Hur många lever med melanom?

När melanom detekteras är den naturliga önskan att ta reda på vad som händer nästa. Hur många lever med melanom? För att svara på denna fråga är det nödvändigt att veta att överlevnaden för melanom (tumörer av melanocyter) alltid beror på processens ställe och lokalisering, en kombination av terapeutiska åtgärder som är inriktade på alla delar av den onkologiska processen, men också på onkologisk alertness hos personer med riskfaktorer.

Överlevnaden för melanom beror på graden av utveckling av patologin och effektiviteten av terapeutiska åtgärder.

statistik

Melanom är en malign tumör som står för 1% av alla cancerformer. Enligt Världshälsoorganisationen diagnostiseras cirka 232.000 nya fall varje år i världen. Ny tillväxt av melanocyter i huden är den femte i listan över de vanligaste cancerna hos män och den sjunde hos kvinnor i alla åldersgrupper. Risken att utveckla en tumör ökar med åldrande. Upp till 50 år ges diagnosen av melanom mycket oftare för kvinnor, men efter 65 år ökar denna indikator med 2 gånger hos män. Medelåldern för personer med en diagnos på 63 år.

Men melanom är inte ovanligt, även bland de yngre än 45 år. De utgör 25% av fallen. Enligt American Cancer Community kommer 2017 nya fall att diagnostiseras (40,1% hos kvinnor och 59,9% hos män) år 2017. Under de senaste 40 åren har incidensen av cancer från hudceller ökat 15 gånger. Denna siffra är flera gånger högre än för någon annan cancer.

Melanomöverlevnadsprognos

Prognosen för melanom beror alltid på:

 • steg;
 • lokalisering;
 • ras eller etnisk grupp
 • kön;
 • ålder;
 • riskfaktorer;
 • ett försvagat eller undertryckt immunförsvar;

Steget bestäms av tumörens exakta storlek, djupet av tillväxt, närvaron av infiltration i lymfkörtlarna och andra organ. Med tanke på infiltrationen i lymfsystemet och antalet sådana lesioner exponeras sjukdomens svårighetsgrad. Avlägsna metastaser finns oftast i lungparenkymen - detta är steg 4.

Andelen överlevande i etapper

Resultatet av behandling i onkologi beräknas enligt 5 års överlevnad. Detta innebär att patienten efter att ha behandlat en tumör kan leva hälsosam i fem år. Med alla stadier av melanom är de 5 åriga och 10-åriga chanserna att överleva 92% och 89%. Det finns 4 steg:

Överlevnadsprognos för melanom

Idag, på grund av ogynnsamma miljöförhållanden och många andra faktorer står mänskligheten inför många allvarliga sjukdomar som är svåra att behandla. Till sådana sjukdomar kan säkert tillskrivas en malign tumör, som oftare ligger på en persons hud. Utbildning kallas melanom, vilket är benäget för återfall och metastaser.

På grund av sjukdomsprogressionen bryr sig patienterna om hur mycket de lever med melanom och hur man klarar det.

Förhållande mellan sjukdomsstadier och livslängd

Tyvärr är det ganska svårt att svara exakt sådana frågor, även till en kvalificerad specialist. Detta beror främst på de enskilda egenskaperna och bärbarheten.

Utan lämplig terapi är naturligtvis livslängden förkortad, så det är viktigt att fortsätta behandlingen omedelbart. Du behöver bara konsultera en erfaren och kompetent specialist som utser en lämplig plan för ytterligare åtgärder.

Beroende på vilket stadium som diagnostiserades hos patienten, är det då möjligt att bedöma varaktigheten av sitt liv. Du kan bedöma överlevnaden för melanom genom följande befintliga steg:

 • Det första steget representeras av en cancerous tumör med en tjocklek mindre än två millimeter, medan den påverkar de övre epidermala skikten. Tumören i sig identifieras av ojämn färg, asymmetrisk tillstånd och snabb tillväxt. Det finns inga metastaser i detta skede, och om vi går vidare till behandling, kan vi uppnå fullständig återhämtning.
 • I det andra steget uppträder spirandet av tumören till ett djup av fyra millimeter. Lymfkörtlar påverkas inte, men den problematiska delen av huden ger uppenbart obehag, uttryckt i manifestationen av smärta eller klåda.
 • Tredje etappen kännetecknas av metastasering, lymfkörtlarnas inblandning och senare andra framkallningen av huddefekten, som sår, blöder och gör ont, vilket medför att kroppstemperaturen stiger.
 • Det fjärde steget kännetecknas av bildandet av melanom i hela kroppen, från lungorna.

Det är också tillåtet att skilja nollsteget, men det anses inte att den påtänkta hudkliniken bestäms av en självständig studie. Noll och första steg är mycket lika, därför kan bara en läkare med ordentliga komplexa undersökningar förstå alla minsta manifestationer.

När melanom är en allmän förgiftning av kroppen. Enligt undersökningen utfördes följande överlevnadshastigheter:

Spridningen av tumören endast i vissa delar av huden eller lymfkörtlarna anses vara en mer livsvänlig prognos. Det viktigaste är att inte skada de inre organen, liksom en normal nivå av LDH (laktatdehydrogenas), när oxidationen av glukos och bildningen av mjölksyra.

Med melanom bildas även prognosen baserat på patientens ålder. Ju äldre patienten är desto kortare livslängd. Som visat sig finns melanom hos personer med ljus och mörk hud. Samtidigt märks det att mörk hud är svårare att tolerera hudcancer, vilket också förkortar patientens liv.

Metastaser och förväntad livslängd

Karakteristisk metastasering börjar i tredje etappen. Situationen förvärras av det faktum att cancerceller sprider sig i hela kroppen och påverkar nya områden varje gång. Att bekämpa spridningen av metastaser blir allt svårare. Men idag finns det flera sätt att förhindra spridningen av sjukdomen:

 1. Kirurgisk ingrepp utförs även i fjärde etappen, men om det finns risk för komplikationer på grund av metastas och lymfkörtlar, vilket är livshotande eller det finns allvarlig smärta.
  Strålbehandling är också tillämplig på hjärnmetastaser, och detta beror på hur mycket tumörerna och deras antal ökar.
 2. Kemoterapi hjälper ibland de patienter som diagnostiseras med fjärde etappen. Efter behandling är det en minskning av metastasen, efter att metastasen ökat, tyvärr.
 3. Biokemoterapi - absorberar immunterapi och kemoterapi i kombination med läkemedel som interferon och interleukin. En sådan terapeutisk effekt bidrar till förbättring under sjukdomsförloppet, men det finns ingen effekt på livslängden.
 4. Immunoterapi - hjälper när melanom har spridit sig. Med denna teknik används nya läkemedel som är utformade för att blockera den cellulära vägen och immunsystemet försöker frigöra kroppen av tumörceller. Vissa droger kan till och med stoppa ytterligare tillväxt av metastaser. Efter behandling fastställdes det att det finns en dubbel ökning av överlevnaden.

Det är väldigt viktigt att inte förlora tiden och leta efter nya droger och behandlingsmetoder som ska samordnas med den övervakande läkaren. Vid den fjärde etappen av melanom påverkas livets prognos av följande faktorer:

 • kön, eftersom kvinnor överlever bättre när de har tumörer på sina extremiteter, vilket indikerar en godartad sjukdomsförlopp;
 • lokalisering är gynnsam om överkroppen påverkas, men om övre delen av ryggen, nacken eller occipitalen påverkas, förvärras situationen;
 • bildningstjocklek, när den högsta överlevnadshastigheten registreras med en hastighet som inte överstiger femtiotiohundra millimeter;
 • bildande av ulceration - reducerar signifikant andelen överlevnad
 • pigmentering, när pigmentfritt melanom har en överlevnadshastighet på femtiofem procent och pigmentet är sjuttiofem procent;
 • tillväxtriktning, där den värsta prognosen registreras i melanom med vertikal tillväxt, i motsats till melanom i horisontalplanet.

Du borde veta att även i det fjärde stadiet av melanomutveckling har många patienter ett bra svar på behandlingen, dessutom kan de leva i många år.

Effekten av återfall

Omkring tio år efter behandlingen kan melanom återkomma. Cirka sex procent av patienterna är mottagliga för detta, det vill säga sjukdomen återvänder till varje tjugonde person som tidigare har genomgått lämplig behandling.

Återfall kan inträffa efter operation efter en till tre år. Ofta sker ombildningen av melanom i samma område av huden, men detta sker inte alltid. Ibland kan nya områden fångas för maligna tumörer.

Lokalt återfall metastasizes till lungorna, benvävnad, lever och ibland till hjärnan, vilket ofta är oförenligt med patientens liv. Livet med ett sådant återfall reduceras till ett år, och ibland till två år. Den sena manifestationen av återfall är inte lika farlig jämfört med den tidiga.

Återfall är benäget för snabb utveckling och dess inneboende aggressivitet, så antalet år av liv med prognosen reduceras också.

För att undvika återkommande är det nödvändigt att utföra följande steg:

 • regelbundna kontroller, som måste vara minst två gånger per år
 • leverans av ett årligt blodprov för speciella tumörmarkörer;
 • oberoende noggrann undersökning av huden.

