Stages av cancer: förutsägelse av överlevnad, hur tumörer utvecklas, lokalisering

För de flesta, när en neoplasma detekteras, är den första frågan om dess malignitet. Och om svaret är en besvikelse, kommer intresset för den onkologiska processen att vara osynlig, eftersom alla vet att cancerfaserna bestäms både av behandlingen, vilket är mycket smärtsamt och den prognos som hotar att vara ogynnsam.

Olika neoplastiska processer som kan ha sitt ursprung i människokroppen, är omöjligt att överväga i ett perspektiv. Dessa kan vara helt olika tumörer med egenskaper som är inneboende endast i dem, förenade med ett begrepp - ondska. Dessutom är maligniteten inte alltid bestämd av utseendet, reproduktionen och reser genom kroppen av "dåliga" celler. Till exempel visar malignt basaliom inte en benägenhet för metastaser, därför kan en sådan cancer i det första skedet fullständigt härdas, det vill säga begreppen "gott" och "ont" i detta avseende är mycket relativa. En viktig roll för att bestämma framtida dåliga eller goda utsikter spelas av cancerstadier som, som en av huvudindikatorerna, används vid klassificering av onkologiska sjukdomar.

Klassificering och prognos

Neoplastiska processer som kan härröra från kroppen kan variera kraftigt mellan dem morfologiska egenskaper, preferenser för en viss vävnad, metastasförmåga, klinisk kurs och prognos, även om de ofta kombineras i ett ord - cancer, vilket är en malign tumör i epitelvävnad. Att bära "onda" onkologiska processer av annat ursprung har andra namn.

Således tar olika (huvudsakliga) egenskaper hos den neoplastiska processen grunden för klassificeringen av maligna neoplasmer:

 • Morfologiska egenskaper hos tumören (dess typ, grad av malignitet);
 • Lokalisering av det primära fokuset;
 • Tumörens storlek, dess tillväxttakt
 • Förmågan hos denna typ av neoplasi att metastasera.

TMN-klassificering med exempel på sköldkörteln

Den internationella klassificeringen (TNM - tumör, nodus, metastasering) av maligna tumörer är voluminös och för det mesta oförståelig för en person som ligger långt ifrån medicinska grundvetenskapens terminologi, men bildar grupper av tumörer. Den fokuserar främst på prognosen för cancer i olika steg och steg bestäms av

 1. Förekomst av det primära fokuset vid detekteringstidpunkten (T);
 2. Reaktioner av regionala lymfkörtlar (N);
 3. Förekomsten eller avsaknaden av avlägsen metastas (M).

Dessutom kan varje tumörprocess (med hänsyn till lokalisering) klassificeras enligt individuella parametrar:

 • Enligt kliniska tecken (klinisk klassificering) är det enligt data som erhållits med användning av olika diagnostiska metoder;
 • Baserat på tumörens patologiska egenskaper, som bestämmer den histologiska studien.
 • Beroende på histopatologisk differentiering (lågkvalitativa tumörer är farligare och "sämre", spjuter de snabbare i intilliggande vävnader och metastaseras till avlägsna organ).

Alla dessa klassificeringsproblem är mycket svåra för en icke-expert, medan patienterna är mer intresserade av prognosen för cancer på en viss plats beroende på processens skede, eftersom det är uppenbart att annorlunda morfologiskt arrangerade tumörer inte uppför sig på samma sätt i kroppen. I detta avseende uppfattas cancerfasen kanske som det mest pålitliga prognostiska kriteriet, inte bara av läkare utan också av patienter.

Allt beror på scenen

Utan att dela in i de många klassificeringsegenskaperna, kommer vi att försöka överväga liknande förutsägelsesalternativ för olika former av neoplasier, beroende på scenen. Det finns fem av dem:

Steg 0

Steg 0 involverar cancer av vilken plats som helst. Gränserna för cancer i nollstadiet går inte utöver gränserna för epitelet, vilket gav upphov till neoplasmen. Ett exempel på steg 0 är karcinom in situ - en icke-invasiv (för närvarande) epithelialumör. Med snabb diagnos och adekvat behandling av en sådan cancer är det fullständigt härdbart.

Steg 1

I detta skede sträcker sig kraven på plats efter en plats långsamt, men det går inte långt och avlägsna organ slår inte. Det enda undantaget är gastrisk cancer, som redan i första etappen metastaserar till lymfkörtlarna. I grunden är prognosen för detta stadium gynnsam, patienten kan räkna med läkning, huvuddelen är den tidiga diagnosen och omedelbara åtgärder för att eliminera tumören.

Steg 2

Steg 2 utmärks inte bara av processens progression i primärfokus, utan även genom att metastasen börjar på lymfkörtlarna (regionala). Prognosen för cancer i grad 2 beror på tumörets typ och plats.

stadium av cancer på exemplet av tarm / esofagus tumörer, uppdelade steg av metastaser bildas i 4 steg

Steg 3

Fortsatt progression av sjukdomen noteras, penetrationen av cancer i lymfkörtlarna är uppenbar, men avlägsna metastaser är ännu inte närvarande, vilket är en uppmuntrande faktor för förlängning av patientens liv. Överlevnad i cancerstadiet 3, för varje tumör - sin egen. Platsen för lokalisering, typ, graden av differentiering av neoplasi, patientens allmänna tillstånd och andra faktorer som förvärrar sjukdomsförloppet eller tvärtom hjälper till att förlänga livet, spelar en roll.

När du frågas om cancer i steg 3 är härdbar kommer svaret att vara ganska negativt, för även om det inte finns några tydliga avlägsna metastaser har den maligna processen redan tagit makten över människokroppen. Det är därför inte nödvändigt att räkna med ett långt och lyckligt liv i cancer i grad 3. Patientens livslängd beror helt och hållet på graden av ondska som väckts av tumören.

Steg 4

Steg 4 - End-stage cancer. Skada på orgeln, lymfkörtlar, metastaser till avlägsna organ. Det bör dock noteras att stadium 4 cancer kan diagnostiseras även i avsaknad av avlägsna metastaser. De vanliga, snabbt växande primära tumörerna eller neoplasmerna av liten storlek, vid vilka lymfkörtlar påverkas, kallas också ibland som stadium 4 i den maligna processen. Detta inkluderar också vissa dåligt differentierade tumörer och odifferentierad sköldkörtelcancer, oberoende av tumörens storlek och tillståndet för de regionala lymfkörtlarna, men vid detektering av avlägsna metastaser. Läkemedlet för stadium 4-cancer är under stort tvivel, eller snarare, helt uteslutet, även om den primära tumören fullständigt förstörs, kommer avlägsna metastaser fortfarande att "äta upp en person".

Således kan cancer vid första skedet förstöras vid roten genom aktiva handlingar av onkologer, och en botemedel mot stadium 4-cancer är i princip omöjlig. Påståenden om att någon någonstans lyckats bota 4 grader med soda, folkmedicin eller på något okonventionellt sätt är ofta en reklamprocess för olika charlataner och har ingen grund och människor som har vunnit cancer 4 grader kan stödja eller disprove pseudovetenskapliga argument, tyvärr helt enkelt inte existerar. Annars är det en annan sjukdom som misstänktes av patienten för cancer.

