Sätt att behandla bukcancer

Canceromatos i bukhålan är den vanligaste typen av metastaser i olika patogena neoplasmer i människokroppen. Patologi beror på inträdet av tumörceller i bukhålan från befintliga cancer tumörer på andra inre organ, tillsammans med fysiologisk proteinvätska. Källan till denna process är förstörelsen av vidhäftning vid den intercellulära nivån på huvudtumören, som kan lokaliseras på epitel i mag-tarmkanalen och på de kvinnliga genitala organen. Detta är grunden för modern implantatteori, som studerar denna patologi i praktiken och i den diagnostiska aspekten.

Var ska man leta efter orsakerna till cancer?

Om det redan har fastställts noggrant att peritoneal karcinomatos är en sekundär tumörskada, ska vi tala om utvecklingen av cancer av olika lokaliseringar, vilket inte märktes i tid eller inte gav uttalade smärtsymptom. Det var, han började bosätta sig på andra organ, och den mest praktiska platsen för honom är bukhinnan.

Mest ofta metastaser från cancer tumörer faller på bukhinnan:

 • mage;
 • tunntarmen;
 • pankreas;
 • uterus;
 • äggstockarna;
 • äggledare.

Som praktiken visar "vanligtvis" cellerna av hepatocellulär cancer som har förlorat vidhäftning, men orsaken är fortfarande okänd. Det finns också peritonealt mesoteliom, vilket är den primära versionen av tumörskador i bukhålan, men detta är ett helt sällsynt fall av sjukdomen.

Carcinomatos i bukhålan utvecklas i steg. Först spridas tumörceller från primära patogena neoplasmer. Samtidigt störs den intercellulära strukturen, på grund av vilken tumörcellerna, som bryter undan och förvärvar rörlighet, tränger igenom den nedbrutna intercellulära matrisen.

Ett annat sätt att penetrera mobila patogena celler i bukhinnan är under operationen när kärlen skadas av misstag. En gång i bukhinnan flyttar tumörcellerna snabbt under inverkan av inre organens vikt och rörelser, implanterar sig på de mest utsatta punkterna: på körtlarna, i Douglas-rummet, överallt där endast den patogena cellen kommer att hitta en svag punkt för implantation.

Det andra steget bestäms av interaktionen mellan patogena tumörceller och peritoneala vävnader. Adhesionen och implantationen av celler är ännu inte tillräckligt studerade, men celler av olika natur med morfologiska egenskaper implanteras i mesotelet. En speciell egenskap noteras - de sprider sig horisontellt längs bukhinnan, varefter de ger aktiv invasiv tillväxt.

I regel uppträder deras spiring i vävnaden i basalmembranet, implantationsprocessen deformerar bindväven. Nästa steg - den direkta tillväxten av tumören själv - neoangiogenesen, varefter läkarna korrekt diagnostiserar bildandet av karcinomatos i bukhålan. Men eftersom mekanismerna för dess utveckling har distributionen ännu inte blivit fullständigt studerad, finns det inga effektiva behandlingsmetoder.

Sekundärt nederlag

Karcinos av peritoneum i sin kliniska bild definieras som primärtumöret. Först och främst kännetecknas det av ackumulering av fri vätska, vilket orsakar riklig flatulens och oupphörlig tråkig smärta. Detta tillstånd kallas ascites, och det är ofta det första och mest uppenbara tecknet på cancer. Patienterna kommer dock till avdelningen för gastroenterologi för att diagnostisera och klargöra ascites, och redan mot denna bakgrund detekteras en karcinomatos under undersökningen.

Patienternas tillstånd är vanligtvis mycket allvarligt, de karaktäriseras av oupphörlig illamående, upp till oändlig kräkningar, aptitlöshet och viktminskning. Och detta är mot bakgrund av ackumulering av fri vätska, som strömmar från hela kroppen till bukhålan. Ett sekundärt symptom på sjukdomen är ett oönskat försvagat tillstånd. Om metastaserna har vuxit till en stor storlek har läkaren möjlighet att palpera dem direkt genom bukets hud, flytande i den ackumulerade vätskan.

Modern operation undersöker den vanligaste klassificeringen av peritoneal karcinomatos eftersom det inte finns någon enskild uppdelning i klasser på grund av den begränsade kunskapen om sjukdomen i sig, dess orsaker och symtom. Beskrivningen av de primära tumörerna, som idag ges i ledande kirurger, är ganska mångsidig. Därför anses en klassificering som tar hänsyn till antal och placering av metastaser:

 1. P1 - komplett skada i bukhålan.
 2. P2 - lokalisering av carcinomatos på flera ställen, fortfarande interspersed med friska vävnader i bukhinnan.
 3. Р3 - när diagnostik visar många foci som påverkar praktiskt taget hela bukhålan i delar.

Övning av kirurger använder en annan klassificering, som helt enkelt bedömer sjukdoms svårighetsgrad enligt spridningen av metastaser och lesioner med poäng från 0 till 3.

Ur erfarenhet av diagnostiska läkare

En malign neoplasma i bukhålan visar en svagt uttryckt klinisk bild, därför initialt diagnostiserad som ascites. Och endast samråd med en erfaren gastroenterolog och onkolog gör det möjligt att anta en sådan sjukdom. Till dessa ledande laboratoriestudier ökade leukocytos, hög frekvens av ESR.

Specialister övervakar noga symtom och fysiska tillstånd hos en sjuk person. Det diagnostiska programmet börjar emellertid nödvändigtvis med en ultraljudsskanning, som visar en gemensam skada på de inre organen. Med användning av ett kontrastmedel utförs MSCT i bukhålan.

Informativ undersökning är laparocentes, när ascitisk vätska tas under punktering av bukväggen för dess histologiska undersökning. Denna analys möjliggör för första gången att etablera eller bekräfta diagnosen som redan har föreslagits av läkare. Det viktigaste som ger studien - är definitionen av histogenes av neoplasmceller.

För att få den mest kompletta informationen och bekräfta bildandet av karcinomatos utförs laparoskopi: en ganska komplicerad studie som gör att du kan inspektera peritoneumets tillstånd, membranet, platsen för Douglas fickor. Under laparoskopi krävs en biopsi. En modern studie som inte utförs i alla högspecialiserade kliniker är RT-PCR, en omvänd transkriptaspolymeraskedjereaktion. Den senaste forskningen ger en möjlighet att bestämma källan till dispersion av dödade celler även med deras lilla antal.

Den svåraste patologiska neoplasmen diagnostiseras i bukhålan när det primära fokuset inte är klart. En sådan karcinomatos kan "äta" hela peritoneumet, och den lilla ochagok som gav metastaser detekteras inte under livet.