Först och främst när du upptäcker hudcancer bör du försöka att inte falla i förtvivlan och omedelbart vidta åtgärder för att behandla denna maligna sjukdom. Traditionell medicin bör strikt uteslutas i kampen mot cancer, för att du kan förlora värdefull tid och förlora den verkliga chansen att få en fullständig botemedel.

Tidig tillgång till kvalificerade yrkesverksamma kommer att vara ett kompetent beslut i denna situation.

Möjligheterna för modern medicin är ibland helt enkelt överväldigande, därför kan man inte undvika alla föreskrivna förfaranden som föreskrivs av onkologen. Idag är de smärtfria och ganska effektiva.

Melanomstadiet 4: Förväntad livslängd

Melanom är en patologi i huden som har maligna tillväxter. Melanom förekommer vid vilken ålder som helst.

Det utvecklas mycket snabbare än andra cancerformer, har fyra steg och metastaserar till andra organ.

Sjukdomsprogression och symtom

Melanomstadiet 4 är en malign tumör som sprider metastaser till de regionala lymfkörtlarna och inre organen, det är en aggressiv cancer som bildas av huden och nevi.

Maligna celler produceras från epidermala melanocyter och överförs på två sätt: långsam, lymfocytisk och snabb. Den långsamma vägen är när lymfkörtlarna påverkas.

Snabba, hematogena, när cancerceller går in i blodet, och metastasering förekommer i avlägsna organ som är karakteristiska för det fjärde steget. Metastaser bildas oftast i lungorna, lever- och binjurarna, såväl som i benvävnad och hjärnan.

Maligna celler kan utvecklas under verkan av ultravioletta strålar på oskyddad hud, mol och fräknar och solbränna i huden. Människor med blek hud är i fara om de har släktingar med sjukdomen.

Den fjärde perioden av sjukdomen är den farligaste. För att förhindra utvecklingen av en malign sjukdom till det sista steget, när behandlingen inte ger positiva resultat, är det nödvändigt att ständigt övervaka pigmentfläckarna och molerna. Det alarmerande ögonblicket bör förändras i sådana formationer: asymmetrisk punkt, ojämna kanter av nevus, missfärgning av molen, orenheter av annan färg, ökar i storlek.

Melanomstadiet 4 manifesteras av smärta i en mol eller på huden, under denna period kan det förekomma sprickor i huden eller molan, en mol eller födelsemärke kan blöda.

Patienter lider av kronisk hosta, deras integreringar kan tjockna, förvärva gråtoner, axillära och inguinal lymfkörtlar ökar, skarp viktminskning börjar utan uppenbar orsak, huvudvärk och nervbeslag är möjliga.

Melanombehandling

Eftersom behandling av melanom i fjärde graden inte ger en fullständig botemedel riktar den sig till:

 • tillväxt retardation och tumörspridning;
 • att upprätthålla de drabbade organens och kroppens arbete
 • för förebyggande åtgärder för samtidiga komplikationer som hotar patientens liv.

Kirurgisk ingrepp

I det fjärde steget hänvisas melanom till operation om metastaser och drabbade lymfkörtlar kan orsaka allvarliga smärta eller komplikationer som hotar patientens liv.

De avlägsnas om möjligt tillsammans med tumören, före bestrålning eller efter kemoterapi. Kirurgisk behandling minskar också antalet cancerläkemedel, vilket resulterar i att terapeutisk behandling kan fortsättas.

immunterapi

Den huvudsakliga behandlingen för melanom i etapp 4 består av tekniker som immunterapi, som bidrar till att öka immuniteten. kemoterapi, vilket saktar tillväxten av en malign tumör och strålterapi för att döda cancerceller.

kemoterapi

En av de viktigaste behandlingarna i steg 4 är kemoterapi. För hennes användning av droger som dacarbazin och temozolomid. De saktar sjukdomsframstegen, minskar tillväxten av maligna celler, minskar metastaser och förlänger patientens liv, men inte för länge. Men tyvärr ökar malign sjukdom efter en stund.

Strålningsterapi används huvudsakligen för att förhindra bildandet av nya metastaser. I vissa fall används strålning för att krympa tumören under operation för vidare behandling med kemoterapi.

För att bevara kroppens försvar utför de en sådan behandlingsmetod som immunterapi. Under de senaste åren har behandlingen kompletterats med nya immunförsvar, som dominerar deras terapeutiska egenskaper över kemoterapi.

biochemotherapy

Användningen av biokemoterapi - en kombination av immunterapi och kemoterapi - med användning av läkemedel som interferon och interleukin bidrar till att förbättra patientens tillstånd, men påverkar inte livslängden.

För patienter med fjärde etappen av melanom, som kontraindiceras för kirurgisk behandling eller inte ger positiva resultat, har ett nytt läkemedel Pembrolizumab (Keitrud) skapats. Det blockerar de cellulära vägar som undertrycker patientens immunförsvar. Användningen av detta läkemedel stärker det mänskliga immunsystemet, vilket angriper och förstör melanomtumörceller.

Andra effektiva läkemedel inkluderar Ipilimumab (Yervoy). Det påskyndar patientens immunsystem, och det här är anledningen till att stoppa ökningen av melanom, tillväxten av metastaser och graden av skador på de inre organen och lymfkörtlarna.

Dessa läkemedel har redan kliniskt testats och visat att överlevnaden hos de patienter som tagit ett av dessa två droger nästan har fördubblats.

Livslängd för melanomstadiet 4

Huvudindikatorn för prognosen för cancerpatienter är fem års överlevnad. Detta innebär att patienter fortsätter att leva i mer än 5 år från den tid då de diagnostiserade sjukdomen. Steg 4 har en låg överlevnad, endast 5-15%.

Även om viktiga är antalet och platsen för metastaser, ålder och allmänt tillstånd hos patienten, andra sjukdomar. Om hjärnan och inre organ som inte kan avlägsnas påverkas, är prognosen en besvikelse.

Sådana patienter lever inte längre än ett år, även med fortsatt behandling. Om det är möjligt att ta bort de drabbade områdena i de inre organen, når prognosen 20% och patienten kan leva i flera år. Tio till 12% av patienterna stiger över tioårsöverlevnaden.

Varaktigheten av den positiva effekten av behandlingsmetoder beror på patientens ålder och hälsa. Efter behandlingens slut är det nödvändigt att ständigt övervakas av en specialist för att öka livslängden. Patientens allmänna tillstånd kontrolleras varje månad under de första 2 åren, sedan en gång var sjätte månad i 3 år. Efter 5 år - varje år fram till slutet av livet.

Överlevnadsprognos

Några orsaker påverkar prognosen för överlevnad. Kvinnor lider av sjukdomen bättre än män, eftersom de oftast har melanom på benen, och detta är ett mer positivt tecken. Värst av allt, om sjukdomen slog nacke, nacke eller övre rygg. Spelar en roll och tjocklek, konturbyte och pigmentering av en tumör. Om melanom växer vertikalt är detta också ett mer ogynnsamt symptom än den horisontella riktningen.

Melanom påverkar personer oavsett ålder: från barn till äldre. Därför är det nödvändigt att förhindra utvecklingen av den maligna processen till det sista steget, det är bättre att eliminera det i början, när det inte finns några metastaser än.

Hur många lever med melanom? Överlevnads förutsägelse från hudläkare

Hej, kära läsare! Hur mycket tror du att du bor med melanom? Alla som möter hudcancer frågar först den här frågan.

Jag ska genast säga att det är otvetydigt svårt att svara på det, eftersom varje människors kropp är individuell, så det är omöjligt att förutsäga hur mycket han kan leva normalt efter ett allvarligt nederlag. Hudcancer är inte mindre farlig än någon annan.

Det kan också metastasera, vilket ofta är dödligt. Metastaser melanom sprider sig inte bara till lymfsystemet utan även till vitala organ som lungor, hjärnor, lever etc.

Utan behandling är patientens livslängd mycket liten, eftersom melanom utvecklas snabbt och aggressivt. Om du undrar hur mycket människor lever med denna typ av hudklinik, läs denna artikel noggrant.

Livslängden beror på onkologins stadium

Melanom har 4 steg, som alla andra hudcancer. Hon övervinner dem tillräckligt snabbt, så det är viktigt att tillhandahålla snabb behandling. Låt oss titta på dessa steg mer detaljerat:

 1. Föregångaren till steg 1 är noll, där hudkologi är nästan omöjligt att se på egen hand. Det första steget är inte mycket annorlunda än noll. En cancer tumör har en liten tjocklek (mindre än 2 mm) och utvecklas endast i de övre epidermala skikten. Metastaser är inte tillgängliga, tumören manifesterar sig inte. Du kan märka det med externa tecken - asymmetri, snabb tillväxt, ojämna färger. Om du börjar behandla cancer i detta skede kan du bli av med det helt.
 2. Steg 2 - tumören växer till ett djup av 4 mm. Lymfkörtlar som ligger bredvid det, men fortfarande intakta. Det drabbade området av epidermis kan klia, skada med känsla, skapa obehag.
 3. Steg 3 - En malign hudfel börjar metastasera. Inledningsvis påverkar sekundärfoci av cancer lymfkörtlarna - sentinel och närliggande, och sedan resten. Huddefekten fortskrider, börjar bli sår, ont, blödning, vilket framkallar en ökning i temperaturen hos den sjuka kroppens kropp.
 4. På stadium 4 ger melanom metastaser till hela kroppen. Först kommer metastaser till lungorna, leveren, hjärnan, ögonen.

