Hur många lever med njurcancer

Maligna njurtumörer är farliga och allvarliga sjukdomar och kräver långvarig och fasbehandling. En indikator på framgångsrik behandling över hela världen är en 5-årig patientöverlevnad. Prognosen beror i första hand på det stadium då sjukdomen detekteras. Staging bestämmer vilken typ av terapeutisk effekt som ska tillämpas.

Behandlingen av njurecancer är framförallt det kirurgiska avlägsnandet av tumörfokuset och de organ som metastasen har spridit. Projektioner efter borttagning av njure beror på ålder och hälsa hos patienten (förekomst av sjukdomar som diabetes, högt blodtryck är viktigt).

 • All information på webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och är inte en manual för handling!
 • Endast doktorn kan ge dig EXACT DIAGNOS!
 • Vi uppmanar dig att inte göra självläkande, men att registrera dig hos en specialist!
 • Hälsa åt dig och din familj! Förlora inte hjärtat

På steg 1

På frågan om huruvida sjukdoms första etappen är härdbar eller ej, ger medicin ett mer positivt svar än en negativ. I det första steget har tumören en liten storlek, spred sig inte bortom organets gränser och cancerceller tränger fortfarande inte in i blodet och lymfsystemet.

Men problemet är att njurcancer inte orsakar några specifika symptom i steg 1. Sjukdomen kan upptäckas under undersökningen av annan anledning eller om en person genomgår regelbundna läkarundersökningar i kliniska institutioner.

Detektion av cancer i grad 1 ger 80-90% garanti för framgångsrik behandling.

Överlevnadsprognosen ökar beroende på behandlingsnivå. Användningen av moderna metoder för diagnos och behandling, som praktiseras i specialiserade kliniker, ger givetvis en bättre chans att lyckas.

Framgångsrik operation innebär total avlägsnande av primärskadorna från kroppen - det spelar ingen roll om orgelen är delvis avlägsnad eller helt - det viktigaste är att inga metastaser i vävnaderna och lymfkörtlarna observeras. Tyvärr är mikrometastaser mycket svåra att upptäcka, så det är omöjligt att helt eliminera risken för återfall.

Hur många människor lever efter operation för njurecancer? Svaret på denna fråga beror på tillståndet hos patientens inre organ och graden av funktionalitet hos den andra njuren. 80% av patienterna övervinner femårsgränsen och lever ett helt liv så mycket som de ska vara av naturen.

Allt om behandling av ren cellcancer i denna artikel.

På steg 2

Svåra symptom är redan uppenbara på detta stadium.

För cancer i grad 2 är "renaltriaden" karakteristisk:

 • hematuri (närvaro av blod i urinen);
 • smärta i projiceringen av njurarna;
 • palpation av tumörstället.

Spridningar på närliggande vävnader har ännu inte uppstått, men enskilda metastaser kan tränga igenom lymfkörtlarna. Smärta ökar när sjukdomen fortskrider. De återstående symptomen på njurtumörer är ospecificerade: hos patienter stiger temperaturen (vanligen endast upp till 37-38 grader), svaghet uppstår och effektiviteten minskar.

Kirurgi vid etapp 2 har fortfarande goda möjligheter till framgångsrik behandling. Långvarig eftergift (i 5 år eller mer) är möjlig i 70% av alla fall.

I njurcancer kan återkommande uppstå även flera år efter operationen, så alla opererade patienter ska övervakas för livet av läkaren.

På steg 3

Enligt medicinsk statistik har cirka 25% av de personer som diagnostiseras med njurecancer redan metastaser. Anledningen till detta var ovan - frånvaron av allvarliga symptom i de tidiga stadierna av cancer.

Närvaron av metastaser minskar risken för överlevnad avsevärt, även om en operation utförs för att avlägsna det primära fokuset. Endast 50% av patienterna övervinner den femåriga överlevnadsgränsen, eftersom metastaser kan återupptas inom några månader efter operationen.

Kemoterapi och strålbehandling kan tyvärr inte helt förstöra cancerceller som förekommer i patientens blod, i lymfsystemet och även i benmärgen.

Denna artikel beskriver i detalj behandlingen av njurecancer.

Många patienter är ofta intresserade av frågan: Vad är prognosen för njurecancer med lungmetastaser. Läs mer här.

På stadium 4

Steget i flera metastaser lämnar patienter med liten chans att övervinna 5 års tröskelvärde.

Endast 8% av patienterna med full behandling lever 5 år eller mer.

Palliativ terapi hjälper till att lindra symtomen, men i allmänhet har traditionell behandling med droger och strålning nästan ingen effekt på njurecancer på livslängd.

En mer uttalad terapeutisk effekt har riktade terapi - en nyskapande behandlingsmetod som praktiseras i moderna onkologikliniker. Läkemedel har en negativ effekt på tumörreceptorer, på vilka tillväxt och reproduktion av cancerceller beror.

Målad terapi ger bra resultat under en kort tidsperiod - från 4 månader till 1-2 år, men efter denna period utvecklar tumörer resistens (motstånd) mot droger.

På stadium 4 av sjukdomen spelar patienternas emotionella tillstånd och deras motivation (viljan att leva) en stor roll. Ofta har en positiv effekt en kompetent psykoterapeutisk effekt.

Njurcancer stadium 1: livsförutsättning, diagnos, klinisk bild

Om du har njurcancer stadium 1 - Förtvivla inte! Modern medicin är på hög nivå, men det finns sjukdomar som det ännu inte kan förhindra - njurcancer.

Varje cell i kroppen har DNA som är ansvarig för tillväxten och uppdelningen av denna cell. I normalt driftläge sker tillväxt endast vid en viss tidpunkt.

Men om en cell misslyckas på grund av lokala orsaker börjar cellen växa onormalt snabbt. Dessutom sker sådana förändringar endast i en cell utan att påverka alla andra. Men den hastighet med vilken den drabbade cellen växer är tre gånger snabbare än normal tillväxt. En sådan cell kallas en cancer. Och det är den främsta källan till bildandet av en cancer.

Separerat från modercellen kan cancercellen påverka nästan alla vävnader och system i kroppen. Det använder hela biologiska resursen som nås - syre, lymf, element i kosten. Denna princip för existens används faktiskt av många parasiter. De går in i sina offerers kropp och utövar sina försörjningsförhållanden där. Använd kroppen som dess livsmiljö och förstör den med det. Så med cancer. Snabba utvecklingsproblem förstör cancerceller bokstavligen de friska cellerna som ligger nära dem.

Smärtan hos en växande cancer är förståelig. Den växer och komprimerar med sin volym de närliggande vävnaderna och nervfibrerna i dem. Härav känner patienterna en otrolig och ibland helt enkelt helvete.

En cancerous tumör är utan tvekan väldigt tålamod. Men hon är också ömtålig. För sjukdomsförloppet är det emellertid bara en försämring, eftersom blodet tårar av bitar av en cancerous tumör i mitten och sena skeden av sjukdomen och bär den genom blodbanan i kroppen. Dessa stycken visas inte längre på något sätt. De håller sig mer benägna i den här kroppen. Oftast stannar de i organ som är väl försedda med blod. Det här är lever, benmärg, lungor, mjälte, tarmar, mage.