Ytterligare forskningsmetoder i form av användning av tumörmarkörer ger inte högt informationsinnehåll, men visar i vissa fall möjligheten till tidig spridning, uppkomsten av återinflammation och används nödvändigtvis som ett sätt att kontrollera läkaren för effektiviteten av den föreskrivna och utförda behandlingen.

Huvudfrågan - behandlas eller behandlas det inte?

Behandlingen utförs endast kirurgiskt för att avlägsna karcinomatosen i sig, med möjlighet till en primärtumör synlig för doktorn, som har metastaser eller screeningar. Samtidigt avlägsnas alla synliga regionala metastaser och screeningar på det öppnade bukhinnan. Detta är en ganska komplicerad operation, det kallas cytoreduktivt, och under den, som regel, utförs den tillgängliga mängden peritonektomi. Detta är när avlägsnandet av en tumör kirurgiskt åtföljs av förstöring med användning av en högfrekvent skalpell eller elektrisk diatermi av alla synliga foci hos en neoplasma och dess tillväxt och screening.

Detta är en lång operation, det kan ta från 5 till 12 timmar. Patienten går till sjukhuset 2 dagar före operationen för att genomföra en komplett preoperativ förberedelse, inklusive laboratorietester, CT, PET, laparoskopi. Dagen före operationen är patienten rengjord och behandlad med tarm antibiotika.

Under operationen kan läkare se och utvärdera tillståndet hos de intilliggande inre organen, det kan vara att andra inre organ som påverkas av metastaser eller screenings bör avlägsnas. Denna ganska allvarliga fråga bestäms på plats kollektivt av en grupp läkare som utför operationen. Efter att operationen utförs, utvärderar läkare indexet för fullständighet av cytoreduktion:

 • SS-3 - återstående lesioner mer än 2,5 cm i diameter;
 • SS-2-lesioner förblev med en diameter av 2,5 mm - 2,5 cm;
 • SS-1 - Det finns foci upp till 2,5 mm i diameter;
 • SS-0-lesioner är inte visuellt bestämda.

Etableringen av SS-0-indexet efter operationen säger läkarna aldrig att spridningen är utesluten, så en kemoterapi-kurs väntar på varje patient. Idag anses uppvärmd intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) - intraperitoneal hypertermisk kemoterapi den mest effektiva metoden för kemisk exponering.

Inget modernt sätt att bota peritonealt karcinom garanterar inte fullständig lindring från sjukdomen, förhindrar inte förekomst av återfall. Därför utvecklar både utövare och forskare de bästa metoderna för att påverka cancerceller på molekylär nivå. Den låga effektiviteten hos behandling vid maligna tumörer beror på otillräcklig kunskap om sjukdoms morfologi.

En alternativ metod för behandling av bukkarcinom, som är fotodynamisk terapi, undersöks. I samband med införandet av en lokal eller systemisk fotosensibiliserare. Metoden är baserad på laserens ljus effekt direkt på de skadade membranerna i tumörceller. Å ena sidan är metoden innovativ, effektiv, men sådan behandling utesluter inte förfarandena för angiogenes, så det officiella läkemedlet känner fortfarande inte till denna metod lika effektivt, men fortsätter att gå på vägen för dess förbättring.

Det är viktigt att identifiera primära patologiska neoplasmer så tidigt som möjligt. Om patienterna själva eller deras släktingar frågar om livets prognos efter operationen, kan läkarna inte ge ett bestämt svar.

Peritonealt karcinom

Carcinomatos kallas onkologisk skada på bukhålan. Det kännetecknas av ett sekundärt utseende, med infångning av serösa membran. De mest utsatta delarna av kroppen är bukhinnan och pleura. En funktion av deras struktur är ett välutvecklat cirkulations- och lymfsystem. Resultatet är att skalet passar snyggt mot närliggande organ. Ett sådant arrangemang leder till förvärringen av situationen i utvecklingen av cancerutbildning.

Orsaker till peritonealt karcinom

De bakomliggande orsakerna till denna maligna skada är:

 1. kontakt av bukhinnan med närliggande organ
 2. nära passformen av alla veck på bukhinnan;
 3. extremt god utveckling av cirkulations- och lymfatiska nätverket.

Carcinos av bukhinnan är en farlig sjukdom som är nästan omöjlig att klara av. Personer som lider av en malign lesion tvingas genomgå flera behandlingsstadier.

Vad är farlig sjukdom?

Risken för sjukdomen ligger i det faktum att den snabbt sprider sig till närliggande organ och system. Som ett resultat är det nästan omöjligt att övervinna cancer. Det här är en allvarlig sjukdom, svår att behandla.

Analyser och undersökningar som ingår i diagnosen

Carcinos av bukhinnan kräver många diagnostiska åtgärder. Sjukdomen har en ospecifik klinisk bild, vilket gör det svårt att diagnostisera det utan ytterligare studie av kroppen. Efter att ha hört en gastroenterolog och en onkolog för symptom kan läkare göra en preliminär diagnos.

Dessutom skickar experter patienten till laboratorietester. Baserat på deras resultat kan du bestämma antalet leukocyter, nivån av ESR, hemoglobin. Laboratorietester kompletteras nödvändigtvis med instrumental diagnostik. Den innehåller ultraljud, beräknad, magnetisk resonansbildning. Den mest informativa tekniken är laparoskopi. Under sin studie av de inre organen med ytterligare biopsi.

Svårigheter i diagnosen uppstår i avsaknad av en primär skada. Kliniska manifestationer av sjukdomen observeras i 5% av alla fall. Detta beror på den bildade peritoneala skadorna. Det primära fokuset kan präglas av liten storlek vilket komplicerar detektering.

En ytterligare diagnostisk händelse är definitionen av tumörmarkörer. Förfarandet har inte hög specificitet, men samtidigt bidrar det till att göra rätt diagnos.

Är det möjligt att bota peritonealkreft?

Efter diagnosen "peritoneal cancer" börjar en omfattande behandling. Det är baserat på:

 1. kirurgi;
 2. kemoterapi;
 3. avlägsnande av det primära fokuset.

Kirurgisk ingrepp är lämpligt att utföra vid mindre skador. Den maligna platsen skärs ut, sedan införs antiseptika och dränering upprättas. Efter operationen appliceras kemisk terapi. Det kännetecknas av dess egenskaper. Drogerna injiceras direkt i tumörområdet. Maligna celler dör under påverkan av hög temperatur. Effektiviteten hos tekniken är mycket högre jämfört med enkel kemoterapi.

Den tredje etappen av behandlingen är eliminering av primärt fokus. Om du inte tar hänsyn till denna taktik börjar malign utbildning fortgå snabbt. Symptomatisk terapi innefattar avlägsnande av vätska från bukhålan, smärtlindring, förbättring av peristaltik, lindring av illamående, användning av diuretika och normalisering av blod.

