Hjärncancer

Hjärncancer är en stor grupp av sällan förekommande maligna neoplasmer som förekommer i olika skal och strukturella strukturer i hjärnan. Förekomsten av denna cancer är cirka en och en halv procent av det totala antalet registrerade maligna tumörer. Beroende på placeringen av de drabbade cellerna är tumören uppdelad i följande typer: gliom (tumören växer i medulla) och neurom (kranialnerven påverkas). Det finns också distinkt primär (processen utvecklas direkt i hjärnan) och sekundär (blod bär tumörceller i hjärnan från andra organ som påverkas av cancer) tumörer.

Orsakerna till hjärncancer har inte studerats, men flera faktorer har identifierats som kan utgöra en utlösare för utvecklingen av denna onkologi:

- Genetiska sjukdomar: Turkot syndrom, Gorlin syndrom, Von Hippel-Landau syndrom, Li-Fraumeni syndrom, neurofibromatos (typ 1 och 2) och tuberös skleros

- Behandling med strålbehandling. Människor som på något vis i sina liv, av vissa skäl (barn om leukemi, etc.) utsattes för strålning av huvudet, har ökad risk för utveckling av maligna hjärntumörer

- De troliga orsakerna till utvecklingen av denna cancer innefattar effekten av vissa virus, mobiltelefoner och kraftledningar, men det har inte blivit vetenskapligt bevisat.

- Orsaken till sekundär hjärncancer i 100% av fallen är närvaron av en primärtumör i någon annan del av kroppen.

- Huvudskador, rökning, arbete i farliga förhållanden (kemisk / petroleumindustri)

Symtom och tecken på hjärncancer

Sällan är vissa hjärntumörer asymptomatiska och detekteras endast vid obduktion efter döden. Symtomen på hjärntumörer är inte specifika och olika. Tecken på hjärncancer kan vara fokala (tumören är lokaliserad i vissa delar av hjärnan) och cerebral (processen gäller hela hjärnan). Både primär- och sekundärcancer karakteriseras av liknande symptom, vilket uppenbaras på grund av trycket av maligna tumörer i hjärnan

Huvudsymptom på hjärncancer:

- Huvudvärk. Det är det vanligaste och tidiga tecknet på utvecklingen av denna sjukdom (förekommer hos cirka 50% av patienterna). Huvudvärk vid hjärnans cancer är ganska stark och ihållande och värre vid nysning, hosta eller böjning av huvudet. Dessa smärta passerar inte efter att ha tagit smärtstillande medel och vaskulära läkemedel. Oftast är huvudvärk värre på morgonen

- yrsel. I hjärncancer beror yrsel inte på den exakta positionen hos människokroppen. Det är en följd av ökat intrakraniellt och cerebrospinalvätsketryck eller förändringar i den vestibulära apparaten (med tumörer av cerebellum, bro, etc.)

- Illamående och kräkningar (oberoende av matintag)

- Försämring av hörsel och syn. Dessa störningar uppstår på grund av knäppning av de optiska / auditiva nerven eller ökat intrakraniellt tryck.

- Om tumören påverkar talcentret observeras talproblem

- Förvirring av medvetandet. Patienten känner inte igen sina kära, glömmer objektens namn

- Förflyttningsbesvär (ofta ensidig)

- Psykiska störningar: likgiltighet, brist på initiativ, generell slöhet

hallucinationer Oftast bär de inte någon semantisk belastning och verkar som starka luktar, monotona ljud eller blixtar av ljus.

- Horisontell nystagmus ("pupil run")

- Överträdelser av känslighet, förlamning

- Epileptiska anfall. Inte mer än 10% av fallen observeras.

Symtom associerade med tumörens placering:

- Hjärnstammen. Koordinering i rymden, instabil gång, dubbel vision, partiell förlamning av ansiktsmusklerna, svårighet att svälja och tala

- Cerebellum. Nystagmus (flickrande ofrivilliga ögonrörelser), kräkningar, styv nacke, okoordinerade rörelser under talartikulation och gång

- Hjärnans temporala lob Minneskador, talvårigheter, rädsla, hallucinationer, svimning

- Hjärnans occipitallobe. Förlust av ett öga

- Parietal lob i hjärnan. Svårighet att förstå ord och talproblem, svårighet att samordna, partiell förlamning

- Hjärnans främre lob. Förändringar påverkar intellektet och personligheten, rörelserna förlorar samordning, svårigheter att tala och luktsförlust kan observeras.

På grund av likheten hos symtom med olika neurologiska störningar är det rätt svårt att snabbt diagnostisera hjärncancer. Om en malign neoplasma misstänks i hjärnans strukturer, visas MRI (magnetisk resonansbildning) eller / och CT-skanning (computertomografi) med kontrastförbättring. För att bestämma den histologiska typen av hjärncancer indikeras en tunn nål eller stereotaktisk biopsi.

Hjärncancerbehandling

På grund av komplexiteten i behandlingen av hjärnans maligna neoplasmer utvecklas en individuell plan för terapeutiska åtgärder för varje patient. Baserat på patientens tillstånd väljes histologisk typ, tumörens placering och storlek, kirurgisk avlägsnande av tumören eller / och kemoterapi och strålterapi, som huvudbehandlingsmetod. Symtomatisk behandling utförs för att förbättra livskvaliteten och minska kliniska manifestationer.

Kirurgiska behandlingar för hjärncancer. Med obetydliga tumörstorlekar anges dess fullständiga borttagning. Med tumörernas placering i viktiga områden, med en djup och signifikant spridning i hjärnvävnaden, är det kirurgiskt ingripande svårt. Om det är omöjligt att helt avlägsna tumören, reduceras den så långt som möjligt. Metoder för kirurgisk ingrepp: ultraljudsaspiration, lasermikrokirurgi, skalpskirurgi

Strålningsterapi för hjärncancer. Denna typ av terapi används vid omöjlighet av kirurgisk ingrepp; i kombination med kemoterapi för behandling av högt maligna tumörer; som en ytterligare metod för behandling efter partiell eller fullständig kirurgisk avlägsnande av tumören. Fjärr gammastation används mest, oftare stereotaktisk radiokirurgi och brachyterapi.

