Hjärn lymfom

Föregående artikel: Skin Lymfom

Primär hjärn lymfom är en ganska sällsynt sjukdom som orsakas av skada på lymfoidvävnaden i huvuddelen av centrala nervsystemet. Patologi är också känd av andra namn - retikulosarkom, mikrogliom, diffus histocytisk lymfom.

Foto: Hjärnlymfom

Vad är det

Hjärn lymfom är icke-Hodgkin B-cell tumörer som kännetecknas av en hög grad av malignitet. Neoplasmer av denna typ växer direkt från hjärnvävnaden, hjärnans mjuka membran (mindre ofta ögonen). I de flesta fall kvarstår den primära tumören inom CNS, vilket sällan ger metastaser.

 • All information på webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och är inte en manual för handling!
 • Endast doktorn kan ge dig EXACT DIAGNOS!
 • Vi uppmanar dig att inte göra självläkande, men att registrera dig hos en specialist!
 • Hälsa åt dig och din familj! Förlora inte hjärtat

Liksom någon onkologisk tumör utvecklas lymfom gradvis och ger sällan uttalade specifika symtom i de första stadierna. Av denna anledning uppträder detekteringen av lymfom inte alltid på scenen när en effektiv och snabb härdning av sjukdomen är möjlig.

Dessutom hindrar närvaron av blod-hjärnbarriären (en fysiologisk barriär som skyddar hjärnan mot toxiner och andra patogena faktorer) fullständig användning av behandlingsmetoder som är typiska för lymfom. Av denna anledning är terapi för denna sjukdom svår och har ofta en ogynnsam prognos.

skäl

Oftast förekommer lymfom hos personer över 50-60 år med försvagat immunförsvar.

Orsakerna till försämringen av immunsystemet och utvecklingen av lymfom kan vara följande:

 • organtransplantationer (hjärta, njure och lever);
 • förekomsten av immunbristvirus
 • Förekomsten av Epstein-Barr-virus och mononukleos orsakad av detta virus;
 • exponering för höga doser av strålning;
 • kontakt med cancerframkallande ämnen
 • ärftlig predisposition till kromosomala mutationer.

Hjärnlymfom hos HIV är en typ av komplikation orsakad av en störning i lymfsystemet. Hos sådana patienter är behandlingen av sjukdomen svår på grund av den begränsade användningen av starka droger och är ofta fylld med döden.

Nyligen överallt i världen har läkare noterat en tendens till en ökning av antalet maligna sjukdomar associerade med lymfoida vävnadsskador. Kanske orsaken till försämringen av den övergripande miljötillståndet i storstäderna samt kostvanor hos en modern person som förbrukar en ökad mängd produkter med kemiska tillsatser är potentiella cancerframkallande ämnen.

Dessutom ökar antalet HIV-infekterade patienter med hjärn lymfom.

Symptom på hjärnlymfom

I fallet med hjärnlymfom utan Hodgkin-typ kan neoplasmer härröra från lymfoidvävnaden från inledningsvis icke-lymfoida organ. Dessutom kan sjukdomen vara sekundär - i detta fall är hjärnan inblandad i en process som började på annat håll i kroppen. Sekundära cancerfoci (metastaser) är enkla eller multipla tumörknuder.

Följande former av hjärn lymfom finns också:

 • diffus meningealinfiltrering (den så kallade leptomenegala formen, som huvudsakligen påverkar meningerna);
 • okulärt lymfom (orbitalt) - en neoplasma som påverkar glasögonets kroppsorgan eller näthinnan;
 • ryggradsmedel påverkar inte bara huvudet utan också ryggmärgen.

Kliniska symptom på hjärn lymfom liknar andra onkologiska sjukdomar i centrala nervsystemet.

Lista över manifestationer inkluderar:

 • huvudvärk;
 • dåsighet;
 • Fokala neurologiska symtom (egenskaper hos denna grupp av tecken beror på lokalisering av primär fokus och dess storlek);
 • epileptiska anfall
 • känslomässiga störningar
 • neuropati;
 • hydrocephalus (ackumulering av överflödiglut i subaraknoidrummet och hjärnans ventrikel);
 • talstörningar;
 • synfel
 • hallucinationer;
 • förlust av samordning
 • svaghet och domningar i händer.

Vid senare skeden, när den maligna processen fortskrider och tumören växer, förändras tecken på personlighet, otillräckliga känslomässiga reaktioner, minnesförlopp kan observeras. Dessa störningar är speciellt karakteristiska för lesioner av frontal och temporal lobes.

Symptom på follikulärt lymfom beskrivs i denna artikel.

diagnostik

Om du misstänker ett primär hjärn lymfom, föreskrivs magnetisk resonansbildning (MR). Denna visualiseringsmetod gör det möjligt att studera hjärnans, membrans och inre hål i hjärnan i alla detaljer. Om nödvändigt (för att kontrollera fartygens tillstånd) föreskrivs tomografi med ett kontrastmedel.

Uppdatering av diagnosen kan kräva ytterligare studier:

 • ländryggspunktur och ytterligare undersökning av cerebrospinalvätskan för närvaro av specifika celler (cancermarkörer);
 • stereotaktisk biopsi: ett prov av tumörvävnad - en biopsi - tas genom ett litet hål i skallen och undersöks sedan i laboratoriet (den här metoden låter dig identifiera graden av malignitet hos tumören, utvecklingsstadiet och förskriva adekvat terapi);
 • trepanobiopsy - ta ett prov med en fullständig skalleöppningsmetod;
 • blodprov.

Om du misstänker en sekundär karaktär av hjärn lymfom, föreskrivs ytterligare studier av kroppen - ultraljud, CT, röntgen.

Ibland kan en benmärgsbiopsi vara nödvändig (om det primära fokuset är i benmärgen). En sådan variant av sjukdomsutvecklingen representeras av infiltrering av hjärnparenchymen genom leukocyter.

Sekundära lesioner i hjärnan orsakar liknande symtom med övervägande av smärtsymptom. Patienterna hemsökas av en smärtsam, springande huvudvärk, illamående och kräkningar, svullnad i de optiska nerverna, suddig syn och hörsel.

I ett antal kliniska fall orsakar sekundära lesioner i hjärnan plötsliga blödningar, hjärnans ischemiska hjärtattacker. Subdural (epidural och intracerebrala) hematom stör hjärnans aktivitet och leder till progressiv encefalopati.

Symptom på mjältlymfom beskrivs i denna artikel.

Här kan du ta reda på kostnaden för behandling av lymfom i Moskva.

behandling

Under de senaste årtiondena har strålbehandling av hjärnan varit en prioritet vid behandling av lymfom. Denna teknik är verkligen ganska effektiv, men den positiva dynamiken efter exponering för strålning är tillfällig.

Mer hållbara resultat uppnås när systemisk kemoterapi används med strålning. Patienter med adekvat immunförsvar (läkare kallar sådana patienter "immunokompetent") svarar väl på komplex behandling: förlängningsperioden förlängs till flera år.

Som experimentella tekniker kan immunbehandling och riktade terapi användas, men långverkande läkemedel mot lymfom har ännu inte skapats.

Symtomatisk terapi används också - behandling av samtidiga sjukdomar:

 • hypertoni;
 • smärt syndrom;
 • neuropati;
 • hyperkalcemi.