Överlevnad och vad som påverkar det

Malign peritoneal skada åtföljs alltid av en dålig prognos. Med efterlevnaden av alla terapeutiska åtgärder för att upprätthålla en persons livskraft kan det inte vara mer än ett år. Det finns inga specifika förebyggande förfaranden.

Överlevnad beror på människokroppens tillstånd, men det är omöjligt att förlänga livet i mer än 12 månader.

Hur många patienter lever med en sådan diagnos?

I de flesta fall uppträder upptäckten av sjukdomen i ett avancerat stadium. Med ett litet nederlag i bukhinnan kan en person leva i flera år. Denna process påverkas av den primära fokusens medicinska taktik. Med fångsten av de flesta bukhinnorna för att klara av sjukdomen är omöjligt. Döden uppstår inom några månader. För att upprätthålla vitalitet används en palliativ teknik för att lindra personens tillstånd.

utsikterna

Om sjukdomen detekteras i ett tidigt skede och det primära fokuset är mottagligt för avlägsnande är prognosen gynnsam. I detta fall måste du följa den integrerade taktiken för exponering för kroppen.

Om peritoneal carcinomatos detekteras vid det steg med snabb progression är prognosen dålig. I det här fallet är behandlingen symptomatisk. Syftet är att minska sjukdomshälsan.

Carcinomatosis: koncept, lokalisering, förväntad livslängd

Carcinomatos (carcinomatosis) är en av varianterna av metastatiska lesioner av serösa membran eller inre organ. Denna benämning brukar användas för att hänvisa till pleura och bukhinnan, som ofta påverkas av avancerade former av cancer. Carcinomatos är inte en självständig sjukdom, det är snarare en manifestation av andra former av cancer som kan metastasera någonstans. Detta är både en manifestation och en komplikation av en malign tumör, som kännetecknar sjukdomens allvarlighetsgrad och en mycket allvarlig prognos.

Som du vet, metastaserar maligna tumörer, det vill säga deras celler sprids med blodflöde (hematogen), lymf (lymfogenväg), genom kontaktmetoden i hela kroppen. En av varianterna av metastatiska processen är nederlaget i serösa membran. Ett sådant fenomen i cancer blir möjligt på grund av särdragen hos maligna celler som förlorar intercellulära kontakter och kan röra sig längs peritoneum eller pleurans yta.

Hälsa celler i kroppen är utrustade med speciella molekyler som säkerställer en nära koppling till varandra - vidhäftningsfaktorer. I nödsituationer, när en normal cell förvandlas till en cancercell, förloras dessa molekyler och tumörmassan kan tränga in i blodkärlen och sprida sig över stora avstånd från huvudfokus.

Upp till 35% av patienterna med olika former av maligna tumörer har tecken på peritoneal karcinomatos, med en tredje redovisning av ovariecancer och cirka 40% - för tumörer i mag-tarmkanalen. När det gäller fall av cancerframkallande har orsaken till det inte fastställts, men detta symptom kännetecknar alltid en ogynnsam prognos och en avancerad form av tumören.

Metastatiska lesioner i pleura är vanligast i lung- och brösttumörer, men det är möjligt att den primära skadorna i bröstkorgens foder är ett malignt tumör-mesoteliom som sprider sig över ytan på samma sätt och bildar alla nya och nya foci av tillväxten.

Medverkan av peritoneum - är inte ovanliga, och åtföljs av svullnad av mage, tarm, äggstock, livmoder, pankreas, lever.

Hur utvecklas karcinomatos?

En malign tumörcell, som har förändrat sin struktur och karaktär av ytproteiner, tenderar att skilja sig från den primära tumörplatsen och förvärva rörlighet, som vissa delar av bindvävsmedlet. När tumören växer förändras också den extracellulära substansen, vilket kan bli mycket liten, så det finns praktiskt taget inga hinder för cancercellernas rörelse i blodkärl eller andra vävnader.

Maligna tumörer kan placeras nära ytan på ett organ som är täckt med ett seröst membran (peritoneum eller pleura) och, när de växer, tränger in i pleura eller peritoneum. Med en ökning i cancerens storlek kan dess celler också nå det serösa membranet och gå ut på ytan. Spridningen av maligna element kan inträffa under operationen.

En gång i buken eller bukhålan migrerar tumörcellen till ett ytterligare "livsmiljö", där det är fixerat och ger upphov till en ny tumörnod. När sjukdomen fortskrider sprider neoplasi både horisontellt längs ytan på hålets inre beklädnad och vertikalt, det vill säga att cancer växer in i bukhinnan eller pleura, får massa, "förvärvar" kärl och blir en sekundär tumör (metastasering).

karcinomatos i bukhinnan: röda markerade tumörfoci, prickade linjer - zoner av rekommenderad peritonektomi (radikal operation)

Sannolikheten att utveckla karcinomatos hos olika typer av maligna tumörer beror på lokalisering, storlek och grad av differentiering av neoplasi. Låga och odifferentierade neoplasmer är mer benägna att snabbt sprida och tidig metastasering, därför är incidensen av peritoneala eller pleurala skador i sådana fall mycket högre och den totala prognosen är mycket värre.

När man talar om orsakerna till cancer är det omöjligt att nämna de exakta faktorer som leder till utvecklingen av detta farliga fenomen. Naturen och graden av tillväxt av den primära maligna neoplasmen, dess lokalisering nära serösa membran, är tendensen att metastasera i princip av betydelse. Carcinomatos i alla fall karaktäriserar en progressiv sjukdom, ofta i de sena stadierna av dess utveckling. Risken för detta fenomen är att det inte finns några hinder för snabb lösning av cancer i serösa hålrum, och processen blir snabbt vanligt och svår att behandla.

Eftersom karcinomatos och pleura och peritoneum har egna egenskaper för utveckling och kurs, är det lämpligt att överväga dem separat.

Peritonealt karcinom

Canceromgång i bukhålan uppstår på grund av tumörpatologi i tarm, mag, bukspottkörtel, lever och gall, livmodern, men speciellt ofta är detta fenomen åtföljt av äggstockscancer. Enligt statistiken, vid diagnosdagen, har mer än hälften av kvinnorna peritonealt engagemang i den patologiska processen.

till vänster - tarmcancer, till höger - karcinomatos

Tumörer i tarmarna och magen kan på kort tid nå ytan på orgelet och spirer hela tjockleken på sin vägg och där, på ytan, möter cancercellerna inte längre hinder för vidare spridning. För övrigt observeras carcinomatos hos mer än hälften av patienterna i odefinierad gastrisk cancer.

Tränger in i bukhålan, cancerceller komma in i större omentum, fördjupning av bäcken, buken veck mellan tarmslingor. På dessa ställen är de fasta på ytan och börjar dela, bilda en metastatisk tumörskada.

