Är cancer en ärftlig sjukdom?

Tyvärr kan modern medicin inte kontrollera alla riskfaktorer som leder till cancer, till exempel ålder och kön. Du kan kontrollera rökning, alkohol, motion, övervikt, solskyddsmedel.

Kan cancer överföras genetiskt, det är ärvt?

Om någon från en familjemedlem är sjuk eller sjuk är det absolut nödvändigt att konsultera en läkare. Onkobsledovanie rekommenderas att passera så snart som möjligt. För att bestämma risken måste du diskutera med specialvanor och preferenser, livsstil och ge honom möjlighet att fullt ut utforska hela familjen.

På frågan om ärftlighet och cancer har det varit mycket forskning.

När man till exempel krympte sjuka möss fick avkomma, varav hälften hade cancer.

Utvecklingen av denna typ av patologi påverkas emellertid av många faktorer. Dessa inkluderar kroppens allmänna förhållanden, levnadsförhållanden och den yttre miljön. Därför är det omöjligt att helt ranka cancer som ärftliga sjukdomar. Du kan bara prata om överföringen från generation till generation av mottaglighet för cancerpatologier.

Det är känt att en cancer tumör bildas när en eller flera gener av en cell
mutera. För det första kodar genen ett förändrat protein, och sedan ändras sig själv till ett sådant tillstånd att det upphör att utföra kodningen. Med andra ord är genen antingen funktionsnedsättning eller inte alls fungerande. Detta leder till störning av tillväxten respektive uppdelningen av celler till bildandet av en malign patologi.

Sådana genetiska mutationer kan uppträda vid vilken som helst ålder. Om detta till exempel sker före födseln kommer absolut alla celler i kroppen att innehålla en muterad gen, då är den ärvd.

Om mutationen inträffar under en persons liv, kommer den muterade genen endast att innehålla i avkomma celler. Överväldigande utvecklas onkologiska patologier på grund av mutationer endast i en enda cell.

Men ca 9% av cancerfall är ärftliga, det vill säga cellmutationer överförs till nästa generation.

Hur sprider cancer eller överförs?

Det finns flera typer av denna sjukdom som oftast går till efterkommande, till exempel retinoblastom - en ganska sällsynt form av ögonsjukdom och även leukemi - blodcancer. Andra typer av patologi kan också observeras i flera generationer av samma familj samtidigt.

Till exempel kan bröstcancer förekomma om fyra generationer samtidigt: mormor - mormor - mor-dotter. I sådana fall spelar andra faktorer också en viktig roll: kostegenskaper, eftersom vi som regel äter vad våra föräldrar matade; egenskaper hos familjen en livsstil som oftast antas från föräldrarna.

Bland onkologer har termen "cancerfamiljer" slagit rot, där antalet patienter når 40%. Om släktingar har liknande sjukdomar, är personen i riskzonen. Han borde besöka en läkare som kommer att ge råd om professionell verksamhet och livsstil.

Personer i riskzonen bör genomgå relevanta studier som kan identifiera patologin, två gånger om året. En sådan enkel förebyggande åtgärd kommer att tillåta att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede för att omedelbart börja behandlingen.

Former av karcinomarv:

 1. Endast genen som bidrar till utvecklingen av en viss form av sjukdomen är ärvt - ett familjefall av bröstcancer;
 2. En gen kan överföras som ökar risken för att utveckla någon form av patologi.
 3. Onkologi kan också inträffa när en viss kombination av gener som framkallar karcinoms utseende är ärvt.

Modern medicin har identifierat mer än 50 former av cancer, som orsakas av ärftlig predisposition. De vanligaste är: cancer i bröstkörtlarna, äggstockar, mage, kolon, malignt melanom, akut leukemi. Det är värt att erinra om att ärftlig predisposition endast påverkar ca 9% av cancerpatienterna. De övriga fallen av sjukdomen orsakas av olyckshändelse av olika orsaker: till följd av undernäring, hormonavbrott, dåliga vanor, dåliga miljöförhållanden etc.

Hur sprids eller överförs lungcancer?

Definitivt kan det besvaras att denna patologi inte överförs från patienten till friska människor.
Inga fall av canceröverföring har rapporterats. Medicinsk personal som arbetar med sådana patienter följer inte till ytterligare säkerhetsåtgärder, till skillnad från att de arbetar med smittsamma patienter.

Cancer utvecklas i kroppen genom endogena, det vill säga inre orsaker.

Det finns ett antal provocerande faktorer, som vi redan har nämnt ovan. Till exempel miljön. Inandning av avgaser, arbete vid en kemisk anläggning och vistas i en radioaktiv zon kan fungera som katalysator. Orsaker kan gömma sig i pulmonell tuberkulos, mer exakt, i Kochs trollstav. Lungcancer utvecklas ofta hos rökare, eftersom nikotin provar irreversibla metaboliska förändringar i vävnader, ökar risken för cellmutation.

Nutrition kan spela en avgörande roll:

 • användningen av matvatten, som innehåller mycket arsenik;
 • aflatoxiner, som kan finnas i jordnötsolja, majs, mögelaktiga produkter;
 • snabbmat innehållande transfetter och smakförstärkare.

Dessutom kan fetma vara provokatör, eftersom kroppsfett leder till överdriven produktion av östrogener och andra hormoner, och hormonell obalans är en av huvudorsakerna till utvecklingen av cancerpatologier.

Kan cancer överföras från person till person via blod?

Ingen malign tumör är smittsam. Cancer kan inte överföras av luftburna droppar, fekal-oral, sexuellt, genom blod (kontakt med sådana). Det vill säga, sjukdomen överförs inte.

Tumörer utvecklas som ett resultat av cancerframkallande - degenerering av normala celler till maligna, vilket sker under påverkan av en mängd olika faktorer.

Tumörer är individuella, de kan inte "förändras" till andra människor, eftersom dennes immunförsvar kommer att avvisa främmande material.

Cancer som kan överföras

Som du vet kan en bakterie som heter Helicobacterpylori komma in i mikrofloran i magen. Denna mikroorganism irriterar organets slemhinna och är en provokatör av sjukdomar som gastrit och sår.

Nya studier på detta område har bekräftat att människor som drabbats av denna bakterie, i
mer mottagliga för gastrisk cancer. Bakterien Helicobacterpylori kan överföras från person till person, det vill säga indirekt överförs risken att utveckla onkologi i magen också. I de tidiga stadierna karaktäriseras denna typ av cancer av en asymptomatisk kurs, ibland uppenbaras det av en känsla av tyngd, smärta i buken och anemi.