Palliativ behandling i det sista skedet av maligna hjärn lymfom innebär lindring av intensiva smärtsymptom med narkotiska analgetika. Ofta - det här är den enda hjälp som läkare kan ge. Kirurgisk avlägsnande av hjärnlymfom är nästan omöjligt i 100% av fallen, eftersom risken för att störa patientens nervösa och mentala aktivitet är för stor.

Tidigare utfördes försök till radikal behandling av hjärntumörer, och mer än en gång, men i de flesta fall slutade en sådan behandling med skador på hjärnans djupa strukturer. Svårigheten ligger också i oförmågan att definiera klara gränser för lymfom.

Video: Om hjärntumörer

utsikterna

Vid förekomst av hjärnlymfom hos patienter med aids är prognosen dålig. Patienternas livslängd överstiger inte flera månader. Primär lymfom hos personer med normal immunitet, som utsätts för strålbehandling, kan stanna i tillväxt och utveckling under en tid, men denna period överstiger inte 12-18 månader.

Användningen av kombinationsbehandling förbättrar prognosen. Exponering för kemoterapi ökar livslängden hos patienter i flera år. Men fullständig återhämtning av hjärn lymfom är extremt sällsynt.

Lymfom hos HIV-infekterade: typer, symtom, prognoser

Personer med aids har en ganska stor risk att få någon form av cancer, inklusive lymfsystemet. Lymfom hos HIV påverkar en av de viktigaste delarna av immunsystemet (lymfatiska). Det är immunförsvaret som ansvarar för att skydda en person mot yttre irritationer, infektioner och virus. Lymfsystemet är direkt ansvarigt för filtrering och dränering av en färglös vattenhaltig vätska som bär vita blodkroppar till människokroppen. Det är dessa celler, som kallas lymfocyter, som hjälper kroppen att skydda sig från den okontrollerade tillväxten av tumörer.

Vilka organ kan infektera lymfom med immunbristvirus?

Lymfom hos HIV-infekterade personer påverkar i de flesta fall:

 • lymfatiska kärl som är ansvariga för att samla lymf från alla delar av kroppen och returnerar den till blodet;
 • lymfkörtlar, speciellt de på nacken, i armhålorna, buken, bäcken och ljummen. De ser ut som små mandelformade strukturer, vars huvuduppgift är att filtrera.

Ibland sker lymfom vid HIV-infektion utanför lymfkörtlarna. Cancer kan påverka följande organ:

 • tonsiller - två små massor av lymfatisk vävnad, som ligger i baksidan av halsen;
 • mjälten är det organ som filtrerar blodet
 • thymus - det organ som ansvarar för tillväxt och reproduktion av lymfocyter;
 • benmärg - ger röda blodkroppar och blodplättar;

Ibland finns lymfom i hjärnan också i HIV. I detta fall är det inte själva hjärnan som påverkas, men de tunna membranerna som täcker den (meninges).

Vilken typ av sjukdom är vanligast hos patienter med immunbristvirus?

Två typer av lymfom kan förekomma med HIV: Hodgkin och non-Hodgkin. Den icke-Hodgkin-typen är vanligare hos patienter med immunbristviruset och är mer aggressiv än hos friska människor. Till exempel har hjärnlymfom med hiv en överlevnadströskel på endast 6 månader, medan friska människor enkelt övervinna 5-årsmarkeringen.

Det finns tre huvudtyper av icke-Hodgkin-cancer som uppträder hos AIDS-patienter:

 • stor diffus B-cell;
 • T-cell immunoblastisk;
 • liten lymfocytisk.

Symtom och prognos för sjukdomen, som uppstod mot bakgrund av immunbristviruset

Du måste prata med din läkare om en immunkompromitterad patient har funnit följande symtom:

 • skarp viktminskning
 • feber av okänd anledning
 • överdriven svettning
 • smärtfri svullnad av lymfkörtlarna som finns i nacke, bröst, underarmar eller ljumskan;
 • känslan av fullhet under revbenen.

När det gäller prognosen (en chans till full återhämtning) är det värt att veta att lymfom och HIV är farliga satelliter. Behandlingsframgången kommer att påverkas av cancerfasen, antalet CD4-lymfocyter i blodet. HIV i lymfom försämrar effektiviteten av behandlingen och återhämtningsgraden av kroppen.

Hjärnlymfom - manifestationer och behandling av sjukdomen

Hjärnlymfom är den okontrollerade ackumuleringen och uppdelningen av patologiska lymfocyter i lymfkörtlar och lymfoida vävnader. Detta är en malign lesion av vita blodkroppar i hjärnan. Det är vanligare hos män som ett primärt eller sekundärt icke-Hodgkins lymfom i hjärnan, vilket leder till nederlaget av lymfoida beta-celler, vilket ger metastaser och tillväxt i membran och hjärnvävnad.

Lymfomklassificering

Enligt klassificeringen finns B eller T typer av tumör. Till klass T-lymfom innefattar:

 • malignt lymfom med liten cell med snabb tumörtillväxt och prognosen är ogynnsam;
 • follikulärt lymfom, tvärtom, med långsam tumörtillväxt och låg grad av malignitet, vanligare hos personer över 60 år. Prognosen är extremt gynnsam och de flesta patienter lyckas leva en femårs milstolpe.
 • diffus storcellslymfom med skada på lymfsystemet hos personer i pensionsåldern och prognosen är gynnsam;
 • follikulärt lymfom med en ganska ogynnsam prognos och överlevnad av högst ett år;
 • Burket lymfom, som förekommer hos yngre män under 30 år. Resultatet av en snabb behandling av kemoterapi är ganska fördelaktig.

Bland B-lymfom är klass B:

 • lymfoblastiskt lymfom diagnostiserat hos unga män under 20 år i händelse av ryggmärgsskada och prognosen är extremt dålig;
 • anaplastiskt storcellslymfom hos personer i åldern 30-35 år och med en fördröjd behandlingstid, är utfallet ogynnsamt;
 • Mediastinum lymfom hos personer i åldrarna 20-35 år med en ganska ogynnsam prognos även med användning av de senaste innovativa behandlingsmetoderna.

Varför lymfom uppstår

Den främsta orsaken är ett försvagat immunförsvar, vilket inte är ovanligt hos äldre 60-65 år gamla. Det var också möjligt att en tidigare operation utfördes vid transplantation av en njure, lever, hjärta, vilket ledde till en allvarlig utarmning av immunsystemet.

Det kan utlösa lymfom:

 • Einstein Barr-virus;
 • immunbrist;
 • hög strålning;
 • infektion med virus, vartor
 • regelbunden kontakt med cancerframkallande ämnen
 • predisposition till kromosomala mutationer, d.v.s. ärftlig faktor
 • dålig miljö situation i stora städer
 • felaktig näring och användning av produkter med cancerframkallande kemiska tillsatser;
 • HIV-infektion hos patienten när diagnosen är gjord är hjärnlymfom som en följd av försvagad immunitet och immunförsvarets oförmåga att klara avvärdet av även mindre virus.

Hur manifesteras lymfom

Symtom i utvecklingen av lymfom är ganska specifika och behandling kan vara svårt på grund av blodkärnan eller den fysiologiska barriären hos patienter. Under operationen är den drabbade lymfoida vävnaden avskuren och när man går med i en sekundär cancer kan nästan vilken del av hjärnan som helst lokaliseras.

Maligna celler metastaseras snabbt till alla vävnader och lymfkörtlar i hjärnan och ryggmärgen. Samtidigt är mjukvävnaden i hjärnmembran utsatt för den starkaste infiltrationen.

