Kemoterapi för bukspottkörtelcancer (kemi)

Cancerstandarder som används för att läka patienter är utformade för att systematisera medicinen. Kemoterapi för cancer i bukspottskörteln använder tre typer av protokoll. De drabbade cellerna hos olika patienter är inte lika mottagliga för olika droger, därför kan vissa av dem utvecklas trots behandlingens gång. Prescribe mediciner efter diagnos, tillvägagångssättet är alltid individuellt.

Kemoterapi för bukspottkörtelcancer Gemzar

Gemzar-behandling tillåter dig att öka kroppsvikt, förbättra livsstatus med 20%, minska användningen av droger (smärtstillande medel) och minska smärta med hälften. Verktyget minskar tumören med 10%, lindrar en tredjedel av symtomen, leder till kliniska förbättringar. Kemoterapi utförs med konstant övervakning av trobocyterna och leukocyterna, justering av dosen. Läkemedlet är mer effektivt än fluorouracil (överlevnadshastigheten är sex gånger högre), men den är mycket giftig för äldre blod. Det administreras intravenöst (en halvtimme) inte mer än en gång i veckan, kursen är tre injektioner.

Kemoterapi körtel Taxotere

Taxotere används i monotillstånd och cancerpatienter överlever 60% i nio månader. Symtom reduceras med en tredjedel (med möjlighet till kontroll), tjugo procent tumörstabilisering, den objektiva effekten av bröstcancerbehandling ligger inom 15%.

Kombinationer för cancer i bukspottkörteln

Kombinationer av droger som används under en lång tid och framgångsrikt finns flera standardlägen:

 • Folfirnox är en fyrakomponentmetod med 30% effekt, 50% stabilisering, 40% överlevnad (ett år)
 • Gemox - oxaliplatin och GS, två gånger med veckovis intervall och två veckors paus, överlevnadstakt på 10 månader, förbättring av kliniken 60%
 • DG - DTT och GST, månadscykel, stabilisering hos hälften av patienterna, minskning i storlek med 20%
 • GM-mitomycin och gemcitabin, cykler i en månad, kliniska förbättringar i bukspottskörteln 45%, cancer - 25%
 • GP - cisplatin och gemcitabin, effekt hos en tredjedel av patienterna, hälften av kliniken, fyrtiotalet av hundra personer lever upp till ett år
 • GF - Gemzar med 5-PR på ett komplicerat schema med tillägg av capecitabin, en tredjedel av patienterna bor ett år, kliniken med cancer förbättras i 60%, neoplasmen minskar i 19%
 • MGF-fluorouracil, cisplatin, mitomycin, 18% tumörkollaps, nio månaders överlevnadshastighet
 • FP - cisplatin med fluorouracil, en överlevnadshastighet på upp till ett år, är effekten av att minska neoplasmen 25%

Strålning med radiovågor kombineras ofta med kemoterapi för bukspottskörtelcancer (GP-läge). Frekventa postoperativa återfall är grunden för förebyggande av dessa metoder för alla patienter, utan undantag.

Effektiviteten av kemoterapi för cancer i bukspottskörteln

Hittills finns det ingen enda standard för medicinska former av behandling av bukspottkörtelcancer, som har en oåterkallelig form. De flesta studier tyder på en låg effekt av kemoterapi för tumörer i detta organ. Det är vetenskapligt bevisat att patienter som endast fått denna typ av behandling i genomsnitt levde högst 3 månader. Samtidigt noterar experter att patientgruppernas livslängd var betydligt längre i gruppen patienter där ytterligare antineoplastiska läkemedel användes. Livskvaliteten var mycket högre.

Fram till nyligen anses 5-fluorouracil vara den huvudsakliga läkemedlet som används för kemi vid bukspottskörtelcancer. Idag anses Gemzar vara en av de mest effektiva lösningarna för behandling av tumörer av denna typ. Ledande forskare från hela världen driver forskning som syftar till att producera ett ännu kraftfullare kemoterapi läkemedel.

Alla sådana verktyg som används vid bukspottkörtelcancer är inriktade på:

 • minskning av cancer och dess metastaser;
 • klinisk förbättring;
 • kroppsmassadynamik;
 • statusförbättring på Karnofsky-skalan.

Tyvärr finns det för närvarande inga tillförlitliga bevis för att kemoterapi är effektivare för bukspottkörtelcancer - före operation eller efter. Denna medicinska aspekt undersöks endast aktivt idag. Forskning är komplicerad av det faktum att denna typ av tumör är hormonberoende. Därför går det olika på kvinnor och män.

Pankreatit efter kemoterapi

Såsom nämnts ovan utförs sådan behandling för att påverka cellerna i patientens kropp för att påverka tumören. Men samtidigt finns det också en allmän inverkan på människokroppen. Och det är inte alltid positivt. Efter kemoterapi i bukspottkörteln observeras ett antal biverkningar: nedsatt immunitet, illamående, smärta i munhålan och många andra. Åtminstone efter kemoterapi uppträder också pankreatit. För att behandla denna förvärvade sjukdom föreskrivs en ytterligare medicinering som är kompatibel med kemi. Dessutom rekommenderas patienter med pankreatit att följa en viss diet, såväl som den dagliga dosen och kosten.

