumör påverkar två eller flera regionala lymfkörtlar
N3 - cancer påverkar bäckens lymfkörtlar, som ligger runt de stora kärlen, såväl som lymfkörtlarna i inguinalområdet.

Metastaser - kategori M

M0 - inga metastaser;
M1 - metastaser är.

Hur läser man en post på systemet TNM?

Till exempel, om en läkare skrev i historien om T4N1M0, betyder det att tumören har spridit sig utanför blåsan hos en patient, har påverkat en regional lymfkörtel utan metastaser.

Stages of Bladder Cancer

Läkaren bestämmer stadium av blåscancer baserat på TNM-klassificeringen.

Steg 0a: Cancer i tidigt stadium, som endast påverkar blåsans slemhinnans yta. Cancerceller är grupperade ihop och avlägsnas lätt. Tumören vid detta stadium kallas icke-invasivt papillärt urotelial karcinom (Ta, N0, M0).

Steg 0is: Detta är det stadium där en tumör är känd som karcinom in situ eller platt karcinom. Det påverkar endast bubbelns inre skal. Cancer växer inte i blåsans lumen och växer inte in i djupare lager (Tis, N0, M0).

Steg I: tumören sprider sig till blåsans submukosa. Cancer påverkar inte muskelskiktet och metastaseras inte (T1, N0, M0).

Steg II: tumören växer in i muskelskiktet och i detta skede anses det som invasivt. Carcinom når inte fettvävnad, påverkar inte lymfkörtlarna och metastaseras inte (T2, N0, M0).

Steg III: Cancer sprider sig till fettskiktet som omger blåsan. Det kan också påverka prostata hos män eller livmoder och vagina hos kvinnor. På detta stadium påverkas inte lymfkörtlarna, det finns inga metastaser (T3 eller T4a, N0, M0).

Steg IV: I detta skede är följande villkor möjliga:

 • Tumören växer in i bäckens eller bukets väggar, men lymfkörtlarna påverkas inte och det finns ingen metastas (T4b, N0, M0);
 • Cancer sprider sig till en eller flera lymfkörtlar, men det finns ingen metastas (någon T, N1, 2 eller 3, M0);
 • Lymfkörtlar kan påverkas eller inte, men det finns metastaser i andra organ och vävnader (någon T, någon N, M1).

Alla stadier och klassificering av blåscancer med TNM-systemet

Blåscancer är en onaturlig process av okontrollerad reproduktion och utveckling av blåsceller. Blåscancer, som alla typer av neoplasm av dålig kvalitet, kan spira (metastasera) till andra organ, som lungor, ben och lever.

Det är känt som en av de mest populära maligna neoplasmerna. Den starka hälften av mänskligheten lider av denna sjukdom fyra gånger oftare än kvinnor. I grund och botten upptäcks denna typ av tumör hos personer vars ålder är mellan fyrtio och sextio år gammal.

Stages of Bladder Cancer

Vilka steg går blåscancer igenom och vad händer med kroppen vid denna tidpunkt?

Steg 0

Steg 0 - identifiering av substandard celler i blåsan. I steg 0a uppträder en malign tumör utan spiring i blåsemembranet.

Steg 0i skiljer sig från stadium 0a genom att neoplasmen inte växer bortom blåsemembranet och växer inte i sin lumen.

Steg 1

Blåscancer grad 1 (stadium) indikeras av närvaron av en eller flera tumörer. Medan de inte växer in i musklerna och når endast slemhinnan betyder det inte att denna tumör inte kan vara invasiv, eftersom den är benägen att spridas.

Cirka hälften av alla maligna neoplasmer på detta stadium demonstreras av högintegrerade celler, som bestämmer den snabba tillväxten och en hög grad av dålig kvalitet.

Steg 2

Bladdercancer grad 2 expanderar i muskelskiktet. Om endast den inre delen av muskelskiktet påverkas, och om denna tumör uttrycks av lågintegrerade celler, så finns det en möjlighet att blödcancer i grad 2 ännu inte vuxit in i lymfsystemet.

