Storleken på livmoderfibrer för kirurgi

Myoma är en godartad tumör, men om den är stor är komplikationerna mycket allvarliga. Underlivet ökar, under graviditeten störs livmoderns form, hålrummets volym minskar. Eventuell överlappning av livmoderhalsen. De fysiologiska processer som förekommer i reproduktionssystemet försämras. Den allmänna hälsan för en kvinna försämras. Vid val av behandlingsmetod beaktas olika faktorer, den mest pålitliga och mjuka metoden är vald. Beräkning av fibroids storlek är viktigt, eftersom det måste finnas goda skäl till operationen.

Typer av fibroids

Neoplasmen härstammar i livmoderns muskelvävnad, som gradvis ökar i storlek på grund av onormal celldelning. Till skillnad från en malign tumör sprider inte fibroids till andra organ, det ökar mycket långsammare. Ursprungligen utvecklas cellerna abnormt endast i muskelvävnaden, och sedan går tumören bortom sina gränser. Beroende på den riktning där den växer utmärks följande typer av fibroids:

 1. Submukös - det bildas i djupet av muskelskiktet (myometrium), stiger mot slemhinnan i livmodern, är det därför kallas "submucosa".
 2. Subserous (podbryushinnye) mynnar i den yttre muskelskiktet växer mot serosa separera uterus från peritonealhålan. Noder kan ha en bred bas eller ett tunt ben.
 3. Interstitiell (intramuskulär) - utvecklas mitt i muskelskiktet, utan att gå utöver det.

Vid bedömningen av svårighetsgraden av tumören och välja en metod för behandling specialister tar hänsyn till sin plats. I de flesta fall, är fibroids belägna i kroppen av livmodern (korporalen typ), men ibland i nacken (cervikala fibroids).

En tumör är singel eller flera, i form av flera noder. För en specialist som väljer en metod för behandling, är livmoderfibrer av stor betydelse.

Hur bestäms storlekarna

En växande tumör sträcker livmodern, vilket leder till en gradvis ökning i buken (som dess tillväxt under graviditeten). Enligt vilken veckas graviditet motsvarar bukets storlek beräknas storleken på fibroids.

Den exakta storleken av tumören i centimeter kan bestämmas av ultraljud. På så sätt erhålls även en myom som är mindre än 1 cm i storlek. Ultrasonografi utförs antingen genom bukhålets främre vägg eller genom vagina. Detta gör att du kan identifiera och mäta myomen på vilken plats och storlek som helst.

I komplicerade fall där tumören är liten, t ex mellan knippena, metoden för hysterography (röntgen kavitet med införandet av kontrastvätska). Att undersöka fibroids och utvärdera dess storlek används också hysteroskopi (undersökning med ett endoskop införs i livmodern genom slidan), diagnostisk laparoskopi (optisk anordning är införd i livmoderkaviteten genom en punktering i den främre väggen av bukhinnan) och MRI.

Alla myomatiska noder, beroende på deras storlek, är indelade i tre kategorier:

kategori

Tumörens diameter

Överensstämmelse med underlivets storlek under graviditeten

12-15 veckor och mer

Ibland når livmodern fibroids den storlek i vilken magen är, som i den 37: e gravidveckan.

Förutom storlek beaktas även tumörtillväxten. Det antas att tumören växer snabbt om storleken ökar med 2-2,5 cm (eller 5-6 veckor) per år. Således uppskattas tillväxten av små och medelstora myomer. Om de är små och växer långsamt, är konservativ behandling möjlig. För storlekar större än 8 cm (eller 15 veckor) avlägsnas noder.

Förutom tumörens storlek och utvecklingshastigheten beaktas svårighetsgraden av symtomen, kvinnans ålder och hennes avsikt att få barn vid inskrivning av behandling.

Risken för stora fibroider

Det finns okomplicerade och komplicerade former av sjukdomen. Möjliga komplikationer är:

 • nekros av myomoden - ett akut smärtsamt tillstånd där torsion av benen uppstår, försämrad blodtillförsel till fibroiderna;
 • bildandet av cystiska hålrum (hotet av purulenta inflammatoriska processer);
 • klämning av fartyg och närliggande organ
 • malign återfödelse (i sarkom).

Fibroids kan nå en diameter på 25 cm. En stor tumör belägen utanför, på den främre väggen av livmodern, urinblåsan kompresser, vilket resulterar i svårighet att urinera, eller omvänt, kan orsaka inkontinens. Dessutom kan det finnas fistlar som förbinder livmodern och urinblåsan.

Om en stor fibroid är belägen på livmoderns bakre yta blir tarmförflyttningen svår och förstoppning uppstår.

En stor knutpunkt kan klämma in i den nedre vena cavaen, vilket gör det svårt för blod att flytta från underkroppen till hjärtat. I det här fallet har kvinnan andfåddhet och hjärtklappning även i vila. I närvaro av många medelstora och stora noder (myomatos) finns det konstant livmoderblödning, inte förknippad med menstruation. Detta leder till anemi.

Video: Komplikationer med stora noder. När och hur utförs kirurgisk borttagning?

När en kirurgisk behandling används

Kirurgi för livmoder- myom är en obligatorisk i de fall där det är dess snabba tillväxt - upp till 2 cm (4 veckor) i diameter under ett år, och om tumören har ett ben och det finns en risk för vridning.

Den absoluta indikationen för kirurgisk avlägsnande av fibroids är utseendet av livmoderblödning i kvinnan och svår anemi. Detta är möjligt på grund av brott mot muskelens elasticitet under utvecklingen av stora myomatiska noder i det, försämring av kontraktiliteten.

Fibroids måste tas bort operativt om det orsakar infertilitet eller missfall. Operationen ordineras också om en kvinna har svår smärta i buken, rektum, urinblåsa, eftersom de pressas, störs blodcirkulationen.

Video: Behandling av fibroids med hjälp av hysterektomi och uterusartär embolisering

Vilken typ av verksamhet finns

Vid val av en metod för operationen är storleken på livmoderfibroiderna och dess lokalisering av största vikt. I varje fall beslutar läkaren hur man tar bort tumören, möjligheten att bevara organ och menstruationsfunktion.

myomectomy

Detta är en operation där endast en tumör avlägsnas, livmodern bevaras. Oftast används denna metod för att behandla kvinnor under 40 år som vill behålla förmågan att få barn.

Avlägsnande av tumören utförs på olika sätt.

Laparotomi är borttagandet av fibroids, som ligger djupt i muskelvävnaden eller under ytan av livmodern genom att skära buken ovanför puben. Tumningen av tumören utförs. Risken för infektion och förekomsten av komplikationer är minimal. Denna metod är särskilt effektiv när det finns många noder, det finns en större sannolikhet för skador på stora fartyg. Det är mycket lättare att förhindra blödning under öppen operation. Dessutom kan avlägsnandet av myomoderna ske snabbt.

Laparoskopi - avlägsnande av fibroids genom 3 små öppningar i buken med optiska instrument. Koldioxid införs preliminärt i livmodern för att skapa förutsättningar för mer fri manipulation av instrumenten och för att undvika nedskärningar. Bilden visas på skärmen, vilket gör att du kan styra processen.

Fördelen med metoden är att såret läker snabbt, operationen är liten, det finns ingen söm efter det. Det utförs under generell anestesi. Nackdelen är att den minsta sannolikheten för inre nedskärningar fortfarande existerar, så kvinnan är under överinseende av läkare i 3-4 dagar. Ibland, om myomoden är placerad på baksidan eller sidan av livmoderns yttre yta, avlägsnas den genom en punktering i slidanas bakre vägg.

Tillägg: Om det behövs kan denna metod ta bort stora myomoder i gravida kvinnor. I detta fall är fostret inte skadat, graviditeten fortsätter normalt.

