Cancerkänslighet är ärvt

Många människor som lider av cancer och deras anhöriga är oroliga för tanken att cancer är ärvt. Oftast spelar ärftlighet i överföringen av mottaglighet för cancer, vilket realiseras under inverkan av andra negativa faktorer. Cancer av arveliga tumörer innefattar bröst, äggstock, lunga, kolon, leukemi, liksom vissa tumörer i nervsystemet, endokrina körtlar och njurar. Det finns bevis för att lymfom också har ärftlig tillstånd.

Identifiera predisposition

För att fastställa att mottaglighet för maligna onkologiska sjukdomar ärvt, bör man uppmärksamma den så kallade familjehistoriken, det vill säga familjehistoria av sjukdomar. Larm kan tjäna följande fakta:

 • det har upprepats fall av cancer hos personer under 50 år i familjen;
 • det finns liknande tumörer hos olika familjemedlemmar;
 • En av släktingarna hade återutveckling av tumörer.

I närvaro av dessa tecken är det värt att betala tillräckligt med uppmärksamhet åt din hälsa och vara uppmärksam på identifiering och snabb behandling av cancer. Det bör dock komma ihåg att även närvaron av sjukdomen hos vissa familjemedlemmar inte garanterar 100% av tumörutvecklingen hos andra.

En mer exakt metod för att bestämma mottaglighet för cancer är molekylärgenetisk forskning. Gen är informativa delar av DNA som är ansvariga för bildandet av ett visst drag.

Om en mutation inträffar i en gen kan den orsaka maligna neoplasmer. Idag är de flesta genetiska markörer av cancerberoende kända. Med hjälp av genetisk forskning är det möjligt att identifiera sådana mutantgener och föreslå hur hög sannolikheten för att ärva cancer är.

Medvetenhet i denna fråga gör det möjligt att genomföra förebyggande åtgärder, börja behandling i tid och vidta åtgärder för att undvika överföring av "defekta" gener till efterkommande.

Det finns flera alternativ för att arva "cancer" -gener:

 • arv av en specifik gen som är ansvarig för att koda en specifik cancerform
 • arv av en gen som ökar risken för cancer;
 • arv av flera patologiska gener som bidrar till utvecklingen av onkologiska sjukdomar.

Förutom den familjära faktorn innefattar genetiska risker medlemskap i en etnisk grupp vars medlemmar har maligna tumörer oftare än i den allmänna befolkningen (till exempel är arvelig bröstcancer ofta observerad bland östeuropeiska judar).

Oavhängiga former av ärftlig cancer

Bröstcancer

Ärftlig bröstcancer kan misstänks om familjen har minst en närmaste släkting till denna patologi eller äggstockscancer, om patienten har skada på båda bröstkörtlarna, sjukdomen manifesteras i ung ålder finns det en primär multipel tumör hos patienten eller hennes släktingar.

Idag har man med hjälp av genetiska metoder undersökt att följande gener är ansvariga för bildandet av bröstcancer: TP53, ATM, PTEN, CHEK, MLH1, PMS1, PMS2, MSH6, BRCA1, BRCA2. Idag är den främsta förebyggande åtgärden mot denna form av ärftlig cancer förebyggande mastektomi (avlägsnande av bröstkörtlarna), som är utbredd i främmande länder, och efter 35 år kan patienten på patientens begäran avlägsna bilateralt ovarieavlägsnande.

Äggstockscancer

Familjefall av äggstockscancer förekommer i cirka 5-10% av fallen. Denna patologi kombineras med bröstcancer eller koloncancer. Liksom vid brösttumörer uppstår sjukdomen i ung ålder hos kvinnor vars släktingar också lider av dem. Det bör noteras att genetiken hos ärftlig äggstockscancer studeras bättre än förändringar i genomet i spontant uppkomna tumörer. Följande gener ansvarar för förekomst av malignt onkologisk patologi hos äggstockarna: BRCA1, BRCA2, MSH1, MSH6, MLH1, PMS1, PMS2. För tidig övervakning och upptäckt av sjukdomsuppkomsten rekommenderas kontinuerlig observation av gynekolog, ultraljudsundersökning och detektering av markörgener. Som i fallet med risken för bröstskada, i närvaro av en familjehistoria är den mest effektiva förebyggande åtgärden avlägsnande av organet.

Koloncancer

Varning mot denna patologi borde ha om:

 1. Familjen har fall av tjocktarmscancer före 50 års ålder.
 2. Koloncancer detekteras i minst två generationer.
 3. En första-ordningens släkting har histologiskt bevisad tjocktarmscancer.
  I fall av familjecancer detekteras i regel primär multipeltumörer. För kvinnor är bland annat koloncancer också farligt eftersom det ofta uppstår tillsammans med äggstockscancer eller livmodercancer. För tidig diagnos och tidig behandling börjar alla som misstänks för predisponering rekommenderas att genomgå en koloskopi årligen, och kvinnor har också bäckens ultraljud.

Individuella former av ärftlig cancer

Lungcancer

Familjära former av denna sjukdom påverkar ofta kvinnor, icke-rökare och unga människor. Om det finns sådana fall bland släktingar, är det möjligt att anta sin ärftliga karaktär med hög grad av sannolikhet.

Vid närvaro i familjen av nära släktingar som lider av lungcancer ökar risken för sjukdomen enligt olika författare med 30-50%. En viktig roll i provokation av genetiskt bestämda maligna tumörer i andningsorganen spelas av rökning, det ökar sannolikheten för manifestation (det ursprungliga utseendet) av maligna tumörer i lungan. Dessutom har forskare funnit att personer i Negroid-rasen är mer mottagliga för arvet av "cancer" -gener för lungcancer.

Diagnos av denna typ av cancer kan utföras genom screening av CT-skanningar, MRI och fluorografi. För en mer exakt bestämning av predisposition kan en genetisk analys utföras för att identifiera mutationer i EGFR-, KRAS-, ALK-generna. Även med detektering av genetiska markörer eller i närvaro av familjefall kan risken för sjukdomen minskas genom att sluta röka, undvika förorenade, förorenade lokaler, byta till en hälsosam diet och observera den dagliga behandlingen.

leukos

Moderna forskare har antagit den uppfattningen att ärftliga faktorer spelar en roll vid förekomst av leukemi (leukemi): genomiska förändringar på den kromosomala nivån som bestämmer genetisk predisposition detekteras. Den defekta kromosomen är lokaliserad i mutantprogenitorcellen, vilken framkallar utseendet av nya defekta celler, vilket orsakar utveckling och progression av sjukdomen. Leukemi förekommer ofta hos personer vars släktingar lider av denna blodsjukdom, så att släktingar till patienter med leukemi alltid ska vara varna och regelbundet ta ett blodprov. Risken för sjukdomen är särskilt hög om en av de samma tvillingarna är sjuk, i det här fallet är den andra i ledande positioner i riskgruppen. Det är värt att notera att det beskrivna är mer lämpligt för den kroniska sjukdomsförloppet.