Sedan är det i framtiden sannolikt att gynnsamma utsikter och bristen på återutveckling är sannolikt. Bladdercancerstadiet 2 är uppdelat i två steg A och B.

Steg 2A innebär att tumören har vuxit in i det inre muskelskiktet, men har ännu inte gått bortom det.

Steg 2B är tillväxten av cancer i den yttre delen av muskelskiktet.

Steg 3

I steg 3 når canceren det fett som ligger intill blåsan och kan växa på prostata hos män. Detta stadium har 2 substanser.

I steg 3A har cancer utvecklat blåsans yttervägg men är inte synlig. Förekomsten av maligna celler i parablåsvävnaden kan endast etableras med ett mikroskop.

Steg 3B görs om tumören visualiseras på blåsans yttre membran.

Steg 4

Vid det fjärde steget överförs tumören till lymfkörtlarna. Steg 4 blåscancer är sista steget. Det kan inte botas. Cancer har spritt så mycket att den har spridit sig i vävnaderna i närliggande organ.

Blåscancer 4 grader växer in i bukhålan, bäckenben. Vid detta stadium av sjukdomen uppträder svår hematuri och allvarlig smärta.

Kemoterapi och strålbehandling på detta stadium är ineffektiva, kirurgi är omöjligt. På detta stadium av sjukdomen används ofta palliativ behandling för att lindra patientens smärta.

TNM klassificering

TNM-systemet utvecklades 1997. Det beskriver mer detaljerat patientens tillstånd och står för:

 1. T - rudimentär tumör:
  • Tx - det finns inget sätt att utvärdera den rudimentära tumören.
  • T0 - den initiala tumören visualiseras inte.

 • Ta är en icke-invasiv papillär tumör.
 • Det här är en plattblåsertumör.
 • T1 - cancer går in i slemhinnan.
 • T2 - cancer växer in i blåsans muskelskikt.
 • T2a - cancer växer in i blåsans inre muskelskikt.
 • T2b - cancer växer in i blåsans yttre muskelskikt.
 • T3 - cancer växer i det feta lagret som omger blåsan.
 • T3a - Ändringar är synliga endast med ett mikroskop.
 • T3b - en neoplasma visualiseras på den yttre delen av blåsan.
 • T4 - cancer påverkar de omgivande organen.
 • N - Regionala lymfkörtlar:
  • Nx - det finns inget sätt att utvärdera lymfkörtlarna.
  • N0 - Förändringar i lymfkörtlar syns inte.
  • N1 - metastas i en lymfkörtel, storleken högst två cm.
  • N2 - metastaser i en lymfkörtelstorlek från två till fem cm, eller i flera lymfkörtlar med en storlek av högst fem cm.
  • N3 - närvaron i lymfkörtlar av metastaser i storleken 5 cm eller mer.

 • M - Avlägsna metastaser:
  • Mh - det finns inget sätt att bedöma avlägsna metastaser.
  • M0 - avlägsna metastaser visualiseras inte.
  • M1 - avlägsna metastaser visualiseras.
 • Ta - papillär, icke-invasiv cancerstadium

  Detta stadium har utseendet av rosa papillära utväxter.

  Kreft i Ta-scenen är begränsad till blåsans slemhinna och påverkar inte submukosa.

  Тis - Carcinom in situ (platt, förebyggande stadium av cancer)

  Preinvasiv tumör detekteras sällan. Tidigare var in situ karcinom en orsak till hög mortalitet, eftersom det sällan var möjligt att bestämma det.

  In situ karcinom är en platt, förebyggande tumör, eftersom den inte påverkar submukosa. Vid cytologisk analys av urin liknar karcinomceller omogna övergångsepitelceller.

  Hos medelålders män har karcinom in situ symtom som liknar blåsan utan hematuri. Slutlig slutsats görs efter en biopsi av blåsans slemhinna.

  T1 - cancerstadiet: submucosas nederlag

  I en klinisk prövning liknar T1-scenen Ta-scenen hos en tumör. Det kan uttryckas av en eller flera tumörer. Huvuddragen i T1-scenen är att den endast påverkar blåsans submukosa utan att det påverkar muskelskiktet.