Hysteroskopisk myomektomi. En metod som används för att avlägsna fibroids i själva håligheten. Det utförs med hjälp av ett optiskt instrument (resektoskop) genom slidan. Metoden används inte när en kvinna har inflammatoriska sjukdomar hos könsorganen eller livmoderhalsfel.

hysterektomi

Avlägsnande av livmodern helt eller med bevarande av livmoderhalsen. En sådan operation utförs i de mest allvarliga fallen, när det finns många stora noder, upptar myoma hela hålan, det är svår blödning. Samtidigt är halten hemoglobin kritiskt låg, sannolikheten för tumördegenerering i sarkom är hög. Ofta utförs sådana operationer för kvinnor efter 45 år.

Livmodern avlägsnas på flera sätt: genom ett snitt i underlivet, genom punkteringar i bukväggen (laparoskopisk metod), genom slidan. Efter operationen kan menstruation inte vara en kvinna. Men om äggstockarna inte avlägsnas, kan de återstående symtomen på klimakteriet vara frånvarande. Möjligheten till sexliv efter operationen förblir.

Video: Uterus-Behållande Myomavlägsnande Metoder

Minimalt invasiv behandling av fibroider

Vid behandling av fibroids med dessa metoder krävs inga nedskärningar eller punkteringar.

Uterinarterieembolisering. Metoden består i det faktum att genom ljumskartären via en kateter till behållarna fibroids summerade "plugg" av plast eller gelatin, vilka överlappar blodflödet. På grund av brist på näring minskar tumören successivt. Förfarandet utförs under lokalbedövning.

FUS-ablation (fokuserad ultraljud). Avlägsnande av myoma noder utförs med användning av ett riktnings-ultraljudsflöde, vilket medför upphettning och indunstning av noder belägna i muskeln. Processen övervakas med användning av en magnetisk resonansbildare. Det kräver ingen anestesi, livmoderns funktioner är fullt bevarade. Metoden är effektiv även i närvaro av stora noder.

Video: Förångning av fibroider med användning av FUS-ablation

Möjligheten till graviditet i myom

Stora fibroids (mer än 15 veckor) orsakar infertilitet om de överlappar rören eller nacken, vilket skapar hinder i spermiernas väg. Om det finns noder som inte är större än 3 cm i diameter (det vill säga mindre än 8 veckor), är graviditeten möjlig. Om noderna inte ökar påverkar deras existens inte graviditeten och fostrets utveckling. Komplikationer uppstår när en tumör växer i livmodern, fyller den, vilket gör det svårt för fostret att utvecklas. Ofta slutar det i missfall.

Ibland, om fostret redan är tillräckligt stort och börjar uppleva brist på näring på grund av trycket av fibroiderna på kärlen, utförs en kejsarsektion och efterföljande borttagning av livmodern. En kejsarsnitt måste göras även om myom uppstår i livmoderhalsen eller överlappar det.

Kirurgisk behandling av livmoderfibrer

Uterin fibroids - en godartad tumörprocess. Basen av tumören är muskel- och bindvävsfibrer. Ganska frekvent patologi, detekterad från 30 år och äldre. Omkring en fjärdedel av kvinnor efter 30 år har fibroids.

orsaker till

Moderna mediciner förklarar orsaken till fibroids brott mot hormonella interaktioner i kroppen. Detektion av en tumör åtföljs ofta av tydliga tecken på hormonell obalans: övervikt och andra metaboliska störningar, leverdysfunktion, äggstockarnas cystiska och tumörtransformationer, detekteras andra manifestationer av existerande metaboliska störningar.

Tillväxtegenskaper

Initialt uppstår en tumörnod mellan myometriella muskelfibrer - intermuskulärt. Dess ytterligare egenskaper beror på tillväxtriktningen. urskiljas:

 1. Fibroids växer i interstitium - sträcker sig in i tjockleken på kroppens vägg.
 2. Subserously lokaliserad - tumörtillväxt sker i bukhålighetens riktning, till det yttre serösa membranet.
 3. Submucosa (submucous) - växer direkt under slemhinnan inuti livmodern.

På plats finns det:

 • Kroppsfibrer är det största antalet fall.
 • Myomas av livmoderhalsen - upp till 5% av fallen.

Tumören separeras alltid från de omgivande vävnaderna med en bindvävskapsel, vilket är en av de utmärkande dragen hos en godartad tumör från en malign.

Myomas skiljer sig i densitet, storlek, rörlighet, vilket beror på antalet kärl som matar det, antalet bindvävsfibrer i det.

En ganska frekvent manifestation är lesionens flera natur, i cirka 80% av fallen är det inte en enda formation som bestäms, men en mängd myomoder i olika storlekar och texturer.

De submukosa noderna har antingen en bred bas som är tätt förbunden med livmodern, eller ett "ben" som står högt ovanför slemhinnan, vilket säkerställer rörelsen hos nodalbildningen.

klinik

Utseendet av fibroids är karakteristiskt för den fertila åldern. Ofta små tumörer, har inga symtom, menar inte menstruationsfunktion.

Tumörtillväxt karaktäriseras av en långsam kurs. Fibrerna växer som regel över åren. Intensiv ökning i storlek, snabba kliniska manifestationer är alarmerande i förhållande till bildningens eventuella malignitet.

De viktigaste symptomen som uppenbarar fibroids är:

 • Utseendet på blödning och kraftig blödning mellan menstruationscyklerna.
 • Smärtan som orsakas av trycket av växande noder på intilliggande organ.
 • Riklig, långvarig menstruationsblödning - på grund av en ökning i livmoderns storlek, ett brott mot dess kontraktil förmåga.
 • Utveckling av anemi på grund av kronisk blodförlust.
 • Dysfunktion av urinering under tillväxt, tryck av en tumör på blåsans vägg.
 • Bröstkorgsbrott med tryck på ändtarvets vägg.
 • Storformiga tumörformationer kan störa urinflödet genom urinledarna och orsaka nedsatt njurfunktion.
 • När blodtillförseln till tumörplatsen störs, är dess näring störd, dystrofa och nekrotiska förändringar uppträder i den. Denna patologiska process åtföljs av en uttalad inflammatorisk reaktion, akut smärta i underlivet, hypertermi och inflammatoriska förändringar i blodprov.
 • Infertilitet och missfall är ofta konsekvenserna av utseende, tillväxt av noder.

Diagnostiska åtgärder

Det är vanligtvis inte svårt att diagnostisera livmodermomomen. Den obligatoriska listan över studier omfattar:

 • Historia, patientens huvudsakliga klagomål.
 • Standard gynekologisk undersökning.
 • Sonografisk studie av bäckenet gör det möjligt att visualisera ytterligare formationer av kaviteten i det utvidgade livmodern.
 • I fall av stora storlekar av myomer som består av enskilda noder som sammanfogar, bildar en bisarr form, används MR, liten bäcken MRI vid svårigheter för att bestämma var tumören härstammar från.
 • För en differentialdiagnos med en malign lesion visas separat curettage och hysteroskopi.

behandling

Kvinnor som diagnostiseras med fibroider är föremål för uppföljningskontroll av en gynekolog. Det finns två huvudsakliga behandlingsmetoder:

 1. Läkemedelsbehandling. För detta ändamål föreskrivs hormonella droger för att minska tumörvolymen, vilket minskar livmoderns storlek. Prescribe droger med hemostatisk effekt, komplexa järnpreparat för behandling av anemi, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel för lindring av smärta.
 2. Kirurgisk behandlingsstadium. Det är möjligt att utföra operationen genom ett abdominal snitt - en laparotomi eller en mindre invasiv operation - laparoskopi används. Andra mini-invasiva moderna tekniker används också aktivt.

Indikationer för operation

Vi kommer att försöka lista ut hur stor uterusfibrerna gör kirurgi, vilka kriterier är det för att bestämma metoder och metoder för behandling som föreskrivs. De flesta patienter med en etablerad diagnos av fibroider indikerade kirurgisk behandling. Med livmodermomens dimensioner för operation är inte alltid av grundläggande betydelse.