Forskning på ärft av maligna sjukdomar fortsätter till denna dag.

Kanske efter en tid kommer vi att få information om den genetiska överföringen av mottaglighet för många andra typer av cancer, vilket möjliggör tidig diagnos, snabb behandling och minskad total cancerframkomst.

CANCER OCH HEREDITY

HEREDITY IN CANCER

Förutom ärftlighet är detta ämne av intresse för många människor som vet om cancer i en av deras släktingar. Modern vetenskaplig forskning har funnit att majoriteten av onkologiska sjukdomar inte är relaterade till ärftlig cancer, men oftast är resultatet av övergången till precancerösa sjukdomar.
Endast ärftlig predisposition till cancer är genetiskt överförd.

Det finns emellertid också ärftliga typer av cancer. Enligt olika data från 7% till 10% av fall av maligna tumörer på grund av ärftlighet.
De vanligaste ärftliga formerna av cancer innefattar bröstcancer, äggstockscancer, lungcancer, magcancer, koloncancer,
melanom, akut leukemi (se ↓). Denna kategori av cancer, men med en lägre grad av arv, innefattar neuroblastom, tumörer i endokrina körtlar, njurecancer (se ↓).

I den viktigaste rollen, både i processen med förekomsten av precancerösa sjukdomar och vid genomförandet av ärftliga former av cancer, spelar en komplex av medfödda morfologiska, psykologiska och funktionella egenskaper hos en person, kallad "biologisk konstitution".
Genom en persons konstitution uttrycks i vissa former av sin kroppsbyggnad, ögonfärg, hud och hår, psyko-emotionell organisation och karaktäristiska reaktioner av kroppen för olika slags effekter. Samtidigt har varje konstitution sina egna "svaga länkar", som manifesteras i ökad sårbarhet hos vissa vävnader och deras beredskap för vissa typer av patologiska förändringar - "diates".
Medfödda svagheter hos olika organ följer alltid olika typer av diates.
Dessa tre genetiska komponenter: konstitutionen, diatesen och organsvagheten bestämmer den ärftliga predispositionen till onkologiska sjukdomar.

Bestämningen av den individuella konstitutionen, variationen av diates och den medfödda organs svaghet som finns (det vill säga de sannolika målorganen mot bakgrunden av den befintliga ärftliga bördan på cancer) blir möjlig med hjälp av en biologisk högkänslig metod för att undersöka irisen.

Förebyggande av hereditär cancer

Strategin för aktivt cancerförebyggande är förebyggande av ärftlig cancer. Att bära ärftliga komplikationer för olika typer av cancer betyder inte en 100% sannolikhet för förekomst av sjukdomen. Samtidigt har upptäckten av en genetisk predisposition till vissa typer av cancer lett till många svåra frågor.
Så, till exempel, är det mest obehagliga ögonblicket att transporten av genpreispositioner som uthärdar benägenheten för cancer, uppenbarar sig inte fram till en tumörs början. Det är idag det är omöjligt att på förhand veta vilka av familjemedlemmar som är predisponerade för ärftlig cancer, kommer att utveckla en neoplastisk sjukdom och vem kan leva i fred. Därför måste alla medlemmar i sådana familjer automatiskt ingå i högriskgruppen.

Men problemet är inte bara det. Även vid 100% genetisk bekräftelse på risken för en viss person av en särskild typ av ärftlig cancer är valet av förebyggande åtgärder extremt svårt och mycket begränsat, särskilt när det gäller mer friska friska bärare.
Samtidigt är behovet och nyttan av att utföra alltför kardinala ingrepp, såsom till exempel profylaktisk avlägsnande av bröstkörtlarna, alltid mycket tvivelaktigt.
Samtidigt är det bara att observera (även med en onkolog) i fall av familjär mottaglighet för cancer inte ett aktivt förebyggande av cancer, men verkar troligen vara en passiv förväntan på cancer. Dessutom idag
Onkologi har inte tillförlitliga medel för förebyggande av ärftlig cancer.

I detta hänseende är det av stor intresse att använda autonosoder, som bygger på principen om klassiska autovacciner, som är tillgänglig i homeopati.
Tack vare denna metod är det möjligt att genomföra en djup biologisk omorganisering av kroppen.
med förstärkning av konstitutionen och diatesen med befintliga organsvagheter, samt signifikant minska aktiviteten hos interna onkogena faktorer.

Hereditära cancerformer

Patientens och patientens förmåga att flytta sig från ärftlighet, som är belastad av en speciell onkologisk sjukdom, samt allmän kunskap om de första tecknen på cancer, möjliggör effektiva åtgärder för aktivt förebyggande av cancer.

Mjölkkörteln är den vanligaste tumören hos kvinnor.
Ärftlig natur indikeras av bröstkörteltumörer i nära släktingar (farmor, mor, moster, systrar). Om en av dessa släktingar drabbades av bröstcancer, då risken att bli sjukdouble. Om två är sjuka
Från nära släktingar är risken att bli sjuk mer än fem gånger den genomsnittliga risken. Sannolikheten för sjukdom ökar särskilt om en diagnos med bröstcancer gjordes till en av de listade släktingarna under 50 års ålder.

R akvarier utgör cirka 3% av alla maligna tumörer som uppstår
hos kvinnor. Om omedelbara släktingar (mamma, systrar, döttrar) hade fall av äggstockscancer eller flera fall av sjukdomen inträffade i samma familj (farmor, moster, brorsdotter, barnbarn), är det hög sannolikhet att äggstockscancer är härlig i denna familj. Om släktingarna till det första släktet diagnostiserades med äggstockscancer, är den enskilda risken för en kvinna från denna familj i genomsnitt
tre gånger den genomsnittliga risken för ovariecancer. Risken ökar ännu mer om tumören diagnostiserades hos flera nära släktingar.