Patientens huvudsymptom bör innehålla:

 • epileptiska anfall
 • vattusot;
 • tecken på neuropati
 • domningar i lemmarna;
 • hallucinationer;
 • feber;
 • huvudvärk;
 • skarp viktminskning
 • brott mot den visuella, talapparaten, hjärnaktiviteten;
 • utveckling av encefalopati med CNS-skada
 • suddig syn;
 • brist på samordning av rörelser
 • dåsighet;
 • neurologiska störningar.

I händelse av skada på patientens hjärnans tidiga främre lob, är det svårt huvudvärk, illamående, kräkningar, suddig syn och hörsel, och svullnad i medianernen.

När dessa symtom uppträder bör du snarast kontakta en läkare och genomgå en fullständig diagnos för att klargöra bilden av hjärnans och blodkärlstillståndet:

 • MR med införande av ett kontrastmedel;
 • ländryggspinalpunktur för att identifiera typen av cancer, en ökad nivå av specifika proteinämnen i blodet, vilket tydligt indikerar lymfom;
 • stereotaktisk vävnadsbiopsi för analys från kranialhålan;
 • blodprov för att klargöra diagnosen;
 • biopsi;
 • tomografi för misstänkt hjärntumör;
 • Ultraljud för detektering av primära foci av cancerceller.

Vad är behandlingen

Lokalisering av tumören i hjärnan gör det svårt att diagnostisera och tilldela rätt behandling. Anledningen är närvaron av en skyddande blod-hjärnbarriär i hjärnmembran som förhindrar studier av tillståndet i hjärnhålan som helhet.

Först och främst är terapi ordinerad med inkludering av:

 • kortikosteroider för att förbättra välbefinnandet och kontrollera graden av svullnad i hjärnan;
 • Metotrexat som huvudämne i samband med kemoterapi;
 • Rituximab, cytarabin under strålbehandling, om effekten av tidigare kemoterapi inte gav de förväntade resultaten.

För att eliminera smärtsymptom, neurotiska störningar, hyperkalcemi och hypertensiv syndrom, utförs kemoterapi ofta i samband med strålbehandling.

Avlägsnande av hjärntumör genom kirurgi är inte möjlig, och kemoterapi leder som regel till många biverkningar: illamående, kräkningar, håravfall, immunförsvar och gastrointestinala sjukdomar.

Strålningsexponering används sällan i onkologi. På stadium 4 i hjärncancer ordineras patienterna en kurs av palliativ terapi.

När man väljer en behandlingsmetod spelar lokaliseringen och graden av tillväxt av neoplasmen en stor roll. Om atypiska celler enkelt sprids i hela kroppen, är det nästan omöjligt att eliminera tumören genom radikala metoder. Kirurgi är fortfarande det enda alternativet för att minska tumörtillväxten, förstörelsen av de återstående atypiska cellerna.

Huvudmålet vid behandling av hjärn lymfom är att uppnå fortsatt eftergift, för att minimera patientens symtom: huvudvärk, neurologiska anfall.

Vad är prognosen

Hjärnlymfom är en komplex sjukdom och prognosen är extremt dålig. Allt beror på immunsystemets tillstånd. Med en ganska stabil immunitet tillåter strålterapi att uppnå remission på 1,5-2 år.

Med den extra anslutningen av hivinfektion och aidsutveckling är prognoserna en besvikelse. Dödlighet kan inträffa efter 4-5 månader. Ibland efter 2-3 kurser av kemoterapi bor patienterna nästan utan symptom i upp till 2-3 år.

Medicin står inte stilla. Idag utvecklas nya metoder för behandling av lymfom och läkare hoppas att sjukdomen kommer att besegras i framtiden och därigenom förbättra nivå och livskvalitet. Bevisad stamcellstransplantation, men för äldre - det är ett slag och komplikationer är oundvikliga. Det återstår att hoppas på det bästa.

Mänsklig infektion

kategorier

 • Bakteriella infektioner (41)
 • Biokemi (5)
 • Viral hepatit (12)
 • Virala infektioner (43)
 • Hiv-aids (28)
 • Diagnostik (30)
 • Zooantroponotiska infektioner (19)
 • Immunitet (16)
 • Infektionssjukdomar i huden (33)
 • Behandling (38)
 • Allmänna kunskaper om infektioner (36)
 • Parasitiska sjukdomar (8)
 • Korrekt näring (41)
 • Förebyggande (23)
 • Annat (3)
 • Sepsis (7)
 • Medicinsk vårdstandard (26)

Lymfom och andra AIDS-tumörer

Termen "malignt lymfom" föreslogs av Theodore Billroth. För närvarande används denna term för tumörer som härrör från lymfoid vävnad. Lymfogranulomatos (Hodgkins sjukdom) och icke-Hodgkins lymfom (lymfarkarcomas) skiljer sig från maligna former av lymfoid vävnadsskada. Hos patienter med HIV-infektion finns 3 utmärkande typer av lymfom: immunoblastiska lymfom, Burkitt lymfom, primär hjärn lymfom.

Cirka 90% av alla lymfom är lymfom som härrör från B-celler. Immunoblastiska lymfom står för cirka 60% av alla lymfomfall hos AIDS-patienter. Burkitt lymfom står för cirka 20% av alla lymfomfall hos AIDS-patienter. Det förekommer hos personer 10-19 år gammal, som kännetecknas av en malign kurs och snabb generalisering. Primär hjärn lymfom står för 20% av alla lymfom hos AIDS-patienter.

Risken för lymfom hos AIDS-patienter är 100 gånger högre än hos friska människor. Det är känt att lymfom är bevis på sena manifestationer av HIV-infektion, eftersom AIDS utvecklas, ökar risken för lymfom. Samfaktorer för snabb utveckling av lymfom innefattar:

 • - Antalet CD4 + -celler är mindre än 100 i 1 μl
 • - Ålder över 35 år
 • - Anamnesis injektionsmissbrukare
 • - 3 eller 4 stadium av HIV-infektion

Nästan 80% av patienterna med lymfom kännetecknas av symptom som är karakteristiska för B-lymfom: feber, viktminskning, svaghet, svettning på natten. Den huvudsakliga lokaliseringen av lesionen är centrala nervsystemet.

Primär hjärn lymfom.

Det förekommer hos 15% av patienterna med hiv / aids och utgör 20% av alla lymfom hos patienter med aids. Primär hjärnlymfom är associerat med Epstein-Barr-viruset. Kliniskt manifesteras primärt cerebralt lymfom av lokala neurologiska defekter, oftast genom skador på kranialnerven (FMN) och prognostiskt dåliga tecken. Den genomsnittliga livslängden är 2-3 månader. Det näst vanligaste lymfom är mag-tarmkanalen. Om lymfom ligger i magen eller i tarmarna, så simulerar kliniken cancer eller magsår. Lungorna och leveren påverkas oftare, i 9% respektive 12% av fallen.

Burkitt lymfom är ett B-cell-icke-Hodgkins lymfom.

Detta lymfom hos HIV-infekterade personer registreras 1000 gånger oftare än hos friska individer. I Burkitts lymfom tillskrivs en provokationsfaktorns roll Epstein-Barr-viruset, vars DNA ofta kan hittas i tumörceller. LB är en liten celltumör, som består av enstaka eller flera foci av maligna tumörer som är lokaliserade i benen i överkäken, mindre ofta i njurarna och äggstockarna.

Nästan 50% av patienterna i början av sjukdomen avslöjade lymfadenopati, men själva processen utvecklas utanför lymfsystemet, ytterligare symtom på förgiftning, feber, viktminskning utvecklas.

