Hur många lever med halscancer (prognos), foto av cancer

När det gäller halsens cancer, utvecklas i de flesta fall denna maligna neoplasma i en av avdelningarna i struphuvudet, oftare i struphuvudet (se bild).

Larynxcancer står för cirka 3-8% av alla maligna neoplasmer och detta är den vanligaste tumören i praktiken av ENT-läkaren. Tänk på de viktigaste aspekterna av detta problem och dess behandling.

Larynxcancer, vad är det?

Halscancer är en malign tumör som kan påverka olika delar av hypofarynxen. Den kan exofytisk (yttre) och infiltrativ (inåtgående) tillväxt, och under utvecklingens utveckling produceras avlägsna och regionala metastaser. Larynxens cancer är en tumör i en av sektionerna i halsen, struphuvudet.

Du kan läsa om cancerbehandling i Israel på webbplatsen assutalex.org.il

Vanligtvis upptäcks denna utbildning hos patienter med äldre och senil ålder, men det kan också förekomma hos ett barn. Hos män uppträder halscancer flera gånger oftare än kvinnor.

Rökning kvinnor är utsatta för sjukdom flera gånger mer än sina rökfria grannar. Bland stadsbefolkningen är sjukdomen vanligare än bland landsbygden.

Bland de faktorer som bidrar till utvecklingen av denna patologi, ger i första hand tobaksrökning. Viss vikt är knuten till yrkesrisker (damm, inandning av gaser etc.), alkohol, ökad belastning på röst (sångare, lärare etc.).

Ofta utvecklas en cancer tumör mot bakgrund av de redan existerande patologiska tillstånden i hypofarynxen. Således utvecklades halskreft på ungefär hälften av patienterna på grund av kronisk laryngit (hyperplastisk form).

Det är viktigt! Andra riskfaktorer inkluderar gastroesofageal reflux, eftersom det sura innehållet i mage och matstrupe ständigt irriterar det hypofaryngeala området, vilket kan leda till malign celldegenerering, liksom juvenil papillomatos.

En halstumör kan bildas i en mogen (keratiniserande, differentierad) eller omogen (mer malign, dålig differentierad) form.

En mogen tumör utvecklas långsammare, det är mindre sannolikt att metastasera i senare perioder. Omoglig missbildad cancer växer mycket snabbare och tidigt metastaser till andra organ och vävnader.

Det är viktigt! Metastaser är ett sekundärt fokus för tumörcelltillväxt. dvs från den primära tumören sprids cancerceller till andra organ och vävnader, vilket ger upphov till andra neoplasmer.

Beroende på vilket område som påverkar tumören, avger:

1. Cancer i svalget. Det är sällsynt och främst hos hanen. Karcinom och sarkomer utvecklas vanligtvis i detta område. Tidiga symptom är mycket skarpa, men det här avsnittet är lättare att inspektera, så det finns många chanser att upptäcka en tumör i sina tidiga skeden.

2. Kräft i övre delen av struphuvudet. En av de mest ogynnsamma tumörlokaliseringen när det gäller patientöverlevnad. Det förekommer i 15-20% av fallen. Detta område är väl försett med blod, därför med utvecklingen av tumörprocessen sker omfattande och tidig metastasering.

De första tecknen på larynxcancer är mycket svaga och ofta förvirrar patienterna dem med inflammation och infektion. Detta leder till att patologi diagnostiseras i de sena stadierna.

3. Tumör i larynxens mittdel. Det förekommer hos mer än hälften av patienterna, detta är en prognostisk "gynnsam" form av cancer.

Neoplasmen syns vanligtvis på vokalveckarna - detta område har få lymfkörtlar, så metastasering observeras inte alls eller utvecklas under mycket sena perioder. Kliniskt uppmärksammar patienterna det mycket tidigare på grund av utseendet av problem med rösten.

4. Cancer i larynxens nedre del. Sällan stött på. Detta avsnitt är rikt på lymfatiska kärl och levereras väl med blod, därför tumörmetastaserar tidigt.

De första symptomen på larynxcancer

En av de obehagliga egenskaperna hos sådana neoplasmer är deras dåliga symptom i de tidiga stadierna. De första tecknen på halscancer är inte heller manifesterade alls eller helt enkelt ignoreras av patienten, som skyller dem för kall eller annan patologi.

Tänk på symptomen på larynxcancer i de tidiga stadierna:

 1. Torrhet, obehag, brännande i halsen.
 2. Känsla av koma och främmande kropp.
 3. Svårighet att svälja saliv, fast mat.
 4. Sårhet i nacke och öron.
 5. Heshet, ändra sin timbre.

Sådana knappa symptom leder till att cancer i struphuvudet detekteras i senare skeden eller på en slumpmässig schemalagd undersökning av en ENT-läkare. Symtom på halscancer hos kvinnor och män skiljer sig inte från varandra, förutom att kvinnor är mer uppmärksamma på sin hälsa och processen upptäcks tidigare - men det beror inte på kön men på patientens personliga egenskaper.

Tecken och symptom på larynxcancer

Symptom på larynxcancer beror på scenen, förekomsten av metastaser och typen av cancer. Vid olika stadier av patienten kan följande symtom vara av intresse:

 1. Obehag i halsen. Smärta i halsens cancer förekommer i de senare stegen, när bildandet av en kompressionsnervändning. Sådana smärtor är mycket uttalade och slutar inte att ta konventionella analgetika.
 2. Svårighetssvårigheter. För det första finns det problem med användningen av fast mat, då växer tumören och patienten sväljer knappast saliv och vatten.
 3. Trötthet, dövhet i röst.
 4. Hosta.
 5. Svullnad i nacken.
 6. Ökade regionala lymfkörtlar.
 7. Överträdelse av det allmänna tillståndet: svaghet, aptitlöshet, viktminskning och andra.

Sjukdomen manifesteras också av andra symtom, särskilt när tumören metastaserar till andra organ, därför är den kliniska bilden i stor utsträckning bestämd av typ och stadium av neoplasmen.

Grad av halscancer

Nästan alla tumörer kan klassificeras enligt det internationella TNM-systemet, där T är storleken på den primära tumören själv, N är regionala metastaser och M är avlägsna metastaser. Enligt denna klassificering delas struphuvudet schematiskt in i separata zoner så att förekomsten av den patologiska processen kan bedömas.

Storleken på den primära tumören beräknas enligt följande:

 • T1 betyder att tumören har spridit sig till en av de anatomiska elementen i struphuvudet och går inte utöver det;
 • T2 - tumören upptog helt ett av de anatomiska elementen i struphuvudet;
 • T3 - den patologiska processen gick utöver gränserna för ett anatomiskt element i struphuvudet;
 • T4 säger att tumören redan har spridit sig utanför struphuvudet och det finns avlägsna metastaser.

Så bedöma graden av skador på regionala (närliggande) lymfkörtlar:

 • N0 - lymfkörtlar är inte förstorade och inte palpabla.
 • N1 - ensidiga lymfkörtlar är palpabla;
 • N2 - stora lymfkörtlar palperas, lödas ihop.

Baserat på dessa kriterier är halscancer uppdelad i 4 steg. Den första är T1N0M0, som bör förstås som en tumör av en av de anatomiska elementen i struphuvudet, inga metastaser, närliggande lymfkörtlar påverkas inte. Steg 4 kan skrivas som T2N3M0. Dessa data är nödvändiga för att en specialist ska välja en effektiv behandling för larynxcancer i steg 4.