För varje tumör - dess prognos

Att beskriva stadierna i alla tumörer är inte bara svårt men också omöjligt. Samtidigt är det värt att försöka lära känna läsaren med symptomen på cancer i det första skedet för tumörer som patienten själv kan upptäcka (yttyper), liksom kursen och prognosen för de vanligaste neoplastiska processerna lokaliserade i de huvudsakliga mänskliga organen.

Ytcancer

Lokaliserad på huden och synliga slemhinnor vid första skedet kan misstänks av personen själv om han är benägen att noggrant övervaka sin hälsa.

Hudcancer manifesteras initialt av en liten prick eller nodulär, inte särskilt besvärlig. Om det under lång tid inte försvinner, går inte bort från användningen av olika läkemedels- och folkmedicin, är det bättre för patienten att omedelbart kontakta en läkare för en förklaring av ursprunget till de element som är oklara och ovanliga för huden.

hudtumörer: 1 - nevus, 2 - nevusdysplasi (mol), 3 - senil keratos, 4 - skvättcellscancer, 5 - basalcellkarcinom, 6 - melanom

Initialt stadium av tunga kan i de flesta fall vara asymptomatisk, men smärtsamma sprickor, sår, erosion, tätningar bör varnas när det gäller utvecklingen av den onkologiska processen.

leukoplaki i tungan, papillomatos, erosiva slemhinnor förändringar - vanliga precancerösa tillstånd

initial lip cancer

Läppcancer är inte lika vanligt och ofta lider rökare eller personer som irriterar ett visst område på annat sätt. Cancer symtom (icke-läkningssprickor, sår, peeling, i allmänhet allt som inte borde finnas där) är inte så smärtsamt för patienten att snabbt springa till doktorn, men förgäves, eftersom cancer kan botas i början. I framtiden kommer det bli mycket svårt att göra.

Med symtomen på inflammation, fortsätter initialfasen av halscancer, så patienter skyller allt på manifestationerna av en kronisk sjukdom och som regel springer de inte för att se en läkare.

Neoplastiska processer som har funnit en plats för sig själva på tungan, läpparna, halsen, kombineras i en patologi - munkärlcancer.

Snabb tillväxt och hög aggression - lungcancer

Snabbväxande, mycket maligna och mycket vanliga neoplasmer, som tar tusentals (mestadels manliga) bor varje år. Korrekt avser denna definition främst lungcancer, som i sin tillväxt ligger före neoplasi av andra lokaliseringar och på kort tid når det sista steget och leder en person till dödsäng.

Vid den första fasen av lungcancer når tumörens storlek vanligtvis inte upp till 3 cm, "födelseplatsen" (segment) lämnar inte tumören, det ger inga symptom på dess närvaro. Patienter kan associera eventuella manifestationer i form av hosta, andfåddhet, bröstsmärta med närvaro av annan patologi, till exempel kronisk bronkit. Samtidigt ger tidig diagnos av cancer med aktivt initierad behandling i första etappen en ganska hög överlevnadshastighet (upp till 80%).

Den andra etappen är också benägen att dölja som ett relativt välbefinnande, men storleken på härden fördubblas redan (upp till 6 cm). Den neoplastiska processen ligger fortfarande i lungens lopp, men börjar redan "visa intresse" för närliggande lymfkörtlar, som släpper ut enskilda metastaser. Hosta, sputumseparation (ibland med blod), smärta, feber, tecken på berusning liknar igen förföljelsen av kroniska sjukdomar i bronkopulmonala systemet. Detta förvirrar vanligtvis patienten, så han går inte till läkaren länge och förlorar därmed värdefull tid. Men kombinationen av kemoterapi och strålterapi med radikal behandling säkerställer överlevnad vid cancer i grad 2 till 50%. Som de säger, femti femti, och det här är mycket.

Den tredje etappen av den maligna processen i lungorna kännetecknas av ytterligare tumörtillväxt, som i storlek överstiger 6 cm och, efter att ha slagit på lungan, metastaserar till närliggande lymfkörtlar.

Den sista etappen (den fjärde) har en stor tumör som har lämnat lungens gränser, har tagit angränsande organ och avgjort metastaser med lymfatiska och blodkärl genom hela kroppen. Terminalen av cancer lämnar patienten bara några månader av livet. Kroppen förstörs av en tumör, de befintliga behandlingsmetoderna är värdelösa eller kan bara lindra lidandet, men förbättrar inte verkligen tillståndet. Bota för stadium 4 cancer kan bara drömma, och personer som har vunnit cancer 4 grader kan bara hittas på tvivelaktiga forum på Internet... Men det har redan sagts tidigare.

Särskild uppmärksamhet - bröstcancer

Ofta kan cancer vid första skedet "fångas" med skador på bröstkörteln (MF). Den bästa diagnosen är i detta fall kvinnan själv eller (som ofta är fallet) hennes man. Detta beror på det faktum att det kvinnliga bröstet inte bara är den kropp som tjänar barnets utfodring. Hon är föremål för tillbedjan och beundran av människor i det motsatta könet, därför är inställningen gentemot henne särskilt vördnadsfull och uppmärksamheten ökar. Samtidigt kan inte alla och inte alltid säkert hitta det primära fokuset och hantera karcinom in situ (icke-invasiv epiteltumor), i vissa fall går sjukdomen igenom alla stadier av bröstcancer:

karaktäristiska cancer- och precancerösa förändringar i bröstet som är värda att uppmärksamma

 • Nollsteg - karcinom in situ (intraduktal tumör, lobulär cancer, Pagets sjukdom) är en förebyggande form som ger alla möjligheter till fullständig helande.
 • Den första etappen av bröstcancer: tumören är liten, dess diameter överstiger inte 2 cm, den har ännu inte spridits, och dessutom har inte producerat metastatisk tillväxt, prognosen är givetvis gynnsam.
 • Den andra etappen: tumörens storlek i 2: e graden varierar från 2-5 cm, tumören började fånga upp ytterligare områden, spira in i närliggande vävnader och metastasera till lymfkörtlarna.
 • Allvaret i det tredje etappen ligger inte bara i tumörens tillväxt, dess penetration i närliggande vävnader och närliggande lymfkörtlar, utan också vid överföring av cancerceller till avlägsna organ. Trots allt, även med radikal behandling kan ondskan gömma sig, och efter 10-15 år (det kan vara livslängden för cancer med MF 3 grader), påminna dig själv om att vara dödlig, därför är fas 3 cancer anses oåterkallelig.
 • För den fjärde etappen av bröstcancer är storleken på det primära fokuset inte längre viktigt. Det värsta med cancer i grad 4 är att tumörtillväxt helt tog över lymfsystemet, "ockuperade" bröstet och spred sig till hela kroppen som metastaser till avlägsna organ. En botemedel mot cancerstadiet 4 är omöjligt med någon metod, eftersom det spridda "onda" inte längre kan samlas in i alla vävnader i kroppen. Bestrålning och kemoterapi kan fördröja neoplastisk tillväxt för ett tag men inte för länge - för cancer lever 4 steg från ett år till tre år.

bröstcancerstadier

Förresten är bröstcancer inte utesluten hos män, men det händer mycket, mycket sällan.