För profylax rekommenderas att en gastroskopi med ett Helicobacterpylori-test utförs efter 45 års ålder.

Ureasprovet kan också avslöja bakterien.

Beroende på rökning och dricks ökar risken för att utveckla onkologi. Om bakterier upptäcks är antibiotikabehandling nödvändig.

Onkologi, ärftlig eller förvärvad sjukdom?

Är onkologi oftast en ärftlig eller förvärvad sjukdom?

Vilka typer av cancer kan du veta?

Det finns inget exakt svar på din fråga om ärftlighet eller förvärv av denna sjukdom. Det finns flera hypoteser, var och en är i sig själv. Enligt vissa forskare kan onkologiska sjukdomar överföras på genetisk nivå, så om någon från nära släktingar har onco, så är nästa generation risk att bli sjuk, men enligt andra vetenskapsmän kan förekomst av viss cancer prova virus och cancerframkallande ämnen. Det finns många typer av onkologi, jag tycker att det är meningslöst att lista allt, och det här är sjukdomar i matsmältningsorganen, muskuloskeletala, hematopoietiska, urinvägar, könsorgan, hjärn sjukdomar etc.

Onkologi och ärftlighet. Cancerbehandling

De flesta fall av cancer är vanligtvis inte på grund av ärftliga orsaker. Men i vissa fall sker en viss genetisk förändring i kroppen - en mutation, varigenom risken för att utveckla cancer ökar dramatiskt och denna genmutation är ärvd. Bärare av en sådan gen med en mutation har en ökad risk att utveckla en eller annan cancer. Deras barn har 50% chans att erva en muterad defekt gen. Hittills har medicin redan identifierat flera gener som är associerade med utvecklingen av cancer. Enligt ackumulerad statistik är de vanligaste bland dem gener, mutationen som orsakar cancer i bröstkörteln, äggstockar, livmoder och tjocktarmen.

I vilka fall är det möjligt att misstänka förekomsten av ärftlig mottaglighet för cancer?
I familjer där det redan har förekommit flera fall av cancer, eller om det finns en historia av manifestationen av sjukdomen i en tidig ålder, finns det en större sannolikhet att vi talar om cancer i samband med ärftlig predisposition. Denna misstanke är desto mer sannolikt är de fler fallen av sjukdomen i familjen, eller om relativt unga blir sjuka. såväl som om flera olika tumörer hittades i samma patient, till exempel cancer hos båda brösten eller tarmen i tarmen och livmodern.

Vilka genmutationer är kända idag?
Medicin vet ett antal gener vars mutation orsakar större risk för cancerutveckling. De viktigaste av dem är: RET, BRCA1, BRCA2, MSH2, MLH1, APC, MYH, p53, PTEN.
Insatser från läkare för att identifiera sådana gener och bestämma genetiska data som ökar risken för utveckling av onkologi genomförs globalt i laboratorier och kliniker som specialiserar sig på detta område. Kunskapsnivån på detta område växer ständigt. Och Israel upptar en av världens ledande platser i denna relativt nya sfär.

 • Bröstcancer - ett antal gener är kända som väsentligt ökar risken för bröstcancer och ökar också - i liten utsträckning - risken för att utveckla andra typer av cancer. Huvudgenerna för denna grupp är BRCAl- och BRCA2-generna.
 • Kolorektal cancer - i ungefär 20-30% av fallen uppträder denna typ av cancer som en ärftlig sjukdom; I några av dessa fall har genetiska förutsättningar hittats.
 • HNCC syndrom (eller Lynch syndrom) är det vanligaste genetiska syndromet som orsakar tjocktarmscancer; Det gör upp till 5% av alla fall av kolorektal cancer. HNPCC-syndrom orsakas av vissa mutationer i generna som är förknippade med reparation (restaurering) av DNA.
  En annan gen som ökar risken för koloncancer är APC (Adenomatous Polyposis Coli), en mutation i denna gen leder till kolonens så kallade adenomatösa polypos och förutom utvecklingen av ett mer sällsynt syndrom är familjenummeret polyposis (Familial Poliposis Coli, FAP), där tusentals polyper bildar sig i tjocktarmen, och ökar också risken för att utveckla mag-tarmkanalen.
 • Ovariecancer är de två huvudgenerna: BRCA1 och BRCA2. Mutationsbärare i dessa gener har en ökad risk att utveckla ovariecancer och en risk för bröstcancer.
 • Livmoderhalscancer - i vissa fall kan det orsakas av mutationer i generna som är ansvariga för förekomsten av HNPCC (se ovan-tarmcancer). En annan viktig P53-gen, där arveliga mutationer är ganska sällsynta, kan öka risken för efterföljande utveckling av Li-Fraumeni-syndromet, kännetecknat av en signifikant ökning av risken för sjuklighet hos en patient med olika typer av onkologi, såsom hjärntumör, sarkom eller bröstcancer.

Så här beställer du en genetisk diagnos av cancer i Morgan Medicine Group:

För att anmäla dig till diagnos och / eller behandling kan du ringa upp ett telefonnummer som anges i kontakter eller lämna in en ansökan på webbplatsen eller använda tjänsterna i vår kostnadsfria konsultationstjänst.

Är cancer ärft?

De flesta människor som står inför onkologi undrar om cancer är ärvt eller inte värt att oroa sig för?

Människor har en förutsättning för att överföra cancer, det uppstår som ett resultat av exponering för ett antal negativa faktorer. Om vi ​​talar om onkologi, som har förmåga att vara ärft, så innefattar den cancer i tjocktarmen, lungan, äggstocken, bröstet och leukemi.

I vissa fall överförs arvet cancer i njurarna, endokrina körtlar och nervsystemet, det finns information om att lymfom är ärftligt. Det är under alla omständigheter bättre att undersökas regelbundet av en läkare.

Bestämning av predisposition

För att avgöra huruvida cancer kan vara ärft, rekommenderas det första att uppmärksamma hela familjens historia. Visa en kärlekshistoria för dina nära och kära för att identifiera en eventuell anslutning. Följande faktorer kan visas som alarmklockor:

 • fall av utveckling av onkologi har observerats upprepade gånger hos personer yngre än 50 år
 • olika familjemedlemmar har liknande typer av onkologi;
 • En av sjukdoms släktingar upptäcktes igen.