Tendensen att snabbt sprida sig över ytan av den serösa pälsen leder till det faktum att det mesta av bukhålan kan efter en kort tid fyllas med en tumör och peritoneumet uppträder ett karaktäristiskt utseende.

Carcinos av bukhinnan, vars foto lätt kan hittas på Internet, är närvaron av många täta noduler eller papiller på ytan av det serösa membranet, vilket så småningom ökar i storlek och sammanfogar varandra. Sådana tillväxter kan likna blomkål, bilda små cyster, orsaka adhesioner och sekundär inflammation. I närvaro av vätska i buken med sådana förändringar i bukhinnan med nästan hundra procent sannolikhet kan bedömas och patologins maligna natur.

På bakgrund av tumör degeneration slemhinnorna lymfdränage är en kränkning av dess funktioner, vilket leder till ackumulering av stora mängder vätska i buken - ascites.

Asciter är den viktigaste och ibland det enda kliniska tecknet på uppkomsten av carcinomatos, vilket kan vara orsaken till patientens första behandling för hjälp. I ett försök att hitta orsaken till vätskansamling i magen kan specialister diagnostisera cancer, vars närvaro som patienten inte ens misstänkte.

Bland annat innefattar icke-specifika tecken på peritoneala skador:

 1. Uttalad viktminskning
 2. Allvarlig svaghet
 3. illamående;
 4. kräkningar;
 5. Förekomsten av palpabla noder i magen med stora metastaser.

Eftersom bukhinnan har ett ganska stort område, omsluter och täcker de flesta av bukhålets organ, men samtidigt saknas några anatomiska gränser är klassificeringen av omfattningen av dess skada en svår uppgift. Sjukdomsteget bestäms för tumören, som åtföljs av karcinomatos som en komplikation, och i de flesta fall karakteriserar involveringen av det serösa membranet cancer av 3-4 grader.

carcinomatosis av peritoneum i diagnostisk bild

För att mer noggrant beskriva lesionsområdet och göra en förutsägelse av tumörens gång är det vanligt att skilja mellan tre grader av peritoneal karcinomatos:

 • P 1, när metastaser lokaliseras begränsat på en plats av seröstäckning.
 • P2 i närvaro av flera zoner av neoplastisk tillväxt separerad av ett opåverkat seröst membran.
 • P 3 - med ett totalt nederlag i bukhinnan.

För att upptäcka peritoneal carcinomatos och bekräfta diagnosen av en malign tumör används många moderna diagnostiska metoder (ultraljud, CT, laparoskopi, cytologisk undersökning av ascitesvätska etc.), men hos 3-5% av patienterna kan den primära tumören inte fastställas, även om arten av den maligna serösa lesionen skalet kan bevisas morfologiskt.

Prognosen för cancer är mycket allvarlig eftersom denna process inte bara karaktäriserar den avancerade formen av den primära tumören utan också leder till en snabb progressiv försämring av patientens tillstånd, cancercachexi och död. Livslängden hos peritoneal karcinom är begränsad till i genomsnitt 12 månader, och endast var tionde patient lyckas övervinna femårsmärket efter behandling av cancer.

Carcinom i pleura

Canceromgång i pleura observeras ofta i lungkreft, bröst, mage, tumörer i själva lungan (mesoteliom), metastaser av någon annan tumör kan också orsaka cancer. Oftast är nackdelen i pleura en följd av spjutningen av lungens primära tumör till ytan på orgelet täckt med ett seröst membran. Perifert lungcancer, som ligger nära organets yta, kan på kort tid nå pleura och "utgång" i pleurhålan.

I bröstcancer, sköldkörteln, sarcomer i benen och mjuka vävnader, utvecklas karcinomatos efter hematogen eller lymfogen transport av tumörceller i pleura.

Utvecklingen av den patologiska processen skiljer sig inte från det med bukhinnans nederlag: tumörcellen faller på pleurans yta, kan migrera till olika delar av bröstkaviteten, är fixerad på någon plats och börjar splittras. Avgörande längs den serösa formen omfattar karcinomatosen ett ökande område av det, vilket resulterar i störning av det naturliga flödet av lymf och vätskans ackumulering, ofta med tecken på inflammation (tumörvård).

Symptom på karcinom i pleura:

 1. Allvarlig förgiftning, förvärrad av pleurisy, med viktminskning, feber, svår svaghet;
 2. Den inflammatoriska processen i pleura är ofta hemorragisk (med blod) karaktär, uppenbarad av bröstsmärta, hosta, andfåddhet, ökade tecken på andningssvikt, eftersom volymen av pleurala effusion ökar (wheezing, takykardi, hudfärg).
 3. Med förflyttningen av mediastinumorganen med en stor volym vätska uppträder en kränkning av hjärtaktiviteten (arytmi).

karcinomatos på CT och röntgenbild

För att bekräfta det faktum att lesionerna i pleura är cancerösa, utför de en röntgenundersökning, beräknad tomografi och pleural punktering, och i den resulterande vätskan hittar cytologer cancerceller. Laparoskopisk undersökning och biopsi visas i sällsynta fall då cytologisk undersökning inte gav tillförlitlig information.

Tumörpleur är alltid en följd av en försummad sjukdom, och eftersom den fortsätter mycket svårt, försvårar huvudtumörets manifestationer, är livslängden med en sådan komplikation liten: utan behandling lever patienter med pleuralt karcinom och pleuritus inte längre än 3-4 månader.

Behandling av karcinomatos av serösa membran är inte en lätt uppgift, men syftar mer till att förlänga livet och förbättra dess kvalitet, snarare än att helt eliminera tumören. Under operationen avlägsnas tumörfoci, och kemoterapi hjälper till att påverka neoplasi med hjälp av kemoterapi. Eftersom systemisk kemoterapi är ganska svår för patienter att tolerera, kräver stora doser av läkemedel, är mycket giftigt, nu används hypertermisk kemoterapi med injektion av läkemedel direkt i buk- eller pleuralhålan. Den administrerade uppvärmda lösningen av läkemedlet verkar lokalt och cirkulerar i kaviteten under lång tid, och dosen kan ökas, medan de toxiska effekterna blir mindre än vid intravenös administrering av läkemedlet.

Vid behandling av peritoneal karcinomatos kan fotodynamisk terapi användas, pleural lesioner kan påverkas av Roncoleukin (intrapleural immunterapi). Utvecklingen av ett effektivt sätt att bekämpa cancer är fortfarande pågående, men prognosen för detta allvarliga tillstånd är fortsatt allvarligt på grund av att de använda behandlingsmetoderna är låga.

Peritonealt karcinom

I några maligna tumörer kan metastaser utvecklas. I närvaro av sekundär tumörfokus minskar patientens chanser för återhämtning. Många patienter som vänder sig till onkologer är intresserade av vad som är karcinomatos i bukhinnan och om det kan utvecklas i onkologi.