Rena kvinnors problem

Den mest utsatta platsen för kvinnans främsta reproduktionsorgan

Signifikant "föryngrad" de senaste åren, cervikala tumörer, vilka experter har associerat sig med spridningen av humant papillomavirusinfektion (HPV). Under tiden finns det stor sannolikhet att detektera en neoplastisk process vid starten av det, och i andra skeden är denna typ av onkologi relativt väl diagnostiserad. Således, för att bli en riktig livmoderhalscancer, går utvecklingen av en tumör genom flera steg:

 • Förkreativa tillstånd i livmoderhalsen - dysplasi, behandlas väl om den behandlas i tid, men i sista graden (CIN III) är det svårt att skilja det från den cytologiska metoden från karcinom in situ, vilket är ett steg bort från dysplasi 3 och representerar nollsteget i tumörprocessen. Histologisk undersökning som kan upptäcka invasionen klarar helt uppgiften, vilket gör det möjligt att inte bara erkänna, utan också att bota tumören.
 • Steg 0 - karcinom in situ. Prognosen är gynnsam, med tidig diagnos kan denna cancer botas i 100% av fallen.
 • Mest fördelaktigt prognosen noteras i första skedet av cancer, eftersom en tumör som har vuxit till ca 4-5 cm fortfarande ligger inom gränserna för epitelet hos det främsta reproduktionsorganet.
 • I den andra etappen lämnar den maligna processen livmodern, men så länge den inte rör de närliggande organen, fortsätter prognosen uppmuntrande.
 • Tredje etappen. Tumören "sätter rötter" i närliggande vävnader, vilket försämrar prognosen signifikant
 • Det sista steget är den fjärde. Cancer "korsade alla gränser", sprukade in i organen av excretory (urinblåsan) och matsmältningssystemet (rektal), dess metastaser nått avlägsna organ. Kirurgisk behandling hjälper inte, det finns inget att lugna kvinnan, läkare kan bara försöka lindra patientens lidande.

stadier av livmoderhalscancer

Prognosen för livmoderhalscancer, liksom för andra tumörer beror på scenen. Sådana faktorer som cancerformer och graden av differentiering av neoplasi (ju högre grad, desto större är risken för överlevnad) är av stor betydelse.

Den främsta mördaren av gynekologisk onkologi

Ovariecancer, som har många former och typer, anses vara den mest ogynnsamma och okontrollerade onkologiska processen hos det kvinnliga könet. Den vanligaste typen av cancer är känd som en tumör i äggstockarnas körtelvävnad - adenokarcinom, som kännetecknas av särskild grymhet och aggression. Förräderi av äggstockscancer ligger också i det faktum att det uppvisar speciella svårigheter vid diagnos. De existerande symtomen är väl kopplade till manifestationerna av kroniska gynekologiska sjukdomar (adnexit, livmodermom, etc.). Vissa skyltar måste dock varna kvinnan:

 1. orimlig viktminskning utan dieter och motion;
 2. en progressiv ökning i buken (ackumulering av vätska i bukhålan - ascites);
 3. matsmältningsbesvär.

Äggstockscancer, som andra tumörer, går igenom 4 steg:

 1. Födelsen av en cancercell, utvecklingen av en process inom en enda äggstock. Utseendet på ascites är redan möjligt vid första etappen av cancer, vilket ger ett visst hopp för sin tidiga diagnos och förlängning av livslängden i 5 år hos 80% av patienterna (givetvis en kombination av kirurgisk behandling med andra metoder).
 2. I andra etappen påverkas både äggstockar, bukhinnor, äggledare och livmoder. En ökande buk (ascites) med en allmän viktminskning ber om en kvinna att utveckla en dålig sjukdom, men prognosen förstår naturligtvis.
 3. Det tredje steget är inte längre svårt att diagnostisera, problem kan märkas även under en rutinmässig gynekologisk undersökning. Överlevnadsfrekvensen för 3-stegs cancer är låg, bara var tionde av hundra har en chans att leva i fem år.
 4. För stadium 4 cancer karaktäriseras av återbosättning av metastaser i hela kroppen, men oftast kan de hittas i lungorna och leveren. Det kan inte prata om botemedel mot stadium 4 cancer, överlevnaden reduceras till noll.

Prognosen kan inte vara densamma för alla, man kan inte prata om cancerfasen och livsutsikterna, eftersom man i varje fall tar hänsyn till andra faktorer: tumörens histologiska egenskaper, patientens ålder, tillståndet för andra organ. Någon kan slåss längre, och någon ger upp i de första månaderna.

Magtarmkanalen

Esofagus cancer

Esofaguscancer kallas maligna och aggressiva neoplastiska processer. Det växer snabbt, ger metastaser tidigt, är svårt och smärtsamt vid diagnos och behandling, det har en mycket ogynnsam prognos.

Denna cancer vid första skedet kan vara vilseledande av dess ägare genom avsaknad av några specifika symtom. Svårighetssvårigheter, tillfälliga spasmer, kvävning medan man äter en person, övervinner med hjälp av vätska. Jag tvättade ner min mat med vatten - allt tycktes vara borta och du kan fortsätta att leva i fred, därför är besöket till doktorn ständigt utsatt. Och förresten är tankar om dåliga saker sällan besökt. Men om du upptäcker sjukdomen i första etappen, vidta snabbt åtgärder, kan du räkna med fem (eller ännu fler) år av livet.

Symtom på esofageal cancer ökar med utvecklingen av en tumör, som går igenom samma stadier som andra onkologiska sjukdomar (med spiring och metastasering). Parallellt försvårar prognosen.

Vid 3-4 steg växer rösten redan, dysfagi ökar, esophageal kräkningar förekommer periodiskt, något ständigt bekymrar sig i bröstet, patienten förlorar vikt, förlorar förmågan att arbeta. Överlevnad i cancerstadiet 3 är låg, med aktiv behandling, uppskattar cirka 25% av patienterna, men med avlägsen metastas har endast hälften av dem några utsikter.

Med stadium 4 cancer lever patienterna i nästan ett halvt år, och detta kan knappast kallas ett helt liv.

Ledare under det andra numret

Den ledande positionen i frekvens och dödlighet kvarstår fortfarande av magkreft, bara lungcancer flyttar till andra plats, erkänd världen över som den oövervinnliga "fienden av alla tider och folk". Den överflöd av cancerframkallande ämnen, dåliga vanor, genetisk predisposition, bärare av Helicobacter pylori-infektion är faktorer som bidrar till utvecklingen av en tumör av denna lokalisering. Mänsklig natur är sådan att han hör magen bättre och oftare än andra organ (äta, dricka, röka...). Tillfredsställer hans (mage) ibland orimliga krav, grannar sökanden sin egen grav till sig själv.