Kemoterapi (läkemedelsbehandling) av hjärncancer. Den optimala effekten uppnås med en kombination av kemoterapi och strålbehandling. De viktigaste drogen är Carmustin, Temodal, Natunal, Oncovin, Lomustin, Carboplatin, Cisplatin. Kemoterapi metoder: intra-arteriell infusion (med en kateter, laddningsdoser införs i hjärnkärlen), konvektionsmetod (i flera dagar levereras läkemedlet till hjärntumören i sig), intratekal kemoterapi (läkemedlet införs i cerebrospinalvätskan), interstitiell kemoterapi (kapsel med läkemedlet placerad i håligheten, vilken bildas efter avlägsnande av tumören). Dessutom finns det standardmetoder som består av intravenösa eller intramuskulära injektioner och oral administrering (tablettberedningar) av läkemedel.

Symptomatisk behandling beror på manifestationerna och kan bestå i att ta glukokortikosteroider, sedativa och antiemetika, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (ketoner, ketonal) och narkotiska analgetika (morfin, omnopon).

Om behandling påbörjades i de tidiga stadierna av sjukdomsförloppet, med hjälp av ett trestegsschema (kirurgisk behandling + strålbehandling + kemoterapi) är prognosen för femårsöverlevnad cirka 80%. I övriga fall är prognosen inte så fördelaktig och är mindre än 25%.

De första tecknen och symptomen, stadier och behandling av hjärncancer

Hjärncancer är en farlig sjukdom som är svår att behandla och kan leda till patientdöd. Det största hotet ligger i sin asymptomatiska kurs - det fjärde stadiet av hjärncancer, där patienten har uttalat symtom på sjukdomen, är svår att behandla och prognosen för sådana patienter är en besvikelse.

Samtidigt kan symtomen som patienten får råd med en läkare lätt förväxlas med manifestationerna av andra sjukdomar. Så huvudvärk, kräkningar och yrsel i kombination med synstörning är karakteristiska för migrän, hypertensiv kris. Smärta i huvudet kan också utlösas av osteokondros. Vid behandling av hjärncancer beror det mycket på doktorns kvalifikationer som blir uppmanad att diagnostisera - kommer han att kunna upptäcka farliga tecken i tid och genomföra nödvändiga test som hjälper till att identifiera den onkologiska processen.

Tumörer klassificeras enligt vävnaderna där de började växa. Således kallas tumörer som utvecklas från hjärnans foder menangiom. Tumörer som härrör från hjärnvävnad är gangliomer eller astrocytomer, det vanliga namnet är neuroepitheliala tumörer. Neurom - en malign neoplasma som påverkar skeden av kranialnervar.

Gliom utgör 80% av hjärnans maligna neoplasmer, meningiom hör också till vanliga tumörer, förekommer i 35% av primär hjärncancer.

Orsaker till hjärncancer

Orsakerna till hjärntumörer har inte studerats tillräckligt - i 5-10% av cancer utlöses av arveliga patologier av gener, sekundära tumörer uppstår när metastasin sprider sig i cancer i andra organ.

Följande orsaker till hjärncancer kan identifieras:

Genetiska sjukdomar som Gorlin syndrom, Bourneville sjukdom, Li-Fraumeni syndrom, tuberkulös skleros och störningar i APC-genen kan orsaka hjärncancer.

Det försvagade tillståndet av immunitet, som kan observeras efter en transplantation av organ med AIDS, ökar sannolikheten för cancer i hjärnan och andra organ.

Hjärncancer är vanligare hos kvinnor än hos män. Undantaget är meningiom - neoplasmer av hjärnans arachnoidmembran. Race spelar också en viktig roll - vita människor är mer benägna att drabbas av sjukdomen än medlemmar i andra raser.

Exponering för strålning och cancerframkallande bär också en onkogen fara och är en riskfaktor för utvecklingen av hjärncancer. Riskgruppen omfattar personer som är involverade i farliga industrier, till exempel inom industriell plastindustri.

Hjärncancer är vanligare hos vuxna, risken för ondartade neoplasmer ökar med åldern, och sjukdomen är svårare att behandla. Barn har också risk att utveckla cancer, men typiska platser för tumörlokalisering är olika: till exempel påverkar cancer oftare hjärnans foder, medan yngre patienter lider av cerebellum eller hjärnstam hos yngre patienter. I 10% av vuxna hjärncancer, påverkar tumören pinealkörteln och hypofysen.

Sekundära tumörer är resultatet av andra onkologiska processer i kroppen - metastaser kommer in i skalle genom cirkulationssystemet och ger upphov till en malign neoplasma i hjärnan. Sådana tumörer finns ofta i bröstcancer och andra cancerformer.

De första tecknen på hjärncancer

I hjärntumörer är symtomen av två typer: brännpunkt och cerebral. Cerebral är karakteristiskt för alla fall av hjärncancer, medan fokal beror på tumörens placering.

Fokal symptom kan vara mycket olika, deras typ och svårighetsgrad beror på den del av hjärnan som påverkar de sjukdomar och funktioner som det är ansvarigt för - minne, muntligt och skriftligt tal, räkning etc.

Bland de fokala symptomen på hjärncancer är utmärkande:

Delvis eller fullständig försämring av rörligheten för vissa kroppsdelar, nedsatt känslighet hos extremiteterna, förvrängd uppfattning om temperatur och andra yttre faktorer.

Förändringar relaterade till personlighet - patientens karaktär förändras, en person kan bli snabbmattad och irriterad, eller tvärtom för lugn och likgiltig till allt som tidigare hade stört honom. Lethargi, apati, lätthet i att fatta viktiga beslut som påverkar livet, impulsiva handlingar - allt detta kan vara ett tecken på mentala störningar som uppstår på grund av hjärncancer.

Förlust av kontroll över blåsfunktion, svårighet att urinera.

Alla hjärntumörer kännetecknas av vanliga symtom som förknippas med en ökning av intrakraniellt tryck, såväl som den mekaniska effekten av tumören på olika hjärncentrum:

Yrsel, förlust av balans, känslan av att jorden glider ur dina fötter - förekommer spontant, är ett viktigt symptom som kräver diagnostisk forskning.

