Ärftliga former av cancer

Ärftliga former av cancer är en heterogen grupp av maligna tumörer i olika organ, på grund av arv av en eller flera gener som orsakar en viss cancerform eller ökar sannolikheten för dess utveckling. Diagnostiseras på grundval av familjehistoria, genetiska tester, symtom och ytterligare forskningsdata. Behandlingstaktiken bestäms av typen och förekomsten av neoplasi. Den viktigaste rollen är tilldelad förebyggande av neoplasmutveckling, som innefattar regelbundna undersökningar av patienten, eliminering av riskfaktorer, behandling av precancerösa sjukdomar och avlägsnande av målorgan.

Ärftliga former av cancer

Ärftliga former av cancer - en grupp maligna neoplasmer orsakade av mutation av en eller flera gener och överförd genom arv. Utgöra cirka 7% av det totala antalet onkologiska sjukdomar. Sannolikheten för utseendet av en tumör varierar väsentligt beroende på den specifika genetiska mutationen och levnadsförhållandena hos genbärarna. Det finns så kallade "cancerfamiljer" där upp till 40% av släktingarna lider av maligna neoplasier.

Den nuvarande utvecklingsnivån för genetisk forskning gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt bestämma närvaron av defekta gener bland familjemedlemmar som är utsatta för ärftliga former av cancer. I detta avseende fokuserar moderna forskare och praktiska läkare alltmer på förebyggande åtgärder som syftar till att förebygga sjukdomar i denna grupp. Genetiker, specialister på onkologi, gastroenterologi, pulmonologi, endokrinologi och andra områden av medicin utövar diagnos och behandling av ärftliga former av cancer.

Orsaker till ärftligt cancer

Moderna studier bekräftar på ett tillförlitligt sätt versionen av den genetiska karaktären av cancer. Det har fastställts att orsaken till utvecklingen av alla former av onkologiska sjukdomar är DNA-mutationer, varigenom en klon av celler som kan leda till okontrollerad reproduktion bildas. Trots den genetiskt bestämda naturen av maligna tumörer är inte alla neoplasier arveliga former av cancer. Vanligtvis är förekomsten av neoplasier på grund av icke-ärftliga somatiska mutationer orsakade av joniserande strålning, kontakt med karcinogener, vissa virusinfektioner, nedsatt immunitet och andra faktorer.

Verkligen ärftliga former av cancer är mindre vanliga sporadiska. Samtidigt är risken att utveckla malign neoplasi extremt sällan 100% - genetiska störningar som nödvändigtvis orsakar cancer finns bara hos 1 person av 10 tusen personer, i andra fall talar vi om en mer eller mindre uttalad känslighet för utseendet på vissa cancerlidor. Cirka 18% av friska människor har två eller flera släktingar som lider av onkologiska sjukdomar, men några av dessa fall beror på sammanfall och påverkan av negativa yttre faktorer och inte ärftliga former av cancer.

Specialister kunde identifiera tecknen på en ärftlig tumörfenotyp:

 • Den unga åldern hos patienter vid tidpunkten för symtomens början
 • Tendens mot flera skador av olika organ
 • Bilateral neoplasi av parade organ
 • Erfarenhet av cancer i enlighet med Mendelas lagar.

Man bör komma ihåg att patienter med ärftliga former av cancer inte kan avslöja alla ovanstående tecken. Valet av sådana parametrar tillåter emellertid att skilja arveliga tumörer från sporadisk med tillräckligt förtroende. Med tanke på beskaffenhetens karaktär särskiljs följande alternativ för överföring av genetiska abnormiteter:

 • Erfarenhet av en gen som framkallar utvecklingen av en specifik cancer
 • Erfarenhet av en gen som ökar sannolikheten för att utveckla en specifik cancerskada
 • Erfarenhet av flera gener som orsakar cancer eller ökar risken för uppkomst.

Mekanismerna för utveckling av ärftliga former av cancer har ännu inte slutligen fastställts. Forskare föreslår att det sannolikt är en ökning av antalet cellulära mutationer, en minskning av effektiviteten att eliminera mutationer på cellulär nivå och en minskning av effektiviteten av eliminering av patologiskt förändrade celler på organismerivån. Orsaken till ökningen av antalet cellulära mutationer är en ärftlig minskning av skyddsnivån mot externa mutagener eller en dysfunktion hos ett visst organ, vilket orsakar ökad cellproliferation.

Orsaken till att effektiviteten av eliminering av mutationer på cellulär nivå i ärftliga former av cancer kan vara frånvaro eller brist på aktivitet hos vissa enzymer (till exempel i fallet med xeroderma pigment). Minskad eliminering av förändrade celler på kroppens nivå kan orsakas av arveliga sjukdomar i immunsystemet eller sekundär undertryckande av immunsystemet vid familjeformala metaboliska störningar.

Ärftliga former av cancer hos det kvinnliga reproduktionssystemet

Det finns flera syndrom som kännetecknas av en hög risk att utveckla cancer hos det kvinnliga reproduktionssystemet. Med tre syndrom överförs tumörer av ett organ: äggstockscancer, livmodercancer och bröstcancer. Med de återstående ärftliga formerna av cancer avslöjas en förutsättning för utvecklingen av neoplasier av olika lokaliseringar. Familjcancer i äggstockarna och bröstet är utmärkande; familjen cancer i äggstockarna, livmodern och bröstet; familjen cancer i äggstockarna, livmodern, bröstet, mag-tarmkanalen och lungorna; familjecancer i livmodern och mag-tarmkanalen.

Alla dessa ärftliga former av cancer kan bero på olika genetiska avvikelser. De vanligaste genetiska defekterna är mutationerna i tumörsuppressorgenerna BRCA1 och BRCA2. Dessa mutationer förekommer hos 80-90% av patienterna med ärftlig äggstocks- och bröstcancer. I vissa syndrom upptäcks emellertid dessa mutationer endast hos 80-45% av patienterna, vilket indikerar närvaron av andra, fortfarande oexplorerade gener, vilket framkallar utvecklingen av ärftliga former av cancer hos det kvinnliga reproduktionssystemet.