Diagnos av halscancer

Tidig diagnos baseras på knappt märkbara symptom som gör att du misstänker att en tumör finns. Således bör den konstanta torrheten, kittlan och obehag i halsen varna både patienten och specialisten för larynxcancer.

Det är viktigt! En vanlig orsak till diagnostiska fel i de tidiga stadierna är likheten med manifestationer med laryngit och faryngit (inflammatoriska processer i svalget i svampen), så det är viktigt att vara vaken.

Hjälp att känna igen tumören i de tidiga stadierna kommer att bidra till regelbunden kontroll av struphuvudet med specialverktyg och ett endoskop.

Den slutliga diagnosen kan endast göras på basis av en histologisk undersökning. För att göra detta, ta bort en liten bit av misstänkt vävnad (biopsi) och undersök den under ett mikroskop.

CT-skanning, MR. Ultraljud och röntgenstrålar används efter att ha bekräftat diagnosen cancer i halsen för att klargöra förekomsten av processen och förekomsten av regionala eller avlägsna metastaser.

Behandling av larynxcancer

Det finns flera tillvägagångssätt för behandling av larynxcancer, beroende på scenen, cellstrukturen och områdets plats. De huvudsakliga behandlingsmetoderna är strålterapi, kirurgi och kemoterapi.

 1. I det första steget är strålbehandling oftast vald. Dessutom kan de utföra ett kirurgiskt ingripande, ta bort tumören och sedan genomföra en kurs av strålterapi.
 2. I andra etappen väljs en kombination av strålning och kirurgiska metoder. Först avlägsnas cancer, och sedan bestrålas lymfatiska kärl och noder.
 3. I det tredje steget är behandlingen ungefär densamma: tumören avlägsnas och de lymfatiska dräneringsbanorna bestrålas.
 4. Vid fjärde etappen används kemoterapi, eftersom kirurgiska och strålbehandlingar inte längre är effektiva. Dessutom är de engagerade i palliativ terapi: de lindrar smärta och upprätthåller patientens livskvalitet.

Hur mycket lever med halscancer (prognos)

Överlevnad i halscancer beror på typen av tumör och det stadium vid vilket det märktes och påbörjades behandling.

Den mest gynnsamma prognosen för cancer i mellersta delen av struphuvudet, upptäckt vid steg 1. Här är den femåriga patientöverlevnaden över 80%. När det gäller tumörer av andra lokaliseringar och etapper är siffrorna respektive lägre.

Det finns inget bestämt svar på frågan om hur mycket de lever i fall av cancer i halsen 4 grader. Överlevnad beror på typen av tumör, liksom den behandling som patienten har råd med.

Kräft i halsen (larynx) är en svår diagnos, både för patienten och för hans släktingar, men det här är ingen mening. Att bestämma sjukdomen i de tidiga stadierna och lämplig behandling låter dig hantera detta problem. För att göra detta, försumma inte de planerade inspektionerna hos en specialist och, om möjligt, eliminera riskfaktorerna för denna sjukdom.

Metastaser i halsen: hur många lever?

Metastatisk är den onkologiska processen som började i något organ i människokroppen och spred sig till andra områden. Men det är fortfarande klassificerat efter typ av initial cancer. I denna situation fixar onkologer en sekundär lesion.

Metastaser i halsen utvecklas vanligtvis från primärskador som har en viss histologisk struktur:

 • lymfoidcystisk cancer eller adenokarcinom som vanligtvis expanderar in i det orala utrymmet;
 • pläveformiga neoplasmer som består av platta abnorma celler som beklimmar slemhinnorna i ihåliga organ, blodkärl, andningsorgan, matsmältningsorgan, etc.;
 • neuroendokrin karcinom (till exempel bestående av Merkel-celler).

Dessa typer av cancer påverkar huvudsakligen samma organ som överför malign vävnad genom lymfsystemet eller blodbanan.

symptom

Uppkomsten av symtom är direkt relaterad till exakt lokalisering av metastaser. De påverkar en del av halsen eller hela halsen helt, som börjar från rymden bakom näsan och slutar med början av matstrupen.

Beroende på det drabbade området finner patienterna dessa symptom:

 • konstant känsla av inflammation;
 • missfärgning av munslimhinnan;
 • förekomsten av sår och sår som är benägna att blöda;
 • svullnad i munens vävnader;
 • förstorade lymfkörtlar;
 • andningssvårigheter;
 • svårigheter att prata
 • orimlig smärta i nacke, öra, liksom smärtsamt obehag vid sväljning;
 • ringer i öronen.

Tecken på metastaser i halsen

Som med den primära tumören uttrycks metastatisk invasion i en av formerna:

 1. Papillär: Utbildning utvecklas under slemhinnan.
 2. Infiltrativ: Ser ut som en obehaglig massa. Det kännetecknas av tydliga kanter, men med närvaro av vätska inuti.
 3. Ulcerativ: skarpa blödande kanter, förekommer ibland omedelbart med vävnadsnekros.

diagnostik

Inträngningen av onormal vävnad kan diagnostiseras med hjälp av sådana metoder:

 1. Endoskopi är ett förfarande som utförs med hjälp av ett endoskop. Detta är ett tunt rörinstrument med en anordning för att ta prov på formning.
 2. En biopsi förutsätter laboratorieprovning av misstänkta partiklar genom fin nål aspiration eller excision avlägsnande av hela tumören, om möjligt.
 3. En av bildbehandlingarna: CT-skanning, MRI eller PET. Tekniskt utförd på olika sätt, men huvudmålet är att producera detaljerade bilder av nasofarynxen.
 4. Test för identifiering av tumörmarkörer: Ett blodprov kontrolleras för förhöjda nivåer av vissa ämnen associerade med specifika typer av cancer. Särskilt ligger fokus på alfa-fetoprotein och beta-humant koriongonadotropin.

Behandling och avlägsnande

Traditionella effekter på orala metastatiska massor innefattar:

 1. Strålbehandling, representerad av moderna avancerade metoder:
 • Tredimensionell konform strålbehandling, som tillåter höga doser av strålning att direkt leda till bildningen med minimal risk för normala celler.
 • Tomoterapi: levererar strålning av varierande intensitet med roterande anordningar som modelleras i form av löv. Ju större antal riktningar desto större är dosen som träffar målet direkt, utan att påverka andra områden.
 • Radiosensibiliserare som bidrar till mottagligheten av cancerceller i strålning. Dessa läkemedel verkar genom att öka den vanligen låga syrenivån i cancerceller.
 1. Metastaser i halsen - behandlingen förutsätter användning av kemoterapi, som är baserad på enskilda droger eller deras kombination. Platinol, paraplatin, metotrexat, bleomycin och 5-FU rekommenderas ofta.
 2. Epidermala tillväxtfaktorreceptorer är små proteiner som ligger på ytan av celler och är uteslutande uteslutande med de element som främjar tillväxt. De hämmar utvecklingen av den maligna processen genom att underlätta cancercellernas död. Dessa inkluderar:
 • "Iressa" är ett läkemedel som är särskilt effektivt vid metastatisk cancer. Det gör att du kan öka livslängden med 2-4 månader.
 • Monoklonala antikroppar riktade mot förstörelsen av tumörelement, i synnerhet IMC-22 ("Erbitux").
 1. Avlägsnande av metastaser i halsen är ett viktigt sätt att kontrollera sjukdomen. Men med metastaser är effektiviteten fastställd av den behandlande läkaren. Möjliga alternativ är associerade med exakt lokalisering av förlängningen och representerar:
 • Hordectomy: Endast avkallning av vokalband.
 • En epiglottisk laryngektomi förutsätter en operation i övre delen av halsen.
 • Hemilaringektomi: Halv av struphuvudet tas bort, men rösten förblir.
 • Delvis eller fullständig laryngektomi är associerad med behovet av att endast ta bort en del av struphuvudet eller hela strukturen.