Smärta i huvudet - ofta tråkig och övre, men kan ha en annan karaktär; brukar uppstå på morgonen före den första måltiden, liksom på kvällarna eller efter känslomässigt stress förvärras av fysisk ansträngning.

Kräkningar - uppträder på morgonen eller omedelbart uppträder när en plötslig förändring av huvudets position. Kan förekomma utan illamående, inte förknippade med måltider. Med intensiv kräkningar finns risk för kroppens uttorkning, varigenom patienten tvingas ta droger som blockerar stimuleringen av motsvarande receptorer.

Andra symtom på hjärncancer

Symtom på hjärncancer, som redan förekommer i de senare stegen:

Delvis eller fullständig förlust av syn, "flyger" innan ögonen är ett symptom som utlöses av tumörens tryck på optisk nerv, som i avsaknad av snabb behandling kan leda till dödsfallet. Det blir omöjligt att återställa syn.

Klämma i hörselnerven med en tumör får patienten att uppleva hörselnedsättning.

Epileptiska anfall som plötsligt uppstår hos ungdomar är ett farligt tecken som omedelbart bör hänvisas till en läkare. Karakteriserad av andra och senare stadier av hjärncancer.

Hormonala störningar observeras ofta i adenomatösa tumörer av körtelvävnad, som kan producera hormoner. Symtom kan vara mycket olika, som med andra sjukdomar som är förknippade med hormonell obalans.

Hjärnskaktsskador kännetecknas av nedsatt andningsfunktion, sväljer, luktar, smakar och synen förvrängs. För all allvaret av symtomen, som kan avsevärt minska livskvaliteten och göra en person oanvändbar och dåligt oberoende, kan hjärnskador vara mindre och godartad. Men även små tumörer i detta område kan leda till allvarliga följder, förskjutningen av hjärnstrukturer, varför det finns behov av kirurgisk ingrepp.

Tumörer i hjärnans tidiga område manifesterar sig genom visuella och auditiva hallucinationer, tumörer i det ockipitala området karakteriseras av nedsatt färguppfattning.

Diagnos av hjärncancer

Typerna av diagnostik av hjärncancer inkluderar:

Personlig undersökning av en läkare. Under den inledande undersökningen frågar doktorn patienten att utföra en rad uppgifter som gör det möjligt att bestämma bristen på koordination, taktil och motorfunktioner: de rör på näsan med sina ögon stängda, ta flera steg strax efter att de roterar runt sig själva. En neurolog kontrollerar senens reflex.

MR med kontrast ordineras i närvaro av abnormiteter, vilket gör det möjligt att upptäcka hjärncancer i ett tidigt skede, för att bestämma lokaliseringen av tumören och utveckla en optimal behandlingsplan.

Punktering av hjärnvävnad gör att du kan bestämma närvaron av onormala celler, graden av vävnadsändringar, bestämma scenen i den onkologiska processen. Emellertid är vävnadsbiopsi inte alltid möjligt på grund av tumörens otillgängliga plats, så denna analys utförs oftast när en malign neoplasma avlägsnas.

Radiografi - låter dig bestämma närvaron och lokaliseringen av tumören på blodkärlen som visas på bilden, för vilken patienten tidigare administrerats ett kontrastmedel. Kraniografi gör det möjligt att bestämma förändringar i skallets benstruktur, onormala kalciumskikt som provoceras av den onkologiska processen.

Efter den diagnostiska undersökningen gör läkaren en individuell behandlingsregim.

Steg av hjärncancer

På grund av sjukdomens nästan asymptomatiska förlopp är det svårt att exakt fastställa cancerstadiet, särskilt eftersom övergången från ett stadium till ett annat sker snabbt och oväntat. Speciellt för cancer i hjärnstammen. Exakt fastställa stadium av sjukdomen först efter obduktion, så minsta manifestationerna av sjukdomen ska behandlas varsamt eftersom de första dagarna - de sista stadierna av cancer inte mottagliga för kirurgisk behandling, dåligt lyhörda för mediciner och andra behandlingar.

Steg 1 hjärncancer

I det första skedet av cancer påverkas ett litet antal celler, och kirurgisk behandling är oftast framgångsrik med minimal sannolikhet för återfall. Det är emellertid mycket svårt att upptäcka onkogenes vid detta stadium - symptomen är karakteristiska för ett antal andra sjukdomar, därför är det möjligt att upptäcka cancer endast med speciell diagnostik. Den första etappen av cancer är karakteriserad av svaghet och sömnighet, återkommande smärta i huvudet och yrsel. Sådana symtom är sällan efterfrågade av en läkare, eftersom de är hänförliga till försämring av immunsystemet på grund av klimatförändringar eller kroniska sjukdomar.

Steg 2 hjärncancer

Övergången av cancerprocessen till andra etappen åtföljs av tillväxten av en tumör som fångar närliggande vävnader och börjar komprimera hjärncentra. Farliga symtom är anfall och anfall. Dessutom kan patienten uppleva störningar i matsmältningsfunktionen - problem med tömning av tarmarna och tillfällig kräkning. Vid detta stadium är tumören fortfarande operativ, men chanserna för en fullständig botemedel reduceras.

Steg 3 hjärncancer

Den tredje etappen av hjärncancer karakteriseras av snabb tumörtillväxt, den maligna degenerationen av celler påverkar friska vävnader, vilket gör det nästan omöjligt att kirurgiskt avlägsna tumören. Kirurgisk behandling kan emellertid ge bra resultat om tumören är belägen i den temporala loben.

Symtom på den tredje etappen av hjärncancer - symptom förstärker den andra etappen, hörsel, syn och tal blir mer uttalad, patienter har problem med valet av "minne" av ord, är det svårt att koncentrera sig, spridda uppmärksamhet och minne försämras. De extremiteterna är dödliga, det finns stickningar i dem, rörligheten av armarna och benen störs. I upprätt läge och när det går, blir det nästan omöjligt att bibehålla balansen på grund av den försämrade funktionen hos den vestibulära apparaten. Ett karakteristiskt symptom för tredje etappen - horisontellt nystagmus - patienten har löpande elever, även om huvudet förblir stationärt, noterar patienten inte detta.