  Läkare tror att T1-scenen inte gäller ytlig cancer, eftersom en sådan tumör kan utvecklas och tränga in i blåsans djupa lager. Progressionen av T1-scenen når 30%.

  T2 - Cancerstadiet: tumören påverkar muskelskiktet

  T2-scenen påverkar blåsans muskelskikt. Om endast det inre muskelskiktet påverkas (T2a-scenen) och cancercellerna differentieras, kan cancer inte ha nått lymfsystemet.

  Men om cancern slog det yttre muskelskiktet i blåsan (T2b-scenen) och cancercellerna är väl integrerade minskar risken för bota.

  T3 - cancerfas: nederlag av paragasiska cellulosa

  När en tumör når periubulär fettvävnad eller peritoneum betraktas det som ett T3-stadium. Om invasionen just har börjat och är synlig endast under ett mikroskop, klassificeras tumörsteget som T3a.

  Om tumören visualiseras på blåsans yttre skal betraktas det som ett T3b-stadium.

  T4 - Stage: Cancer växer till närliggande organ

  Om tumören har nått omgivande organ, såsom prostatakörteln (omkring denna cancer), vagina, livmodern, bukhinnan eller bäckenbenen, då är cancer klassificerad som T4-scenen.

  T4 - tumörsteget är inoperabelt, det vill säga det avlägsnas inte genom kirurgi. Vid detta tillfälle finns det risk för inflammation i cancerceller. Kirurgiska tekniker vid T4-scenen kan bara få patienten att må bättre.

  Diagnos och behandling

  De viktigaste metoderna för att diagnostisera denna patologi är biopsi och cystoskopi. Hur kan man ta reda på vilken tid som ska gå till doktorn? Vilka symptom ska uppmärksamma?

  Under lång tid kan cancer inte manifestera sig. Då kan det finnas blod i urinen, frekvent och smärtsam urinering, bäckenområdet kan skada, det försämras generellt välbefinnande.

  Transuretral resektion utförs utan hudinsnitt, vilket gör det möjligt att extrahera tumören med minimal blodförlust. I närvaro av liten papillär laser utförs koagulering.

  Extraktionen av blåsan rekommenderas i närvaro av en stor neoplasma (cancer 2 och 3 steg) eller närvaron av flera tumörer i blåsan (cancer i 1: a graden). Samtidigt skapas en ny urinblåsa från kolon.

  Efter denna operation är överlevnadsgraden nittio i fem år.

  Från gamla behandlingsmetoder används administrering av BCG-vaccin i blåsan. Denna teknik ger en bra terapeutisk effekt: frånvaron av återfall i upp till fem år - sjuttio procent, inom tio år - trettio procent.

  Intravesikal kemoterapi används i tidiga skeden av tumören och efter operationen. Jämfört med BCG-vaccinet ger kemoterapi det värsta resultatet. Om en tumör med dålig kvalitet har spridit sig till andra organ (har metastasiserats) rekommenderas strålning. Strålning används i kombination med kemoterapi.

  förebyggande

  Den föredragna kosten för denna sjukdom är grönsaker, bär och frukter. Alla produkter som innehåller färgämnen och cancerframkallande ämnen bör uteslutas.

  Ibland har råd med svamp och kött. Det är nödvändigt att helt överge alkoholhaltiga och kolsyrade drycker. Det rekommenderas att minimera konsumtionen av stekt, fet, kryddig och salt mat.

  Förebyggandet av blåscancer är att sluta röka, att ge upp sysselsättning i anilin, gummi, papper och kemisk industri. Försök att sluta äta cancerframkallande livsmedel.

  Kronisk cystit, vars behandling använder införandet av en urinkateter, ökar chanserna för att inleda blåscancer. Det är tillrådligt att kontrollera din kropp årligen. Detta kommer att skydda en person inte bara mot cancer, men också mot andra sjukdomar.

  I första och andra etappen är chansen att leva i ca fem år från femtio till åttio procent av patienterna, och i tredje och fjärde - från tjugo till trettio procent.