Sjukdomen åtföljs av allmän förgiftning. Patientens tillstånd försämras snabbt på grund av svår smärta i de drabbade organen.

Ovannämnda stadier av onkologi, förutom den fjärde, är också indelade i undertyper: A, B, C. Prognosen för överlevnad efter melanom beror direkt på sådana subtiliteter.

Förutsägelsen av överlevnad, med beaktande av stadierna, är följande:

 • Steg One A - 5 års överlevnad 97% av fallen, 10 år 95%;
 • första B - 5-åriga 92%, 10-åriga 86%;
 • andra A-5-åriga 81%, 10-åriga 67%;
 • andra B - 5-åriga 70%, 10-åriga 57%;
 • andra C-5-åriga 53%, 10-åriga 40%;
 • den tredje A-5-årige 50%, 10-åringen ca 40%;
 • de tredje B-procentsatserna förändras inte;
 • den tredje C är den 5-årige 40%, den 10-årige 24%;
 • den fjärde är en 5-årig 15-20%; 10-årig 10-15%.

Vad betyder termen "femårig överlevnad"? Det betyder att patienten efter avlägsnande av melanom kan leva slarvigt i fem år. Detsamma gäller för tio års överlevnad.

Ovanstående statistik sammanställdes av onkologer från kliniska fall där patienter genomgåde fullvärdig behandling och följde alla rekommendationer från läkare. Brist på behandling accelererar utvecklingen av melanom och leder till den sjuka dödsdöden.

Andra faktorer som påverkar överlevnad

Förutom scenen av hudkliniken påverkar många faktorer, såsom ålder, livslängden för den person som lider av sjukdom. Det observerades att 70-åringar som är sjuka lever mindre än yngre.

Trots det faktum att mörkskinniga människor har melanom mycket mindre ofta än vita hudar, är de inte mindre känsliga för det. I svart hudcancer utvecklas epidermis mer aggressivt och snabbare, varför överlevnadshastigheten minskas betydligt.

Metastaser: Hur påverkar de livslängden?

Melanom börjar metastasera övervägande i 3 steg. Denna process förvärrar livets prognos, eftersom cancerceller sprids i hela kroppen, fånga nya områden, vilket gör det svårare att bekämpa dem.

Vid det inledande skedet upptar metastaser bara lymfsystemet. Samtidigt kan de botas genom att ta bort de drabbade lymfkörtlarna.

Gradvis blir sekundära foci av cancer flera. De flyttar sig från den ursprungliga tumören och utvecklas i de inre organen. I detta fall är det möjligt att avlägsna dem kirurgiskt inte alltid och inte överallt.

Det är nödvändigt att tillämpa ytterligare terapeutiska åtgärder, såsom strålning och kemoterapi. Men även detta ger inte 100 procent garanti för ett långt liv.

Överlevnadsstatistik med metastaser för melanom är som följer:

 • Om bara ett organ påverkas, kan det svåra vara upp till sju månader.
 • om två organ påverkas, upp till fyra månader;
 • om cancer har tagit tre organ och mer - upp till två månader.

Särskilt farligt är metastaser i hjärnan, ryggmärgen och leveren. Ta bort dem helt med hjälp av operationen är omöjligt. Om metastaserna är enkla och avlägsnas fullständigt förbättras patientens tillstånd avsevärt, såväl som varaktigheten av hans efterföljande liv.

Hotet om återfall - återkomsten av sjukdomen

Melanomåterfall förekommer hos 6% av patienterna 10 år efter behandling. Sålunda återvänder sjukdomen till varje tjugonde person som har behandlats för det. Sena återfall är inte lika farligt som tidigt.

Det kan inträffa 1-3 år efter kirurgisk borttagning. Melanom återställs på samma plats, men inte alltid. I vissa fall täcker det nya hudområden.

Återfall är svårare att behandla eftersom det utvecklas snabbare och mer aggressivt. Följaktligen förlorar en sjuk person chansen att leva ett långt och lyckligt liv.

Även om du var tvungen att ta itu med hudcancer, förtvivla inte. Det viktigaste är att konsultera en läkare i tid och behandla en malign neoplasma.

Modern medicin verkar underverk och får människor bokstavligen från "andra världen". Var inte rädd för de förfaranden som föreskrivs av onkologen. Idag är de smärtfria och så effektiva som möjligt.

Läs informationen du kan dela med vänner på sociala nätverk, och om du prenumererar på webbplatsuppdateringar, missa inte de senaste publikationerna. Det bästa för dig!

Artikel författare: Elena Smirnova (dermatolog)

Publiceringsdatum: 20-09-2016

Förväntad livslängd för hudmelanom

Experter noterar att antalet personer som lider av melanom nyligen har ökat. Experter konstaterar att antalet personer som lider av melanom nyligen har ökat. Det finns flera anledningar till detta: dålig ekologi, stress, exponering för ultraviolett strålning.

Förväntad livslängd för melanom

Prognosen för melanom beror direkt på scenen. Identifiering av scenen sker i flera steg. Det är nödvändigt:

 • Kontrollera efter tumörer i andra delar av kroppen.
 • Bestäm hur djup melanom har spridit sig.
 • Tänk på lokaliseringen av foci i förhållande till lymfkörtlarna.
 • Ta hänsyn till tumörens exakta storlek.

Om du behöver ta bort lymfkörtlarna måste läkaren göra det. Denna procedur är nödvändig för att analysera platsen för förekomst av maligna celler. Efter avlägsnande av lymfkörtlarna är sjukdomen under kontroll.

Melanom i huden i första etappen behandlas framgångsrikt kirurgiskt, speciellt om det inte fanns någon invasion i de djupa skikten i dermis, blodkärl och lymfkörtlar.

Metastasering minskar livslängden avsevärt i närvaro av melanom, prognosen i detta fall är inte lika gynnsam. I första etappen påverkar metastaser bara lymfsystemet, de kan botas. Men i tredje etappen är framgångsrik återhämtning endast möjlig i 25% av fallen.

Avlägsna metastaser har ofta en sådan egenskap som multiplicitet. I detta fall blir tumören omedelbart oförbar. Därför reduceras överlevnaden hos patienter med stadium 4 melanom. Regression i detta fall är mycket svårt att uppnå.

Första och andra etappen hud melanom behandlas framgångsrikt kirurgiskt.

Hur många människor lever med melanom? Livslängden beror på hur många organ som är involverade i metastatiseringsprocessen. Om ett organ påverkas, lever patienten upp till 7 månader, om 2 - 4 månader och 3 eller mer - endast 2 månader.

Med isolerat hudmelanom är prognosen bättre. Och i händelse av skador på hjärnan eller leveren - ogynnsam. Om du helt tar bort metastaser som ligger på en "gynnsam" plats, kan du hoppas på en lång livslängd hos ett litet antal patienter.

Överlevnadshastigheter hos patienter med melanom i huden beror på tumörens placering.

Tabell 1. Prognoser för hudöverlevnad beroende på tumörens placering och patientens kön

Hur mycket lever med melanom: Vad är prognosen och stadierna av sjukdomen

Melanom, en malign tumör, utvecklas från melanocytceller innehållande ett speciellt pigment. En egenskap hos patologin är den snabba utvecklingen, det tidiga utseendet av metastaser, sekundära neoplasmer lokaliserade i lymfkörtlarna och i de inre organen.

Vad är melanom och dess egenskaper

Hudmelanom är en patologi som representerar specifika neoplasmer som bildas från cellerna i dermis som producerar melanin. Prognosen beror på scenen. I de flesta fall, ogynnsam, på grund av den snabba utvecklingen av sjukdomen - spridningen av metastaser.

Etiologin av förekomsten beror på transformationen av genomet hos celler, som ett resultat av vilket de förvärvar patologiska egenskaper. Den negativa effekten påvisas på grund av systematisk exponering av UV-strålarna på huden (besök på solarium).

Som en provocerande faktor noteras genetisk predisposition. När det är närvarande, utvecklar ögonens melanom oftare, oberoende av personens ålder.

Vanlig lokalisering - huden. Påverkar sällan:

 • ögonslimhinnor;
 • munhålan;
 • anus;
 • externa könsorgan hos kvinnor.

Patologi kan utvecklas självständigt. I de flesta kliniska bilder ser det ut som födelsemärken som inte orsakar bekymmer länge. Tidig diagnos bidrar till en gynnsam prognos.

Inom ett år frisätter det metastaser till lymfkörtlarna, sedan till benvävnad, lever, lungor och hjärna. Detta minskar den totala överlevnadsgraden till 10%.