Indikationer för planerat kirurgiskt ingrepp är:

 • Upprepad blödning som leder till en signifikant minskning av blodets hemoglobinnivå.
 • Ofta återkommande smärta, förvärra livskvaliteten hos en kvinna.
 • Försvagad funktion hos närliggande organ, beroende på den stora volymen av livmodern, tumörtillväxt.
 • Förekomsten av submukösa fibroider.
 • Storleken på det utvidgade livmodern mer än 12 veckor, snabb tumörtillväxt (mer än 4 veckor per år av observation).
 • Den fortsatta tillväxten av fibroids efter klimakteriet.
 • Tumören ligger låg i nacken, den så kallade nascentnoden.
 • Infertilitet orsakad av närvaro av en tumör.

Planerat ingripande genomförs på ett specialiserat sjukhus under 5-12 dagar av cykeln.

Indikationer för akut kirurgi:

 • Plötslig födelse av en submukosal nod och risken för att den trofiska tumören bryts.
 • Degenerativa förändringar av myom i samband med akut undernäring av tumören.

Transaktionsvolymer

För närvarande används inte bara kirurgi, åtföljd av borttagning av hela organet, utan även organ-bevarande kirurgiska ingrepp, mini-invasiva tekniker. För val av kirurgiska metoder för fibroider är utbildningens storlek viktig. Beakta de typer av kirurgiska ingrepp som används i gynekologi för behandling av denna patologi.

Avlägsnande av livmodern

Hysterektomi är den enda radikala behandlingen som leder till botemedel.

Indikationerna för att utföra en sådan operation är:

 • Förekomsten av flera stora storlekar (mer än 20 veckor) livmoderfibroider.
 • Enkla livmoderfibrer med stora storlekar (mer än 20 veckor).
 • Utförd reproduktiv funktion, postmenopausala period.

Den vanligaste användningen är total hysterektomi - avlägsnande av livmodern tillsammans med nacken. I avsaknad av patologi i livmoderhalsen är en operation i mängden supravaginal amputation av livmoderkroppen motiverad när den supravaginala delen av livmoderhalsen är kvar. Man tror att möjligheten till återfall i den vänstra delen av livmoderhalsen är ungefär 10-12% och teorin om att total borttagning av livmodern leder till en försämring av patienternas livskvalitet jämfört med supravaginala amputationer har ingen grund.

Fördelen är den laparoskopiska metoden för att avlägsna tumören, men fibroider som är större än 20 veckor avlägsnas företrädesvis, vilket gör ett laparotomiskt snitt.

myomectomy

Avser organbesparande kirurgi. Huvudkriterierna för att välja funktionen för den angivna volymen är:

 1. Ung kvinna ålder.
 2. En långvarig önskan hos en kvinna att bevara reproduktiv funktion.
 3. Tillgänglighet av tekniska möjligheter, med hänsyn till resultaten från undersökningen.
 4. Infertilitet, vanliga missfall, på grund av närvaron av en tumör.

Du bör veta att med en så stor kirurgi är risken för återfall av tumör ganska hög. Så, med flera myomer, är sannolikheten för återfall upp till 50%.

Valet av kirurgisk tillgång för myomektomi beror på naturen av tillväxten av nodalbildningen:

 • Med tumörens submukosala placering, som inte överskrider storleken i millimeter upp till 50-60 mm, föredras den hysteroskopiska metoden för avlägsnande.
 • Med interstitiella, subserösa fibroider används storleken av en enda nodulär bild upp till 20 veckor, laparoskopisk borttagning.
 • När fibroiderna är placerade i livmoderhalsens vaginala del avlägsnas de växande och födda noderna genom vaginal åtkomst.

Röntgenoperation

Embolisering av livmoderarterier är en modern alternativ metod för framgångsrik behandling av livmodermomier. Huvudindikationerna för att utföra ett sådant förfarande är kvinnans ihärdiga lust att bevara reproduktiv funktion, kategorisk vägran av operation, hormonbehandling.

 • Det utförs under lokalbedövning.
 • Kräver inte en lång vistelse på sjukhuset, en lång återhämtningsperiod, har ingen betydande inverkan på förmågan att arbeta.
 • Effektivt eliminerar symtomen på fibroider.
 • Graviditet.
 • En rimlig misstanke om förekomsten av livmodercancer.
 • Inflammatoriska sjukdomar i reproduktiva sfären.
 • Förekomsten av en allergisk reaktion på droger införda i blodet.
 • Förekomsten av allvarliga comorbiditeter, vaskulära missbildningar.

Det utförs permanent. Förfarandet föregås av en fullständig undersökning av kvinnan, inkluderande arteriografi hos bäckenorganen, så att hon kan embolisera livmoderna.

Kärnan i metoden är att administrera livmoderarterierna en speciell emboliserande substans som stoppar blodflödet i kärl som matar tumören, vilket inte bara medför en minskning av myomnodernas storlek och ibland även bidrar till deras omvändning.

MRgFUS-teknik

En ganska ny modern mini-invasiv metod för att avlägsna myomoduler kan faktiskt motsvara det ideala begreppet kirurgiskt ingrepp.

För den här metoden används en särskild installation. Kärnan i metoden ligger i effekten av ultraljud på myomoderna under kontroll av MR-tomografen. Med denna avlägsnandemetod förstörs bara de patologiska foci i livmodern, medan de omgivande vävnaderna inte utsätts för de skadliga effekterna.

Metodens effektivitet är upp till 90%.

Indikationerna för att utföra denna teknik är:

 1. Förekomsten av symtom på fibroider.
 2. Patientens önskan att utföra organsvarande kirurgi och förekomsten av objektiva möjligheter för en sådan operation.
 3. Frånvaron av kontraindikationer för MR.
 • Graviditet.
 • Akuta inflammatoriska sjukdomar i livmodern, livmoderhalsen, äggstockarna.
 • Kontraindikationer för att utföra organbesparande operation.
 • Allvarlig samtidig patologi, en period av förvärring av kroniska sjukdomar.

Postoperativ period

I den postoperativa perioden bör patienter som har genomgått total eller subtotal hysterektomi respekteras under 6-8 veckor.

Samtidigt, efter supravaginal amputation av livmodern, är uppföljning och övervakning av tillståndet i vänster livmoderhals nödvändigt.

Efter utförd myomektomi och andra organbevarande invasiva manipuleringar av sexuell vila rekommenderas att hålla sig i ca 6 veckor, graviditet är möjlig inte tidigare än 6 månader efter snittet och med ett stort djup av skador på livmodern efter myomektomi - inte tidigare än 1 år. Den rekommenderade preventivmetoden är preventivmedel.

Det bör förstås att metoden för behandling, indikationer och kontraindikationer fastställs av en läkare, beror på den specifika kliniska situationen.

Indikationer för avlägsnande av livmoderfibroider i storlek i veckor eller centimeter - hur man utför operationen

Godartade neoplasmer avlägsnas genom konservativa metoder, och deras behandling sker under medicinsk övervakning. Om tumören växer, utövar trycket på närliggande organ, måste det avlägsnas omedelbart. Specialister bestämmer kliniskt hur stor uterusfibrerna gör kirurgi för att undvika komplikationer.

Mått för livmoderhalsfibroidkirurgi i millimeter

Den absoluta indikationen för operation är den snabba tillväxten av godartade tumörer. Smärta är närvarande i sjukdomens avancerade stadium, och det är viktigt att inte ignorera sådana klagomål från patienten. Operationen är inte gjord för alla kvinnor med en karakteristisk tumör, läkaren bestämmer individuellt den tillåtna storleken för operationen av livmoderfibrer i millimeter. Parametrarna är följande:

 1. Små fibroids kan vara så stora som 6 mm, 14 mm eller mer, vilket motsvarar en gestationsperiod på 4-5 veckor. Gränsen för detta stadium av sjukdomen är parametern för tumören 20 mm i diameter.
 2. Den genomsnittliga mimstorleken är 40-60 mm, vilket motsvarar graviditetsåldern för 5-11 obstetriska veckor.
 3. De flesta fibroids - från 60 mm i diameter, vilket motsvarar början av andra trimestern.