  Sammanfattning av artikeln: En patient på en onkologiklinik riskerar att bli en, så det är omöjligt att behandla din hälsa oansvarigt. Ju tidigare en cancer diagnostiseras, desto högre är risken för en persons återhämtning och det normala livet.

  Vems och brännande hals? Har rösten blivit hes? Inspektera halsen och jämföra den med ett foto av den första etappen av larynxcancer, för att säkert veta om det är dags att gå till en onkolog.

  Läs mer om tecken och symptom på larynxcancer i denna artikel.

  Vad är behandlingen av larynxcancer och är det möjligt att hjälpa folkläkemedel? Svaret är här: http://man-up.ru/bolezni/onkologiya/rak-gortani/sposoby-lecheniya.html

  Relaterade videor - vad är blåscancer:

  Stages of Bladder Tumor

  Lämna en kommentar 3,376

  Ondartad neoplasma i urinblåsan är ganska allvarlig och livshotande sjukdom. I medicin finns det fyra stadier av blåscancer, som var och en kännetecknas av speciella manifestationer. Det finns också en klassificering av blåscancer enligt TNM-systemet, med hjälp av vilken läkare bestämmer i vilket stadium den onkologiska sjukdomen är och de karakteristiska tecknen på avvikelse. Terapeutiska åtgärder utnämns efter bestämning av sjukdomsfasen.

  Cancer klassificering

  Onkologibranschen särskiljer dessa typer av blåscancer:

  • adenokarcinom;
  • skivformig celltumör;
  • övergångscellsmalignitet.

  Den senare diagnostiseras ofta och kännetecknas av modifiering och spridning av friska celler som skapar blåsväggen. Av denna anledning kallas cancer som övergående. Squamous onkologisk sjukdom är förknippad med förändringar i tunna och plana celler som ett resultat av en långvarig inflammatorisk process eller med frekvent irritation av blåsans väggar. Adenokarcinom är en sällsynt typ av sjukdom där förändringar påverkar klyftceller.

  För makroskopisk typ särskilja en sådan cancer:

  • Papillär, där tumören har villi som ligger på det breda benet. Denna bildning påverkar ofta nacken eller botten av det inre organet, öppningen av urinläkaren. Samtidigt noteras nekros, polymorfism hos vävnader och brott mot cellstruktur.
  • Solid är i sin tur uppdelad i exofytisk och endofytisk utbildning. I det första fallet uppträder en humpig tumör ut i den inre delen av urinblåsan. På toppen av bildningen är täckt med ett purulent skal. Den endofytiska underarten är markerad av snabb tillväxt och påverkar i de flesta fall organets botten och nacke.

  Med tanke på djupet av skador på kroppens väggar, isoleras icke-invasiv och invasiv eller infiltrativ blåscancer. Vid icke-invasiv eller ytlig cancer skadas endast det slemhinniga och submucösa skiktet hos orgelet. I sådana fall är chanserna att överleva mycket större. Om en invasiv bildning diagnostiseras är sannolikheten för flykt extremt låg. Detta beror på det faktum att cancerceller når det inre organets muskler och behandlingen blir mycket mer komplicerad.

  Stages av tumören i urinblåsan

  Steg noll

  I medicin, den mest populära klassificeringen av cancer i etapper. Vid nollstadiet börjar den patologiska processen bara. Detta stadium kännetecknas inte av en malign bildning, utan är en ackumulering av atypiska celler som kan när som helst bli maligna. Särskilda tecken på sjukdomen vid detta stadium observeras ej. Idag i medicin har sådana diagnostiska metoder utvecklats som möjliggör detektering av nollstadiet av urinblåsans onkologi. Detta gör att du kan bli av med sjukdomen nästan smärtfritt med hjälp av transuretral cautery. Om en sjukdom detekteras i rätt tid och medicinska åtgärder vidtas, är chanserna för återhämtning ganska fördelaktiga, och förekomsten av återfall är extremt liten.