Tecken och faror

Vid det första skedet av sjukdomen finns det inga skillnader mellan icke-pigmenterade nevus (mol) och maligna neoplasmer. Melanom visar symtom i mol och på frisk hud.

Patologi har ett antal karakteristiska symtom, enligt vilka läkaren gör en noggrann diagnos. Huvudfunktionen är en förändring i form, storlek och färg hos befintlig mol.

Hair nevi blir aldrig malign.

Kliniska manifestationer i den inledande utvecklingsfasen:

 1. Asymmetrisk neoplasma.
 2. Heterogenitet av färg (fläcken mörkar eller ljusnar).
 3. Öka i diameter över 5 mm.
 4. Bristen på klara gränser av kanten.
 5. Ökande höjd - ett plant hemland börjar stiga.
 6. Patologisk urladdning från tillväxt.
 7. Brännande, klåda, blödande mol.

Melanomstadiet 3 kännetecknas av utseendet av pigmentering kring tillväxten, kränkning av tumörens integritet, konstant blödning och klåda. Detta kan ses i patientfotoet på Internet.

Bristen på snabb behandling leder till störningar i de inre organens och systemens funktion. Smärtsyndromet hos olika lokalisering utvecklas. Metastaser påverkar den mänskliga lever-, hjärn- och benstrukturen.

På grund av sjukdomens snabba framsteg och en ökning av antalet cancerceller uppträder inverkan av organismen. I kombination med överträdelsen av de inre organen leder detta till döden.

Hur många lever med melanom

Projektioner för hudens melanom beror på sjukdomsfasen. För att klargöra det görs en undersökning i flera steg. Den har följande mål:

 • om det finns utbildningar i andra delar av kroppen
 • bestämma hur mycket tumören har spridit sig;
 • övervägande av lymfkörtlarnas placering
 • bestämma den exakta storleken på neoplasmen.

Prognos mot bakgrund av metastasdetektering ogynnsam. I första etappen påverkar de lymfsystemet, de kan utrotas. Förskrivet kirurgi, immunterapi - läkemedel Interleukin-2, stimulerar tillväxten av lymfocyter och interferon-alfa.

Patologi av den tredje graden är svår att kirurgisk och konservativ terapi. Statistiken visar ett positivt resultat i 25% av alla kliniska bilder. Vid 4: e stadiet reduceras överlevnadshastigheten avsevärt, det är nästan omöjligt att uppnå regression.

Patientens liv beror på antalet drabbade organ:

 1. En kropp - upp till 7 månader.
 2. Två kroppar - högst 4 månader.
 3. Från tre - mindre än 2 månader.

I lentigo melanom beror livslängden på den onkologiska processens allvar. Förutsatt radiell tillväxt avslöjade 100% fem års överlevnad. Mot bakgrund av vertikal tillväxt kan patienten leva i flera år. Efter operation upp till fem år lever bara 15% av patienterna.

En fördelaktig prognos registreras med isolerat melanom i huden. Med skador på hjärnan och leveren - den kliniska bilden försämras avsevärt.

Patologi tenderar att återkomma. 10 år efter behandlingen förekommer det i 10%.

Enligt den senaste forskningen kan sjukdomen utvecklas 10 år efter återhämtning.

Eventuella komplikationer

För att förbättra risken för återhämtning efter operationen rekommenderas patienten att följa ett antal regler:

 • Behåll det postoperativa såret torrt och rent.
 • Ta alla läkemedel som rekommenderas av läkaren.
 • Undvik plötsliga rörelser och överdriven motion.

Allmänna råd förhindrar avsevärt utvecklingen av negativa konsekvenser.

Om patologin inte behandlas kommer personen att leva upp till ett år. Metastaser kränker organens funktionalitet, vilket leder till deras misslyckande. Excision av patologiska strukturer under operation kan orsaka komplikationer:

 1. Utseendet av tillväxt på den "gamla" eller nya platsen.
 2. Smärtstillande syndrom inom interventionsområdet. Medicinska droger ger inte önskad terapeutisk effekt.
 3. Infektionens infektion med alla medföljande symptom - feber, frossa, feber, kramper.
 4. Obehagssymptom i stället för bildning - urladdning, hyperemi, svullnad.

För att öka livslängden är patologierapi alltid komplex. Inkluderar operation på indikationer, såväl som biologisk, kemisk och strålbehandling.

Förutsägelse av återhämtning från diagnos

Livets prognos med melanom beror på scenen och svårighetsgraden av kursen, placeringen av den patologiska neoplasmen.

Resultaten av patientterapi utvärderas i enlighet med 5 års överlevnad, uppdelad i grader av onkologisk process:

 • Zero. Patienten lever under lång tid, överlevnadsgraden på 99,9%.
 • Den första. Det finns en bra effekt av cancer mot cancer hos 85-95% av patienterna. Under förutsättning att lesionen upp till 2 mm utan sårbildning.
 • Med en andra 5-årig överlevnad på upp till 79%. Sjukdomen fortsätter tillsammans med tumörns mutation upp till 4 mm, det finns ulcerativa lesioner.
 • I tredje etappen bor endast 24-70% av patienterna i 5 år.
 • Terminalen eller slutsteget karakteriseras av en minimal procent av patientöverlevnad. Överlevnad är endast möjlig i 7-10% av fallen.

Melanom är en cancer sjukdom av malign natur. Den missade tiden för adekvat behandling kan kosta livet.

När en tidig hänvisning till en medicinsk anläggning, genom att utföra diagnostiska åtgärder, är det möjligt att stoppa malignitet - för att minska risken för biverkningar respektive chanserna för en positiv prognosökning.

Prognos för melanom stadium 4: livslängd

Med en etablerad diagnos av melanomstadiet 4 kan livslängden variera beroende på kroppens tillstånd. Melanom är en av hudens onkologiska patologier. Denna cancer kan förekomma för någon. Men oftast drabbas kvinnor av melanom.

För att förstå varför ett sådant öde bekämpar kvinnor är det nödvändigt att förklara vad som är melanom.

Med en etablerad diagnos av melanom kan livslängd 4 för scenen variera beroende på kroppens tillstånd

Melanom är en cancer som påverkar huden. Det framgår av pigmentcellerna - melanocyter.

Denna form av cancer kan inte bara uppträda på huden, men också i andra delar av kroppen där det finns pigmentceller. Det kan till och med vara ögonens iris.

Som du vet, spenderar det vackra golvet i strävan efter en fashionabel solbränna en stor tid under inflytande av ultravioletta strålar: på sommaren är det strand och på vintern är solarium. UV-exponering på oskyddad hud leder till utvecklingen av melanom. Men det finns andra riskfaktorer.

Behandling av melanom steg 3 och 4 (video)

Symptom på hudens melanom

Inte alla födelsemärken som finns på huden kan bli melanom. Enligt läkare kan den normala personen på huden vara ca 100 mol. Om det finns fler, så är det en anledning att kontakta en specialist. Dessutom ett brådskande behov att rusa till en onkolog, om antalet mol ökade plötsligt.

Om antalet mol inte överstiger normen bör du låta larmet när:

 • mullen ökade i storlek, svullna, började blöda;
 • rörande molan orsakar smärtsamma eller bara obehagliga känslor;
 • lymfkörtlar som ligger bredvid problemmolle, ökat i storlek;
 • Nevusfärgen har förändrats dramatiskt.

I början av tillväxten är tumören behandlingsbar. Men om processen har gått för djup blir läkning svår.

Melanom är en av hudens onkologiska patologier

Symtom varierar. Melanomstadiet 4 manifesteras av följande symtom:

 • sprickor på nevi själv eller på huden nära den;
 • svåra smärtmolekyler
 • blödande nevus själv
 • orimlig viktminskning
 • kronisk hosta;
 • allvarliga huvudvärk
 • förstorade lymfkörtlar;
 • neurotiska anfall.

Utseendet på dessa symtom signalerar starten av den sista etappen av melanom.

Melanombehandling

Hudcancer behandlas både genom kirurgiska metoder och med användning av strålning, kemoterapi och immunterapi. Komplexiteten i behandlingen av melanomstadiet 4 ligger i det faktum att tumören i terminalperioden ger multipla metastaser till lungorna, njurarna, hjärnan och leveren. Trots detta är behandling möjlig.

Om metastaser har spridit sig till lymfkörtlarna, avlägsnas de genom kirurgi. För att säkerställa effekten av behandlingen före operationen utförs bestrålning.

Vid borttagning griper de friska vävnader utan att skada tumöravgränsningszonen. Och metastaser i inre organ behandlas redan med strålning eller kemoterapi.

För kemoterapi av melanom i grad 4 används läkemedel som decarbazin och / eller temozolomid. Ipilimumab används för att öka den förväntade livslängden. Om flera droger behandlas samtidigt ökar livslängden, men biverkningarna är mycket allvarliga. Dessa läkemedel har använts under en mycket lång tid.

Melanom Grade 4 (video)

Överlevnadsprognos för klass 4 melanom

Onkologer valde huvudindikatorn för livslängd i onkologi. Detta är en femårsperiod. Detta visar andelen patienter som fortsätter att leva i mer än 5 år från det att en cancer diagnostiseras. Steg fyra är sjukdoms sista stadium.