Magevärk Omkring 10% av magkreft har en familjehistoria.
Den ärftliga karaktären av sjukdomen bestäms genom att man identifierar fall av gastrisk cancer hos flera medlemmar av samma familj. Det noterades att gastrisk cancer är vanligare hos män såväl som hos familjemedlemmar med blodgrupp II. Ett exempel på en lärobok är familjen Napoleon Bonaparte, där magkreft har sitt ursprung i sig själv och,
åtminstone åtta nära släktingar.

Lungcancer är den vanligaste cancer hos män och den näst vanligaste hos kvinnor. Den vanligaste orsaken till lungcancer anses vanligtvis vara att röka. Men som forskare från Oxford University upptäckte att tendensen att röka och tendensen till lungcancer är ärvde "kopplad". För denna grupp av människor är intensiteten av rökning särskilt viktig eftersom sannolikheten för att utveckla lungcancer är konsekvent hög även om de försöker minimera antalet cigaretter. För att undvika de olyckliga konsekvenserna för hälsan är fullständigt upphörande av rökning nödvändigt.

R ak buds utvecklas ofta som en slumpmässig händelse. Endast 5% av njurcancer utvecklas.
mot bakgrund av ärftlig predisposition, medan män är sjuk mer än dubbelt jämfört med kvinnor. Om närstående (föräldrar, bröder, systrar eller barn) utvecklade njurecancer eller bland alla familjemedlemmar fanns det flera fall av cancer hos denna lokalisering (inklusive farföräldrar, farbröder, moster, brorson, kusiner och bröder och barnbarn), det är troligt att detta är en ärftlig form av sjukdomen. Detta är speciellt troligt om tumören har utvecklats.
före 50 års ålder, eller båda njurarna påverkas.

I de flesta fall är inte prostatakörteln ärvt. Ärftlig prostatacancer har stor sannolikhet när en tumör uppstår naturligt från generation till generation, när tre eller flera första grader är sjuka (far, son, bror, brorson, farbror, farfar) när sjukdomen hos släktingar uppträder i en relativt ung ålder ( yngre än 55 år). Risken för prostatacancer ökar ännu mer om flera familjemedlemmar är sjuka samtidigt. Familjefall av denna sjukdom utvecklas som en följd av arvelighetsfaktorns gemensamma verkan och påverkan av vissa miljöfaktorer, beteendevanor.

Koloncancer De flesta tarmcancerfall (ca 60%) utvecklas som en slumpmässig händelse. Ärftliga fall står för cirka 30%.
Det finns hög risk för koloncancer om nära släktingar (föräldrar, bröder, systrar, barn) har kolon eller rektalcancer, eller om det finns flera fall i familjen längs en rad (farfar, mormor, farbror, moster, barnbarn, kusiner).
Hos män är risken något högre än hos kvinnor. Sannolikheten för detta ökar ytterligare om det fanns människor yngre än 50 år bland de sjuka.
Dessutom orsakar familjen intestinal polypos tjocktarmscancer. Vid tidpunkten för förekomsten är polyppar godartade (det vill säga icke-cancerösa), men sannolikheten för deras malignitet (malignitet) närmar sig 100% om de inte behandlas i tid. De flesta av dessa patienter diagnostiseras med polyper.
i åldern 20-30 år, men kan detekteras även hos ungdomar.
Bland de familjer som är bärare av till och med "försvagad" polypos, som kännetecknas av ett litet antal polyper, är också risk för att utveckla tumörer av andra lokaliseringar: mag, tunntarmen, bukspottkörteln och sköldkörteln samt levertumörer.

Sköldkörteln Det finns rapporter om ärftliga former av sköldkörtelcancer, som innefattar 20-30% fall av medulär cancer i detta organ.
I sällsynta fall kan arv av denna sjukdom vara i papillär
och follikulär sköldkörtelcancer.
Baserat på data från epidemiologiska studier visade det sig att ärftlig predisposition och en hög risk att utveckla sköldkörtelcancer kan förekomma oftare hos personer som utsattes för strålning i barndomen.

8 orsaker till lungcancer. Var försiktig med rökare

Lungcancer är en av de vanligaste cancrarna. Det kännetecknas av vävnadsregenerering, nedsatt luftbyte. Hans psykosomatika har inte studerats 100%, men det händer definitivt inte att sjukdomen överförs från en patient till en annan. Sjukdomen uppstår på grund av fel i en genetisk kod för cellerna som orsakas av negativa yttre faktorer. Prognosen för behandling är gynnsam endast med snabb tillgång till en läkare.

Morbiditetsstatistik

Maligna neoplasmer i lungorna är vanliga i Ryssland och runt om i världen. Enligt vårdstatistik upptäcks årligen cirka 60 tusen nya fall i vårt land. Den vanligaste orsaken till sjukdom är att röka, vilket framkallar mer än 80% av alla fall. Behandlingen är framgångsrik endast i 30% av situationerna, annars slutar allt i döden.

Lungcancer från rökning påverkar oftast män, vars ålder varierar mellan 45 och 60 år. Personer under 45 år blir offer för sjukdomen endast i 10% av fallen.

Fram till nyligen anses lungcancersjukdomar övervägande "manliga". Detta berodde på att företrädare för den starkare hälften är mer benägna att få en farlig vana - att röka - och oftare bli involverad i skadlig produktion. Idag förändras trenderna, antalet kvinnor som lider av cancer växer. Under det senaste decenniet har det ökat med 10%.

Recovery prognoser

Trots resultaten av modern medicin är mortaliteten från lungcancer fortfarande hög - i nivå med 70-90%. Detta beror på den speciella betydelsen av andningsfunktionen för människokroppen. Det är uppehållande av andning enligt canons av modern medicin som är erkänt som ett tecken på den biologiska dödligheten hos människan.

Irreversibla störningar i lungorna leder till en minskning av andningsfunktionen, vilket bidrar till utrotningen av organismens vitala aktivitet som helhet. Det är omöjligt att kompensera för det med hjälp av läkemedel, folkmedicin (Chaga och andra) eller speciella enheter, eftersom Pulmonell luftbytesprocess är unik.

Enligt statistiken är patientens genomsnittliga livslängd cirka 5 år. Detta antal ökar för dem som har fått de nödvändiga terapeutiska åtgärderna i de tidiga skeden av sjukdomen.

Medicinsk praxis visar att överlevnaden beror på exakt vilken del av lungorna som är skadade: periferin eller centrumet. Det observeras att livslängden i perifer form av sjukdomen är 10 år eller mer. Patienterna känner sig väl även vid stadium 3-4 av karcinom. Smärtsyndrom, utrotning av vitala funktioner förekommer i den kritiska fasen när processen för spridning av cancerceller i hela kroppen, kallad metastasering, börjar.