  Första etappen

  För första etappen kännetecknas av förekomsten av utbildning i blåsans slemhinnor och submukosala skikt. Cancer sprider sig inte till metastasiserande vävnad än. Vid stadium 1 av cancer hos människor finns det inget obehag och särpräglade tecken på sjukdomen. Endast i sällsynta fall noteras sådana symptom:

  • blödning vid urinering
  • avlägsnande av urin med fördröjning
  • smärta vid urinering.

  På grund av avsaknaden av uttalade symtom är det nästan omöjligt att upptäcka cancer i första etappen. Om en person har turen att diagnostisera en sjukdom i de första stadierna, utförs terapi, där läkare försöker behålla det inre organet. Ofta utförs transuretral resektion, i vilken ett cystoskop eller resektoskop används. Malignitet avlägsnas på detta sätt:

  • kriodistruktsiey;
  • traditionell resektion;
  • elektrokoagulering;
  • laserablation.

  Överlevnadsprognosen för en patient med cancer i första etappen urinblåsan är ganska hög. För statistik bor 8 av 10 patienter mer än 5 år efter kirurgisk behandling.

  Steg 2 cancer

  Bladdercancerstadiet 2 är markerat av övergången till utbildning i den invasiva typen och spirandet av celler i musklerna. I sin tur är sjukdomen i detta skede indelad i steg 2A och 2 V. I det första fallet lyckades cancerformningen att penetrera musklerna, men växte inte längre. Om substans 2B diagnostiseras indikerar detta att den maligna tumören helt har trängt in i muskelskiktet i blåsan.

  Under denna period finns inga speciella tecken på cancer, och det finns inga metastaser. Tidig upptäckt av andra etappen är mottaglig för kirurgisk behandling. Ofta kan läkare eliminera en cancer genom att använda den radikala metoden. I de flesta fall utförs resektion där den skadade blåsan delvis avlägsnas. Med manifestationen av komplikationer indikeras fullständigt avlägsnande av organet för att rädda patientens liv. Denna operationella metod kallas cystektomi. Efter den kirurgiska behandlingen kan 60% av patienterna leva i 5 eller flera år.

  På grund av cancer i urinvägarna uppstår stagnation av urin, vilket måste återställas i postoperativ period. Dessa förfaranden visas för att fastställa normal borttagning av urin:

  • Installera en plastmottagare med vilken urinen kommer att gå utanför.
  • Transplantation av urinledaren till tarmområdet.
  • Bildandet av en del av tarmorganet som kommer att tjäna i stället för urinblåsan.

  Plasturinalen, som ligger på utsidan, används i extremt sällsynta fall, eftersom ett sådant alternativ till att avlägsna urin orsakar obehag hos patienten. Inte alla patienter kan gå ut och leva normalt med en sådan enhet. Den mest populära metoden för återvinning av urinering är avlägsnande av urinledare i tarmen.

  Steg 3 sjukdom

  Det näst sista skedet är markerat av groddar av maligna celler i de inre organen, som ligger nära blåsan. Män märker obehag i prostatakörteln och kvinnor klagar på obehag i livmodern eller skeden. I detta skede finns det ljusa symtom som utgör en fara för människors hälsa och liv. Sådana tecken på cancer noteras:

  • smärta i urinblåsan;
  • blod i urinen;
  • nedsatt urinering
  • stillastående processer.

  Onkologiska celler finns i cirkulationssystemet, cancer är metastasering till närliggande lymfkörtlar.

  För detta stadium är blåsan rhabdomyosarkom, som skadar det inre organets strimmiga muskel, inte ovanligt. Avvikelse är karakteristisk för barn under 5 år och personer i ålder som har sjukdomar i urinvägarna. En patient med denna typ av cancer klagar på smärta vid urinavlägsnande, förstorade och smärtsamma lymfkörtlar, brist på aptit. Rhabdomyosarkom utvecklas snabbt och går till äggstockarna, lever, matsmältningsorganen.

  Steg 3 behandling av blåscancer väljs utifrån patientens allmänna tillstånd och de symtom som är närvarande. I detta skede ger inte operationen som syftar till att ta bort urinblåsan, intilliggande organ och vävnader, den önskade effekten. Sådana förfaranden används endast som underhållsbehandling. I det här fallet finns en stor sannolikhet för död för en person, eftersom många organ i det urogenitala systemet har upphört att fungera normalt. Endast 30% av patienterna lyckas överleva med stadium 3-cancer.

