Malign tumör (cancer) - orsaker, symptom, typer och behandling av cancer

Malign tumör (cancer) är en livshotande typ av tumör baserat på en malign neoplasma, som består av maligna celler.

Ondartad neoplasma är en sjukdom, vars karakteristiska egenskap är den okontrollerade uppdelningen av celler i olika vävnader i kroppen, som kan spridas till närliggande områden av friska vävnader, liksom till avlägsna organ (metastaser).

Filialen av medicin som behandlar studier, behandling och andra problem som är relaterade till maligna tumörer kallas onkologi.

För närvarande har läkare funnit att maligna neoplasmer är förknippade med genetiska störningar av uppdelning och genomförandet av cellens specifika syfte (funktion). Normala celler transformeras, muteras, deras program för funktion och vital aktivitet störs. Om immunsystemet finner denna process i tid, kommer patologin inte fortsätta sin utveckling, men om inte, då kommer okontrollerad celldelning snart att bli en tumör.

Det är värt att notera att dessa brott kan ge upphov till en godartad tumör - adenom, hemangiom, lipom, teratom, kondroma etc. som inte påverkar andra vävnader och inte är livshotande. Men dessa tumörer kan över tiden växa ut i tumörens maligna form.

Ytterligare faktorer som kan utlösa cancerutveckling hos människor är - rökning, alkoholhalt, vissa virus, ultraviolett strålning, mat av dålig kvalitet (innehållet av cancerframkallande ämnen i livsmedel) etc.

Behandlingen av maligna tumörer samt läkemedel från denna patologi är fortfarande inte helt studerade, därför förbättras cancerterapiprogram från år till år. Det finns dock tydliga allmänna rekommendationer som alla moderna läkare följer - diagnostik, varefter kirurgisk behandling, kemoterapi och strålterapi är föreskrivna. Beroende på platsen för cancer tumören och dess typ har terapier andra mer specifika aspekter.

Den positiva prognosen för behandling beror till stor del på typen av malign tumör, lokalisering och stadium. Självklart, i många fall, att vända sig till Gud ger ett mycket bättre eller ett perfekt resultat än olika behandlingsmetoder, så om du, kära läsare, nu är i kamp för ditt liv, kanske det är dags att be och be Gud om helande? Här är några vittnesbörd om läkning från cancer efter att ha vänt sig till Gud. Och medan vi fortsätter vidare.

Cancerutveckling

Hur utvecklas cancer? Den allmänna opinionen, som följer majoriteten av moderna specialister, är en mutation (transformation) av en normal cell, som påverkas av olika negativa faktorer. För att studera denna fråga mer detaljerat, låt oss överväga det normala friska tillståndet hos cellerna.

Som vi alla vet består vår kropp av ett stort antal celler, som i sin tur utgör olika typer av vävnad - epitelial, bindande, muskulös, nervös. Alla celler programmeras på ett visst sätt, dvs. ha sitt eget genetiska arbete och livsprogram. Dessutom utför vissa celler en funktion i kroppen, och lever i en tidsperiod, andra - andra funktioner, exempelvis erytrocytens livstid, är 125 dagar, medan blodplätten - 4 dagar, varefter de dör och i deras plats nya celler.

Hela processen i celllivet går genom följande steg: kärnbildning och delning - mognad (framtida funktioner bestäms) - specialisering (cellen förvärvar tecken på mognad och börjar utföra sin funktion i kroppen) - aktivitet (full funktion under det genetiska programmets kontroll) - åldrande (fungerande vilja) - död. Endast 6 steg, som kroppen kontrollerar helt.

Vid denna tidpunkt kan olika mindre störningar i arbetet som kroppskontrollerna uppstår, och celler som faller ur deras "arbetsprogram" förstörs.

När en allvarlig felfunktion uppträder under inverkan av negativa faktorer och kroppen försvagas vid denna tidpunkt eller oförmögen att reglera / normalisera cellernas arbete, blockeras de förändrade cellerna och fortsätter att ofrivilligt och slumpmässigt multiplicera på ett visst ställe. I samband med överträdelsen av det genetiska programmet dör de inte heller ordentligt.

Om du snabbt multiplicerar och inte uppfyller sin roll på en viss plats börjar de onormala cellerna misslyckas i arbetet, först av allt av det drabbade organet / vävnaden, och om det nödvändiga ingreppet inte externt appliceras, då hela organismen, även döden.

Vad vi kallar en malign tumör är en samling oreglerade dåliga celler.
Nu när vi vet hur cancerceller bildas, överväga stadierna av bildandet av själva tumören.

Steg av tumörutveckling i kroppen

1. Hyperplasi. Bildandet och ackumuleringen av ett stort antal omogna (dåliga) celler.
2. En godartad tumör bildas. I vissa fall kan detta stadium dock inte vara närvarande, och hyperplasi kommer att passera in i dysplasi-scenen och fortsätter att bilda en malign tumör.
3. Dysplasi. Celler är fixerade och bildar en patologisk förändring i vävnader. Detta är också det stadium där tumören rör sig från en godartad till en malign form, som kallas - malignitet.
4. Förkreativt tillstånd. Vid detta stadium ligger tumören i ett begränsat område, har en liten form och kan absorberas av kroppen.
5. Invasiv cancer. En malign tumör utvecklas snabbt, inflammatoriska reaktioner uppträder omkring sig, metastaser uppträder, ibland i avlägsna vävnader / organ.

Cancerstatistik

Som noterat av statistiker är utvecklingen av cancer tumörer oftast observerad hos äldre, även om unga utsätts för denna sjukdom.

Bland de vanligaste typerna av maligna tumörer är de överflödiga med lungcancer, bröstcancer, koloncancer, magcancer och levercancer.

Andelen dödlighet varierar mellan 35 och 73%, beroende på typ, grad och plats för tumören.
Statistik upprätthålls av Internationella byrån för cancerforskning, som ingår i Världshälsoorganisationen.

Orsaker till cancer

Som vi redan har talat med i början av artikeln, kära läsare, är problemet med onkologi inte fullständigt avslöjat. Därför utförs studier om upprättandet av en enda teori om utveckling av cancer tumörer fortfarande. Men samtidigt finns det redan några korrekta uppgifter som anger orsakerna till utseende av maligna tumörer, vilket har bekräftats av nästan alla läkare. Vi kommer att prata om dem.

Så, villkorligen kan alla faktorer som framkallar cancerutveckling delas in i tre grupper:

Fysiska faktorer - ultravioletta strålar, röntgenstrålar, strålning, rökning

Kemiska faktorer - cancerframkallande ämnen (ämnen som kan vara i vissa livsmedel), vissa medicinska terapier (hormonbehandling, cancerbehandling);

Biologiska faktorer - ärftlig predisposition, försvagad immunitet, försvagad funktion av DNA-återvinning, liksom virus som kan förstöra DNA-strukturen.

Andelen interna patogena faktorer varierar från 10 till 30%, medan de negativa miljöförhållandena som påverkar människor, där celler transformeras, sjunker alla 70-90%.

De främsta orsakerna till cancer

Nedan följer en lista över de vanligaste faktorer som har orsakat en malign tumör hos en person (% - procentuella fall):

 • Mat - 35%
 • Rökning - 30%
 • Infektioner (hiv, aids, sexuellt överförbara sjukdomar och andra) - 14%
 • Ultraviolett joniserande strålning - 6%
 • Cancerframkallande ämnen - 5%
 • Låg fysisk aktivitet - 4%
 • Alkoholism - 2%
 • Förorenad luft - 1%

Under nutrition måste du förstå användningen av mat av dålig kvalitet - användningen av kalorifoetter samt produkter som innehåller cancerframkallande ämnen, nitrater, vissa livsmedelstillsatser (till exempel - E121, E123, etc.). Bristen på fiber i mat påverkar också kroppen på ett ogynnsamt sätt. Dessutom leder den felaktiga kosten till fetma, som också uttömmar kroppen, försvagar alla skyddande och andra funktioner som den behöver för det normala mänskliga livet.

Cancertillskott:

Färger: E-121, E123, E-125
Konserveringsmedel: E-211 (natriumbenzoat)
Surhetsregulatorer: E-510, E-513, E-527
Smaksförstärkare: E-621 (mononatriumglutamat)
Bensopyren.

Det är viktigt! E *** - Den internationella beteckningen av livsmedelstillsatser. Märkena på många produkter innehåller beteckningarna för vissa tillsatser, om de är närvarande i denna produkt. Var alltid uppmärksam på exakt vilken "eshki" som används i de produkter som du tänker köpa.

Rökning och cancer

Rökning och cancer är direkt relaterade saker. Faktum är att förutom den toxiska effekten bestrålar cigarettrök kroppen en dos av strålning! Ja, ja, du hörde inte, kära läsare, det har fastställts att ett rökt cigarettpaket bestrålar kroppen med en strålningsdos så mycket som 800 mikro röntgenstrålar! Ett intressant faktum är att en sådan strålningsbakgrund är närvarande i många delar av Tjernobyluteslutningszonen.