Storleken på fibroids i veckor och centimeter

Att bestämma parametrarna för en godartad tumör kan uppnås kliniskt genom att utföra en ultraljud. Tumörens storlek bestäms av veckor och centimeter, och läkare i denna fråga följer standardklassificeringen. Om i patologins fokus uppnår en stor storlek krävs en operation. Ungefärliga storlekar av fibroider i veckor och centimeter för tillförlitlig diagnos presenteras nedan:

 • 5 förlossningsveckor - upp till 5 cm;
 • 7 veckors förlossningsperiod - från 6 cm;
 • 10-13 veckors förlossningsperiod - 10 cm;
 • 18-19 veckors förlossningsperiod - 16-21 cm;
 • 24-25 - vecka förlossningsperiod - 23-28 cm;
 • 30-32 obstetrisk vecka - 29-33 cm;
 • 40-41 - veckovis obstetrisk period - 34-35 cm.

Hur man använder myoma

Om aktiv tillväxt av myomnoder observeras krävs en diagnostisk procedur - en ultraljudsskanning. Om det finns en liten fibroid, erbjuder läkaren en minimalt invasiv typ av operation med minimala hälsokomplikationer. Neoplasmen av stor storlek är föremål för omedelbar excision, så läkare arbetar bråttom på livmodermoment. Innan detta görs rekommenderas patienten att genomgå en fullständig undersökning, bestämma funktionerna i den kliniska bilden. Om patologins fokus växer, arbetar läkare medan man väljer en av följande kirurgiska ingrepp:

 • laparoskopi;
 • laparotomi;
 • hysteroskopi;
 • hysterektomi;
 • bukoperation.

Indikationer för operation för myom

I praktiken är fallen olika, men stora tumörer är föremål för obligatorisk excision. Indikationer för kirurgi för livmodermoment uttalad av en läkare. Små cystor lämnar observation, patienten är registrerad hos gynekologen. Svaret på huvudfrågan, om det är nödvändigt att avlägsna livmodermoment, beror på neoplasmens storlek och egenskaper hos tillväxten. Om livmoderfibroider utvecklas bestämmer dimensionerna för operationen den kliniska bilden:

 • uttalat smärt syndrom;
 • riklig menstruation av olika etiologier;
 • livmoderblödning
 • nekros av myomoden;
 • subserous och submucous myoma på benet,
 • vridning av nodens långa ben
 • deformation av organet eller gruppen av angränsande organ
 • intramural myom;
 • bär inte graviditet, infertilitet
 • dysfunktion hos närliggande organ, till exempel tarmobstruktion;
 • utseende av symtom och tecken på återfödning i cancer.

Fibroid kirurgi 8-9 veckor

Om tumören har förvärvat en karaktäristik av mellanstadiet, fortsätter läkare att fortsätta att växa. Det bästa alternativet för myomoperation vid 8-9 veckor är laparoskopisk myomektomi, vilket innebär borttagning genom små punkteringar på bukväggen. Ärr på huden förblir inte, men efter ett sådant kirurgiskt ingrepp behöver kvinnan en rehabilitering på två veckor.

En sådan kirurgisk metod är lämplig för att säkert ta bort 3-4 patogena knölar med en gemensam diameter på högst 1,5 cm. För svårtillgängliga knutpunkter, komplicerade kliniska bilder och stora formationer är det bättre att välja en annan behandlingsmetod som redan innebär att göra snitt, tillgång till patologin genom vagina. Ett alternativ är hysteroskopi, vilket mer anses vara en diagnostisk procedur.

Myomoperation 10 veckor

Om en genomsnittlig fibroids utvecklas, är inte blåsdysfunktion utesluten, en laparotomi rekommenderas av läkare. Detta är en allvarlig operation, lämplig för stora fibroids, motsvarande obstetrisk period av 12-15 veckor av graviditeten. Kirurgiska manipuleringar utförs genom ett snitt i bukhinnans främre vägg. Operationen är lämplig om ultraljudet visar deformationen av livmoderkroppen mot bakgrunden av den patogena tillväxten av en godartad neoplasma. Att fördröja förfarandet är farligt. Funktionen av fibroids 10 veckor kräver en lång rehabilitering.

Myomoperation 12 veckor

Om tumören är stor och växande är det viktigt att agera omedelbart. Om det finns en enda nod i livmoderhalsen, är den främre eller bakre väggen av livmoderkroppen en hysterektomi rekommenderad. Denna radikala behandlingsmetod innebär fullständig avlägsnande av könsorganet. En sådan operation av myom vid 12 veckor utförs om andra behandlingsmetoder inte är lämpliga eller är ineffektiva. I komplicerade kliniska bilder utesluter inte läkare möjligheten till bukoperation med en solid storlek på patologicentralen.

Indikationer för uterus med myom

Om det inte är möjligt att avlägsna tumören eller dess storlek överstiger de tillåtna parametrarna för kirurgiska ingrepp, måste reproduktionsorganet helt avlägsnas. Efter operationen är utvecklingen av anemi och andra komplikationer i kroppen möjlig. Patienten behöver långvarig rehabiliteringsbehandling. De viktigaste indikationerna för borttagning av livmodern i myoma presenteras nedan:

 • förlust eller prolapse av reproduktionsorganet;
 • misstanke om cancer;
 • sen diagnos av en karaktäristisk neoplasma;
 • långvarig blödning
 • intensiv tillväxt av fibroids;
 • progressiv anemi.

Video: operation av livmoderhalsfibrer stor

Informationen som presenteras i artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Material i artikeln kräver inte självbehandling. Endast en kvalificerad läkare kan diagnostisera och ge råd om behandling baserat på individuella egenskaper hos en viss patient.

Funktioner och typer av operationer för att ta bort livmoderfibrer: recensioner, videoklipp, priser

Uterin fibroids är inte ovanliga och är relativt vanliga hos kvinnor i medelåldern (35-50 år).

Läkare föredrar oftare att behandla sådana formationer med hjälp av en organskyddsoperation, eftersom det med en konservativ terapi finns en stor sannolikhet för en återkommande myomatös process i framtiden.

Indikationer för kirurgisk behandling av livmoderfibrer

Om bildningen är liten växer inte och stör inte, då försöker man först att bota det med medicinering, men i närvaro av specifika faktorer rekommenderas myom att behandlas med kirurgiska metoder.

Oavsiktliga indikationer på operation är:

 1. Stor tumörstorlek, 12 veckors graviditet och mer;
 2. I närvaro av samtidiga patologiska processer som ovarie onkologi eller endometrios;
 3. Med myomutbildningens död, orsakad av torsion av benet eller andra kränkningar av tumör näring.
 4. När funktionella störningar i organens arbete intill livmodern (tarm eller urinvävnad)
 5. Om myomatumören orsakar ett uttalat och intraktabelt smärtsyndrom;
 6. Risken för malignitet hos myomoden
 7. Om patologin åtföljs av kraftig blödning som inte kan elimineras, eller helt enkelt uterusblödning började störa patienten för ofta vilket orsakade en allvarlig form av anemi.
 8. Intensiv tillväxt av myomutbildning
 9. Om tumören stör ett barns uppfattande eller bär det.

Storlekar för behandling

I enlighet med storleken på myomformationerna är:

 • Små - som en 5 veckors graviditet är tumören inte mer än 2 cm;
 • Medium - 10-11 veckor av livmodern, en tumör av 2-6 cm;
 • Stora - livmoderparametrarna motsvarar 12-15 veckors graviditet, och tumörens storlek överstiger 6 cm;
 • Giant - när livmodern förstoras, som med en 16 veckors eller mer graviditet.

Alla stora och gigantiska formationer utsätts för kirurgisk behandling. Med andra ord, om storleken på webbplatsen överstiger 12 veckors storlek, visas den för att radera den. Ibland blir det nödvändigt att avlägsna mindre myomer, till exempel under nekrotiska processer i en tumör, förhindrande av uppfattning eller lagring etc.

Typer av hjälp

Vid val av läkare råder vanliga förebyggande åtgärder som regel, särskilt hos patienter under 40 år och kvinnor som inte har fött barn.

Valet av kirurgisk taktik bestäms också av den specifika kliniska situationen, komorbiditeter, myombildningens placering, patientens önskan att få avkomma i framtiden, nodens storlek, fibroids natur och andra individuella faktorer.