Prognos för njurcancer

Snabbväxande malign vävnad leder till det faktum att de organ där de är belägna, gradvis vägrar. Detta är hela risken för cancer. Faktum är att själva närvaron av en tumör inte leder till sådana konsekvenser. Men maligna tumörer genom deras snabba tillväxt och spridning till andra organ avaktiverar dem och provar hela organismens död.

Orsakerna till njurecancer, som alla andra cancerformer, har inte blivit exakt etablerade. Även om denna sjukdoms historia börjar med den gamla romerska medicinen. Det var där att patienten först diagnostiserades med cancer. Självklart började studien av denna tumör med ytliga vävnader och genitala organ, det vill säga med vad som kunde ses utan att tillgripa operation. Själva namnet "cancer" fick sjukdomen under samma period på grund av likheten hos sladdar som den bildar i sarkomens mjuka vävnader, med klor av cancer.

Orsaker till njurecancer

För närvarande har sjukdomen studerats i stor utsträckning. Men den otvetydiga orsaken till dess förekomst kan inte argumenteras för hundra procent, ingen av de befintliga teorierna.

 1. En malign tumör orsakar joniserad strålning, vilket förstör strukturen hos cellens DNA. Celler med skadat DNA är antingen helt förstörda eller muterade.
 2. Det finns ett antal virus som har mutagen potential. Och infektionen av sådana virus leder också till mutationer av den cellulära vävnaden. Detta är i grunden inte cancer, men dess bakgrund.
 3. Maligna tumörer har en ärftlig egenskap. Detta innebär att om en person är relaterad till blod i en cancerpatient så är sannolikheten att han också blir sjuk, mycket hög.
 4. Förutsättningarna för en malign tumör är kronisk förgiftning av giftiga ämnen från miljön.
 5. Patologiska abnormiteter i immunsystemet.
 6. Skador som upprepades mer än en gång, som inte behandlades alls eller inte fullbordade återhämtningen.

Steg 1 njurcancer - prognos

Var och en av de ovanstående fakta har sina anhängare och dess motståndare. Bevis, såväl som och förnekanden, mycket. Därför är orsakerna inte helt tydliga. Men konsekvenserna är naturligtvis tragiska. Även om njurcancer är steg 1 är det mycket svårt att göra en prognos utan att en onkolog deltar. Och om du försenar med diagnosförklaringen, då är uttrycket "försenad död som" i en sådan situation särskilt relevant.

Uttrycka självständigt att en malign tumör bildades i kroppen är nästan omöjlig. När allt kommer omkring, överskrider den ofta inte den lilla ärten. Forskning av en röntgen- eller magnetisk resonanstomografi kan berätta om dess närvaro.

Namnlösa är tidig diagnos av en malign tumör nyckeln till produktiv behandling. Därför, ju snabbare tumören detekteras, desto högre är patientens livskänslor. Exempelvis erkänner njurcancerstadiet 4 genast ett hopplöst fall. Och om prognosen för njurcancer stadium 1 är ganska bra, ger behandling resultat i 98 fall av 100.

VARNING! Informationen på vår hemsida är referens eller populär och tillhandahålls till en bred grupp av läsare för diskussion. Läkemedlet ska endast utföras av en kvalificerad specialist, baserat på medicinska historia och diagnostiska resultat.

Njurcancerstadiet 1 hur många lever efter operationen

Njurcancer: hur mycket lever efter operationen, prognosen för borttagning

Njurcancer är en sjukdom som har en viss åldersgräns och finns övervägande hos män. Dess topp uppträder vid 70 års ålder, och frekvensen stiger kraftigt hos patienter som är över 55 år.

Bland de faktorer som framkallar dess utseende är övervikt, missbruk av diuretika, rökning, högt blodtryck, skador eller fall, ärftlig predisposition, kontakt med onkogena substanser, diabetes mellitus och närvaron av cyster i njurarna.

Prognoser för patienter med en sådan diagnos beror på hur snabbt diagnosen gjordes och behandlingen startade, liksom på vilket stadium sjukdomen är.

Typer och stadier av tumörutveckling

Det finns flera typer av sjukdomar som njurecancer. Hur mycket patienter lever efter operation för att ta bort det beror också på typen av neoplasma och dess ursprung.

 • Njurcellscancer. Framkallad i renal parenchyma.
 • Transitional cell carcinoma. Uppstår från njurskyddet
 • Hypernephroid eller clear cellkarcinom. Den vanligaste formen (9 fall av 10). Annat namn - adenokarcinom, nephroepiteliom, Gravits-tumör.
 • Williams tumör. En barndomssjukdom som påverkar hela orgeln.

Beroende på graden av spridning finns det 4 stadier av njurecancer. Arbetet bestämmer hur många patienter bor och intensiteten av behandlingen som valts. Det finns bevis för att över 100 tusen människor redan har överträffat femårsbarriären efter operationen i amerikanska kliniker.

 • Den första. Enligt världsstatistik är femårig överlevnad 81% av patienterna. Det är oftast asymptomatisk. Tumörstorleken överstiger sällan 2,5 cm och sticker inte utöver kapseln, vilket inte bestäms av palpation.
 • Den andra. Fem års överlevnad är 74%. Tumören börjar växa långsamt, men det är fortfarande svårt att diagnostisera. Om du identifierar på detta stadium är prognosen fortfarande positiv.
 • Tredje. Överlevar i 5 år - 53% av fallen. Karakteriseras av tumörernas penetration i de intilliggande lymfkörtlarna, binjurarna, liksom de nedre och övre renala venerna.
 • Den fjärde. Femårsöverlevnad överstiger sällan 8%. Centret växer snabbt, metastaser i lungorna, en lever, tarmar bildas. Detta steg kräver omedelbar avlägsnande av den drabbade njuren och intensiv behandling. Fall när metastaser uppträdde 10 år efter avslutad behandling beskrivs.
till innehåll ↑

Behandlingsmetoder och deras effektivitet

För närvarande används för behandling av denna sjukdom olika metoder, olika i vägen för exponering. Den mest effektiva anses vara en omfattande behandling som möjliggör kombination av kirurgi med hormonbehandling, kemoterapi, strålning och användning av immunläkemedel.

Det finns också medicinska örter. I diagnosen njurcancer, hur många patienter som lever efter operationen beror till stor del på det korrekta valet av en kombination av terapeutiska effekter samt deras aktualitet.

drift

Kirurgisk behandling kan utföras på ett av två sätt.

 • Resektion inbegriper avlägsnandet av en del av ett organ innehållande en tumör.
 • Nephroectomy - fullständigt avlägsnande av det drabbade organet.

Kompensationsmekanismer i människokroppen gör det möjligt att existera ens med en njure. Kirurger strävar dock ständigt efter att bevara detta organ hos patienter.

Det finns också operationer som cryoablation och radiofrekvensoperation. Eftersom dessa operationer oftast utförs i de tidiga skeden av sjukdomen är den höga förväntade livslängden efter genomförandet inte bara förenad med försiktiga metoder för att avlägsna neoplasmen, utan också för att den är liten och inte bildar metastaser.

kemoterapi

De flesta droger som dödar cancerceller är nefrotoxiska. Huvudfokuset på deras inverkan är att undertrycka tillväxten av blodkärl som betjänar tumören.

