Lungcancer: Statistik och förutsägelser

Lungcancer är en malign neoplasma som utvecklas från lungvävnads epitelceller, vilket leder till nedsatt andningsfunktion, vital för vår kropp. Det är omöjligt att fylla lunginsufficiensen, så konsekvenserna av denna sjukdom är extremt allvarliga. Enligt lungcancerstatistik har sjukligheten ökat betydligt över hela världen under de senaste åren, även om dödligheten förblir ganska stabil på grund av förbättringar i diagnostiska och behandlingsmetoder.

Lungcancerstatistik

Över hela världen diagnostiseras mer än 1 miljon nya fall varje år, med cirka 60 000 i Ryssland. Enligt statistiken bildas lungcancer oftast till höger (57%), detta beror på kroppens anatomiska egenskaper: luftstrupen faller i rätt lunga nästan i rätt vinkel, så det påverkas starkare av negativa aggressiva faktorer. Lungcancer kan förekomma vid vilken som helst ålder, men den största riskgruppen hos patienter är män 45-50 år och äldre, sannolikheten för att den uppträder under den tidigare perioden är 10%.

Enligt statistik över lungcancer har incidensen de senaste åren ökat markant i alla länder, särskilt i utvecklade. Indexens maximala värden registreras i USA (86: 100 000 bland män och 37: 100 000 bland kvinnor), och höga värden registreras i Europa, t ex i Tjeckien 72 respektive 12 per 100 000. Minsta incidensnivåer observeras i Kina och andra östliga länder (45 och 13 per 100 000). Det är värt att notera att det idag finns en aktiv ökning av förekomsten av lungcancer bland kvinnlig befolkning, förhållandet mellan drabbade män och kvinnor är 4-8: 1.

I Ryssland, enligt lungcancerstatistik, är incidensen relativt stabil, med en liten minskning. Patologi har en ledande ställning bland den manliga befolkningen, dess andel är lika med 25% bland alla maligna tumörer. Bland kvinnor är sjukdomen mindre vanlig: 4,3%.

Dynamik av incidensen av lungcancer 2004-2014 i Ryssland:

Lungcancer: symptom, diagnos, behandling, prognos och förebyggande

Med lungcancer i medicin menas en hel grupp maligna neoplasmer som härrör från cellerna i lungvävnaden och bronkierna. Dessa tumörer präglas av mycket snabb tillväxt och en tendens att metastasera. I den allmänna strukturen av cancer tar lungcancer en ledande ställning, medan män lider av det 6-7 gånger oftare än kvinnor, och risken för att bli sjuk ökar med åldern.

Riskfaktorer för lungcancer

Negativa effekter på lungorna har cancerframkallande inandningar med luften - ämnen som bidrar till utvecklingen av tumörer. Riskfaktorer inkluderar:

 • Rökning - cirka 85% av alla cancermedicinska patienter är maligna rökare. Det finns cirka 100 olika cancerframkallande ämnen i cigarettrök, och att röka ett paket cigaretter om dagen ökar risken för cancer 10-25 gånger.
 • arbeta i farliga arbetsförhållanden - arbete i farliga industrier, där en person ständigt är i kontakt med tungmetaller (bly, kvicksilver, krom), giftiga föreningar (arsenik, asbest och andra) bidrar till lungcancer;
 • lever i en förorenad atmosfär - människor som bor i industriområden, nära gruvföretag, andas luft med högt innehåll av giftiga ämnen, vilket bidrar till lungcancer.
 • inflammatoriska sjukdomar i lungorna, särskilt tuberkulos och återkommande lunginflammation;
 • kontakt med radioaktiva föreningar;
 • strålningsexponering - röntgendiagnostiska metoder.

Lungcancer Symptom

Den tidigare misstänkta lungcancer, ju högre sannolikheten för framgångsrik behandling. Därför är det viktigt att känna till tecken på sjukdomen. Den kliniska bilden av lungcancer manifesteras av följande symtom:

 • hosta, först torr och sedan våt;
 • hemoptys - tumörtillväxt leder till att en del av blodkärlen förstörs och blod tränger in i bronkitens lumen, vilket med host frigörs utanför;
 • heshet - utvecklas med nervskador (återkommande och diafragmatisk);
 • puffiness och puffiness i ansiktet på grund av kompression av den växande tumören hos överlägsen vena cava;
 • andningssvikt - patientens lung med cancer inte längre klarar av andningsfunktionen, andfåddhet, generell svaghet utvecklas.

Alla ovanstående symtom är specifika tecken på lungcancer. Förutom dessa kan patienten störas av vanliga manifestationer av cancer. De första symptomen är:

 • generell svaghet
 • illamående;
 • viktminskning
 • lång subfiltemperatur.

Viktigt: I långt fall har lungcancer, vars metastaser påverkar andra organ, uppenbarar symtom på lesioner av dessa organ.

Stage lungcancer

Enligt den nationella klassificeringen utmärks 4 grader av lungcancer:

 • Steg 1 - En liten tumör med en storlek på upp till 3 centimeter, lokaliserad inom ett lungsegment;
 • Steg 2 - En tumör upp till 6 cm i storlek, lokaliserad inom ett enda lungsegment, med metastaser i de lungnötar som är nära lungorna.
 • Steg 3 - en tumör på mer än 6 cm, som växer in i nästa segment och har metastaser i lymfkörtlarna i lungorna eller mediastinum (mediastinum)
 • Steg 4 - En tumör som växer in i angränsande organ och har avlägsna metastaser (till hjärnan, leveren etc.).

I enlighet med dessa stadier utvecklas den kliniska bilden av cancer - från mild hostning till kräkande cancer. Patienten med lungcancer på 4 grader känns värst. I detta skede är överlevnadshastigheten extremt låg - nästan 100 patienter dör inom några veckor. Den internationella klassificeringen är mer detaljerad och utförs på tre indikatorer:

 • T-tumör (dess storlek),
 • N - lymfkörtlar (antal drabbade lymfkörtlar)
 • M - förekomsten av metastaser.