Med den centrala formen av den onkologiska sjukdomen är patientens chanser minimal. Tumören påverkar andningsorganets del, där stora blodkärl och nervändar finns. Livslängden är högst 4 år, patienten känner allvarlig smärta, och den kritiska perioden varar inte mer än ett år och slutar med ett dödligt utfall. Effektiva metoder för terapeutisk behandling i denna form är frånvarande.

Dessa prognoser är endast villkorliga siffror. Hur sjukdomen kommer att utvecklas i ett visst fall, vilken typ av komplikation kan uppstå och hur lång tid patienten kommer att leva beror på de enskilda egenskaperna hos fallet. Se bort från komplikationerna av lungcancer, vilket kan spela en dödlig roll vid behandlingen.

Orsaker till maligna tumörer

De exakta orsakerna till patologins utveckling, dess psykosomatika är fortfarande okända för vetenskapen. Experter är emellertid enhälliga att utvecklingen av maligna tumörer är förknippad med skador på cellens genetiska kod,

 • tobaksrökning (mer än 80% av fallen)
 • arbeta i farliga industrier
 • kontinuerlig strålningsexponering;
 • ärftlig predisposition;
 • ålder över 50 år
 • ogynnsam ekologisk situation
 • kroniska sjukdomar som påverkar lungorna och bronkierna;
 • överförda virusproblem etc.

Statistiken visar att den högsta sannolikheten för att tjäna cancer är för personer som är anställda i följande branscher: metallurgi, gruvdrift, träbearbetning, ståltillverkning, keramik, fosfatindustri etc.

Riskfaktorer för lungcancer kan minimeras om du avstår från att röka, flytta till en region med bra miljö, lämna det skadliga arbetet på arbetsplatsen. Arvfaktorn spelar inte så stor roll som människans livsstil.

Hur utvecklas lungcancer?

Det finns fördomar att cancer överförs av luftburna droppar. Denna åsikt är felaktig: forskare har funnit att cancerceller inte kan flytta från en person till en annan. Kan jag få cancer från en patient? Nej, annars skulle jordens befolkning ha dött för länge sedan.

Är lungcancer smittsam? Nej, det överförs inte genom hushållskontakter, utbyte av personliga tillhörigheter etc. Det är omöjligt att säga 100% att han kommer att passera "genom arv" eller att sjukdomen väntar på en person när han går i en viss ålder. Allt är djupt individuellt, och även vid tunga rökare förekommer inte alltid en malign tumör.

En sjuk person kan inte donera blod, på grund av detta menas att cancer kan överföras på detta sätt. Detta är fel, donation är kontraindicerad av andra skäl. Det finns ett potentiellt problem med återhämtning efter blodförlust, eftersom kroppen försvagas av den maligna processen som förekommer i den.

Lungcancer överförs inte bara genom arv, men också under amning. I en frisk person neutraliseras cellerna snabbt av immunsystemet, och ålder spelar ingen roll.

Är cancer ärft? Det märks att representanter för vissa nationaliteter lider av det mycket mindre än andra. Till exempel har invånare i Förenade kungariket, Nederländerna och Luxemburg en ärftlig tendens mot det. I länder som Brasilien och El Salvador är däremot det minsta antalet fall registrerade.

Symptom på sjukdomen

Tecken på cancer är uppdelade i allmänna och specifika. Var börjar sjukdomen?

 • den svaghet som patienten upplever
 • slöhet, minskad prestanda
 • drastisk viktminskning
 • orimlig temperaturökning
 • ökad svettning.

När dessa symtom uppträder visar patienter vanligen inte ångest och rusar inte till läkarmottagningens kontor. Dessa symptom kan ofta inte särskiljas från manifestationerna av den vanliga tröttheten eller förkylningen. Så sjukdomen utvecklas till onkologi i avancerade skeden, när piller, chaga och andra medel är ineffektiva.

Lungcancer hos kvinnor och män manifesteras av ett antal specifika symptom, vars utseende kräver noggrann uppmärksamhet.

 • hosta
  Det är orsakssamband, paroxysmalt i naturen, det kan inte förklaras av förkylning eller andra sjukdomar. En attack kan utlösa kall, fysisk aktivitet eller en särskild hållning. Sputum har som regel en gulgrön färg.
 • hemoptys
  Vid hostning utsöndras blodelementen. De kan skumas och ge sputum en rosa färg, eller brun, liknande venerna. Hur skiljer sig tuberkulos från cancer om detta symptom är vanligt för dem? Sjukdomar har en annan natur, vilket är uppenbart på röntgenstrålar och i andra metoder för laboratoriediagnos.
 • Andnöd
  När sjukdomen utvecklas känner patienten bristen på luft, även med liten fysisk ansträngning eller i vila. Detta beror på att när lungcancer utvecklas, närmar sig tumören andra organ.
 • Bröstsmärta
  Patienten upplever smärta på grund av tumörtrycket i pleurala regionen, där det finns många nervändar, tillväxten i benet, nervplexuserna och utvecklingen av den inflammatoriska processen.

Ett annat symptom på lungcancer är fläckar på kroppen. De dyker upp på bröstet och pratar om de sena stadierna av tumörutveckling. Externt liknar dessa prickar pigment, men har en omgivande karaktär.

En specifik manifestation av en malign tumör i lungan är Pancoast syndrom. Tumören växer in i axelbandets kärl och nerver. Gradvis utvecklas smärta kan överföras genom hela kroppen. Patienten behandlas av en neurolog för osteokondros, och bara med tiden kommer de sanna psykosomatiska ämnena av obehagliga känslor att upptäckas.

I de tidiga stadierna av uppkomsten av en malign tumör finns det praktiskt taget ingen smärta. Utseendet på sådana problem hos patienten med lungcancer är karakteristisk för en senare period. Det är obehagliga känslor som utstrålar till arm, axel, nacke, matsmältningsorgan. Detta förklaras av de anatomiska egenskaperna hos människokroppens struktur.

Om obehandlad finns det farliga konsekvenser av onkologi. Detta, till exempel, pleurisy i cancer, d.v.s. ackumulering av inflammatorisk vätska (exudat) i andningsorganet. Om de terapeutiska åtgärderna inte tas i tid, kommer den patologiska anatomin att ta över den fortsatta hanteringen av "patienten".