Prognosen för magcancer beror i stor utsträckning på vilka djup tumören uppnådde när nedsänkt i magen i magen. Till exempel är tidig cancer, som endast påverkar de ytliga skikten (slem och submucös), väl behandlingsbar, så nästan alla patienter överlever. Men sådana ljusa utsikter kan tyvärr inte förväntas av patienter vars tumör redan i första steget har spridit sig inte bara mot magen, men har också metastaser i lymfkörtlarna.

stadier av magcancer

Störning i magen är ganska svår att märka, symptomen manifesteras sent, inte på det faktum att tumören kan bestämmas av palpation. Dyspepsi, svaghet, aversion mot mat, viktminskning, brist på intresse för livet - dessa "små tecken" många människor tillskriver sina vanliga känslor, särskilt om de har lider av sår eller gastrit i många år. Smärta uppstår i de sena stadierna (3-4), när cancer har nått en stor storlek, har redan lämnat gränserna för matsmältningsorganet.

Terminalen av magkreft åtföljs av stor plåga:

 • Intensiv smärta
 • Progressiv anemi;
 • Förändringar i blodet (leukocytos, hög ESR);
 • intoxikation;
 • feber;
 • Depletion.

Det sista steget lämnar patienten med magkreft bara några månader av livet...

Återigen kön och ålder...

Alla ovanstående steg går igenom tarmcancer. Ofta påverkar det tjocktarmen hos medelålders och äldre män. Orsaken till dess utveckling, som magecancer, är ofta beroende av patienten själv. De första symptomen (obehag, trötthet, nervositet) ger inte mycket anledning att misstänka ondskan. Utseendet på uppenbara tecken (smärta, tarmsjukdomar, utsöndring av blod med avföring) fördröjs ofta.

stadium av tarmcancer, metastasering till lever 4

Steget av tarmcancer, som i fallet med neoplasi på andra ställen, bestämmer helt prognosen.

Upptäckt av den onkologiska processen i första etappen ger 5 års överlevnad av nästan 90% av patienterna, med ökande chans att leva i många år kraftigt faller. Vid det sista skedet av tarmcancer är prognosen extremt dålig, speciellt om tumören härstammar i distal rektum.

Onkologins uppgifter löses av experter, men enligt författaren kan människor långt ifrån medicin spela en stor roll i detta om de är medvetna om symptomen, stadierna och metoderna för behandling av maligna tumörer. Självfallet, i de flesta fall, kommer cancer i början att vinna, det viktigaste är att hitta den i tid. Och vem, om inte patienten själv, är den första som vet om den övergående katastrofen, men samtidigt kommer han inte att skynda sig för att prova tvivelaktiga läkemedel som läsk och hemlås, men kommer att bli en sjukvårdsinstitution där han kommer att få kvalificerad hjälp.

Cancerstadiet 3: hur länge lever de?

Cancerbildning är en följd av den okontrollerade uppdelningen av muterade cellulära komponenter. Onkotkan, som gradvis expanderar, förstör intilliggande strukturer. Först orsakar denna process inte betydande känslor hos patienten, vilket gör det svårt att diagnostisera tidig patologi. Ofta detekteras inte onkologi omedelbart, men när det detekteras, diagnostiseras stadium 3 cancer ofta. Hur många bor i närvaro av sjukdomen i denna svårighetsgrad?

Livslängd för livmoderhalscancerstadiet 3

Uterus onkologi är en skada av livmodervävnaden. Oncochag, som regel, är belägen inuti kroppens livmoderhalsdel. Vid 3: e stadiet får onkopatologi sig själv med periodiska blodvaginala sekretioner. Dessa sekretioner aktiveras efter samlag. Dessutom kan det vara svårt att urinera, matsmältningsbesvär, smärta som har en paroxysmal karaktär.

Kärl i livmodern i 3: e etappen detekteras av resultaten av en cytologisk smed, histologisk analys av området för den sjukdomsframkallande vävnaden, såväl som på basis av kolposkopi. Enligt världsklassificeringen påverkar den patogena uppkomsten organen i det lilla bäckenet, liksom den nedre tredjedel av vävnadsstrukturerna hos de yttre genitala organen. Sena skeden av livmodercancer utsätts ofta för radiologisk terapi, som kombineras med "kemi". Effektiviteten av detta tillvägagångssätt utvärderas enligt statistiken över 5 års överlevnad efter noggrann diagnos. Enligt statistiken faller upp till 5 års tidsgräns till 30-50% av kvinnorna som diagnostiserats med cancerfas 3. Hur länge de lever i andra skeden av livmodercancer och vad som bestämmer hur länge livet är, kan du läsa i den aktuella delen av vår webbplats.

Förväntad livslängd för cancer hos äggstockarna

Denna cancer bildas av kroppens epithelialcellkomponenter. Ofta lider kvinnor från 60 års ålder av sådan onkologi. Symtom liknar tecken på blåsesjukdom. Det finns också symptom på matsmältningsstörning. På grund av suddiga symptom diagnostiseras patologi sent. Vid 3: e stadiet av progression sker spiring i bukhålan; också metastaser form i de regionala lymfkörtlarna. Om äggstockscancer har metastasiserats är behandlingen som följer. Först av allt tas de patogena vävnaderna och den drabbade äggstocken bort. Som regel utförs en kemoterapi-kurs före operationen. Ovariecancer har negativa förutsägelser. Upp till 5-årsmärket överlever mindre än 40 procent av patienterna.

Gastrisk onkologi

Magsår finns ofta hos personer i åldern 50-70 år. Patologin påverkar som regel män. Sjukdomen får sig att känna smärta obehag, illamående, kräkningar, åtföljd av utsläpp av blodiga komponenter. En sådan patologi diagnostiseras genom ultraljud, gastroskopi och röntgenstrålar. En definitiv diagnos hjälper biopsi. Vid gastrisk cancer i 3: e graden sker spridningen av cancer till alla magsäckar. Även regionala lymfkörtlar är involverade i den patologiska processen. Behandlingen utförs genom kirurgisk borttagning av magen (delvis eller fullständigt).
Svaret på den vanliga frågan: Cancer i de tre etapperna, hur många människor lever med denna magsjukdom? pessimistisk, eftersom Den genomsnittliga överlevnadsgraden efter operationen är mellan 20 och 40 procent.

Pulmonell onkologi

Lungcancer slutar ofta vid patientens död. Vid 3: e scenen når oncochag en diameter på sex centimeter (och ibland mer). Samtidigt är metastatiska formationer redan närvarande inom de regionala noderna. Om sputumet fortfarande går bort måste det innehålla blodföroreningar. För att identifiera sjukdomen utförs radiologi, vilket gör det möjligt att bestämma läget och dess struktur. Dessutom utförs bronkoskopi, på grund av vilket förekomsten av modifierade vävnader diagnostiseras visuellt. Som en extra åtgärd utförs CT och MRI (så kan lokaliseringen av oncocarpus vara så exakt som möjligt).