För patienter med ärftliga syndrom är vissa egenskaper karakteristiska, i synnerhet den tidiga början av menarche, frekventa inflammatoriska och dysplastiska processer (mastopati, endometrios, inflammatoriska sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen) och hög förekomst av diabetes. Diagnos baseras på familjehistoria och molekylärgenetiska data.

Om predisposition till ärftliga former av cancer upptäcks, genomförs en utökad undersökning, det rekommenderas att ge upp dåliga vanor, en speciell diet ordineras och en hormonell profil utförs. Efter åldern 35-45 år gammal utförs enligt indikationerna bilateral mastektomi eller oophorektomi på ett profylaktiskt sätt. Behandlingsplanen för bildade tumörer tillverkas i enlighet med de allmänna rekommendationerna för neoplasier av lämplig lokalisering. Ärftliga neoplasmer i denna grupp uppträder ganska bra, fem års överlevnad i dessa former av cancer är 2-4 gånger högre än i sporadiska fall av sjukdomen.

Ärftliga former av cancer i matsmältningssystemet

Det finns en omfattande grupp av ärftliga syndrom med stor sannolikhet att utveckla gastrointestinala tumörer. Det vanligaste är Lynch syndrom - icke-kolonisk tjocktarmscancer som överförs på autosomalt dominant sätt. Tillsammans med kolonkarcinom hos patienter med Lynch syndrom kan uretär cancer, tunnarmskörtel, magcancer och livmoderkropp detekteras. Sjukdomen kan orsakas av terminala mutationer av olika gener, oftast MLH1, MSH2 och MSH6. Sannolikheten att utveckla Lynch syndrom med anomalier av dessa gener varierar från 60 till 80%.

Eftersom patienter med denna ärftliga cancerformer står för endast cirka 3% av det totala antalet patienter med koloncancer, ses screening genetiska studier som opraktiska och utförs endast när en predisposition detekteras. Friska patienter rekommenderas regelbundet att genomgå en utökad undersökning, inklusive koloskopi, gastroskopi, ultraljud i buken och bäcken (hos kvinnor). När en neoplasm visas, rekommenderas det att inte utföra en segmentär resektion, men en subtotal colectomy.

Den näst vanligaste ärftliga formen av gastrointestinalkreft är familjen adenomatos i tjocktarmen (SATK), som också överförs av en autosomal dominant typ. Sjukdomen orsakas av en mutation i APC-genen. Det finns tre typer av SATK: försvagad (mindre än 100 polyper), klassisk (från 100 till 5000 polyper), tunga (mer än 5000 polyper). Risken för malign transformation i frånvaro av behandling är 100%. Adenom i tunntarmen, duodenum och mage, tumörer i centrala nervsystemet, mjukvävnad tumörer, flera osteofibromer och osteomer kan också detekteras hos patienter med denna ärftliga cancerform. Alla patienter genomgår årlig koloskopi. Med hotet av malignitet hos patienter med svåra och klassiska ärftliga former av cancer utför de kolproktektomi. Med en försvagad SATK-typ är endoskopisk polypektomi möjlig.

Gruppen av hamartomatösa polyposssyndrom innefattar juvenil polypos, Peitz-Jeghers syndrom och Cowden's sjukdom. Dessa ärftliga former av cancer uppträder av polypos i magen, små och stora tarmarna. Ofta kombinerat med hudskador. Kolorektal cancer, tumörer i mag och tarmar kan uppstå. Regelbundna endoskopiska studier av mag-tarmkanalen visas. Med hotet av malign transformation utförs endoskopisk polypektomi.

Ärftliga former av gastrisk cancer är uppdelade i två typer: diffus och intestinal. Diffusa neoplasmer utvecklas med sitt eget ärftliga syndrom orsakat av en mutation av CDH1-genen. Tarmtumörer detekteras i andra syndrom, inklusive mutationer som orsakar malign neoplasi hos äggstockarna och bröstet, liksom Lynch-syndromet. Risken att utveckla cancer med en mutation av CDH1-genen är cirka 60%. Patienter rekommenderas profylaktisk gastrektomi. För andra syndrom utförs regelbundna undersökningar.

Andra ärftliga former av cancer

En av de välkända ärftliga neoplasierna är retinoblastom, överförd av en autosomal dominant typ. Retinoblastom är en sällsynt tumör, arviga former av cancer står för cirka 40% av det totala antalet diagnostiserade fall av sjukdomen. Vanligtvis utvecklas i tidig barndom. Kan påverka en eller båda ögonen. Behandling - Kryokoagulering eller fototerapi, eventuellt i kombination med strålbehandling och kemoterapi. Med vanliga former av enukleering av ögonlocket.

En annan ärftlig form av cancer som uppstår i barndomen är nefroblastom (Wilms-tumör). Familjeformer av sjukdomen detekteras sällan. Nephroblastom kombineras ofta med onormal utveckling av det urogenitala systemet. Maniverad av smärta och grov hematuri. Behandling - nefrektomi, strålbehandling, kemoterapi. Beskrivningar av framgångsrika organsparande operationer finns i litteraturen, men sådana ingrepp har ännu inte introducerats i bred klinisk praxis.

Li-Fraumeni syndrom är en ärftlig form av cancer som överförs på autosomalt dominant sätt. Det uppenbaras av sarcomas, bröstcancer, akut leukemi, binjuror och centralnervsystemet. Neoplasmer diagnostiseras vanligen före 30 års ålder, har en hög tendens att återkomma. Regelbundna förebyggande undersökningar visas. På grund av den höga risken för andra tumörer kan behandlingen av befintliga neoplasier skilja sig från den konventionella.

CANCER OCH HEREDITY

HEREDITY IN CANCER

Förutom ärftlighet är detta ämne av intresse för många människor som vet om cancer i en av deras släktingar. Modern vetenskaplig forskning har funnit att majoriteten av onkologiska sjukdomar inte är relaterade till ärftlig cancer, men oftast är resultatet av övergången till precancerösa sjukdomar.
Endast ärftlig predisposition till cancer är genetiskt överförd.