Tumörens storlek (från 1 till 4), de påverkade lymfkörtlarna (från 0 till 3) och de identifierade metastaserna (0 - nej, 1 - avlägsna metastaser) indikeras som ett index bredvid brevet. Observera: Därför är den mest fördelaktiga diagnosen följande: T1N0M0, och den mest ogynnsamma - T4N3M1

Diagnos av lungcancer

Diagnosen av lungcancer är gjord på grundval av typiska klagomål och data från ytterligare undersökningsmetoder. Klagomål för lungcancer är listade ovan. Laboratorieinstrument diagnostiska metoder inkluderar:

 • Röntgen- och bröstkorgen - misstänkt cancer;
 • CT i lungorna eller MR - ger dig möjlighet att precisera gränserna för tumören för att identifiera metastatisk skada av omgivande vävnader;
 • bronkoskopi - låter dig inspektera bronkierna från insidan och när en tumör detekteras - att genomföra en biopsi för histologisk undersökning
 • ultraljudsdisposition - genom bröstväggen. Det används för att uppskatta tumörens storlek och graden av invasion i de omgivande vävnaderna.
 • blodprov för tumörmarkörer. Med denna metod kan du genomföra screening för lungcancer, samt bedöma kvaliteten och effektiviteten av behandlingen.

Lungcancer: behandling

Viktigt: För behandling av lungcancer med kirurgiska metoder, strålbehandling och kemoterapi. Den populära behandlingen av lungcancer är kvackeri och leder till sjukdomsprogressionen, tumörtillväxten och patientens död.

Kirurgisk behandling består i att avlägsna hela cancerkomplexet - en tumör, regionala lymfkörtlar, metastaser. Oftast avlägsnas hela den drabbade lungan med omgivande vävnader. Perifer lungcancer är bäst borttagen. Radioterapi med röntgenstrålar utförs efter avlägsnande av tumören. Denna metod används också i ooperativa former av lungcancer. Den totala dosen av strålning är 60-70 grå. Kemoterapi är endast föreskriven om de två ovan nämnda behandlingarna misslyckas. Applicera cytotoxiska läkemedel som hämmar tillväxten av tumörceller.

För mer information om nya effektiva metoder för behandling av lungcancer och överlevnad, se videoredigering:

Lungcancer: en prognos

Alla patienter är utan undantag intresserade av frågan: "Hur länge lever de med lungcancer?".

Dessa patienters livslängd beror främst på det stadium då cancer upptäcks. För patienter med första och andra etappen är prognosen den mest gynnsamma. Kirurgisk avlägsnande av lungtumör i kombination med strålbehandling möjliggör en nästan fullständig botemedel mot cancer. I detta fall är förväntad livslängd jämförbar med en hälsosam livslängd. Hos patienter med stadium III noteras en fullständig botning mindre ofta. Deras livslängd är upp till flera år med effektiv kemoterapi. Vid stadium IV av lungcancer utförs endast palliativ behandling, det vill säga behandling som endast tillåter att lindra patientens allmänna tillstånd. Patienternas livslängd i detta skede överstiger sällan ett år.

Obs! Om vi ​​talar om absoluta tal leder obehandlad lungcancer till 90% av patienterna i de första 2 åren efter diagnosen. Återstående 10% dör inom de närmaste 3 åren. Kirurgisk behandling kan öka överlevnaden med upp till 30% inom 5 år. Utseendet på lungcancermetastaser förvärrar prognosen - i så fall kan dödsorsaken inte vara själva cancer, men det drabbade organets insufficiens. Människor som av en eller annan anledning måste möta problemen med behandling av lungcancer kommer att vara intresserade av följande videorecension:

Gudkov Roman, återupplivare

6 512 totalt antal visningar, 1 visningar idag

Livslängd med lungcancer i olika steg

Varje person som har hört den ledsna diagnosen "lungcancer" från en läkare ställer omedelbart frågan - hur länge lever de med denna sjukdom och hur mycket behandling kan förlänga sjukdomslivet? Livslängden i cancer baseras på en kombination av många faktorer - tumörets form och stadium, metastasering.

För varje person är denna fråga individuell. Om en patient kan leva i mer än 10-15 år, då för en annan patient kan den här siffran endast vara 2-4 månader. Vilka faktorer bestämmer exakt överlevnadstalet i respiratoriska organens onkologi?

 • Tidpunkten för diagnosen - ju tidigare en diagnos är gjord, desto större är patientens chanser för ett långt liv. Om sjukdomen upptäcktes redan i de sena stadierna, med uttalad metastas, är sannolikheten för överlevnad under året 15-20%, i fem år är denna siffra redan 5-8%.
 • Graden av tumörutveckling - i det första skedet av sjukdomen är överlevnadshastigheten 80%. Samtidigt tillåter snabb behandling och resektion av lungan eller dess fragment att öka denna siffra till 90%. I fjärde etappen kan endast 8-10% av patienterna överleva.
 • En viktig roll ges till patientens ålder. Ungdomar med stark kropp och hög immunitet kan leva mycket längre med lungcancer än äldre.

Prognos för lungcancer

Överlevnaden för lungcancer beror på det stadium då personen har ansökt om medicinsk hjälp och vilken behandlingstaktik som användes. Och om i början av lungcancer är prognosen mycket fördelaktig, då för de senare stegen är många av prognosen helt nedslående.

Dessutom varierar prognosen för lungcancer beroende på vilken typ av cancer som helst. Den mest aggressiva formen av tumören, småcellscancer, kräver omedelbar behandling omedelbart efter diagnos. För detta ändamål appliceras kirurgisk avlägsnande av en tumör, ett drabbat fragment av lungan eller hela orgelet, följt av kemoterapi och strålterapi.

Utan lämplig behandling är prognosen för överlevnad för småcellscancer extremt nedslående och är inte längre än 2-6 månader.

Kemoterapi gör det möjligt att förlänga livslängden hos en person ungefär 5 gånger, eftersom den småcelliga formen av en onkologisk tumör är mycket känslig för kemoterapibehandling. Den genomsnittliga livslängden under den komplexa behandlingen kan variera från 1 år till 5 år. Och bara 3-5% av patienterna lyckas övervinna den femåriga regimen.

Om smärtcellsvätskan redan är upptäckt i de sena stadierna, när metastaser till andra inre organ äger rum, blir operationen omöjlig. I sådana fall kan människor leva från 6 till 12 månader.