Metod för behandling beror på förekomsten av cancer. Den mest effektiva radikala operationen. Om ingreppet inte kan utföras, ordineras en palliativ terapi till cancerpatienten, vilket eliminerar symtomen. Prognoser beror på behandlingsmetoder. I regel överlever cirka hälften av patienterna efter operationen. I närvaro av ooperativa skador i 3: e graden försämras prognosen väsentligt. 5 år mindre än 10% av patienterna lever.

Lång livslängd i levercancer

Levercancer uppträder ofta som en sekundär cancerprocess. Vid 3: e etappen av onkologi blir den nya bildningen inoperabel. Alla åtgärder som vidtas syftar till att lätta sjukdomsförloppet så mycket som möjligt och förbättra livskvaliteten hos en cancerpatient. Som regel genomgår en person som lider av en sådan skada en kemoterapi, såväl som strålbehandling.

För att läkaren ska kunna säga exakt hur länge de lever med levercancer i stadium 3 är det nödvändigt att slutligen göra en diagnos och utvärdera möjliga utsikter till behandling. Enligt genomsnittliga uppskattningar lever människor med sådan cancer i högst 6-8 månader. Man bör emellertid alltid komma ihåg att det exakta livet för en cancerpatient beror på effektiviteten av behandlingen, liksom på den totala styrkan hos hela organismen. Med andra ord kan livslängden avvika från medelvärdet både uppåt och nedåt.

Cancer 3 grader av livslängd

Förväntad livslängd för cancer 3 grader

Trots intensiv medicinska framsteg är problemet med cancer fortfarande kritiskt bland de sjukdomar som leder till döden. Maligna neoplasmer i lungorna, lever, mage, tarmar (tjock avsnitt), bröstkörtlar och matstrupe är vanligtvis registrerade. Efter att ha diagnostiserat cancer i grad 3 beror livslängden på platsen, den beräknade vävnadens volym, närvaron av metastas och medverkan av lymfkörtlar i den patologiska processen.

Vad är livslängden för cancer i grad 3?

Den terapeutiska effekten beror till stor del på lokaliseringen av den maligna processen. Till exempel när bröstcancer detekteras. Kirurgisk avlägsnande, strålning och kemoterapi används ofta. Denna kombination av terapeutiska tekniker kan avsevärt sakta sjukdomsprogressionen och förhindra metastasering.

När det gäller lokalisering i hjärnan är operationen inte alltid möjlig på grund av tumörens otillgänglighet, och den isolerade användningen av konservativ terapi ger inte alltid en bra effekt. I detta avseende lider patientens livskvalitet snabbare, dess varaktighet minskar.

Särskild uppmärksamhet vid diagnosen ges till den cellulära kompositionen, på basis av vilken det kan antas att tumören är aggressiv för att bestämma utsikterna för den använda behandlingen. Prognosen beror också på förekomsten av comorbiditeter.

Bröstcancer Grade 3

Den huvudsakliga indikatorn för vilken livslängden beräknas är fem års överlevnad. I bröstcancer kan den nå 50%. Behandlingen här är en mastektomi, kemoterapi för att undertrycka metastasering till de regionala lymfkörtlarna och omgivande organ samt distribution till avlägsna organ. Utan behandling överstiger överlevnadsgraden inte 15%.

Förväntad livslängd för levercancer grad 3

När det gäller de maligna levertumörerna överstiger femårsöverlevnaden inte 14%. Detta beror på den höga graden av patologiprogression. På 3-4 månader kan cancerfasen öka från första till fjärde.

Det är värt att notera att kemoterapi i detta fall inte alltid är framgångsrik, därför är det mer rationellt att använda kemoembolisering eller radiofrekvent embolisering.

Prostatacancer Grade 3

När man når 3 grader, inbegriper prostatakörtelns onkologi omgivande vävnader i den patologiska processen med bildandet av metastaser i urinblåsan, sällsynta vesiklar och olika delar av tarmarna.

Ofta detekteras en sådan manlig onkologi efter 60 år. I detta avseende används inte kirurgi och kemoterapi alltid eftersom de kan få en signifikant mer destruktiv effekt på patientens kropp än själva tumören.

Femårsöverlevnaden når 80%, så doktorns taktik är att dynamiskt övervaka patienten efter en diagnos och fatta ett beslut baserat på ökningen av neoplasmen.

Bukspottkörteln 3 grader

Om obehandlad överstiger femårsöverlevnaden inte 7%, men efter radiofrekvensablation, operation (Whipple surgery), stiger denna siffra till 18%.

När tumörperoperation är perkutan transhepatisk dränering rekommenderas (placering i gallkanalen för att normalisera gallflödet).

Lungcancer 3 grader

Beroende på cellkompositionen varierar femårsöverlevnad från 13% (småcellscancer) till 24% (icke-småcell). Prognosen beror också på graden av involvering i pleurprocessen, perikardiell skada, närvaron av avlägsen metastas, omfattningen av kirurgisk ingrepp.

Uppgiften att strålning och kemoterapi är att minska volymen av neoplasma, för att undertrycka spridningen av metastaser. Vid pleurala skador utförs thoracocentes för att evakuera den ackumulerade vätskan (effusion).

Gastrisk cancer 3 grader

Den mest fördelaktiga prognosen observeras när cancer ligger i hjärtområdet. Överlevnadsgraden når 15-35%, beroende på processens omfattning, och under kemoterapi kan frekvensen fortfarande öka.

Beslutet om användning av kirurgisk ingrepp görs på grundval av tumörlokalisering, dess storlek, förekomsten av metastaser i avlägsna strukturer.

Den absoluta indikationen för operation är blödning från en tumör. I 15% av fallen utförs det för att återställa permeabiliteten hos mat genom matsmältningskanalen. Producerad gastrektomi, bildandet av gastroenteroanastomos, samt möjlig produktion av stativet.

Livmoderhalscancer 3 grader

Vid livmoderhalscancercancer 3 varierar överlevnaden från 7% till 14%. Den mest effektiva kombinationen av strålterapi och kirurgi.

När det gäller livmoderhalsen är prognosen gynnsam, överlevnadsfrekvensen når i detta fall 35%. Det beror på neoplasmens invasivitet och progressionshastigheten. Denna typ av tumör kännetecknas av snabb spridning med involvering av alla bäckenorganen med bildandet av fistler i den onkologiska processen.

Hur ökar livslängden för cancer 3 grader?

Efter att ha fastställt diagnosen "cancer i 3: e graden" är onkologens huvuduppgift att bestämma den korrekta behandlingsstrategin. Med operativiteten hos en tumör utförs kirurgisk ingrepp. Avlägsnande av tumören utförs så mycket som möjligt inom hälsosam vävnad.

Vid detta stadium registreras metastaser redan, vilket inte helt kan tas bort på grund av deras antal. I detta fall appliceras strålterapi, som kan utföras både före och efter operationen. Kemoterapi och hormonbehandling är också effektiva (om tumören är hormonkänslig).