Det finns inte heller helt kirurgisk behandling av fibroider - arteriell embolisering, men denna teknik tillhör kategorin dyra och inte alltid motiverade behandlingsmetoder. Kärnan i tekniken är artificiell blockering av artären som matar myomoderna, vilket leder till vävnadsdöd och krympning.

Kirurgiska metoder

Kirurgisk ingrepp för avlägsnande av myomutbildning hänvisar till fullfjärdiga kirurgiska operationer, vilka endast visas när konservativ terapi är maktlös och ineffektiv.

Varje kirurgiskt ingrepp åtföljs av en viss risk för kvinnan, eftersom det kan förekomma postoperativa komplikationer, återfall eller oförutsedda operativa eller postoperativa reaktioner.

Bland de vanliga kirurgiska teknikerna för att avlägsna myomnoder, abdominal, laparotomisk, laparoskopisk, hysterektomi eller hysteroskopisk operation används oftast. Låt oss lära känna dem mer i detalj.

Magkirurgi

Magkirurgi utförs vanligtvis om det inte finns några andra alternativ för kirurgisk behandling, såväl som för nekrotiska processer i myomatiska noder eller vridning av tumörens ben.

I praktiken används sådan terapi mycket sällan, eftersom experter föredrar mer försiktiga kirurgiska avlägsnande metoder.

Efter abdominalt ingripande måste patienten tillbringa lite tid på sjukhuset. Faktum är att bukoperation är en laparotomi, eftersom den utförs med hjälp av snitt i bukväggen.

laparoskopi

Laparoskopisk myomektomi är en av de mest föredragna metoderna för kirurgisk avlägsnande.

En sådan teknik innefattar att utföra kirurgiska manipuleringar genom små punkteringar i bukväggen. Sådana punkteringar läker snabbt och lämnar inga karakteristiska märken. Ungefär en vecka efter operationen förblir patienten inaktiverad.

Indikationer för laparoskopi är:

 1. Dimensionerna av nodformationerna överstiger inte 0,8-1 cm;
 2. Livmodern är inte förstorad i mer än 15-16 veckor;
 3. Syftet med operationen är att avlägsna 3-4 knölar med en total diameter av högst 1,5 cm,
 4. Tekniken är tillämplig för interstitiella och subserösa tumörer av högst 5 cm.

En sådan operation är mindre traumatisk, provocerar inte limprocesser. Verksamheten utförs med hjälp av specialutrustning - ett laparoskop. Det sätts in genom punkteringar i livmoderhålan.

laparotomi

Detta kirurgiska ingrepp innebär att myomerna avlägsnas genom ett litet snitt på peritoneumets vägg. Sådana operationer i gynekologisk kirurgisk praxis är relativt sällsynta, eftersom det finns mindre invasiva kirurgiska metoder för avlägsnande av myomatösa tumörer.

Vanligen används laparotomi-myomektomi med tillväxten av stora noder i bukhålan eller låghålighetskaviteten, när den aktiva utvecklingen av tumörprocessen orsakar deformation av livmoderkroppen. Laparotomi indikeras också för stora nodulära parametrar (när tumören är mer än 12-15 veckors storlek).

Några dagar efter operationen måste patienten hållas på sjukhuset, processen med att läka incisionen kommer att åtföljas av specifikt obehag. Rehabiliteringsperioden är ca 2-4 veckor.

hysteroskopi

Hysteroskopisk myomektomi för myom utförs med hjälp av ett hysteroskop, ett speciellt instrument som införs i livmodern genom en intravaginal metod.

Denna operationsteknik är tillämplig i fall där avlägsnandet av en enda nod placerad på den bakre eller främre livmodern.

Interventionen tolereras enkelt av patienten och utförs på poliklinisk basis. Den optimala tiden för resektoskopi av livmoderfibrer är perioden under menstruationscykelens första vecka.

hysterektomi

Denna teknik avser radikala operativa aktiviteter och involverar fullständigt avlägsnande av livmoderkroppen. En sådan operation utförs endast i de mest extrema fallen när andra operativa tekniker är värdelösa.

Experter identifierar specifika indikationer för hysterektomi:

 • Stora och gigantiska storlekar av myom tumörer;
 • Misstänkt malignitet hos myomoden;
 • Aktiv progression av samtidig endometrios
 • Flera typer av fibroider med ett stort antal olika typer av noder.

Dessutom tillämpas denna teknik på alla patienter i klimakteriet, liksom de som är benägna att förebygga maligna neoplastiska processer.

Alternativa sätt

Förutom kirurgi utförs avlägsnandet av fibroider genom alternativa metoder såsom laserterapi, FUS-ablation eller embolisering etc.

laser

Laseravlägsnande av livmoderfibrer är en mild terapeutisk metod.

Rehabiliteringsperioden efter en sådan operation är minimal och överstiger inte 3 dagar. Tekniken är säker och mycket effektiv, därför är den särskilt populär bland patienterna.

embolisering

En populär, men relativt dyr metod för myombehandling är EMA eller uterinartär embolisering.

I jämförelse med det kirurgiska avlägsnandet av fibroider, där tumören återfinns i 40% av fallen, är effektiviteten hos arteriell embolisering cirka 98%.

Under lokalbedövning passerar en mikrokateter genom femoralartären till patienten, genom vilken en ocklusiv lösning av polyvinylalkohol injiceras.

Resultatet är ett blockering av kärl som levererar mat och blod i noderna, vilket får dem att krympa och dö.

Efter embolisering noterade patienten förekomsten av svår smärta i underlivet, vilket oroar sig i flera timmar.

Förfarandet för inept och oprofessionellt beteende är farliga purulenta processer och hjärtattacker i livmodern, vilket elimineras endast genom att livmodern avlägsnas. Förfarandet med embolisering med noder av subserous karaktär är inte effektiv.

De långsiktiga effekterna och resultaten av sådan behandling har inte studerats mycket, och effekten av proceduren på patientens reproduktiva funktioner är okänd. Experter noterar att hos 5% av patienterna med EMA utvecklades amenorré (ingen menstruation).

FUS-ablation

Denna teknik är mer relaterad till konservativa terapimetoder och innebär att man utför fokuserad ultraljudsindunstning av myomutbildning under kontroll av MR. Metoden är baserad på principen om passage av ultraljudsvågor genom vävnader utan att störa deras struktur.

Ultraljudsvågor fokuserar på noden, värmer dess delar till 90 ° C, fastän redan vid 60 ° C på grund av avdunstning av vätskan sker aktiv cellförstöring, kollagen och proteinkonstruktionen skadas, såväl som det vaskulära nätverket.

Denna metod är mycket effektiv, men har inte studerats till slutet, så den används sällan och endast i fall då myomformationer lokaliseras på den främre väggen eller på livmoderns botten. Sådan behandling utförs endast för patienter med noder med medelstorlek 2-9 cm.

FUZ-ablation är kontraindicerad för orealiserad reproduktion, infertilitet eller subserösa myomoder med ett ben.

Förberedelse för operation för att avlägsna livmoderfibroider

Kirurgisk ingrepp, oavsett komplexitet och invasivitet, kräver specialutbildning.

Preoperativ förberedelse innefattar:

 • Studie av patientens kliniska historia och kliniska tillstånd
 • Identifiering av åldersrelaterade indikatorer
 • Allmänt tillstånd av kroppen;
 • Bestäm mängden kirurgiskt ingrepp i enlighet med patientens ålder, tillstånd och graden av myomatösa lesioner.

Vanligen hos unga patienter prioriteras orgelskyddsoperationer, medan hos kvinnor som är mogna och inte planerar graviditet utförs en hysterektomi. Det slutgiltiga beslutet om typen av operation är oftast kvar för patienten.

I samband med preoperativ beredning utförs en grundlig undersökning, inklusive laboratorietester av biomaterial som blod, urin, bitar av nod eller innehåll av livmodern.

Dessutom utförs en ultraljuds- och kolposkopisk undersökning, hysteroskopisk diagnostik, en studie om identifiering av atypiska celler som föregår cancer.