Diagnos av maligna lungtumörer

Att göra en korrekt diagnos är inte en lätt uppgift. Den primära sjukdomen och återkommande lungcancer kan maskeras av andra sjukdomar. Den psykosomatiska bilden är inte alltid klar utan ytterligare forskning. Det händer också att inte ett enda symptom uppträder, och närvaron av en tumör avslöjas endast av en obduktion.

För att inte gå till ytterligheter är det nödvändigt att genomgå en röntgen varje år för att lyssna på de signaler som din kropp ger dig. Annars kommer din "läkare" att vara patologisk anatomi.

 • radiografi i olika projektioner;
 • CT och MR i bröstet;
 • bronkoskopi;
 • blodprov för tumörmarkörer;
 • sputumundersökning - låter dig skilja processerna från manifestationer av tuberkulos;
 • biopsi.

Det finns ingen universell "recept" för hur man gör en korrekt diagnos hos en vuxen eller ett barn. Forskningsmetoder väljs beroende på hur sjukdomen fortskrider, vad är dess psykosomatics. Efter patientens död bestämmer patologin sin orsak.

Behandlingsmetoder

Det finns inget generellt svar på frågan om hur man botar lungcancer hos barn och vuxna. Det beror helt på patientens tillstånd, sjukdomsstadiet och andra enskilda egenskaper hos fallet.

Den vanligaste exponeringsmetoden är kirurgi.

 • avlägsnande av en del av lungan;
 • avlägsnande av tumören endast;
 • fullständigt avlägsnande av andningsorganet.

Kemoterapi används för att bekämpa smärtstillande smärtprocesser. I detta fall är sannolikheten för framgång maximal och du kan göra det utan operationen. Utöver denna teknik används strålterapi.

Det finns kontroversiella och populära metoder för att hantera sjukdomen, till exempel ASD för lungcancer, chaga-svamp, etc. Experter rekommenderar att inte delta i sådana recept och följa doktorns rekommendationer.

Det är viktigt! Användningen av giftiga ämnen för behandling (svampsvamp, etc.), rekommenderad av läkare "från plogen", kan påverka organismen som redan är försvagad av sjukdomen negativt.

video

Video - lungcancer, hur man undviker döden?

Hur förhindrar utvecklingen av en farlig sjukdom?

Cancerförhindrande ger inte 100% garanti mot infektion, men det bidrar till att minska sannolikheten för en farlig sjukdom.

 • Du måste sluta röka, ge upp vapnet. Enligt statistiken är upp till 90% av infektionsfallen associerade med denna skadliga vana.
 • Vikt bör kontrolleras: fetma ökar sannolikheten för att utveckla maligna tumörer i lungorna.
 • Behöver minska kontakt med giftiga ämnen. Detta är en av de viktigaste och verkställbara reglerna. Om du arbetar i farliga miljöer, använd personlig skyddsutrustning.
 • Det bör regelbundet ventileras i rummet, sola inte i farliga timmar.
 • Det rekommenderas att få fysisk aktivitet i livet: det kommer att stärka kroppens försvar.

Cancerceller överförs inte av hushåll eller andra former av kontakt, så förebyggande innebär inte en begränsning av kommunikation med patienter. Lungcancer är inte smittsam - vetenskapligt bevisad. Ge upp folkmekanismer - svampen Chaga, "helande" infusioner och andra saker - de är maktfria i kampen mot onkologi.

För att undvika utveckling av cancer tumörer, sluta röka, vägra kontakt med giftiga ämnen, var uppmärksam på din kropp, speciellt om din ålder är mellan 45-50 år. Om de fenomen som tidigare var okarakteristiska för dig, börjar de alarmerande symptomen, kontakta omedelbart en läkare.

Utvecklingen av sjukdomen sker inte omedelbart, och ju tidigare rätt diagnos görs, desto större är risken för återhämtning.

Lungcancer är ärvt

Dödligheten bland rökare ökar stadigt, särskilt i utvecklingsländerna. Lungcancer dödar 6 miljoner människor varje år. Ryssland upptar den "hedervärda" fjärde platsen i världen i antalet rökare efter Kina, Indien och Indonesien.

Så varför, trots de stora skrämmande uppgifterna om farorna med att röka, delar inte människor med sin dödliga vana? En storskalig studie om studien av nikotinberoende och den arveliga faktorns roll utförs av ett internationellt team av forskare som leds av experter från Oxford University. Läkare studerade de genetiska uppgifterna på 41 000 personer. Forskare har dragit slutsatsen att den största benägenheten för rökning manifesteras hos personer med vissa mutationer i 8: e och 19: e kromosomerna.

Det visade sig att studiedeltagare med dessa kromosomala abnormiteter röktade signifikant mer cigaretter per dag jämfört med bärare av normala gener. Som ett resultat ökar ägare av muterade kromosomer allvarligt risken för att utveckla lungcancer. Det bör noteras att sådana människor är mer benägna att utveckla lungcancer även om de försöker begränsa rökning.

Forskningsdirektör Carey Stefansson noterade att läkare nu har möjlighet att identifiera personer som är i hög risk och uppmanar dem att sluta röka för att undvika ledsna konsekvenser för deras hälsa.

Dessutom har forskare funnit att tendensen att röka inte är bara ärvd, men den här funktionen är "länkad" till golvet. Det betyder att nikotinberoende i de flesta fall överförs från far till son eller från mor till dotter.

Mutationer kan förekomma i de gener som ansvarar för framställning av nikotinreceptorer. Studien visade att det i detta fall också finns en ökad predilektion för nikotin. I närvaro av mutationer uppfattar receptorerna inte alltför stor rökning som ett tillstånd som är farligt för kroppen. Därför röker rökare med sådana mutationer mycket mer. De har ingen känsla av proportioner, en känsla av när man ska sluta.

Cancer och ärftlighet - vad är anslutningen?

Dödsfallet från cancer, trots den aktiva utvecklingen av medicin, har ännu inte fallit. Ja, tidigare människor dog också av onkologi, och nu har problemet blivit uppenbart på grund av den förbättrade kvaliteten på diagnosen. Men i den här artikeln vill vi inte prata med dig om detta, men om förekomsten av cancer och den ärftliga faktorn. Så, om cancer är ärvt, och om så är fallet, vad kan man göra för att minska risken - läs vidare.