Metastaser i halsen - foto:

Metastaser i halsen: hur man förlänger livet?

Medicin utövar ständigt kliniska prövningar. Vid denna tidpunkt finns det nya tekniker som kan förbättra de prognostiska resultaten om en person har diagnostiserats med metastaser i halsen:

 1. Genterapi innebär manipulation av gener för att korrigera onormala förändringar genom att ersätta genen. Uppmärksamhet är inriktad på p53-genen, som deltar i penetrationen av onkologiska vävnader.
 2. Fotodynamisk terapi: Konceptet är baserat på det faktum att ljuset från en laser som förbättrar fotosensibiliserande medel kan döda onkologiska enheter utan att påverka friska vävnader.
 3. Nya kemoterapeutiska läkemedel:
 • "Doksil": Till skillnad från föregångaren, när den testades, ökade överlevnadsgraden från 8 månader till 10, samtidigt som biverkningarna minskade.
 • "Paclitaxel" tillsammans med "5-FU" visade en bra effekt vid metastatisk påverkan;
 • "Taxotere" i kombination med "Platinol" visade också tröstande cancer mot cancer.

Hur mycket är kvar för att leva så sjuk?

Med cancer som invaderar halsen blir den genomsnittliga livslängden 8 månader. Den övergripande medianöverlevnaden varierar mellan 5 och 9 månader och beror på de terapeutiska åtgärder som vidtagits.

Efter traditionell behandling med en enda skada är den treåriga överlevnadsgraden 28%. Med en parallell penetration i halsens lymfkörtlar försämras statistiken och visar cirka 20%.

Användningen av kombinerad behandling med innovativa metoder gör att du kan fortsätta livet i minst 6 månader, jämfört med traditionell terapi.

Tyvärr är metastaser i halsen inte ett gott tecken, men modern medicinsk forskning förbättras ständigt och låter dig hantera tillståndet och livslängden hos cancerpatienten.

Larynxcancer: symtom, tecken på ett första skede, hur man identifierar och behandlar

Halscancer är en malign tumör, som har en övervägande pladeformig struktur och utvecklas från mukosal epitel. Sjukdomen uppträder huvudsakligen hos män i åldrarna 40-75 år som bor i staden. På landsbygden utvecklas denna patologi mycket mindre ofta, vilket är associerat med den största föroreningen av atmosfären i en storstad genom utsläpp av transporter, industrianläggningar, kraftverk.

Neoplasmen ligger i en av de tre delarna av struphuvudet - övre, mellersta och nedre:

Tumör i struphuvudet i struphuvudet är det mest maligna, snabbt växande och tidigt metastatiska. Detta är den mest aggressiva formen av en tumör, som har en ogynnsam prognos och leder nästan alltid till smetri. Tumören diagnostiseras ganska ofta och blir en orsak till andningsfel och fonation.

 • Kräftorna i vokalband är mer sällsynta och mindre maligna. Denna form av patologi präglas av en mer fördelaktig och långsam kurs, en sällsynt spridning av metastaser.
 • Tumör i submental struphuvud utvecklas mycket sällan, kännetecknas av infiltrativ tillväxt, skador på blodkärlen och lymfkörtlar, detekteras sent och har en dold kurs och en ogynnsam prognos.
 • Exophytic cancer i struphuvudet växer i kroppens lumen, har en klumpig yta och tydliga gränser. Det anses vara mindre aggressivt, det växer långsamt och praktiseras inte metastaserat. Den endofytiska tumören växer djupt in i vävnaderna, ofta sår och har inga uttalade gränser. En tumör av blandad typ, lokaliserad på struphuvudet, kännetecknas av den aktiva spridningen av metastaser till lymfkörtlarna, snabb utveckling och frekventa återfall.

  Halscancer hos de flesta patienter har en pladestruktur. Vissa individer har körtelcancer, basalcancer och sarkom. Squamouscellkarcinom kan vara av två typer - keratiniserande och icke-keratiniserande. Den första formen är en tuberös formation med exofytisk tillväxt, och den andra är sårbildning och erosion på struphuvudets slemhinnor.

  Symptomen på sjukdomen beror på lokalisering av tumören. Patienter har respiratoriska störningar, röststörningar, smärta, dysfagi, hosta, kakexi. Symptom på larynxcancer anses vara ganska vag och skapa vissa svårigheter för diagnosen.

  Livslängden hos patienter med larynxcancer beror på aktuella besök på en onkolog och korrekt utvald terapi. Äldre människor utvecklar sjukdomen och är långsammare än unga. Egenskaper hos reaktiviteten hos patientens kropp spelar en viktig roll för att bestämma livslängden. Ju mer kroppen motstår patologi, desto längre kommer patienten att leva. Lokalisering av en malign neoplasm har en stor effekt på livslängden. Kräftan i vokalband har en längre och mer gynnsam kurs än tumörer från andra delar av struphuvudet. Om cancern sprider sig till roten av tungan och laryngofarynx, har patienten också fasta lymfkörtlar, prognosen i 100% av fallen kommer att vara ogynnsam.

  etiologi

  De patologiska etiologiska faktorerna är inte helt förstådda och inte vetenskapligt bevisade. Orsaken till larynxcancer är en malign degenerering av initialt normala celler. Det finns faktorer som provocerar denna process och ökar risken att utveckla sjukdomen.

  Dessa inkluderar:

  1. Aktiv och passiv rökning. Nikotin, tjära och andra förbränningsprodukter har en cancerframkallande effekt. Temperaturfaktorn har en skadlig effekt på halsens slemhinnor.
  2. Alkoholism. Starka drycker irriterar epitelet och kan orsaka brännskador på slemhinnorna.
  3. Långvarig exponering för damm, gas och hypertermi.
  4. Bristande överensstämmelse med personlig hygien.
  5. Ålderdom
  6. Manlig kön.
  7. Ärftlig predisposition.
  8. Traumatisk skada på larynx och brännskador i slemhinnan.
  9. Kronisk inflammation i struphuvudet.
  10. Reflux esofagit.
  11. Papillomatosis - infektion med humant papillomavirus.
  12. Ogynnsamma miljöförhållanden.
  13. Regelbundna spänningar av vokalband i personer i vocal speech professions.

  Riskgruppen består av personer med tidigare sjukdomar: hyperplasi, keratos, leukoplaki, granulom, pachyderma, kontaktår, polyper, fibroider, postyphilitiska eller postburn-ärr i struphuvudet.

  symtomatologi

  De första stadierna av sjukdomen manifesterar sig inte eller liknar en banal förkylning. I samband härmed är svårigheten att diagnostisera larynkets cancer.

  Patienter utvecklar vanlig laryngeal smärta, problem vid sväljning, halssvullningar, röstförändringar. Sådana kliniska tecken uppfattas av patienter som en manifestation av en virusinfektion eller allergi. Intoxikationssyndrom är alltid närvarande i cancer och manifesteras av hudens hud, illamående, illamående, sömnighet eller sömnlöshet, kakexi.