Prognosen beror emellertid inte bara på onkologen utan på patienten själv. Här är några rekommendationer som måste följas av alla cancerpatienter:

 • kontakta en läkare omedelbart om du har några klagomål;
 • förhindra kronisk inflammation
 • rengöra regelbundet infektiösa foci;
 • sluta röka
 • stärka immunförsvaret (vitaminer, klimatförändringar);
 • fokusera på hälsosam "befästad" mat;
 • kontrollera din vikt
 • ge tillräckligt med tid att sova, gå i frisk luft.

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att även vid diagnos av cancer på 3 grader beror livslängden på patientens känslomässiga infusion och insatser.

Det är viktigt att veta:

Grad 3 bröstcancer: livslängd. Bröstcancerterapi

10 december 2015

Bröstcancer är en malign tumör som hotar inte bara kvinnans hälsa och skönhet, utan också hennes liv. Antalet sjuka patienter växer i Ryssland med språng. Om 30 år sedan registrerade läkare 6000 fall av sjukdomen i de sista stegen, idag har denna siffra ökat två och en halv gånger. I denna artikel kommer vi att försöka beskriva i detalj vad som hotar 3: e graden av bröstcancer. En kvinnas livslängd, hennes behandling, de symptom som hon känner, vad är att förebygga en farlig sjukdom - läs vidare allt detta.

Vad är farlig cancer av 3 grader?

Först kommer vi att förstå vilken typ av sjukdom. Läkare säger att bröstcancer hos kvinnor i etapp 3 är en tillräckligt stor tumör. I diameter uppnår den fem centimeter, medan den kan sprida sig till huden: epidermis mörkar, sväller, tar form av citronskal. I lymfkörtlarna i armhålorna finns metastaser: de är svetsade och täta, avsevärt större i storlek. Tumören i de två första stegen går ofta obemärkt, så kvinnan vänder sig till doktorn när sjukdomen fortskrider aktivt.

Grad 3 cancer är en systemisk sjukdom. Det betyder att det inte räcker för att skära ut en malign tumör för att behandla den. Mest sannolikt har tumören redan startat mikroskopiska metastaser i de inre organen. Följaktligen hotar en sådan händelse att återfalla, utveckling av cancer på andra ställen, amputation av bröstkörteln, i särskilt avancerade fall kan sjukdomen vara dödlig. Om cancer inte behandlas med operation efter operation, återkommer det i 100% av fallen.

Riskfaktorer

Som du kan se kan grad 3 bröstcancer leda till irreversibla effekter. Patientens livslängd beror på hennes medvetenhet: ju mer hon vet om sjukdomen, ju tidigare kommer hon att märka de negativa processerna i hennes kropp. I detta fall fokuserar läkare på faktorer som kan leda till bildandet av en tumör. För det första är det en kvinnas livsstil. Barnlösa damer i äldre ålder, eller de som först blev gravida efter 30 år, har unga damer som har frekventa kontakter med en strålkälla som är benägna att äta feta livsmedel, risk att bli sjuka. Tumören hotar patienter äldre än 40 år som är genetiskt utsatta för sjukdomen, liksom de som har börjat sin tid tidigt (före 12 års ålder) och senare kom över klimakteriet.

För det andra påverkar hälsonivån bildandet av en tumör. Patienter med höga nivåer av östrogen i blodet, metaboliska störningar, fetma, endokrinologiska problem och sköldkörtelsjukdomar är mottagliga för cancer. Under överinseende av en läkare ska vara kvinnor som har haft genitala och bröstcancer, liksom de som tar oralt preventivmedel, vilka har förändringar i bröstet.

Andra skäl

En bröstcancersjukdom förekommer inte bara. Det kan föregås av en rad olika patologiska processer i vävnaderna. Till exempel bildandet av foci av fibrocystisk mastopati på grund av upprepad dishormonal hyperplasi. Deras anledningar är följande: alla samma endokrina störningar som utvecklas efter uppskjutna aborter, bröstförstoringsoperationer, sjukdomar i bilagorna och felaktig utfodring av det nyfödda barnet.

Tyvärr är risken att "tjäna" sjukdomen direkt proportionell mot bröstets storlek. Ju större bysten är, desto närmare behöver du övervaka sitt tillstånd. Anatomiska abnormiteter bidrar också till utvecklingen av cancer, som bildades även när kvinnan var ett embryo och var i livmodern. Vi talar om närvaron av ytterligare lobar av körtelvävnad, medfödd eller genetisk benägenhet för godartade tumörer - fibroadenom. Alla dessa strukturer måste avlägsnas kirurgiskt, eftersom de är svåra att särskilja från den begynnande cancer.

Det är sorgligt, men vanligtvis i de sena stadierna av damerna märker bröstcancer. Symtom och tecken manifesterar sig på olika sätt. Huvudet är en tätning som kan kännas i bröstet under palpation. Det är inte nödvändigtvis en illamående bildning, men ett besök på kliniken kommer inte att vara överflödigt. Lokalisering av tumörer kan vara olika: både i vänster och i höger bröst. I endast 2,5% av fallen observeras bilaterala kräftor: noden i den andra bröstkörteln kan vara både en oberoende bildning och metastasering. Hos hälften av patienterna, kan cancer "liknar" att placeras på utsidan närmare axillärhålan.

Bröstcancer, symptomen och tecken på vilka i svaga former av sjukdomen inte uppträder, i tredje etappen är kvinnan oroad över täta formationer. De gör inte ont, men de skapar obehag: när de växer in i bröstväggen blir de hårda som en sten och själva bysten blir ofta en fast staty. Om huden påverkas, är sjukdomen märkbar för det blotta ögat: hudens hud är deformerad och drar bröstvårtan. Från det kan det gå blodig eller vitaktig urladdning. När lymfkörtlar påverkas ökar de och skapar obehag i underarmsområdet.

Atypiska typer av cancer

Vanligtvis har graviditet 3 bröstcancer, livslängden under vilken beror på kvinnans och en doktors behöriga åtgärder, flera olika sorter. Förutom den vanliga kliniska bilden som beskrivits ovan kan tumören ta ovanliga atypiska former:

 1. Mastitliknande cancer. Det kännetecknas av en snabb ström, bröstsårhet, dess ökning. Huden är röd, varm vid beröring, spänd och spänd. Sjukdomen ligner mycket på mastit, så de tragiska misstagen i diagnosen finns ofta.
 2. Rozhistopodobnaya form. Det finns rodnad av bustens hud, som sprider sig långt bortom dess gränser och har skarpa, skarpa kanter. En kvinna kan plötsligt stiga i temperatur. Tumören är lätt förvirrad med vanliga erysipelas.
 3. Kräftdjurscancer. Mycket farlig form. Förekommer på grund av infiltration i hudskavorna och lymfkörtlarna, vilket leder till nodulära täta formationer. Manifierad i form av ett skal som täcker det mesta av bröstet.
 4. Cancer Paget. Fångar bröstvårtan: det skäller av, utsöndrar vätska. Ofta tas det för eksem. Om den lämnas obehandlad tränger kraven djupet av vävnaden och bildar en malaktig nod där.