Lungcancer i lungceller kännetecknas av en nästan fullständig frånvaro av symptom i de tidiga stadierna, vilket gör det svårt att snabbt diagnostisera. Som regel kan sjukdomen detekteras redan vid stadium 3-4. I sådana fall, även med korrekt behandling, är den genomsnittliga livslängden för en person 2-3 år. Och bara 15% av patienterna lyckas leva mer än 4-5 år.

Varje form av onkologi i andningssystemet kräver behandling. Utan lämplig operation eller behandling uppträder i 90% av fallet en persons död inom 2 år.

En viktig roll ges för metastasen och lokaliseringen av metastaser. Enkel metastaser svarar väl mot kemoterapi och strålbehandling, vilket gör att patienten kan förlänga livet i flera år. Flera metastaser som påverkar vitala organ och system är praktiskt taget inte behandlingsbara.

Oftast påverkar respiratoriska organens onkologi levern. Metastatisk leverskada åtföljs av en extremt dålig prognos - även vid behandling är den maximala livslängden för sådana personer 3-6 månader.

Inte mindre ofta kan cancer metastasera till skelettsystemet. Med benens nederlag ger kirurgisk eller medicinsk behandling inte i praktiken några resultat. I sådana fall är huvudmålen för behandling smärtlindring och maximal möjlig förlängning av patientens liv. Men med alla ansträngningar av läkare brukar livslängden inte överstiga 9-12 månader.

Överlevnadsprognos för olika stadier av cancer

En grundläggande roll i fråga om livslängd hos lungcancer är tilldelad sjukdomsstadiet. Den mest gynnsamma prognosen för personer med Steg 1 och Steg 2 på onkologiska neoplasmer - snabb avlägsnande av tumören med samtidig kemoterapi och strålbehandling kan avsevärt öka patientens livslängd. I detta fall skiljer sig prognosen för en persons liv med bara 2-3 år från en helt frisk person.

 1. Steg 1 sjukdom - i detta skede överskrider tumörens storlek vanligtvis inte 3 cm. Sjukdomen är ofta asymptomatisk, och personen skyller ofta hosta, andfåddhet och heshet av röst för förkylning. Cancer upptäcks oftast helt av en slump, under fluorografi. Med tidig behandling påbörjad är prognosen gynnsam - 80% av patienterna lyckas övervinna 5-10 års överlevnadsgränsen. Efter snabb borttagning av den drabbade lungan eller dess fragment ökar denna siffra till 90-92%.
 2. Steg 2 sjukdom - tumören har en storlek på 5-6 cm. Det kan finnas enstaka metastaser i lymfkörtlarna och andra inre organ. Kirurgi, kemoterapi, utförd vid stadium 2 av lungcancer, kan uppnå 45-48% överlevnad.
 3. Steg 3 lungtumörer kännetecknas av en ytterligare ökning av neoplasmen, som redan överstiger 6 cm. Sjukdomen fortskrider snabbt, metastaser påverkar inte bara lymfkörtlarna utan även hjärtat och andra vitala organ. Vid denna tidpunkt är överlevnadsfrekvensen för lungcancer i små celler 23%, för små celler överstiger detta antal inte 10-12%.
 4. Steg 4 av lungkliniken - metastaser påverkar nästan alla interna organ och system, tumören går utöver lungan. Tyvärr är den sista etappen av lungcancer nästan inte kombinerad med livet och lämnar personen bara några månader av livet.

Vid stadium 4 av sjukdomen är även de mest effektiva och avancerade behandlingsmetoderna ineffektiva. Irreversibla patologiska processer är praktiskt taget inte mottagliga för någon medicinsk kontroll. Människokroppen är helt förstörd av cancer. På detta stadium syftar behandlingen till att lindra tillståndet hos personen och minimera sjukdoms manifestationer.

Prognosen för 5-års överlevnad för lungcancer 4 grader brukar inte överstiga 2-5%.

Lungcancer är en av de mest allvarliga och farliga cancrarna. Men i inget fall bör inte ge upp och stoppa kampen för sina liv. Motsvarande psykologiskt tillstånd, kampsanda, användning av olika moderna behandlingsmetoder - allt detta hjälper inte bara till att förlänga livslängden, men också för att förbättra dess kvalitet.

Om du hittar ett fel, välj textfragmentet och tryck Ctrl + Enter.

Lungcancer

Lungcancer - en malign tumör som härrör från vävnaderna i bronkierna eller lungparenkymen. Symptom på lungcancer kan vara subfebril, hosta med sputum eller blodsträckor, andfåddhet, bröstsmärta, viktminskning. Kanske utvecklingen av pleurisy, perikardit, överlägsen vena cava syndrom, lungblödning. Noggrann diagnos kräver radiografi och CT-skanning av lungorna, bronkoskopi, sputum och pleural exsudat, en biopsi av tumören eller lymfkörtlarna. Radikala behandlingar för lungcancer inkluderar resektioninterventioner i en volym dikterad av incidensen av tumören kombinerad med kemoterapi och strålbehandling.

Lungcancer

Lungcancer - En malign neoplasma av epitelialt ursprung, som utvecklas från bröstkorgs slimhinnor, bronkialkörtlar (bronkogen cancer) eller alveolär vävnad (lung- eller pneumogen cancer). Lungcancer leder i mortalitetsstrukturen från maligna tumörer. Dödligheten i lungcancer är 85% av det totala antalet fall, trots framgången för modern medicin.

Utvecklingen av lungcancer är inte densamma för tumörer med olika histologisk struktur. Differentiellt plavocellcancerkarcinom karakteriseras av en långsam kurs, odifferentierad cancer utvecklas snabbt och producerar omfattande metastaser. Småcells lungcancer har den mest maligna kursen: Den utvecklas hemligt och snabbt, metastaserar tidigt, har en dålig prognos. Ofta förekommer en tumör i rätt lunga - i 52%, i vänster lunga - i 48% av fallen.

Cancer är övervägande lokaliserad i lungens övre lopp (60%), mindre ofta i nedre eller mellersta (30% respektive 10%). Detta förklaras av kraftfullare luftutbyte i de övre loberna samt av egenskaperna hos bronchialträets anatomiska struktur, där huvudbronchus i den högra lungen fortsätter direkt i luftstrupen och vänster i bifurcationszonen bildar en spetsig vinkel med luftröret. Därför orsakar cancerframkallande ämnen, främmande kroppar, rökpartiklar, rusar in i välluftade zoner och längtar i dem under lång tid, orsakar tillväxten av tumörer.