  Efter en tid uppträder vita fläckar och små sår på larynx slemhinnan, smärtan när man sväljer ökar, skär och är ganska intensiv. På grund av detta försöker patienterna äta mindre ofta, kroppen är utarmad. En långvarig torr eller våt host plågar de sjuka och är svår att behandla. Cancerpatienter klagar på en känsla av brist på luft och en känsla av koma i halsen, paroxysmal öravärk, hoppar i kroppstemperatur. Symtom på sönderfall av tumören är hemoptys och förvirrad andning.

  Klangens timbre ändras, heshet och heshet framträder - oförmåga att tala högt. Dessa symtom indikerar en lesion i vokalbandet. Överträdelse av röstfunktionen kallas dysfoni och har ett funktionellt eller organiskt ursprung.

  Naturen och omfattningen av störningarna bestäms av storleken, scenen och typen av tillväxt av en malign neoplasma. Symtom på halscancer beror också på tumörens placering:

  1. Den viktigaste manifestationen av epiglottis cancer är smärta på grund av irritation av nervändarna och dess deformation. Patienterna chockas med mat eftersom deformerade epiglottis inte helt blockerar ingången till struphuvudet.
  2. Övre delkreft manifesteras av grovhet av röst, gagging, obehagliga känslor i halsen. Symtom på cancer vid denna lokalisering verkar ganska sent, vilket leder till ett sent besök hos doktorn och förvärrar prognosen för patologi.
  3. Kräftan i mellansektionen orsakas av skador på vokalband. Hos patienter med störd röst eller helt försvinner. De tröttnar snabbt under en konversation och slutar prata. Gradvis heshet och heshet ökar, ljudets sonoritet försvinner. Med ezkofitnom förekommer tumörtillväxt andningssvårigheter.
  4. Cancer i den nedre delen av struphuvudet kännetecknas av frånvaron av symtom i sjukdoms initiala stadium. Patienterna har en torr hosta. Det blir smärtsamt och paroxysmalt, förvärvar en långvarig kurs. Orsaken till hosta är irritation av struphuvudslimhinnan. Om tumören växer intensivt och når en stor storlek har patienten andfåddhet och astmaattacker.

  Skillnader i de kliniska manifestationerna av larynxcancer hos kvinnor och män är frånvarande.

  Det finns 4 stadier av larynxcancer:

  • Noll eller precanceröst stadium karakteriseras av avsaknaden av stora kliniska tecken. Atypiska celler är närvarande i kroppen, men de har ännu inte bildat en tumör. Diagnos av patologi är extremt sällsynt.
  • Steg 1 - En tumör i form av ett sår eller tuberkel, som ligger i en avdelningen av struphuvudet och inte sprider sig till de andra. Hos patienter med röst och generellt välbefinnande förändras inte.
  • Steg 2 - en neoplasm upptar hela avdelningen och påverkar inte angränsande strukturer. Visas heshet, inga metastaser.

  steg 3 halscancer

  • Steg 3 - tumören invaderar alla struphuvudets väggar, sprider sig till 2 eller 3 sektioner och stör rörelsen i struphuvudet. Hos patienter förändras rösten kraftigt eller försvinner helt. Cervikala och regionala lymfkörtlar ökar, metastaser uppträder i dem.
  • Steg 4 - tumören blir enorm och kan blockera hela lumen i struphuvudet. Samtidigt påverkas alla intilliggande vävnader: sköldkörteln, luftstrupen, matstrupen. Metastaser finns närvarande i nästan alla lymfkörtlar och andra organ. Behandling av cancer i struphuvudet fjärde graden kan inte vara. Patienter får endast stödjande och analgetisk behandling. Den fjärde etappen av patologi är den sista. Under denna period utveckla oåterkalleliga processer i kroppen, vilket leder till patientens död.

  diagnostik

  De första tecknen på larynxcancer detekteras av patienterna själva och fungerar som ett larm. Om lymfkörtlarna förblir förstorade i 3 veckor eller mer, sväljs blir svårt, ansiktet ständigt sväller, rösten plötsligt blir grov eller försvinner helt, du bör konsultera en läkare.

  Diagnos av larynxcancer börjar med insamling av klagomål, anamnese, generell läkarundersökning och nackrep. Sår hals och heshet - symptom som är karakteristiska för ett antal sjukdomar: laryngit, faryngit, tonsillit. Därför behandlas patienter ofta felaktigt, och cancer upptäcks i senare skeden.

  Palpation gör att du kan bedöma tumörens konfiguration och volym, dess placering i förhållande till närliggande vävnader. Patienten lutar sig framåt, och doktorn palpaterar de livmoderhalsiga lymfkörtlarna och musklerna och gör en slutsats om förekomsten av metastaser.

  Medicinska diagnostiska metoder - laryngoskopi, radiografi, ultraljud, CT och MR, biopsi.

  1. Laryngoskopi - undersökning av struphuvudets inre yta med hjälp av specialverktyg införda i munhålan. Indirekt laryngoskopi utförs för vuxna med en spegel och en ljuskälla. Förfarandet sker direkt i ENT. Efter lokalbedövning stannar patienten sin tunga och läkaren sätter in en spegel och en lampa i munhålan. Under studien för att avslöja glottis måste patienten säga: "aaaa." Denna procedur varar i 5 minuter och anses vara föråldrad, vilket inte tillåter läkaren att fullt ut bedöma larynxens tillstånd. Direkt laryngoskopi utförs hos barn och allvarligt sjuka patienter genom att införa ett flexibelt laryngoskop i näsan, utrustad med en lykta. Denna forskningsmetod anses vara mer informativ, så att du kan inspektera alla tre sektionerna av struphuvudet. Efter lokalbedövning sätter en specialist ett laryngoskop i struphuvudet genom näspassagen och utför en inspektion. Detta är ett obehagligt förfarande där illamående och obehag ofta uppstår. Direkt laryngoskopi tillåter dig att välja det patologiska materialet för mikroskopisk undersökning. Med hjälp av laryngoskopi är det möjligt att bedöma tillståndet för en viss del av struphuvudet och epiglottis.

  beräknad tomografi (CT) i struphuvudet

  CT, MRI - instrumentella metoder som bestämmer graden av cancer och spiring av tumören i den underliggande vävnaden.

 • Ultraljud i nacke och lymfsystem gör det möjligt att bedöma lymfkörtlarna och identifiera noder med metastaser som inte detekterades under palpation. Den föreslagna cancer ser på monitorn som en heterogen struktur som bildar en distal skugga av olika intensitet på olika platser i neoplasmen.
 • Laboratoriediagnos: ett blodprov för tumörmarkörer - de metaboliska produkterna av maligna neoplasmer.
 • Undersökning av röstfunktionen.
 • behandling

  För närvarande en omfattande behandling av larynxcancer. Dietterapi, strålbehandling, kirurgisk avlägsnande av tumören och kemoterapi används.

  Dietterapi

  Patienter rekommenderas att använda främst vegetabilisk mat bestående av grönsaker, frukter, örter, bär, bönor. Du kan inkludera i kosten av kostsorter av kött och fetter av vegetabiliskt ursprung. Preference bör ges till kyckling, kalkon, kaninkött, olivolja, solrosolja. Mjölksyraprodukter med en minsta hållbarhet är användbara för patienter med cancer.

  Det är nödvändigt att utesluta från kosten starkt te och kaffe, kolsyrade drycker, rökt kött, pickles, pickles, konserver. Socker är bättre att ersätta honung. Delar ska vara små och livsmedel fraktionerad. Det är nödvändigt att tugga maten noggrant.