Vissa av dem är effektiva även i de fyra stadierna av sjukdomen och kan avsevärt förlänga patienternas livslängd. Parallellt används substanser - hämmare som selektivt förstör sjuka celler och påverkar inte den vitala aktiviteten hos friska.

Målad terapi

Detta är en ny riktning i behandlingen, baserat på sökandet och användningen av droger som selektivt verkar på kroppens celler och väljer de som träffas med sina mål. Väl kombinerat med kemoterapi och strålning, gör det möjligt att förbättra patienternas kvalitet och livslängd i steg 3 och 4 i sjukdomen.

Strålbehandling

Baserat på ökad känslighet hos cancerceller till strålning. Det utförs efter operation för att förstöra de återstående tumörcellerna och förhindra att sjukdomen återkommer.

Örmedicin

Det finns ett antal örter som kan hjälpa en person att sakta ner utvecklingen av cancer och hjälpa till att återställa balansen mellan immunförsvar och metabolism. Detta, till exempel, johannesört, yarrow, jasus, celandine, äppelbjörnblad, kalendula blommor, chaga (björksvamp). Användningen av extrakt från medicinska växter gör att du kan förlänga patientens livslängd och göra det mer kvalitativt.

Alternativa behandlingar

De används oftast i en situation där diagnosen inte innebär en gynnsam prognos. Vid behandling av njurtumörer gör användningen ibland det möjligt att uppnå en signifikant förlängning av patienternas liv, minska smärta och uppnå ett tillfredsställande hälsotillstånd.

(Inga betyg än) Laddar.

Prognos av njurcancer - hur mycket de lever med njurcancer

Njurcancer är en farlig sjukdom som kräver inte bara långvarig behandling, men ibland en ännu längre process för rehabilitering och observation. Den mest effektiva metoden för att bekämpa njurecancer är borttagning av njurarna och de organ som metastaser har spridit. Men ibland, i synnerhet i de sista etapperna av cancer, övergår operationen, eftersom det är möjligt att leva längre utan en operation.

Hur länge lever patienterna efter operationen? Vilka är förutsägelserna efter kidneyavlägsnande i cancer? Kan njurcancerbehandling 1 steg? Hur länge lever patienter med stadium 4 njurecancer? Det här ska vi prata om i den här artikeln.

Prognosen för njurecancer beror på aktuell diagnos och behandlingshastigheten initierad. Utfallet av njurcancer varierar beroende på sjukdomsstadiet och förekomsten av metastaser. Den bästa prognosen för överlevnad efter operation är i kromofobisk cancer, eftersom det mindre ofta än andra ger metastaser till olika organ. Därför ökar patienternas överlevnad efter det att njurarna har avlägsnats i detta fall. En viktig roll för prognosen spelas av samtidiga sjukdomar. Detta gäller särskilt för diabetes, hypertoni, angina pectoris.

En indikator på framgångsrik behandling är patientens 5-års överlevnad. Prognosen för njurecancer efter operationen beror på det stadium där tumören detekteras.

Prognos för njurcancerstadiet 1

Hur många lever med njurecancer 1? Prognosen för njurecancer i de tidiga stadierna är ganska positiv. Den 5-åriga överlevnadsgraden når 90% om tumören är i etapp I och har inte spridit sig bortom njurarna. Men tyvärr är det i detta skede att patienten inte uppvisar några klagomål och diagnosen cancer i stadium 1 görs mycket sällan, vanligtvis per olycka, till exempel vid medicinska undersökningar.

Om njurcancer levereras i tid, det vill säga i steg 1, då är härdbarheten mycket hög. Varje 9 personer av 10 patienter överlever och fortsätter att leva ett helt liv.

Den 5-åriga överlevnadsfrekvensen för njurcancer i stadium 1 når 90%

Prognos för njurcancerstadiet 2

Hur många människor bor i njurcancer i stadium 2? Överlevnad i njurcancerstadiet 2 är också hög. Den 5-åriga överlevnadsfrekvensen för njurcancer i stadium 2 är upp till 73%. En bra prognos åtföljs om patienten inte har några associerade allvarliga sjukdomar. På stadium 2 kan man redan göra en diagnos tack vare patientens klagomål. I detta skede kan patientens cancer varna blod i urinen och smärta i njureområdet (se artikeln "Symptom på njurecancer" s101115_). I steg 2 kan läkaren palpera en tumör i njurområdet.

Den 5-åriga överlevnadsfrekvensen för njurcancer i stadium 2 är upp till 73%

Prognos för njurcancerstadiet 3

Hur många bor i njurcancerstadiet 3? Om njurcancer har metastasiserats till lymfkörtlarna är 5 års överlevnad cirka 53%. Och statistik visar att en fjärdedel av patienter med diagnosen "njurecancer" redan har metastaser. Efter operationen för att avlägsna njurarna kan patienterna fortsätta metastas, trots målinriktad strålning och kemoterapi.

Den 5-åriga överlevnadsfrekvensen för njurcancer i stadium 3 är cirka 53%

Prognos för njurcancerstadiet 4

Vid njurcancerstadiet 4 är frågan särskilt relevant - hur länge lever patienterna? Prognosen i detta fall är ogynnsam. Om njurcancer har spridit sig till andra organ och det finns flera metastaser vid cancerfas 4, är 5 års överlevnad cirka 8%. I detta fall används palliativ medicin, vilket hjälper till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten lite. Behandlingen påverkas inte längre av livslängden. Målad terapi ger en mer gynnsam effekt på kort tid - upp till 1-2 år. I framtiden förlorar cancerceller deras känslighet mot droger. I 3-4 etappen är patientens psyko-emotionella tillstånd särskilt viktigt, därför är det nödvändigt med konsultationer med en psykolog, inte bara patienten utan även hans släktingar.

Den 5-åriga överlevnadsfrekvensen för njurcancer i stadium 4 är ca 8%.

Om en njure avlägsnas från en cancer, är det nödvändigt att vara under konstant övervakning av en läkare, eftersom en återkommande njurecancer kan inträffa flera år efter borttagningen. En erfaren och högkvalificerad läkare undersöker patienten systematiskt, föreskriver ett individuellt rehabiliteringsprogram och gör nödvändiga justeringar i tid.

Slutsats - vad är prognosen för njurecancer efter borttagningen?

Prognosen för njurecancer efter operationen beror på:

· Tidig diagnos,

Om sjukdomen detekteras i tid och att cancer inte har tid att tränga in i njurarnas gränser, har patienten alla chanser att fullständigt övervinna denna sjukdom.

Njurcancer: hur länge lever de?

Njurcancer är en cancer som bara i Ryssland diagnostiseras årligen hos 15 tusen människor. I allmänhet, världen, når siffran 250 tusen fall. Vid 3-4 stadier av cancerdödlighet är mycket hög.

Många patienter är intresserade av en helt logisk fråga - hur många år har man fått diagnosen njurcancer? Det finns inget bestämt svar. Mycket beror på olika faktorer - komorbiditeter, dåliga vanor, livsstil, ålder.

Njurcancer: Överlevnad

Vid diagnos med njurcancer är överlevnad direkt beroende av scenen. Man bör också komma ihåg att de flesta fallen är äldre än fyrtio år. De är ofta mottagliga för olika kroniska sjukdomar som förvärrar det allmänna tillståndet och kroppens motståndskraft mot infektioner. I allmänhet, i det första skedet, är det i allmänhet härdbart att njurecancer är härdbar. Framgångsrik behandling utan komplikationer och återfall med fem års överlevnad registrerades hos 90% av patienterna.