Steg 4 hjärncancer

Vid den fjärde etappen av cancer utförs kirurgisk behandling inte, eftersom tumören påverkar vitala delar av hjärnan. Palliativa tekniker, strålterapi, läkemedelsterapi som syftar till att minska patientens lidande med hjälp av starka smärtstillande medel används. Prognosen är en besvikelse, men beror mycket på tillståndet hos patientens immunförsvar och hans emotionella tillstånd. Symtom på hjärncancer vid detta stadium är förknippade med förlusten av grundläggande vitala funktioner när den maligna processen sprider sig till motsvarande delar av hjärnan. Med låg effektivitet i behandlingen faller patienten i en koma, som inte längre lämnar.

Hur många lever med hjärncancer?

Att förutse sjukdomsutvecklingen och bedöma hälsotillståndet hos patienter med hjärncancer använder begreppet "femårig överlevnad". Utvärderade personer som har diagnostiserats med sjukdomen, oavsett behandlingstiden som de får. Vissa patienter efter framgångsrik terapi lever längre än fem år, andra måste hela tiden genomgå terapeutiska förfaranden.

I genomsnitt är överlevnaden för patienter med neoplasmer i hjärnan 35%. För maligna hjärntumörer, varav de flesta är gliom, är överlevnadshastigheten ca 5%.

Hjärncancerbehandling

Behandling av hjärncancer kräver interaktion mellan olika specialister - en onkolog, terapeut, neuropatolog, neurokirurg, radiolog och rehabilitolog. Diagnos av sjukdomen börjar vanligtvis med ett besök hos allmänläkaren eller neuropatologen, varifrån patienten hänvisas till andra specialister för ytterligare undersökning.

Den ytterligare behandlingsplanen beror på patientens ålder (behandling av cancer tumörer i yngre åldersgruppen 0-19 år gammal, mitten och den äldre skiljer sig). Vidare beaktas patientens allmänna hälsotillstånd, typ av tumör och dess plats vid utformningen av behandlingsförloppet.

Strålbehandling, strålbehandling och kirurgi används vid behandling av onkogena hjärntumörer. Operationen för att ta bort en tumör är den mest tillförlitliga metoden, men det är inte alltid möjligt att utföra det på grund av tumörens otillgängliga plats. Kirurgiska ingrepp är sällan utförs i tredje och fjärde etappen av cancer, eftersom det innebär stora risker och inte ger önskat resultat - i detta skede av sjukdomen tumören påverkar vitala delar av hjärnan, är djupt inbäddad i frisk vävnad och dess fullständigt avlägsnande omöjligt.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk borttagning av en neoplasma är en effektiv metod för behandling av hjärncancer i sina tidiga skeden, särskilt när det gäller godartade tumörer. Kirurgi i detta fall skiljer sig från bukoperationer, där kirurgen kan fånga några av den omgivande vävnaden för att förhindra spridning av cancer.

Under hjärnkirurgi måste man observera maximal noggrannhet - en extra millimeter vävnad som skadas under kirurgiska ingrepp kan kosta en person en vital funktion. Därför är kirurgisk behandling inte effektiv i det terminala skedet av cancer. Det är omöjligt att helt avlägsna tumören, den patologiska processen sprider sig vidare. Palliativa tekniker kan minska det tryck som tumören utövar på närliggande områden och läkemedelsbehandling, strålbehandling och kemoterapi sänker tillväxten av neoplasmen.

I den första och andra etappen av cancer, när en godartad tumör avlägsnas, elimineras symtomen på sjukdomen helt. Därför är patientprognoser med god diagnos lämpliga. I händelse av en otillgänglig plats för tumören kräver kirurgi ytterligare forskning för att exakt bestämma tumörens placering. En läkare utför en vävnadsbiopsi för att klassificera tumören och bestämma cancerstadiet.

För att minska vävnadsskador som kan inträffa under operationen, använd modern teknik - stereostatisk radiokirurgi. Detta är en kirurgisk operation under vilken hög precision leverans av gammastrålningsstrålning eller röntgenstrålning vid höga doser tillhandahålls för att förstöra tumören. Samtidigt påverkas friska vävnader minimalt eller förblir intakta. Möjligheten att tillämpa tekniken beror på tumörens placering och storlek. Sådan behandling är den minst traumatiska för patienten, reducerar rehabiliteringsperioden och minimerar risken för komplikationer efter operation.

Konservativ eller läkemedelsterapi utförs före operationen och innefattar:

Antikonvulsiva medel - minska symtomen vid andra och senare stadium av cancer, minskar sannolikheten för epileptisk anfall

Steroida antiinflammatoriska läkemedel i denna grupp lindrar svullnad av tumörvävnader, vilket minskar det mekaniska trycket på friska områden. ett vanligt botemedel är dexametason;

För att minska intrakranialt tryck kan en skakningsoperation vara nödvändig, vars syfte är att avlägsna överskott av cerebrospinalvätska, vars utmatning hindras på grund av kompression av CSF genom tumören. Uttagandet av vätska genom katetern under processen med ventrikulo-peritoneal skakning är förbunden genom plaströret i lateral ventrikel till bukhålan.

Strålbehandling

Radioterapi av cancer tumörer används i två fall: Om kirurgi är kontraindicerat för en patient av hälsoskäl eller efter borttagning av tumören för att förhindra återfall. Kirurgisk avlägsnande av en tumör är ineffektiv i de avancerade stadierna av hjärncancer, då används strålterapi som huvudmetod för behandling. Förekomsten av samtidiga kroniska sjukdomar, patologier i det kardiovaskulära systemet kan vara en kontraindikation för kirurgisk ingrepp. I andra fall kan strålterapi användas för att förstöra onormala celler som kan utlösa en cancerprocess efter att tumören har avlägsnats kirurgiskt.

Specialisten föreskriver strålningsdosen individuellt, exponeringen utförs lokalt för att minimera skador på vävnaderna intill tumören. För strålbehandling är det viktigt att överväga typ av tumör, dess placering och tumörens storlek. Två metoder för strålterapi tillämpas:

Brachyterapi - utförs under ambulant behandling; En radioaktiv substans injiceras i tumörens vävnad, vilket förstör det från insidan. Dosen av det injicerade spannmålet beräknas på ett sådant sätt att tumören förstörs, men de friska vävnaderna förblir intakta.