Metastaser av lungcancer är möjliga på tre sätt: lymfogena, hematogena och implantativa. Den vanligaste är lymfogen metastasering av lungcancer i bronkopulmonell, pulmonell, paratrakeal, trakeobronchial, bifurcation, parasofageala lymfkörtlar. Den första i lymfogen metastasin påverkar lunglymfknutorna i zonen för uppdelning av lobarbronkusen i segmentgrenar. Sedan är bronkopulmonala lymfkörtlar längs lobarbronkusen involverade i metastatiseringsprocessen.

I framtiden metastaserar lymfkörtlarna i lungrot och oparmade vener, trakeobronchiala lymfkörtlar. Nästa är involverad i processen med perikardiala, paratrakeala och perioesofageala lymfkörtlar. Avlägsna metastaser uppträder i leverns lymfkörtlar, mediastinum, supraklavikulära regionen. Metastasering av lungcancer genom hematogena inträffar när en tumör växer in i blodkärlen, medan den andra lungen, njurarna, leveren, binjurarna, hjärnan, ryggraden oftast påverkas. Implantationsmetastaser av lungcancer är möjlig på pleura vid en tumör som invaderar den.

Orsaker till lungcancer

Förekomstfaktorerna och mekanismerna för utveckling av lungcancer skiljer sig inte från etiologin och patogenesen av andra maligna lungtumörer. Vid utveckling av lungcancer spelas huvudrollen av exogena faktorer: rökning, luftförorening med cancerframkallande ämnen, strålningseffekter (särskilt radon).

Lungcancer klassificering

Enligt den histologiska strukturen utmärks 4 typer av lungcancer: skvätt, makrocellulär, liten cell och glandulär (adenokarcinom). Kunskap om den histologiska formen av lungcancer är viktig när det gäller valet av behandling och prognos av sjukdomen. Det är känt att skivformig celllungcancer utvecklas relativt långsamt och ger vanligtvis inte tidiga metastaser. Adenokarcinom präglas också av relativt långsam utveckling, men det kännetecknas av tidig hematogen spridning. Småceller och andra odifferentierade former av lungcancer är övergående, med tidig omfattande lymfogen och hematogen metastasering. Det noteras att ju lägre graden av differentiering av en tumör är, desto mer malign är dess kurs.

Genom lokalisering med avseende på bronkierna kan lungcancer vara central, som förekommer i de stora bronkierna (huvud, lobar, segment) och perifer, utstrålande från subgmentala bronkierna och deras grenar, såväl som från den alveolära vävnaden. Central lungcancer är vanligare (70%), perifer - mycket mindre (30%).

Formen av central lungcancer är endobronchial, peribronchial nodular och peribronchial grenad. Perifert cancer kan utvecklas i form av "sfärisk" cancer (rund tumör), lunginflammationliknande cancer, lung apexcancer (Pancost). Klassificeringen av lungcancer enligt TNM-systemet och stadierna av processen ges i detalj i artikeln "maligna lungtumörer".

Lungcancer Symptom

Lungcancer kliniken liknar manifestationerna av andra maligna lungtumörer. Typiska symptom är långvarig hosta med sputum mucopurulent karaktär, andfåddhet, lågkvalitativ feber, bröstsmärta, hemoptys. Vissa skillnader i kliniken för lungcancer beror på tumörens anatomiska lokalisering.

Central lungcancer

En cancerous tumor, lokaliserad i den stora bronchusen, ger tidiga kliniska symtom på grund av irritation av bronkial slemhinnor, störning av dess patency och ventilation av motsvarande segment, lob eller hela lungen.

Intresset för pleura och nervstammar orsakar uppkomst av smärta, kräkningar i lungorna och störningar inom områdena innervering av motsvarande nerver (membran, vandrande eller återkommande). Metastasering av lungcancer till avlägsna organ orsakar sekundära symptom på de drabbade organen.

Sprängningen av en bronkustumör orsakar hosta med sputum och ofta med blod. I händelse av hypoventilation och sedan atelektas av ett segment eller lunglob, förenar cancer lunginflammation, manifesterad av ökad kroppstemperatur, utseendet av purulent sputum och andfåddhet. Cancer lunginflammation svarar väl mot antiinflammatorisk behandling, men återkommer igen. Cancer lunginflammation är ofta åtföljd av hemorragisk pleuris.

Sprängning eller kompression av vagusnerven genom en tumör orsakar förlamning av vokalmusklerna och manifesterar sig i heshet. Nedbrytningen av phrenic nerv leder till förlamning av membranet. Sprängningen av en cancer i perikardiet orsakar smärta i hjärtat, perikardit. Intresset hos den överlägsna vena cava leder till nedsatt venös och lymfatisk dränering från kroppens övre hälft. Det så kallade överlägsna vena cava syndromet uppenbaras av svullnad i ansiktet, hyperemi med en cyanotisk nyans, svullnad i venerna på armar, nacke, bröst, andfåddhet i svåra fall - huvudvärk, synproblem och nedsatt medvetenhet.

Perifert lungcancer

Perifer lungcancer i de tidiga stadierna av dess utveckling är asymptomatisk, eftersom det inte finns några smärtreceptorer i lungvävnaden. När tumörplatsen växer blir bronchus, pleura och angränsande organ involverade i processen. Lokala symptom på perifer lungcancer inkluderar hosta med sputum och blodsträngar, komprimering av överlägsen vena cava, heshet. Sprängning av tumören i pleura åtföljs av cancer av pleurisy och kompression av lungan genom pleural effusion.

Utvecklingen av lungcancer åtföljs av en ökning av vanliga symtom: förgiftning, andfåddhet, svaghet, viktminskning, ökning av kroppstemperaturen. I de avancerade formerna av lungcancer uppstår komplikationer från de organ som påverkas av metastaser, sönderdelning av primärtumöret, fenomenet bronkial obstruktion, atelektas, kraftiga lungblödningar. Orsakerna till dödsfall i lungcancer är oftast omfattande metastaser, cancerpneumoni och pleurisy, cachexia (allvarlig utmattning av kroppen).

Diagnos av lungcancer

Diagnos för misstänkt lungcancer inkluderar:

Lungcancerbehandling

Ledande vid behandling av lungcancer är en kirurgisk metod i kombination med strålbehandling och kemoterapi. Operationen utförs av thoraxkirurger.