Tyvärr visar statistiken att många söker hjälp i steg 3-4, då njurcancer redan har metastasiserats till andra organ. Ofta är sådana former av cancer inte längre verksamma. I dessa fall har endast var tionde patienten en chans att överleva två år. Avlägsnande av njurarna garanterar inte heller skydd mot återkommande och utseende av metastaser.

Metastasering av njurecancer minskar risken för en femårig överlevnad på endast upp till 9%.

Prognosen för patienter med 1 och 2 stadier av njurecancer är ganska fördelaktig. Det beror inte bara på läkarbesök, men också på behandlingsmetoden. Ofta tar patienter sig till självmedicinering, alternativ medicin. Ja, i medicinsk praxis har det varit fall då patienterna botades, tack vare populära metoder. Men dessa fall är sällsynta mot bakgrund av många situationer där självbehandling resulterade i katastrofala konsekvenser. En patient som inte får professionell medicinsk vård riskerar sitt liv mycket mer. Njurcancer efter operationen botas med mycket större sannolikhet än att använda alternativa medicinmetoder.

Läkare ger den bästa prognosen för patienter med kromofobisk typ av cancer, för det andra när det gäller överlevnad är papillär form. Men den traditionella formen bär den största risken.

En person måste helt ändra sin livsstil, kost, mer uppmärksam på deras hälsa. Vid användning av droger är det viktigt att i förväg bestämma deras säkerhet för njuren. I synnerhet gäller detta för alla som genomgick nephrectomy. En enda njure kan inte klara av den ökade belastningen.

Njurcancer: en prognos

För patienter som har diagnostiserats med njurcancer, är prognosen till stor del beroende av sig själva. På hur korrekt kommer alla läkemedelstillstånd att observeras.

Hypertensiva patienter och diabetiker, liksom personer som lider av kardiovaskulära sjukdomar, bör regelbundet undersökas av en kardiolog, en endokrinolog och en reumatolog för att undvika komplikationer.

En sjukdom som högt blodtryck, utan rätt behandling, träffar njurkärl, vilket kan leda till att det är fullständigt misslyckat. Även tidig dialys kan inte alltid hjälpa patienten.

Man bör komma ihåg att begreppet "genomsnitt" inte gäller för en sådan sjukdom som njurecancer. Varje fall är unik. Därför kan överlevnadshastigheter inte tillämpas på alla patienter.

Ålder, hälsotillstånd, typ av tumör - allt detta påverkar chansen för varje patient att besegra sjukdomen eller för att uppnå långvarig eftergift.

En annan sak som ofta glömmas är att i olika länder är överlevnadstalet för njurcancer väldigt annorlunda. Kvaliteten på diagnostik, medicin och levnadsstandard är trots allt annorlunda.

Läkare föredrar nu att genomföra de minst invasiva operationerna. Detta görs för minimal skada. Detta gäller särskilt för äldre och försvagade patienter. Om nephrectomy väljs som en behandling väljs njurens laparoskopi, eller retroperitonealmetoden. En annan metod som har visat hög effektivitet är cryoablation.

För att förbättra prognosen är det nödvändigt att behandla njurcancer, som syftar till att eliminera tumörtrombi i deras närvaro i de sämre vena cava eller njurkärlen. Det är extremt viktigt att begränsa möjligheten till metastasering. För att göra det är det nödvändigt att i god tid bestämma huruvida det finns skador på lymfkörtlarna och stora kärl, genom vilka cancerceller kan spridas till andra organ och vävnader.

Hittills har många processer i samband med utvecklingen av njurecancer inte studerats. Till exempel är mekanismerna som leder till spontana remissioner eller stabilisering av staten okända.

Effekten av målinriktad terapi studeras också. En av de mest effektiva drogerna är Nexavar. Utvecklat av det tyska läkemedelsföretaget Bayer, det visade bra resultat. På grund av sin låga toxicitet tolereras läkemedlet väl. Patienter som fick behandling (inklusive i CIS-länderna) remission registrerades i 40% av fallen.

Framväxten av sådana droger antyder att även vid nivå 3-4 av njurecancer finns det fortfarande behandlingsalternativ för att förlänga patientens liv, förbättra dess kvalitet. Och det viktigaste är att ge en person hopp.

Njurcancer: Klassificering av etapper, Prognos överlevnad och behandling i Israel

Denna sjukdom är resultatet av spridningen av dålig utbildning. Det kan börja utvecklas inte bara på en njure, men också på båda. I ett stort antal patienter i vilka en njurtumör hittades upptäcktes andra förändringar i olika organ. Detta problem uppstår oftast i det starkare könet, men kvinnor är mycket mindre oroade över det.

Med hjälp av modern medicin kunde forskare avgöra njurcancerstadiet. På grund av den skapade klassificeringen kan läkare bestämma med stor noggrannhet:

 • strukturen hos en malign tumör;
 • sjukdomsförloppet
 • graden av cancer.

I de flesta fall använder smalprofilspecialister som specifikt behandlar denna sjukdom, vid bestämning av sjukdomen, den internationella klassificeringen - TNM. Varje brev har sin egen dekryptering:

 • T-specialist utvärderar primär inflammation i en malign tumör;
 • N - analyserar tillståndet av lymfkörtlarna;
 • M - Kontrollera för metastaser (förändringar) i patientens kropp.

Förutom denna klassificering finns det en annan - "Robson", hon talar om de fyra stadierna av sjukdomen.

 1. Steg 1 Det låter nästan alltid som en person inte ens märker utvecklingen av malign utbildning. Vanligtvis växer tumören inte större än 3 cm i diameter. Den ligger i området med sin egen kapsel och går inte bortom njurens gräns, varför det är svårt att upptäcka under palpation. Vid diagnosering av njurcancer i första etappen, i 90% av alla fall blir patienten fullständigt av med sjukdomen och fortsätter att leva i den rytm som är vanlig för honom.
 2. Njurcancerstadiet 2. Vid detta skede växer tumören i storlek, börjar växa, men bara något. Trots det faktum att detta är det andra utvecklingssteget, är det fortfarande svårt att bestämma närvaron av en tumör. För detta behöver du en maskinvaruinspektion. Om en patient diagnostiseras med en sjukdom i detta skede kommer det att finnas en gynnsam prognos för honom.
 3. Steg 3. Utbildning på detta stadium är väldigt ökande i storlek. I de flesta fall växer tumören på binjurarna. Cancerceller invaderar lymfkörtlarna och kan skada de njur- eller ihåliga venerna.
 4. Njurcancer 4 grader. Utvecklingen av utbildning på detta stadium är mycket aktiv. Patienter har allvarliga metastaser i olika organ: lever, lungor, tarmkanalen. Nödoperation krävs på detta stadium. I en patient med 4: e etappen av njurecancer är prognosen för återhämtning sorgligare än i de tidiga stadierna.

Hur många lever med njurcancer?

De flesta forskare och läkare från olika delar av världen har jobbat hårt i många år för att förbättra mediciner och metoder för att hantera en sådan hemsk fiende som cancer. Medierna publicerade statistik som avslöjade att varje år omkring 40 000 människor i världen utsätts för utseende av maligna tumörer i njurarna. Idag är njurcancer inte den lägsta dödligheten. Varje år dör cirka 12 000 människor från denna sjukdom över hela världen.