Extern strålterapi utförs med en kurs på flera veckor, under vilken patienten bestrålas med höga doser av strålning i flera minuter. Sessionerna hålls fem dagar i veckan, du kan bara besöka sjukhuset vid bestämd tid, då går patienten hem.

kemoterapi

Kemoterapi används inte som den primära metoden för behandling av cancer på grund av att dess inverkan inte bara påverkar tumörens vävnader, men påverkar kroppen som en helhet. Behandlingsregimen är en läkare, inklusive läkemedel av en viss grupp i det - antimetaboliter, läkemedel i alkyleringsgruppen, syntetiska antibiotika etc. Behandlingen utförs under flera cykler, mellan vilka det är nödvändigt att göra pauser. Drogen tas oralt eller injiceras eller genom en vätskeshunt. Efter tre eller fyra cykler tar de en paus för att utvärdera terapins effektivitet.

Risken för kemoterapi ligger i dess negativa inverkan på de blodbildande organen och epitel i matsmältningskanalen.

Endoskopisk behandling

Endoskopisk kirurgi är mindre traumatisk än traditionella metoder för neurokirurgi, eftersom den utförs med hjälp av specialutrustning utan vida insnitt. Under en konventionell operation i hjärnan utförs åtkomst genom trampning, under vilken kraniet öppnas vilket ytterligare skadar patienten och förlänger rehabiliteringsperiodens period. Endoskopiska tekniker minimerar skador på nerverna och de minsta blodkärlen, vilket är särskilt viktigt när man arbetar med hjärnvävnader. Sålunda används endoskopisk kirurgi för att behandla hydrocephalus hos barn, orsakad av stagnation av vätska i hjärnans ventrikel, en sådan operation kallas ventruloskopi. Hypofys adenom kan också avlägsnas genom endoskopiska metoder, genom introduktion av endoskopiska instrument genom näs-transnasal endoskopi.

Endoskopisk kirurgi används också vid traumatiska hjärnskador, avlägsnande av cyster och hematom.

Kan hjärncancer botas?

Hjärnans onkologi är den svåraste behandlingen, eftersom kvaliteten på behandling av information som kommer från människan och från personen beror också på nervcellerna i de stora halvkärmen och förbindelserna mellan dem. Enkelt uttryckt, försök att förstöra cancerceller, det är lätt att skada friska, och när det är lokaliserat i hjärnan innebär det en stor risk för förlust av minne, intelligens, kommunikation mellan olika organ och muskler.

I detta avseende försvårar neurokirurger, utvecklar nya metoder för mikroskopisk ingrepp för att minska risken, och under tiden har japanska forskare funnit ett alternativt sätt att bekämpa cancer och andra sjukdomar. I Japan är kvalitetskontrollen av sjukvården på en mycket hög nivå, så alla behandlingsmetoder testas noggrant.

Alternativ medicin i Japan är inte ett sätt att betala in på naiva och tillitande patienter i en dödläge, men ett försök att bevisa i praktiken att allt genialt är enkelt, och till och med komplexa sjukdomar kan övervinnas med hjälp av mänskliga resurser.

Redan för 10 år sedan startades test av verkan av atomvätet på människor i Japan i syfte att skapa en universell medicinsk enhet. Under 2011 började experiment vid Osaka Institute of Cancer Diseases i staden Osaka, vilket bekräftade den höga effekten av den terapeutiska effekten av väte i olika sjukdomar, inklusive cancer i hjärnan och även metastasering.

Självklart är behandlingens hastighet oföränderlig med kirurgi men som ett resultat av experimenten upptäckte forskarna att en tumör i hjärnan kan krympa till en obetydlig storlek och helt avlägsna ytterligare, vilket framgår av tydligt demonstrerade röntgen- och magnetiska resonansbilder.

Den teknik som används i terapin är baserad på den sovjetiska experimentella metoden för behandling av virus- och bakteriesjukdomar genom att värma kroppen till en temperatur av 41-42 grader för att isolera ett speciellt värmeskokprotein, vilket hjälper mördaren T-killers att hitta en cancer tumör och andra förändringar i kroppen. En signifikant nackdel med denna metod, varför allt arbete stoppades, är den höga risken för denaturering av vitala proteiner. Japanarna använder inte bara hett vatten, men också atomvätska, vilket frigörs under elektrolys av vatten.

Genom att kombinera det så kallade "aktiva väte" med artificiell hypertermi, är det möjligt att värma patientens kropp till 41,5-41,9 grader utan några hälsokonsekvenser. Dessutom kan denna procedur utföras hos en äldre patient, i motsats till det sovjetiska uppvärmningsbadet. Detta är mycket viktigt, eftersom majoriteten av patienter med onkologi är äldre personer.

En anordning gjord för detta förfarande i Japan är en bekväm stol inklädd i ett långt badkar. Patienten sitter i en stol, i badet drar vatten från ORP -560 mV. Vatten smälter gradvis upp. Patienten, beroende på graden av tumör, ålder och andra parametrar, tilldelas den tid som spenderas i en sådan cell (upp till 20 minuter).

En sådan typ av vila är fortfarande bara tillgänglig för japanerna i en specialklinik, så här är det värt att nämna särskilda spa-kapslar som aktiverar vatten upp till -150-200 mV och gör din kropp frisk hemma.

Hur man identifierar hjärncancer

Hjärncancer är en svårbar och farlig sjukdom.

Enligt statistik observeras sådana symptom på onkologi i cirka 1,5% av alla fall när en cancerprocess äger rum.

Av stor vikt är det på rätt sätt upptäckt av onkologi, för bara i det här fallet kan man räkna med en positiv behandlingsdynamik.

Funktioner av sjukdomen

Hjärncancer är en extremt farlig sjukdom på grund av att det är mycket svårt att bestämma onkologi i sina inledande skeden. Om diagnosen hjärncancer inte utfördes i tid, så kan det om några månader vara dödligt.

Även i avsaknad av uppenbara manifestationer av sjukdomen är det möjligt att misstänka förekomsten av en onkologisk process på grund av konton för inflammatoriska processer. Därför är det extremt viktigt att vara uppmärksam på eventuella förändringar i kroppen.