Om dessa tecken uppstår, rekommenderas att du noggrant övervakar din hälsa, i vilket fall du kommer att kunna bestämma onkologi vid första skedet när det är behandlingsbart. Det är också nödvändigt att förstå att cancer inte alltid kan vara ärftlig. Så en familjemedlem kan uppleva onkologi, vilket inte längre framgår av någon av släktingarna.

Genom att genomföra en molekylärgenetisk undersökning i detta fall kan du mer exakt svara på frågan huruvida cancer kan vara ärftlig? I själva verket är gener en informationsplats på området för mänskligt DNA, som är ansvariga för utvecklingen av en viss typ av sjukdom.

Om en mutation av dessa gener observeras ökar sannolikheten för utvecklingen av cancer hos människor. Läkare kunde identifiera många genetiska markörer som indikerar en förutsättning för utveckling av onkologi.

Genomförande av en genetisk studie gör det möjligt att bestämma närvaron av mutantgener samtidigt som man antar hur hög sannolikheten för utvecklingen av cancerceller hos en person eller annan.

På grund av medvetenheten i denna fråga kan en person kunna vidta förebyggande åtgärder, börja behandla tidigt och vidta åtgärder för att undvika utseende av "defekta" gener.

Det finns flera alternativ som kan leda till att cancergener kan överföras:

 • genarv, vilket ökar sannolikheten för onkologi;
 • arv av en specifik gen som är ansvarig för kodning av en specifik typ av cancer;
 • arv av ett antal patologiska gener som kan orsaka utvecklingen av onkologi.

Förutom ärftliga faktorer kan den överförda genen observeras i en viss etnisk kategori av människor, vars medlemmar har en frekvent definition av onkologi i jämförelse med andra. Till exempel upptäcks ärftlig bröstcancer i judarna i Östeuropa.

Vilken cancer kan överföras?

Människor undrar vilken typ av onkologi som kan vara ärftlig? Det finns sorter av onkologi, låt oss prata i detalj om var och en av dem.

Bröstcancer

En ärftlig typ av bröstcancer kan misstas om minst en av släktingarna lidit av sådan onkologi eller äggstockscancer. Om en person hade onkologi av två bröstkörtlar på en gång, uppdagades bildandet i ung ålder, det finns en mångfald av den primära typen hos patienten eller hennes släktingar.

Under de moderna metoderna för genetisk forskning var det möjligt att förstå att sådana gener som BRCA2, BRCA1, MSH6, PMS2, PMS1, MLH1, CHEK, PTEN, ATM och TP53 kan reagera på framväxten av bröstcancer. Det viktigaste sättet att förhindra utvecklingen av denna typ av onkologi idag är att fullständigt avlägsna bröstkörtlarna. Efter en kvinna som fyller 35 år, kan en operation utföras för att avlägsna äggstockar bilateralt beroende på hennes önskan.

Äggstocks onkologi

Cirka 5-10% av alla äggstockscancer har familjefall av sjukdom. Denna typ av onkologi kan gå ihop med koloncancer (bröstkörtlar).

Liksom vid bröstcancer observeras detta problem i en tidig ålder hos de patienter som också drabbats av denna sjukdom i familjen. Den ärftliga genetiken hos äggstocks onkologi har studerats bättre än en förändring i genomet i händelse av en oväntad mutation av celler.

Följande gener ansvarar för utvecklingen av denna typ av onkologi i äggstocksregionen:

PMS2, PMS1, MLH1, MSH6, MSH1, BRCA2 och BRCA1. För att övervaka sjukdomen i de tidiga stadierna och bestämma starten på utvecklingen av cancerceller rekommenderas det att genomgå en regelbunden undersökning av en gynekolog, en ultraljudsundersökning av kvinnliga organ och en analys för att bestämma markörer av cancer. Om patienten hade denna typ av patologi i släktet, så är det med hjälp av förebyggande åtgärder rekommenderat att ta bort detta organ. Endast i detta fall ökar sannolikheten för att undvika utveckling av onkologi, som ofta kan förekomma utan de minsta symptomen.

Koloncancer

Med denna typ av mänsklig patologi bör varna faktorerna:

 • närvaron i familjen av utvecklingen av koloncancer på människor som är mindre än femtio år gamla;
 • detektion av koloncancer i minst två generationer;
 • Första ordningens anhöriga har bevisat histologisk tjocktarmscancer.

I regel är det i fallet med familjecancer identifierade flera typer av tumörer. För kvinnor är denna typ av onkologi också farlig eftersom den bestäms tillsammans med livmodercancer.

För att bestämma onkologin i ett tidigt skede rekommenderas det att genomgå en regelbunden undersökning av en läkare, det kan rekommenderas att genomgå en årlig koloskopi och ultraljudsundersökning av bäckenorganen.

Lungcancer

Familjen form av onkologi observeras hos kvinnor, unga och de som inte röker. Om släktingar hade onkologi, antas det troligen att sjukdomen kommer att diagnostiseras hos någon i familjen.

Om släktingar i familjen stod inför denna typ av onkologi, finns det risk för att cancer upptäcks i familjen (30-50% av fallen). Vid provokation av maligna tumörer med genetisk orsakssamband spelar rökning en viktig roll, eftersom det är just som ett resultat av att ökningen av manifestationen (primära manifestation) av cancerceller i lungområdet ökar.

Forskare kunde fastställa att människor som tillhör Negroid-loppet är mycket mer mottagliga för ärft av cancer i lungområdet.

Det är möjligt att bestämma förekomst av lungkliniken med hjälp av röntgen-, MR-, CT- och screeningsstudier. För att mer exakt bestämma den möjliga predispositionen för denna typ av onkologi rekommenderas det att göra en genetisk analys för att bestämma mutationen i ALK-, KRAS- och EGFR-generna.

Att minska risken för att utveckla cancer, även om det finns familjefall av cancer eller att identifiera genetiska markörer genom att sluta röka, rekommenderas att undvika smutsiga förorenade lokaler, starta en hälsosam kost och följ daglig behandling.

leukos

Enligt moderna forskare finns det viss sannolikhet för att en sådan typ av cancer som leukemi kan ha ärftliga faktorer: genomiska förändringar kan identifieras på kromosomnivå, vilket gör att vi kan bestämma mottagligheten för denna typ av onkologi. Placeringen av den defekta kromosomen observeras i den muterade progenitorcellen, vilket orsakar utvecklingen av nya cancerberoende celler. Som ett resultat observeras utvecklingen och progressionen av sjukdomen.