Denna sjukdom är mycket farlig, eftersom det i början är svårt att upptäcka det, eftersom personen inte känner några symptom och söker hjälp när det är för sent. Även om den bästa kirurgen i världen tar upp skalpellan, garanterar en lyckad operation inte livslängd. Varför är det så? Efter några år kan en patient som framgångsrikt tagit bort en tumör utveckla metastaser. Denna process dödar helt en persons chans att återhämta sig.

Hur många lever med njurcancer? Förväntad livslängd för patienter, världsstatistik:

 1. Överlevnaden efter operationen i första etappen är 80%.
 2. Med cancer i andra etappen - 73%.
 3. Steg tre - 53%.
 4. Njurcancer 4 grader - 8%.

Idag har medicin gått mycket långt i studien av cancerbehandlingstekniker, tack vare vilken livslängden hos människor efter operationen har ökat avsevärt. Livslängden efter framgångsrik behandling av njurcancerstadiet 1 hos 50% av befolkningen är cirka 5 år och i 40% mer än 10 år av livet.

Symptom på sjukdomen

Hittills bestäms ungefär hälften av alla formationer i njurarna helt slumpmässigt, en person som genomgår en planerad ultraljud känner inte ens utvecklingen av en fruktansvärd sjukdom.

De vanligaste symptomen på sjukdomen, som kommer att bli ett väckarklocka:

 • varicocele;
 • Under magen i magen känns utbildning
 • blodets plötsliga utseende i urinen;
 • dramatisk viktminskning och svaghet, trötthet;
 • långvarig ryggvärk när tumören växer in i närliggande organ
 • ökning i kroppstemperatur och blodtryck.

Som nämnts ovan, ofta i de tidiga stadierna av sjukdomen kommer inga symtom att upptäckas, så sjukdomen kan pågå länge i kroppen.

Tips! Det är nödvändigt att regelbundet granskas på kliniker, den behandlande läkaren ska genomföra schemalagda undersökningar, en ultraljudsskanning ska utföras och allmänna test ska ges.

Sjukdomstomastaser

Metastaser uppträder på olika sätt, avlägsnande förändringar vid den första upptäckten av sjukdomen bestäms hos 25% av patienterna. Även efter avlägsnande av njurarna kan de påverka 30-50% av patienterna. Deras manifestationer beror huvudsakligen på det område där de sprider sig.

Med metastasering av utbildning i lungorna kommer en person att uppleva en stark hosta och hemoptys. Om de stannar i benvävnaden är smärtssyndrom möjliga, där läkare föreskriver smärtstillande piller. Risken för frakturer ökar också, tumören kan palperas i benområdet.

Listan över organ och vävnader som oftast genomgår metastasering:

 • bensystem;
 • hjärnan;
 • ljus;
 • lever;
 • ryggrad;
 • binjurar;
 • lymfkörtlar.

I vår tid hör denna process till de kliniska manifestationerna av sekundära tecken på ställen för maligna tumörer. Vissa människor kan leva i fred även i 10 år efter att tumören tagits bort, varefter de kommer att ha metastaser. I de fall där kroppen påverkas av isolerade förändringar, har en person en chans till självständig återhämtning. Ju tidigare problemet diagnostiseras desto större är risken för framgångsrik behandling.

Behandlingsprocess

Omedelbart efter att diagnosen och sjukdomsfasen har klarats planerar behandlingen av behandlingen. Specialister i behandlingen bör ta hänsyn till människans ålder, allmänna hälsa och utvecklingsstadiet för tumören. Du måste också veta i vilken utsträckning andra organ och vävnader påverkas av sjukdomen. Hittills för behandling av denna sjukdom med användning av sådana metoder.

Surgical. Denna metod är mest effektiv för behandling av njurecancer. I denna process används onlineåtkomst, med vilken njurkärlen kan ligeras. Varför gör avlägsnandet av njurarna, tillsammans med sjukdomen och fettvävnaden.

Strålningsterapi. Används som en palliativ metod. Oftast används för personer med benmetastaser för att minska smärta. Effekten av smärtlindring uppnås hos 80% av patienterna.

Immunterapi Med denna metod förstörs cancerceller. Interleynik-2 används för detta, det verkar på bildningen och orsakar dess lysis. Dessutom ökar det produktionen av T-lymfocyter, de förvärvar förmågan att producera interleukin-2. Används även interferon alfa-2a, ofta blandas de, vilket möjliggör maximal effekt.

Hormonbehandling. Med hjälp av denna metod sänks tumörtillväxten genom att använda hormonella droger.

Kemoterapi. Denna metod används både före och efter operationen. Använd denna metod för att använda flera droger. Men ingen av dessa medel visar hög effekt i njurcancer.

För att uppnå önskat resultat kombineras ofta flera behandlingar. Men den mest produktiva är kirurgisk.

Kan cancer botas i sista skedet? Behandling av njurcancerstadiet 4 är möjligt. Det finns en myt som i sista skedet av sjukdomen dör mycket snabbt. Faktum är att detta inte alltid händer. Med ett välvalkt behandlingsschema kan patientens liv förlängas i upp till 5 år, givetvis beroende på vilken typ av utbildning och omfattningen av spridningen till vitala organ.

Behandling i Israel

De högsta procentsatserna vid behandling av denna sjukdom uppnåddes i Israel. Med en bildning av 7 cm återhämtar sig mer än 90% av de sjuka helt. Behandling i Israel i ett stort antal fall gör att patienten kan behålla det drabbade mailet och återställa sin funktion. Om det inte går att göra det, kommer det att tas bort på ett minimalt invasivt sätt - utan snitt. Ett sådant tillvägagångssätt för operationen gör det möjligt för en person att återhämta sig mycket snabbt efter ingreppet och fortsätta livet i vanligt tempo.

Tillsammans med kirurgiska metoder tillämpar israeliska läkare de senaste behandlingsmetoderna - biologisk terapi och arteriell embolisering, i enkla ord, som blockerar blodbanans gång mot tumören. Naturligtvis kostar sådana operationer mycket pengar, men det är väl värt hälsa och livslängd. Kostnaden för sådan verksamhet i Israel sträcker sig från 23 000 dollar till 30 000 dollar.

förebyggande

De faktorer som uppmuntrar till uppkomsten av maligna tumörer har ännu inte studerats. Försök att leda en hälsosam livsstil, bli av med dåliga vanor, äta rätt. Det är mycket viktigt att behandla olika sjukdomar, i synnerhet njursjukdomar, i tid.

Utföra regelbundet prov på kliniker, ta alla nödvändiga test. Var försiktig och var frisk!

Behandling av cancer med elektrostatik:

Enheten, utvecklad av ryska forskare, låter dig effektivt hantera cancer genom hjälp av ett elektrostatiskt fält. Ett stort antal test och studier av läkare bekräftade den positiva effekten av enheten på. Läs mer

Njurcancer: Första symptomen, stadier, behandling, prognos

Njurcancer är en allvarlig patologi, som är den 10: e vanligaste onkologiska sjukdomen. I de flesta fall bildas tumören från malign modifiering av epitelcellerna i njurbäckenet eller nephronernas proximala tubuli. Varje år på planeten diagnostiseras en fjärdedel av en miljon nya fall. Oftast påverkar denna sjukdom invånarna i storstäderna, vilket är förknippat med ogynnsamma miljöförhållanden i megacities. I det svagare könet upptäcks njurcancer mycket mindre ofta än hos män.