Det finns emellertid också ärftliga typer av cancer. Enligt olika data från 7% till 10% av fall av maligna tumörer på grund av ärftlighet.
De vanligaste ärftliga formerna av cancer innefattar bröstcancer, äggstockscancer, lungcancer, magcancer, koloncancer,
melanom, akut leukemi (se ↓). Denna kategori av cancer, men med en lägre grad av arv, innefattar neuroblastom, tumörer i endokrina körtlar, njurecancer (se ↓).

I den viktigaste rollen, både i processen med förekomsten av precancerösa sjukdomar och vid genomförandet av ärftliga former av cancer, spelar en komplex av medfödda morfologiska, psykologiska och funktionella egenskaper hos en person, kallad "biologisk konstitution".
Genom en persons konstitution uttrycks i vissa former av sin kroppsbyggnad, ögonfärg, hud och hår, psyko-emotionell organisation och karaktäristiska reaktioner av kroppen för olika slags effekter. Samtidigt har varje konstitution sina egna "svaga länkar", som manifesteras i ökad sårbarhet hos vissa vävnader och deras beredskap för vissa typer av patologiska förändringar - "diates".
Medfödda svagheter hos olika organ följer alltid olika typer av diates.
Dessa tre genetiska komponenter: konstitutionen, diatesen och organsvagheten bestämmer den ärftliga predispositionen till onkologiska sjukdomar.

Bestämningen av den individuella konstitutionen, variationen av diates och den medfödda organs svaghet som finns (det vill säga de sannolika målorganen mot bakgrunden av den befintliga ärftliga bördan på cancer) blir möjlig med hjälp av en biologisk högkänslig metod för att undersöka irisen.

Förebyggande av hereditär cancer

Strategin för aktivt cancerförebyggande är förebyggande av ärftlig cancer. Att bära ärftliga komplikationer för olika typer av cancer betyder inte en 100% sannolikhet för förekomst av sjukdomen. Samtidigt har upptäckten av en genetisk predisposition till vissa typer av cancer lett till många svåra frågor.
Så, till exempel, är det mest obehagliga ögonblicket att transporten av genpreispositioner som uthärdar benägenheten för cancer, uppenbarar sig inte fram till en tumörs början. Det är idag det är omöjligt att på förhand veta vilka av familjemedlemmar som är predisponerade för ärftlig cancer, kommer att utveckla en neoplastisk sjukdom och vem kan leva i fred. Därför måste alla medlemmar i sådana familjer automatiskt ingå i högriskgruppen.

Men problemet är inte bara det. Även vid 100% genetisk bekräftelse på risken för en viss person av en särskild typ av ärftlig cancer är valet av förebyggande åtgärder extremt svårt och mycket begränsat, särskilt när det gäller mer friska friska bärare.
Samtidigt är behovet och nyttan av att utföra alltför kardinala ingrepp, såsom till exempel profylaktisk avlägsnande av bröstkörtlarna, alltid mycket tvivelaktigt.
Samtidigt är det bara att observera (även med en onkolog) i fall av familjär mottaglighet för cancer inte ett aktivt förebyggande av cancer, men verkar troligen vara en passiv förväntan på cancer. Dessutom idag
Onkologi har inte tillförlitliga medel för förebyggande av ärftlig cancer.

I detta hänseende är det av stor intresse att använda autonosoder, som bygger på principen om klassiska autovacciner, som är tillgänglig i homeopati.
Tack vare denna metod är det möjligt att genomföra en djup biologisk omorganisering av kroppen.
med förstärkning av konstitutionen och diatesen med befintliga organsvagheter, samt signifikant minska aktiviteten hos interna onkogena faktorer.

Hereditära cancerformer

Patientens och patientens förmåga att flytta sig från ärftlighet, som är belastad av en speciell onkologisk sjukdom, samt allmän kunskap om de första tecknen på cancer, möjliggör effektiva åtgärder för aktivt förebyggande av cancer.

Mjölkkörteln är den vanligaste tumören hos kvinnor.
Ärftlig natur indikeras av bröstkörteltumörer i nära släktingar (farmor, mor, moster, systrar). Om en av dessa släktingar drabbades av bröstcancer, då risken att bli sjukdouble. Om två är sjuka
Från nära släktingar är risken att bli sjuk mer än fem gånger den genomsnittliga risken. Sannolikheten för sjukdom ökar särskilt om en diagnos med bröstcancer gjordes till en av de listade släktingarna under 50 års ålder.

R akvarier utgör cirka 3% av alla maligna tumörer som uppstår
hos kvinnor. Om omedelbara släktingar (mamma, systrar, döttrar) hade fall av äggstockscancer eller flera fall av sjukdomen inträffade i samma familj (farmor, moster, brorsdotter, barnbarn), är det hög sannolikhet att äggstockscancer är härlig i denna familj. Om släktingarna till det första släktet diagnostiserades med äggstockscancer, är den enskilda risken för en kvinna från denna familj i genomsnitt
tre gånger den genomsnittliga risken för ovariecancer. Risken ökar ännu mer om tumören diagnostiserades hos flera nära släktingar.

Magevärk Omkring 10% av magkreft har en familjehistoria.
Den ärftliga karaktären av sjukdomen bestäms genom att man identifierar fall av gastrisk cancer hos flera medlemmar av samma familj. Det noterades att gastrisk cancer är vanligare hos män såväl som hos familjemedlemmar med blodgrupp II. Ett exempel på en lärobok är familjen Napoleon Bonaparte, där magkreft har sitt ursprung i sig själv och,
åtminstone åtta nära släktingar.

Lungcancer är den vanligaste cancer hos män och den näst vanligaste hos kvinnor. Den vanligaste orsaken till lungcancer anses vanligtvis vara att röka. Men som forskare från Oxford University upptäckte att tendensen att röka och tendensen till lungcancer är ärvde "kopplad". För denna grupp av människor är intensiteten av rökning särskilt viktig eftersom sannolikheten för att utveckla lungcancer är konsekvent hög även om de försöker minimera antalet cigaretter. För att undvika de olyckliga konsekvenserna för hälsan är fullständigt upphörande av rökning nödvändigt.