Kreatomatos av bukhinnan är en sekundär cancer, vars prognos är ogynnsam i de flesta fall. Patienter med denna diagnos förskrivs palliativ behandling, vars metoder är inriktade på att upprätthålla vital aktivitet. Behandling av bukhinnan i karcinomatos utförs i Yusupov sjukhus, vars erfarna specialister tar även de patienter som har blivit nekade i andra kliniker.

Carcinomatosis av peritoneum: vad är det

Canceromatos i bukhålan är en onkologisk sjukdom, vars bildning sker på grund av spridningen av cancerceller från det primära fokuset. Behandling av denna sjukdom innefattar kirurgi, följt av kemoterapi.

Denna sjukdom kan utvecklas mot bakgrund av en malign tumör hos något organ, kvinnor diagnostiseras med peritoneal carcinomatos i äggstockscancer.

Onkologer använder en klassificering för diagnos, beroende på plats och antal metastaser:

 • P1 grad - lokal utveckling av den onkologiska processen;
 • P2 grad - flera drabbade områden av det serösa membranet;
 • grad P3 - multipla foci av den drabbade vävnaden.

Om patienten diagnostiseras med peritonealkreft minskas livslängden. Erfarna onkologer vid Yusupov-sjukhuset, vid behandling av patienter, utför en fullständig diagnos för att bestämma det aktuella tillståndet, utveckla ett behandlingsprogram. Modern utrustning, som är utrustad med Yusupovskaya sjukhus, möjliggör en omfattande undersökning.

Frågorna hos många patienter är relaterade till behandlingen av peritonealt karcinom. Den gynnsamma prognosen för en given onkologisk process beror på graden av skada och den valda behandlingen. För att fastställa omfattningen av skadan genomförs laboratorie- och instrumentundersökning.

Symptom på peritonealt karcinom

Carcinos av peritoneum, vars behandling kräver att patienten ska stanna på sjukhuset och dygnet runt observation är en sekundär sjukdom. Den kliniska bilden av denna diagnos bestäms av tecken på primär malignitet. Canceromatos av peritoneum i cancer karakteriseras av bildandet av askiter - ackumuleringen av fri vätska i bukhålan.

Huvud tecken på peritonealt karcinom:

 • kroppsvikten minskar snabbt och magen ökar;
 • matsmältningsstörningar
 • överdriven svettning
 • tråkig, svår smärta i buken;
 • karcinomatos peritoneum smärta under bröstet
 • patienten har tecken på allvarlig förgiftning
 • lös avföring där blod kan vara närvarande

När den onkologiska processen fortskrider kan patienten uppleva en förlorad medvetenhet och uppleva en vilseledande situation. Cancercancer hos peritoneum i cancer kräver omedelbar behandling, så Yusupov-sjukhuset tar emot patienter i allvarligt skick 24 timmar om dygnet.

Carcinomatos och ascites kan hota patientens liv, så att människor i riskzonen bör känna till symtomen på sjukdomen för att omedelbart kontakta en onkolog. Yusupovs sjukhuss specialister svarar på patienternas frågor: magkarsinomatos - vad det är, vilka behandlingsmetoder som finns och hur lång tid det är.

Canceromatos av peritoneum (på CT): orsaker till utveckling

Kreatomatos av peritoneum, vars behandling kombinerar kirurgi och kemoterapi, bildas mot bakgrund av det befintliga primära fokuset. Under utvecklingen av cancerceller blir rörliga, så börjar de skilja sig från tumören och spridas genom kroppen.

Carcinos av peritoneum och ascites spridas snabbt, eftersom cancercellerna rör sig på flera sätt:

 • med blod och lymfatisk vätska;
 • vid avlägsnande av en primär cancer, exempelvis peritoneal carcinomatos vid ovariecancer;
 • med spiring av en malign tumör i bukhinnan.

Skalan av skadorna i denna sjukdom kan vara ganska stor, eftersom området av bukhinnan kan nå två kvadratmeter. Kreftomatomatos av bukhinnan, behandlingen och livslängden som är sammankopplade sprids snabbt på grund av bukhålans anatomiska struktur. Carcinomatosis av peritoneum med hypermetabolism åtföljs av samma symtom.

Kontakta Yusupov sjukhus om du har diagnostiserats med peritoneal carcinomatos. Behandling av onkologiska processer utförs i onkologikliniken. Specialister på onkologikliniken, som ingår i Yusupov-sjukhuset, hjälper även de patienter som har karcinomatos i peritoneumstadiet 4.

Abdominal carcinomatos: diagnos av sjukdomen

Aktuella problem för patienter som har peritoneal carcinomatos, inkluderar behandling och förväntad livslängd. Läkaren kan misstänka en onkologisk process vid interaktion med patienter med cancer.

Om patienten har en minskning av kroppsvikt och det finns tecken på förgiftning, föreskriver läkaren en undersökning för att motbevisa eller bekräfta diagnosen.

Diagnostiska åtgärder för misstänkt cancer i peritoneum och ascites:

 • ultraljudsundersökning av bäckenorganen och bukhålan;
 • blodprov;
 • laparoskopi för undersökning av bukhinnan och biopsivävnadssamlingen;
 • computertomografi;
 • MSCT med ett kontrastmedel avslöjar lymfkörtelskador.

Kremenomatos i peritoneum, vars livslängd beror på graden av vävnadskada kan orsaka problem vid diagnos om det primära fokuset inte är bestämt. Onkologer vid Yusupov-sjukhuset, när man konsulterar en patient, utvärderar prognosen baserat på tillgängliga undersökningsdata, föreskriver behandling och regelbundet övervakar dess effektivitet.

Behandling av karcinomatos i bukhålan

Canceromatos i bukhålan, prognosen som i stor utsträckning beror på adekvat behandling, påverkar allvarligt patientens hälsa. Det första steget i behandlingen av en malign tumör är identifieringen av det primära fokuset, dess läge och stadium. Patologi behandling ordineras först efter att ha fått nödvändig information av en specialist.

Kirurgiska terapier är tillämpliga när scenen och platsen för cancer gör det möjligt. Carcinomatosis i bukhålan 4 grader, vars prognos är ogynnsam, innebär inte ett kirurgiskt ingripande. Carcinom peritoneum och ascites kräver kemoterapi.

I denna sjukdom utförs symptomatisk terapi, som innefattar anestesi, avlägsnande av ackumulerad vätska, förebyggande av förgiftning, avlägsnande av överskott av vätska och förbättring av matsmältningen.