Tyvärr är det ofta möjligt att diagnostisera denna sjukdom redan i ett ganska avancerat stadium.

Orsaker till njurecancer

De främsta orsakerna och faktorerna som framkallar tumörutvecklingen:

 • familjär predisposition;
 • ålder (de flesta drabbas av 50-60 år)
 • kön (hos män uppfattas njurcancer 2 gånger oftare);
 • arteriell hypertoni (inklusive diagnostiserad hypertoni);
 • Rökning (hos personer med nikotinberoende, risken fördubblas);
 • diabetes mellitus;
 • skador (njure blåmärken);
 • långvarig användning av vissa farmakologiska läkemedel;
 • yrkesrisker (arbetar med cancerframkallande ämnen);
 • strålning;
 • sjukdomar av viral etiologi.

Njurcancerklassificering

Enligt cytogenetiska och morfologiska särdrag är det vanligt att skilja dessa typer av njurecancer:

 • typisk (klar cell);
 • kromofobt;
 • chromophilic;
 • kanalen i uppsamlingskanalerna;
 • oklassificerad njurecancer.

I 80% av fallen detekteras en klar cellvariant. I patologiskt förändrade celler bestäms patologin för det tredje paret av kromosomer under cytogenetisk forskning.

Från 7 till 14% av tumörerna tillhör den papillära kromofila typen. Patienten identifierar sådana genetiska störningar som förlusten av kön Y-kromosom (som bestämmer hankön) och trisomi i par 7 och 17.

Kromofobisk cancer detekteras hos 4-5% av patienterna med njurecancer; tumören utvecklas från cellerna i det kortikala skiktet i rören.

Nedgången på uppsamlingskanalen är vanligare hos unga patienter. Det står för 1-2% av de diagnostiserade fallen av njurecancer.

Oklassificerad njurecancer står för mellan 2 och 5%.

Steg av njurcancer

Enligt den internationella klassificeringen av TNM, där T är en tumör, är N lymfkörtlar och M är sekundärfoci (metastaser) betraktas fyra steg:

 • Steg I - (T1,N0,M0). Storleken på den patologiska bildningen är inte mer än 4 cm, den sticker inte utöver kapseln. Lymfkörtlar påverkas inte, det finns ingen metastas
 • Steg II - (T2, N0, M0). Tillväxten är lokaliserad inom den drabbade njuren, men storleken är över 7 cm. Metastaser och lesioner av lymfkörtlarna detekteras inte.
 • III- (T1-3, N0-1, M0). Storleken på en neoplasm varierar från 4 till 7 cm. Sprängning i angränsande vävnader (inklusive blodkärl) är inte uteslutet. Metastasering - singel i regional lymfkörteln. Det finns inga avlägsna sekundära foci.
 • IV- (T1-4, N0-1, M0-1). Tumören sträcker sig bortom fascia I intilliggande lymfkörtlar detekteras mer än en metastasering. Det finns också avlägsna foci.

Diagnos av njurecancer

För det första samlar doktorn en detaljerad historia och genomför en allmän undersökning, inklusive palpation-undersökning. Det är viktigt att ta reda på när patientens första symptom uppstod, och vilken typ av klagomålen. Det är nödvändigt att identifiera förekomsten av predisponeringsfaktorer och för att fastställa om det inte fanns någon njurecancer hos blodrelaterade personer.

Den grundläggande metoden för hårdvara diagnostik är en ultraljudsskanning av njureområdet. Ultraljud kan avgöra tumörens placering, storlek och struktur. Under denna studie är det möjligt att avslöja närvaron eller frånvaron av både regionala sekundära foci och avlägsna metastaser.

Om läkaren har goda skäl att misstänka njurecancer, hänvisas patienten till excretorisk urografi. Den diagnostiska proceduren innefattar intravenös administrering av en radiopaque förening som penetrerar njurarnas blodkärl. Efter en kort tidsperiod utförs en röntgen av organet. Tekniken används för att studera njurarnas urinrör och excretory funktion.

Renal angiografi kräver införande av ett kontrastmedel i aorta ovanför grenzonen hos njurartärerna. Radiografi hjälper i detta fall till att visualisera en malign tumör.

Typ av tumör gör att du kan ange en biopsi. Punkteringen utförs under lokalbedövning. Ett vävnadsfragment skickas för histologi för att exakt bestämma typen av njurecancer.

Viktigt: Biopsi kan provocera spridningen av patologiskt förändrade celler i punkteringsområdet, liksom utvecklingen av blödning. I detta avseende utförs denna studie inte alltid, men endast i fall där sannolikheten för en godartad tumör är hög.

De mest informativa metoderna är CT (computertomografi) och MRI (magnetisk resonansbildning). Genom att använda en lager-för-lager-studie av vävnader är det möjligt att klargöra lokaliseringen och graden av tillväxt av neoplasmen.

Dessutom undersöker patientens blod och urin. När en neoplasma detekteras i njurbäckens område är endoskopi med ett vävnadsprov nödvändigt.

De första tecknen på njurecancer

Viktigt: Asymptomatisk kurs är ganska typisk för tidiga stadier. En av de tidigaste manifestationerna av njurecancer kan vara smärta i processen med urinering och njurkolik.

Eftersom retroperitonealutrymmet är svårt att palpera, detekteras ofta de första kliniska tecknen i de sena stadierna, när neoplasmen redan har fasta dimensioner.

De viktigaste tecknen på njurecancer:

 • smärtsyndrom (uppträder när det groddar i närliggande vävnader eller när urinblåsan är blockerad);
 • hematuri (blod och blodproppar i urinen);
 • påtagliga avvikelser i ländryggsregionen;
 • ökat blodtryck (orsaken till hypertoni är komprimering av urinledaren eller stora kärl, liksom produktionen av renin genom tumören);
 • hyperhidros (överdriven svettning);
 • ben svullnad;
 • kränkningar av leverns funktionella aktivitet (leversvikt);
 • feberreaktion;
 • varicocele (spatkärls åderbråck är resultatet av obstruktion eller komprimering av den sämre vena cava av en tumör).

Viktigt: tråkig smärta tyder på att kapseln sträcker sig, och akut indikerar ofta blödning i njurbäcken.

Icke-specifika kliniska tecken:

 • anemi (anemi);
 • generell svaghet och trötthet;
 • aptitlöshet;
 • viktminskning eller kakexi (utmattning).

Dessa symptom är vanliga för alla typer av cancer.

Observera: En av de specifika egenskaperna hos njurecancer är att tumören ofta leder till en ökning av utsöndringsnivån av ett antal biologiskt aktiva föreningar (inklusive hormoner och D-vitamin).

Symtom försvinner efter radikal operation, men återkommer med återfall.

Komplikationer i njurecancer

Bildandet av sekundärfoci anses vara den vanligaste och farligaste komplikationen. Metastaser detekteras hos nästan var fjärde patient spridas med blod eller lymfflöde. Även efter radikal operation (avlägsnande av det drabbade organet) detekteras metastaser senare i 30% av fallen.