R ak buds utvecklas ofta som en slumpmässig händelse. Endast 5% av njurcancer utvecklas.
mot bakgrund av ärftlig predisposition, medan män är sjuk mer än dubbelt jämfört med kvinnor. Om närstående (föräldrar, bröder, systrar eller barn) utvecklade njurecancer eller bland alla familjemedlemmar fanns det flera fall av cancer hos denna lokalisering (inklusive farföräldrar, farbröder, moster, brorson, kusiner och bröder och barnbarn), det är troligt att detta är en ärftlig form av sjukdomen. Detta är speciellt troligt om tumören har utvecklats.
före 50 års ålder, eller båda njurarna påverkas.

I de flesta fall är inte prostatakörteln ärvt. Ärftlig prostatacancer har stor sannolikhet när en tumör uppstår naturligt från generation till generation, när tre eller flera första grader är sjuka (far, son, bror, brorson, farbror, farfar) när sjukdomen hos släktingar uppträder i en relativt ung ålder ( yngre än 55 år). Risken för prostatacancer ökar ännu mer om flera familjemedlemmar är sjuka samtidigt. Familjefall av denna sjukdom utvecklas som en följd av arvelighetsfaktorns gemensamma verkan och påverkan av vissa miljöfaktorer, beteendevanor.

Koloncancer De flesta tarmcancerfall (ca 60%) utvecklas som en slumpmässig händelse. Ärftliga fall står för cirka 30%.
Det finns hög risk för koloncancer om nära släktingar (föräldrar, bröder, systrar, barn) har kolon eller rektalcancer, eller om det finns flera fall i familjen längs en rad (farfar, mormor, farbror, moster, barnbarn, kusiner).
Hos män är risken något högre än hos kvinnor. Sannolikheten för detta ökar ytterligare om det fanns människor yngre än 50 år bland de sjuka.
Dessutom orsakar familjen intestinal polypos tjocktarmscancer. Vid tidpunkten för förekomsten är polyppar godartade (det vill säga icke-cancerösa), men sannolikheten för deras malignitet (malignitet) närmar sig 100% om de inte behandlas i tid. De flesta av dessa patienter diagnostiseras med polyper.
i åldern 20-30 år, men kan detekteras även hos ungdomar.
Bland de familjer som är bärare av till och med "försvagad" polypos, som kännetecknas av ett litet antal polyper, är också risk för att utveckla tumörer av andra lokaliseringar: mag, tunntarmen, bukspottkörteln och sköldkörteln samt levertumörer.

Sköldkörteln Det finns rapporter om ärftliga former av sköldkörtelcancer, som innefattar 20-30% fall av medulär cancer i detta organ.
I sällsynta fall kan arv av denna sjukdom vara i papillär
och follikulär sköldkörtelcancer.
Baserat på data från epidemiologiska studier visade det sig att ärftlig predisposition och en hög risk att utveckla sköldkörtelcancer kan förekomma oftare hos personer som utsattes för strålning i barndomen.

Låt oss diskutera onkologiska sjukdomar och ärftlighet

Nyligen har cancer börjat dyka upp mer och mer. Många forskare kallar cancer - "21st century pest". Och eftersom detta är en dödlig sjukdom som bättre kan diagnostiseras i de tidiga stadierna var många intresserade av frågan - "Är ärft ärft eller inte?".

Förekomsten av den så kallade onkogenen i humant DNA till 100% bevisas och det finns bara några antaganden och studier. Som forskare föreslår kan en onkogen som en patient i en riskgrupp uppvisa sig endast med några gynnsamma faktorer, och före det kommer han att sova. Och det är självklart en stor sannolikhet att han inte kommer att manifestera sig och personen blir inte sjuk.

Men doktorer började märka att det finns vissa cancerformer, som ofta förekommer hos de patienter vars släktingar en gång hade samma sjukdom. Och som det visade sig enligt statistiken finns det många sådana patienter.

Låt oss ta ett exempel för att se hur cancer överförs. Experiment utfördes med möss när en mus föddes från en sjuk mus och hälften av avkomman under livets gång blev sjuk med cancer eller en godartad neoplasma. För närvarande tror onkologer att onkogen finns hos cancerpatienter: bröst, äggstockar, tarmkarcinom och leukemi.

Riskgrupp

Vanligtvis, när en riskgrupp identifieras hos en patient som kan relatera till den, genomförs en historia av hela familjen och släktingar fram till 3: e generationen:

 1. Finns det onkologi före 50 års ålder?
 2. Har nära släktingar haft cancerfall: mamma, pappa, syster, broder.
 3. Huruvida upprepade sjukdomar slår en tumör.

Om minst ett fall äger rum är personen i riskzonen. Men molekylär analys av DNA i laboratorier kommer att kunna ge ett mer detaljerat svar. Om en person har misstänkta eller muterade gener, är det risk för att bli sjuk.

Efter analys visar det sig att en eller en grupp gener som kan orsaka cancer i framtiden. Det är också nödvändigt att komma ihåg att vissa sjukdomar, såväl som onkologi, oftast förekommer i en viss etnisk grupp eller ras.

Bröstcancer

Är bröstcancer ärvt? - Låt oss försöka svara på den här frågan. I riskgruppen ingår kvinnor som har nära släktingar med bröst- eller äggstockscancer. Om mamman var sjuk med denna sjukdom, så blev hennes dotters chans att bli sjuk ökar i tre. Minns att denna sjukdom är den vanligaste hos kvinnor runt om i världen och förekommer oftare i judar.

För framväxten av denna onkologiska ansvariga genlista:

Dessa kvinnor i studien av gener och sjuka släktingar borde hålla sig till förebyggande:

 1. En årlig undersökning av en mammolog och ett allmänt biokemiskt blodprov.
 2. En gång om året gör också ett mammogram.
 3. Oavsett var tredje månad, prova och undersök bröstet för närvaron av konstiga symtom: blodproppar, fläckar, rodnad etc.
 4. Tumören i sig är hormonberoende och, om den används felaktigt, hormonhaltiga läkemedel kan orala preventivmedel leda till cancer.

Är det möjligt för ett barn att få cancer när man matar modermjölk om kvinnan redan är sjuk? I allmänhet är nej, men foder i detta fall inte värt det, för i bröstcancer utsöndrar tumören i bröstvårtan pus, blod och slem, vilket kommer att vara farligt för en baby med låg immunitet.