Om det finns kontraindikationer eller ineffektivitet hos dessa metoder, utförs palliativ behandling för att lindra tillståndet hos den terminalt sjuka patienten. De palliativa behandlingsmetoderna innefattar anestesi, syrebehandling, avgiftning, palliativa operationer: trakeostomi, gastrostomi, enterostomi, nefrostomi, etc.). Vid lunginflammation av cancer utförs antiinflammatorisk behandling i fall av cancerpraktis, dränering av pleuralhålan, vid lungblödning, hemostatisk terapi.

Prognos och förebyggande av lungcancer

Den värsta prognosen observeras statistiskt i obehandlad lungcancer: nästan 90% av patienterna dör 1-2 år efter diagnosen. Med okombinerad kirurgisk behandling av lungcancer är femårig överlevnad cirka 30%. Behandling av lungcancer i fas I ger en överlevnadsfrekvens på fem år på 80%, vid II - 45% vid III - 20%.

Självstrålebehandling eller kemoterapi ger 10% femårig överlevnad för patienter med lungcancer. med kombinerad behandling (kirurgisk + kemoterapi + strålbehandling) är överlevnadshastigheten för samma period 40%. Prognostiskt ogynnsam metastasering av lungcancer till lymfkörtlar och avlägsna organ.

Frågan om förebyggande av lungcancer är relevant i samband med befolkningens höga dödlighet från denna sjukdom. De viktigaste delarna i förebyggande av lungcancer är aktiv sanitär utbildning, förebyggande av utveckling av inflammatoriska och destruktiva lungsjukdomar, upptäckt och behandling av godartade lungtumörer, rökstopp, eliminering av yrkesrisker och daglig exponering för cancerframkallande faktorer. Övergången av fluorografi minst en gång vartannat år gör att du kan upptäcka lungcancer i de tidiga stadierna och förhindra utveckling av komplikationer i samband med avancerade former av tumörprocessen.

Lungcancer: symptom, diagnos och behandling

etiologi

De främsta orsakerna till lungcancer är ganska varierande, vilket kan bero på oförändrade faktorer och källor, beroende på patienten. Följande prepositioner hänför sig till modifierande etiologi:

rökning

Utvecklingen av sjukdomen är förknippad med exponering för andningsorganen av cancerframkallande ämnen tillsammans med luft. Mer än 80% av fallen beror på rökning. I cigaretter innehåller tjära, bestående av skadliga beståndsdelar som deponeras på bronkier och lungor. Ju mer vävnader som omfattas av dessa partiklar desto större är risken för patologins manifestation.

Bland rökare är män mer mottagliga för sjukdomen, samtidigt som kvinnor med dålig vana, som genomgår en hormonbehandling, ofta diagnostiseras med lungcancer. Oavsett hur många stycken som röks om dagen, till och med en puff orsakar irreparabel skada.

Om en person vägrar cigaretter, återställs hans luftväg gradvis och rengörs. Tänk på att människor som passivt andas cancerframkallande, löper större risk än de aktiva rökare, så patologin kan inte bara vuxna utan även hos barn. Det är därför som förebyggande av lungcancer innebär en fullständig avvisning av cigaretter.

Kemiska element

Med förfall av radioaktiva ämnen bildas radongas, vilket kan orsaka mutagen vävnadsskada, vilket orsakar karcinom. Detta är den andra orsaken till sjukdomen i samband med dålig ekologi. Processen med patologisk celldelning kan vara hos vuxna och barn, men förekommer oftare hos män äldre än 50 år.

Asbestsilikatfibrer används inom många industriområden - maskiner och skeppsbyggnad, byggande av byggnader, textilfabriker, reparation av värmeström, broar och vägar. Detta material deponeras i lungorna, absorberas av makrofager, från vilka fibros och förgiftning börjar. Sjukdomen är vanligtvis utsatt för män som arbetar med asbest. Särskilt ofta uppträder symptomen på lungcancer när synergism hos rökare.

Förutom huvudkällorna som orsakar tumörbildning, finns det ett antal andra orsaker:

 • Herpevirus, papillomavirus och pilomavirus som undertrycker den apoptotiska cykeln, vilket bidrar till okontrollerad celldelning
 • leukoencefalopati
 • exponering
 • Kronisk lungsjukdom
 • Ökad nivå av dammpartiklar i atmosfären.

patogenes

Mekanismen för utveckling av karcinom är en process med flera steg med stor variation. Det kan bestämmas enligt förekomst, tumörtillväxt och spridning av metastas. Deformationsskadorna i bronchial- och lungsystemet är också viktiga, som ett resultat av uppdelningen av cellerna som utgör den maligna bildningen.

Trots många studier anses patogenes inte tillräckligt studerad. Faktum är att lungcancer har tre utvecklingsstadier. Den första är omvandlingen av friska celler till karcinom, och detta kan inte vara omedelbart uppenbart, eftersom de är i latent tillstånd och inte på något sätt manifesterar sig. Under inverkan av provokerande faktorer aktiveras mutationen och börjar sprida sig, vilket innebär att hälsosamma områden i processen.

Nästa steg är progression, där formationerna förvärvar egenskaperna hos maligna tumörer. Cellerna, som förlorar sin normala struktur, blir ett odifferentierat tillstånd, från vilket det är omöjligt att bestämma deras ursprung. Tyger kan inte utföra normala funktioner, men uppvisar förmågan för obegränsad tillväxt.

Det sista steget är omvandlingen av anaplasikprocessen till metastasering. Celler av en art ersätts av andra genom att ändra strukturelementen. Bildandet av nya vävnader är början och föregångaren till patologi, där de första tecknen på lungcancer uppträder.