De kliniska tecknen på metastasering beror på de specifika avlägsna organen och vävnaderna som har penetrerat metastaser. De karakteristiska symtomen på sekundära skador i lungorna är hostens utseende (ej förknippad med förkylning, SARS, etc.) och hemoptys. Metastasering i hjärnan utvecklar intensiv huvudvärk och neuralgi. Den sekundära foci i levern kännetecknas av sådana manifestationer som en bitter smak i munnen, smärta i rätt hypokondrium, gulsot av sclera och hud. Metastaser i benen manifesteras av smärta och frakturer. Sekundära tumörskador i benen detekteras genom fluoroskopi, ibland genom palpation.

Njurcancerbehandling

Medicinsk taktik bestäms av njurcancerstadiet och typen av neoplasma.

För behandling av njurcancer används:

 • kirurgisk behandling;
 • kemoterapi;
 • radioterapi;
 • immunterapi;
 • terapi med hormonella droger.

Den viktigaste och mest effektiva metoden är radikal operation. Efter att ha skapat åtkomst utförs blodkärlsligation och nephrectomy - avlägsnande av den drabbade njuren med en malign tumör och omgivande fiber. Vid nästa steg utförs lymfadenektomi - excision av regionala lymfkörtlar. Under operationen är frågan om bevarande eller resektion av binjuran.

Viktigt: Sedan 1990 började nephrectomy på många kliniker att utföras med laparoskopisk metod. Enligt kliniska studier är frekvensen av återfall efter en sådan intervention väsentligt lägre.

Kemoterapi är indicerat före och efter operationen. Det bör noteras att denna teknik är ineffektiv i händelse av en nycellsortiment av en neoplasma.

Några farmakologiska medel som används vid kemoterapi:

Viktigt: vid etapp IV är läkemedlet Nexavar förskrivet, vilket förhindrar utseendet av nya blodkärl i lesionsfokus. På grund av detta avslutas näring och därmed den ytterligare tillväxten av tumören.

Radioterapi avser palliativa åtgärder. Tekniken gör det möjligt att något lindra patientens tillstånd och förbättra livskvaliteten för njurecancer. Det indikeras i närvaro av sekundära lesioner i benvävnad för att minska smärtaintensiteten. Kurstrålningstiden varar från 1 till 2 veckor (5 eller 10 procedurer).

Uppgiften med immunterapi är att förstöra cancerceller och lysera tumören. Patienten får läkemedel interleukin-2 och interferon-alfa-2a. Deras kombination möjliggör maximal terapeutisk effekt.

Hormonbehandling innebär utnämning av en patient Tamoxifen eller Medroxyprogesteron, vilket minskar processen av tumörtillväxt på grund av cytotoxiska effekter.

Observera: Traditionell medicin rekommenderar att man använder infusioner och avkok av ädelbärsbladen, mynta och växtämne, kamomillblommor och skumdrycker för att rensa kroppen av toxiner och tumörförfall.

Prognos för njurcancer

Prognosen beror direkt på typ och stadium av njurecancer, liksom på närvaron eller frånvaron av sekundära lesioner i avlägsna organ.

Viktigt: Enkla lungmetastaser har i vissa fall en tendens till spontan regression. Denna omständighet ökar risken för en fullständig botning väsentligt!

Om sjukdomen detekteras i tid (i steg I) och en adekvat omfattande behandling utförs, når 5 års patientöverlevnad 90%.

På stadium II är det signifikant lägre - från 67 till 75%.

Femårsöverlevnad vid diagnostisering av stadium III är tyvärr inte mer än 65%.

Den minst optimistiska prognosen för stadium IV. Metastaser lämnar praktiskt taget ingen chans till återhämtning. Om tumörprocessen påverkar lymfkörtlarna och det finns avlägsna foci, är 5 års överlevnad vanligtvis i intervallet 10-40%.

Viktigt: Tack vare de senaste behandlingsmetoderna är 10 års överlevnad för njurcancer i genomsnitt 43%.

Hur förhindrar njurecancer?

Viktiga förebyggande åtgärder för njurcancer:

 • viktkontroll (bli av med extra pounds);
 • Tobaksavbrott (behandling av nikotinberoende);
 • korrigering av kosten (bör ges företräde för vegetabiliska livsmedel);
 • ökar den totala immuniteten.

Vid detektering av godartade tumörer i njuren är deras tidliga och adekvata behandling nödvändig för att undvika eventuell malignitet.

Chumachenko Olga, medicinsk granskare

7,047 totalt antal visningar, 3 visningar idag

Njurcancer: förutsägelser efter borttagning

Njurcancer är en allvarlig patologi, varefter prognosen kan variera beroende på många faktorer.

Därför kan ingen läkare omedelbart svara på frågan om hur mycket de lever efter operationen. Det är mycket viktigt hur snabbt patologin ska detekteras, hur korrekt och när och hur behandlingen startas. En del optimism tyder på att njurarna är ett parat organ. Om en njur är påverkad kan den därför avlägsnas i tid och kroppen kommer att fungera bra med en njure om du skyddar din hälsa. Huvudfaktorerna som påverkar överlevnaden hos personer med en malign njurtumör är följande:

 • typ av tumör
 • stadium av sjukdomsutveckling
 • medicinska kvalifikationer och korrekt behandling
 • patientens ålder, kroppens allmänna tillstånd etc.

En njurtumör upptäcks oftare hos män efter 70 år, men män är i riskzonen sedan 55 år. Kvinnor interfererar inte i tid för att passera undersökningen, eftersom, även i mindre utsträckning, men de är utsatta för sådan patologi.

Det finns många faktorer som kan öka risken för att utveckla onkologi - övervikt, dåliga vanor, ärftlighet, skador, högt blodtryck, diabetes, cyste i njurarna etc.

Med tanke på dessa faktorer blir det klart vem som är i fara och vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas för att minska risken för cancer.

Typer av cancer tumörer

Läkare särskiljer flera typer av njurecancer, och i varje fall är särdragen hos sjukdomen och prognosen olika. De vanligaste typerna av tumör:

 • Njurcellcarcinom är den vanligaste typen av tumör som utvecklas på cellulär nivå i små rör. I medicinska läroböcker kallas denna tumör hypernefroma;
 • klar cell / hyper-nefroid cancer, även kallad Gravitz tumör. Tumören bildas från epitel av njurens parenchyma, kan nå olika storlekar. Vid början av bildningen omges tumören av en fibrös kapsel som separerar den från friska leverceller;
 • övergångscelltumör. Formas från rörens vävnader och förbinder njurarna med blåsan. Denna typ av cancer kan detekteras i urinblåsan och urinblåsan;
 • Wilms tumör utvecklas hos barn i njurens parenchyma från transformerade metanephros celler.

Förutom typen av tumör påverkas prognosen för njurecancer av sjukdomsfasen. Det är det stadium av cancer som kommer att påverka hur patienten kommer att drabbas av borttagning av njuren under cancer och hur länge den kan överleva. De mest negativa förutsägelserna är för de patienter som genomgått njureoperation efter stadium 4 cancer. Detta är dock inte en mening.

Studier av amerikanska forskare visade att över 100 000 patienter efter operationen kunde korsa linjen om 5 år och fortsätta.