Vid stadium 4 av hudcancer är prognosen för överlevnad extremt låg och varierar från 5% till 15%.

Denna indikator beror på patientens fysiska tillstånd, hans ålder, närvaron i historien om andra allvarliga sjukdomar. Av allvarlig betydelse är antalet metastaser och deras placering.

Om metastaser har trängt in i hjärnan eller i inre organ och inte kan avlägsnas, är livsförutsättningen i detta fall extremt ogynnsam.

I sådana fall inträffar döden inom det närmaste året. Och detta är endast föremål för pågående behandling.

Spela in navigering

Feedback och kommentarer

Självklart är stadium 4 av melanom redan långsamt, och för vem det är snabbt, vägen till slutet. Men patienten själv kan förhindra sjukdomar i större utsträckning. Detta är samma förebyggande, behandling till specialister, så snart de första symptomen och grundlig behandling uppmärksammades. Det finns skäl som inte är beroende av oss, men det är redan ett oförklarligt faktum och tyvärr väldigt sorgligt.

Vid det fjärde stadiet kan positiva prognoser inte vara, bara ett fåtal lyckas bli av med cancer. Om det finns en förutsättning för sådana formationer, är det nödvändigt att kontrolleras ständigt.

Vid det här tillfället talar ingen om en fullständig återhämtning från denna maligna formation, du behöver bara skapa vissa förutsättningar som kan göra livet bekvämt.

Jag har en tumör under min arm med ett ägg, i flera år har molen på min rygg mer än 10 millimeter kliande och det brinner igår jag märkte ett sår på mullens kant

En fruktansvärd malignitet som kan utvecklas till olika priser. Du kan inte förutsäga hur mycket en person kommer att leva. Melanom kan utvecklas genom åren innan en person finner ut.

Jag tror att om en person börjar behandla enbart i fjärde etappen så kommer förutsägelserna att bli en besvikelse. Med en sådan malaktig bildning kan nästan ingenting göras.

Min bror (48 år) har 4: e etappen av melanom. Lymfkörteln i ljumsken till vänster med en knytnäve. 8 metastas i hjärnan. Det primära fokuset hittades aldrig. Kontrollerade huden, slemhinnorna. Sådan är mysteriet... Mycket smutsiga sjukdomar. Ligga med blödning från lymfkörteln i intensivvården i 4 dagar. Jag önskar att alla ska överleva släktingarnas död, inklusive och jag själv.

Svetlana, hej? Jag skulle vara intresserad att prata med dig. Faktum är att min pappa har melanom av rätt öron, då är lymfkörtlarna förstorade runt halsen. Han opererades på flera lymfkörtlar i Odessa och 1 kvar, de fick höra att det inte fanns något sätt att ta bort det, det täckte halspulsådern. 4 kemoterapi kurser ordinerades för 5 dagar av decarbazin, 21 dagar vila och så vidare. Han gjorde 2 kemi, hon gav honom ingenting, tumören kvar, innan kemi gjorde en MR, så visade en studie att metastaser i mjälten gick. Nu har han en hosta hela tiden, han sitter på smärtstillande medicin, tumören på nacken är stor, även hans kind är svullen, den repaar honom väldigt mycket. Läkaren sa att om du inte gör kemi, börjar tumören blöda, ruttna. Pappa vill inte göra kemi, eftersom staten är dålig efter kemi och ser att den inte ger något. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ingen rätt att övertala honom till kemi, för att tvinga honom, det måste vara hans beslut, hans önskan. Det kan inte plåga honom med kemikalier, bara skapa trevligare stunder i livet, omringa honom med kärlek, barnbarn, trevligare intryck eller bättre att göra kemi. Cancer kommer bara att hämta och andas in i ryggen, och så han snabbt fånga. Vilken bror behandlades med decarbazin? Användte du interferon? Jag skulle vara tacksam för någon information. Jag ska ta hand om min pappa. Jag är 38 år, jag är inte så redo för sådana händelser. Jag skulle vara tacksam om du prenumererar! Svar.

Att inte lägga märke till utbildning i andra eller tredje etappen är helt enkelt omöjligt. Det är väldigt konstigt när människor ignorerar deras kropps signaler och tror att allt kommer att passera. Bli av med melanom i fjärde etappen är nästan omöjligt.

Hur många lever med melanom

Vad är melanom och var ska man leta efter det?

Återfall kan avsevärt försämra överlevnadsprognosen. Återfall är det sekundära utseendet på melanom på en ny eller samma plats. Denna typ av hudklinik återkommer ganska ofta, tyvärr, efter vilken det börjar utvecklas väldigt snabbt.

Melanom är en malign tumör som bildas från pigmentcellerna i vår epidermis. Dessa celler producerar melanin, vilket fläckar huden. Särskilt mycket av dessa celler i mol och nevi - födelsemärken.

Tumören fokuserar primärt på stammen och extremiteterna. I riskzonen är människor med en naturligt ljus hud - rätthåriga eller rödhåriga med gröna, blåa, gråa ögon.

Nevi är predisponering för utvecklingen av melanom. Det är därför som människor som har mycket mol på sina kroppar rekommenderas att regelbundet besöka en hudläkare.

Orsaker till en tumör

Den främsta orsaken är exponering för solljus - ultraviolett. För melanom är solintensiteten viktig.

Enkelt uttryckt kan en tumör inträffa även efter en enda men intensiv, stanna i solen eller i en solarium. Ofta utvecklas sjukdomen hos personer som:

 • fick allvarlig solbränna i barndomen, ungdomar eller i vuxenlivet;
 • De arbetar i farliga företag och ständigt utsätts för strålning eller är i kontakt med kemi.
 • vilar ofta i södra länder.

Dessutom är trauma av mol eller pigmentfläckar en vanlig orsak till utveckling. Vissa läkare tror att skadan inte kan prova utseendet på en tumör, men kan väsentligt påskynda tillväxten.

För att starta den irreversibla processen är en enda skada tillräcklig: ett snitt, blåmärken eller nötning.

En annan faktor provokatör är immunbrist. En immunkompromitterad organism kan inte undertrycka tillväxten av cancerceller. Hos kvinnor är utseendet på melanom ofta åtföljt av hormonella störningar.

Nu vet du vad det är - melanom. I denna artikel kommer vi att se på sin första grad 1. Men först, låt oss bekanta oss med sorterna av en sådan tumör.

Melanomklassificering

Det finns tre typer av melanom:

- Självspridningstypen anses vara den där en pigmentfläck av ganska liten storlek bildas på huden, endast ca 5 mm. Dess färg är mörkbrun eller svart. Det är omöjligt att märka denna patch vid beröring, eftersom det inte finns någon höjd ovanför huden.

- Sjukdomen kan hänföras till nodular typen när formen liknar en knut, en polyp eller en svamp. Han har en blå-röd, ibland svart, färg.

- Maligno lentigo anses när sjukdomen har en lång utvecklingsperiod. Transformation uppstår, och ett pigment bildas, vilket har en oregelbunden form och har skulpterade konturer.

Så, om en person har ett födelsemärke, en tillväxt eller en enkel mol, konturerna, vars färg började förändras, ska du omedelbart kontakta en läkare.

Det är viktigt att förstå att ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto tidigare stadium kommer det att bli, desto bättre är livs prognosen för diagnos av hudmelanom och den enklare behandlingen.

Tänk på varje stadium av sjukdomen separat.

Vid bedömning av djupet av grobarhet baseras Clark-klassificeringen på skiktets skador:

Steg 2

Det finns flera allmänt accepterade utvecklingsstadier av hudmelanom. Utvecklingen av sjukdomen går igenom flera steg, var och en kräver särskilda medicinska åtgärder, metoder för diagnos och förebyggande.

Initialt stadium - cancerceller börjar utvecklas i patientens mol, födelsemärke på grund av skador, skador eller solexponering, men det kan också uppträda på rena hud- och slemhinnor.

Den andra etappen - lymfkörtlarna påverkas, behandlingen utförs med läkemedel som undertrycker en eventuell återkommande tumör.

Den tredje etappen - under behandlingen tar jag bort de drabbade lymfkörtlarna, utför immunterapi, alla tumörer är föremål för obligatoriskt kirurgiskt avlägsnande och strålning utförs.

Det fjärde steget är den obotliga formen av hudens melanom, när kirurgen bara kan ta bort stora tumörer som fysiskt stör patienten. Metastaser sprids genom kroppen - kemoterapi används för att lindra dem.

Det är viktigast att uppmärksamma hudens initiala stadium av melanom när sjukdomen ännu inte har spridit sig till stora områden och det finns en chans till snabb återhämtning.

Det är viktigt att övervaka tillståndet av mol och fläckar, om de ökar, störs av obehagliga känslor eller har skadats - var noga med att konsultera en läkare.

I början är molen den största faran. Men hudmelanom kan också förekomma på helt frisk, klar hud, på hornhinnans hornhinna, på ögonlocken, under naglarna (i sällsynta fall).