I de flesta fall är det möjligt att bestämma leukemi hos de personer vars släktingar hade samma blodsjukdom. I det här fallet måste du vara helt beväpnad, regelbundet donera ett blodprov.

Sannolikheten att utveckla denna typ av onkologi är extremt hög, om en av de samma tvillingarna lider av leukemi, den andra är i fara. Det mesta av ovanstående är lämpligt för sjukdomens kroniska lopp.

slutsats

Det är troligt att en person om några årtionden får möjlighet att ha all nödvändig information om överföring av predisposition till många andra typer av cancer.

Tack vare förmågan att diagnostisera sjukdomen kommer det att vara möjligt tidigare, vilket möjliggör inledande av aktuell, effektiv behandling och minskad förekomst av cancer.

CANCER OCH HEREDITY

HEREDITY IN CANCER

Förutom ärftlighet är detta ämne av intresse för många människor som vet om cancer i en av deras släktingar. Modern vetenskaplig forskning har funnit att majoriteten av onkologiska sjukdomar inte är relaterade till ärftlig cancer, men oftast är resultatet av övergången till precancerösa sjukdomar.
Endast ärftlig predisposition till cancer är genetiskt överförd.

Det finns emellertid också ärftliga typer av cancer. Enligt olika data från 7% till 10% av fall av maligna tumörer på grund av ärftlighet.
De vanligaste ärftliga formerna av cancer innefattar bröstcancer, äggstockscancer, lungcancer, magcancer, koloncancer,
melanom, akut leukemi (se ↓). Denna kategori av cancer, men med en lägre grad av arv, innefattar neuroblastom, tumörer i endokrina körtlar, njurecancer (se ↓).

I den viktigaste rollen, både i processen med förekomsten av precancerösa sjukdomar och vid genomförandet av ärftliga former av cancer, spelar en komplex av medfödda morfologiska, psykologiska och funktionella egenskaper hos en person, kallad "biologisk konstitution".
Genom en persons konstitution uttrycks i vissa former av sin kroppsbyggnad, ögonfärg, hud och hår, psyko-emotionell organisation och karaktäristiska reaktioner av kroppen för olika slags effekter. Samtidigt har varje konstitution sina egna "svaga länkar", som manifesteras i ökad sårbarhet hos vissa vävnader och deras beredskap för vissa typer av patologiska förändringar - "diates".
Medfödda svagheter hos olika organ följer alltid olika typer av diates.
Dessa tre genetiska komponenter: konstitutionen, diatesen och organsvagheten bestämmer den ärftliga predispositionen till onkologiska sjukdomar.

Bestämningen av den individuella konstitutionen, variationen av diates och den medfödda organs svaghet som finns (det vill säga de sannolika målorganen mot bakgrunden av den befintliga ärftliga bördan på cancer) blir möjlig med hjälp av en biologisk högkänslig metod för att undersöka irisen.

Förebyggande av hereditär cancer

Strategin för aktivt cancerförebyggande är förebyggande av ärftlig cancer. Att bära ärftliga komplikationer för olika typer av cancer betyder inte en 100% sannolikhet för förekomst av sjukdomen. Samtidigt har upptäckten av en genetisk predisposition till vissa typer av cancer lett till många svåra frågor.
Så, till exempel, är det mest obehagliga ögonblicket att transporten av genpreispositioner som uthärdar benägenheten för cancer, uppenbarar sig inte fram till en tumörs början. Det är idag det är omöjligt att på förhand veta vilka av familjemedlemmar som är predisponerade för ärftlig cancer, kommer att utveckla en neoplastisk sjukdom och vem kan leva i fred. Därför måste alla medlemmar i sådana familjer automatiskt ingå i högriskgruppen.

Men problemet är inte bara det. Även vid 100% genetisk bekräftelse på risken för en viss person av en särskild typ av ärftlig cancer är valet av förebyggande åtgärder extremt svårt och mycket begränsat, särskilt när det gäller mer friska friska bärare.
Samtidigt är behovet och nyttan av att utföra alltför kardinala ingrepp, såsom till exempel profylaktisk avlägsnande av bröstkörtlarna, alltid mycket tvivelaktigt.
Samtidigt är det bara att observera (även med en onkolog) i fall av familjär mottaglighet för cancer inte ett aktivt förebyggande av cancer, men verkar troligen vara en passiv förväntan på cancer. Dessutom idag
Onkologi har inte tillförlitliga medel för förebyggande av ärftlig cancer.

I detta hänseende är det av stor intresse att använda autonosoder, som bygger på principen om klassiska autovacciner, som är tillgänglig i homeopati.
Tack vare denna metod är det möjligt att genomföra en djup biologisk omorganisering av kroppen.
med förstärkning av konstitutionen och diatesen med befintliga organsvagheter, samt signifikant minska aktiviteten hos interna onkogena faktorer.

Hereditära cancerformer

Patientens och patientens förmåga att flytta sig från ärftlighet, som är belastad av en speciell onkologisk sjukdom, samt allmän kunskap om de första tecknen på cancer, möjliggör effektiva åtgärder för aktivt förebyggande av cancer.

Mjölkkörteln är den vanligaste tumören hos kvinnor.
Ärftlig natur indikeras av bröstkörteltumörer i nära släktingar (farmor, mor, moster, systrar). Om en av dessa släktingar drabbades av bröstcancer, då risken att bli sjukdouble. Om två är sjuka
Från nära släktingar är risken att bli sjuk mer än fem gånger den genomsnittliga risken. Sannolikheten för sjukdom ökar särskilt om en diagnos med bröstcancer gjordes till en av de listade släktingarna under 50 års ålder.

R akvarier utgör cirka 3% av alla maligna tumörer som uppstår
hos kvinnor. Om omedelbara släktingar (mamma, systrar, döttrar) hade fall av äggstockscancer eller flera fall av sjukdomen inträffade i samma familj (farmor, moster, brorsdotter, barnbarn), är det hög sannolikhet att äggstockscancer är härlig i denna familj. Om släktingarna till det första släktet diagnostiserades med äggstockscancer, är den enskilda risken för en kvinna från denna familj i genomsnitt
tre gånger den genomsnittliga risken för ovariecancer. Risken ökar ännu mer om tumören diagnostiserades hos flera nära släktingar.