Cancer symptom

Symptom på cancer är i stor utsträckning beroende av cancerfasen, liksom på sjukdomsplatsen.

De första tecknen är subtila smärtfria tätningar. Smärta i cancer vid början av sjukdomsutvecklingen är frånvarande och manifesteras endast i senare skeden.

Bland symptomen på cancer är:

Lokala manifestationer av cancer:

- komprimering eller svullnad
- inflammation
blödning
- gulsot (Gospela sjukdom)

Symtom på metastaser:

- hosta, ibland med blod
- smärta i benen och deras ökade bräcklighet
- förstorade lymfkörtlar
- förstorad lever
- neurologiska symptom - huvudvärk, yrsel, stroke etc.

Vanliga symptom på cancer:

- smärta, generell svaghet
- aptitlöshet, vikt, utarmning av kroppen (kakexi)
- anemi (anemi)
- hyperhidros (ökad svettning)
immunopatologiska tillstånd
- ökad kroppstemperatur
- psykiska störningar

Cancer klassificering

Maligna tumörer är utmärkta enligt följande:

Typ av cancer efter celltyp

Gliom (utvecklas från glialceller)
Carcinom (utvecklas från epitelceller)
Leukemi (utvecklad från benmärgsstamceller)
Lymfom (utvecklas från lymfsvävnad)
Myelom (utvecklas från plasma blodceller och benmärg)
Melanom (utvecklat från melanocyter)
Sarkom (utvecklas från bindväv, ben och muskler);
Teratom (utvecklat från gonocyter - embryonala celler);
Choriocarcinom (utvecklat från placenta vävnad).

Typ av cancer genom lokalisering

Hjärncancer
Larynxcancer;
Sköldkörtelcancer;
Lungcancer;
Hudcancer;
Bencancer;
Blodcancer
Bröstcancer;
Koloncancer;
Magecancer;
Levercancer;
Bukspottkörtelcancer
Prostatacancer;
Livmodercancer (livmoderhalsen, livmodern, livmodern)
Testikelcancer

Cancer klassificering enligt TNM system

TNM (abbr. Från tumör (tumör), nodus (nod) och metastas (metastaser)) - den internationella klassificeringen av stadium av maligna tumörer.

T-primärtumör:

 • TX - primärtumör kan inte bedömas;
 • T0 - ingen data på primärtumör;
 • Tis - preinvasiv cancer (karcinom in situ);
 • T1-T4 - graden av förekomst och / eller tumörens storlek.

N - förekomst, frånvaro och förekomst av metastaser i de regionala lymfkörtlarna:

 • NX - regionala lymfkörtlar kan inte utvärderas;
 • N0 - metastaser i de regionala lymfkörtlarna saknas;
 • N1-N3 - graden av involvering av regionala lymfkörtlar.

M - närvaron eller frånvaron av avlägsna metastaser:

 • M0 - avlägsna metastaser är frånvarande;
 • M1 - avlägsna metastaser är närvarande.

Underkategori M1 kan ha förtydliganden riktade mot tumörens placering:

Peritoneum - PER (C48.1, 2)
Hjärna - BRA (C71)
Läder - SKI (C44)
Ben - OSS (C40, 41)
Benmärg - MAR (C42.1)
Lungor - PUL (C34)
Lymfknuder - LYM (C77)
Binjurar - ADR (C74)
Lever - HEP (C22)
Pleura - PLE (C38.4)
Andra organ - OTH

Stage av cancer

Cancerstadiet 1 (grad). DNA-skada inträffar, varför celler ändrar sitt fungerande program och börjar dela okontrollerbart. Symtom är praktiskt taget frånvarande. Diagnos och behandling av cancer i detta skede har den mest positiva prognosen för återhämtning.

Cancerstadiet 2 (grad). Foci av modifierade "dåliga" celler bildas, som i sin tur bildar tumörer. Synlig svullnad, svullnad, liten ökning i kroppstemperatur, svaghet.

Cancerstadiet 3 (grad). Atypiska celler med blod och lymfflöde börjar migrera till intilliggande och / eller avlägsna vävnader / organ, metastaser uppträder.

Cancerstadiet 4 (grad). Metastasering uppträder okontrollerbart i andra delar av kroppen. Inherent smärta, feber, neurologiska och mentala abnormiteter. I många fall är detta stadium dödligt.

Typ av cancer hos barn

 • leukos
 • lymfom
 • sympathicoblastoma
 • Nefroblastom (Wilms tumör)
 • Tumör i centrala nervsystemet
 • osteosarkom
 • rabdomyosarkom
 • retinoblastom
 • Ewing sarkom

Diagnos av cancer och onkologiska sjukdomar

En viktig punkt i behandlingen av cancer är dess diagnos. Definitionen av cancerceller vid den initiala nivån av deras utveckling och reproduktion bestämmer den mest positiva prognosen för behandling av en malign tumör. Dessutom är det diagnosen som bestämmer den vidare metoden för cancerbehandling.

Bland metoderna för diagnos av cancer är:

biopsi
- Histologisk undersökning av blod och vävnadsprover
- blod- och urinanalys för tumörmarkörer
- analys av avföring.

Cancerbehandling

Cancerbehandling beror på diagnos, typ, stadium och placering av tumören. Efter diagnosen ordinerar onkologen en eller annan typ av behandling, som vi nu kommer att överväga. Det positiva resultatet beror till stor del på scenen av tumörutveckling. I de inledande skeden uppträder återhämtning efter terapi i de flesta fall. En hög andel av dödsfallet beror i många fall på försummelse av inflammatorisk process. Detta kan ske av två skäl: en person har sällan genomgått undersökningar, eller när det upptäcktes symptom på sjukdomen började man tillämpa alternativa metoder för cancerbehandling. Naturligtvis talar flera miljoner investeringar i forskning, liksom upprätthållandet av officiell statistik om användningen av en viss behandlingsmetod, av fördelen med officiell medicin, medan användningen av alternativ medicin inte är allmänt dokumenterad. En sked tjära läggs här och falska läkarna som är engagerade i att pumpa pengar från en person och inte mer.

Vid denna tidpunkt kan jag inte misslyckas med att nämna fallen när patienten vände sig till Gud i bön, och mirakulösa läkningar skedde även från stadium 4 cancer, medan läkarna redan hade skrivit bort mannen från kontona och skickat honom till döden hemma. Detta är inte förvånande, Jesus Kristus, att gå jorden skapade många mirakel. Tänk, kanske behöver du vända dig till honom? Dessutom är det skrivet i Bibeln - att det är omöjligt för människan, allting är möjligt för Gud! (Matteus 19:26).

I vilket fall som helst, som vi sa i början av artikeln, är problemet med onkologi fortfarande inte fullt ut förstått, så valet av cancerbehandling ligger på axelkroppens axlar.

De viktigaste typerna av cancerbehandling

Avlägsnande av tumören med fysiska medel. Metoden innefattar fysiskt avlägsnande av ett kluster av cancerceller, tillsammans med de omgivande vävnaderna. Till exempel, i bröstcancer, är hela bröstet ofta borttaget. Bland instrumenten finns en gemensam skalpell, en ultraljudsskalpel, en radiofrekvenskniv, en laserskalpel och andra. Utländska kliniker, till exempel i Israel och Tyskland, använder moderna tumörborttagningsinstrument. Rehabiliteringsperioden efter en sådan verktygslåda är lättare.

Kemoterapi. Kärnan i kemoterapi är att använda mot cancerceller med speciella läkemedel som bär olika funktioner - för att stoppa DNA-duplicering, störa celldelning etc. Nackdelen med kemoterapi är allvarliga biverkningar, eftersom tillsammans är atypiska "dåliga" celler skadade och friska. Denna cancerbehandling är vanligast.

Strålbehandling. Kärnan i metoden består i att bestråla kroppen med röntgenstrålar och gammastrålar. Olika partiklar - fotoner, neutroner, elektroner, protoner etc. - fungerar som "läkemedel". En onkolog bestämmer valet av partiklar på basis av en diagnos. Friska celler, till skillnad från kemoterapi, är mindre skadade.

Kryoterapi. Kärnan vid behandling av cancerbehandling för cancer ligger i användningen av extrema kalla temperaturer mot cancerceller. En cancer tumör fryses med flytande kväve eller argongas, vilket orsakar cellstrukturen att kollapsa.

Fotodynamisk terapi. Särskilda preparat införs i tumörområdet (Alasens, Radachlorin, Photohem), som under påverkan av ljusflödet förstör cellerna i en malign tumör.