Alla dessa former är inte som vanlig cancer. Men för en erfaren specialist att diagnostisera en viss typ av sjukdom blir det inte svårt.

Vad händer i kroppen?

Bröstcancer hos kvinnor, enligt den histologiska strukturen, hänför sig till adenokarcinom eller den så kallade fasta formen av sjukdomen med många övergångsformer. Tumörer är lobulära och duktala, beroende på konturer och fördelning. Det är värt att veta att förutom vanliga maligna tumörer kan icke-epitella typer av cancer, såsom sarkom, inträffa i bröstet. Det händer ganska sällan - endast i 1% av fallen. Deras diagnos och behandling liknar en vanlig tumör.

Bröstcancer kan delas in i två typer beroende på närvaron eller frånvaron av ett visst tillstånd av östrogenreceptorer (ERC). Det kan dramatiskt förändra sjukdomsförloppet, det beror ofta på den strategin för terapi som läkaren väljer. De tumörer som har ERC är mer karakteristiska för klimakteriet. Detsamma gäller för ett större antal primära cancerformer - cirka 70%. ERC-negativa maligna tumörer är vanligare hos tjejer före klimakteriet.

Dessa är mycket farliga för hälso- och livsutbildning, som ofta finns i sjukdomens sista etapper, när en kvinna diagnostiseras med bröstcancer. Metastaser - samma tumörceller som med hjälp av lymfflödet (och det är väldigt utvecklat i bröstvävnaden) bärs till lymfkörtlarna. Primära maligna tumörer påverkar främst kroppens axillära, abnapularis och subklaviska områden. Därefter kryper metastaser till nacken, det andra bröstet och området runt det. Ibland uppvisar metastaser tidigare än själva cancer upptäcktes. I det här fallet är det nödvändigt att omedelbart genomföra alla undersökningar för att utesluta cancerskador i bröstet.

På ett hematogent sätt - genom cirkulationssystemet - kommer metastaser in i andra organ, där de börjar parasitera. De är vanligtvis placerade i hjärnan, lever, lungor, pleura, benvävnad. Om skelettstrukturerna är anslutna, kommer de sannolikt att "bosätta sig" i bäckenregionen, på skalle, ryggrad, revben, lårben och humerala ben. I det här fallet kommer kvinnan att känna värkande smärta, som lätt förväxlas med sjukdomar i muskuloskeletala systemet. I framtiden kommer de att bli smärtsamma, skarpa och outhärdliga, om du inte behandlar deras grundorsak - cancer.

diagnostik

Bröstcancerterapier kan vara ganska framgångsrika om sjukdomen bara har börjat utvecklas. I andra fall tycks du oftare till mer aggressiva behandlingar. Men innan du bestämmer dig om möjliga sätt måste läkaren göra rätt diagnos. Han måste bekräfta eller debunkera antagandet om cancer och bestämma också vilken typ av tumör han har att göra med. Dessutom bestämmer doktorn sjukdomen och läget för utbildningen. Diagnostiska metoder inkluderar: ultraljud, MRI (magnetisk resonansbehandling) och mammografi - röntgenröntgen.

Dessutom erbjuds kvinnor en biopsi - en histologisk analys av den drabbade vävnaden. Förfarandet är smärtsamt, så det utförs med lokalbedövning på poliklinisk basis. Dessutom hänvisas patienten till en ultraljud i bukorganen, en radioisotopprovning av ryggraden och en röntgen av lungorna. Dessutom måste du vidarebefordra alla allmänna test och ge en digital undersökning av lymfkörtlarna.

Det beror på tumörens storlek och typ, förekomsten av metastaser. Om en kvinna har bröstcancer för sent, kommer operationen vara oundviklig. Detta gäller för tredje och fjärde stadiet av sjukdomen. Till att börja med kommer tumören att försökas "döda" med hjälp av kemoterapi eller hormonbehandling. Att helt och hållet bli av med den maligna bildningen kommer inte att lyckas, men du kan göra den operativ och uppnå en minskning i storlek. När det gäller själva kirurgiska ingreppet försöker läkare fullständigt skära ut tumör och sjuka lymfkörtlar. Arbetsvolymen kan vara olika: beroende på utbildningens storlek. Ibland måste du skära en hel bröstkorg.

Efter operationen är bröstcancer ordinerad strålbehandling. Målet är att undvika återfall. Under de första 5 åren efter ingreppet måste du regelbundet besöka en onkolog - en gång i kvartalet. Han bedömer effektiviteten av behandlingen och övervakar patientens tillstånd. En kvinna kan ordineras medicinering, vilket innebär användning av en läkemedelsförlopp.

En tumör är inte alltid dödlig. Om en bröstcancer i grader 3 upptäcks i tid kan livslängden öka avsevärt. Ett positivt utfallsproblem bidrar också till läkarens läskunnighet och frånvaron av metastaser. Tyvärr, om sjukdomen försummas, kommer patienten att leva bara tre år. När det gäller de tidiga stadierna är femårsöverlevnaden 90%.

För att inte föra sjukdomen till ett sådant hotande tillstånd är det tillräckligt att observera förebyggande åtgärder. Först, även när hon var ung, bör hon ta hand om sin hälsa: ha inte aborter, föda barn i tid, amma dem ordentligt och äta också rätt, hålla ett balanserat dagschema och spela sport. För det andra, efter 30 år måste du ständigt undersöka ditt bröstkorg: känna det och leta efter misstänkta sälar. För det tredje behövs ett systematiskt samråd med en specialist och genomgången av mammografi: efter 40 år - en gång per år. Att förebygga sjukdom är alltid lättare. Kom ihåg detta och var frisk.

7 kroppsdelar som inte bör röras Tänk på din kropp som ett tempel: du kan använda det, men det finns några heliga platser som inte kan röras. Studier visar.

De 15 symtom på cancer som kvinnor oftast ignorerar Många tecken på cancer liknar symtomen på andra sjukdomar eller tillstånd, så de ignoreras ofta. Var uppmärksam på din kropp. Om du märker det.

Varför är några barn födda med "en ängels kyss"? Änglar, som vi alla vet, är vänliga mot människor och deras hälsa. Om ditt barn har en så kallad ängelkus, så är du inte.

Charlie Gard dog en vecka före sin första födelsedag Charlie Gard, ett obotligt barn, om vilket hela världen pratar, dog 28 juli, en vecka före sin första födelsedag.

Oförlåtliga misstag i filmer som du förmodligen aldrig har märkt. Det är troligen mycket få människor som inte skulle vilja titta på filmer. Men även i den bästa filmen finns det fel som tittaren kanske märker.

Varför behöver jag en liten ficka på jeans? Alla vet att det finns en liten ficka på jeans, men få människor undrade varför han kanske behövdes. Intressant var det ursprungligen en plats för xp.