I 95% av fallen utvecklas sjukdomen från bronkialepitelet, och endast 5% av patienterna kan utsättas för den alveolära formen. Ofta börjar förändringar hos både män och kvinnor med den övre loben på höger lunga. Det finns en förtjockning av slemhinnorna, varefter spiring uppträder i väggarna. Runt karcinom bildas en inflammatorisk process av icke-specifik karaktär.

klassificering

Efter många studier antogs begreppet uppdelning i grupper, baserat på tecken, orsaker och egenskaper hos utvecklingen. Detta gjorde det möjligt att få en uppfattning om utbildningens egenskaper, dess parametrar och distributionsledet. Med sådan information förstår läkaren hur man bestämmer lungcancer, kan ordinera behandling, göra en prognos om sjukdomsförloppet och resultatet av terapeutiska tekniker. Klassificeringen baseras på flera faktorer. Den första är en egenskap av bronkial epitelvävnad:

 • En av de vanligaste formerna av karcinom är squamous. Det påverkar män 30 gånger oftare, särskilt personer som röker. Tumören upptar den centrala zonen i andningsorganen, vilket kan komplicera undersökningen. Den har en uttalad klinisk bild, men diagnostiseras vanligen i senare skeden.
 • En sällsynt art är glandulär småcells lungcancer, som vanligen påverkas av kvinnor än män. I de flesta fall påverkar det perifera områden, kan utvecklas i en långsam takt, men anses vara mer aggressiv.
 • Den tredje typen är en odifferentierad tumör eller en stor cell. Den har 4 steg, den första ligger inom lungens gränser, den andra är fördelad, den tredje påverkar lymfkörtlarna och växer in i bröstet. Det fjärde steget är det svåraste, karakteriserat av storskalig spridning av metastaser i alla organ.
 • En blandad eller atypisk typ kan innefatta flera typer samtidigt med alla utgående symtom.

Det finns också internationella principer för klassificering av maligna neoplasmer. För primära tumörer indikeras märkningen med symbolen T, indelad i en icke invasiv typ, en tumör upp till 3 cm och större karcinom med invasion i bröstet. Markör N indikerar inblandning av lymfkörtlar i processen, symbolen M indikerar stadium av utveckling av metastaser.

Klinisk bild

Huvudsymptomen beror på graden av spridning av maligna celler och patogenes. Nedsatt lungfunktion och hälsoproblem kan åtföljas av olika tecken, men alla manifestationer liknar både kvinnor och män. Bilden förvärras av ålder, patienter över 60 år är mer benägna att genomgå patologiska processer. Symtom är uppdelad enligt följande:

Steg 1

Läkare ger den mest fördelaktiga prognosen för tidig diagnos. Storleken på formationerna överstiger inte 3 cm, de sträcker sig fortfarande bortom lungan och åtföljs inte av metastasering. De kan placeras i en lobe eller i bronkialområdet. Erkännande av tidigt karcinom förekommer hos endast 15% av patienterna under 60 år.

Ett karakteristiskt symptom är en hosta med sputumavladdning, vilket ofta misstas för förkylning eller bronkit. Det är viktigt att vara uppmärksam på följande symptom på lungcancer:

 • Ökad kroppstemperatur, vanligtvis till subfebrila indikatorer
 • Andnöd
 • Trötthet och svaghet
 • Nattsvettar
 • Viktminskning med aptitförlust
 • Irritabilitet eller deprimerad
 • depression
 • Pipande andning.

Steg 2

Denna grad av utveckling av sjukdomen är inte mycket annorlunda än den tidiga. Symptomen liknar symptomen på förkylning och influensa. Men tumören når redan 5 cm, ibland är lymfkörtlar involverade i processen. Ofta går formuläret utan de uttryckta symtomen, vilket leder till patologins progression.

Eftersom patienter från 40 års ålder ofta har klagomål på lederens dysfunktion, uppstår ett sådant fenomen som smärta i benen inte misstanke. Människor går inte till doktorn. Börja behandlingen på egen hand, vilket bara förvärrar situationen. Uppmärksamhet bör ägnas åt följande funktioner:

 • Långvarig hosta, svår att behandla
 • Andningssjukdomar, återkommande med korta mellanrum
 • När du andas in finns det ont i bröstet.
 • Skarp viktminskning
 • Andningssvårigheter
 • Svullna och svullna lymfkörtlar
 • Hög röst
 • Smärta i leder och ben
 • Förändringar i hudton (gul, gråaktig färg).

Steg 3

Så tidiga former i de flesta fall är asymptomatiska, människor frågar om hjälp redan med allvarlig organskada. Under denna period utvecklas karcinom ganska snabbt, innebär en hälsosam lung och bronkier i processen. Distribution av metastasering förekommer i lymfkörtlarna, mediastinum, membran, hjärtområde. Det finns en obstruktion som hindrar passage av luft genom luftvägarna. Symtom är som följer:

 • Smärtsamt bröstsyndrom, förvärrat av inspiration eller hosta
 • Lyssnar rattlar i lungorna
 • Det finns puspartiklar och blodproppar i sputumet.
 • Numbers fingrar
 • feber
 • Allvarlig andfåddhet med långvarig hostning
 • Inflammatoriska processer i systemet stoppar inte praktiskt taget.

Steg 4

Enligt sociologiska data går kvinnor till läkaren tidigare än män. Människor på 65 år är särskilt känsliga för den svåraste graden av utveckling på grund av nedsatta funktioner i kroppen och immunsystemet. På detta stadium förekommer den okontrollerade proliferationen av patologisk vävnad, metastaser sprids med snabb hastighet och bildar nya foci överallt. Symtom är mest uttalade:

 • Förlängd hosta
 • Hemoptys och lungblödning
 • Phlegm med purulenta sekretioner
 • Sammandragning av kärlbädden
 • Progressiv dyspné
 • Vätska i pleurvävnaderna
 • Svår bröstsmärta som utstrålar olika organ.
 • Ben i ben
 • Ät och ätproblem på grund av esofageal skada
 • arytmi
 • anemi
 • Ökning i nackvenor
 • Cyanos av huden
 • Zapavanie-platser i nyckelbenet

diagnostik

Trots svårigheterna att identifiera patologi vid tidig utveckling av cancer, tillåter hela sortimentet av moderna tekniker oss att bestämma egenskaperna hos tumörbeteendet även i steg 1. Detta ökar i hög grad chanserna för ett positivt resultat, till och med fullständig återhämtning, även hos patienter över 65 år. Diagnos är att genomföra följande aktiviteter och test:

radiogram

Detta är den primära metoden för att upptäcka maligna tumörer. Minskningen av bronkiallumen och ventilationsdysfunktionen manifesteras i form av förändringar i det vaskulära mönstret. Skuggor förlorar sin transparens, skiljer sig åt ojämna gränser. Webbplatsen är liten, finns i rotzonen. När fullständig blockering inträffar atelektas, som visas på bilden som en blackout.