Immunterapi. Det mänskliga immunsystemet, som är "skölden" av kroppen från olika negativa interna och externa faktorer - infektioner, sjukdomar etc., kan klara sin funktion utan extern hjälp. En annan sak, när den är försvagad eller skadad. Kärnan i metoden är att stärka immunförsvaret, samt stimulera sitt arbete. Tack vare speciella preparat kommer immunsystemet självständigt att attackera cancercellerna och också normalisera arbetet i vävnaderna som omger tumören. Några av dessa verktyg - "William Coley-vaccin", "Interferon".

Hormonbehandling. Det är mer en stödjande metod för behandling av maligna tumörer, därför kan den endast användas som ett extra behandlingsmedel. Kärnan i metoden är att använda hormoner i olika riktningar mot cancerceller, till exempel:

- Östrogen - vid behandling av prostatacancer
- glukokortikoider - vid behandling av lymfom etc.

Ofta använder onkologer en kombination av ovanstående metoder för att uppnå bästa resultat.

Ytterligare medel vid behandling av cancer

Att lindra smärta. För att lindra smärta i de senare stadierna av cancer är det ofta föreskrivet att använda droger som hjälper till att lindra symtomen.

Med depression, rädsla, d.v.s. antidepressiva medel används för att normalisera mentala tillstånd.

Nutrition i cancer

När man behandlar cancer är det väldigt viktigt att välja rätt diet, som bör inriktas på att bibehålla kroppen när man använder olika mediciner, för att minska symtomen på biverkningar från att ta dem och också för att stärka immunförsvaret, vilket kommer att bidra till kampen mot cancerceller.

Vad kan du äta med cancer?

Grönsaker: potatis, tomater, vitlök, rädisa, rädisor, äggplanter, pumpa, pepparrot, sojabönor och dess derivat, bönor, ärtor, vitt ris, vete, havre, korn, linser, nötter, ingefära, chili peppar, gurkmeja, olivolja, fruktpuré, bär (jordgubbar, jordgubbar, hallon, blåbär, blåbär, vinbär, lingonberries, tranbär), svampar (ostron, shiitake, boletus, kantareller, roligt, mushrooms), örter (mint, morwort, rosmarin, basilika, timjan), citrusfrukter (apelsiner, mandariner, grapefrukt, citroner), melon, aprikos, äpplen, rosenkål, honung.

Livsmedel av animaliskt ursprung: naturliga mjölkprodukter (hemlagad mjölk, yoghurt, ost, keso), ägg,

Drycker: Vanligt vatten, smoothies, grönt te, granatäpplejuice

Vad kan inte äta med cancer?

Vit choklad, alkohol, köttprodukter, vitraffinerat socker, vitt mjöl, stor mängd salt, konserver, snabbmat (snabbmat), produkter med hydrerad fett (margarin) och transfett.

Det är viktigt! Några av ovanstående livsmedel kommer i kategorin ökad allergenicitet, så innan du äter dem, kontakta en nutritionist.

Rehabilitering av cancerpatienter

Rehabilitering av cancerpatienter är en av de viktiga punkterna i den allmänna frågan om cancerbehandling. För det första finns det fall då sjukdomen återvänder, och för det andra är vissa cancerbehandlingsmetoder starkt reflekterade på den allmänna hälsan hos en redan försvagad organism. Därför är det mycket viktigt att konsolidera helandeffekten och förbättra hälsan. Rehabilitering är särskilt viktig efter strålbehandling, kemoterapi, varefter följande biverkningar observeras - illamående, kräkningar, halsbränna, generell svaghet, skallighet etc. Det är också viktigt att stärka det mentala systemet.

Alla dessa förfaranden kan naturligtvis om möjligt genomföras i specialiserade rehabiliteringscenter där:

- föreskriva nödvändiga läkemedel och förfaranden för att stärka alla kroppssystem - immun-, matsmältnings-, respiratoriska, kardiovaskulära, etc.;

- utnämna en speciell diet för att fylla på kroppen av förlorade proteiner, fetter, kolhydrater, vitaminer och spårämnen;

- hålla psykoterapi sessioner, för att normalisera patientens psykiska hälsa.

Cancerprevention

Cancerförebyggande syftar till att förebygga utseendet av maligna tumörer, liksom att minska svårighetsgraden av sjukdomen.

Cancerprevention

- Avvisa skräpmat, ge företräde åt produkter som berikats med vitaminer eller ibland ta vitaminkomplex, särskilt på våren.
- Undvik kontakt med cancerframkallande ämnen.
- Undvik mat som innehåller tillsatser som kan utlösa utvecklingen av en tumör.
- försök att flytta mer, leda en aktiv livsstil
- genomgå regelbundna undersökningar
- ge upp dåliga vanor - röka, dricka alkohol
- Undvik rollen som en "passiv" rökare;
- titta på din vikt, låt inte fetma
- Behandla sjukdomar till slutet, lämna dem inte till slump, särskilt om de provoceras av hepatit B-virus, humana papillom etc.;
- titta på din mentala hälsa, för stress, depression och andra psykiska störningar försvagar immunsystemet, som faktiskt reglerar processen med normal cellaktivitet;
- vid första tecken på cancer kontakta en onkolog.

Beskrivning av alla cancerformer

Förekomsten av cancer förvärvar karaktären av en allmän katastrof: hög mortalitet på grund av cancer orsakas av bristen på effektiv behandling.

För en mer fullständig förståelse för varje malign tumör har ett speciellt system utvecklats enligt vilket typer av neoplasmer med specifika egenskaper vid utveckling, diagnos och behandling framhävs.

karcinom

Ett karcinom är en malign tumör som bildas av epitelceller av olika strukturer. Berörda celler förlorar sin förmåga att differentiera, men förvärvar möjligheten till intensiv och okontrollerad division.

Följaktligen stör strukturen hos närliggande vävnader och organ. Dessutom tenderar karcinom att metastasera - spridningen av cancerceller i kroppen genom lymf eller blod.

Sådana aktiviteter bidrar till utvecklingen av nya foci av sjukdomen i andra organ som är tillräckligt långt borta från den primära neoplasmen.

Enligt statistiken påverkar varje år sjukdomen ungefär 6 miljoner människor. Och dödligheten bland dem är ganska hög - särskilt i fall med förekomsten av metastaser.

melanom

Melanom är en malign tumör som bildas av pigmentcellerna som producerar melaniner. I de flesta fall påverkar det hudytan, utvecklas ibland på näthinnan eller slemhinnorna.

Det anses vara en extremt farlig form av sjukdomen, eftersom sannolikheten för metastasering är hög. Dessutom finns inga uttalade symtom i början, så det är ganska svårt att diagnostisera det i tid.

I detta avseende kräver en person med sådan onkologi hjälp för sent, när det redan är omöjligt att genomföra effektiv behandling.

Melanom kan detekteras genom systematisk undersökning av mol. De byter till exempel färg, form eller börjar skada - någon av dessa tecken anses vara tillräckliga för att vädja till en specialist.

Man bör komma ihåg att sannolikheten för överlevnad i senare skeden är extremt liten. Vid 3 - över 70% av befolkningen överlever inte 5-årsperioden efter diagnos och i 4 steg överlever 10%.

Denna artikel beskriver tecknen på njurecancer. Distinkta symtom hos kvinnor.

sarkom

Sarkom är en malign tumör som bildas från cellerna i den omogna bindväven: ben, muskler, fett och blod- och lymfkärlens väggar.

Strukturen hos neoplasmen själv har en rosa färg med vita blinkar. Det utvecklas på en ganska kort tid, samtidigt som deformerar och förstör närliggande vävnader.

Efter borttagning kan formas igen. Det har förmågan att metastasera tidigt, huvuddistributionsområdet är lungorna och levern.

Denna egenskap är orsakad av en mer intensiv tillväxt av bindväv hos ett barn. Sarcoma rankas andra i antalet dödsfall bland alla maligna tumörer.

leukos

Leukemi är en klonisk sjukdom av en malaktig natur som påverkar det hematopoietiska systemet. En klon kan bildas från omogna benmärgsceller av den homeopatiska typen eller redan mogna blodkroppar.

För leukemi är den initiala lokaliseringen av tumörstrukturen i benmärgsområdet karakteristisk. Under utvecklingsprocessen ersätter den drabbade vävnaden friska spridningar av blodbildning.

Av denna anledning kan patienter med leukemi observeras ökad blödning, blödning, nedsatt immunitet, som utsätts för infektionssjukdomar.

När det gäller förutsägelsen av överlevnad beror det i stor utsträckning på typen av leukemi. Självklart, med en akut sort, reduceras människans liv avsevärt - patienterna på scenen lever i 5 år i 20% av fallen. Kronisk leukemi tillåter 60% av patienterna att nå ett tröskelvärde på 5 år.

lymfom

Lymfom är en kategori av sjukdomar i lymfatiska strukturer. Det kännetecknas av utvidgningen av noder och påverkan på olika inre organ. Lesionen sker genom okontrollerad multiplikation av cancerlymfocyter.