Som regel kännetecknas initialfasen av avsaknaden av uttalade symtom. Detta kan leda till sjukdomsstart och omöjligheten med ytterligare effektiv behandling. Förmågan att känna igen sjukdomsuppkomsten kommer endast att bidra till uppmärksamhet och övervakning av förändringar i molns utseende.

Melanomens gränser i det tredje steget bryts, det fångar intilliggande vävnader. Lymfkörtlar som är nära tumören påverkas. Detta kan detekteras med biopsi.

Mycket farligt hudmelanom. Livsprognoser (steg 4, se bild nedan) kommer att diskuteras senare.

Detta är den farligaste delen av sjukdomen. Det finns en snabb spridning av cancerceller till närliggande områden i kroppen. Metastaser finns i de inre organen.

Symtom kan variera eftersom de är i direkt proportion till vilket organ som är skadat:

Med rätt behandling och stödåtgärder är det möjligt att öka risken för liv med stadium 4 melanom.

Prognosen för överlevnad i melanom i steg 4 är ofta ogynnsam (i regel inte mer än 15%, detta är en mycket låg siffra). Metastasering till de inre organen och hjärnan minskar signifikant patientöverlevnad.

Kirurgisk och terapeutisk behandling hjälper till att förlänga livet. Patientöverlevnad beror på ett antal faktorer:

 • allmän tillstånd hos patienten
 • hur operationen gick
 • neoplasi tjocklek;
 • kvinnor tenderar att tolerera sjukdomen lättare än män;
 • placering av en tumör på kroppen;
 • patientens ålder.

Trots den nedslående diagnosen ger rätt behandling och patientens optimistiska inställning ett bra resultat. Det är obligatoriskt att ständigt kommunicera med den behandlande läkaren för att övervaka tumörens tillstånd, samt övervaka funktionen hos alla kroppssystem som helhet.

För att återhämta sig efter operation och kemoterapi rekommenderas att man följer en lämplig näringsplan. Diet för melanom bör vara helt balanserad.

Måltider 4-5 gånger om dagen, i fraktioner. Preference ges till fullkornsprodukter (bovete, havregryn), färska grönsaker och frukter, skaldjur, magert kött av fjäderfä.

Huvud tecknen på hudcancer är en ökning i storlek, förändring i färg och form av en befintlig mol, liksom obehagliga känslor i detta område.

Sjukdomen kan uppträda på rena områden i huden och uppfattas som ett nytt födelsemärke, som har ett specifikt utseende. Melanom i huden ser ut som bildandet av ett födelsemärke med en mörk eller brun färg med små sprickor, som ofta åtföljs av klåda.

En noggrann granskning av kroppen och snabb tillgång till en specialist hjälper till att undvika allvarliga konsekvenser.

Sjukdomen kännetecknas av följande symtom:

neoplasmen har inga klara gränser (med raggade kanter);

ojämn färg, från grått till svart, det finns prickade inslag;

defekten stiger över huden i en höjd av mer än 1 mm, eller diametern är mer än 6 mm;

Förekomsten av stötar eller sår.

Varje stadium behandlas genom att använda kirurgisk ingrepp. Tumören skärs ut tillsammans med en hälsosam vävnad och tar samtidigt en del av normal hud som inte är mindre än 2 cm i storlek.

För grad 3 täcker cancerceller redan närliggande lymfkörtlar. För att diagnostisera infektion utförs en förstorad biopsi.

När melanomceller detekteras, avlägsnas hela lymfsystemet i lesionsområdet som en enda enhet. Operationen är mycket smärtsam och åtföljs ofta av lymforé - flödet av lymf till ytan eller kroppens yta.

För att underlätta lymfatisk dränering sätts gummidränering in i sårhålan.

Steg 3 sjukdom är som regel inte begränsad till kirurgisk behandling, eftersom det finns risk för infektion av organ som ligger nära sjukdomsplatsen.

Vid den postoperativa perioden, utför ytterligare behandling. För att förhindra återfall används läkemedlet Interferon som en palliativ metod.

Fjärrbehandling av fjärrplatser används ofta, vilket ger positiva resultat, även om det har många biverkningar.

Livslängden beror på aktuell diagnos och kirurgisk behandling.

Kemoterapi är användningen av cancer mot cancer och är ordinerad för melanommetastaser i svåra fall för att lindra patientens tillstånd.

Nyligen har immunologisk terapi visat sig bra. Dessa läkemedel liknar ämnen som produceras av det mänskliga immunsystemet.

Drogen av läkemedlet syftar till att undertrycka cancerceller i patientens kropp. Sådan behandling ordineras av en läkare omedelbart efter operationen.

Steg 3 sjukdom har i genomsnitt ett positivt resultat. Den avgörande faktorn är tumörbeteendet och antalet drabbade lymfkörtlar. Hur många år patientens liv beror på organismens ålder och fysiologiska egenskaper.

En gynnsam prognos kan förväntas när tumörens diameter är mindre än 4 mm och om enskilda noder påverkas. Efter behandling lever cirka 40% av patienterna vanligtvis 10-15 år.

Med nederlaget för metastasering av ett stort antal lymfkörtlar minskas procentdelen av överlevnad betydligt. Även efter avlägsnande av lymf och blod kan de infekterade cellerna fortsätta sprida sig i hela kroppen och därigenom orsaka metastaser av andra organ.

I detta fall är överlevnadsgraden 20-30% och livslängden är upp till 5-10 år.

Med nederlag av mjukvävnad ökar prognosen signifikant än med nederlag i lever eller hjärna.

Även efter en lyckad behandling är återfall av melanom möjligt. Patienterna ska övervakas ständigt av en onkolog i 10 år.

För att undvika sjukdom är det nödvändigt att följa vissa regler:

skydda din hud mot direkt solljus;

förhindra ultraviolett brännskada;

begränsa garvningsbesök

förhindra skador på mol och födelsemärken

genomföra en visuell inspektion av kroppen

regelbundet förbättra immuniteten.

Med nederlag av mjukvävnad ökar prognosen signifikant än med nederlag i lever eller hjärna

Vid eventuella symptom, ett brådskande behov av att kontakta en specialist.

Vissa patienter försöker behandla sjukdomen folkmekanismer. Buljonger och örter kommer inte att ge betydande resultat, medan sjukdomen kommer att fortsätta att utvecklas.

Det enda säkra sättet är att ta bort melanom i de tidiga stadierna genom operation. Du kan upprätthålla immunitet med medicinalväxter efter nödvändiga förfaranden.

Diagnosen av stadium 3 melanom är inte en mening. Det är nödvändigt att rikta alla dina livskrafter för att bekämpa sjukdomen. Modern onkologi har uppnått stora resultat vid behandling av tumörer. Det viktigaste är att följa de elementära förebyggande reglerna och inte att självmedicinera.

Graden ges till melanom efter utvärdering av djupet av grobarhet. Grunden för en sådan diagnos är Clark klassificering. 1 grad betyder att tumören är belägen i epitelets övre skikt.

Det börjar bara utvecklas, utvecklas inte och är inte särskilt aggressivt.

En sådan tumör är en neoplasma upp till 1 mm tjock. Ytan kan bli sår, men ofta förekommer inte detta. Det påverkar inte de närliggande lymfkörtlarna, vilket gör behandlingen lättare.

På detta stadium är behandlingen framgångsrik och relativt lätt. Tumören utsätts för kirurgisk avlägsnande. Under operationen påverkas ett litet område av frisk hud för att förhindra återfall.

När felets tjocklek inte överstiger 1 mm, fångas en centimeter av omgivande frisk vävnad. Såret efter operation sutureras med en kosmetisk sutur, på grund av vilken ärr efter läkning är nästan omärkbar.

Neoplasmbildning uppträder från epidermala melanocyter. Lokalisering kan vara absolut - från ansikte och huvudbund till kropp och lemmar, såväl som i de inre organen.

Melanom kallas för en aggressiv form av hudcancer - den kännetecknas av snabb tillväxt, och i det fjärde steget påverkar de nära avståndet mellan dermismetastaser och avlägsnas till avlägsna strukturer.

Visionen är visuellt en komprimerad, modifierad huddefekt. Melanom kan transformeras från nevi - efter deras traumatiserande, intensiva kemiska, fysiska effekter. Det kan vara ett enda element, sällan finns det flera utslag.

För att förhindra allvarliga komplikationer och konsekvenser - övergången av patologin i 4: e etappen och avlägsna metastaser rekommenderas att ta hand om din egen hälsa. Specialisten bör kontaktas om följande alarmerande fakta identifierades:

 • spot asymmetri - till ena sidan;
 • ojämna konturer av defekten;
 • missfärgning av mol, lägga till andra nyanser eller intensiv plötslig mörkning;
 • signifikant ökning av storleken på en nevus på kort tid.

En snabb överklagande till en specialist och ett omfattande laboratorie- och instrumentundersökning gör det möjligt att identifiera atypi i cellerna i dermis i de tidiga stadierna av utseendet, vilket väsentligt ökar möjligheterna till återhämtning.