Magevärk Omkring 10% av magkreft har en familjehistoria.
Den ärftliga karaktären av sjukdomen bestäms genom att man identifierar fall av gastrisk cancer hos flera medlemmar av samma familj. Det noterades att gastrisk cancer är vanligare hos män såväl som hos familjemedlemmar med blodgrupp II. Ett exempel på en lärobok är familjen Napoleon Bonaparte, där magkreft har sitt ursprung i sig själv och,
åtminstone åtta nära släktingar.

Lungcancer är den vanligaste cancer hos män och den näst vanligaste hos kvinnor. Den vanligaste orsaken till lungcancer anses vanligtvis vara att röka. Men som forskare från Oxford University upptäckte att tendensen att röka och tendensen till lungcancer är ärvde "kopplad". För denna grupp av människor är intensiteten av rökning särskilt viktig eftersom sannolikheten för att utveckla lungcancer är konsekvent hög även om de försöker minimera antalet cigaretter. För att undvika de olyckliga konsekvenserna för hälsan är fullständigt upphörande av rökning nödvändigt.

R ak buds utvecklas ofta som en slumpmässig händelse. Endast 5% av njurcancer utvecklas.
mot bakgrund av ärftlig predisposition, medan män är sjuk mer än dubbelt jämfört med kvinnor. Om närstående (föräldrar, bröder, systrar eller barn) utvecklade njurecancer eller bland alla familjemedlemmar fanns det flera fall av cancer hos denna lokalisering (inklusive farföräldrar, farbröder, moster, brorson, kusiner och bröder och barnbarn), det är troligt att detta är en ärftlig form av sjukdomen. Detta är speciellt troligt om tumören har utvecklats.
före 50 års ålder, eller båda njurarna påverkas.

I de flesta fall är inte prostatakörteln ärvt. Ärftlig prostatacancer har stor sannolikhet när en tumör uppstår naturligt från generation till generation, när tre eller flera första grader är sjuka (far, son, bror, brorson, farbror, farfar) när sjukdomen hos släktingar uppträder i en relativt ung ålder ( yngre än 55 år). Risken för prostatacancer ökar ännu mer om flera familjemedlemmar är sjuka samtidigt. Familjefall av denna sjukdom utvecklas som en följd av arvelighetsfaktorns gemensamma verkan och påverkan av vissa miljöfaktorer, beteendevanor.

Koloncancer De flesta tarmcancerfall (ca 60%) utvecklas som en slumpmässig händelse. Ärftliga fall står för cirka 30%.
Det finns hög risk för koloncancer om nära släktingar (föräldrar, bröder, systrar, barn) har kolon eller rektalcancer, eller om det finns flera fall i familjen längs en rad (farfar, mormor, farbror, moster, barnbarn, kusiner).
Hos män är risken något högre än hos kvinnor. Sannolikheten för detta ökar ytterligare om det fanns människor yngre än 50 år bland de sjuka.
Dessutom orsakar familjen intestinal polypos tjocktarmscancer. Vid tidpunkten för förekomsten är polyppar godartade (det vill säga icke-cancerösa), men sannolikheten för deras malignitet (malignitet) närmar sig 100% om de inte behandlas i tid. De flesta av dessa patienter diagnostiseras med polyper.
i åldern 20-30 år, men kan detekteras även hos ungdomar.
Bland de familjer som är bärare av till och med "försvagad" polypos, som kännetecknas av ett litet antal polyper, är också risk för att utveckla tumörer av andra lokaliseringar: mag, tunntarmen, bukspottkörteln och sköldkörteln samt levertumörer.

Sköldkörteln Det finns rapporter om ärftliga former av sköldkörtelcancer, som innefattar 20-30% fall av medulär cancer i detta organ.
I sällsynta fall kan arv av denna sjukdom vara i papillär
och follikulär sköldkörtelcancer.
Baserat på data från epidemiologiska studier visade det sig att ärftlig predisposition och en hög risk att utveckla sköldkörtelcancer kan förekomma oftare hos personer som utsattes för strålning i barndomen.

Ärftliga former av cancer

Ärftliga former av cancer är en heterogen grupp av maligna tumörer i olika organ, på grund av arv av en eller flera gener som orsakar en viss cancerform eller ökar sannolikheten för dess utveckling. Diagnostiseras på grundval av familjehistoria, genetiska tester, symtom och ytterligare forskningsdata. Behandlingstaktiken bestäms av typen och förekomsten av neoplasi. Den viktigaste rollen är tilldelad förebyggande av neoplasmutveckling, som innefattar regelbundna undersökningar av patienten, eliminering av riskfaktorer, behandling av precancerösa sjukdomar och avlägsnande av målorgan.

Ärftliga former av cancer

Ärftliga former av cancer - en grupp maligna neoplasmer orsakade av mutation av en eller flera gener och överförd genom arv. Utgöra cirka 7% av det totala antalet onkologiska sjukdomar. Sannolikheten för utseendet av en tumör varierar väsentligt beroende på den specifika genetiska mutationen och levnadsförhållandena hos genbärarna. Det finns så kallade "cancerfamiljer" där upp till 40% av släktingarna lider av maligna neoplasier.

Den nuvarande utvecklingsnivån för genetisk forskning gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt bestämma närvaron av defekta gener bland familjemedlemmar som är utsatta för ärftliga former av cancer. I detta avseende fokuserar moderna forskare och praktiska läkare alltmer på förebyggande åtgärder som syftar till att förebygga sjukdomar i denna grupp. Genetiker, specialister på onkologi, gastroenterologi, pulmonologi, endokrinologi och andra områden av medicin utövar diagnos och behandling av ärftliga former av cancer.

Orsaker till ärftligt cancer

Moderna studier bekräftar på ett tillförlitligt sätt versionen av den genetiska karaktären av cancer. Det har fastställts att orsaken till utvecklingen av alla former av onkologiska sjukdomar är DNA-mutationer, varigenom en klon av celler som kan leda till okontrollerad reproduktion bildas. Trots den genetiskt bestämda naturen av maligna tumörer är inte alla neoplasier arveliga former av cancer. Vanligtvis är förekomsten av neoplasier på grund av icke-ärftliga somatiska mutationer orsakade av joniserande strålning, kontakt med karcinogener, vissa virusinfektioner, nedsatt immunitet och andra faktorer.