Många patienter som diagnostiseras med peritoneal carcinomatos behandlas med folkmedicin som en metod som kan förbättra sitt tillstånd. Onkologer på Yusupov-sjukhuset rekommenderar inte att man använder traditionella metoder, eftersom vissa av dem kan förvärra tillståndet och orsaka sjukdomsframsteg.

Kreatomatomatos av bukhinnan: förväntad livslängd

Carcinos av peritoneum och ascites, prognosen som beror på många faktorer, kan påverka en liten del av bukhinnan. Om verksamheten utförs i rätt tid, är prognosen relativt fördelaktig. Dock måste patienten strikt följa rekommendationerna från onkologen.

Om den onkologiska sjukdomen har spridit sig till ett stort område av det serösa membranet, kan ett dödligt utfall ske inom några månader. Högkvalitativ palliativ terapi kan dock förbättra prognosen och lindra patientens tillstånd.

För att börja behandla cancer och förbättra prognosen, kontakta onkologikliniken i Yusupov sjukhus. Erfaren cancerbehandling specialister kommer att göra en omfattande undersökning och tillsammans med andra specialister utveckla ett effektivt behandlingsprogram. Du kan göra ett möte med onkologen på Yusupov sjukhus via feedbackformuläret på hemsidan eller via telefon.

Prognos och behandling av bukcancer

Peritoneal karcinomatos är en av varianterna av metastaser, som vanligtvis påverkar pleura och bukhinnan. Med en diagnos av cancer, oavsett var tumören är belägen, kan metastasering uppträda, och i fallet med en patient som har sekundära lesioner minskas hans risk för botemedel avsevärt.

Carcinomatos är inte en separat sjukdom, men hänvisar till allvarliga komplikationer av andra maligna cancerformer, som till exempel bukspottskörtel, lever eller livmodercancer, med en mycket dålig prognos.

Vad är karcinomatos

I onkologi är bukcellinomatos en av alternativen för metastaser av maligna neoplasmer, oberoende av deras plats, där det serösa membranet - bukhinnan - är skadat. Patologi kännetecknas av separation av maligna celler från lokaliseringen av sjukdoms primära fokus, följt av deras fördelning med serös vätska i bukhinnan. Centren med en diameter kan vara från flera millimeter till flera centimeter, medan deras plats kan vara singel eller slå samman.

Under utvecklingen av sjukdomen och spridningen av tumörceller kan ascites bilda - en minskning av total kroppsvikt och ökad förgiftning med frisättning av vätska i bukhålan. Vad är karcinomatos några vet. Det är värt att notera att prognosen för återhämtning för patienter med cancer minskas till ett minimum, eftersom patologin praktiskt taget inte är föremål för kirurgisk behandling och kemoterapi endast kan tillfälligt stödja patientens vitala aktivitet.

Baserat på statistiska studier diagnostiseras karcinomatos hos 20-35% fall av maligna former av cancer, varav 40% av fallen uppträder hos patienter med tumörer i matsmältningsorganen, särskilt i bukspottkörteln. Ovariecancer orsakar cancer i 30% av fallen. Också orsaken till bildandet av karcinomatos kan vara en malign tumör med en annan plats.

orsaker till

Carcinomatos (carcinomatosis) peritoneum är en sekundär cancerskada som härrör från progressionen av en malign tumör, oavsett platsen. Oftast observeras förekomsten av denna patologi:

 • i magkreft
 • i tunntarmen
 • för äggstockscancer
 • i bukspottskörtelcancer.

Patienter med närvaro av maligna tumörer i leverområdet är mer benägna att utveckla karcinomatos. Den främsta orsaken till peritonealkreft är närvaron av en primär tumör. Ofta kan den ursprungliga skadorna inte upprättas.

Utvecklingen av carcinomatos förekommer i flera steg:

 1. Den första etappen - maligna celler sprider sig från det primära cancerfokuset, vilket orsakas av förvärv av egna motilitetsceller, vilket innebär en nedbrytning av den extracellulära matrisen. Yttre mekaniska åtgärder, såsom kirurgi eller skador på lymfsystemet och blodkärlen, kan provocera cellernas proliferation. Efter att cancercellerna kommer in i peritoneumområdet bestäms deras fördelning av de inre organens tyngdkraft och sammandragningar.
 2. Den andra etappen - maligna cancerceller börjar interagera med peritoneumets membran, och mekanismen för interaktion beror på cellernas natur och peritoneumets morfologiska egenskaper. Gradvis förstärktes cellerna i mesoteliet, utvecklar deras horisontella fördelning, följt av invasiv tillväxt.
 3. Den tredje etappen är stimulering av neoangiogenesen (framväxten av blodkärl som matar tumören), vilket i sin tur stimulerar den aktiva tillväxten av cancer.

På grund av den otillräckligt studerade morfologiska utvecklingen av karcinomatos finns inga effektiva metoder för behandling.

En snabb utveckling av cancer kan orsakas av följande faktorer:

 • regelbunden kontakt av peritonealveckorna;
 • kontakten hos bukhinnan med andra organ i matsmältningssystemet;
 • nederlag av cancerceller i ett organ som innehåller omfattande nätverk av blodkärl.

Sannolikheten för att utveckla karcinomatos beror i stor utsträckning på storleken på den ursprungliga maligna tumören och graden av dess groddar i det drabbade organet.

klassificering

I onkologi används klassificeringen för att klassificera peritonealt karcinom, beroende på metastaser och deras antal. Peritoneal karcinomatos har följande enda klassificering:

 • P1 - metastaser påverkar en del av bukhinnan;
 • P2 - flera foci finns hos patienter, mellan vilka det finns friska delar av bukhinnan.
 • P3 - ett stort antal karcinomatosfusioner, som sammanfogar varandra.

Peritoneal karcinomatos och ascites kännetecknas av ett svårt tillstånd för patienten, med en uttalad klinisk bild. Sådana patienter behöver omedelbar sjukhusvistelse i en specialiserad medicinsk anläggning.

Huvudsymptom

Eftersom karcinomatos redan är en sekundär lesion, beror den kliniska bilden först och främst på den initiala cancer. Vid peritonealkreft kan symtomen vara följande:

 • Förekomsten av smärtslagande karaktär
 • en kraftig minskning av kroppsvikt med en ökning i buken;
 • nedsatt funktion av matsmältningssystemet, i synnerhet tarmarna;
 • berusning.

Ett karakteristiskt tecken på peritonealkreft är bildandet av ascites, och därför går patienterna in i gastroenterologiska avdelningen, där läkare bestämmer orsaken till ascites.

diagnostik

När det finns symptomatiska manifestationer i samband med buksmärtor och snabb viktminskning kan patientens tillstånd endast indikera karcinomatos när patienter redan har diagnostiserats med cancer. Diagnos av peritoneal carcinomatos utförs med hjälp av följande procedurer:

 • ultraljud (ultraljud) - gör att du kan identifiera platsen för lokalisering av den ursprungliga cancer, samt förändringar i bukhålan, läsplatsernas placering och deras storlek;
 • beräknad tomografi (CT) - är nödvändig för att studera alla lager i bukområdet, identifiera lesioner och bestämma deras struktur;
 • laparoskopi - utförs för att inspektera bukhinnan och studera ascitisk vätska erhållen under proceduren;
 • blodtest RT-PCR - en detaljerad definition av lokalisering av primära fokus.