  Strålbehandling

  Behandling av sköldkörtelcancer i struphuvudet börjar vanligtvis med strålning, eftersom denna typ av tumör är mest känslig för strålbehandling. Strålningsterapi innebär att de genetiska strukturerna av cancerceller utsätts för högfrekvent strålning, vilket hämmar uppdelningen. Denna metod för behandling saktar tillväxten av en neoplasma eller fullständigt förstör den. I larynxens cancer, grad 3, bestrålas hela halsen för att minska tumörens storlek, och två veckor senare avlägsnas den och en del av struphuvudet eller hela organet med regionala metastaser.

  Strålningsterapi är av två typer:

  • Extern - enheten har bredvid patienten, hans strålar riktas direkt till tumören.
  • Internt - En radioaktiv nål eller tråd sätts direkt till tumören.

  För närvarande föreskrivs radiosensibiliserande medel för individer som får vissa doser av strålning. Dessa är medel som ökar känsligheten hos cancerceller till joniserande strålning. De låter dig korrekt beräkna den minsta dosen som inte skadar kroppens hälsosamma vävnader. Strålningsterapi utförs samtidigt med hyperbarisk syrebildning.

  Komplikationer och biverkningar av strålbehandling inkluderar: torr mun, ont i halsen, karies, röstförändringar, nedsatt luktsinne och beröring, hudskador vid exponeringsstället.

  Efter strålterapi genomgår patienterna en lång period av rehabilitering. En försvagad kropp kräver vila, vila, frisk luft. Läkare att bevara immunitet föreskriver vitaminer och immunmodulatorer.

  Kirurgisk behandling

  De viktigaste typerna av operation:

  1. Laryngeal resektion är en organ-bevarande kirurgi, effektiv vid stadierna 1 och 2 i sjukdomen.
  2. Total laryngektomi - avlägsnande av hela struphuvudet med omgivande vävnader och efterföljande införande av en trakeostomi.
  3. Partiell laryngektomi eller hemilaringektomi - avlägsnande av en del av struphuvudet som påverkas av en tumör. Denna operation är mer godartad för patienten.
  4. Hordectomy - avlägsnande av ett eller båda vokalband.

  För närvarande utförs lasertumörborttagning ganska ofta. Detta är en ny och mycket effektiv metod för att avlägsna maligna tumörer. Laseroperation har flera fördelar. Det tolereras enkelt av patienter, orsakar inte smärta och obehag, kännetecknas av en kort rehabiliteringsperiod och frånvaron av postoperativa komplikationer. Lasern påverkar minimalt de omgivande vävnaderna och koagulerar blodkärlen.

  kemoterapi

  Kemoterapi kompletterar strålning och kirurgisk behandling. Patienter är förskrivna cytostatika - läkemedel som hämmar tumörtillväxt och undertrycker cancerceller.

  Cytotoxiska läkemedel administreras oralt, intramuskulärt, intravenöst eller direkt in i det drabbade organet. Särskilt populär är intraarteriell polykemoterapi, som innefattar kateterisering av den yttre halspulsådern. Kemoterapi är endast effektiv för cancer i den övre delen av struphuvudet. Det har många biverkningar och kräver ytterligare återställande behandling.

  Biverkningar av kemoterapi inkluderar: håravfall, försvagning av immunsystemet, störning i mag-tarmkanalen.

  Folkmedicin

  Folkbehandling av larynxcancer är bara en hjälpmetod och utförs först efter att ha hört en specialist. Effektiva folkmekanismer: Tinktur av lövblad, avkok av japansk arizema, avkok eller tinktur av en fläckig sko, juice av en boleus drabbad.

  förebyggande

  Aktiviteter för att förhindra bildandet av larynxcancer:

  • Stärka immuniteten
  • Behandling av sjukdomar i övre luftvägarna,
  • Tidig avlägsnande av polyper och andra godartade larynxtumörer,
  • Korrekt näring med övervägande i kosten av grönsaker, frukter, mejeriprodukter,
  • Kämpa med dåliga vanor,
  • Aktiv livsstil
  • Skydd mot effekterna av potentiella cancerframkallande ämnen,
  • Muntlig hygien,
  • Passage av regelbundna professionella undersökningar.

  Metastaser i halsen

  Den främre halvan av nacken, i vanligt folk "hals", är faktiskt en koncentration av en komplex uppsättning organ och vävnader som säkerställer en persons normala funktion.

  Det är här att den allmänna vägen för luft och matintag genom struphuvudet är indelat i två olika övergångar: struphuvudet och övre matstrupen.

  Det är här de kärl som ger hjärnan med färskt syrepass.

  Det är här att nervans plexus ligger ytligt, vilken överdriven irritation kan orsaka störningar i hjärtets funktion.

  Endast här kan du visuellt utvärdera och sondra det enda av alla endokrina körtlar, som ligger ytligt, omedelbart under huden - sköldkörteln.

  Men det var denna gränsfunktion i struphuvudet och struphuvudet som orsakade den vanligaste förekomsten av maligna tumörer i nackorganen från deras formande vävnader, förenade med begreppet "halscancer".

  I struphuvudet finns tre anatomiska områden från topp till botten:

  Ofta förekommer maligna tumörer av denna komponent i halsen i nasofarynxen (valv- och sidoytor) och har en allvarlig prognos på grund av spiring av benens ben i luftbihålorna.

  På andra områden av svältet - tumörer är sällsynta.

  Uppdelningen av struphuvudets anatomiska regioner sker i förhållande till vokalband:

  1. Nadvyazochny (tillsammans med epiglottis, som täcker ingången till luftvägarna när de sväljer) avdelningen
  2. Ligament avdelning
  3. subglottic avdelning

  Var och en av lokaliseringarna har sina prognostiska egenskaper vid maligna tumörer.

  Larynxens supravaskulära avdelning påverkas oftast av cancer (65%), processen utvecklas snabbt och kanalen metastaserar tidigt.

  Kraften i vokalbandet är längre, vilket gör att det kan upptäckas vid tidigare skeden och behandlas i tid. Det förekommer i 32% av fallen av maligna lesioner av struphuvudet.

  Substitiell cancer lokalisering diagnostiseras i 3%. Emellertid bestämmer diffus utveckling och dess fördelning i det submukosala skiktet i denna del av struphuvudet en mer allvarlig prognos.

  I allmänhet, i strukturen av incidensen av maligna tumörer, tar halscancer cirka tionde plats i frekvensen av förekomsten (1-4%). Och 50-60% av dem är cancer direkt från struphuvudet. Och 98% av alla tumörer av denna lokalisering, histologiskt svarar för den skvamiga varianten eller dess variationer (Schminke-tumör-lymfepiteliom).