Cancer och ärftlighet: sanning och myter

Onkologer runt om i världen tror att ärftlighet verkligen spelar en roll vid bildandet av en predisponering mot vissa former av onkologi. Ärftlighet realiseras i det här fallet i händelse av en ogynnsam sammanflyttning av ett antal externa faktorer. Det är, även om det fanns flera fall av cancer i mänskligheten, kan han själv vara 100% frisk, men för tillfället. Så snart levnadsförhållandena försämras, börjar stress eller andra stötar, en sovande, ärftlig öm kan enkelt krypa ut och låta dig veta om dig själv.

De vanligaste ärftliga cancerna är:

tjocktarmscancer;

maligna neoplasmer i nervsystemet

endokrina körteltumörer;

Enligt nya studier har lymfom också en genetisk predisposition.

Hur man bestämmer graden av predisposition

För att bestämma graden av mottaglighet för cancer, studera familjehistoria - historien om sjukdomar i familjen. De med hög risk är de vars släktingar hade cancer.

Följande fall är särskilt farliga:

 • Familjen spelade in 2 eller fler fall av cancer före 50 års ålder.
 • flera familjemedlemmar har liknande tumörtillväxt
 • en tumör återfanns i en släkting.

Identifiering av de angivna symptomen ska göra en person alert. Faktumet av deras närvaro indikerar inte den obligatoriska utvecklingen av en malign tumör, men det finns risker.

Noggrannare resultat kan erhållas genom molekylärgenetiska studier, eftersom huvudorsaken till utvecklingen av den maligna processen är en mutationsgen. Idag identifierar experter en hel uppsättning genetiska markörer som indikerar känsligheten hos en viss person för cancer. Genetisk molekylär analys har en hög kostnad, men hittills är det enda sättet att noggrant bedöma riskerna.

Antag att du förstår att du är i fara. Vad ska man göra nästa? Övervakar noggrant din hälsa - trots allt kan personen som är varnad ta preventiva åtgärder i tid och ta akut terapeutiska åtgärder, gör allt som är möjligt för att undvika att överföra muterade gener till efterkommande. Du kan regelbundet (först en gång om året och efter 50 år var sjätte månad) för att passera oncomarkers - de låter dig upptäcka problemet även när det inte har visat sig. Sådana tester är ganska överkomliga och försäkrar sig mot ett antal allvarliga problem i framtiden, för i de tidiga stadierna kan cancern botas (endast i de tidiga skeden finns det nästan aldrig).

I vissa fall leder läkare en person att ta bort målorgan (oftast med ärftlig mottaglighet för maligna tumörer hos äggstockarna och bröstkörtlarna). I väst utförs ofta profylaktisk avlägsnande av målorgan, för Ryssland är denna övning fortfarande ny. Välsigna dig

Ställ en fråga till onkologen

Om du har frågor till onkologer kan du fråga på vår webbplats i samrådssektionen.

Diagnos och behandling av onkologi i israeliska medicinska centra detaljerad information

Anmäl dig till onkologins nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med alla händelser och nyheter i onkologins värld.

Ärftliga former av cancer

Ärftliga former av cancer är en heterogen grupp av maligna tumörer i olika organ, på grund av arv av en eller flera gener som orsakar en viss cancerform eller ökar sannolikheten för dess utveckling. Diagnostiseras på grundval av familjehistoria, genetiska tester, symtom och ytterligare forskningsdata. Behandlingstaktiken bestäms av typen och förekomsten av neoplasi. Den viktigaste rollen är tilldelad förebyggande av neoplasmutveckling, som innefattar regelbundna undersökningar av patienten, eliminering av riskfaktorer, behandling av precancerösa sjukdomar och avlägsnande av målorgan.

Ärftliga former av cancer

Ärftliga former av cancer - en grupp maligna neoplasmer orsakade av mutation av en eller flera gener och överförd genom arv. Utgöra cirka 7% av det totala antalet onkologiska sjukdomar. Sannolikheten för utseendet av en tumör varierar väsentligt beroende på den specifika genetiska mutationen och levnadsförhållandena hos genbärarna. Det finns så kallade "cancerfamiljer" där upp till 40% av släktingarna lider av maligna neoplasier.

Den nuvarande utvecklingsnivån för genetisk forskning gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt bestämma närvaron av defekta gener bland familjemedlemmar som är utsatta för ärftliga former av cancer. I detta avseende fokuserar moderna forskare och praktiska läkare alltmer på förebyggande åtgärder som syftar till att förebygga sjukdomar i denna grupp. Genetiker, specialister på onkologi, gastroenterologi, pulmonologi, endokrinologi och andra områden av medicin utövar diagnos och behandling av ärftliga former av cancer.

Orsaker till ärftligt cancer

Moderna studier bekräftar på ett tillförlitligt sätt versionen av den genetiska karaktären av cancer. Det har fastställts att orsaken till utvecklingen av alla former av onkologiska sjukdomar är DNA-mutationer, varigenom en klon av celler som kan leda till okontrollerad reproduktion bildas. Trots den genetiskt bestämda naturen av maligna tumörer är inte alla neoplasier arveliga former av cancer. Vanligtvis är förekomsten av neoplasier på grund av icke-ärftliga somatiska mutationer orsakade av joniserande strålning, kontakt med karcinogener, vissa virusinfektioner, nedsatt immunitet och andra faktorer.

Verkligen ärftliga former av cancer är mindre vanliga sporadiska. Samtidigt är risken att utveckla malign neoplasi extremt sällan 100% - genetiska störningar som nödvändigtvis orsakar cancer finns bara hos 1 person av 10 tusen personer, i andra fall talar vi om en mer eller mindre uttalad känslighet för utseendet på vissa cancerlidor. Cirka 18% av friska människor har två eller flera släktingar som lider av onkologiska sjukdomar, men några av dessa fall beror på sammanfall och påverkan av negativa yttre faktorer och inte ärftliga former av cancer.

Specialister kunde identifiera tecknen på en ärftlig tumörfenotyp:

 • Den unga åldern hos patienter vid tidpunkten för symtomens början
 • Tendens mot flera skador av olika organ
 • Bilateral neoplasi av parade organ
 • Erfarenhet av cancer i enlighet med Mendelas lagar.

Man bör komma ihåg att patienter med ärftliga former av cancer inte kan avslöja alla ovanstående tecken. Valet av sådana parametrar tillåter emellertid att skilja arveliga tumörer från sporadisk med tillräckligt förtroende. Med tanke på beskaffenhetens karaktär särskiljs följande alternativ för överföring av genetiska abnormiteter:

 • Erfarenhet av en gen som framkallar utvecklingen av en specifik cancer
 • Erfarenhet av en gen som ökar sannolikheten för att utveckla en specifik cancerskada
 • Erfarenhet av flera gener som orsakar cancer eller ökar risken för uppkomst.