  Förväntad livslängd vid stadium 4 av onkologi

  Patienter som har blåscancer stadium 4, har ganska nedslående förutsägelser. Med detta flöde är livet nästan omöjligt att rädda. Detta beror på att cancercellerna har spritt sig för långt och orsakat skador på alla inre organ. I det här fallet ger terapin inga resultat. Läkare utför medicinska procedurer som syftar till partiell eliminering av allvarliga symptom.

  För stadium 4 cancer karaktäriseras av skador på genitourinary systemet, det finns metastaser i njurar, lever, ben. Patienten har brist på njurarna, matsmältningsprocessen störs och lymfkörtlar bildas på lymfkörtlarna. En person klagar över ett starkt smärtssyndrom, som bara kan elimineras med hjälp av kraftiga narkotiska analgetika. Med sådana symptom på cancer är livslängden extremt låg - mindre än 8% av patienterna lever längre än 5 år.

  Cancer klassificering enligt TNM system

  Många diagnostiska metoder kan bestämma närvaron och stadium av blåscancer. I medicin används TNMs internationella system, vilket kan utvärdera olika parametrar. Förkortningen står för:

  • indikatorn T anger storleken på den maligna bildningen;
  • N - ger information om i vilken utsträckning lymfkörtlarna i närheten är skadade
  • Latinbokstav M indikerar närvaron av metastasering.

  Varje kategori har flera underkategorier som numreras från 0 till 4. Således kan läkare visa en specifik kategori mer informativt. För att få information om kategori T, föreskriver en läkare en beräknad tomografi och magnetisk resonansbildning. Dessutom tas en biopsi för att bestämma hur djupt cancercellerna har trängt in.

  Indikatorerna för detta system är följande:

  • TX - det är inte möjligt att göra en bedömning av den primära tumortypen;
  • Att - indikatorer är frånvarande
  • Ta - ytlig cancer av papillär typ;
  • Tis (Cis) - icke-invasiv malignitet (skvättcellskarcinom);
  • T1 - malign bildning i submukosalskiktet;
  • T2 - skada på muskelskiktet i blåsan;
  • T2a - onkologi skadade ytan av muskelvävnad;
  • T2b - maligna celler slog hela muskelvävnaden;
  • T3 - Skador på fettlagret av cancerceller
  • T3a - en malign tumör som trängt in i fettceller, bestäms endast av mikrodiagnostik;
  • T3b - malign tumör bestäms av CT och MR, visuell diagnos;
  • T4 - tumören sträcker sig bortom det inre organets område
  • T4a - cancer går till prostatakörteln, vagina, livmodern;
  • T4b - Spridningen av en malign neoplasma över hela bäcken och buken.
  • NX - oförmåga att bedöma tillståndet av lymfkörtlarna;
  • N0 - Information om skadan på lymfkörtlar saknas;
  • N1 - inte mer än en regional nod är skadad av cancerceller
  • N2 - en malign tumör skadar 2 eller flera regionala noder;
  • N3 - cancerskador på lymfkörtlarna, som ligger i bäckenet, runt de stora kärlen och i ljummen.
  • MX-metastaser kan inte bedömas på grund av deras avlägsenhet.
  • M0 - avlägsna metastaser är frånvarande;
  • M1 - Det finns en avlägsen metastasering.

  I de flesta fall behöver patienter med diagnos av T0 inte terapeutiska åtgärder och leva länge, eftersom metastasering nästan inte observeras. Blåsertumörstadiet 1-4 kräver noggrann diagnos och korrekt behandling. Tidig upptäckt av sjukdomen kan öka livslängden avsevärt.

  Om Oss

  Ett febrilt tillstånd i cancer kan innebära att kroppen är infekterad med bakteriella mikroorganismer eller virus. Också observeras temperaturen i cancer ofta i steg 3-4 i den onkologiska processen.

  Populära Kategorier