Prognos beroende på njurcancerstadiet

Det finns 4 stadier av utveckling av cancer i njuren, som var och en kännetecknas av symtom och prognos. Nedan beskrivs dessa steg:

 1. I början av den kliniska bilden är inte märkbar, är cancer i njursteget 1 inte större än 2,5 cm i diameter. Palpation avslöjar inte en tumör eftersom den är gömd av en kapsel.
 2. Steg 2 njurcancer karakteriseras av långsam tumörtillväxt, men det finns inga uppenbara symptom. Om det i detta skede är att diagnostisera och detektera en tumör, kommer förutsägelserna att vara uppmuntrande. Du kan misstänka cancer för följande symtom: smärta vid lokalisering av njurarna, blodkroppar i urinen, tumörnollar vid palpation.
 3. Grad 3-cancer är följd av metastasering av tumören i binjurarna och andra organ som ligger i närheten - i närliggande lymfkörtlar, njurar, etc.
 4. När en njure med en tumör i stadium 4 detekteras kan läkaren inte göra löften, eftersom tumören växer snabbt, metastaserar till lungorna, leveren, tarmarna. I en sådan situation visas en brådskande borttagning av en njurtumör, en intensiv återhämtning efter operationen. Ibland kan metastaser inträffa efter 10 år.

Överlevnad i njurcancerstadiet 1 och 2

Om en person har det första skedet av sjukdomen, kommer prognosen att vara den mest optimistiska. Behandlingen av cancer i första etappen är nästan alltid framgångsrik om du passerar rätt ordinerad behandling. Tyvärr är det svårt att upptäcka en tumör i n glasögon i de första stadierna - sjukdomen är dold och ger inte ut någonting. Cancer går inte utöver gränserna för njuren, och cancerceller tränger fortfarande inte in i blodet. En tumör kan detekteras av en slump vid diagnos på grund av andra sjukdomar. Cirka 90% av patienterna förväntar sig en positiv prognos vid cancerfas 1, 81% av patienterna kan övervinna den femåriga överlevnadsgränsen. Minskningen i kursen beror på sen tillgång till läkare.

Den andra etappen av onkologi blir mer uttalad än den första, därför det detekteras oftare. Tidig diagnos påverkar prognosen direkt, särskilt efter borttagning av njurarna som drabbats av tumören. Statistiken indikerar 74% av fallen med fem års överlevnad.

Efter operationen behöver patienten vara uppmärksam på hälsan, att genomgå förebyggande undersökningar i tid - det finns risk för återfall efter flera år. Om du regelbundet ser en läkare finns det en chans att märka en komplikation i tid och genomgå behandling.

Hur länge gör njurcancer scen 3 och 4

Njurcancerstadiet 3 - En allvarlig patologi, med diagnosen redan hos 25% av patienterna visar metastaser i andra organ. Denna bild är lätt förklarad - i tidigare skeden är symtomen suddiga, och det är inte alltid patienten som tror att smärtsjukdomar kan signalera cancer. Trots detta utvecklas sjukdomen och steg 3 börjar, vid vilken förändringar i njurarna och andra organ är redan synliga, detekteras metastaser. Om tumören har börjat spridas i hela kroppen, för senare liv är det en ogynnsam prognos. Enligt statistiken förväntas 5 års överlevnad endast i 50% av fallen.

Till och med efter avlägsnande av njurar och intensiv rehabilitering är risken för återfall fortfarande mycket hög, de flesta av de tidigare opererade patienterna några månader efter operationen har metastaser. Därför lever många inte upp till 5 års tröskelvärde. Varken kemoterapi, strålning eller andra behandlingsmetoder kan förbättra denna statistik. Alla tekniker som används i medicin kan inte förstöra de cancerceller som har spridit sig mot benmärgssymtom, lymfsystemet. Noggranna uppgifter om hur många som framgångsrikt överlevt det tredje etappen av cancer och lever vidare - nej.

De allvarligaste konsekvenserna väntar patienter med njurecancer i steg 4. I detta fall penetrerar cancer djupt in i kroppen, sprider metastaser. Prognosen för 5-årig överlevnad blir endast positiv i 8% av fallen. I allmänhet syftar terapi till att lindra symtomen på sjukdomen, vilket verkar ganska starkt.

För att göra patientens liv mindre smärtsamt, använd traditionell medicin, strålning. Oavsett behandling påverkar den inte prognosen.

På detta stadium började relativt nyligen att tillämpa riktade terapi. Detta är en modern metod för behandling av onkologi, som introduceras i avancerade medicinska institutioner. Ett positivt resultat kan uppnås, men tyvärr, för en kort period - kan remission vara från ett par månader till 2 år. Därefter är tumören vanligtvis resistent mot läkemedel och behandlingen har inte längre någon effekt. Vid stadium 4 av njurecancer är det viktigt att upprätthålla en stabil inställning hos patienten, för att finna motivation för livet. Människor med en stor törst efter livet, som läkare säger, lever längre. Därför gör det inte ont för att lägga till en psykoterapeuts samråd med huvudterapin.

Njurborttagning i cancer

Terapi för njurecancer är en uppsättning aktiviteter, doktorn försöker olika metoder som skiljer sig åt i åtgärdsmetoderna och effekten, verkningsaktiviteten och biverkningarna. Det enda effektiva alternativet är excision av tumören. Kirurgisk ingrepp kan representera partiell eller fullständig resektion av orgeln. Laparaskopisk nefrektomi är en mild teknik som åtföljs av ett minimum av biverkningar. De med njurcancerprognos efter borttagning kan förbättras om en eller flera behandlingsmetoder används dessutom. Det här är följande procedurer:

 • hormonbehandling
 • exponering;
 • ta immunmodulatorer
 • selektiv destruktion av tumörceller;
 • kemoterapi.

I sig är kirurgi inte visat för alla patienter, om tumören redan är i steg 4. Ofta är patienterna ordinerad underhållsbehandling, fytoterapi kan användas. Folkrecept innehåller en rik lista över växter som kan lindra patientens tillstånd, sakta ner tumörtillväxten, förbättra immuniteten och reglera metabolismen.

Kirurgisk ingrepp indikeras för tumörstorlekar större än 7 cm, liksom risk för metastasering. Efter borttagning av njuren förbättras patientens tillstånd vanligen något. Den standardprognos som läkare ger är 5 år. Denna siffra används för statistik och prognoser. Operationen utförs i ett av två alternativ:

 1. Nephrectomy - tar bort hela njuren som påverkas av tumörcellerna.
 2. Resektion - endast en del av njuren avlägsnas, där cancern var lokaliserad.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vid något tillfälle av onkologisk tumör finns det inget behov av att ge upp sig. Det är bättre om sjukdomen detekteras tidigare, detta ökar avsevärt prognosen för behandling och överlevnad.

Människokroppen kan ganska gott existera med en njure, så borttagningen av en av de parade organen är inte en mening. Det viktigaste är att ha en positiv attityd, att vilja leva och följa alla rekommendationer från den behandlande läkaren.

Om Oss

Metastaser är foci av tumörtillväxt som inträffar utanför huvudlårområdet genom en onkologisk process. Levermetastaser är en av de vanligaste komplikationerna av cancer, särskilt de som påverkar mag-tarmkanalen.

Populära Kategorier