Medicinsk statistik gör det möjligt för onkologen att förlita sig på följande data när man svarar på hur länge de lever med melanom: när tumörstället i lymfkörtlarna uppnås, sjunker femårsöverlevnaden till 60-65%.

Med spridningen av cancermutationer i andra organ - med metastaser minskar denna parameter med ytterligare 15-20%.

En viss del av cancerpatienter, med det sista stadium av melanom som diagnostiseras i dem, reagerar dock ganska bra på den komplexa antitumörterapin som de har och lever mer än tio år efter diagnos.

Genomförandet av rekommendationer från experter, avslag på dåliga vanor, mättnad av kost med vitaminer och spårämnen, ordentlig vila efter medicinska förfaranden - allt detta har en positiv effekt på patologins gång.

I ett antal identifierade fall är det möjligt att uppnå endast en liten förbättring av melanomtillståndet i flera år tack vare moderna framsteg inom antitumörbehandlingstaktiken.

Dess komplexitet, användningen av kraftig kemoterapi, strålterapi - huvudriktningarna. Men på grund av ett antal negativa faktorer uppstår ett återfall, med ett mycket snabbt dödligt utfall.

Melanom i första etappen representeras som en utvecklande tumör som har en tjocklek av högst 1 mm., och huden är ofta täckt av sår.

Ofta är dessa de enda symptom som en patient kan märka. De uppträdda mikroskopiska såren förvärrar sjukdomen och indikerar övergången till ett svårare stadium.

Behandling av melanom med olika krämer och salvor garanterar inte en fullständig utrotning av tumören, och ofta efter de första positiva resultaten sker ett återfall.

Melanom i initialsteget behandlas beroende på sjukdomsprogressionen.

För melanom i första etappen är livslängden efter borttagning positiv och är cirka 95% fem år och 89% tio år. Att ignorera sjukdomen leder till utvecklingen av en tumör och död.

Du kanske också är intresserad av: En utmärkt remedie - en mask av gurkor till ansiktet från akne. Demodekos hos en person är en behandling - läs effektiva behandlingsmetoder här. Barnflicka: orsaker, symptom, behandling http://www.idermatolog.net/boleznikogi/dermatiti/potnitsa-u -grudnichkov.html

Det andra steget börjar med en ökning av tumörtjockleken på mer än 2 mm. Ytan kan vara ulcerad eller utseendet av en vanlig formation. Lymfkörtlar nära melanom, som i första etappen, påverkas inte av sjukdomen.

En vanlig behandling är:

 • excision av en neoplasma, endast med ett stort grepp av frisk hud längs kanten
 • biopsi
 • läkemedelsterapi (grundläggande interferonmedicinering)

För att undvika komplikationer från operationen, på grund av tumörvolymen, kan läkaren ordinera en radiovågsavlägsnande av melanom. Denna metod består i kontaktlös skärning av vävnad, som uppstår på grund av högfrekventa vågor, under påverkan av vilken den önskade vävnadsplatsen (på grund av organismens speciella egenskaper) avdunstar.

Ångan som bildas från de förångade cellerna har låg temperatur och detta bidrar till koaguleringen av de kärl som passerar. Detta gör att proceduren kan utföras smärtfritt och utan blödning. Metoden är också lämplig för mer stränga steg.

För melanom i 2: e etappen är livsförutsättningen 80% fem år och 70% tio år (med tanke på snabb behandling).

Övergången av melanom till det tredje steget börjar med att fånga intilliggande vävnader genom det, och bryter mot de inledande gränserna. Vid diagnosen (med hjälp av en biopsi) upptäcker läkaren även tumörceller i närliggande lymfkörtlar.

Symtom som kräver ett omedelbart besök till läkaren:

 • verkade blödande från områden med pigmentering eller mol
 • asymmetrisk tillväxt av vissa hudområden eller mol
 • i avsaknad av solbränna börjar huden att mörkas
 • ökar diametern på mol eller åldersfläckar på mer än 6 mm
 • svängda kanter av mol

För effektiv behandling av detta stadium, förutom excision av primärbildningen, avlägsnas lymfkörtlar, som ligger i närheten av den.

Kirurgisk ingrepp måste kombineras med medicinsk behandling, som inkluderar sådana läkemedel som: ipilimumab, interferon, altevir.

För att undvika återfall fortsätter behandlingen av melanom efter operationen, och patienten är under viss medicinsk övervakning under en tid och tar lämpliga test.

För melanom i 3: e etappen är prediktionen av femårsöverlevnad i genomsnitt 50% och ett årtionde på 18%.

Tecken på hudmelanom

Följande symptom hjälper till att identifiera en cancer på epidermis:

 • en mol har fuzzy gränser, oregelbunden asymmetrisk form;
 • Färgen på dess yta är inte likformig. På vissa ställen är defekten mörk, i andra är den ljus, den har fläckar av olika färger.
 • Diameteren av huddefekten är mer än 5 mm;
 • defekten stiger över huden mer än 1 mm.

Var och en av oss borde veta hur man ser säker nevi, som inte hotar kroppen, och hur melanom ser på de inledande stadierna.

Gör det regel att regelbundet undersöka huden, särskilt dess öppna områden, som ofta är i kontakt med solen: ansikte, armar, ben, bröst, öron.

En normal nevus är en liten fläck av brun eller svart färg, med en jämn färg och släta kanter. Den vanliga moln ändrar inte storlek, form och färg. Melanom fungerar i sin tur annorlunda, och du kan känna igen det med följande funktioner:

 • asymmetri av födelsemärkens form - kanter sönder, fuzzy, ojämna;
 • Förändring av färgen på de befintliga nevusmelanomaen utmärks av närvaron av grå, lila, röd, blå och andra nyanser, ovanlig för normala moler;
 • diameterökning - en diameter större än 6 mm är karakteristisk för de ovan beskrivna neoplasmerna.

Om pigmentdefekten på huden började plötsligt öka i storlek och byta färg, bör du omedelbart kontakta en hudläkare. En erfaren specialist för att skilja en godartad defekt från en malign direkt (vid första anblicken).

I melanom av 2 grader förekommer sårbildning ofta - ett brott mot integritet, åtföljt av att vätskan frigörs.

I de första stadierna är hudcancer nästan asymptomatisk. Betydande systemiska eller generella funktionsnedsättningar förekommer först efter metastasering.

När kutan cancer börjar metastasera, uppträder följande försämring hos människor:

 • sjukdomskänsla;
 • intoxikation;
 • viktminskning
 • suddig syn;
 • smärtor i leder och ben.

Metastaser komplicerar behandlingen. Hur många människor lever med metastaser, det är svårt att förutsäga, men det är säkert att säga det inte för länge. Tumörkurs 2 med vanlig metastasering gör det inte.

I vissa fall börjar de dyka upp i ett tidigt skede av tumörutveckling i lymfkörtlarna i närheten.

Utseende och karaktäristiska symptom

Om tecknen ännu inte är en diagnos kräver uppenbara symptom på utvecklingen av hudmelanom snabb medicinsk intervention. Efter att ha märkt symptomen på en sådan sjukdom är det viktigt att vidta åtgärder i tid utan att skylla på vad som händer för tillfälliga problem i kroppen.

Symptom innebär övergången av den förändrade nevi till statusen för maligna tumörer, om följande fenomen observeras:

 • molar eller födelsemärken är kompakterade, förändrar form och svullnad;
 • det finns en stabil tillväxt av tumörer under huden;
 • Färgen (pigmentering) av en växande nevus till ett mörkblod ökar eller vice versa - pigmentet försvinner och bleknar;
 • skorpor förekommer, sprickor från vilka blod flyter, sår utvecklas;
 • ständigt kände obehag, brännande, klåda;
 • lymfkörtlar växer och kluster av noduler uppträder;
 • hudrödor, förlora pigmentering.

Farliga symptom kräver kirurgisk ingrepp eller medicinsk ingrepp.

I melanom noterar människor en snabb ökning och förtjockning av neoplasmen, asymmetrin av dess kanter, onormal missfärgning av huden och onaturliga inklusioner, svullnad i skadorna.

Melanom har ett antal symptom: smärta, sprickor, blödning i nevus och i huden nära det, huvudvärk, svullnad i de regionala lymfkörtlarna.

Det finns en gråaktig nyans av huden (melanos) och deras förtjockning. Patienten upplever nervositet.

Orimlig viktminskning inträffar. Ibland finns det en kronisk hosta.

Melanom hudbehandling

Behandlingssättet för melanom innehåller vanligtvis två alternativ - ett kombinerat tillvägagångssätt och en operation. Den första metoden är vanligtvis att föredra med tanke på universalitet och en mer godartad regim. Kirurgi används i mitten eller sena scenen, när många åtgärder är värdelösa.

Kombinerad behandling baseras på strålningsbehandling. Det här är vanligtvis en röntgenstråle med fokus som är konstruerad för att ge en viss reaktion.

Innan den sjunker utförs en partiell excision av tumörer parallellt med operationen. Bearbetat utrymme upp till 4 centimeter av frisk hud runt, fascia, subkutan vävnad.