Tala om upptäckten av sjukdomen, var uppmärksam på de medföljande tecknen, till exempel när en tumör växer, observeras en ökning av intrakraniellt tryck, en person har regelbunden huvudvärk. I framtiden finns det ett brott mot syn, hörsel, känslighet, tal och skrivning. Om huvudet påverkades i hjärnans vänstra halvklot kommer patientens symtom att visas på höger sida.

Vegetativa störningar, som uppenbaras av yrsel, möjliggör även att detekterar närvaron av onkologi i hjärnan. Patienten kan uppleva förändringar i puls och blodtryck.

I närvaro av rörelsestörningar uppträder pares och förlamning. Utan uppmärksamhet kan inte lämna konvulsivt syndrom, särskilt med inblandning av vissa muskelgrupper. I närvaro av hormonella störningar kan utvecklingen av cancerceller i hypofysen och hypotalamusen misstänkas. Om patientens rörelsekoordination är nedsatt finns det möjlighet till cerebellär cancer.

För att upptäcka hjärncancer i ett tidigt skede rekommenderas det att bli regelbundet undersökt. På grund av detta definieras onkologiska processer i början, vilket gör det möjligt att ordna en effektiv och snabb behandling, tack vare vilken du kan hoppas på bra resultat.

Specialiserad onkologisk diagnostik av hjärncancer är extremt nödvändig för de som har nära släktingar som har onkologi. Behöver också testas för dem som har identifierats från den primära tumörmetastasen i hjärncancer. I vilket fall som helst bör du inte förlora vaksamhet, besök onkologen regelbundet för att undvika negativa konsekvenser.

Orsakerna till onkologi

Innan du frågar hur du identifierar hjärncancer bör du ta reda på orsakerna som bidrar till utvecklingen av denna cancerprocess. Faktum är att även läkare undrar varför vissa patienter utvecklar en cancerprocess?

Nu var det inte möjligt att ge ett bestämt svar. Det finns ett antal vissa faktorer, varigenom sannolikheten för onkologiska processer på denna plats ökar.

Det finns faktorer som kan påverka utvecklingen i den onkologiska processens kropp:

 • alkoholism och rökning
 • lever i ett förorenat område och skadliga arbetsförhållanden
 • tidigare huvudskador
 • sekundär tumör som kan utvecklas i nästan alla fall;
 • exponering för elektromagnetiska pulser;
 • staminfektioner, närvaron av virus i blodet;
 • utför diagnostisk exponering (under undersökning av en sjukdom är det möjligt att provocera utvecklingen av en annan);
 • genetiska faktorer: vissa sjukdomar kan vara en katalysator för onkologi genom livet. Till exempel Li-Fraumeni syndrom och Turkot syndrom, liksom von Hippel-Landau sjukdom och Gorlin syndrom.

Hur definierar onkologi?

För att bestämma hjärncancer måste en patient genomgå en rad diagnostiska åtgärder som möjliggör en noggrann diagnos och bestämmer cancerfasen.

Radiologi diagnos

Om det finns misstankar om hjärnans onkologi kan diagnosen utföras med hjälp av röntgenstrålar, ultraljud, radiomagnetisk resonans. Detta bör göras för att identifiera lokaliseringen av utbildning: godartad och malign, konturer, storlek och inkludering av utbildning.

Laboratoriediagnos

En sådan undersökning gör det möjligt att bestämma patientens allmänna hälsa. Det är emellertid omöjligt att fastställa förekomsten av en onkologisk process i hjärnan med hjälp av laboratoriediagnostik. Det är bara möjligt att upptäcka förekomsten av inflammatoriska processer, liksom deras stadier, som kan misstänkas av sjukdomen, inklusive cancer.

Ofta genomförs i laboratoriet en undersökning av sprit. Att känna igen onkologi i hjärnan tillåter en viss faktor, till exempel mängden protein som är tre gånger högre än normalt, såväl som mild cytos bildad av lymfocyter.

Radioisotopdiagnos. Det krävs vid behov att identifiera kränkningar som kan vara karakteristiska för en viss typ av cancer.

Endoskopisk diagnos. För att bestämma tillståndet för de slemhinniga inre organen utförs studier som gastroskopi, koloskopi, laparoskopi och cytoskopi. En sådan diagnostisk metod innefattar också att ta materialet för efterföljande biopsi.

biopsi

För att diagnostisera förekomst av cancer rekommenderas det också att genomgå en biopsi, vilket är en extremt viktig analys. Cancerprocessen kan bestämmas genom närvaron av onkologiska celler i det använda materialet.

En biopsi är ett kirurgiskt förfarande under vilket en vävnad tas från en misstänkt plats för undersökning av tecken på malignitet under ett mikroskop. Enligt resultaten kan du bestämma typen av tumörceller. En biopsi utförs som en separat diagnostisk procedur.

Om en patient har gliom kan en standardbiopsi vara extremt hälsofarlig. Skador på frisk vävnad kan orsaka störningar i kroppen som helhet.

Stereotaktisk biopsi utförs under datorstyrning. Dessutom gör de som erhållits från beräknad tomografi eller en magnetisk resonansscanner det möjligt att uppskatta bildens exakta position.

En spinalpunktur är ett förfarande där en punktering är nödvändig för att få ett prov från ryggmärgen. Det resulterande materialet genomgår grundlig studie för att bestämma närvaron av cancerceller i den. En nål för punktering sätts in mellan den tredje och fjärde kotan.

Forskningsanalys

Om en patient har en förändring i allmänhetens välbefinnande, då för att identifiera orsaken, rekommenderas att man tar ett fullständigt blodprov, vilket kan tas från ett finger. Med en ökning av antalet leukocyter och ESR i blodet kan förekomsten av en inflammatorisk process misstänks. Men att utföra en allmän analys av blod för hjärncancer ger inte anledning att diagnostisera cancerprocessen.

Det är nödvändigt att vara uppmärksam på förekomsten av lymfoblaster och myeloblaster i ett blodsprut, vid en hög hastighet av erytrocytsedimentering under normal näring, frånvaron av blodförlust och upprätthållandet av en normal livsstil. Med lågt antal blodplättar och dålig blodkoagulering kan leukemi, levercancer och cancermetastas i hjärnan misstas.