Verkligen ärftliga former av cancer är mindre vanliga sporadiska. Samtidigt är risken att utveckla malign neoplasi extremt sällan 100% - genetiska störningar som nödvändigtvis orsakar cancer finns bara hos 1 person av 10 tusen personer, i andra fall talar vi om en mer eller mindre uttalad känslighet för utseendet på vissa cancerlidor. Cirka 18% av friska människor har två eller flera släktingar som lider av onkologiska sjukdomar, men några av dessa fall beror på sammanfall och påverkan av negativa yttre faktorer och inte ärftliga former av cancer.

Specialister kunde identifiera tecknen på en ärftlig tumörfenotyp:

 • Den unga åldern hos patienter vid tidpunkten för symtomens början
 • Tendens mot flera skador av olika organ
 • Bilateral neoplasi av parade organ
 • Erfarenhet av cancer i enlighet med Mendelas lagar.

Man bör komma ihåg att patienter med ärftliga former av cancer inte kan avslöja alla ovanstående tecken. Valet av sådana parametrar tillåter emellertid att skilja arveliga tumörer från sporadisk med tillräckligt förtroende. Med tanke på beskaffenhetens karaktär särskiljs följande alternativ för överföring av genetiska abnormiteter:

 • Erfarenhet av en gen som framkallar utvecklingen av en specifik cancer
 • Erfarenhet av en gen som ökar sannolikheten för att utveckla en specifik cancerskada
 • Erfarenhet av flera gener som orsakar cancer eller ökar risken för uppkomst.

Mekanismerna för utveckling av ärftliga former av cancer har ännu inte slutligen fastställts. Forskare föreslår att det sannolikt är en ökning av antalet cellulära mutationer, en minskning av effektiviteten att eliminera mutationer på cellulär nivå och en minskning av effektiviteten av eliminering av patologiskt förändrade celler på organismerivån. Orsaken till ökningen av antalet cellulära mutationer är en ärftlig minskning av skyddsnivån mot externa mutagener eller en dysfunktion hos ett visst organ, vilket orsakar ökad cellproliferation.

Orsaken till att effektiviteten av eliminering av mutationer på cellulär nivå i ärftliga former av cancer kan vara frånvaro eller brist på aktivitet hos vissa enzymer (till exempel i fallet med xeroderma pigment). Minskad eliminering av förändrade celler på kroppens nivå kan orsakas av arveliga sjukdomar i immunsystemet eller sekundär undertryckande av immunsystemet vid familjeformala metaboliska störningar.

Ärftliga former av cancer hos det kvinnliga reproduktionssystemet

Det finns flera syndrom som kännetecknas av en hög risk att utveckla cancer hos det kvinnliga reproduktionssystemet. Med tre syndrom överförs tumörer av ett organ: äggstockscancer, livmodercancer och bröstcancer. Med de återstående ärftliga formerna av cancer avslöjas en förutsättning för utvecklingen av neoplasier av olika lokaliseringar. Familjcancer i äggstockarna och bröstet är utmärkande; familjen cancer i äggstockarna, livmodern och bröstet; familjen cancer i äggstockarna, livmodern, bröstet, mag-tarmkanalen och lungorna; familjecancer i livmodern och mag-tarmkanalen.

Alla dessa ärftliga former av cancer kan bero på olika genetiska avvikelser. De vanligaste genetiska defekterna är mutationerna i tumörsuppressorgenerna BRCA1 och BRCA2. Dessa mutationer förekommer hos 80-90% av patienterna med ärftlig äggstocks- och bröstcancer. I vissa syndrom upptäcks emellertid dessa mutationer endast hos 80-45% av patienterna, vilket indikerar närvaron av andra, fortfarande oexplorerade gener, vilket framkallar utvecklingen av ärftliga former av cancer hos det kvinnliga reproduktionssystemet.

För patienter med ärftliga syndrom är vissa egenskaper karakteristiska, i synnerhet den tidiga början av menarche, frekventa inflammatoriska och dysplastiska processer (mastopati, endometrios, inflammatoriska sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen) och hög förekomst av diabetes. Diagnos baseras på familjehistoria och molekylärgenetiska data.

Om predisposition till ärftliga former av cancer upptäcks, genomförs en utökad undersökning, det rekommenderas att ge upp dåliga vanor, en speciell diet ordineras och en hormonell profil utförs. Efter åldern 35-45 år gammal utförs enligt indikationerna bilateral mastektomi eller oophorektomi på ett profylaktiskt sätt. Behandlingsplanen för bildade tumörer tillverkas i enlighet med de allmänna rekommendationerna för neoplasier av lämplig lokalisering. Ärftliga neoplasmer i denna grupp uppträder ganska bra, fem års överlevnad i dessa former av cancer är 2-4 gånger högre än i sporadiska fall av sjukdomen.

Ärftliga former av cancer i matsmältningssystemet

Det finns en omfattande grupp av ärftliga syndrom med stor sannolikhet att utveckla gastrointestinala tumörer. Det vanligaste är Lynch syndrom - icke-kolonisk tjocktarmscancer som överförs på autosomalt dominant sätt. Tillsammans med kolonkarcinom hos patienter med Lynch syndrom kan uretär cancer, tunnarmskörtel, magcancer och livmoderkropp detekteras. Sjukdomen kan orsakas av terminala mutationer av olika gener, oftast MLH1, MSH2 och MSH6. Sannolikheten att utveckla Lynch syndrom med anomalier av dessa gener varierar från 60 till 80%.

Eftersom patienter med denna ärftliga cancerformer står för endast cirka 3% av det totala antalet patienter med koloncancer, ses screening genetiska studier som opraktiska och utförs endast när en predisposition detekteras. Friska patienter rekommenderas regelbundet att genomgå en utökad undersökning, inklusive koloskopi, gastroskopi, ultraljud i buken och bäcken (hos kvinnor). När en neoplasm visas, rekommenderas det att inte utföra en segmentär resektion, men en subtotal colectomy.