Klassificering av Burkitt lymfom genom omfattningen av den patologiska processen:

 • Steg 1 Lokalisering av processen inom ett enda organ, oftast en enda käfttumör.
 • Steg 2 Processen är lokaliserad inom två eller flera organ, flera käfttumörer eller en käfttumör med en tumör av annan plats, med undantag för organ som påverkas i steg 3 och 4.
 • Steg 3 Det finns en lesion av lymfkörtlarna i mitten av bröstet eller retroperitoneal, benskada.
 • Steg 4 Generalisering av processen - tumören sprider sig till CNS och / eller benmärg,

Diagnosen är gjord på basis av histologisk undersökning av tumören (bilden av "stjärnhimmel"). Den genomsnittliga livslängden hos patienter med lymfom hos personer med aids överstiger inte 4-6 månader - med tillräckligt intensiv behandling.

Livmoderhalscancer i AIDS-steget.

En av de viktigaste faktorerna i kvinnornas dödlighet. Intraepitelial cervikal tumör och invasiv livmoderhalscancer kallas AIDS-associerade tumörer. Etiologiskt är denna typ av tumör associerad med humant papillomvirus (HPV). Typer av HPV-virus 16, 18, 31, 33 finns i de flesta fall i celler av invasiva karcinom och virus-DNA integreras i DNA-celler från tumörceller. Det är etablerat att sådana HPV, som orsakar livmoderhalscancer, bildar virala proteiner E6 och E7, som spelar huvudrollen i den maligna transformationen av celler.

Samfaktorer för utveckling av cervikal karcinom på grund av HPV är tidig början på sexuell aktivitet, ett stort antal sexpartner, rökning och immunosuppression. Ett viktigt diagnostiskt test är cytologi av utstrykningar från livmoderhalsen och kolposkopi med en biopsi.

Invasiv livmoderhalscancer hos HIV-infekterade kvinnor har en svår kurs, de utvecklar metastasering snabbare, i genomsnitt lever sådana patienter inte i mer än 3 månader. Nyligen har inte bara antalet HIV-infekterade patienter med olika tumörer ökat, utan också spektrumet av tumörer. Antalet analkarcinom, Hodgkins sjukdom, myelom, semin, testikelcancer, orofaryngeal karcinom ökade.

Symptom på hjärn lymfom - behandling och prognos

En ganska sällsynt sjukdom är hjärnans lymfom, vilket är en malign lesion av vita blodkroppar. Anledningen till utvecklingen av en sådan sjukdom kan vara annorlunda, och de karakteristiska symptomen börjar bara dyka upp när den onkologiska processen övergår till det avancerade skedet.

Det karakteriseras vanligtvis av immunoblastisk typ och detekteras hos patienter som diagnostiserats med AIDS eller HIV. En sådan malign tumör ger sällan metastaser, men kräver obligatorisk behandling. Om möjligt krävs komplex behandling, men det är extremt ovanligt att uppnå fullständig eliminering av patologin.

Karakteristisk för sjukdomen

Hjärnlymfom är en tumör av icke-Hodgkin B-celltyp som har en hög grad av malignitet. Typiskt börjar sådana maligna tumörer växa direkt från hjärnans mjuka skal och dess vävnader. Huvuddelen av lokaliseringen av den primära tumören blir gränserna för centrala nervsystemet och i sällsynta fall utseendet av metastaser.

Liksom varje annan malign neoplasm växer hjärnlymfom långsamt och orsakar i början inte utvecklingen av uttalade symtom. Det är av den anledningen att det oftast är möjligt att diagnostisera patologi redan när det går i löpande form.

Övervägande lymfom diagnostiseras hos patienter över 50 år som har ett försvagat immunförsvar. Denna patologi i hjärnan hos patienter med hiv är en typ av komplikation orsakad av störningar i immunsystemet.

Det finns vissa svårigheter vid tillämpningen av traditionella metoder vid behandling av lymfom på grund av närvaron av blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan från effekterna av olika negativa faktorer. Med hänsyn till sådana egenskaper är behandlingen av en sådan sjukdom ganska problematisk och prognosen är i de flesta fall ogynnsam.

Symptom på patologi

I hjärn lymfom av icke-Hodgkin-typ kan maligna lymfoida vävnadsd tumörer förekomma var som helst. Med upprepad patologi är hjärnan inblandad i denna process, även om platsen för lokaliseringen blir ett helt annat organ.

Lymfom som uppstår i hjärnan är det ganska svårt att diagnostisera endast ett symptom. Detta beror på det faktum att karakteristiska tecken i ett tidigt skede av en sjukdom är praktiskt taget frånvarande, och vid en progression av en tumör noteras den olika kliniska bilden.

Utseendet på vissa symptom på patologi bestäms av vilken del av hjärnan som har lymfom. Med den aktiva tillväxten av en tumör uppstår kompression av strukturer som ligger intill det, vilket leder till skador på nervsystemet och utvecklingen av smärtssyndrom.

Symtomen på hjärn lymfom liknar andra onkologiska processer som äger rum inne i skallen. En specialist kan misstänka en hjärtspatologi när följande klagomål uppträder hos en patient:

 • smärta i huvudet i början av sjukdomsutvecklingen är periodisk och uttrycks något, men när tumören växer blir den så stark att den inte kan elimineras med hjälp av vanliga analgetika.
 • neurologiska symptom utvecklas och dess svårighetsgrad bestäms av vilken del av hjärnan som har lymfom;
 • känslomässig instabilitet framträder, det vill säga perioder av ett lugnt tillstånd ersätts kraftigt av uttalad aggression och irritabilitet.

Dessutom kan utseendet av hjärn lymfom orsaka utvecklingen av följande symtom:

 • talproblem;
 • ständig önskan att sova;
 • störning av medvetande och hallucinationer;
 • Utseende av synproblem
 • frekventa kramper och anfall
 • domningar i benen;
 • samordningsproblem med vanliga rörelser.

När patologin fortskrider, noteras en förändring i patientens personlighet. Det betyder att han blir för aggressiv, minnesfel uppstår och hans känslomässiga reaktioner blir helt oförutsägbara.

I processen att undersöka en patient diagnostiseras hydrocephalus, vilket kännetecknas av ackumulering av överskott av vätska i hjärnstrukturerna. Ofta orsakar sådana maligna neoplasmer stroke och blödningar, och det är sådana förändringar som gör det möjligt att fastställa orsaken till deras förekomst.

I hjärnlymfom observeras utvecklingen av vanliga patologisymtom. Patienten börjar snabbt gå ner i vikt, vägrar att äta, lider av nattsvett och utvecklar feber. Dessutom blir han snabbt trött, vilket inte tillåter honom att delta i de vanliga arbetsaktiviteterna.

Sannolikheten för att utveckla hjärn lymfom ökar kraftigt hos HIV-infekterade personer på grund av en minskning av antalet lymfocyter i blodet

Diagnostiska metoder

För att bekräfta diagnosen "hjärn lymfom", planeras vissa laboratorie- och instrumentundersökningar. Magnetic resonance imaging tillåter att studera i detalj hjärnans tillstånd, dess membran och håligheter inne i skallen. Om det finns indikationer och om det behövs studier av fartygens tillstånd, föreskrivs tomografi med ett kontrastmedel.