Livslängd med lungcancer steg 3

Bland cancerpatiologier förekommer lungcancerstadiet 3 i 40% av fallen, men det är svårt att säga exakt hur mycket de lever. Lungcancer är en malign degenerering av lungepitelvävnader, den tredje graden anses vara särskilt farlig och svår att behandla. Konsekvensen av detta är svårigheten med luftbytesprocessen. Sjukdomen är särskilt allvarlig, andelen dödsfall är mycket stor.

Oftast diagnostiseras cancer i den tredje graden hos rökare män över femtio år gammal. Tyvärr har de senaste åren fall av diagnoser av patologi vid tidigare ålder, även hos kvinnor.

Karaktäristiska funktioner

Sannolikheten för fullständig återhämtning i närvaro av en diagnos av lungcancer steg 3 är extremt liten. Mycket beror på aktualiteten att diagnostisera sjukdomsstadiet. Den tredje etappen av lungcancer kännetecknas av följande indikatorer

 • En tumör som mäter mer än sex centimeter, i vissa fall överförd till nästa lunglobe
 • Överlappning av lumen av de stora bronkierna
 • Förekomsten av metastaser i alla organ nära lungorna
 • Paratrakealt lymfkörtlar

Sjukdomen kan vara helt asymptomatisk under lång tid, detekteringen av patologi uppträder i sådana fall under en planerad fluorografi. Om du börjar behandla utan att vänta på att kliniska symptom börjar, är sannolikheten för ett positivt resultat av behandlingen störst.

Brist på behandling i närvaro av svåra symptom i mer än tre månader leder till en snabb dödsfall i 75% av fallen.

Symptom på tredje etappen cancer

 • Regelbunden agoniserande hosta
 • Separering av purulenta massor med blodpartiklar
 • Allvarlig andfåddhet som uppstår även med minimal fysisk ansträngning
 • Frekvent ökning av kroppstemperaturen, som inte är förknippad med förekomsten av virusinfektioner
 • När du andas in och andas upp ser du svåra smärtor som i slutändan blir outhärdliga.

Vid cancerfas 3 och 4 observeras lungblödning. Tumören sprider sig till stora kärl, det finns en hosta med ett stort antal blödningar. Om tumören pressar de närliggande organen, kan det vara svullnad i benen och smärta i lederna.

Diagnostiska metoder

De flesta fallen diagnostiseras under en årlig röntgenundersökning. Om läkaren märker förändringar i lungorna på bilden, är det nödvändigt att genomföra en serie studier som tydligast kommer att identifiera orsaken till de funna patologierna.

Först av allt skickas patienten för röntgenundersökning. I närvaro av cancer i tredje graden på bilden syns tydliga befintliga tumörer och förstorade lymfkörtlar. Förekomsten av en sjukdom kan också indikeras med en organsvakt.

Om mörka fläckar är synliga på bilden, föreskrivs patienten en studie med beräknad tomografi. Med denna metod kan du överväga enskilda delar av lungan och göra en mer noggrann diagnos. När en tredjestegs-tumör detekteras utförs bronkoskopi - proceduren för att ta ett prov av tumören för analys.

De senaste diagnostiska metoderna låter dig se patologin i det tredje utvecklingsstadiet. Kostnaden för sådan forskning är ganska hög, och ändå är den mycket lägre än kostnaden för cancerbehandling. Det finns flera avancerade diagnostiktekniker.

 • Metod för flerskikts spiral tomografi. Ett datorsystem utför en studie av bröstet om några sekunder, bestämmer närvaron och positionen av tumörer med en diameter på mindre än 1 mm, större tumörer ses tydligt.
 • Positronutsläppsforskningsmetod. Skillnader i överkänslighet mot förekomsten av cancer i tredje graden. I kombination med beräknad tomografi är diagnosens noggrannhet 90% eller mer.

Förväntad livslängd med cancer grad 3

På många sätt beror cancercellernas aggressivitet på tumörens histologiska struktur. Avskilja småcellsformer och icke-småcellsformer. Dessutom klassificeras sjukdomen i den tredje graden i steg 3A och 3B.

 1. Steg 3A inträffar när det finns en tumör som är 7 cm eller mer i storlek, det finns metastaser i lymfkörtlarna och luftstrupen. Inom 5 år överlever ca 20% av patienterna.
 2. Cancer typ 3B kännetecknas av nedsatt funktion av hjärtmuskeln. I detta fall är andelen överlevnad endast 8 - 10%.
 3. Småcellscancer är den mest allvarliga sjukdomsformen, förekommer hos 15% av patienterna, som oftast missbrukar nikotin. Denna patologi präglas av snabb metastas och en kort historia. Vid den tredje fasen av cancer av denna typ överlever endast 9%.
 4. Lungcancer i små celler finns oftast i avancerade stadier. Detta beror på den långsiktiga asymptomatiska banan av sjukdomen. Svåra symptom uppträder i ouppnåelige steg. Prognosen i detta fall är en besvikelse, för endast fem år efter diagnosen har överlevt, bara 17% av patienterna överlever.

Hittills lär 60-80% av patienterna sin diagnos vid steg 3 och 4. Kirurgiska ingrepp i dessa fall är praktiskt taget ineffektivt, eftersom metastaser har spridit sig till angränsande organ.

Tredje etappen av lungcancerbehandlingar

Följande metoder för behandling av patologi används traditionellt:

 • Avlägsnande av tumören genom kirurgisk ingrepp;
 • Strålbehandling - effekter på tumören av speciella typer av hård strålning;
 • Kemoterapi - tillväxten av cancerceller blockeras av kemiska föreningar administrerade intravenöst.

Lungcancer är en allvarlig sjukdom som dödar tusentals människor varje år.

Det finns inget definitivt svar på hur många människor lever med lungcancer i tredje etappen. Allt beror på sjukdomsutvecklingen, de behandlade metoderna och kroppens tillstånd.

Vi kommer vara mycket tacksamma om du delar
henne i sociala nätverk

Vi rekommenderar andra artiklar.

 • Livslängd med lungcancer 4 grader och.
 • Livslängd med melanomstadiet 4
 • Livslängd med lungcancer i olika steg
 • Förväntad livslängd för lungcancer 2 grader
 • De sista månaderna av hans liv och dödsfallet hos en cancerpatient låg ner.
 • Bröstcancer grad 3: hur lång tid är det?
 • Patientens liv med metastaser i.
 • Hur gör olika stadier av lungcancer
 • Lungadetokarcinom och prognos för livet
 • Patientens liv med benmetastaser
 • Metastaser i benen. Kan de botas?
 • Metastaser i hjärnan och deras symtom, behandlingsmetoder och prognoser

Om Oss

Onkologiska processer i tarmarna är oftare rektum och tjocktarmen. Ett av alternativen för förebyggande kan vara behandling av tarmcancer med folkmedicin. Tillsammans med kirurgiska åtgärder är det möjligt att använda komplex och konservativ örtmedicin.

Populära Kategorier