De initiala manifestationerna består i att öka storleken på lymfkörtlarna i de livmoderhals-, axillära och inguinala områdena. Lymfom har förmåga att metastasera. Av den anledningen anses det vara ganska farligt, eftersom behandlingen ofta inte kan förstöra alla foci.

teratom

Teratom är en neoplasma som utvecklar sina embryonala celler. I de flesta fall påverkar kvinnornas äggstockar, männes testiklar, coccyxområdet hos barn och ibland kan de utvecklas i hjärnan.

Formas som en vävnad eller till och med ett organ som är atypiskt för tumörens placering. I strukturen av teratom kan hår, muskler och benvävnader observeras, i isolerade fall mer komplicerade strukturer: ögat, lemmar, kropp.

Det förefaller på grund av brist på samordning i växelverkan mellan stamcellen och dess nisch, vid embryogenessteget.

Anmärkningsvärt bildas teratom tillsammans med en person - på scenen av intrauterin utveckling. Och det kan förekomma för första gången i alla åldrar. Sådan bildning är farlig på grund av komprimeringen av de omgivande strukturerna och blodkärlen, i synnerhet.

gliom

Gliom - en malign tumör i hjärnan som utvecklas från glia - är en struktur som består av hjälpceller i nervsystemet. Denna typ utgör ungefär 60% av alla hjärntumörer och rankar andra bland maligna tumörer som uppstår i barndomen.

Varför återstår smärtor i tarmcancer? Här är en beskrivning av sjukdomen.

Symptomatiska symptom beror på lokalisering av tumörstorleken. Bland de vanligaste manifestationerna kan identifieras vedvarende huvudvärk, som vanligen åtföljs av svår misshandel och konvulsivt syndrom.

Beroende på den drabbade delen av hjärnan kan problem med tal och minne, svaghet i muskler och tänkande, nedsatt avföring och syn, delvis förlamning uppträda. Faktum är att alla hjärntumörer i stor utsträckning påverkar kroppens allmänna tillstånd.

I det här fallet är det även möjligt att inte ta hänsyn till berusningen från tumörceller - tumörens storlek, som sätter tryck på de omgivande strukturerna, kommer att räcka, vilket orsakar olika destruktiva manifestationer.

I händelse av sen behandling är sannolikheten för ett positivt resultat därför extremt lågt - högst 15-25% överlever i 5 år efter diagnos av steg 4.

koriokarcinom

Choriocarcinom är en malign neoplasma som utvecklas från korioniska celler - det yttre membranet hos det embryo som bildar placentan. Formade i de flesta fall hos gravida kvinnor.

Chorionceller har initialt förmågan att penetrera och dela i kroppen. Deras omvandling sker på grund av störningar i immunsystemet eller störningar i den genetiska koden.

Tumören påverkar snart vagina, med bildandet av riklig urladdning av gulvitt nyans, som över tiden blir purulent. Situationen förvärras av det faktum att en kvinna på detta stadium behandlas med olika antibiotika för tröst.

Sådan terapi förvärrar ytterligare tillståndet i immunsystemet, vilket möjliggör utveckling av tumörer i snabb takt.

I framtiden finns blodproppar i urladdningen och kraftig blödning i lungorna och vagina. Spridningen av chariocarcinom i strukturen åtföljs av smärta.

Klassificering av neoplasmer genom lokalisering

 • Chest. Formade från bröstkörteln i bröstet. Den näst vanligaste cancer bland kvinnor. Anmärkningsvärt kan det upptäckas på egen hand när du känner bröstet. Till följd av skadorna förändras bröstvårtan, bröstens kulör och bröstets struktur.

Testiklar. Framkallad från vävnaderna hos den manliga könsorganen. En ganska sällsynt sjukdom utgör cirka 2% av det totala antalet onkologiska skador. En sådan cancer kan lätt diagnostiseras - det är möjligt att göra detta genom visuella förändringar, som består i att förstora testikeln.

Med snabb behandling är sannolikheten för ett positivt resultat högt. I avancerade fall är det möjligt att ta bort testikeln.

Struphuvudet. Utvecklas från larynxens epitelvävnad. Det präglas av snabb utveckling. På grund av lokaliseringen är det ett stort hot, eftersom det förutom den allmänna förgiftningen av kroppen pressar andningsorganen och de omgivande blodkärlen.

Ofta tas de första stegen för kallt - symptomen är likartade. Därför är diagnosen inte alltid möjlig att genomföra i rätt tid.

 • Livmodern Det är bildat från vävnaderna hos organen i det kvinnliga reproduktionssystemet. Prognosen för denna sjukdom är ganska gynnsam - överlevnadsgraden upp till 5 år är mer än 75%. Detta beror på möjligheten till tidig diagnos - även vid de första skeden av livmodercancer uppträder cancer genom blödning vilket säkerställer att kvinnan vänder sig till en specialist.
 • Tarmen. Består främst av transformerade celler i tjocktarmen eller ändtarmen. Det är svårt att identifiera på grund av det faktum att de ursprungliga symptomen liknar den vanliga störningen i magen. Vid vidare utveckling förekommer blödning, nedsatt pall och tarmanemi. Mer än 60% av patienterna med tarmcancer lever inte till ett 5-årigt betyg.
 • Vilken cancer är den farligaste? Expertutlåtande i den här videon:

  Om du hittar ett fel, välj textfragmentet och tryck Ctrl + Enter.

  Populär medicinsk encyklopedin medicinsk referens för varje familj

  kategorier:

  Cancer, cancer, karcinom, är en malign tumör som utvecklas från den täckande (epitheliala) vävnaden. Cancer kan utvecklas i alla organ och vävnader där det finns epitelceller, det vill säga på huden, på slemhinnor, i matstrupen, lungorna, mag-tarmkanalen, urinvägarna etc. Eftersom cancer är en malign tumör kan den förstöra intilliggande vävnader, ge återkomst av sjukdomen (återfall) efter uppenbar botning och överföring (metastasering) till andra organ och vävnader. I vissa fall, främst i tumörer i mag-tarmkanalen, har cancer en negativ inverkan på patientens allmänna tillstånd och orsakar utmattning (kakexi).

  Det finns ingen universellt accepterad teori som förklarar den sanna orsaken till cancer. Allt som relaterar till orsakerna till tumörer kan helt hänföras till cancer. (se tumör).

  Cancer förekommer inte plötsligt; Det föregås av utvecklingen av en rad kronologiska patologiska processer, på grundval av vilken det kan förekomma. Vissa kroniskt förekommande sjukdomar, på grundval av vilka cancer uppträder relativt ofta, har kallats precancerösa. Dessa inkluderar långvariga sår (hud, mage, livmoderhals), polyper, leukoplaki (vita plack) i slemhinnorna och huden, några godartade brösttumörer (fibroadenomatos) och liknande. Ringa dessa sjukdomar precancerous, man bör inte anta att bland dessa sjukdomar kommer cancer säkert att utvecklas. Tidig och radikal behandling av dessa sjukdomar är ett verkligt och tillförlitligt förebyggande av cancer.

  Utseendet på cancer tumörer är extremt varierande, även när de utvecklas i samma organ. Cancer observeras i form av små svamptillväxtar, i utseende som ibland liknar blomkål (den så kallade exofytiska formen av cancer). I vissa fall utvecklas cancer i form av en tumör som infiltrerar kroppens vävnad, som ligger i sin tjocklek i form av tätningar utan tydliga gränser eller tätt knutna knutar (den så kallade endofytiska formen av cancer). Slutligen finns det ulcerösa former av cancer, som antingen utvecklas helt från början i form av ett sår med täta marginaler eller ovan nämnda tumörer i ulceratet. Oftast måste man observera blandade former i olika kombinationer av de angivna tre. I de flesta fall är cancer tumörer singel, men i sällsynta fall finns det flera former av cancer, och det finns flera fokaliteter av cancer av samma struktur (oftare på huden och slemhinnorna). Sällan fann cancer, som på samma gång påverkar olika organ och skiljer sig från varandra i sin struktur. Enligt sin struktur består en cancer-tumör av bindvävsbas (stroma) och epitelelement.