För att klargöra diagnosen kan det krävas följande studier:

 • blodprov;
 • trepanobiopsy är ett provtagning av ett material för forskning genom full öppning av en skalle;
 • ländryggspunktur och efterföljande undersökning av vätskan för närvaro av cancermarkörer;
 • Stereotaktisk biopsi är ett hjärnvävnadstest som tagits genom ett litet hål i skalle.

När en specialist har misstankar om sekundärt lymfom, är ultraljud och röntgenundersökning planerad. Med deras hjälp är det möjligt att identifiera de främsta fokuserna på cancerceller.

Terapeutisk behandling

Lymfom som påverkar hjärnan är svår att behandla på grund av närvaron av blod-hjärnbarriären, som fungerar som ett slags skydd mot skador. Det är av denna anledning att många behandlingsmetoder inte kan få en radikal effekt på den maligna neoplasmen.

En bra effekt vid behandling av lymfom hos berkitt och dess andra typer ger en kemoterapi, som kan kompletteras med mono- eller polykemoterapi. Valet av en viss behandlingsmetod bestäms av typen av lymfom och dess känslighet för en specifik grupp läkemedel.

Införandet av droger utförs vanligtvis genom ryggradspunktur, vilket gör det möjligt för dem att uppnå maximal effekt. När man utför en monoterapi av kemoterapi, är de flesta fall metotrexat förskrivet. Vid behov visar den kombinerade användningen av droger följande droger:

En behandling med kemoterapi medför att patienten utvecklar flera biverkningar och kan orsaka försämring av patientens allmänna välbefinnande. Trots detta bidrar användningen av denna behandlingsmetod till att stoppa tillväxten av en malign neoplasma i hjärnan, varför dess användbarhet är fullt motiverad.

En av nackdelarna med kemoterapi är det faktum att även de sjuka cellerna är hälsosamma skadas också. Svårighetsgraden av vissa biverkningar och manifestationer bestäms av typen av utvalt läkemedel och dess dosering.

Under kemoterapi har patienten ofta följande biverkningar:

 • generell svaghet och obehag på grund av anemi
 • anfall av illamående och kräkningar
 • håravfall
 • ökad torrhet i munhålan och utseendet av sår och sår i den;
 • Utseendet av problem med arbetet i mag-tarmkanalen;
 • minskning i kroppens skyddsfunktioner, vilket gör patienten mottaglig för olika infektioner.

I kampen mot hjärnlymfom används också en behandlingsmetod som strålterapi. Det används sällan som en självständig metod och kombineras oftast med kirurgi eller en kemoterapi.

När sjukdomen passerar i en försummad form används strålterapi som en palliativ metod, med vilken det är möjligt att lindra patientens tillstånd genom att minska tumörens storlek och klämma på sina friska vävnader. Denna metod för behandling medför utveckling av biverkningar, och deras svårighetsgrad bestäms av bestrålningens lokalisering.

Om strålningen påverkar hjärnan, kan utvecklingen av negativa manifestationer ske även efter flera år. I de flesta fall är de neurologiska störningar. Med en kombination av kemoterapi och strålningsexponering kan de negativa effekter som orsakas av den första metoden förvärras.

Förutom den specifika behandlingen av patienten väljes mediciner, vars funktion hjälper till att minska symptomen på lymfom. Med hjälp av sådana droger är det möjligt att minska huvudvärk, störningar av neurologisk natur och hypertensiv syndrom. Det sista steget i hjärn lymfom åtföljs av utseendet av allvarliga huvudvärk som även narkotiska analgetika inte klarar av.

Kirurgisk behandling används praktiskt taget inte i kampen mot hjärn lymfom. Detta beror på det faktum att efter sådan behandling föreligger en hög risk för att störa patientens nervösa och mentala aktivitet.

Prognos av sjukdomen

Medicinsk praxis visar att prognosen i de flesta fall av hjärnlymfompatienter är dålig. Med bra immunförsvar och en strålbehandlingstråd är det möjligt att uppnå remission i 12-18 månader.

När en patient diagnostiseras med AIDS eller HIV-infektion är prognosen märkbart sämre, och patientens död kan ske så tidigt som 4-6 månader. Tack vare en kemoterapi är det möjligt att uppnå stabil remission i flera år. Trots detta observeras fullständig härdning av hjärnlymfom endast i sällsynta fall. Det är bevisat att patientens överlevnadshastighet ökar med hjälp av stamcellstransplantation. Dessutom är prognosen för denna sjukdom mycket bättre hos unga patienter än hos äldre, men komplikationer är möjliga.

Under senare år har det varit en tendens till en ökning av antalet maligna tumörer orsakade av skada på lymfoidvävnaden. Kanske ligger orsaken till försämringen av miljösituationen i städer, liksom för konsumtionen av stora mängder produkter med kemiska tillsatser. Nya och effektiva metoder för behandling av lymfom utvecklas, så det finns en chans att denna sjukdom i framtiden kommer att besegras.

Hjärn lymfom symtom

Hjärnlymfom och dess behandling

Hjärnlymfom är en ganska sällsynt sjukdom. I dessa fall sträcker sig det drabbade området till centrala nervsystemet. Sjukdomen kan också kallas:

 • retikulosarkome;
 • mikrogliomoy;
 • diffust histocytiskt lymfom.

Former och symtom på sjukdomen

I fallet med Hodgkins sjukdom kan man vänta på malignitet av lymfoid vävnad någonstans. Upprepad sjukdom tillåter hjärnan att vara involverad i denna process. Även om den fortsätter helt på andra ställen. I sekundära cancerläkemedel, metastaser, är tumörer singel eller flera.

Man kan hitta multifokal infiltration av pia materen, som kallas leptomeningsformen. Eftersom den allra första sjukdomen berör meningerna.

Var försiktig

Den verkliga orsaken till cancer är parasiter som bor i människor!

Som det visade sig är det de många parasiter som lever i människokroppen som orsakar nästan alla dödliga sjukdomar hos en person, inklusive bildandet av cancerväxter.

Parasiter kan leva i lungor, hjärta, lever, mage, hjärna och till och med mänskligt blod på grund av dem börjar den aktiva förstörelsen av kroppsvävnader och bildandet av främmande celler.

Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till apoteket och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekarna kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

Giftmaskar, först och främst förgifter du dig själv!

Hur besegrar infektionen och samtidigt skadar inte dig själv? Den största onkologiska parasitologen i landet i en ny intervju berättade om en effektiv hemmetod för avlägsnande av parasiter. Läs intervjun >>>

Vid okulär orbital sjukdom påverkas de vitriska kropparna i synen eller i näthinnan.

På grund av blåsans spinalform faller på huvudet och baksidan av hjärnan.

Denna sjukdom hör till icke-Hodgkin B-celltypen. Det finns en hög grad av skada på huvudet på en malign tumör. Cancerceller genereras från:

 • hjärnvävnad;
 • dess mjuka skalar;
 • mindre ofta från ögonbollar.

De flesta fall avviker från sjukdomsutbredningen någon annanstans, med hjälp av metastaser. Det sker i centrala nervsystemet.

Dess utveckling sker gradvis. Symtom i första etappen observeras inte. Därför är det först, när det är möjligt att bota effektivt och snabbt i de flesta fall, det förekommer inte.

Engagerade i påverkan av parasiter i cancer i många år. Jag kan med säkerhet säga att onkologi är en följd av parasitisk infektion. Parasiter slukar dig bokstavligen från insidan, förgiftar kroppen. De multiplicerar och defekerar inuti människokroppen, samtidigt som de matar på mänskligt kött.