I perifer form är bilden något annorlunda. Konturen har oregelbundna kanter, slingrande linjer som rör sig från lesionen, vilket indikerar lymfkörteln. Oavsett hur gammal patienten är, ger röntgenbilden det mest tillförlitliga resultatet.

bronkoskopi

Undersökningen utförs med hjälp av ett flexibelt rör utrustat med en videokamera och en belysningsenhet. Slangen sätts in genom patientens näsa eller mun, specialisten ser framsteg på datorskärmen. Under diagnosprocessen sker skytte och fotografering av misstänkta områden. Om det behövs kan läkaren ta en skrapväv för biopsi. Bronkoskopi utförs oavsett hur gammal patienten är.

Förutom de grundläggande metoderna för att detektera patologi finns det också ytterligare diagnostiska tekniker och tekniker:

 • Med lokalisering i periferzonen kan bildandet ofta inte undersökas och analyseras. Därför används biopsi - ett förfarande som innebär införandet i bröstet av en tunn och lång nål. Vanligtvis kombineras det med en dator tomogram.
 • När vätska och exudat ackumuleras i pleurhålan används pleurocentos. Tekniken utförs enligt typen av bronkoskopi, den kan utföras oberoende av hur gammal patienten är.
 • När metastasin diagnostiseras med lungcancermedianoskopi, vilket bidrar till att klargöra graden av vävnadstillväxt. Ett snitt görs i nacke eller sternum, genom vilket ett endoskop är infört för provtagning. Metoden är särskilt effektiv före utnämningen av operation, när läkaren behöver bestämma sin effektivitet.
 • Biokemiska tester innefattar blodprov och sputumtester för att detektera inflammatoriska processer. De tillåter att utvärdera tumörens egenskaper och egenskaper.

Behandlingsmetoder

Som sådan existerar inte läkemedelsbehandling för karcinom. Opiumpreparat är endast föreskrivna i senare skeden för palliativ vård när patienten upplever svår smärta. De grundläggande principerna för behandling är följande procedurer:

Kemoterapi regimer

Behandlingen är avsedd att undertrycka tillväxten och ytterligare spridning av maligniteten. Kursen är 3-4 veckor med en 7-dagarsperiod och fortsätter sedan. Totalt krävs cirka 5 sådana sessioner, men det beror helt på hur gammal patienten är, vilket stadium cancer är och hur dess utveckling beaktas.

Med steg 1 och 2 är denna terapi mycket effektiv. Med avseende på 3 och 4 tillåter förfarandena något att lindra patientens tillstånd och förlänga patientens livslängd.

Tekniken skiljer sig åt eftersom den ger biverkningar. Detta är håravfall, sårbildning på munnhinnan, svår utmattning och konstant illamående. Vid förgiftning är kursen inte föreskriven. Följande läkemedel används under kemoterapi:

 • Alkylerande cytostatiska medel. Deras åtgärdsmekanism är att stoppa mitos av tumörer, i vilka celler förlorar sin förmåga att dela. Huvudämnena attackerar molekylernas DNA, vilket leder till hämning av tumörutveckling. Gruppen inkluderar klorambucin, prospidin, metotreksa, lofenal.
 • För att minska de toxiska effekterna av teratogener, föreskrivs hemostimulanter. De bidrar till en ökning av leukocytföreningar, stimulerar regenerativa processer, minskar tecken på förgiftning. Kategorin inkluderar Leucogen, Tezan, Filgrastim, Pentacin.
 • Preparat av antimetabolitgruppen hämmar de processer som är associerade med utveckling och tillväxt av karcinom och metastaser. De arbetar på mobilnivån, leder till programmerad död av formationer. Sjukdomsavgiften uppstår på grund av nekrotiska fenomen som påverkar patologiska vävnader. Gruppen omfattar azothioprine, fopurin, tegafur, nelarabin.
 • Kortikosteroider - antiinflammatoriska läkemedel med immunosuppressiva egenskaper. De kan ha anti-stress och anti-chock effekter, är effektiva i blodförlust. Medlen förbättrar proteinkatabolismen och hjälper till att minska förekomsten av allergier. Dessa inkluderar Celiston, Medron, Urbazon, Lemod.

Det bör noteras att doserings- och behandlingsregimen bestäms beroende på hur gammal patienten är, hans tillstånd. Nödvändigt bestämda villkor och allmän behandling. Hela läkarprocessen utförs av en onkolog.

Strålterapi

Syftet med tekniken är att förstöra cellerna som utgör de maligna tillväxterna. Den huvudsakliga metoden används som en radikal behandling, men i låga doser kan den också användas för palliativa procedurer. Terapi syftar till att innehålla de patologiska processerna och förbättra patientens tillstånd. Om operationen är av något skäl kontraindicerad, kan strålning minska karcinomets storlek.

För proceduren används komplexa röntgen-, gammatroniska, betatron-hårdvaruinstallationer och acceleratorer. Det bör noteras att denna metod inte är lämplig för patienter med obstruktiva processer och kraftigt nedsatt andningsfunktion, eftersom detta kan leda till försämring.

Tekniken utförs på två sätt. Den första är effekten på bildandet av utsidan med hjälp av en riktningsstråle. Den andra är leveransen av radioaktiva element i en förseglad kapsel till lesionen.

Om metastaser når hjärnan används en speciell kniv med en gammyluch. Denna teknik är effektiv, eftersom effekten på hälsosam vävnad är minimal.

Kirurgiska ingrepp

Cirka 35% av patienterna botas av resektion av webbplatsen med utbildning. Men borttagning leder inte alltid till fullständig återhämtning, eftersom de återstående cellerna kan fortsätta att utvecklas. Därför är en radioprocedur vanligtvis föreskriven efter operationen. Utsätt inte patienter över 65 år och personer med låga energireserver.

Under ingreppet öppnar kirurgen bröstkorget, exciterar lobardelen, segmentområdet eller hela lungen, beroende på omfattningen av lesionen. I vissa fall återfinns lymfkörtlar. Vid avlägsna metastaser och omfattande groddar är operationen kontraindicerad och olämplig.