Äggstockscancer

Bland alla fall har endast 10% släktingar som också drabbats av denna sjukdom. Lista över gener:

 • BRCA1
 • PMS2
 • BRCA2
 • PMS1
 • MSH1
 • MLH1
 • Msh6

För förebyggande åtgärder bör

 1. Regelbundet undersökt av en gynekolog.
 2. Ta allt blod, urin och avföring.
 3. Att göra en bäckens ultraljud en gång om året.

Koloncancer

Denna onkologi är ganska obehaglig och mycket aggressiv, därför är det nödvändigt att ständigt genomgå undersökning. Riskgruppen omfattar patienter vars släktingar drabbats av denna sjukdom i upp till 50 år. Om det fanns flera patienter, och om de hade flera generationer på en gång: mamma, mormor, mormor, etc. Familjens onkogen kan manifestera sig i felaktig diet och därtill hörande gastrointestinala sjukdomar.

förebyggande

 1. Årligen att göra en ultraljud i bukhålan och alla organ.
 2. En gång om året, gör en koloskopi för närvaron av adenomatösa polyper och andra neoplasmer.
 3. Var sjätte månad för att passera avföring och urin för test.

Lungcancer

Denna patologi är vanligare hos äldre män. Det är på grund av kärlek att röka, är denna sjukdom vanligare i medlemmar i den starkare hälften. Men denna cancer kan vara ärftlig. Speciellt bör varnas för att föräldrar, släktingar som tidigare drabbats av denna sjukdom inte rökade. Det är också nödvändigt att skicka en genetisk analys för genmutation:

förebyggande

 1. Sluta röka.
 2. Håll dig borta från cancerframkallande ämnen och giftiga gaser, rök och damm.
 3. Att göra en röntgen årligen.
 4. För att klara en klinisk och biokemisk analys av blod.

leukos

Oftast är den kroniska formen av leukemi sjuk för små barn. I riskgruppen ingår också de vuxna vars släktingar var sjuk med denna sjukdom i barndomen eller vuxen ålder. Men det är nödvändigt att klargöra att det är blodrelaterade som kan passera onkogen.

För att snabbt upptäcka sjukdomen och inte missa det tidiga utseendet behöver du bara klara blodprov. På den allmänna analysen kommer det redan att ses att ett stort antal leukocyter i blodet, ökat ESR och hemoglobin minskar.

Eftersom barn är mer benägna att drabbas av denna sjukdom, då fadern var sjuk med denna sjukdom i barndomen, bör den nyfödda dottern eller sonen genast genomgå en kontinuerlig undersökning efter födseln för att upptäcka kronisk leukemi.

Allmän förebyggande

Forskare tror att onkogen, som kan vara hos människor i riskzonen, kan manifestera sig endast under vissa förutsättningar. Om du undviker vissa riskfaktorer kan du skydda dig mot cancer.

 1. Ge upp alkohol och röka. Dessa två faktorer har en stark effekt på epitelceller och orsakar cancer. Alkohol orsakar ofta: magcancer, tarmkarcinom och mag-tarmkanalen. Cigaretter orsakar lungcancer, tunga-cancer, läppar, tandkött.
 2. Rätt näring. Försök att äta mer växtfoder: grönsaker, frukter, bär, svamp och nötter. Dessa produkter är rika på antioxidanter som håller den alkaliska miljön och förhindrar att cancer utvecklas.
 3. Sport och aktiv livsstil. Minskar risken för cancer i sigmoid kolon och tarmarna i allmänhet. Ökar också immunitet och metabolism.
 4. Årlig undersökning och analys. Cancer är ganska lätt att behandla i sina tidiga skeden, när det är litet och växer inte till närmaste vävnader och organ. Om du tar biokemiska, allmänna blodprov varje år kan du snabbt diagnostisera en tumör.
 5. I händelse av obestridliga symtom på sjukdomen, kontakta omedelbart en läkare.

OBS! Hittills är 100% av ärftligheten av cancer inte bevisad, men risken är fortfarande kvar.

Under generationer slogs chansen att bli sjuk, men slumpen sjönk med varje beställning, släktingar i första ordningen, där de smittades med cancer. Om en av de samma tvillingarna har cancer är den andra risken.

Låt oss titta på de faktorer som påverkar förekomst av maligna tumörer:

 1. Ekologi.
 2. Strålning.
 3. Alkohol, cigaretter.
 4. Näring rik på cancerframkallande ämnen, färgämnen, livsmedelstillsatser, smakförstärkare etc.
 5. HIV och andra venerala sjukdomar leder ofta till könscancer.
 6. Immunbrist sjukdomar. Immunitet är det enda som först kan besegra cancer i knoppen.
 7. Farliga kemikalier, bensin, plast, bensen etc.

slutsats

Så är överföring av cancer och hur smittsamt är det? Faktum är att även onkologer och forskare inte kan säga säkert. Och hela poängen är att arten av cancer inte är känd och varifrån denna sjukdom kommer ifrån. Antingen har människor faktiskt en onkogen som börjar manifestera och leder till cellmutation.

Antingen bara en viss sårbarhet eller predisposition till cancer överförs, och det manifesteras även under vissa förutsättningar. Båda dessa alternativ har samma resultat och samma taktik som vi har demonterat.

Är cancer ärft

Många är oroade över frågan huruvida cancer är en ärftlig sjukdom, om det finns en ärftlig förutsättning för cancer.

Cancer är en ganska vanlig sjukdom. Och även om det finns flera fall av cancer i familjen bland släktingar, är det tidigt att säga att cancer är ärvt. Oftast är det förknippat med en liknande livsstil, exponering mot cancerframkallande eller helt enkelt med ackumulering av farliga mutationer under naturlig åldrande. Men upp till 5% av alla cancerformer är direkt relaterade till förekomsten av en genetisk predisposition. För vissa typer av tumörer är denna siffra dessutom betydligt högre.

Starkt ärftligt cancer

Upp till 10% av brösttumörer, upp till 20% av äggstockscancer, och ca 3% av kolon och endometriella neoplasmer kan hänföras till ärftliga sjukdomar.