Mekanismerna för utveckling av ärftliga former av cancer har ännu inte slutligen fastställts. Forskare föreslår att det sannolikt är en ökning av antalet cellulära mutationer, en minskning av effektiviteten att eliminera mutationer på cellulär nivå och en minskning av effektiviteten av eliminering av patologiskt förändrade celler på organismerivån. Orsaken till ökningen av antalet cellulära mutationer är en ärftlig minskning av skyddsnivån mot externa mutagener eller en dysfunktion hos ett visst organ, vilket orsakar ökad cellproliferation.

Orsaken till att effektiviteten av eliminering av mutationer på cellulär nivå i ärftliga former av cancer kan vara frånvaro eller brist på aktivitet hos vissa enzymer (till exempel i fallet med xeroderma pigment). Minskad eliminering av förändrade celler på kroppens nivå kan orsakas av arveliga sjukdomar i immunsystemet eller sekundär undertryckande av immunsystemet vid familjeformala metaboliska störningar.

Ärftliga former av cancer hos det kvinnliga reproduktionssystemet

Det finns flera syndrom som kännetecknas av en hög risk att utveckla cancer hos det kvinnliga reproduktionssystemet. Med tre syndrom överförs tumörer av ett organ: äggstockscancer, livmodercancer och bröstcancer. Med de återstående ärftliga formerna av cancer avslöjas en förutsättning för utvecklingen av neoplasier av olika lokaliseringar. Familjcancer i äggstockarna och bröstet är utmärkande; familjen cancer i äggstockarna, livmodern och bröstet; familjen cancer i äggstockarna, livmodern, bröstet, mag-tarmkanalen och lungorna; familjecancer i livmodern och mag-tarmkanalen.

Alla dessa ärftliga former av cancer kan bero på olika genetiska avvikelser. De vanligaste genetiska defekterna är mutationerna i tumörsuppressorgenerna BRCA1 och BRCA2. Dessa mutationer förekommer hos 80-90% av patienterna med ärftlig äggstocks- och bröstcancer. I vissa syndrom upptäcks emellertid dessa mutationer endast hos 80-45% av patienterna, vilket indikerar närvaron av andra, fortfarande oexplorerade gener, vilket framkallar utvecklingen av ärftliga former av cancer hos det kvinnliga reproduktionssystemet.

För patienter med ärftliga syndrom är vissa egenskaper karakteristiska, i synnerhet den tidiga början av menarche, frekventa inflammatoriska och dysplastiska processer (mastopati, endometrios, inflammatoriska sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen) och hög förekomst av diabetes. Diagnos baseras på familjehistoria och molekylärgenetiska data.

Om predisposition till ärftliga former av cancer upptäcks, genomförs en utökad undersökning, det rekommenderas att ge upp dåliga vanor, en speciell diet ordineras och en hormonell profil utförs. Efter åldern 35-45 år gammal utförs enligt indikationerna bilateral mastektomi eller oophorektomi på ett profylaktiskt sätt. Behandlingsplanen för bildade tumörer tillverkas i enlighet med de allmänna rekommendationerna för neoplasier av lämplig lokalisering. Ärftliga neoplasmer i denna grupp uppträder ganska bra, fem års överlevnad i dessa former av cancer är 2-4 gånger högre än i sporadiska fall av sjukdomen.

Ärftliga former av cancer i matsmältningssystemet

Det finns en omfattande grupp av ärftliga syndrom med stor sannolikhet att utveckla gastrointestinala tumörer. Det vanligaste är Lynch syndrom - icke-kolonisk tjocktarmscancer som överförs på autosomalt dominant sätt. Tillsammans med kolonkarcinom hos patienter med Lynch syndrom kan uretär cancer, tunnarmskörtel, magcancer och livmoderkropp detekteras. Sjukdomen kan orsakas av terminala mutationer av olika gener, oftast MLH1, MSH2 och MSH6. Sannolikheten att utveckla Lynch syndrom med anomalier av dessa gener varierar från 60 till 80%.

Eftersom patienter med denna ärftliga cancerformer står för endast cirka 3% av det totala antalet patienter med koloncancer, ses screening genetiska studier som opraktiska och utförs endast när en predisposition detekteras. Friska patienter rekommenderas regelbundet att genomgå en utökad undersökning, inklusive koloskopi, gastroskopi, ultraljud i buken och bäcken (hos kvinnor). När en neoplasm visas, rekommenderas det att inte utföra en segmentär resektion, men en subtotal colectomy.

Den näst vanligaste ärftliga formen av gastrointestinalkreft är familjen adenomatos i tjocktarmen (SATK), som också överförs av en autosomal dominant typ. Sjukdomen orsakas av en mutation i APC-genen. Det finns tre typer av SATK: försvagad (mindre än 100 polyper), klassisk (från 100 till 5000 polyper), tunga (mer än 5000 polyper). Risken för malign transformation i frånvaro av behandling är 100%. Adenom i tunntarmen, duodenum och mage, tumörer i centrala nervsystemet, mjukvävnad tumörer, flera osteofibromer och osteomer kan också detekteras hos patienter med denna ärftliga cancerform. Alla patienter genomgår årlig koloskopi. Med hotet av malignitet hos patienter med svåra och klassiska ärftliga former av cancer utför de kolproktektomi. Med en försvagad SATK-typ är endoskopisk polypektomi möjlig.

Gruppen av hamartomatösa polyposssyndrom innefattar juvenil polypos, Peitz-Jeghers syndrom och Cowden's sjukdom. Dessa ärftliga former av cancer uppträder av polypos i magen, små och stora tarmarna. Ofta kombinerat med hudskador. Kolorektal cancer, tumörer i mag och tarmar kan uppstå. Regelbundna endoskopiska studier av mag-tarmkanalen visas. Med hotet av malign transformation utförs endoskopisk polypektomi.

Ärftliga former av gastrisk cancer är uppdelade i två typer: diffus och intestinal. Diffusa neoplasmer utvecklas med sitt eget ärftliga syndrom orsakat av en mutation av CDH1-genen. Tarmtumörer detekteras i andra syndrom, inklusive mutationer som orsakar malign neoplasi hos äggstockarna och bröstet, liksom Lynch-syndromet. Risken att utveckla cancer med en mutation av CDH1-genen är cirka 60%. Patienter rekommenderas profylaktisk gastrektomi. För andra syndrom utförs regelbundna undersökningar.