Andra tekniker

Utvecklingen av ny teknik har lett till användningen av ytterligare metoder för att minska onkologiska processer. Det här är följande procedurer:

 • Ett alternativ till operation är ablation genom radiofrekvensexponering. Ett speciellt tips införs i tillväxtområdet, vilket överför värmeenergi, under vilket de patologiska vävnaderna smälter. Som ett resultat är de kärl som levererar blod till cancercellerna förseglade, vilket får dem att dö.
 • Fotodynamin innebär införandet i blodet av ett sensibiliserande medel, vilket ofta är substansen porfyrin. Elementet fångas av maligna tumörer och kombineras med dem. Därefter styr läkaren ljusstrålen och aktiverar frisättningen av giftiga ämnen som produceras av porfyrin. Förgiftade celler dör.
 • Experimentella läkemedel som riktar sig mot Erlotinib och Gefitinib skiljer sig åt i deras förmåga att hämma epidermalproteinföreningarna som bildar karcinom. Men med hemoptys eller blödningar är de inte ordinerna.

Prognos och förebyggande

Den viktigaste försiktighetsåtgärden som syftar till att bekämpa cancer är förbud mot och upphörande med rökning. Det rekommenderas för personer med specialisering på arbetsplatsen att byta jobb efter framgångsrik behandling. Eftersom metabolism störs hos patienter som lider av karcinom, föreskrivs en balanserad diet. Dessutom krävs en förbättrad diet för att eliminera slöseri i samband med förlust av aptit, vilket innebär att förhindra lungcancer. En vistelse i sanatorier med bergs- och havsklimat bidrar till att konsolidera den terapeutiska effekten.

Prognosen är gynnsam för behandling eller operation efter diagnosen av steg 1 och 2. I många fall botas patienterna helt, utan komplikationer och återfall. Mer komplexa utvecklingsgrader föreslår en förbättrad behandling som syftar till att öka livslängden och förbättra tillståndet. Vid omfattande metastaser rekommenderas palliativ terapi, vilket hjälper till att stödja patienter med obotliga former av sjukdomen. Det innebär att skapa de mest bekväma förhållandena och eliminera symptomen och smärtan.

Lungcancer: en prognos

Lungcancer är en malign sjukdom som påverkar allt fler människor varje år. I trettiofem länder i världen anses lungcancer som den främsta mördaren. I vårt land uppträder denna sjukdom huvudsakligen bland den manliga befolkningen. Det är ett störande faktum att tjugofem procent av patienterna blir sjuk i åldern fyrtio och upp till femtio år, och mer än femtio procent är äldre än femtio och sextio år gammal.

Lungcancer: prognosen är långt ifrån tröst, eftersom den nästan är en dödlig sjukdom. Men mycket beror på det stadium då sjukdomen diagnostiserades.

Lungcancerstadiet 3 kännetecknas av närvaron av en tumör, vars storlek redan har nått sex centimeter med övergången till nästa lunglobe. Möjlig spiring av närliggande bronkus eller huvudbronkus. Metastaser finns i bifurcation, tracheobronchial, paratrakeal lymfkörtlar.

Hos patienter som är godkända för kirurgisk behandling med asymptomatisk cancer är prognosen mer fördelaktig. I händelse av kliniska symtoms början är nästan 75 procent av patienterna praktiskt taget inte behandlingsbara. Prognosen är gynnsammare om de kliniska symptomen uppträder högst tre månader. Om symtom är närvarande i mer än nio månader försvagas prognosen för återhämtning.

Förväntad livslängd för lungcancer

Om lungcancer är så allvarlig och farlig sjukdom, hur länge lever lungcancer? Livslängden för lungcancer efter diagnos är tjugo procent av det totala antalet patienter i ett år och endast åtta procent efter fem år.

Överlevnad av lungcancer

Överlevnaden för lungcancer i icke-småcellsformer är fyrtio till femtio procent i första etappen och femton till trettio procent i andra etappen. Med avancerade skeden eller inte längre utsatt för den operativa behandlingsmetoden efter användning av strålbehandling ger en överlevnadsfrekvens inom fem år inom fyra till åtta procent. Med begränsat litet cellkarcinom hos patienter efter att ha fått kombinerad kemoterapi och strålning varierar de långsiktiga överlevnadsgraden från tio till femtio procent. I fall av avancerad cancer är prognosen dålig.

Småcells lungcancer: en prognos

Småcellercancer finns i tio till femton procent av fallen oftast hos rökare och sällan hos icke-rökare. Småcells lungcancer tillhör de mest aggressiva och maligna tumörerna. Det kännetecknas av en kort historia, snabb kurs, har en tendens till tidig metastasering. Småcells lungcancer är en tumör som är mycket mottaglig för kemoterapi. Småcells lungcancer: prognosen är som följer:

   1. För patienter med en process som inte sträcker sig bortom bröstet, är en ganska optimistisk prognos.
   2. När en fullständig regression av den primära tumören och metastasen uppnås, noteras en signifikant ökning av livsbanans varaktighet och det finns möjlighet till fullständig återhämtning.
   3. Patienter som påbörjar behandling i gott skick, har högre effekt av behandlingen och följaktligen en längre livslängd än patienter i allvarligt tillstånd, uttömda, med uttalade kliniska symtom på sjukdomen, hematologiska och biokemiska förändringar.

Är cancer smittsam?

Människor frågar ofta onkologer om cancer är smittsam. Enligt alla de mest prestigefyllda onkologerna är cancer absolut icke-smittsam.

Kan lungcancer botas

Lungcancer tar många liv. Så är det meningsfullt att slåss eller är det lättare att låta allt ta sin kurs i väntan på döden? Kan lungcancer botas? I medicin finns det fall av fullständig återhämtning från tumörerna till även de mest hopplösa patienterna. Därför svarar frågan om lungcancer är härdbar, det är säkert att säga att lungcancer kan botas. Det beror allt på sjukdomsutvecklingsstadiet, tillståndet hos patientens kropp och hans önskan att återhämta sig.

Om Oss

Ovariecancer leder bland orsakerna till dödsfall från cancer hos de kvinnliga könsorganen. I det tredje skedet i försummat tillstånd för de flesta kvinnor slutar sjukdomen i döden. Även med minimala (2 cm) kvarvarande tumörer efter primär laparotomi varar överlevnadstiden endast 40 månader.

Populära Kategorier