Den näst vanligaste ärftliga formen av gastrointestinalkreft är familjen adenomatos i tjocktarmen (SATK), som också överförs av en autosomal dominant typ. Sjukdomen orsakas av en mutation i APC-genen. Det finns tre typer av SATK: försvagad (mindre än 100 polyper), klassisk (från 100 till 5000 polyper), tunga (mer än 5000 polyper). Risken för malign transformation i frånvaro av behandling är 100%. Adenom i tunntarmen, duodenum och mage, tumörer i centrala nervsystemet, mjukvävnad tumörer, flera osteofibromer och osteomer kan också detekteras hos patienter med denna ärftliga cancerform. Alla patienter genomgår årlig koloskopi. Med hotet av malignitet hos patienter med svåra och klassiska ärftliga former av cancer utför de kolproktektomi. Med en försvagad SATK-typ är endoskopisk polypektomi möjlig.

Gruppen av hamartomatösa polyposssyndrom innefattar juvenil polypos, Peitz-Jeghers syndrom och Cowden's sjukdom. Dessa ärftliga former av cancer uppträder av polypos i magen, små och stora tarmarna. Ofta kombinerat med hudskador. Kolorektal cancer, tumörer i mag och tarmar kan uppstå. Regelbundna endoskopiska studier av mag-tarmkanalen visas. Med hotet av malign transformation utförs endoskopisk polypektomi.

Ärftliga former av gastrisk cancer är uppdelade i två typer: diffus och intestinal. Diffusa neoplasmer utvecklas med sitt eget ärftliga syndrom orsakat av en mutation av CDH1-genen. Tarmtumörer detekteras i andra syndrom, inklusive mutationer som orsakar malign neoplasi hos äggstockarna och bröstet, liksom Lynch-syndromet. Risken att utveckla cancer med en mutation av CDH1-genen är cirka 60%. Patienter rekommenderas profylaktisk gastrektomi. För andra syndrom utförs regelbundna undersökningar.

Andra ärftliga former av cancer

En av de välkända ärftliga neoplasierna är retinoblastom, överförd av en autosomal dominant typ. Retinoblastom är en sällsynt tumör, arviga former av cancer står för cirka 40% av det totala antalet diagnostiserade fall av sjukdomen. Vanligtvis utvecklas i tidig barndom. Kan påverka en eller båda ögonen. Behandling - Kryokoagulering eller fototerapi, eventuellt i kombination med strålbehandling och kemoterapi. Med vanliga former av enukleering av ögonlocket.

En annan ärftlig form av cancer som uppstår i barndomen är nefroblastom (Wilms-tumör). Familjeformer av sjukdomen detekteras sällan. Nephroblastom kombineras ofta med onormal utveckling av det urogenitala systemet. Maniverad av smärta och grov hematuri. Behandling - nefrektomi, strålbehandling, kemoterapi. Beskrivningar av framgångsrika organsparande operationer finns i litteraturen, men sådana ingrepp har ännu inte introducerats i bred klinisk praxis.

Li-Fraumeni syndrom är en ärftlig form av cancer som överförs på autosomalt dominant sätt. Det uppenbaras av sarcomas, bröstcancer, akut leukemi, binjuror och centralnervsystemet. Neoplasmer diagnostiseras vanligen före 30 års ålder, har en hög tendens att återkomma. Regelbundna förebyggande undersökningar visas. På grund av den höga risken för andra tumörer kan behandlingen av befintliga neoplasier skilja sig från den konventionella.

Myter och sanning om cancer: Är sjukdomen ärvd?

Vad vet vi om cancer? Denna sjukdom, som å ena sidan behandlas, och å andra sidan - kan vara dödlig. På grund av rädsla och okunnighet.

Maria Pirogova, en klinisk onkolog vid det vetenskapliga och praktiska centret för modern kirurgi och onkologi som chef för vårdavdelningen, mammolog, diskuterar cancer och sätten att behandla.

"AIF": - Cancer är ärvt?

Maria Pirogova: - Begreppet "ärftlig predisposition" har en extremt bred betydelse. I huvudsak kan man tala om förekomsten av en ärftlig predisposition mot någon känd patologisk process. Det andra är viktigt - hur uttalad är denna predisposition, vad är risken för dess realisering. Därför är det nödvändigt att skilja mellan hög och låg grad av ärftlig predisposition mot olika patologiska processer, inklusive utveckling av maligna tumörer. Tyvärr för onkologer sker kliniska manifestationer av cancer i de sena stadierna av sjukdomen, när en tumör i sin storlek överstiger 3 eller mer centimeter, börjar växa till angränsande organ, blöda, sönderdela...

I de tidiga stadierna uppenbarar sig inte cancer och det kan endast upptäckas under en rutinundersökning eller uppföljning. Därför rekommenderar jag att du, om du har släktingar som har haft cancer, för att förebygga utvecklingen av illamående sjukdomar, förutom det obligatoriska för alla årliga tentamensundersökningar, rekommenderar jag följande:

- Om möjligt bilda en antimutagen och anticarcinogen livsstil med maximal möjlig uteslutning av miljökarcinogena effekter (val av yrke, bostadsort, rökavbrott, starka alkoholhaltiga drycker, rökt mat, mycket het mat, eliminering av långvarig solexponering).

- Obligatoriskt är åtgärder för att stimulera immunsystemet, inklusive farmakoterapeutiska medel;

- Utnämning av läkemedel med immunsuppressiva effekter bör utföras endast av hälsoskäl.

- Avlägsnande av målorganet rekommenderas ibland. Först och främst gäller detta för familjeformer av bröstcancer och äggstockscancer. Så, om en kvinna från en "cancerfamilj" utvecklar bröstcancer i premenopaus, rekommenderas det att ta bort båda bröstkörtlarna. I familjer med äggstockscancer med så kallad "familjeackumulering" (tre eller flera fall) erbjuds profylaktisk oophorektomi till döttrar och systrar hos patienter över 35 år.

Salvor, tinkturer, psykologi

AiF: - Vad tycker du om psykoneuroimmunologi och dess inflytande på behandling av cancer?

MP: - Jag handlar uteslutande med officiellt erkända, traditionella kliniskt testade cancerbehandlingsmetoder. Vilket består av kemoterapi, strålbehandling, kirurgisk behandling. Psychoneuroimmunology är en tvärvetenskaplig vetenskap, dess metoder används vid behandling av cancerpatologi, och deras resultat är okända för mig.

"AIF": - Växtbaserade tinkturer kan hjälpa onkologi? Varför är läkare mot sådan behandling?