  Orsaker och predisponeringsfaktorer

  1. Rökning är aktiv och passiv.
  2. Alkoholmissbruk. När denna faktor kombineras med rökning, fördubblas sannolikheten för att få tumörtumör.
  3. Ålder över 60 år.
  4. Genetisk predisposition. Risken att bli sjuk är tre gånger högre om släktingar har en malign neoplasma av denna lokalisering.
  5. Industriella faror (kol och asbestdamm, bensen, petroleumprodukter, fenolhartser).
  6. Människor som har behandlats för en tidigare malign tumör med lokalisering i huvudet. Förutom de möjliga lokala effekterna av kemoterapi och strålbehandling är det också av stor betydelse, i samband med aggressiv behandling, en minskning av den totala immunstatusen.
  7. Lång tal professionell belastning.
  8. Särskild lesion i övre luftvägarna av Epstein-Barr-virus, vilket också orsakar infektiös mononukleos.
  9. Humant papillomvirus (HPV). Studier visar en ökning av förekomsten av halscancer fem gånger när tecken på skador av detta virus detekteras i deras slemhinnor.
  10. Kronisk produktiv laryngit med förekomst av precancerösa sjukdomar och förändringar i detta område (papillomatos, leukoplaki, dyskeratos, pachydermi, fibroma på bred basis, cystiska formationer i vokalveck).
  11. Kroniska inflammatoriska sjukdomar i övre luftvägarna (bihåleinflammation, faryngit, tonsillit, tonsillit, etc.).
  12. Bristande överensstämmelse med munhygien och förekomst av obehandlade tänder.
  13. Kulinariska preferenser i form av mat, salt och saltad mat.
  14. Cikatricial förändringar i slemhinnan efter skador, brännskador, tidigare syfilis eller tuberkulos.

  Enligt statistik diagnostiseras halscancer hos kvinnor mycket mindre ofta än hos män. Cirka 80-90% av patienterna är män från 45 år.

  Symptom i halscancer

  Liksom alla maligna tumörer kännetecknas cancer av lokalisering i halsen av ett antal vanliga symptom. Dessa symptom förefaller en tid innan de första tydliga kliniska tecknen gör att du tydligt kan bestämma tumörens placering. Ofta är utseendet på dessa symtom förknippade med en bieffekt av långvarig rökning, som en variant av det normala tillståndet hos en kronisk rökare och vänder sig inte omedelbart till otolaryngologer. Längden av denna "tysta" period beror också på graden av malignitet hos cancerceller.

  1. Brist på aptit.
  2. Viktminskning, svaghet, viktminskning, sömnstörningar.
  3. Subfebril temperatur.
  4. Anemi.

  Huvudskyltarna föreslår halsbesvär.

  1. Känslor av katarralsirritation i näshålan och halsen.
  2. Den framväxande känslan av att stå "klump i halsen" eller fastnat fiskben.
  3. Överträdelser av sväljning och passage av tjock mat, och sedan vätskor, periodisk fluttering av flytande mat, saliv.
  4. Ovanlig, obehaglig smak i munnen.
  5. Varmtork hosta, blir permanent över tiden.
  6. Utseendet på föroreningar av blod i saliv, sputum, urladdning från näsan.
  7. En ökning av gruppen av livmoderhals lymfkörtlar och generellt ödem av mjukvävnader, som definieras i "fettmassan", som inte tidigare observerats hos en patient.
  8. Andningsändringar, åtföljd av en känsla av otillräcklig inandning och svårt att andas ut.
  9. Utseendet av smärta i struphuvudet med varierande varaktighet och intensitet.
  10. Bantning, som är förknippad med obehagliga känslor i halsen när man äter med en relativt säker aptit.
  11. Obehaglig, skarp lukt från munnen.
  12. En oförklarlig, varaktig förändring i röstens vanliga klang, heshet utan förbättringsperioder, med därmed förlust av det.
  13. Öronvärk med betydande hörselnedsättning.
  14. Numbness och asymmetri av de nedre delarna av ansiktet.
  15. Förändringar i rörlighet och deformation av nackens hud, med oavsiktliga intradermala blödningar.

  De ovan beskrivna förändringarna i mer än två veckor kräver omedelbar hänvisning av en patient till en specialist (tandläkare, otolaryngolog)!

  Lokala symptom beror på lokalisering och typ av tillväxt (exofytisk, endofytisk, blandad) av tumören i sig.

  Tumörer i nasofarynx och orofarynx

  1. Angina-liknande smärta i vila och när man sväljer.
  2. En ökning av grupperna av tonsiller, deras asymmetri, blödning, utseendet av raider på dem.
  3. Ändra språkets form, dess rörlighet, smak, åtföljd av den uppenbara svårigheten i uttalandet av vissa ljud.
  4. Utseendet av ulcerativa defekter som inte har läkt under lång tid under inspektion av näshålan och munnen.
  5. Täpptäppa i näsan, andningssvårigheter i näsan.
  6. Näsblod.
  7. Tandvärk, plötslig tonförlust.
  8. Tandblödning.
  9. En bit av en röst.
  10. Förändringar i hörseln.
  11. Uncapable huvudvärk.
  12. Asymmetri i ansiktet, känsla av nummenhet (manifestation av kompression av kranialnerven vid tumörets spirande vid basen av skallen).
  13. Tidig ökning av submandibulära lymfkörtlar.

  Nonsvyazochny lokalisering.

  1. Förkroppslig känsla i halsen, kittlande och kittlande.
  2. Smärta vid sväljning, som sprids till örat från sidan av lesionen.
  3. Förändringar i röst och konstant halsontakt deltar i senare skeden.

  Lokalisering i regionen av vokalband.

  1. Röstförändringar, heshet.
  2. Sår hals, som ökar med att prata
  3. Röstförlust helt.

  Detta symptom framträder i sjukdoms mycket tidiga skeden.

  Subbinding lokalisering.

  1. Smärta, obehag i struphuvudet vid passage av livsmedelsklumpan.
  2. Konstant, med tecken på ökning, dyspné och andningssvårigheter, åtföljd av "guttural" ljud.
  3. Förändringar i röst och ont i halsen är associerade med lokalisering av cancer i detta område i senare skeden.

  Du borde veta att ju yngre en person har cancer i halsen, ju mer aggressiv sjukdomen utvecklas och ju mer det går till metastasering i lymfkörtlarna.

  I avancerade fall är de främsta orsakerna till döden:

  • massiv blödning från tumöreroderade kärl;
  • tillsatsen av en sekundär infektion i sönderfallet av tumören med utvecklingen av sepsis;
  • aspiration med blod eller mat.

  Diagnos av halscancer

  1. Undersökning av patienten med klargörande av klagomål.
  2. Inspektion av formen på nacken, palpation av lymfkörtlarna.
  3. Undersökning av munhålan, struphuvudet och struphuvudet med hjälp av speglar.
  4. Palpation av golvet i munnen, tungan och tonsillerna.
  5. Att ta ett smet från ett visuellt förändrat område av slemhinnan och nålens aspiration från en förstorad och ytlig lymfkörtel för en cytologisk undersökning för att detektera cellulär atypi, vilket gör det möjligt att misstänka en tumör.
  6. Undersökning med ett laryngoskop och fibrolaryngoskop. En förändring av lättnad av de undersökta ytorna bestäms visuellt med bildandet av den så kallade "plus-vävnaden", en förändring i slimhinnans färg i dess utsprång, sårbildning och beläggning med beläggning. I sådana fall är det obligatoriskt att ta ett prov av misstänkt vävnad för histologisk undersökning (biopsi). Histologisk undersökning och endast det möjliggör differentiering av inflammatoriska, godartade och maligna processer som förekommer i struphuvudet och struphuvudet mellan sig. Resultatet av studien bestämmer huvudriktningarna för behandlingen.
  7. Studien av den övre luftstrupen med hjälp av ett tracheoskop för att klargöra omfattningen av tumörens spridning och dess deformation under kompressionen utanför.
  8. Forskning med hjälp av ultraljud. Detta är det mest tillgängliga i nuvarande stadium av metoden för radiologi. Med det undersöks grupper av djupa lymfkörtlar. Överskott av normal storlek, förändringar i kontrast, suddiga gränser, indikerar ett eventuellt nederlag av deras tumör. Dessutom utvärderas tillståndet för vävnaden som omger tumören och den möjliga komprimeringen av de stora kärlen och dess grad.
  9. Röntgenundersökning av intracerebrala bihålor, käkar (ortopantomografi) och bröstkavitet (i närvaro av metastaser).
  10. Beräknad och magnetisk resonansavbildning med kontrast. Enligt dessa studier är det möjligt att bedöma tumörens verkliga storlek, dess eventuella spiring i de omgivande vävnaderna och metastasen till lymfkörtlarna.
  11. Dessutom undersökas de fonetiska egenskaperna hos struphuvudet för att förtydliga graden av odödlighet hos vokalbanden, ändra glottisformen. För detta ändamål används stroboskopi, elektroglottografi, fonetografi.