Omedelbart före operationen tar patienten en dusch och barberar pubhår, en lätt kvällsmat är tillåten natten innan, varefter patienten ges sovpiller så att kvinnan kan sova ordentligt och vila före operationen. Först efter detta ges patienten den valda operationen.

effekter

Operationen i sig för att avlägsna livmoderfibrer är inte farlig, men det kan leda till ett stort antal unflattering komplikationer som:

 1. Infektiösa lesioner av sårytan i processen eller efter ingreppet;
 2. Risk för myomatisk återkommande
 3. Sannolikheten för myokardiell ischemi eller bröstcancer.

Men man bör komma ihåg att riskerna med sådana konsekvenser är mycket mindre än sannolikheten för hysterektomi när den patologiska processen försummas.

Efter borttagandet av livmodern väntar en kvinna på förlusten av reproduktiv funktion, och om patologin inte behandlas under en längre tid, kan myomoden vara malign. Därför är det inte nödvändigt på grund av rädslan att överge verksamheten.

rehabilitering

Rehabilitering efter avlägsnande av livmoderfibrer tar vanligtvis cirka en månad, med allvarliga abdominaloperationer - 2 månader.

För att såret ska kunna läka snabbare, rekommenderas det i postoperativperioden att utesluta sexuella relationer i ett par månader, strikt vidhäftning till kostintaget för att förhindra matsmältningsbesvär eller förstoppning. Straining under tarmrörelsen är också förbjudet för att eliminera möjligheten att avvika kirurgisk sutur.

Det rekommenderas att i din vardag ta med lätta fysiska ansträngningar som gymnastik, dans, dagliga promenader, simning etc.

Om rehabiliteringsåtgärder bör du konsultera en specialist, då återhämtningen kommer att ske snabbt och utan komplikationer. Efter organsvårande myomektomi är graviditeten ganska möjlig, men det rekommenderas inte att föda patienten ensam, en käsarsektion utförs vanligtvis för att undvika bristning av stygn under klassisk arbetskraft.

Behandling efter borttagning

Efter operation för att avlägsna fibroids kan ett återfall inträffa, eftersom orsaken till denna patologi är en hormonell obalans.

Först efter det kommer endokrinologen att kunna avgöra avvikelserna för hormonell bakgrund och ordinera lämplig terapi. Dessutom är det nödvändigt att undvika faktorer som framkallar förekomsten av den myomatösa processen.

recensioner

irina:

Under undersökningen vid 39 år hittades 6 noder av olika storlekar, de erbjöd mig en konservativ myomektomi. Under operationen fann de och tog bort 9 myomas, doktorerna föreslog då att hela hela livmoderkroppen skulle avlägsnas, men jag vägrade. Nu finns det en "ny" knut, men det här är en liten sak! I allmänhet är jag nöjd med resultatet, vi väntar på tillägget i familjen om två veckor!

Veronica:

Jag hade en laparotomi och två mittmomotiska livmodernoder avlägsnades. Under operationen hittades också en ovariancyst, så småningom avlägsnades hon också, och min endometrios brändes på vänster äggstock. Operationen gick bra utan att öppna livmoderhålan. Rehabilitering var svårare, men jag ångrade inte något, jag släpptes ut på dag 5.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden för kirurgisk avlägsnande av livmoderfibrer beror på klinikens, regionens, typens och volymen av operationen.

 • Hysteroskopisk borttagning av myomnoder genom vagina kan kosta 20 000-80 000 ₽;
 • Laparoskopisk kirurgi kommer att vara ca 17 000-90 000 ₽;
 • FUS-ablationen kommer att vara cirka 50 000-117 000 ₽;
 • Kostnaden för EMA är 150 000-180 000 ₽.

Var ska man göra terapi?

Idag är många statliga kliniker engagerade i operativ avlägsnande av livmoderfibrer, och det finns många privata medicinska centra som kan erbjuda högkvalificerade gynekologiska kirurgiska tjänster.

I stadsklinikerna finns idag specialutrustning för laparoskopisk, laparotomisk, hysteroskopisk operation.

När det gäller embolisering, FUS-ablation och laseravlägsnande, är dessa metoder tillgängliga i smala gynekologiska medicinska centra.

Hur bli av med en tumör utan operation?

Icke-kirurgisk behandling av livmodernomomnodor är endast möjlig med små tumörstorlekar. Hormonbehandling används vid användning av 19-norsteroidderivat, antigonadotropa läkemedel och oral preventivmedel.

Sådan behandling garanterar inte att tumör återkommer i framtiden, därför är det bättre att tillgripa borttagningen av noder.

Video om hur man tar bort livmodermom med operation:

Hur är borttagandet av livmoderfibrer, rehabiliteringsperioden och möjliga konsekvenser

Uterin fibroids - den vanligaste gynekologiska sjukdomen. Enligt medicinsk statistik diagnostiseras det i minst 25-30% av kvinnorna i åldrarna 35-50 år.

Och under det senaste decenniet har det varit en tendens över hela världen att "föryngra" denna sjukdom. I allt högre grad upptäcks fibroider hos 25-30 år gamla patienter, vilket påverkar deras reproduktiva hälsa och förmågan att bära barn negativt. Och den frekventa försummelsen av regelbundna gynekologiska undersökningar leder till en ganska sen diagnos av myomatos, redan vid komplikationsfasen.

Behandlingen kan vara konservativ och kirurgisk. I detta fall utförs operationen för att avlägsna livmoderfibroider endast om det finns vissa indikationer. Valet av operativa metoder och bestämningen av interventionens omfattning beror på många faktorer.

Vad är fibroids och hur är det?

Myoma är en godartad hormonberoende nodulär neoplasma, härstammande från myometrium, livmoderns muskelskikt. I detta fall är organets serösa membran (peritoneum) och det inre slemhinnan (endometrium) inte inblandade i den patologiska processen utan täcker tumörytan.

En sådan neoplasma inte grobar, men expanderar de omgivande friska vävnaderna. Denna funktion gör det tekniskt möjligt att hölja relativt små myomatiska noder, samtidigt som livmoderns integritet och funktionella användbarhet bevaras.

Tumörvävnad kan bara bestå av hypertrofierade muskelfibrer eller inkludera ytterligare lager av bindväv. I det senare fallet är uttrycket "fibromyom" giltigt. Mjuka, ganska likformiga muskelvävformationer kallas leiomyom.

Tillväxten av en sådan livmoderns tumör kan uppträda i flera riktningar:

 • med prolapse i organets lumen kallas myomen submukosalt eller submucöst;
 • med muskellagring, förtjockning och deformitet av livmoderväggen (interstitiell variant);
 • med utskjutning av noden i bukhålan (subserous location);
 • med en bunt av löv av livmoderns breda ligament (intraligamentär myomod).

Noderna som utskjuter utöver organets konturer kan ha en stam med olika diameter eller "sitta" på en bred bas, ibland nedsänkt i mittmuskelskiktet.

Myoma är sällan illamående, malignitet diagnostiseras hos mindre än 1% av patienterna. Men i många fall är en sådan livmoderkörtel åtföljd av olika komplikationer. De är oftast grunden för att fatta beslut om kirurgisk behandling.

När behöver livmoderfibrer avlägsnas?

Avlägsnande av livmoderfibroider (myomektomi) avser organbesparande operationer. Därför ges preferensen vid kvinnor av reproduktiv ålder med orealiserad fertilitet när det är möjligt för detta alternativ för kirurgisk behandling.

I vissa fall blir kirurgi till och med ett viktigt steg i behandlingen av infertilitet. Detta är möjligt om svårigheter med uppfattande eller förlängning av graviditetens uppkomst beror på deformering av livmodern genom submukösa eller stora interstitiella noder.

vittnesbörd

Avlägsnande av fibroids är nödvändig när konservativ terapi inte minskar tumörens storlek och tillåter inte att begränsa sin tillväxt. Också indikationer för kirurgisk ingrepp är:

 • återkommande livmoderblödning;
 • persistent smärt syndrom;
 • tecken på förspänning och nedsatt funktion hos närliggande organ
 • med submukösa och subserösa noder, särskilt benägna att ischemisk nekros och med risk för torsion av benen.