Det största misstaget - dra ut! Ju tidigare du börjar ta bort parasiter, desto bättre. Om vi ​​pratar om droger är allt problematiskt. Idag finns det bara ett riktigt effektivt anti-parasitiskt komplex, det här är Gelmline. Det förstör och sveper från kroppen av alla kända parasiter - från hjärnan och hjärtat till lever och tarmar. Inget av de befintliga drogerna kan det här längre.

Inom ramen för det federala programmet kan varje invånare i Ryska federationen och CIS, när de skickar in en ansökan till (inklusive), beställa Gelmiline till ett förmånspris på 1 rubel.

Ett hinder för sjukdomsutvecklingen är närvaron av blod-hjärnans fysiska barriär. Den stiger för att skydda hjärnstrukturer och blir ett hinder för toxiner och andra patogena faktorer. Så här kan du inte hjälpa patienten med typiska behandlingsmetoder. Resultatet är ogynnsamma prognoser.

Hjärnlymfom - äldre sjukdomar

Vanligtvis förekommer sjukdomar med sådana symptom hos äldre människor med försvagade immunförsvar och av goda skäl.

Immunitet kan försvagas av flera anledningar:

 1. som ett resultat av transplanterade organ (hjärta, njurar, lever);
 2. närvaron av ett immunbristande virus eller Epstein Barr-virus på grund av en akut virussjukdom som härrör från närvaron av detta virus;
 3. med ökade strålningsdoser;
 4. om en person har haft kontakt med cancerframkallande under lång tid;
 5. ärftlighet, som involverar kromosomala mutationer;
 6. HIV är en komplikation som har påverkat utvecklingen av lymfsystemet. En sådan uppsättning förbjuder användning av starka droger, så i dessa fall är lymfomförloppet enligt prognoser dödliga resultat.
 7. orsaken till uppkomsten av en sådan sjukdom är försämringen av miljön, dålig kost.

Symptom på hjärnlymfom

Alla symtom på denna sjukdom liknar onkologin i centrala nervsystemet.

 • svår huvudvärk
 • han vill ständigt sova;
 • uttalade fokala neurologiska symptom. Det finns ett beroende av platsen och parametrarna för den allra första elden;
 • epileptiska anfall
 • emotionell stress;
 • neuropati, hydrocephalus;
 • försämrat tal
 • dålig syn
 • hallucinationer;
 • samordning av rörelser försvinner
 • svaghet och dumhet av händer.

Om sjukdomen startas och de senare stadierna av sjukdomen uppstår, blir patienten otillräcklig, minnesförlust observeras.

Om det finns sådana sjukdomar, så indikerar allt en lesion i frontal och temporal lobes.

Med sekundära hjärnskador förändras inte symtomen, bara smärtsymptomen intensifieras. De uttrycks av grovt bristande huvudvärk, illamående och kräkningar, svullnad i optisk nerv, försämrad syn och hörsel.

Hjärntomografi och upptäckt av sjukdomen.

I vissa kliniska fall kommer det till plötsliga blödningar, hjärnans ischemiska hjärtattacker. Hematom bidrar till progressiv encefalopati.

Diagnos av sjukdomssymtom

Först och främst, om det finns misstanke om det primära lymfom, skickas patienten till en MR. Detta är magnetisk resonansbilder.

Denna analys förtydligar bilden av hjärnans tillstånd, membran och inre håligheter inuti skallen. För att kontrollera tillståndet hos fartygen kan de förskriva ett kontrastmedel tillsammans med en MR.

För en noggrann diagnos krävs ytterligare studier:

 1. utföra lumbar punktur eller ryggrad för att ytterligare utforska cerebrospinalvätskan (cerebrospinalvätska) och upptäcka cancermarkörer, vilka är specifika proteinämnen. Det är deras ökade nivå som kommer att tala om sjukdomsförloppet.
 2. producera stereotaktisk biopsi. För att göra detta, gör ett hål i skallen och ta ett prov. Denna metod avslöjar vilket stadium tumören är hos och hur utvecklingen sker. Slutsatser om utnämning av adekvat terapi;
 3. kan ta ett prov för analys med en ihålig öppning av skallen. Denna metod kallas trepanobiopsy;
 4. eller klargöra diagnosen av ett blodprov;
 5. om de misstänker utvecklingen av en sekundär sjukdom skickas patienten för ultraljud, CT, röntgenstrålar;
 6. det händer att en benmärgsbiopsi är klar;

Behandling av sjukdomen

Metoden för strålbehandling är visserligen effektiv, men enligt prognoser ger strålning ett temporärt resultat. Och resistens mot behandling fortskrider om strålning appliceras med systemisk kemoterapi.

Operationer för att ta bort hjärn lymfom är en sak av det förflutna.

Om en patient har en adekvat immunförsvar, det vill säga kroppen tar en omfattande behandling, så kan remissionen vara i flera år.

Symptomatisk behandling behandlar comorbida störningar:

 • hypertoni;
 • smärt syndrom;
 • neuropati;
 • hyperkalcemi.

Vid palliativ behandling, när den sista etappen av sjukdomen börjar, stannar intensiva smärtsymptom med hjälp av narkotiska analgetika. Och ofta på detta stadium är det den mest effektiva hjälp som tillhandahålls av läkare.

Hjärnlymfom avlägsnas inte kirurgiskt. Eftersom patientens nervösa och mentala aktivitet kan störas.

Det brukade praktiseras, men på grund av negativa resultat, nämligen skador på hjärnans djupa strukturer, avbröts radikal behandling.

Patienter med aids kan bara leva några månader med en sådan sjukdom. Bekymrad prognos hos patienter med primär lymfom, som har hög immunitet.

Under påverkan av strålterapi slutar lymfom växa och utvecklas under 12 till 18 månader.

Därför är komplex terapi nödvändigt när det är möjligt. Men projicerade fall av fullständig botemedel är extremt sällsynta.

Om det finns misstanke om tumör eller cancer, ska en onkolog konsulteras.
Registrera dig för ett samråd på länken.

Hjärn lymfom

Primär hjärn lymfom är en ganska sällsynt sjukdom som orsakas av skada på lymfoidvävnaden i huvuddelen av centrala nervsystemet. Patologi är också känd av andra namn - retikulosarkom, mikrogliom, diffus histocytisk lymfom.

Foto: Hjärnlymfom

Vad är det

Hjärn lymfom är icke-Hodgkin B-cell tumörer som kännetecknas av en hög grad av malignitet. Neoplasmer av denna typ växer direkt från hjärnvävnaden, hjärnans mjuka membran (mindre ofta ögonen). I de flesta fall kvarstår den primära tumören inom CNS, vilket sällan ger metastaser.

 • All information på webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och är inte en manual för handling!
 • Endast doktorn kan ge dig EXACT DIAGNOS!
 • Vi uppmanar dig att inte göra självläkande, men att registrera dig hos en specialist!
 • Hälsa åt dig och din familj! Förlora inte hjärtat

Liksom någon onkologisk tumör utvecklas lymfom gradvis och ger sällan uttalade specifika symtom i de första stadierna. Av denna anledning uppträder detekteringen av lymfom inte alltid på scenen när en effektiv och snabb härdning av sjukdomen är möjlig.

Dessutom hindrar närvaron av blod-hjärnbarriären (en fysiologisk barriär som skyddar hjärnan mot toxiner och andra patogena faktorer) fullständig användning av behandlingsmetoder som är typiska för lymfom. Av denna anledning är terapi för denna sjukdom svår och har ofta en ogynnsam prognos.