Analys av ascitisk vätska erhållen genom laparoskopi eller punktering av den serösa håligheten är nödvändig för att studera förekomsten av tumörceller. Ibland tillåter diagnosen inte att bestämma primärtumören i ca 5% av alla fall av sjukdomen eftersom det kan vara av mycket liten storlek. Det finns fall där diagnosen cancer tumör utförs posthumt.

Behandlingsmetoder

När alla diagnostiska åtgärder har vidtagits är behandlingen av karcinomatos ganska svår och inte alltid effektiv. Om patienten har möjlighet att bota, kan han vara planerad till operation, varefter kemoterapi ges. Ibland försöker patienter att behandla peritoneal karcinomatos med folkmekanismer, vilket inte ger det önskade resultatet. Många olika metoder används nu i medicin för cancer mot cancer, kanske inom en snar framtid kan forskare hitta ett effektivt sätt att behandla bukhinnan.

Kirurgisk behandling

Med en diagnoserad peritoneal karcinomatos innebär behandling med kirurgisk ingrepp att en tumörframkallande cancerceller avlägsnas, liksom foci av karcinomatos och drabbade lymfkörtlar. Ofta, under en sådan operation, avlägsnas andra organ som påverkas av tumörceller, exempelvis delar av den stora och tunntarmen, livmodern och dess tillägg eller blåsan.

kemoterapi

Vid behandling av karcinomatos i bukhålan, är användningen av intraperitoneal hypertermisk kemoterapi, som kan utföras direkt under operationen, aktuell. Metoden är baserad på införandet av kemikalier genom varmluft, vars flöde riktas direkt in i bukhinnan. Lösningen som innehåller de nödvändiga kemikalierna ligger i bukhinnan i en timme, under vilken den förstör de maligna cellerna.

Behandling av primärskada

Det är viktigt att diagnostisera carcinomatos för att identifiera det primära fokuset och bestämma scenen för dess utveckling, placering och nivå av metastasering. När alla diagnostiska manipuleringar utförs bestämmer läkarna metoderna för att behandla en malign neoplasma. Om scenen av tumörutveckling och dess lokalisering tillåter operationen att utföras, avlägsnas tumören genom kirurgiskt ingrepp, varefter patienten förskrivs ett komplex av strålnings- och kemisk terapi.

Symtomatisk behandling

Symtomatisk terapi syftar till att eliminera eller åtminstone minska symtomen på sjukdomen. Vanligtvis utfört:

 • behandling av ascites - avlägsnande av ackumulerad vätska genom punktering av bukväggen;
 • eliminering av smärtssyndrom - om patienten har svår smärta kan han få smärtstillande medel med narkotiskt innehåll
 • förbättring av matsmältningssystemet - det är nödvändigt att förbättra kroppens absorption av mat;
 • intravenös infusion av lösningar - syftar till avgiftning och normalisering av blodet;
 • användning av diuretika - nödvändig för avlägsnande av överskott av vätska i kroppen.

Andra läkemedel som är nödvändiga för att förbättra hjärtmuskulaturens funktion eller kärlsystemet kan också ordineras till patienter. Patienterna måste vara på sjukhuset under ledning av medicinsk personal.

utsikterna

Vanligtvis karaktäriserar involveringen av membranets peritoneum en cancer i grad 3-4. Prognoser för patienter med diagnosen peritoneal karcinomatos är inte det mest gynnsamma. Det är omöjligt att säga exakt hur länge patienten bor med denna diagnos, eftersom det mycket beror på storleken på det drabbade området och förekomsten av metastaser. I det fall då ett litet område av bukhinnan påverkas, är det möjligt att ta bort det vilket kommer att öka patientens livslängd med flera år.

Om karcinomatos påverkar en stor del av bukhinnan, är livslängden bara några månader. Sådana patienter förskrivs palliativ terapi, vilket möjliggör underhåll av patientens vitala aktivitet under denna period.

Kreftomatomatos i bukhinnan, som en komplikation av cancer, diagnos och behandling av patienter

Maligna neoplasmer av nästan alla organ leder till utseende av metastaser. Sekundära foci minskar patientens chanser att fullständigt återhämta sig avsevärt.

Metastasering innefattar även peritoneal karcinomatos, som framför allt manifesteras ascites, ökar symtom på förgiftning och viktminskning. Carcinomatos anses vara en extremt ogynnsam sjukdom, med denna komplikation, främst palliativ, det vill säga livsuppehållande terapi används.

Vad är peritonealt karcinom?

Canceromatos - onkologisk sekundär patologi som härrör från överföring av cancerceller från primär fokusering.

De cancerceller som fångas i de serösa håligheterna är fixerade i dem och börjar bilda formationer, i form som de liknar hirsgryn. Gradvis expanderar dessa neoplasmer i storlek, upptar nya områden och slutligen sammanfogar varandra och skapar en stor tumör.

Bilden visar ett öppet peritonealt karcinom

Den maligna processen leder till det faktum att de resorptiva och exudativa funktionerna i det seriösa membranet i bukhinnan störs. En sådan förändring orsakar ackumulering av överskott av vätska, som ackumuleras och leder till ascites.

Undersökning av patienter med peritonealt karcinom fick oss att ta reda på att denna komplikation oftast uppstår hos patienter med cancer i mag-tarmkanalen - mag och bukspottkörtel.

Ögoncancer är på andra plats bland orsakerna till karcinomatos, vilket indikerar att kvinnor är benägna att denna komplikation flera gånger mer än män.

Bortfallet av bukhinnan i cancer hos något av organen anses vara ett ogynnsamt tecken. Många typer av behandling med denna diagnos kan inte användas, så patienten lever inte länge.

orsaker till

Den främsta orsaken till bildandet av peritonealt karcinom är det existerande primära cancerfokuset. Tumörceller blir oundvikligen motila som ett resultat av deras utveckling och kan sålunda separeras och flyttas.

Deras distribution sker:

 • Med blod eller lymfflöde.
 • Genom spiring av den primära maligna neoplasmen i bukhinnan.
 • I ett kirurgiskt förfarande som gjordes för att avlägsna en primär cancer.

Området i bukhinnan och följaktligen serosmembranet, där tumörceller kan komma in, når i vissa människor två kvadratmeter. Liknande dimensioner bestämmer platsen för bukhinnan i bukhålan, det vill säga det har vikar i kontakt med varandra.