Kontra

Myomektomi utförs inte under följande förhållanden:

 • i närvaro av stora eller multipla myomoder;
 • med tumörens cervikala plats
 • riklig och icke-korrigerande livmoderblödning (menometorrhagia), vilket leder till svår anemisering av patienten och hotar även hennes liv;
 • i fall av massiv nekros av tumören, särskilt om den åtföljs av tillsats av en sekundär bakteriell infektion, septisk endometrit, trombos eller hotar med utveckling av peritonit;
 • aktiv tillväxt av fibroids hos patienten i klimakteriet;
 • märkt störning av de närliggande organens funktion (blåsor, urinledare, tarmar) orsakad av deras förskjutning och kompression av en stor myomod eller hela förstorat livmoder.

Alla dessa tillstånd är indikationer på den radikala kirurgiska behandlingen av fibroider. Samtidigt görs hysterektomi.

Begränsningar för myomektomi är också ett allvarligt somatiskt tillstånd hos patienten, närvaron av hennes nuvarande smittsamma och septiska sjukdomar, identifiering av kontraindikationer för allmän anestesi. I sådana fall kan operationen tillfälligt skjutas upp eller ersättas med alternativa behandlingsmetoder i kombination med aktiv konservativ behandling.

Sätt att ta bort livmoderfibrer

Avlägsnande av fibroids genom kirurgi kan göras på flera sätt. Deras grundläggande skillnad är den typ av onlineåtkomst. I enlighet med detta är laparotomisk, laparoskopisk och hysteroskopisk myomektomi särskiljad.

Detta är en klassisk bukoperation för att avlägsna livmoderfibrer. Hon åtföljs av införandet av snitt på den främre bukväggen hos patienten med en skalpell eller moderna verktyg - till exempel en elektrocautery. Sådan tillgång ger operatören möjlighet till en ganska bred direktbedömning av bukhålan, men är den mest traumatiska för patienten.

En mycket mer mild metod, som kräver endoskopisk utrustning. Manipuleringar görs genom punkteringar på vissa ställen i en främre bukvägg. Återhämtning från en sådan operation är mycket snabbare än att använda en klassisk laparotomi.

Minimalt invasiv teknik, som också kräver speciell endoskopisk utrustning. Läkaren behöver inte införa snitt och punkteringar, han använder livmoderhalsen för att komma åt livmodern.

Valet av metoden för operation beror på den specifika kliniska situationen. Det tar hänsyn till storlek, antal och lokalisering av myomoder, närvaron och svårighetsgraden av komplikationer, patientens ålder och risken för tumörets malignitet. Av stor betydelse är också kompetensen och erfarenheten hos operatören, utrustningen hos den medicinska institutionen med endoskopisk utrustning.

Hur länge operationen för att avlägsna livmoderfibroiderna beror beror på vilken metod som valts, mängden intervention och förekomsten av intraoperativa komplikationer och komplikationer.

Hur utförs operationen genom laboratoriemetod?

Operationen som använder laparotomåtkomst indikeras för interstitiella och djupt nedsänkta subserösa knutpunkter. Det används för multipel myomatos, en komplicerad sjukdomssjukdom, klistersjukdom, i närvaro av grova eller otillräckligt välgrundade ärr i livmodern. Avlägsnandet av stora livmoderfibroider och livmoderhalscancer utförs vanligen laparotomiskt.

Inskärningar i laparotomisk kirurgi för att ta bort livmodern

För att komma åt myomnoder på den främre bukväggen, lägg ett vertikalt eller horisontellt snitt, följt av skiktad dissektion och förskjutning av vävnad. Det drabbade organet avlägsnas utanför bukhålan. Endast i närvaro av väl visualiserade nodar på framväggen kan läkaren besluta att utföra manipuleringar på nedsänkt livmoder.

Dissect och dumma exfoliate det serösa membranet (visceral peritoneum), fördela myomoden med det lägsta möjliga traumet till det omgivande friska myometriumet. Tumören avskalas och avlägsnas. Stygn placeras på hennes säng, medan serosa sutureras separat. Blödande kärl ligeras noggrant, det är också möjligt att använda en elektrokoagulator. Bukhålan torkas, kvaliteten på hemostasen övervakas. Därefter sugas lager i bukväggen i lager.

Sannolika komplikationer av laparotomiavlägsnande av fibroids är förknippade med tekniska svårigheter eller fel under operationen. Kanske massiv intraoperativ blödning, oavsiktlig skada på närliggande organ.

Avlägsnande av livmoderfibroider med laparoskopisk metod

Laparoskopisk kirurgi är en mild och samtidigt mycket effektiv metod för att avlägsna subserösa myomer på en pedicle eller på en bred bas. Det utförs under generell anestesi i ett specialutrustat operationsrum.

Tillgång till livmodern under laparoskopi genomförs genom små punkteringar av den främre bukväggen i båda iliacområdena. Kameran sätts in genom navelringen. Samma punktering används för att injicera koldioxid i bukhålan, vilket är nödvändigt för att expandera mellanslag mellan inre organens väggar, för att få tillräcklig synlighet och utrymme för säker införande av manipulatorer och instrument.

Laparoskopisk kirurgi - ett mer mildt sätt att ta bort fibroids

Det tunna benet av subserous fibroids koaguleras och skärs mot livmoderns vägg. Det behöver vanligtvis inte suturera det serösa membranet, det är nog att använda en elektrokoagulator.

Om en nod avlägsnas på interstitial basis kommer läkaren att koppla bort och koda den. Sådana manipuleringar kompletteras nödvändigtvis av gradvis noggrann hemostas genom elektrokoagulering av alla korsade kärl, oberoende av deras diameter.

Processen att ta bort knut på basen fullbordas genom införande av dubbelradiga endoskopiska suturer på sin säng. Detta är inte bara en ytterligare metod för hemostas, men bidrar också till bildandet av en fullvärdig ärr, som bevarar dess integritet i processen att förstora den gravida livmodern. Stängning av den serösa defekten bidrar också till att minska risken för postoperativ klistersjukdom.

Den avskiljda myomoden extraheras med användning av morcellatorer genom de existerande punkteringarna. Ibland införs ytterligare kolpotomhål.

Efter en kontrollkontroll av verksamhetsområdet och hela bukhålan tar doktorn bort instrumenten och kameran och evakuerar vid behov evt. Överskott av koldioxid. Operationen slutar med suturering på knähålet. Patienten behöver vanligtvis inte stanna i intensivvården och kan efter övergången från anestesi överföras till den postoperativa avdelningen under överinseende av en läkare och medicinsk personal.

För närvarande avlägsnas endast subserous noder laparoskopiskt. Men om den breda basen av fibroiden (dess interstitiella komponent) är mer än 50% av den totala tumörvolymen, utförs en sådan operation inte. I detta fall krävs laparotomi.

Hysteroskopisk myomektomi

Avlägsnande av livmoderfibrer genom hysteroskopi är en modern låg invasiv metod för kirurgisk behandling av submukösa noder. Sådant ingripande strider inte mot livmoderns och omgivande vävnads integritet och provar inte processen för ärrbildning.

I de flesta fall åtföljs hysteroskopisk myomektomi inte av kliniskt signifikant blodförlust med utvecklingen av postoperativ anemi. En kvinna som har genomgått en sådan operation förlorar inte förmågan att födas naturligt. Det anses också vanligtvis inte vara risk för missfall.

Hysteroskopisk version av borttagandet av livmoderfibrer

Alla manipulationer med operationens hysteroskopiska variant utförs transcerviskt med hjälp av ett hysteroskop. Det här är en speciell enhet med en kamera, en källa till lokal belysning och instrument som sätts in i livmoderhålan genom en artificiellt expanderad livmoderhalsgång. Samtidigt har läkaren möjlighet att exakt styra de manipuleringar som utförs på monitorn, undersöka exakt de misstänkta områdena i slemhinnan och vid behov ta en biopsi, stoppa snabbt den begynnande blödningen.