Ett allmänt blodprov är nödvändigt för att bestämma generella tillstånd hos könsorganen och urinvägarna. Om det under den allmänna urinanalysen inträffade dåliga tester, kan detta indikera förekomsten av inflammatoriska processer i bäckenområdet, vilket ger anledning att misstänka en cancerprocess.

Således utförs tidig diagnos av huvudcancer som ett resultat av metastasering. Den höga densiteten av urin indikerar njurarnas funktion, närvaron av aceton eller socker indikerar diabetes.

Om det finns en minskad nivå av hemoglobin i blodet kan detta indikera utvecklingen av onkologiska processer i tarmområdet, magen och metastasen i hjärnan. För att bekräfta diagnosen bör testas för blodtumörmarkörer - ett protein som produceras av cancerceller i en tumör i hjärnan. Det är nödvändigt att ta blod från en ven och bara på tom mage.

I varje persons kropp finns protein, men ökningen indikerar förekomsten av inflammatoriska processer. Antigener kan också ökas i närvaro av graviditet. Av detta skäl definieras tumörmarkörer för hjärncancer som en ytterligare, snarare än den huvudsakliga diagnostiska metoden.

Diagnos på MR

Huvudets tumör kan bestämmas av MR, utan att använda röntgen (joniserad) strålning. En detaljerad bild av hjärnstrukturen kan erhållas med användning av kraftfulla magnetfält, ett datorsystem och högfrekventa pulser. Med hjälp av MR kan detektera förekomsten av patologiska förändringar i vävnaderna, såväl som onkologi av hjärnan hos barn.

Ett datorprogram utför signalbehandling, samtidigt som man skapar en serie bilder med tunna snitt av vävnad. Tack vare detta är det möjligt att studera dem i olika vinklar och att skilja sjukt vävnad från friska.

Vilka förberedande åtgärder bör vidtas och hur man upptäcker hjärncancer på en MR utan att kroppen skadas?

I det här fallet måste du göra följande:

 • patienten sätts på fria kläder utan metalldelar
 • Det är nödvändigt att följa reglerna för intag av mat och medicin.
 • Före införandet av ett kontrastmedel i blodomloppet ska patienten informera läkaren om frånvaron av allergiska reaktioner på dessa ämnen, inklusive jod, såväl som bronkial astma;
 • Nya operationer, kroniska sjukdomar och graviditet beaktas.
 • om patienten har klaustrofobi, administreras ett mildt lugnande medel;
 • Innan proceduren utförs, är det nödvändigt att ta bort piercing, hårnålar, stiften och andra liknande produkter för att inte påverka magneten inuti MR.

Hur upptäcker man en tumör på en MR?

Först av allt innan patienten påbörjas, måste patienten placeras på bordet för en MR. Apparater med trådar som kan ta emot och skicka radiovågor ska placeras runt huvudet. In i armens ven med en kateter, sätter i ett kontrastmaterial.

Fram till dess införande med saltlösning säkerställs en konstant spolning av systemet så att ingen blockering uppträder. Därefter placeras patienten inuti designen av MR.

Efter undersökningen genomförde läkarna en undersökning av de erhållna analyserna. Om det behövs kommer patienten att behöva ta ytterligare bilder eller genomföra magnetisk resonansspektroskopi, vilket behövs för att bedöma de biokemiska processer som äger rum inuti cellerna.

Efter att proceduren har slutförts är det nödvändigt att dra ut katetern. Totalt är MR-MRS-proceduren ungefär 45-60 minuter.

Om patienten klagar över vissa symtom kan ytterligare neurologisk undersökning utföras. Denna typ av diagnos innefattar kontroll av hörsel, ögonrörelser, muskelstyrka, känsla, koordination, balans och lukt. Det rekommenderas att kontrollera patientens minne och mentala tillstånd.

slutsats

Detektion av onkologiska processer i hjärnan på ett tidigt stadium gör att du kan hantera sjukdomen. Sådan cancer utvecklas snabbt, så du kan inte tveka, eftersom vägen är bokstavligen varje minut.

Under inga omständigheter bör man inte försumma sin egen hälsa, eftersom den försummade scenen på onkologi fortfarande inte är mottaglig för behandling och är dödlig.

Magazine rubrics

Under denna patologi är det en ökad uppdelning och modifiering av cellerna som utgör hjärnan och dess komponenter: nervfibrer, hjärnmembran, blodkärl. Maligna celler kan också föras in i hjärnan med blod eller lymf från de organ som påverkas av cancer.

Denna tumör har en tendens att växa till närliggande vävnader, vilket påverkar funktionen av hjärnstrukturer. Detta manifesteras av autonoma, psykologiska och intellektuella störningar.

De främsta orsakerna till hjärncancer - vilka faktorer orsakar utvecklingen av en tumör?

Hittills har den exakta orsaken till sjukdomen i fråga inte fastställts.

 • Stanna i zonen av radioaktiv strålning under en längre tid.
 • Arbeta under förhållanden som ger regelbunden kontakt med kemiska ämnen.
 • Skada på skallen.
 • Närvaron av nära släktingar till en liknande patologi är en genetisk faktor.
 • Alkoholberoende.
 • Användning av produkter som innehåller GMO.
 • Tobaksrökning.
 • Sjukdomar som påverkar kroppens skyddande funktioner. Först och främst inkluderar de hiv.

Video: De första tecknen på hjärncancer

Risken för ondartad neoplasma i hjärnan ökar i:

 1. Representanter för manliga Bola.
 2. Lite patienter under 8 år.
 3. Personer efter 65 år.
 4. De som sover med en mobiltelefon nära huvudet.
 5. Likvidatorer av tragedin vid kärnkraftverket i Tjernobyl.
 6. Patienter som överlevde en transplantation av inre organ.
 7. Kemoterapi som behandling av en tumör, oavsett plats.

Typer av hjärnans onkologi och egenskaper hos deras utveckling - graden av GM-cancer

Det finns en ganska omfattande klassificering av den aktuella sjukdomen.

1. Beroende på platsen är maligna neoplasmer:

 • Intracerebral. De diagnostiseras i hjärnans substans.
 • Extracerebrala. Cancerceller påverkar inte hjärnans hålighet - de påverkar dess membran, kraniala nerver.
 • Intraventrikulär. Tumman sprider sig till hjärnans ventrikel.