  Klassificeringen av cancer tumörer är inte bara baserad på tumörens form, utan också på grundval av andra egenskaper: epithelvävnadens natur, cellens natur och placering, basens (stromas), sekretion och liknande. Avgränsa plavformiga former av cancer, som ofta utvecklas på huden och slemhinnorna, täckta med skvättpitel; plavocelltumörer är i sin tur indelade i keratiniserande och icke-keratiniserande. På slemhinnorna, täckta med cylindriskt epitel, och i körtelorganen (livmodern, magen, muggkörteln och andra) utvecklas cylinderceller, körtelformer av cancer eller så kallade adenokarcinom. I vissa cancer tumörer behåller epitelceller den sekretoriska funktionen som är inneboende i detta epitel. Till exempel kan produktionen av keratin (keratinisering) i pladeformiga cancerformer producera melaninpigment genom cancerceller härrörande från pigmentepitelet (de så kallade melanocarcinomerna). Adenokarcinomceller producerar ibland slem (därav namnet slemhinncancer) eller kolloid (kolloid cancer). Stromens starka tillväxt orsakar bildandet av täta fibrer av cancerformer, kallad sciera; i samma fall, då strom är dåligt utvecklad, på grund av vilken tumören har en mjuk konsistens kallas canceren cerebral.
  Det finns i grund och botten ingen exakt rekord av cancerincidens i något land, och alla statistiska studier om förekomst av cancer är baserade på dödsräntor. Dödsräntorna för cancer beräknas per 100 000 populationer.

  Cancer kan utvecklas i något organ, men frekvensen av lesioner av olika organ varierar. Så, hos män, påverkar de vanligaste (mer än 50% av alla cancersjukdomar) matsmältningsorganen, andra i frekvensen är andningsorganen, sedan huden, läppen, mun och sval, könsorgan och andra. Hos kvinnor är uteruscancer vanligast, kraken i matsmältningsorganen tar andra plats, bröstcancer tar tredje plats, sedan hudcancer och andra.

  Vid sjukdomsuppkomsten ger cancer, oavsett utvecklingsplats, som regel inte tydligt definierade tecken och ger i alla fall inte smärtsymptom. Denna omständighet gör det svårt att diagnostisera cancer tidigt, eftersom dess initiala symptom ofta förefaller vara så obetydliga, tolerabla för patienten och inte betraktas som tecken på en allvarlig sjukdom. Härifrån - patientens otrevliga överklagande till sjukvård. Under tiden beror framgången på cancerbehandling i stor utsträckning på hur tidigt det genomförs. Cancer symtom på de vanligaste ställena är olika, men har ändå vissa typiska egenskaper beroende på cancerplatsen.

  Hudcancer uppträder vanligtvis hos äldre människor, och är lika vanligt hos män och kvinnor. Oftast förekommer hudcancer i ansiktet (näsvingar, ögonlock, nasolabiala veck, hörn i munnen). Ibland utvecklas det på plats av ärr efter brännskador, skador på platsen för långvariga icke-helande sprickor, sår, fistlar. Vartor och födelsemärken, särskilt om de utsätts för frekvent skada, kan också bli cancerväxter. Avlägsnande av vårtor i St. Petersburg görs med hjälp av en laser. Eventuella långvariga hudskador som har en tendens till konsolidering, sårbildning, bör vara misstänkta för risken för maligna tumörer och ska genast utsättas för radikal behandling.

  Lackkreft utvecklas inte plötsligt på friska vävnader; Det föregås av olika sjukdomar i läpparna: envisa icke-helande sprickor och sår, leukoplaki (vita fläckar) och andra processer som är förknippade med växtens tillväxt. Ofta är dessa sår täckta med en skorpa, som i början simulerar läkning; men snart skorpan försvinner, och såret fortsätter att växa och härda. För att förhindra att cancer utvecklas i alla läppar i underläppen samt andra vävnader i munhålan och svalget är det nödvändigt att omedelbart sluta röka, vilket i sådana fall kan bidra till en snabbare utveckling av cancer.

  Bröstcancer observeras i olika former, men oftast i form av en fast, smärtfri tumör i tjockleken hos bröstkörteln, som ibland av misstag upptäcks av kvinnan själv. Bröstcancer utvecklas ofta på basis av pretumorprocesser i form av små klumpar i bröstkörteln, som kallas fibroadenomatos. När någon försegling finns i bröstet, ska du omedelbart kontakta en läkare.
  Esofaguskräftan börjar vanligtvis med en överträdelse av sväljningsfunktionen; Först framträder detta symptom endast när man sväljer grov mat, och då blir tumören växande och lindret i matstrupen smalnar, blir det svårt att även flytande livsmedel passerar. Ofta känner patienterna smärta bakom sternum och i den epigastriska regionen. Korrekt diagnos av sjukdomen kan göras genom röntgenundersökning.

  Magskräft utvecklas i de flesta fall mot bakgrunden av tidigare (pretumor) sjukdomar, som inkluderar långvariga magsår, polyper och vissa former av kronisk. gastrit, speciellt åtföljd av svåra sjukdomar i magsfunktionen och anemi. De första tecknen på gastrisk cancer är inte alltid tydligt uttryckta: ofta börjar patienterna uppleva en orimlig förlust av styrka, minskad arbetsförmåga, blanchering av huden, minskad kroppsvikt. Senare uppträder svårare symptom: aptitlöshet, aversion mot köttmat, illamående och slutligen kräkningar. När processen fortskrider, börjar också smärta, vilket redan är ett sen tecken på sjukdomen. Diagnosen av sjukdomen är gjord på grundval av röntgen och studier av gastrisk funktion, särskilt analysen av magsaften.

  Lungcancer orsakar först en torr hosta på morgonen och sedan på natten. senare, vid hostning utsöndras en liten mängd slemhinnor. I vissa fall finns det smärtor i bröstkorgen, förvärras av hosta, och ibland andfåddhet och en liten temperaturökning; hemoptys observeras ibland. Nyligen är stor betydelse för utvecklingen av lungcancer hänförlig till rökning och luftförorening.

  Körtelcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Oftast finns det livmoderhalscancer, som vanligtvis utvecklas på bakgrund av olika kroniskt förekommande processer (erosion, polyper, leukoplaki och andra). Ofta orsakas orsaken till utvecklingen av dessa sjukdomar i livmoderhalsen i god tid följderna av skada på livmoderhalsen under arbetet. Därför rekommenderas för profylax att rupturen i livmoderhalsen efter födseln sys upp, precis som det görs under perineala rupturer. Körtelcancer i början av dess utveckling kan också visa inga symtom; de brukar uppstå när tumören redan har utvecklats. Oftast är dessa symtom vita, menstruella oegentligheter och blödningar. smärtor är ett sena tecken.

  Rektalt cancer utvecklas ofta på grundval av rektala polyper. En av de viktigaste och vanligaste tecknen på kolorektal cancer är blödning från den; Detta symptom verkar dock relativt sent, när tumören redan har utvecklats och börjar sönderfalla. Det är känt att blödning ofta åtföljs av hemorrojder. Därför anser blödningar som orsakas av rektalcancer ofta patienter hemorroida och kan börja sjukdomen. Hemorrojder och rektal cancer - olika sjukdomar; de kan existera samtidigt, men hemorrojder är inte en precancerös sjukdom. Känna igen vad som orsakade blödningen från endotarmen, kan bara vara en läkare för finger och instrumental undersökning (rektoskopi).
  Det är inte alltid lätt att diagnostisera cancer. De viktigaste metoderna för att diagnostisera cancer är biopsi - skära en bit tumör för undersökning under ett mikroskop och röntgenundersökning. Under de senaste åren har metoden för undersökning av olika utsöndringar använts i stor utsträckning (bronkial slem - för misstänkt lungcancer, vaginal urladdning - för misstänkt livmodercancer, bröstvårtutsläpp - för bröstcancer), i vilka celler som har lossnat kan detekteras under ett mikroskop från tumörens yta.

  På principerna om kampen mot cancer, förebyggande och behandling av dem, se Tumor.

  Hur snabbt är cancer?

  Cancer - hudcancer

  En sjukdom som utvecklas från skvättpitelet kallas hudcancer. Vid första skedet manifesteras onkologi av obetydliga neoplasmer i epitelet, men om de går djupt inuti, påverkar vävnader och organ, är överlevnadsfrekvensen i det här fallet mycket låg (överstiger inte 20%). Av den anledningen är det nödvändigt att du genomgår en medicinsk undersökning om de första tecknen på hudcancer är närvarande. Huvudsymptomen på den första etappen är närvaron av en knutpunkt, en fläck, en plack eller en lokal förändring i hudfärgen.

  Vad är hudcancer?

  Bland alla maligna tumörer rankar hudkräftan tionde. Patologi påverkar lika både kvinnor och män. Äldre efter 70 år har stor risk att bli sjuk. Barn lider av denna onkologi mycket mindre ofta - frekvensen av hudtumörer överstiger inte 1%. En malign sjukdom utvecklas vanligtvis i öppna områden (händer, ansikte), men det finns fall där hudkörteln påverkar foten, underbenet och andra kroppsdelar som är stängda från sol exponering.