Ärftliga tumörssyndrom - en grupp sjukdomar som är förknippade med överföringen från generation till generation av nästan dödlig mottaglighet för en eller annan typ av cancer. Minst 1% av friska människor är bärare av patogena mutationer som ökar risken för att utveckla en malign sjukdom.

Mekanismen för tumörutveckling i närvaro av predisposition

Normalt är alla kroppens celler i balans mellan processerna för celldelning och död. Enstaka genetiska skador i cellen kompenseras nästan alltid av cellreparationssystem. Annars skulle alla multicellulära organismer dö direkt från cancer. Dessutom har varje person två kopior av varje gen (en erhållen från fadern, den andra från moderen). Även om en person har en cancerförändring från en av föräldrarna är han helt frisk. Men denna mutation är närvarande i alla celler i kroppen, så för honom är vägen till cancer förkortad, vägen från en normal cell till en tumörcell reduceras betydligt. Sådana människor har nästan dödlig förutsättning för cancer, riskerna går upp till 70-90%.

För sådana patienter är det karakteristiskt:

 1. Burdened familjehistoria
 2. Ovanligt tidig ålder av tumörutveckling
 3. Förekomsten av multipla primära tumörer.

Om människor oftast står inför cancer i 60-65 år, när det gäller ärftlig cancer - 20-25 år tidigare. En viktig aspekt: ​​unga patienter, även de som har framgångsrikt botats, har sjukdomens primära multipla natur, dvs. få cancer igen om några år, eftersom det finns en genetisk predisposition.

Den mest kända typen av ärftligt syndrom är ärftlig bröst- och äggstockscancer, som orsakas av en BRCA-mutation i en gen. Syndromet kallas på detta sätt, det kan inte delas, även om de mest kända generna BRCA1 och BRCA2 brukar associeras med bröstcancer. Det kallas också "Angelina Jolie syndrom".

Man tror att tumörtransformationen kräver ackumulering av 5-6 mutationer i signifikanta gener. Obalansen i processen med celldelning och död på grund av genetisk skada på enskilda celler leder till malign transformation och okontrollerad tumörtillväxt. Som regel påverkar nyckelmutation två grupper av gener:

 1. Aktivera proto-onkogener - normalt genererar sådana gener celldelning. I närvaro av en aktiverande mutation, "tvingar de" cellen att dela oupphörligt.
 2. De inaktiverar anti-onkogener - normalt kontrollerar denna grupp av gener DNA-reparationssystem och, vid behov, utlöser naturlig celldöd, apoptos. Inaktiverande mutationer av sådana gener "avaktivera" de naturliga systemen för att reparera och bibehålla stabiliteten hos det cellulära genomet.

Diagnos av ärftliga tumörssyndrom

I närvaro av kliniska tecken på ärftlig cancer rekommenderas patienter att utföra molekylärgenetisk testning för närvaro av karakteristiska genetiska skador. Bestämningen av genetisk mottaglighet för cancer är mycket viktigt.

Varför behöver du veta om förutsättningen för cancer?

 1. Förekomsten av vissa genetiska störningar kräver korrigering av behandlingstaktiken - mängden operation och / eller arten av den föreskrivna behandlingen. Dessutom, om det finns en förutsättning, krävs ett försiktighetsåtgärd vid övervakning av sjukdomsåterfall.
 2. När en arvelig mutation detekteras rekommenderas en genetisk undersökning av släktingar att identifiera friska bärare av patogena varianter. Rekommendationer om förebyggande och tidig upptäckt av cancer har utvecklats för mutationsbärare.

Utvecklingen av teknik inom en snar framtid kan möjliggöra genetisk screening av hela befolkningen för olika syndrom, inklusive ärftlig cancer.

En fullständig analys av sekvensen av gener (sekvensering) är en svår och tidskrävande uppgift, som i Ryssland idag bara utförs på en tillräcklig nivå endast i några laboratorier.

Är cancer ärft? - Genetik svarar.

Som du vet, kontrollerar gener cellernas förmåga att utföra sin funktion, och i synnerhet växa och dela. Om något är fel med en eller flera gener i en cell, uppstår förändringar som kan leda till cancer.

Sådana förändringar benämns vanligen buggar eller mutationer. Även om cancer huvudsakligen är resultatet av livsstilsval och inte är relaterat till gener, kan det också orsakas av dessa fel eller mutationer.

Hur leder genetiska förändringar till cancer?
Det finns en högre risk att arva vissa former av cancer från föräldrar och morföräldrar.

Cellen måste som regel innehålla sex eller flera defekter för att bli cancerös. Sådana fel kan leda till att cellen upphör att fungera normalt, blir malaktig, växer och delar sig okontrollerbart.

Detta kan ske med ålder, som ett resultat av slumpmässiga fel i celldelning. Förändringar kan också uppstå på grund av effekterna av ämnen som orsakar cancer, de så kallade cancerframkallande ämnena. De innehåller också cigarettrök och solljus.

Cancer är en sådan vanlig sjukdom, men bara en liten del av alla cancerformer är ärvde.

Vad är risken för ärftlig cancer?

Defekt gener som ökar risken att utveckla cancer kan överföras från förälder till barn. Sådana gener kallas ärftliga cancergener. De uppstår när ett fel eller fel inträffar i generna i äggcellen eller spermacellen.

Gen som ökar risken för cancer är kända som gener som är predisponerade för cancer. Deras normala jobb är att reparera DNA-skadorna som uppstår naturligt i celldelning, vilket skyddar människor från cancer.

Att erhålla en defekt kopia av en av dessa gener innebär att den inte kan reparera skadat DNA i celler. Som ett resultat av detta kan celler bli maligna.

Människor ärver gener från båda föräldrarna. Om en genfel uppstår från varje förälder, har barnet en 1 till 2 chans att ärva den.

Vilka cancerformer är ärftliga?

Cancer orsakad av ärftliga defekta gener är mycket mindre vanligt än cancer orsakad av genförändringar på grund av åldrande eller andra faktorer.

De flesta cancerformer utvecklas på grund av en kombination av chans och miljö, snarare än att ärva i en viss cancergen. Omkring 5-10% av alla cancerformer förekommer emellertid hos personer som ärver ar genetiska mutationer som ökar risken att utveckla cancer.