Oftast förekommer lymfom hos personer över 50-60 år med försvagat immunförsvar.

Orsakerna till försämringen av immunsystemet och utvecklingen av lymfom kan vara följande:

 • organtransplantationer (hjärta, njure och lever);
 • förekomsten av immunbristvirus
 • Förekomsten av Epstein-Barr-virus och mononukleos orsakad av detta virus;
 • exponering för höga doser av strålning;
 • kontakt med cancerframkallande ämnen
 • ärftlig predisposition till kromosomala mutationer.

Hjärnlymfom hos HIV är en typ av komplikation orsakad av en störning i lymfsystemet. Hos sådana patienter är behandlingen av sjukdomen svår på grund av den begränsade användningen av starka droger och är ofta fylld med döden.

Nyligen överallt i världen har läkare noterat en tendens till en ökning av antalet maligna sjukdomar associerade med lymfoida vävnadsskador. Kanske orsaken till försämringen av den övergripande miljötillståndet i storstäderna samt kostvanor hos en modern person som förbrukar en ökad mängd produkter med kemiska tillsatser är potentiella cancerframkallande ämnen.

Dessutom ökar antalet HIV-infekterade patienter med hjärn lymfom.

Symptom på hjärnlymfom

I fallet med hjärnlymfom utan Hodgkin-typ kan neoplasmer härröra från lymfoidvävnaden från inledningsvis icke-lymfoida organ. Dessutom kan sjukdomen vara sekundär - i detta fall är hjärnan inblandad i en process som började på annat håll i kroppen. Sekundära cancerfoci (metastaser) är enkla eller multipla tumörknuder.

Följande former av hjärn lymfom finns också:

 • diffus meningealinfiltrering (den så kallade leptomenegala formen, som huvudsakligen påverkar meningerna);
 • okulärt lymfom (orbitalt) - en neoplasma som påverkar glasögonets kroppsorgan eller näthinnan;
 • ryggradsmedel påverkar inte bara huvudet utan också ryggmärgen.

Kliniska symptom på hjärn lymfom liknar andra onkologiska sjukdomar i centrala nervsystemet.

Lista över manifestationer inkluderar:

 • huvudvärk;
 • dåsighet;
 • Fokala neurologiska symtom (egenskaper hos denna grupp av tecken beror på lokalisering av primär fokus och dess storlek);
 • epileptiska anfall
 • känslomässiga störningar
 • neuropati;
 • hydrocephalus (ackumulering av överflödiglut i subaraknoidrummet och hjärnans ventrikel);
 • talstörningar;
 • synfel
 • hallucinationer;
 • förlust av samordning
 • svaghet och domningar i händer.

Vid senare skeden, när den maligna processen fortskrider och tumören växer, förändras tecken på personlighet, otillräckliga känslomässiga reaktioner, minnesförlopp kan observeras. Dessa störningar är speciellt karakteristiska för lesioner av frontal och temporal lobes.

Vet du hur hudlymfom ser ut?

Symptom på follikulärt lymfom beskrivs i denna artikel.

diagnostik

Om du misstänker ett primär hjärn lymfom, föreskrivs magnetisk resonansbildning (MR). Denna visualiseringsmetod gör det möjligt att studera hjärnans, membrans och inre hål i hjärnan i alla detaljer. Om nödvändigt (för att kontrollera fartygens tillstånd) föreskrivs tomografi med ett kontrastmedel.

Uppdatering av diagnosen kan kräva ytterligare studier:

 • ländryggspunktur och ytterligare undersökning av cerebrospinalvätskan för närvaro av specifika celler (cancermarkörer);
 • stereotaktisk biopsi: ett prov av tumörvävnad - en biopsi - tas genom ett litet hål i skallen och undersöks sedan i laboratoriet (den här metoden låter dig identifiera graden av malignitet hos tumören, utvecklingsstadiet och förskriva adekvat terapi);
 • trepanobiopsy - ta ett prov med en fullständig skalleöppningsmetod;
 • blodprov.

Om du misstänker en sekundär karaktär av hjärn lymfom, föreskrivs ytterligare studier av kroppen - ultraljud, CT, röntgen.

Ibland kan en benmärgsbiopsi vara nödvändig (om det primära fokuset är i benmärgen). En sådan variant av sjukdomsutvecklingen representeras av infiltrering av hjärnparenchymen genom leukocyter.

Sekundära lesioner i hjärnan orsakar liknande symtom med övervägande av smärtsymptom. Patienterna hemsökas av en smärtsam, springande huvudvärk, illamående och kräkningar, svullnad i de optiska nerverna, suddig syn och hörsel.

I ett antal kliniska fall orsakar sekundära lesioner i hjärnan plötsliga blödningar, hjärnans ischemiska hjärtattacker. Subdural (epidural och intracerebrala) hematom stör hjärnans aktivitet och leder till progressiv encefalopati.

Det är viktigt att veta att gastrisk lymfom karaktäriseras av en långsam kurs och dess symptom ligner något på magkörteln, men skillnaden från cancer är att med lymfom är överlevnadsprognosen mer fördelaktig.

Symptom på mjältlymfom beskrivs i denna artikel.

Här kan du ta reda på kostnaden för behandling av lymfom i Moskva.

Under de senaste årtiondena har strålbehandling av hjärnan varit en prioritet vid behandling av lymfom. Denna teknik är verkligen ganska effektiv, men den positiva dynamiken efter exponering för strålning är tillfällig.

Mer hållbara resultat uppnås när systemisk kemoterapi används med strålning. Patienter med adekvat immunförsvar (läkare kallar sådana patienter "immunokompetent") svarar väl på komplex behandling: förlängningsperioden förlängs till flera år.

Som experimentella tekniker kan immunbehandling och riktade terapi användas, men långverkande läkemedel mot lymfom har ännu inte skapats.

Symtomatisk terapi används också - behandling av samtidiga sjukdomar:

 • hypertoni;
 • smärt syndrom;
 • neuropati;
 • hyperkalcemi.

Palliativ behandling i det sista skedet av maligna hjärn lymfom innebär lindring av intensiva smärtsymptom med narkotiska analgetika. Ofta - det här är den enda hjälp som läkare kan ge. Kirurgisk avlägsnande av hjärnlymfom är nästan omöjligt i 100% av fallen, eftersom risken för att störa patientens nervösa och mentala aktivitet är för stor.

Tidigare utfördes försök till radikal behandling av hjärntumörer, och mer än en gång, men i de flesta fall slutade en sådan behandling med skador på hjärnans djupa strukturer. Svårigheten ligger också i oförmågan att definiera klara gränser för lymfom.

Video: Om hjärntumörer

Vid förekomst av hjärnlymfom hos patienter med aids är prognosen dålig. Patienternas livslängd överstiger inte flera månader. Primär lymfom hos personer med normal immunitet, som utsätts för strålbehandling, kan stanna i tillväxt och utveckling under en tid, men denna period överstiger inte 12-18 månader.

Användningen av kombinationsbehandling förbättrar prognosen. Exponering för kemoterapi ökar livslängden hos patienter i flera år. Men fullständig återhämtning av hjärn lymfom är extremt sällsynt.

Alla rättigheter reserverade 2017.
Informationen på webbplatsen tillhandahålls enbart för populära och utbildningsändamål, låtsas inte som referens och medicinsk noggrannhet, är inte en vägledning till handling.
Självmedicinera inte. Rådgör med din läkare.
Styrelsen rak.hvatit-bolet.ru är inte ansvarig för användningen av information som publiceras på webbplatsen.