  Sjukdomen börjar med utseende av en skada på huden. Beroende på formen av cancer kan det vara i form av erosion, sår, vårtor, mol med otydliga kanter, täta knölar eller pigmentfläckar som bildas i de övre skikten av epidermis. Hos kvinnor, bronsbränningsfläktar, går de tidiga symptomen obemärkt. I första hand ser ytan på lesionen ut som en ljus nodul, men då växer den i storlek och blödningar.

  Var försiktig

  Den verkliga orsaken till cancer är parasiter som bor i människor!

  Som det visade sig är det de många parasiter som lever i människokroppen som orsakar nästan alla dödliga sjukdomar hos en person, inklusive bildandet av cancerväxter.

  Parasiter kan leva i lungor, hjärta, lever, mage, hjärna och till och med mänskligt blod på grund av dem börjar den aktiva förstörelsen av kroppsvävnader och bildandet av främmande celler.

  Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till apoteket och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekarna kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

  Giftmaskar, först och främst förgifter du dig själv!

  Hur besegrar infektionen och samtidigt skadar inte dig själv? Den största onkologiska parasitologen i landet i en ny intervju berättade om en effektiv hemmetod för avlägsnande av parasiter. Läs intervjun >>>

  Maligna hudtumörer hos män kan vara mycket olika, beroende på processens scen och uppkomsten av bildningen. Ofta diagnostiseras den manliga befolkningen med basalcellskarcinom, som kännetecknas av frånvaro av symtom i flera år. Basaliom manifesteras av tillväxten av en pimple, som i början kan ha kött, blekrosa eller rödaktig färg. Om hudcancer diagnostiseras hos barn påverkar de först och främst benen, och sedan kan de flytta till nacke, huvud och torsoområden.

  Spots på kroppen

  Den främsta orsaken till hudcancer är solen. Utseendet på fläckar på kroppen är redan en signal för att se en läkare. Om formen, storleken, färgen på den befintliga mole ändras, är detta det första tecknet på melanom, den mest aggressiva onkologin i huden. Fläckar på huden med cancer har sina egna egenskaper:

  • vaga gränser av neoplasm, smidig vändning till fläckar;
  • ökad lesionsområde
  • förändra molans skugga från vitt till rött eller till och med svart;
  • när du rör på platsen - smärta
  • hudens yta runt tumören är kliande och kliande.

  Symptom på inledningsskedet

  Varje typ av cancersår karakteriseras av ett separat symptom. Identisk patologi hos en vuxen och ett barn kan uppträda på olika sätt. De första manifestationerna av melanom är bildandet av pigmentfläckar som liknar ett födelsemärke. Med tiden förstoras lymfkörtlarna i närheten. De första yttre tecknen på karcinom (scaly) är subkutana tumörer och svullnader som ser ut som vårtor eller icke-helande sår. Basalcellkarcinom är ofta asymptomatisk. De första symtomen på sjukdomen är sår, klåda och ömhet i huden.

  Det finns flera grundläggande orsaker till att hudcancer uppträder. Melanom utvecklas från radioaktiv, ultraviolett strålning eller strålskada på epidermis. Därför lider älskare av solbad ofta av denna form av onkologi, vilket ofta leder till döden. Andra orsaker till maligna neoplasmer på huden är:

  Engagerade i påverkan av parasiter i cancer i många år. Jag kan med säkerhet säga att onkologi är en följd av parasitisk infektion. Parasiter slukar dig bokstavligen från insidan, förgiftar kroppen. De multiplicerar och defekerar inuti människokroppen, samtidigt som de matar på mänskligt kött.

  Det största misstaget - dra ut! Ju tidigare du börjar ta bort parasiter, desto bättre. Om vi ​​pratar om droger är allt problematiskt. Idag finns det bara ett riktigt effektivt anti-parasitiskt komplex, det här är Gelmline. Det förstör och sveper från kroppen av alla kända parasiter - från hjärnan och hjärtat till lever och tarmar. Inget av de befintliga drogerna kan det här längre.

  Inom ramen för det federala programmet kan varje invånare i Ryska federationen och CIS, när de skickar in en ansökan till (inklusive), beställa Gelmiline till ett förmånspris på 1 rubel.

  • långvariga kemiska eller termiska effekter på huden (kontakt med arsenik, tjära, sot, hartser);
  • genetisk predisposition;
  • långvarig användning av kortikosteroider eller cancer mot cancer
  • mekaniska skador på födelsemärken, nevi, ärr;
  • precancerösa hudsjukdomar (myom och andra);
  • ålder över 50 år.

  Överflödigt melanom, som kännetecknas av snabb tillväxt och utseende av metastaser, finns ofta hos äldre personer efter 65-70 år. Detta beror på kroppens allmänna åldrande, en minskning av immunsystemets funktionalitet. Hudkreft hos äldre är ofta ett resultat av sjukdomar som Bowens sjukdom, Pagets patologi eller maligna hudskador som utvecklas från godartade tumörer.

  Det finns tre typer av maligna tumörer på huden:

  1. Squamouscellkarcinom (plavocellekarcinom). Denna typ av onkologi kännetecknas av aktiv tillväxt och metastasering. Ofta påverkar metastaser lymfkörtlarna, mindre ofta - lungorna (blastom). Clinic of squamous carcinoma - enda olika tumörlokalisering.
  2. Basalcellkarcinom (basalt karcinom, basalcellkarcinom). Utvecklas från hudepitelens basala celler. Den vanligaste typen av hudcancer. Avviker asymptomatisk långsam utveckling utan metastasering. Med snabb upptäckt och adekvat terapi har en gynnsam prognos.
  3. Melanom. Det utvecklas efter misslyckad behandling av hudcancer hos de två tidigare typerna. Melanom härrör från melanocytpigmentceller, vilka är belägna i epidermisbasalskiktet. Det tidiga skedet av sjukdomen behandlas framgångsrikt. Körform eller sen upptäckt av metastas kan leda till kroppscancer, när cancerceller kommer in i lymfsystemet och sprida sig snabbt i hela kroppen.

  Kräftan i hudepitelet är uppdelat i papillär, infiltrerande och ytlig form. Den första är en sällsynt onkologi och är en humpig tumör med flera papiller. Infiltrerande form - en patologi i huden, där sår uppträder med en korvskorpa och täta kanter. De groddar och immobiliserar närliggande vävnader. Ytbehandling av hudkliniken utmärks av täta nodulära formationer av gulvit färg, som ofta förekommer i hårbotten.

  Hudens onkologi kännetecknas av fyra steg.

  1. Du kan bestämma den första eller noll genom bildandet av utbildning i övre eller nedre epidermis. Celler från det basala (djupa) lagret påverkas inte.
  2. Den andra kännetecknas av en ökning av neoplasmen upp till 4 cm. Det kan erkännas visuellt, eftersom cancer är synlig på hudytan.
  3. Den tredje etappen kännetecknas av skador på lymfsystemet, men närliggande organ påverkas inte. Sårprocessen börjar.
  4. I sista etappen påverkar metastasen nästan alla organ. Ytan på huden påverkas av blödande sår.

  Hur snabbt utvecklas

  Tidpunkten för hudcancer är annorlunda för alla. Utvecklingstiden beror på klassificeringen av tumören och sjukdomsstadiet. Till exempel kan tillväxtfasen av melanom variera från 2 till 10 år. I vissa fall kan cancer gå igenom alla stadier om några månader. Snabbare hudklinik utvecklas hos människor med rättvis hud än hos mörkskinniga patienter. Överlevnad beror på formen och scenen av cancer.

  diagnostik

  Om en farlig hudsjukdom misstänks ska alla patienter konsultera en dermato-onkolog och genomgå en histologisk diagnos. Läkaren undersöker alla delar av kroppen, palpation av regionala lymfkörtlar och dermoskopi. Djupet av tillväxten av tumören kommer att visa ultraljud, för pigmentformationer höll skidaskopi. Om det behövs kan en lymfkörtelbiopsi anges. Histologi avslöjar närvaron av drabbade celler och deras ursprung. För att utesluta den sekundära karaktären av cancer kan läkaren föreskriva ytterligare studier:

  • röntgen av lungorna;
  • Buk ultraljud;
  • CT hos njurarna;
  • MR i hjärnan;
  • kontrast urografi;
  • scintigrafi av skelettet.

  Det behandlas eller inte

  Om en malign neoplasma finns på huden, ska du inte panikas. Cancer blir dödligt endast om det diagnostiseras för sent. Om patologin detekteras i början, kan den snabbt och nästan smärtfritt avlägsnas. Orsaken till onkologi är oaktsamhet hos en person mot sin egen hälsa.