Mutationer och syndrom som kan öka risken att utveckla cancer innefattar:

♦ genetiska mutationer BRCA1 och BRCA2 - ökad risk för bröst-, ovarie- och prostatacancer.
♦ Cowden syndrom - en ökad risk att utveckla bröst-, livmoder- och sköldkörtelcancer.
♦ Familiell adenomatös polyposis är en ökad risk att utveckla kolorektal cancer, såväl som mjukvävnad och hjärntumörer.
♦ Li-Fraumeni syndrom - en ökad risk att utveckla många olika typer av cancer.
♦ Lynch syndrom - en ökad risk för kolorektal cancer, vissa typer av hudcancer och hjärntumörer.
♦ flera endokrina neoplasier - en ökad risk för endokrin cancer.
♦ Hippel-Lindau sjukdom - ökad risk för njurecancer och andra typer av cancer.

Genetisk testning för cancer

För närvarande finns tester tillgängliga i Israel för misslyckande av gener som ökar risken för att utveckla cancer i bröst, tarmar, äggstockar, livmoder och prostatacancer. Tester är också tillgängliga för sådana sällsynta genfel som kan öka risken för njure, hudcancer, sköldkörtelcancer och till och med en typ av ögoncancer som kallas retinoblastom.
Det finns ett antal tester för vissa sällsynta genfel som leder till vissa typer av cancer.

Kontinuerlig forskning gör det möjligt för oss att utveckla ett ökat antal test för genfel.

Test som genomförs för gener som ökar risken för cancer kallas prediktiv genetisk testning. De ger vanligtvis inte exakta svar om ärftliga sjukdomar. De anger om en specifik genmutation finns, men bestämmer inte förekomsten av cancer.

Ett positivt resultat innebär att det finns en ökad risk att utveckla cancer, men betyder inte att cancer är eller kommer att utvecklas.

Med andra ord kan testet avgöra vad som kan hända, men det kan inte säga vad som händer. Ett negativt resultat betyder inte att det inte finns någon risk att få cancer. Risken kan förändras över tid för icke-genetiska skäl, och beroende på livsstil eller bara ökad ålder.

Är cancer ärft?

De flesta människor som står inför onkologi undrar om cancer är ärvt eller inte värt att oroa sig för?

Människor har en förutsättning för att överföra cancer, det uppstår som ett resultat av exponering för ett antal negativa faktorer. Om vi ​​talar om onkologi, som har förmåga att vara ärft, så innefattar den cancer i tjocktarmen, lungan, äggstocken, bröstet och leukemi.

I vissa fall överförs arvet cancer i njurarna, endokrina körtlar och nervsystemet, det finns information om att lymfom är ärftligt. Det är under alla omständigheter bättre att undersökas regelbundet av en läkare.

Bestämning av predisposition

För att avgöra huruvida cancer kan vara ärft, rekommenderas det första att uppmärksamma hela familjens historia. Visa en kärlekshistoria för dina nära och kära för att identifiera en eventuell anslutning. Följande faktorer kan visas som alarmklockor:

 • fall av utveckling av onkologi har observerats upprepade gånger hos personer yngre än 50 år
 • olika familjemedlemmar har liknande typer av onkologi;
 • En av sjukdoms släktingar upptäcktes igen.

Om dessa tecken uppstår, rekommenderas att du noggrant övervakar din hälsa, i vilket fall du kommer att kunna bestämma onkologi vid första skedet när det är behandlingsbart. Det är också nödvändigt att förstå att cancer inte alltid kan vara ärftlig. Så en familjemedlem kan uppleva onkologi, vilket inte längre framgår av någon av släktingarna.

Genom att genomföra en molekylärgenetisk undersökning i detta fall kan du mer exakt svara på frågan huruvida cancer kan vara ärftlig? I själva verket är gener en informationsplats på området för mänskligt DNA, som är ansvariga för utvecklingen av en viss typ av sjukdom.

Om en mutation av dessa gener observeras ökar sannolikheten för utvecklingen av cancer hos människor. Läkare kunde identifiera många genetiska markörer som indikerar en förutsättning för utveckling av onkologi.

Genomförande av en genetisk studie gör det möjligt att bestämma närvaron av mutantgener samtidigt som man antar hur hög sannolikheten för utvecklingen av cancerceller hos en person eller annan.

På grund av medvetenheten i denna fråga kan en person kunna vidta förebyggande åtgärder, börja behandla tidigt och vidta åtgärder för att undvika utseende av "defekta" gener.

Det finns flera alternativ som kan leda till att cancergener kan överföras:

 • genarv, vilket ökar sannolikheten för onkologi;
 • arv av en specifik gen som är ansvarig för kodning av en specifik typ av cancer;
 • arv av ett antal patologiska gener som kan orsaka utvecklingen av onkologi.

Förutom ärftliga faktorer kan den överförda genen observeras i en viss etnisk kategori av människor, vars medlemmar har en frekvent definition av onkologi i jämförelse med andra. Till exempel upptäcks ärftlig bröstcancer i judarna i Östeuropa.

Vilken cancer kan överföras?

Människor undrar vilken typ av onkologi som kan vara ärftlig? Det finns sorter av onkologi, låt oss prata i detalj om var och en av dem.

Bröstcancer

En ärftlig typ av bröstcancer kan misstas om minst en av släktingarna lidit av sådan onkologi eller äggstockscancer. Om en person hade onkologi av två bröstkörtlar på en gång, uppdagades bildandet i ung ålder, det finns en mångfald av den primära typen hos patienten eller hennes släktingar.

Under de moderna metoderna för genetisk forskning var det möjligt att förstå att sådana gener som BRCA2, BRCA1, MSH6, PMS2, PMS1, MLH1, CHEK, PTEN, ATM och TP53 kan reagera på framväxten av bröstcancer. Det viktigaste sättet att förhindra utvecklingen av denna typ av onkologi idag är att fullständigt avlägsna bröstkörtlarna. Efter en kvinna som fyller 35 år, kan en operation utföras för att avlägsna äggstockar bilateralt beroende på hennes önskan.