2. På grundval av etiologin hos tumörer utmärks följande hjärtsjukdomar i hjärnan:

 1. Primär. Visas som ett resultat av mutationer av celler av vissa komponenter som är belägna inne i skallen. Degenerativa förändringar kan påverka ben, nervfibrer, blodkärl som levererar hjärnan, gråämnen etc. De är i sin tur uppdelade i två stora grupper: gliom och icke-gliom. Var och en av dessa grupper kan representeras av olika typer av maligna neoplasmer, vilka kommer att beskrivas nedan.
 2. Sekundär. Utveckla på bakgrund av metastarisering av andra inre organ.

3. Primär hjärntumörer är av flera slag:

 • Astrocytom. Synonymerna av denna sjukdom är astrocyter - hjärnans hjälpceller. Denna patologi är mer mottaglig för män.
 • Oligodendrogliom. Det är extremt sällsynt på grund av omvandlingen av oligodendrocyter.
 • Blandade gliomer. I praktiken förekommer denna typ av intracerebrala tumörer oftast. Forskning bekräftar alltid förekomsten av modifierade oligodendrocyter och astrocyter i denna typ av cancer.
 • CNS lymfom. Cancerceller är belägna i lymfkärlen som ligger inne i skallen. Enligt studier sker denna typ av GM-tumörer ofta mot bakgrund av svaga försvar eller efter transplantation av inre organ.
 • Hypofysa adenom. Denna typ av tumör är sällan malign. Det förekommer ofta hos kvinnor och det uppenbarar sig vid fel i det endokrina systemet: fetma, ökad hårtillväxt, långvarig läkning av sår etc. Hos barn uppenbarar sig sjukdomen gigantism.
 • Meningiom. Framställd från muterade celler i hjärnans arachnoidmembran. De kan orsaka metastasering.
 • Ependymom. De celler som är ansvariga för syntesen av cerebrospinalvätska genomgår förändringar. De kommer i flera klasser:
  - Mycket differentierad. I parametrarna ökar ganska långsamt, observeras inte metastaser.
  - Medel differentierad. Liksom den tidigare klassen kan de inte metastasera, men tumören växer snabbare.
  - Anaplastic. Cancerceller splittras tillräckligt snabbt och provocerar utseende av metastasering.

Video: Brain Tumor. Vad ska man göra när huvudet sväller i smärta?

Det finns 4 stadier av hjärncancer:

 1. Den första. Celler av patologiska neoplasmer är inte aggressiva, de är inte benägna att spridas. På grund av svaga symtom (trötthet, lätt yrsel) är identifieringen av sjukdomen i detta skede problematisk.
 2. Den andra. Fast tillväxt och förbättrad cellnedbrytning. I den patologiska processen involverade närliggande vävnader, lymfkörtlar, blodkärl. Kirurgisk behandling ger inte alltid de önskade resultaten.
 3. Tredje. Patienter som uppvisar klagomål om svår och frekvent huvudvärk, yrsel, feber. I vissa fall är desorientering i rymden, försämring av synets kvalitet. En vanlig förekomst är illamående och kräkningar. Efter lämpliga diagnostiska åtgärder kan läkaren känna igen tumören som inte kan användas. Generellt är prognosen för den tredje etappen av hjärncancer ogynnsam.
 4. Den fjärde. Huvudvärk är intensiv, ständigt närvarande, de är svåra att sluta med läkemedel. Dessutom finns hallucinationer, epileptiska anfall, synkope. Det finns skador i levern, lungor på grund av aktiv metastasering. Vid detta stadium drivs tumören inte, och all behandling syftar till att eliminera symtomen.

De tidigaste tecknen och symtomen på hjärncancer - när ljuder larmet?

Den ansedda sjukdomen i tidiga skeden manifesterar sig i icke-specifika symptom. Liknande symtom är närvarande i vissa andra sjukdomar som är förknippade med muskel-, centrala nervsystemet och de inre organens funktion.

Tidiga symptom på hjärncancer

Därför är närvaron av minst en av tillstånden som beskrivs nedan en anledning att gå till läkaren:

 • Illamående och kräkningar, som inte beror på måltidstider. Om kräkningar började snart efter en måltid kommer kräkningen att innehålla osmält matbitar. Förekomsten av galla indikerar att patienten inte har ätit något under en lång tid. Huvuddragen i detta symptom är frånvaron av lättnad efter kräkningar, vilket är fallet med förgiftning.
 • Natt- och / eller morgonhuvudvärk som smärtstillande kan inte klara av. När det står upprätt, minskar smärtan. Med halsens rörelser ökar kroppens smärta. När tumören fortskrider, stannar inte ont i huvudet.
 • Förlust av förmåga att analysera den mottagna informationen.
 • Svårigheter att komma ihåg.
 • Störning av uppmärksamhet
 • Otillräcklig uppfattning om händelser.
 • Kramper i benen. Hela kroppen kan vara involverad i denna process, och i vissa fall förlorar en person medvetenhet med en kort andningstopp.

Den symptomatiska bilden av denna patologi är indelad i 2 stora grupper:

1. Cerebral symptom

Inkludera följande stater:

 1. Brott mot vakenhet och sömn. Den viktigaste tiden, mot bakgrund av huvudvärk och svaghet, sover en person. Uppvaknande kan bara utlösas av viljan att gå på toaletten. Efter att patienten har vaknat, kan han inte navigera i tid och rum, hans tankar är förvirrade, han kommer inte att känna igen människorna kring honom.
 2. Bursting huvudvärk. Efter att ha tagit diuretika minskar smärtan, men försvinner inte helt. Mjukstoppen kommer på morgonen. Detta beror på svullnad av meninges under sömnen.
 3. Synsorgans negativa reaktion på ljusstrålarna: lakrimation, skarpt ögonlock, ögonvärk, etc.
 4. Yrsel. Patienten har en känsla av "wadded feet", där marken under fötterna verkar mjuk och / eller faller.

Om Oss

Kräftar 2-3 gånger oftare de som hör till "cancerfamiljer". Chanserna att besegra ärftlighet ökar, om du inte glömmer förebyggande och cancer i tid för att söka medicinsk hjälp.

Populära Kategorier