Andra ärftliga former av cancer

En av de välkända ärftliga neoplasierna är retinoblastom, överförd av en autosomal dominant typ. Retinoblastom är en sällsynt tumör, arviga former av cancer står för cirka 40% av det totala antalet diagnostiserade fall av sjukdomen. Vanligtvis utvecklas i tidig barndom. Kan påverka en eller båda ögonen. Behandling - Kryokoagulering eller fototerapi, eventuellt i kombination med strålbehandling och kemoterapi. Med vanliga former av enukleering av ögonlocket.

En annan ärftlig form av cancer som uppstår i barndomen är nefroblastom (Wilms-tumör). Familjeformer av sjukdomen detekteras sällan. Nephroblastom kombineras ofta med onormal utveckling av det urogenitala systemet. Maniverad av smärta och grov hematuri. Behandling - nefrektomi, strålbehandling, kemoterapi. Beskrivningar av framgångsrika organsparande operationer finns i litteraturen, men sådana ingrepp har ännu inte introducerats i bred klinisk praxis.

Li-Fraumeni syndrom är en ärftlig form av cancer som överförs på autosomalt dominant sätt. Det uppenbaras av sarcomas, bröstcancer, akut leukemi, binjuror och centralnervsystemet. Neoplasmer diagnostiseras vanligen före 30 års ålder, har en hög tendens att återkomma. Regelbundna förebyggande undersökningar visas. På grund av den höga risken för andra tumörer kan behandlingen av befintliga neoplasier skilja sig från den konventionella.

Familjcancer: hur man slår ärftlighet

Kräftar 2-3 gånger oftare de som hör till "cancerfamiljer". Chanserna att besegra ärftlighet ökar, om du inte glömmer förebyggande och cancer i tid för att söka medicinsk hjälp.

Cancer är ärftligt

- Det har fastställts att många onkologiska sjukdomar ärvs, säger läkare i medicinska vetenskaper, professor, chef för onkologiska avdelningen i Kiev Medical Academy of Postgraduate Education Dmitry Myasoedov. - Bland dem är sådana vanliga som bröstcancer, tarm polypos, lungcancer och andra. För de som hör till de så kallade "cancerfamiljerna" uppträder dessa sjukdomar 2-3 gånger oftare. Men vi borde inte tro att sjukdomen är oundviklig. Cancerförhindrande och en bra livsstil är viktiga.

Typ av familjecancer

Om familjen hade en patient med blåscancer, borde hans nära släktingar under inga omständigheter arbeta med produktion av anilinfärger. Bröstcancer kan provocera östrogenstimulering. Vissa orala preventivmedel är östrogenläkemedel. Att ta dem, som är utsatta för cancer, är en stor risk för att bli sjuk. Provokatorn kan också vara kött av djur, vilket för att de ska bli viktiga snabbare ökar estrogenerna till matningen.

Bukspottkörtelcancer är vanligare bland personer i familjer med släktingar som har varit sjuk. Vi rekommenderar sådana patienter att särskilt noggrant övervaka hälsan i bukspottkörteln. Det är nödvändigt att behandla pankreatit i tid och inte låta sjukdomen utvecklas till en kronisk form, vilket är ett precanceröst tillstånd. Och var noga med att sluta röka - Bukspottkörtelcancer påverkar ofta rökare än icke-rökare.

En allvarlig sjukdom som familjen polyposis överförs i nästan 100% av fallen. Symtom - utsöndring av slem, blod under tarmrörelser, läkare tar ofta för dysenteri eller kolit tills det visar sig att patientens mamma var sjuk med tarm polypos, som om den inte behandlas i tid blir cancer.

Inherited pigment xeroderma - en precancerous hudsjukdom hos barn. Du måste veta att pojkar upp till 12 år kan helt säkert ta bort alla åldersfläckar och aldrig ha melanom. Vid flickor bör detta ske tidigare, om 9-10 år. Och med början av puberteten utgör avlägsnandet av pigmentfläckar en stor fara.

I en person som är känslig för nikotin kan blodkärlen "försvinna" inom ett år eller två efter att han började röka. Ämnet når till och med tårens gangrän, och med tiden börjar bronkierna ont. Då uppträder lungcancer.

- Det finns människor som röker - och blir inte sjuka...

- Det är faktiskt möjligt att träffas, särskilt i byarna, gamla 80-åriga, som alla bor för att leva en egen trädgård. Tänderna och fingrarna är bruna, alla rökade - och även det. Det är vad genetisk predisposition är.

Cancerprevention

- Vad är rekommendationerna för cancerförebyggande?

- Först och främst bör man inte vara rädd för förebyggande undersökningar och inte kringgå onkologiska institutioner. Men många patienter föredrar även att drivas på för cancer inte i våra specialiserade centra. Denna praxis klarar inte bra. Risken för återhämtning är högre för dem som kommer till oss i de tidiga stadierna. Jag måste säga att fluorografi, palpation och andra liknande metoder har liten effekt - de står för endast 16% av identifierade maligna neoplasmer. Det är att föredra att identifiera riskgrupper för en specifik cancerform och genomföra undersökningar inom dessa grupper. Sådan kontroll ger konkreta resultat. Till exempel, bland 50-60 år gamla kvinnor för vilka bröstcancer är mest sannolikt, bör mammografi screening utföras. Livmoderhalscancer är mer mottaglig för kvinnor 40-60 år. Under denna period ska en kvinna genomföra regelbundna cytologiska undersökningar. Hoppas för tidigt erkännande av cancer i samband med familjemedicin. Familjedokaten kommer att känna till familjehistoria under hans omsorg och därmed bättre kontrollera hälsan hos var och en av sina medlemmar.

Cancer Products

- Dmitry Vladimirovich, finns det dieter som hjälper till att hantera cancer?

- Viktigt vid förebyggande av cancer är produkter som innehåller antioxidanter som neutraliserar kemiska cancerframkallande ämnen. Det finns många av dem i kål, rop, sallad, selleri, dill, persilja. Mycket användbara fruktjuicer, liksom grönsaker och örter. Om du följer alla rekommendationer, kommer chanserna att vinna ärftligheten öka många gånger.

Om Oss

Idag är uretalkreft ganska vanlig i urologisk praxis. Experter identifierar godartade och maligna tumörer i urinröret (urinröret).Godartade tumörer är neoplasmer från epitelet av urinrörets vägg.

Populära Inlägg

Populära Kategorier