Äggstocks onkologi

Cirka 5-10% av alla äggstockscancer har familjefall av sjukdom. Denna typ av onkologi kan gå ihop med koloncancer (bröstkörtlar).

Liksom vid bröstcancer observeras detta problem i en tidig ålder hos de patienter som också drabbats av denna sjukdom i familjen. Den ärftliga genetiken hos äggstocks onkologi har studerats bättre än en förändring i genomet i händelse av en oväntad mutation av celler.

Följande gener ansvarar för utvecklingen av denna typ av onkologi i äggstocksregionen:

PMS2, PMS1, MLH1, MSH6, MSH1, BRCA2 och BRCA1. För att övervaka sjukdomen i de tidiga stadierna och bestämma starten på utvecklingen av cancerceller rekommenderas det att genomgå en regelbunden undersökning av en gynekolog, en ultraljudsundersökning av kvinnliga organ och en analys för att bestämma markörer av cancer. Om patienten hade denna typ av patologi i släktet, så är det med hjälp av förebyggande åtgärder rekommenderat att ta bort detta organ. Endast i detta fall ökar sannolikheten för att undvika utveckling av onkologi, som ofta kan förekomma utan de minsta symptomen.

Koloncancer

Med denna typ av mänsklig patologi bör varna faktorerna:

 • närvaron i familjen av utvecklingen av koloncancer på människor som är mindre än femtio år gamla;
 • detektion av koloncancer i minst två generationer;
 • Första ordningens anhöriga har bevisat histologisk tjocktarmscancer.

I regel är det i fallet med familjecancer identifierade flera typer av tumörer. För kvinnor är denna typ av onkologi också farlig eftersom den bestäms tillsammans med livmodercancer.

För att bestämma onkologin i ett tidigt skede rekommenderas det att genomgå en regelbunden undersökning av en läkare, det kan rekommenderas att genomgå en årlig koloskopi och ultraljudsundersökning av bäckenorganen.

Lungcancer

Familjen form av onkologi observeras hos kvinnor, unga och de som inte röker. Om släktingar hade onkologi, antas det troligen att sjukdomen kommer att diagnostiseras hos någon i familjen.

Om släktingar i familjen stod inför denna typ av onkologi, finns det risk för att cancer upptäcks i familjen (30-50% av fallen). Vid provokation av maligna tumörer med genetisk orsakssamband spelar rökning en viktig roll, eftersom det är just som ett resultat av att ökningen av manifestationen (primära manifestation) av cancerceller i lungområdet ökar.

Forskare kunde fastställa att människor som tillhör Negroid-loppet är mycket mer mottagliga för ärft av cancer i lungområdet.

Det är möjligt att bestämma förekomst av lungkliniken med hjälp av röntgen-, MR-, CT- och screeningsstudier. För att mer exakt bestämma den möjliga predispositionen för denna typ av onkologi rekommenderas det att göra en genetisk analys för att bestämma mutationen i ALK-, KRAS- och EGFR-generna.

Att minska risken för att utveckla cancer, även om det finns familjefall av cancer eller att identifiera genetiska markörer genom att sluta röka, rekommenderas att undvika smutsiga förorenade lokaler, starta en hälsosam kost och följ daglig behandling.

leukos

Enligt moderna forskare finns det viss sannolikhet för att en sådan typ av cancer som leukemi kan ha ärftliga faktorer: genomiska förändringar kan identifieras på kromosomnivå, vilket gör att vi kan bestämma mottagligheten för denna typ av onkologi. Placeringen av den defekta kromosomen observeras i den muterade progenitorcellen, vilket orsakar utvecklingen av nya cancerberoende celler. Som ett resultat observeras utvecklingen och progressionen av sjukdomen.

I de flesta fall är det möjligt att bestämma leukemi hos de personer vars släktingar hade samma blodsjukdom. I det här fallet måste du vara helt beväpnad, regelbundet donera ett blodprov.

Sannolikheten att utveckla denna typ av onkologi är extremt hög, om en av de samma tvillingarna lider av leukemi, den andra är i fara. Det mesta av ovanstående är lämpligt för sjukdomens kroniska lopp.

slutsats

Det är troligt att en person om några årtionden får möjlighet att ha all nödvändig information om överföring av predisposition till många andra typer av cancer.

Tack vare förmågan att diagnostisera sjukdomen kommer det att vara möjligt tidigare, vilket möjliggör inledande av aktuell, effektiv behandling och minskad förekomst av cancer.

Var får man cancer från? Är cancer överförd (onkologi) ärvt?

Jag ska berätta för min åsikt. För ungefär 15 år sedan var jag i barnavdelningen vid Petrov Research Institute med min dotter i 15 år. Jag letade efter orsaken till hennes onkologi, pratade mycket med doktorn (och hon var underbar). Onkologi kan vara ärftlig, om det var i släktet hos personer som inte är äldre än 50 år. Efter 50 förvärvade sjukdomar, och det påverkar inte ärftligheten. Tja, vad sägs om orsakerna till. Jag kommer ihåg svaret: om de visste orsakerna skulle det bli mycket lättare att behandla. Och ofta kämpar vi med sjukdomen, utan att veta vad som utlöses. Det handlar inte om all onkologi. Många sjukdomar är redan kända, och andelen viktiga människor är stora. Men tyvärr är mycket fortfarande okänt (

För övrigt var jag, vid öde öde, vid samma barnavdelning 1983. Och jag kan säga att skillnaden är enorm. I 83 barn var utmattad, du kan säga nej. Men under barnens döds sjukdom ser man sig redan helt annorlunda, även tung. Inte ett sanatorium, ett sjukhus och barn dör. Men vetenskapen går framåt, tro mig. Vår sjukdom behandlades enligt ett nytt protokoll, som just kom från ett internationellt symposium. Och vi vann. Och tack vare alla sjuksköterskor och läkare som arbetar där. Jag skulle inte ha kunnat ((SVETLANE ALEXANDROVNE KOLYEVA särskilt tack.) Och evig tacksamhet som läkare, som man, som kvinna.

Om Oss

Kemoterapi orsakar allvarliga skador på hårets hälsa - de bleknar, förlorar elasticitet och faller ut.

Populära Kategorier