En sådan anatomisk struktur bidrar till det faktum att en signifikant del av peritoneum i en malign process påverkas omedelbart.

Den snabba utvecklingen av karcinomatos främjas av flera faktorer som utlöser sjukdomen:

 • Nära kontakt med bukhinnan med huvuddelen av matsmältningsorganen.
 • Konstant snäv kontakt av peritoneums vikar med varandra.
 • Förekomsten av ett omfattande nätverk av lymfatiska och blodkärl i kroppen.

Cancerceller som fastnar i bukhinnan, försöker få fotfäste där orgelet är minst påverkat av tarmmotilitet. Sannolikheten för carcinomatos beror också på den primära tumörens storlek, graden av dess penetration i kroppen.

I utifferentierat karcinom i magen påverkas peritoneum av tumörceller i mer än hälften av patienterna.

Tecken och klassificering

Eftersom peritoneal karcinomatos är en sekundär cancerläsning, utvecklar personen först symptom som är typiska för en primär malign tumör.

Men i vissa fall är det lesionen av det serösa membranet med motsvarande klinisk bild som gör att du kan ställa diagnosen cancer.

De viktigaste egenskaperna som indikerar utvecklingen av peritoneala maligna skador är:

 • Utseendet av tråkig, värkande smärta. De kan vara både konstanta och störa patienten i perioder av flera timmar eller dagar.
 • En ökning i buken på grund av en skarp viktminskning. En bukhålighet som växer i storlek bildas på grund av ackumulering av vätska i bukhålan, denna patologi betecknas med termen ascites.
 • Svåra matsmältningsstörningar. Patienten har illamående, smärta och kolik i magen, kräkningar är möjliga. Svårigheter med att tömma tarmarna, ofta förstoppning, ersätts av diarré.
 • Ökande symtom på förgiftning. Allvarlig svaghet, kraftig svettning, frossa, feber, smärta i muskler och huvud är alla tecken på att utveckla peritoneal karcinomatos.

I medicin används klassificeringen av peritonealt karcinom baserat på lokalisering av metastaser och deras antal:

 1. Pl är lokal, det vill säga en peritoneal lesion begränsad till ett område.
 2. P2 - identifiering av flera lesioner som indikerar katomiomatos. Mellan dessa foci finns områden med oförändrat peritoneum.
 3. Ss3 - många, maligna foci fusionera bland dem själva.

Diagnostiska åtgärder

Misstänkt peritonealt karcinom på symtomen på en onkolog först kan redan ha de personer som har cancerhistoria.

Men i alla fall, med otydlig buksmärta, viktminskning och andra tecken på cancer, är läkaren skyldig att bekräfta eller utesluta diagnosen att skicka sin patient till ett antal diagnostiska förfaranden.

utsedd av:

 • Ultraljud i bukorganen, bäckenorganen. Med denna metod kan du upptäcka lokalisering av primärtumöret, avslöjar förändringar i bukhinnan, deras plats, storlek.
 • Beräknad tomografi undersöker bukregionen i lager och avslöjar alla patologiska foci, deras struktur, placering.
 • En MSCT med kontrast är nödvändig för att bedöma förekomsten av tumörprocessen och att detektera lesioner av lymfkörtlarna.
 • Laparoskopi tillåter inte bara att inspektera bukhinnan, men tar också bort den modifierade vävnaden för biopsi.
 • Ett blodprov med en RT-PCR med en hög procentandel av noggrannhet fastställer placeringen av det primära fokuset.

I ungefär 5% av fallen uppstår svårigheter när en primär cancer detekteras, ibland är dess storlek så minimal att den inte kan detekteras in vivo.

Medicinsk hjälp

Behandling av patienter med peritoneal karcinomatos är ganska komplex och inte alltid effektiv.

Om möjligt är kirurgi ordinerat, kombinerat med kemoterapi.

Många nya metoder för cancer mot cancer används, så det kan inte sägas att det i framtiden inte finns något sätt att besegra bukhinnan.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling består huvudsakligen av att avlägsna det primära fokuset, drabbade lymfkörtlar och foci av inseminering med tumörceller i bukhinnan. Operationen kombineras ofta med samtidig borttagning av livmodern och dess bilagor, gallblåsan, sigmoid kolon, en del av den stora eller tunna tarmen.

kemoterapi

Vid behandling av patienter med peritoneal karcinomatos används en av de moderna metoderna - intraperitoneal hypertermisk kemoterapi. Denna metod avslutas vid introduktionen av kemoterapi med varmluft direkt in i bukhinnan, vilket är möjligt omedelbart under operationen.

En lösning med kemoterapi finns i bukhinnan i ungefär en timme, under vilken tid cirkulerar den kontinuerligt och förstör cancerceller. Hypertermisk kemoterapi ökar effektiviteten av behandlingen flera gånger.

Behandling av primärskada

Vid peritoneal karcinomatos är det nödvändigt att upptäcka det primära fokuset och utvärdera dess stadium, lokalisering, förekomsten av metastaser i kroppen. Beslutet om behandling sker efter alla studier.

Om scenen i cancerprocessen och tumörens läge tillåter, utförs en operation för att avlägsna tumören. Dessutom föreskrivna sessioner av kemoterapi, strålningsexponering.

Symtomatisk behandling

Symtomatisk behandling är en behandling som syftar till att eliminera eller minska de viktigaste symptomen på sjukdomen. När carcinomatos oftast utförs:

 • Behandling av ascites. Det består i avlägsnande av ackumulerad vätska genom en punktering i bukväggen.
 • Smärtlindring, i avancerade fall hjälper bara narkotisk analgetika till att lindra smärta.
 • Förbättra matsmältningssystemet. Det är nödvändigt att öka peristaltiken, förbättra matsmältningen och smältbarheten av mat.
 • Intravenösa infusionslösningar. Sådan behandling har en avgiftningseffekt och normaliserar blodets elektrolytkomposition.
 • Behandling av diuretika som bidrar till återtagande av överskott av vätska.

Om det behövs ges patienterna läkemedel för att förbättra hjärt- och blodkärlens arbete, enzymer, antispasmodik. Patienten måste övervakas med periodisk re-diagnostisk undersökning.

Varaktighet och prognos för livet

Detektion av peritoneal karcinomatos hos patienter med cancer försvårar avsevärt deras prognos.

Om en cancerframkallning tar upp det mesta av bukhinnan, inträffar patientens död inom några månader. Palliativ medicin tillåter bara några att lätta sin hälsa.

Om Oss

Cancer är en farlig sjukdom där friska celler är sjuka. För närvarande har denna sjukdom inte studerats fullständigt, så det är inte alltid möjligt att tillämpa en effektiv behandlingsmetod.

Populära Kategorier