Hela ytan efter operationen sys med sparsamma sällsynta sömmar, maskerade med plast för huden. Kirurgi påverkar endast ytskiktet i huden, så ytterligare bestrålning utförs för att eliminera inflammationen i lymfkörtlarna.

Behandlingen av kutan onkologi i de tidiga stadierna är att ta bort de drabbade vävnaderna. Kirurgisk behandling utförs i onkologiska avdelningen under generell anestesi. Under operationen avlägsnas inte bara defekten utan 1 cm vävnad runt den.

Varför frågar du? För att förhindra återkommande, eftersom cancerceller kan förbli i friska vävnader och provocera tillväxten av en ny tumör.

Förutom melanom tas den närmaste lymfkörteln ofta bort. Anledningen till detta är den listiga av denna typ av hudcancer. Melanom börjar metastasera plötsligt och påverkar först lymfkörtlarna, börjar med närmaste, och sedan resten.

Den borttagna platsen undersöks för cancerceller. Om de inte är där, är behandlingen avslutad, och patienten får inte oroa sig för sitt liv. Om cancerceller upptäcks, tilldelas ytterligare behandlingsåtgärder till patienten, nämligen:

 • kemoterapi;
 • strålbehandling
 • immunterapi, etc.

Immunoterapi för melanom hjälper till att återställa skyddsfunktioner och sakta sjukdomsprogressionen. Det utförs med hjälp av moderna droger som injiceras i form av injektioner eller droppare.

En populär botemedel mot malign cancer är Laferobion-injektioner. Det är ett immunmodulerande läkemedel med en intensiv tonisk effekt.

Laferobion är förskrivet i följande dos: 18 miljoner IE dagligen. Läkemedlet fortsätter tills fullständig eller partiell upphörande av spridningen av metastaser. Därefter reduceras dosen till 18 miljoner IE tre gånger i veckan.

Ovanstående förberedelse är inte på något sätt föreskrivet för alla patienter med melanom i stadium 2, eftersom metastaser i de flesta kliniska fallen inte är så tidiga som tumörutveckling.

För det andra steget kännetecknas närvaron av sår på tumörytan. Denna faktor försämrar prognosen, men inte betydligt. Opererade patienter lever i nästan 100% av fallen i 5 år eller mer.

Således bör det noteras att livslängden efter melanom i andra etappen är nästan densamma som efter den första etappen av tumören.

Varje opererad person efter melanom borde veta vad man inte ska göra och vad man ska göra. Överensstämmelse med profylaktiska regler kommer att förhindra återfall och avsevärt förbättra hälsan. Här är reglerna:

 1. Gå inte ut i solen utan skydd - kläder, solskyddsmedel, glasögon.
 2. Undvik solbränna.
 3. Traumatisera inte mol och åldersfläckar.
 4. Regelbundet genomgå en rutinundersökning av en hudläkare och en onkolog.

Nu vet du hur melanom botar steg 2. Jag hoppas att artikeln svarade på alla frågor. Dela det på sociala nätverk med vänner och prenumerera på webbplatsuppdateringar. Det bästa för dig!

Författaren till artikeln: Anna Derbeneva (dermatolog)

På samma sätt som i det första steget utförs hudutskärning, men samtidigt är infångningen av ett hälsosamt område större. Gör en biopsi. Dessutom visade läkemedelsbehandling "Interferon".

I vissa fall avlägsnas melanom i det andra steget med hjälp av radiovågor. Detta undviker komplikationer efter operationen. I detta fall skäras vävnaden av en icke-kontaktfrekvent våg, detta förorsakar indunstningen av det önskade hudområdet.

Cellerna, som sålunda indunstas, bildar en ånga med mycket låg temperatur, vilket möjliggör koagulering av intilliggande kärl. Denna metod används i tredje och fjärde etappen. Det behandlas i andra etappen av melanom.

Att behandla melanom i 4 steg är mycket svårt. Den plats där tumörmetastasiseringen bestämmer behandlingsmetod och taktik.

Oftast är detta en komplex uppsättning åtgärder som syftar till att blockera tillväxten av en tumör, begränsa dess spridning och förhindra associerade komplikationer.

Kirurgisk metod är det första och huvudsakliga behandlingsstadiet.

Kirurgisk avlägsnande av en malign neoplasm tillsammans med ett litet område av icke-påverkad vävnad. Om lymfkörtlarna påverkas, avlägsnas de (lymfektomi). Också, med hjälp av en skalpell eliminerar de symptomen som försämrar patientens tillstånd avsevärt eller hotar livet.

 1. Biochemotherapy. Den kombinerade användningen av immunterapi (baserat på interleukin och interferon) och kemoterapi. Denna kombination ökar tyvärr inte patientens livslängd, men förbättrar signifikant dess kvalitet.
 2. Strålningsterapi. Syftar till förstörelse av maligna celler genom bestrålning. Om det är svårt att nå metastaser eller om det är omöjligt att utföra operationen, ger det positiva resultat. Ibland är det lämpligt att utföra strålningen före operationen för att minska massan av cancerfokus. Detta gör det lättare att skjuta upp operationen.
 3. Kemoterapi. Baserat på användningen av olika droger. Oftast väljer onkologer sådana läkemedel som Dacarbazine och Temozolomide. De saktar tillväxten av melanom, men denna effekt upprätthålls under en mycket kort tid (upp till sex månader). Efter denna tid kan situationen förvärras. Det nya moderna läkemedlet Ipilimubab har visat sig bra. Patienter som tar det, lever med melanom för en storleksordning längre.
 4. Immunterapi. Vår kropp har en mycket komplex organisation och kan självständigt skydda friska celler från maligna. Immunoterapi bygger på denna princip. Immunmodulerande läkemedel administreras till patienter, vilket gör det möjligt att bromsa progressionen av tumörprocessen och minska frekvensen av metastaser i hela kroppen. Behandlingsprocessen måste hållas under strikt kontroll eftersom interferens med det mänskliga immunsystemet har många biverkningar.

Dessutom föreskrivs adjuvant interferonbehandling för vissa patienter för att förhindra återfall.

Om det finns flera tumörskador, ska alla avlägsnas. I vissa fall är det inte möjligt. Om detta händer är behandlingsalternativet något av följande:

 • administrering av BCG-vaccin;
 • interleukin-2 administrering direkt till tumören;
 • användningen av imiquimodkräm för att återställa immuniteten.

Om den maligna defekten befinner sig på armen eller benet, kommer det i vissa fall att vara lämpligt att isolera extremiteten i lemmen (kemoterapi med kirurgi).

Med en signifikant spridning av cancerceller till lymfkörtlarna ordineras strålterapi. Innan dess hållande noder tas bort. Ofta består behandling av tumörer i klass 3 av flera tekniker, vilket gör det möjligt att öka effektiviteten.

I sådana fall rekommenderas en biopsi av en sentinel (närmaste) lymfkörteln.

Om under en biopsi (en klinisk studie av den drabbade vävnaden) finns cancerceller i lymfkörtlarna, är patienten ordinerad lymfkörteledektion - avlägsnande av alla lymfkörtlar belägna bredvid tumören.

Melanom är benägen att återfalla. Enligt statistiken, efter kirurgisk borttagning, förefaller det igen i 15% av fallen inom 5 år. Ju tjockare tumören desto större är sannolikheten för återfall.

Därför observeras patienten efter 10 kirurgiska avlägsnande i 10 år. De första 5 åren måste han genomgå undersökning ofta - en gång i tre månader, sedan en gång var sjätte månad. De kommande 5 åren ska granskas en gång per år.

Komplikationer efter borttagning av melanom

Specialisten bör förklara exakt hur man utför rehabilitering efter kirurgisk borttagning av tumören. Sårytan måste underhållas noggrant.

Om patienten har märkt följande symtom är det nödvändigt att omedelbart läsa läkaren och granska:

- rysningar och feber

- Det var puffiness nära snittet, blod och andra typer av utsläpp som kommer ut ur det, det finns rodnad;

- denna plats för borttagning av tumör gör ont så att smärtmedicinen inte hjälper

Hur exakt att utföra rehabiliteringsaktiviteter för kroppen efter excision av tumören bör berätta för den behandlande läkaren. Oftast är det strikta regler för sårvård. Men efter att ha märkt följande tecken är det så snart som möjligt nödvändigt att söka råd och annan diagnos:

 • frossa eller feber
 • postoperativ snitt svullnad, rodnad, blödning eller urladdning
 • smärta som inte går bort även efter att ha tagit smärtstillande läkemedel
 • neoplasmer

Om du ignorerar ovanstående symtom kan du hoppa över sjukdomen igen.

Måltider med melanom

För en lämplig näring för hudens melanom, rådgör en nutritionist en eller annan, beroende på patientens kroppsliga tillstånd, men det finns också allmänna regler för alla:

Om Oss

Njurcancer är en allvarlig patologi, som är den 10: e vanligaste onkologiska sjukdomen. I de flesta fall bildas tumören från malign modifiering av epitelcellerna i njurbäckenet eller nephronernas proximala tubuli.

Populära Kategorier