Onkologi, cancerbehandling © 2017 · Logga in · Alla rättigheter reserverade.

Hjärnlymfom: symptom, behandlingar, effekter

Lymfom refererar till en grupp patologier av lymfoid vävnad med skada på lymfkörtlarna och olika inre organ, där det finns en okontrollerad ackumulering av patologiska lymfocyter.

Hjärnlymfom är en malign lesion av vita blodkroppar. Oftast förekommer denna patologi som en sekundär lesion i icke-Hodgkins lymfom. Men ibland finns det primära lymfom hos denna lokalisering.

Vad är det - lymfom i hjärnvävnaden? Detta är en patologi som kännetecknas av b-cellskador och hög malignitet. Denna tumör ger sällan metastaser (associerade tumörer i andra organ).

Lymfomceller från denna plats växer från hjärnvävnad och membran.

Faktorer av sjukdomen

De mest benägna att utveckla sådana patologier som hjärn lymfom, människor med försvagade immunförmåga hos kroppen. Anledningarna till minskningen av immunitet kan vara följande:

 • organtransplantation (särskilt hjärttransplantation);
 • HIV;
 • exponering för höga doser av strålning;
 • genetisk predisposition till kromosommutationer;
 • kontakt med cancerframkallande ämnen;
 • infektiös mononukleos (Epstein-Barr-virus).

I medicinsk praxis, följande typer av lymfom av denna typ:

 • Diffus infiltrativ meningeal lesion - påverkar främst skalet.
 • Orbital (ögon) tumör - påverkar ögonens eller ögonens glaskropp med maligna vävnader.
 • Spinal lesion - skadad inte bara hjärnvävnaden, men också ryggmärgen.

symtomatologi

Med utvecklingen av lymfom i hjärnan kan vävnader uppleva symtom som:

 • överträdelser av talapparaten och den visuella;
 • känslomässig labilitet, epileptiska anfall
 • hydrocephalus (dropsy);
 • neuropati;
 • numb känsla i händer;
 • förvirring, hallucinationer, psykiska störningar, förlust av motorisk samordning
 • feber, svaghet, huvudvärk och viktminskning.

För sekundär skada kan karaktäriseras av sådana manifestationer som utarmande huvudvärk, hörsel och synfel, symtom på förgiftning, svullnad i de optiska nerverna.

Vissa fall av skador på centrala nervsystemet kännetecknas av plötsligt uppkomst av ischemisk hjärninfarkt, blödning.

Blodackumuleringar (hematom) stör hjärnans aktivitet och leder till utveckling av encefalopati.

Diagnostiska åtgärder

För att fastställa diagnosen hjärnlymfom använd följande laboratorie- och instrumentmetoder:

 • beräknade och magnetiska resonansbilder
 • hjärnvävnadsbiopsi;
 • ryggradspunktur med studier av protein, virusbelastning, celler, flödescytometri.

För att bekräfta diagnosen kan i vissa fall sådana forskningsmetoder förskrivas:

 • trepanobiopsy - studien av hjärnvävnad vid öppnandet av skallen;
 • stereotaktisk biopsi - en analys av hjärnvävnad som tagits genom ett litet hål i skalle av en läkare;
 • laboratorieundersökningar av patientens blod.

Om det misstänks sekundärt ursprung av lymfom är det möjligt att använda ytterligare ultraljud, radiografi och beräknad tomografi.

Vissa situationer kräver en benmärgsbiopsi. Fångst av denna vävnad har en grund för misstänkt primärtumör av denna lokalisering.

Hur behandlas det

Behandling av en tumör av denna typ i hjärnan hindras av närvaron i kroppen av blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan från främmande ämnen. Det är därför konventionell terapi för att bekämpa lymfom är ineffektiv här.

Denna patologi behandlas först med kortikosteroider för att kontrollera graden av svullnad i hjärnan och förbättra patientens välbefinnande. Kemoterapi anses vara den huvudsakliga behandlingen för denna sjukdom.

Vid behandling används stora doser av metotrexat ofta intravenöst eller intratekalt (via en ryggradspunktur). Ofta föreskriver inte ett läkemedel, men flera. För den kombinerade behandlingen används kemoterapeutiska läkemedel som etoposid, cytarabin, rituximab, temozolomid.

Strålningsterapi används också, särskilt i stor utsträckning vid kemoterapifel. Mer nyligen var behandling med strålar den viktigaste i kampen mot denna sjukdom.

Det har emellertid visat sig att den positiva effekten av sådan terapi, även om den ger bra resultat, är kortvarig. För en långvarig effekt är kombinationen av strålbehandling och kemoterapi därför lämplig.

Symtomatisk behandling används också för att eliminera:

 • smärta manifestationer av sjukdomen
 • hypertensivt syndrom;
 • neuropatiska störningar;
 • hyperkalcemi.

Vid terminalens (sista) stadier av sjukdomen appliceras analgesi med narkotiska analgetika. Kirurgisk ingrepp med en sådan diagnos är inte lämplig, eftersom risken råder över möjlig botemedel. Sannolikheten för postoperativ psykisk eller neurologisk nedsättning är för hög.

Förutsägelse av sjukdomen

Överlevnaden för obehandlade patienter med hjärnlymfom är mindre än 2 månader. Patienter som behandlas med kemoterapi kan leva i ytterligare 4 år eller mer. Femårsöverlevnad är 40% av patienterna.

Bevisat en ökning av överlevnad med användning av stamcellstransplantation.

Prognosen hos unga patienter är bättre än hos äldre patienter. Men komplikationer är också möjliga.

Dessa inkluderar biverkningar av kemoterapi läkemedel, till exempel låga blodtal. Strålnings negativa effekter uppträder också: huvudvärk, nedsatt medvetenhet, vävnadsnekros (död).

Källor: http://opuholi.org/zlokachestvennaya-opuxol/limfoma/limfoma-golovnogo-mozga.html, http://rak.hvatit-bolet.ru/vid/limfo/limfoma-golovnogo-mozga.html, http: //voprekiraku.ru/limfoma-golovnogo-mozga-simptomy-sposoby-lecheniya-posledstviya.html

Rita slutsatser

Slutligen vill vi lägga till: väldigt få människor vet att enligt de officiella uppgifterna om internationella medicinska strukturer är den främsta orsaken till onkologiska sjukdomar parasiter som lever i människokroppen.

Vi utförde en undersökning, studerade en massa material och, viktigast av allt, testade i praktiken effekten av parasiter på cancer.

Som det visade sig - 98% av de patienter som lider av onkologi är infekterade med parasiter.

Dessutom är dessa inte alla kända bandhjälmar, utan mikroorganismer och bakterier som leder till tumörer, sprider sig i blodomloppet genom kroppen.

Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till ett apotek och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekare kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

Vad ska man göra? Till att börja med rekommenderar vi dig att läsa artikeln med landets främsta onkologiska parasitolog. Denna artikel avslöjar en metod där du kan rengöra din kropp av parasiter i bara 1 rubel, utan att skada kroppen. Läs artikeln >>>

Om Oss

Det finns många exempel på positiva resultat när läkemedel kombineras med behandling av gastrisk cancer med folkmedicin. Med hjälp av helande tinkturer och avkroppar av celandine, hemlock, aloe, burdock root eller calamus, propolis, ASD:

Populära Kategorier