Hysteroskopi utförs under generell anestesi, även om möjligheten att använda spinalanestesi inte är utesluten. För att avbryta myomoden kan verktyg användas för mekanisk vävnadskorsning (analog av en skalpell), en elektrokoagulator eller en medicinsk laser. Det beror på driftläkarens driftsutrustning, färdigheter och preferenser.

Laseravlägsnande av livmoderfibrer är den mest moderna och skonsamma versionen av hysteroskopisk myomektomi. Detta orsakar trots allt inte klämning, vridning och djup nekros av de omgivande vävnaderna, inga speciella åtgärder behövs för att stoppa blödningen. Läkning sker snabbt och utan grova ärrbildning.

Transcervikal hysteroskopisk myomektomi används inte för noder mer än 5 cm i diameter som är svåra att evakuera genom livmoderhalsen. Täta postoperativa ärr på livmoderns vägg, inre kommissioner (synechia) och endometrios begränsar också användningen av denna metod avsevärt.

Hjälpteknik

För att förbättra effektiviteten av kirurgisk ingrepp och minska risken för intraoperativa komplikationer kan läkaren använda några ytterligare tekniker. Exempelvis kombineras laparoskopisk och laparotomiavlägsnande av fibroider ibland med för-ligering, klämning eller embolisering av livmoderarterierna. Sådan förberedelse för operationen äger rum flera veckor före huvudkirurgisk behandling.

Tvingad begränsning av blodtillförseln till myomatiska noder syftar inte bara till att minska deras storlek. Villkor för artificiellt skapad ischemi leder till en minskning av det friska myometriumet, vilket åtföljs av konturering av tumörer och deras partiella frisättning från tjockleken av livmodern. Dessutom reducerar kirurgiska ingrepp i det blodutarmade området signifikant mängden intraoperativ blodförlust.

Preliminär tillfällig klämning och ligering (ligering) av livmoderarterierna är gjord av transvaginal åtkomst. Efter avslutad huvudoperation avlägsnas de överlagda terminalerna och ligaturerna vanligtvis, även om det ibland med flera myoma beslutas att permanent ligera matningskärlen.

Postoperativ och återhämtningsperiod

Den postoperativa perioden uppträder vanligtvis med smärta av varierande intensitet, vilket kan kräva användning av icke-narkotiska och till och med narkotiska analgetika. Svårighetsgraden av smärta beror på typen av operation, mängden ingrepp och patientens individuella egenskaper.

Med signifikant intraoperativ blodförlust under de första timmarna efter att en kvinna har överförts till den intensiva blodförlossningsavdelningen, kan blod och blodsubstitut behöva transfuseras, administrering av kolloidala och kristalloida lösningar och användningen av medel för att upprätthålla en tillräcklig blodtrycksnivå. Men behovet av sådana åtgärder är sällsynt, vanligtvis går myomektomi utan kliniskt signifikant akut blodförlust.

Under de första 2 dagarna kontrollerar läkaren nödvändigtvis tarmarnas funktion, eftersom någon operation på bukorgarna kan vara komplicerad av paralytisk tarmobstruktion. Det är också viktigt att förhindra utveckling av förstoppning, eftersom överdriven belastning under tarmrörelserna är fylld med insamens av sömmarna. Därför satsas mycket på patientens näring, tidigt stigande och snabb expansion av motoraktiviteten.

Vad kan jag äta efter operation?

Det beror på vilken typ av kirurgisk behandling, närvaron av anemi och associerade sjukdomar i matsmältningssystemet.

Diet efter avlägsnande av fibroider på ett laparotomiskt sätt skiljer sig inte från kosten hos personer som genomgått andra mageoperationer. På den första dagen erbjuds patienten en flytande och halvvätska, lätt smältbar mat, i den efterföljande menyn expanderar de snabbt. Och vid 5-7 dagar är en kvinna vanligtvis redan på vanliga bordet, om hon inte behöver följa den så kallade "gastric" dietten.

Men laparoskopisk och hysteroskopisk myomektomi innebär inte så strikta begränsningar även i tidig postoperativ period. I gott skick kan patienten äta från det vanliga bordet på kvällen den första dagen.

Om fibroids har orsakat utvecklingen av kronisk järnbristanemi, eller om operationen åtföljdes av stor blodförlust, måste järrika livsmedel introduceras i kvinnans diet. Dessutom kan anti-anemiinnehållande järnberedningar förskrivas.

Rekommendationer efter urladdning från sjukhuset

Myomektomi tillåter dig att ta bort befintliga noder, men det är inte ett förebyggande av framväxten av nya tumörer i livmodern. Faktum är att fibroid har en hormonberoende utvecklingsmekanism, och operationen påverkar inte patientens endokrina profil. Därför är, om det inte finns en korrekt preventiv terapi, ett sjukdomens återfall möjligt. Så vilken behandling föreskrivs efter avlägsnandet av livmoderfibrer? Det terapeutiska systemet väljs individuellt, det innehåller ofta hormonella läkemedel.

Avlägsnande av fibroids innebär vissa begränsningar. För de första månaderna är det lämpligt för en kvinna att inte gå till bad, bastu och solarium för att undvika ökad fysisk ansträngning.

I allmänhet tar rehabilitering efter borttagning av livmoderfibrer ca 6 månader, senare återkommer kvinnan till sin vanliga livsstil. Men samtidigt behöver hon också genomgå en gynekologisk undersökning var sjätte månad och utföra en bäckens ultraljudsundersökning på doktors recept.

Effekter av operationen

Är det möjligt att bli gravid efter avlägsnandet av livmoderfibroiderna - detta är huvudproblemet som oroar patienter av reproduktiv ålder. Myomektomi innebär inte att menstruationen försvinner och början av för tidigt klimakteriet.

Under de första dagarna är det möjligt att blöda som inte kan betraktas som en månad. Vid bestämning av cyklens varaktighet bör endast datumet för början av föregående menstruation övervägas. Månad efter denna operation förnyas vanligtvis inom 35-40 dagar. I detta fall är förlängning eller förkortning av 1-2 efterföljande cykler tillåtet.

Att bevara patientens äggstockar och livmodern gör att du kan behålla sin reproduktiva funktion. Därför är graviditet efter avlägsnande av livmoderfibrer möjlig strax efter återställandet av funktionell användbarhet av endometrium.

Men en kvinna som har genomgått en sådan operation är önskvärt att tänka på befruktning inte tidigare än 3 månader efter kirurgisk behandling. Och sexuella kontakter är bara tillåtna efter 4-6 veckor. Överensstämmelse med dessa tidsfrister är särskilt viktigt om laparotomi-myomektomi utfördes med suturer på livmodern.

De möjliga följderna av operationen innefattar risken för för tidig uppsägning av graviditeten i framtiden, den patologiska arbetsförloppet, utvecklingen av klistersjukdom.

Alternativ till operation

Möjligheterna för modern medicin möjliggör användning av alternativa sätt att eliminera livmoderfibrer. De kan vara minimalt invasiva eller till och med icke-invasiva, det vill säga de passerar utan operation.

Dessa inkluderar:

 • Uterinarterieembolisering. Undernäringen av tumörvävnaden leder till sin aseptiska lys med ersättning av muskelceller med bindväv. Embolisering utförs med användning av en kateter infogad under röntgenkontroll genom lårbensartären.
 • FUS ablation (fokuserad ultraljud ablation) fibroids, vilket orsakar lokal termisk nekros av tumörvävnad. Men denna teknik kan bara användas för att bli av med fibromyomatösa och fibrösa noder. Men leiomyom är okänsligt för FUS-ablation.

I vissa fall kombineras sådana tekniker med laparoskopisk myomektomi, vilket är nödvändigt vid multipel myomatos och subserösa noder på benet.

Neka inte att ta bort livmoderfibrer. Denna organskyddande operation leder inte till irreversibla konsekvenser för kvinnans kropp och gör det möjligt att bli av med alla komplikationer som är förknippade med närvaron av myomoder.

Om Oss

Diskussionen nedan kommer att fokusera på lymfocytisk leukemi och vilka blodprovindikatorer som kan ses när de är närvarande.Maligna och cancerformer är vår tids svaghet.

Populära Kategorier