MP: - Herb-inställningar kan inte bota cancer. Mekanismen för läkemedelsbehandling av maligna sjukdomar är ganska komplex och varierad, därför är växtbaserad medicin kraftlös i detta. Falla inte för bete av magiker och charlataner, slösa inte dyrbar tid.

Örterapi tillsammans med traditionella metoder för behandling av cancerpatologi kan bidra till att lindra allvarlighetsgraden av några symtom: till exempel förbättra sömn, aptit, öka diuresis etc.

"AIF": - Är det möjligt att ta bort papillom på ögonlocken, och om så är fallet av vad? Finns det salvor för att ta bort papillom?

MP: - Salva för att ta bort papillom händer inte. Det finns många metoder för kirurgisk behandling: kryostruktion, laseravlägsnande, elektrokoagulering. Dessa är metoder som minimerar effekterna av borttagning, såsom ärr. Om detta problem är relevant bör du konsultera en hudläkare för att bestämma processen och eventuella systemiska effekter för att förhindra framkomsten av nya formationer.

Business på rädsla

AiF: håller du med om att onkologi blir till ett mycket lönsamt företag baserat på rädsla för döden i vårt land?

MP: - Det är välkänt att vårt tillstånd ger fri behandling för onkologiska och hematologiska sjukdomar och ger många sociala fördelar. Tyvärr, utan att ha nödvändig information, använder vi inte ytterligare chanser och privilegier. Alla borde vara medvetna om sina rättigheter och möjligheter till skydd, juridiska och sociala frågor i samband med långtidsbehandling, återgång till arbete, registrering av funktionshinder.

Familjcancer: hur man slår ärftlighet

Kräftar 2-3 gånger oftare de som hör till "cancerfamiljer". Chanserna att besegra ärftlighet ökar, om du inte glömmer förebyggande och cancer i tid för att söka medicinsk hjälp.

Cancer är ärftligt

- Det har fastställts att många onkologiska sjukdomar ärvs, säger läkare i medicinska vetenskaper, professor, chef för onkologiska avdelningen i Kiev Medical Academy of Postgraduate Education Dmitry Myasoedov. - Bland dem är sådana vanliga som bröstcancer, tarm polypos, lungcancer och andra. För de som hör till de så kallade "cancerfamiljerna" uppträder dessa sjukdomar 2-3 gånger oftare. Men vi borde inte tro att sjukdomen är oundviklig. Cancerförhindrande och en bra livsstil är viktiga.

Typ av familjecancer

Om familjen hade en patient med blåscancer, borde hans nära släktingar under inga omständigheter arbeta med produktion av anilinfärger. Bröstcancer kan provocera östrogenstimulering. Vissa orala preventivmedel är östrogenläkemedel. Att ta dem, som är utsatta för cancer, är en stor risk för att bli sjuk. Provokatorn kan också vara kött av djur, vilket för att de ska bli viktiga snabbare ökar estrogenerna till matningen.

Bukspottkörtelcancer är vanligare bland personer i familjer med släktingar som har varit sjuk. Vi rekommenderar sådana patienter att särskilt noggrant övervaka hälsan i bukspottkörteln. Det är nödvändigt att behandla pankreatit i tid och inte låta sjukdomen utvecklas till en kronisk form, vilket är ett precanceröst tillstånd. Och var noga med att sluta röka - Bukspottkörtelcancer påverkar ofta rökare än icke-rökare.

En allvarlig sjukdom som familjen polyposis överförs i nästan 100% av fallen. Symtom - utsöndring av slem, blod under tarmrörelser, läkare tar ofta för dysenteri eller kolit tills det visar sig att patientens mamma var sjuk med tarm polypos, som om den inte behandlas i tid blir cancer.

Inherited pigment xeroderma - en precancerous hudsjukdom hos barn. Du måste veta att pojkar upp till 12 år kan helt säkert ta bort alla åldersfläckar och aldrig ha melanom. Vid flickor bör detta ske tidigare, om 9-10 år. Och med början av puberteten utgör avlägsnandet av pigmentfläckar en stor fara.

I en person som är känslig för nikotin kan blodkärlen "försvinna" inom ett år eller två efter att han började röka. Ämnet når till och med tårens gangrän, och med tiden börjar bronkierna ont. Då uppträder lungcancer.

- Det finns människor som röker - och blir inte sjuka...

- Det är faktiskt möjligt att träffas, särskilt i byarna, gamla 80-åriga, som alla bor för att leva en egen trädgård. Tänderna och fingrarna är bruna, alla rökade - och även det. Det är vad genetisk predisposition är.

Cancerprevention

- Vad är rekommendationerna för cancerförebyggande?

- Först och främst bör man inte vara rädd för förebyggande undersökningar och inte kringgå onkologiska institutioner. Men många patienter föredrar även att drivas på för cancer inte i våra specialiserade centra. Denna praxis klarar inte bra. Risken för återhämtning är högre för dem som kommer till oss i de tidiga stadierna. Jag måste säga att fluorografi, palpation och andra liknande metoder har liten effekt - de står för endast 16% av identifierade maligna neoplasmer. Det är att föredra att identifiera riskgrupper för en specifik cancerform och genomföra undersökningar inom dessa grupper. Sådan kontroll ger konkreta resultat. Till exempel, bland 50-60 år gamla kvinnor för vilka bröstcancer är mest sannolikt, bör mammografi screening utföras. Livmoderhalscancer är mer mottaglig för kvinnor 40-60 år. Under denna period ska en kvinna genomföra regelbundna cytologiska undersökningar. Hoppas för tidigt erkännande av cancer i samband med familjemedicin. Familjedokaten kommer att känna till familjehistoria under hans omsorg och därmed bättre kontrollera hälsan hos var och en av sina medlemmar.

Cancer Products

- Dmitry Vladimirovich, finns det dieter som hjälper till att hantera cancer?

- Viktigt vid förebyggande av cancer är produkter som innehåller antioxidanter som neutraliserar kemiska cancerframkallande ämnen. Det finns många av dem i kål, rop, sallad, selleri, dill, persilja. Mycket användbara fruktjuicer, liksom grönsaker och örter. Om du följer alla rekommendationer, kommer chanserna att vinna ärftligheten öka många gånger.

Om Oss

Praktiskt taget alla med diagnosen cancer i esofagaskanalen, trots att de utför traditionella terapi-kurser som kan hjälpa till med denna sjukdom, börjar söka efter alternativa terapeutiska tekniker.

Populära Kategorier