  Hudcancerbehandling

  Terapi tillämpas väldigt annorlunda. Modern medicin erbjuder flera behandlingsmetoder - från den mest populära kirurgiska avlägsnandet av tumören till kryoterapi (flytande kväve). Efter att ha bestämt scenen väljer läkaren inte bara sättet att behandla sjukdomen utan föreskriver också en speciell diet som förutsätter ett högt innehåll av karoten och A-vitamin och ett lågt fettinnehåll. De viktigaste metoderna för behandling av hudcancer är:

  1. Strålbehandling (strålbehandling). Strålning tillämpas när kirurgi inte är möjligt eller när cancer återkommer.
  2. Kemoterapi. Det används för stora tumörer eller vid ofta upprepade återfall.
  3. Laseroperation. Cancerceller förstörs av en starkt aktiv, klart riktad ljusstråle.
  4. Metoden för fulguration. Det innebär att drabbade celler avlägsnas med ett speciellt skärverktyg med efterföljande behandling med elektrisk ström.
  5. Lokal antitumörapplikationsterapi. Det används i komplex behandling. Applicera med oljelösning av vitamin A överlagrad på det drabbade området.
  6. Fotodynamisk terapi. Cancerceller förstörs genom exponering för ljus och speciella droger.

  Enligt den medicinska statistiken finns en femårig överlevnadsfrekvens vid det initiala skedet av hudanslutningar i 95-98% av fallen. I det fjärde stadiet av hudpatologi kvarstår endast 15-20% av patienterna. Med en skvättform är överlevnadsgraden 90% vid 1 eller 2 steg och 60% vid 3 eller 4. Med en bra reaktion på behandlingen har personen inte några återfall, och hans senare liv passerar utan cancer.

  Hur många lever med hudcancer

  I denna fråga är typ av sjukdom och upptäcktstid av stor betydelse. Efter en tidig kirurgisk behandling av melanom av noll eller första etapp lever patienterna fullständigt. Om sjukdomen upptäcktes vid etapp 3 eller 4, kan döden uppstå inom 2-3 månader. I det senare fallet utförs endast stödjande terapi.

  förebyggande

  Det bästa sättet att förebygga sjukdom är att skydda dig från direkt solljus. Detta kan ske genom kläder eller genom solskydd. Det bästa förebyggandet av cancer är att undvika middagssolen, särskilt i troperna och subtroperna. Missa inte heller solariumet. För att förebygga cancer är det nödvändigt att ta bort misstänkta vartor i tid, inkludera vitamin A i kosten och behandla omedelbart alla inflammatoriska processer i kroppen.

  Bilder av initial hudcancer

  Cancerutveckling: hur och var börjar cancer?

  Sjukdomar i kroppscellerna påverkar tiden för cancerutveckling. Människokroppen består av miljontals specialiserade celler som bildar olika organ, muskler, ben, hud, blod. I mitten av cellen är kärnan, som innehåller gener. De kontrollerar cellernas funktion.

  Forskare tror att varje typ av cancer börjar i en onormal cell. Cancerutveckling sker på grund av förlusten av generens förmåga att kontrollera cellernas normala funktion.

  Alla människor har risk att utveckla maligna tumörer. Många typer av cancer utvecklas utan uppenbar orsak eller påverkas av många faktorer.

  Cancerutveckling: Hur börjar processen med kärnbildning och utveckling av en tumör?

  Äldre människor är mer mottagliga för cancerframkallande än andra grupper, eftersom en flerstegsprocess kan ta 14-15 år innan de första kliniska tecknen syns. Cancer är en följd av händelser som är förknippade med exponering för skadliga faktorer som förekommer i DNA-celler. Forskare föreslår att det finns en kedja med fem eller sex avvikande händelser innan maligniteten uppträder.

  Vissa människor är genetiskt mottagliga för cancer eftersom de har mycket aktiva onkologiska enzymer.

  Det finns tre faser av cancerutveckling som är involverad i bildandet av en cancer:

  1. Det första steget består av DNA-mutationer som inte genomgår enzymreparation eller är känsliga för felaktig reparation.
  2. Det andra steget är främjande, vilket inkluderar arbete med utveckling av okontrollerad tillväxt och mutation av celler. De förlorar helt enkelt sin förmåga att reproducera.
  3. Den tredje fasen är metastasering. Detta är invasionen av cancerceller i angränsande friska vävnader, liksom migrering av cancerceller genom blodomloppet och lymfsystemet.

  Orsaker till cancer

  Fysisk skada på vävnader kan orsaka cellproliferation. Vissa mutagener skadar omgivande vävnader, vilket leder till cellproliferation och följaktligen till cancer.

  Dessa händelser inträffar under en lång tidsperiod. Cellmutation uppträder på grund av exponering för konstgjorda miljöföroreningar och toxiner som finns i mat, mineraler och själva kroppen som ett resultat av oxidation av biprodukter från ämnesomsättningen.

  Exempel på naturligt förekommande cancerframkallande ämnen innefattar:

  • aflatoxin är en biprodukt av mögel som finns i jordnötssmör;
  • isocyanat - finns i brun senap;
  • estragol - ingår i den biologiska sammansättningen av basilika blad;
  • Nitrosaminer - ett ämne som produceras i färd med att laga bacon
  • benspyren - finns i förkylda produkter eller rätter kokta på grillen.

  Cancerfaktorer

  För närvarande är det inte exakt fastställt vad exakt är nyckelfaktorn som påverkar uppkomsten och utvecklingen av onkologi. Medicin lyfter emellertid fram följande faktorer:

  Tumörbildningen föregås av cellmutationer. Ibland har en person en förutsättning för vissa förändringar eller är född med dem. Till exempel är BRCA1 och BRCA 2 bröstcancergener. Kvinnor som har dessa defekta gener har en högre risk att utveckla maligna brösttumörer.

  Människor som har atypiska problem med immunitet faller också under risken för "cancer - progressionen av sjukdomen".

  • Kroniska infektionssjukdomar och organtransplantationer:

  Kroniska infektioner, såväl som transplanterade organ, stimulerar ständigt atypisk celldelning, utsatt för utveckling av genetiska fel.

  • Exponering för ultraviolett strålning:

  Det provocerar bildandet av basalcellkarcinom, pladecellcancer och melanom.

  Kan också orsaka vissa typer av cancer. Cancerviruset avslöjar inte alltid sig själv. Det händer ofta att cancerförändringar detekteras senare, när viruset redan har lyckats orsaka genetiska förändringar i cellerna.

  Cancervirus påverkar bildandet av sådana tumörer:

  1. Cancers av könsorganen hos kvinnor orsakas av den mänskliga papillomavirusen.
  2. Cell leukemi T och humant T-leukemivirus är inbördes relaterade.
  3. Lymfom (Epstein-Barr-virus). Till exempel var cirka 40% av patienterna med Hodgkins lymfom och en fjärdedel av fallen med Burkitt lymfom associerade med detta virus.
  4. Primär levercancer (hepatit B och C).
  • Bakteriell infektion:

  Studier har visat att personer med Helicobacter Pylori och ihållande inflammatoriska processer i magslemhinnan har en ökad risk att utveckla cancer i mag-tarmkanalen.

  Studier visar också att vissa ämnen som produceras av vissa typer av bakterier i matsmältningssystemet kan utlösa tarmcancer eller magtympfom.

  Man bör komma ihåg att bakterieinfektioner lätt botas med antibiotika, vilket är en viktig del av cancerförebyggande.

  De första tecknen på cancer

  Symptom på cancer är ofta vanligt för alla typer av cancer och inkluderar:

  • snabb och oförklarlig viktminskning
  • okonditionerad blodig urladdning (upptäckt i sputum för hosta, urin, avföring);
  • kompaktering och rodnad i huden (ibland smärtsam);
  • bröstsmärta och andfåddhet;
  • tarmproblem (förstoppning, diarré, beständig uppblåsthet, smärta i buken, tarmarna);
  • Närvaron av modifierad mol eller fräknar (asymmetrisk form, mångfärgad med ojämn kanter, mer än 7 mm i diameter, utseende av klåda, formning av korst, blödning, sprickor eller en ökning i storlek);
  • svår huvudvärk.

  Det är viktigt att veta:

  Hur mycket utvecklas lungcancer

  Inlagd av: admin 06/04/2016

  Lungcancer är en allvarlig och obotlig cancer. Hur lång tid en person med en sådan diagnos kan leva beror på flera faktorer. Det ger medicinsk hjälp i tid, organismens individuella egenskaper, den psykologiska stämningen, avvisningen av dåliga vanor och strikt efterlevnad av medicinska möten.

  Enligt statistiken får omkring en miljon rökare i världen lungcancer varje år. Och den här siffran fortsätter att växa varje år, folk fortsätter att röka. I Ryssland är lungcancer i första hand bland de sjukdomar som leder till döden hos medelålders män. Under de senaste två decennierna har incidensen i Ryssland ökat med 2 gånger. Lungcancer utvecklas vanligtvis efter 55 år. I unga är det nästan inte observerat. Kvinnor utvecklar lungcancer sex gånger mindre ofta än män.