  Behandling mot halscancer

  Standardmetoden för behandling av lungcancer är inte original och innehåller en standarduppsättning som används i cancer: kirurgisk behandling, kemoterapi och strålbehandling.

  Till skillnad från andra lokaliserade cancerformer svarar en del av halstumörer i tidiga (I-II) stadier bra mot strålbehandling och kemoterapi (till exempel endast begränsad till vokalband). Valet av behandlingsvolymen är strikt individuellt beroende på sjukdoms histologiska form och lokalisering av tumören. I vissa fall kan du göra utan förödande verksamhet.

  Det tredje och fjärde kliniska stadiet kräver kirurgisk behandling i kombination med kemoterapi och strålningsexponering. I vissa fall utförs kemoterapi och strålning före operationen, för att minska volymen av vävnader som avlägsnats och för att exakt bestämma tumörets gränser, vilket kan förekomma under påverkan av död av en del av de externa cancercellerna.

  Den särdrag hos tumörer i struphuvudets del-laryngeala delar är svag, och ibland är den fullständiga frånvaron, känslighet för strålbehandling, med få undantag från tumörer med hög klass. Därför kräver tumörer av denna lokalisering vid något tillfälle kirurgisk behandling.

  Tillsammans med borttagandet av tumören producerar maximal möjlig resektion av lymfkörtlarna, baserat på deras karaktäristik av deras placering. Minimal spridning av cancer i närliggande organ och vävnader kommer att avgöra den minimalt kränkande nivån av kirurgiska fördelar. Tyvärr är det oundvikligt, utan att förminskas, att inaktivera operationer, i senare skeden, för en fullständig botning och förlängning av patientens livslängd.

  Avlägsnande av struphuvudet som helhet och i kombination med tungan är en förkrossande operation. I sådana fall störs normal andning och matintag, för att inte nämna det faktum att möjligheten att känna smaken av mat och delta i konversationen förloras för alltid. Andning utförs med hjälp av den formade fisteln med huden på den främre ytan av den nedre delen av nacken.

  Återvinningsoperationer efter radikal borttagning av tumören har nyligen fått en ny utveckling med utvecklingen av transplantationskirurgi och användningen av donatororgan, artificiella delar av struphuvudet. Det finns moderna utvecklingar i odlingen av luftröret från patientens stamceller.

  utsikterna

  Vid ett fullständigt behandlingsområde motsvarar fem års överlevnad för halsens hals i genomsnitt enligt olika källor följande uppgifter:

  Halscancer - förutsägelser om överlevnad beroende på typ och behandlingsmetod

  Men det är värt att notera att halscancer är den vanligaste tumören bland tumörerna i övre luftvägarna (50-70%) och leder ofta till funktionsnedsättning, så det är fortfarande ett allvarligt problem i klinisk medicin.

  Överlevnadsprognos och typer av halscancer

  Utsikterna för överlevnad i halsens hals är direkt beroende av tumörens typ och stadium, vilket bekräftas av många kliniska studier. Dessutom är det den typ av tumör som spelar en stor roll vid valet av behandlingsmetod, där dödlighet och livslängd beror på.

  Halscancer klassificeras enligt plats:

  Nederlaget för struphuvudets övre del (prefix eller vestibulär region) i 50-70%;

  Centret i mellansektionen (lagringsutrymme) i 30-40%;

  Processen i nedre sektionerna (underlagsregionen) i 3-5%.

  Denna underavdelning beror på de anatomiska egenskaperna hos strupen i laryngeal slemhinna, typen av blodtillförsel och lymfcirkulation.

  Ögonkreft är också uppdelad i underarter i form av tumörtillväxt:

  Exophytic (i laryngeal lumen) tillväxt - 53,5% av fallen;

  Endofytisk (djup i vävnader) - 28,5%;

  Dessa faktorer bestämmer ofta arten av sjukdomen, symtomen och förmågan att metastasera. År 1982 visade Krugovov att de hade förekommit obduktion på patienter, visat att maligna neoplasmer i huvud och nacke i 40,6% av fallen ger avlägsna metastaser, med larynxcancer, är denna siffra 29,4%. Metastaser i regionala noder och i avlägsna vävnader var hos 23,5% av patienterna, i 5,9% bara avlägsna.

  Den mest maligna är cancer i de övre delarna av struphuvudet, eftersom det kännetecknas av en lång asymptomatisk kurs, snabb tillväxt och en hög grad av metastas (40-60%). Endast när tumören når en stor storlek uppträder kliniska tecken (obehag och smärta vid sväljning anses vara stor), och patienter söker hjälp. Därför är det i 60% av fallen omöjligt att diagnostisera patologi, och patienter är registrerade i närvaro av en vanlig cancerprocess.

  Metastaser från den primära lesionen sprids genom lymfogen vägen, det är i den vestibulära delen av halsen att det mest utvecklade nätverket av lymfsystemet ligger. Samtidigt detekteras metastaser på den drabbade sidan - från 32 till 62%, men bilaterala processer är inte uteslutna - 15-18%.

  Mer fördelaktig prognos för struphuvudet i lagrings- och underlagringsområdena. I dessa typer av sjukdom varierar metastasens frekvens från 5 till 12%. I dessa områden är lymfatiska kärl tunna och smala, så spridningen av metastaser är svår. Även i dessa delar av halsen orsakar även små formationer utseendet av negativa symtom: heshet, andningssvårigheter, aphonia och andra, vilket är en anledning att gå till en specialist.

  Någon av de angivna typerna av cancer går igenom flera utvecklingsstadier:

  Steg 0: En liten neoplasm ligger i slemhinnan. Tumören är svår att diagnostisera, men i detta skede ger terapeutiska åtgärder 100% fem års överlevnad.

  Steg 1: tumören sprider sig utanför slemhinnan, men påverkar inte lymfkörtlarna och omgivande vävnader, den 5-åriga överlevnadshastigheten är 80%;

  Steg 2: cancer påverkar omgivande vävnader, andning blir svårt, röstförändringar, överlevnad över 5 år - 70%;

  Steg 3: Metastaser i struphuvudets väggar, de stör rörlängden hos vokalband och orsakar förlust av röst (aphonia), femårig överlevnad - högst 50%;

  Steg 4: avlägsna metastaser, 5 års överlevnad - 25%.