  Utvecklingen av lungcancer har sin egen egenhet. Sjukdomen utvecklas uteslutande mot bakgrund av dåliga vanor (rökningstobak), negativa miljöfaktorer, skadlig produktion. En person kan tjäna en allvarlig sjukdom på grund av påverkan av giftiga kemikalier: hartser, gaser, etrar, tungmetaller. Men enligt experter är den största risken för sjuklighet direkt beroende av tobakskonsumtion. Rökning ökar risken för cancer med 25 gånger.

  Utöver dessa faktorer utvecklas sjukdomen mot bakgrund av en genetisk predisposition, kroniska lungsjukdomar och endokrina patologier. Medelåldern hos den patient till vilken en sådan diagnos görs är 60 år.

  Lungcancer enligt klinisk-anatomisk klassificering är:

  1. Central. Primär tumör utvecklas i lumen i bronchus. Patienten klagar över hemoptys (blodsträngar i sputum). I senare skeden liknar sputum hallonjelly. Patienten klagar över bröstsmärta. Tidigt stadium: Reflex torr hosta. Senast stadium: hosta med slemhinnor eller mucopurulent sputum.
  2. Perifer. Denna form av lesion kännetecknas av utseendet av symtom i senare skeden. Perifer cancer uppträder genom andnöd och bröstsmärta, som sprids till pleura.

  Perifert karcinom i lunghålan bildar nekros och vävnadssmältning. Patienten utvecklar alla tecken på inflammation: hosta, liten sputum, feber. Perifert cancer ger svaghet, trötthet, minskad arbetsförmåga.

  1. Mediastinal (med ospecificerad primärtumör).
  2. Dissemineras (med ospecificerad primärtumör i andra organ).

  Nederbörden på den högra lungen observeras i 56% av fallen, vänster - i 44%. Ofta finns det ett nederlag i de övre lobesna.

  livslängden

  Livslängden påverkas av scenen av tumörutveckling vid tidpunkten för behandling och diagnos. Ofta utvecklar sjukdomen initialt asymptomatiskt. Lungvävnad har inga smärtstillande medel, så patienter behandlas när lungcancer redan har slagit lymfkörtlarna. Den första fasen av cancer och adekvat behandling gör det möjligt för fem år att leva i 70% av patienterna. Patienten genomgår operation för att avlägsna tumören, strålbehandling, behandling med kemoterapi.

  Det är värt att uppmärksamma de alarmerande symtomen i början av sjukdomen: ont i halsen, förvärrade hostprofiler, urladdning av purulent sputum med dämpad lukt. Om patienten har genomgått lungresektion kan du förutsäga patienten en chans i många år. Perifert cancer i vänster lunga anses vara den mest aggressiva och ger ingen chans till en gynnsam prognos.

  När den maligna processen går in i andra etappen beror överlevnaden på den typ av skada. Om tumören är upp till 7 cm i storlek utan skada på lymfkörtlarna, föreskrivs adekvat behandling, patientöverlevnad är cirka 30%.

  En sådan prognos med en tumör upp till 5 cm med metastaser till närliggande lymfkörtlar. Sjuka stör astma, känsla av brist på luft. Det kan finnas betydande viktminskning.

  Den tredje graden är en neoplasma på mer än 7 cm med skada på lymfkörtlarna och membranet. Fem års överlevnad är cirka 15%. Det kan vara skador på hjärtmuskeln, pleura, luftstrupen, lever, hjärna, bröst hos kvinnor. Efter behandlingen (kirurgi och kemoterapi) är andelen återfall mycket hög.

  Läkemedelsbehandling vid detta stadium av sjukdomen förbättras inte. Du kan hjälpa patienten genom att använda laddningsdoser av kemoterapi. För att lindra sjukdomsförhållandena kompletteras behandling med hjälp av narkotiska läkemedel för att eliminera kvarhållande smärtsyndrom. Bota sjukdomen är omöjlig.

  Vid den fjärde etappen sker metastasering. För att få en gynnsam prognos och botemedel är patienten i detta fall omöjlig. Bara vård kan göra livet enklare för patienten med en sådan diagnos. Behandlingen är endast symptomatisk. Mer än 90% av patienterna efter en sådan diagnos dör inom ett år. Situationen förvärras av tillväxten av metastaser i kroppen.

  Hur lång tid en patient kan leva med en sådan diagnos beror på aktuell och adekvat behandling. En viktig roll spelas av sjukdomens ålder, den psykologiska stämningen för återhämtning, tillståndet för immunitet och livsstil. Om patienten fortsätter att röka och inte överensstämmer med andra medicinska recept, blir det omöjligt att bota sjukdomen.

  Hur länge kan du leva efter operationen?

  Om kirurgi utfördes för att ta bort en tumör är den femåriga överlevnadshastigheten 70% och indexet beror inte på den histologiska formen. Om operationen genomförs i andra etappen - ca 40%, vid den tredje - ca 20%.

  Om kirurgisk behandling utförs utan användning av andra typer av terapi kan en femårig tröskel övervinna inte mer än 30% av patienterna.

  Hur många lever efter strålning och kemoterapi? Femårsöverlevnad kan vara hos 10% av patienterna. Kombinerad behandling förbättrar upp till 40%.

  Om ingen behandling ges, är dödsfallet hos patienten med cancer inom två år mer än 90%.

  Perifert cancer med kirurgisk ingrepp ger en femårig överlevnad på 35%.

  Hur lång tid kan en patient leva med lungmetastaser? Om behandlingen väljs korrekt kan en person leva i fem år (siffror för Ryssland). I länder med hög medicinsk nivå upp till 12 år.

  statistik

  Enligt statistiken är i Ryssland incidensen av lungcancer 68 fall per 100 000 personer. Varje år diagnostiseras 63 000 medelålders patienter med en sådan diagnos i Ryssland, varav 53 000 män är män. I Ryssland, av de sjuka, dör 55% inom det första året, eftersom tumörer diagnostiseras i de avancerade stadierna. Endast 25% av fallen är första eller andra etappen. 20% återgår till fjärde etappen. I Ryssland dör 60 000 medelålders patienter med diagnos av lungcancer varje år. Vi kan säga att siffran är katastrofal. På grund av sjukdomens asymptomatiska förlopp är cancer förvirrad med tuberkulos, lunginflammation. I Ryssland är dödligheten från lungcancer högre än från tarmkanalen, bröstkörtlarna och prostata i kombination.

  Dödlighetens struktur (med en specifik vikt av onkologiska patologier) i Ryssland:

  • neoplasmer i övre luftvägarna och lungorna 17,7%;
  • gastriska neoplasmer 11,9%;
  • tarmen 5, 7- 7,4%;
  • bukspottkörteln 5%.

  När det gäller dödligheten från lungcancer i Ryssland ligger indikatorn 68 per 100 000 på fjärde plats bland europeiska länder, bakom Ungern (86 per 100 000), Polen (72 per 100 000), Kroatien (70 per 100 000).

  Det bör betonas att den främsta orsaken till cancer är att röka. Fler kvinnor började röka och satte sig i riskzonen för att utveckla tumörer.

  Risken beror inte så mycket på en dålig vana, men i hur många år fortsätter en person att röka. Om du slutar röka före åldern i fyrtio år är risken att du kan få cancer helt utesluten. Det är farligt att röka passivt. Det ökar också risken att utveckla sjukdomen.

  Källor: http://sovets.net/13264-rak-kozhi.html, http://orake.info/razvitie-raka-kak-is-chego-nachinaetsya-rak/, http://rak03.ru/vidy / skolko-razvivaetsya-rak-legkih /

  Rita slutsatser

  Slutligen vill vi lägga till: väldigt få människor vet att enligt de officiella uppgifterna om internationella medicinska strukturer är den främsta orsaken till onkologiska sjukdomar parasiter som lever i människokroppen.

  Vi utförde en undersökning, studerade en massa material och, viktigast av allt, testade i praktiken effekten av parasiter på cancer.

  Som det visade sig - 98% av de patienter som lider av onkologi är infekterade med parasiter.

  Dessutom är dessa inte alla kända bandhjälmar, utan mikroorganismer och bakterier som leder till tumörer, sprider sig i blodomloppet genom kroppen.

  Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till ett apotek och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekare kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

  Vad ska man göra? Till att börja med rekommenderar vi dig att läsa artikeln med landets främsta onkologiska parasitolog. Denna artikel avslöjar en metod där du kan rengöra din kropp av parasiter i bara 1 rubel, utan att skada kroppen. Läs artikeln >>>

  Om Oss

  En tumör på armen under huden kan vara godartad och malign. Nya tillväxter på fingret, handleden, axeln, underarmen, handleden utvecklas. Huvudsymptomet hos en hudtumör är att i ett tidigt skede när palpering blir klart att det inte är associerat med benformationer.

  Populära Kategorier