  Prognos för överföring av halscancer, beroende på typ och stadium

  Steg av onkologisk process

  Cancer i halsen i vestibulära regionen

  Kräft i halsen i lagringsområdet

  Halscancer

  Enligt statistik från utländska källor är femåriga överlevnadsnivåer i Europa och USA något annorlunda:

  epidemiologi

  Maligna tumörer i huvud och nacke upptar 6: e plats i världen när det gäller prevalens och 5: e plats i Ryssland, medan larynxcancer bland denna grupp av patologier förekommer oftast. Det hör till socialt betydande sjukdomar, eftersom det starkt påverkar livskvaliteten och arbetsförmågan.

  Forskare har observerat en stadig ökning av incidensen av halscancer. Under perioden 1985-1991 ökade antalet primära patienter med 15,5% och uppnådde en frekvens på 3,9: 100,000 av befolkningen, 2000 ökade siffran ännu mer och frekvensen närmade sig 4,7: 100,000, medan 65, 8% av patienterna var arbetslösa.

  Enligt statistiken, i USA 2000, upptäcktes mer än 12 000 nya patologiska fall, och i England var incidensen av struphuvud cancer 4: 100 000. Den högsta incidensen av halscancer observerades i Polen, Thailand, Ohio, Frankrike, Spanien och Italien. Låg förekomst registreras i Norge, Sverige och Japan, där förekomsten av sjukdomen är högst 2: 100 000.

  Enligt världsprognosen kommer mer än 25 000 nya patienter med halscancer att upptäckas årligen. I detta fall är de mest drabbade männen i åldern 50-65 år. Enligt statistiken finns det bara 8 honor per 1000 manliga fall.

  Amerikanska forskare genomförde många studier 2005-2006 och identifierade åldersprocenten av nya fall av halscancer:

  Prognos av sjuklighet beroende på etiologin

  Självklart kan experter inte namnge de exakta orsakerna till cancer i halsen, men det finns flera riskfaktorer som ökar chanserna för utvecklingen. Bland dem är rökning och alkoholmissbruk av största vikt. Detta grundades genom en grundlig studie av mekanismerna för tumörbildning. Forskare har funnit att p53-genen spelar en stor roll vid utvecklingen av larynxcancer, eftersom mutationen hittades hos nästan 50% av patienterna. För personer som missbrukar alkohol och rökare upptäcktes mutation i 58%, endast hos rökare - i 33%, hos personer utan dåliga vanor - i 17% av fallen.

  Obligatoriska precancers (papillomatosis, pachidermia, dyskeratosis), som kan ozlokachestvlyatsya och omvandlas till larynxcancer, är av stor betydelse. Papillom är särskilt farliga, de utgör cirka 40% av alla godartade tumörer i halsen, medan 7-20% av dem kan bli cancer inom 1-20 år.

  Nyligen har betydelsen av humant papillomvirus (HPV) i utvecklingen av larynxcancer ökat. HPV finns hos cirka 28% av patienterna. Vid jämförelse av cancer och normala vävnader var tester för virus i skadorna positiva 5,4 gånger oftare än i oförändrade vävnader.

  Man tror att om du utesluter ovanstående faktorer (rökning, alkohol, HPV och förkämpare), kan du minska sannolikheten för att utveckla cancer med 90%.

  Överlevnad och moderna behandlingsmetoder

  Valet av behandlingsmetod bestämmer i stor utsträckning prognosen för överlevnad för halsens cancer. Grunden för valet av terapeutiska förfaranden är den internationella klassificeringen av larynxcancer enligt TNM-systemet. T-primär neoplasma. TO - en tumör detekteras inte, T1 - det är i ett område, T2 - en tumör i flera delar av struphuvudet, TZ - det har spridit sig till närliggande områden, T4 är en stor fördelning av neoplasmen till alla närliggande vävnader och avdelningar. N - regionala lymfkörtlar, M - avlägsna metastaser.

  Vid cancer i struphuvudet i förrådshuset T1N0M0 är det lämpligt att genomföra strålterapi, som är 95% effektiv och hjälper till att bevara alla struphuvudets funktioner. T2N0M0 av denna lokalisering kräver en organsparande operation, eftersom strålbehandling ger ett återfall på 80%.

  T1N0M0 vikningsområdet börjar med strålterapi, dess effektivitet är 75-78%, om tumören har minskat med mindre än 70%, utförs en operation. Med tumörens utbredning visas resektion av struphuvudet. T3N0M0 - T4N0M0 innebär sekventiell implementering av strålbehandling, kirurgiskt stadium och kemoterapi. Femårsöverlevnad hos patienter med komplex behandling är 73%.

  Problemet med att behandla cancerpatienter är att en tumör detekteras i steg 3 och 4 i 70% av fallen. Omkring 60% av dem genomgår radikal strålbehandling, kombinerad behandling - 25%, kirurgisk - 15%, kemoterapi - 8%. Därför är det främsta målet med onkologer att förbättra diagnostiska metoder för att förbättra indikatorerna för behandlingseffektivitet och överlevnad.

  Frekvensen av återkommande patologi i de tidiga stadierna är låg (12-15%), det blev möjligt tack vare moderna integrerade behandlingsmetoder. Men samtidigt anses behandling av halscancer vara den dyraste jämfört med andra maligna tumörer, eftersom det inkluderar kirurgiska ingrepp, kemoterapibehandling och ett svårt stadium av rehabilitering. Överlevnadsnivåer är högre hos personer med kombinationsbehandling. Kombinerad behandling förbättrar livskvaliteten och resultaten av sjukdomen avsevärt.

  Avlägsnande av struphuvudet, som utförs i halsens cancer, leder till funktionshinder och funktionshinder. Därför vänder de sig alltmer till andra terapimetoder. De senaste metoderna för strålningsexponering kan inte bara rädda kroppen utan också för att uppnå 3 års överlevnad i 70% av fallen. Därför spenderar 97% av patienterna med larynkas cancer i USA, kemoterapi terapi, och endast i fall av negativ dynamik genomgår de operation. I Europa och USA följer denna teknik 81%, och strålning i första etappen utförs endast hos 59% av patienterna.

  Men kirurgisk behandling ger maximal effekt, så det kan inte helt avvisas. Dessutom kan modern kirurgisk kirurgi utöka indikationerna för kirurgiska ingrepp, på grund av den stora chansen på full återhämtning av alla funktioner. Även om de inte utesluter utvecklingen av återkommande larynxcancer och bildandet av komplikationer, såsom lunginflammation, aspiration av mat i luftstrupen, smärtning av struphuvudet etc.

  Dödligheten

  Prognosen för mortalitet i halscancer är ganska fördelaktig, de beror på aktuell diagnos, behandlingsmetoder, sannolikheten för återfall och andra faktorer. I genomsnitt är dödligheten för denna typ av tumör 17%. Enligt statistik från Kanada är över 32 000 dödsfall 2005 associerade med larynxcancer. Incidensen bland kvinnor är 1,5: 100 000, förekomsten hos män är 2,6: 1 000. I Ryssland är dödligheten från denna sjukdom år 2006 3,4. : 100 000, bland män, 6,9: 100 000, bland kvinnor, 0,29: 100 000. Larynkets cancer rankar 11: e i dödligheten hos män och 19 i kvinnor.

  Baserat på många studier har forskare visat att döden hos de flesta patienter orsakas av blödning, progressiv tumörtillväxt, återfall och metastaser. Alla patienter hade symtom på förgiftning.

  Om Oss

  Oavsett hur mycket medicinska framsteg har utvecklats, och populära recept för behandling är fortfarande populära. Det betyder inte att droger som säljs i ett apotek inte är effektiva.

  Populära Kategorier