Kankoterapi i bukspottskörteln

Kemoterapi av malign tumör i bukspottskörteln eller cytostatisk terapi är en behandling som syftar till att undertrycka snabbt växande celler, som inkluderar tumörceller.

Till skillnad från vissa maligna tumörer, som utvecklas från cellerna i andra organ, som endast kan botas genom att använda cytotoxiska och andra antitumörmedicin, tillhör de cancerframkallande tumörerna - otillräcklig eller okänslig för cytotoxiska läkemedel, därför kan kemoterapi inte fullständigt förstöras vid denna tumör. cancerceller. Med adenokarcinom - maligna tumörer som härstammar från bukspottkörtelkanalens glandulära epitel - så undertrycker sådan behandling ofta bara sin fortsatta tillväxt och leder sällan till regression (minskning).

Kemoterapi är en typ av anti-tumör läkemedelsterapi. Andra områden av antitumörbehandling för bukspottskörtelcancer inkluderar riktade terapi och immunterapi.

Vad är kemoterapi för?

Vad är behandlingen som tumören är okänslig för? Efter operationen kan ett litet antal cancerceller förbli i de områden som gränsar till den borttagna tumören. Det är mycket lättare att bekämpa sådana enskilda celler än när de är kopplade av en enda organism, en tumör, om det finns åtminstone en minimal känslighet för behandlingen. Mikrometastaser är också mer mottagliga för antitumörbehandling.

I varje enskilt fall kan svaret på behandlingen variera, och i vissa fall är det möjligt att uppnå, om inte återhämtning, sedan långa perioder av eftergift. Det har bevisats att patienter som får kemoterapi i kombination med en radikal operation i genomsnitt lever en och en halv till två gånger längre jämfört med dem som bara genomgått operation.

I fall där cytotoxiska läkemedel kan undertrycka tillväxten av tumörceller, beroende på graden av känslighet hos den senare, kan kemoterapi kunna:

 • leda till regression (minskning av storlek eller fullständig försvinnande) hos tumören och (eller) dess metastaser;
 • stoppa tumörtillväxt och / eller dess metastaser
 • sakta ner tumörens tillväxt och / eller dess metastaser.

Indikationer för kemoterapi:

 • tillstånd efter radikal operation för bukspottskörtelcancer;
 • tvivelaktig resectabilitet av tumören (tumören ligger för nära stora kärl, vilket förhindrar dess kirurgiska avlägsnande);
 • oreceptibilitet hos tumören på grund av lokal spridning av processen;
 • vägran av patienten från operationen.

Kemoterapi utförs först efter laboratoriehistologisk bekräftelse av tumörens maligna karaktär. Före behandlingen utvärderas njurarnas, lever-, respiratoriska och kardiovaskulära system.

Kontraindikationer och begränsningar för användningen av kemoterapi:

 • tumörens okänslighet till det föreskrivna läkemedlet;
 • Överkänslighet (allergisk reaktion) på läkemedlets komponenter;
 • svår funktionsnedsättning i lever, njurar, kardiovaskulära eller andningsorganen;
 • ökad kroppstemperatur (över 38 °)
 • psykisk sjukdom;
 • allvarligt allmänt tillstånd
 • bestående förändringar i blodets sammansättning: anemi, leukopeni, trombocytopeni;
 • blödning;
 • akut infektion;
 • allvarlig slösning (kakexi).

Med utvecklingen av allergiska reaktioner, liksom tumörcellernas okänslighet för cytostatika, är det nödvändigt att förskriva ett annat läkemedel. Vid funktionsstörningar utsätts kemoterapi tills de kompenseras.

Adjuvant kemoterapi

Adjuvant kemoterapi är en konservativ behandling av cytotoxiska läkemedel, som utförs efter operation.

I bukspottkörtelcancer (duktalt adenokarcinom och andra tumörer som påverkar epitelvävnad), är kemoterapi efter operationen indikerad för alla patienter i ett tillfredsställande allmänt tillstånd. Antitumörbehandling ordineras även i de sällsynta fallen när tumören upptäcktes i de tidiga stadierna (steg 1 eller 2) och när den primära tumören avlägsnades fullständigt och inga metastaser detekterades i de regionala lymfkörtlarna - enligt resultaten av en histologisk undersökning av det borttagna läkemedlet. I sådana fall är cancerbehandling i cancer hos ett antal andra organ vanligtvis inte indicerat, men inte i bukspottkörtelcancer.

Duct adenocarcinom, som utgör 95% av alla epiteliala maligna tumörer i bukspottkörteln, är extremt aggressiv - förmågan att snabbt sprida sig till andra vävnader och organ genom lymfsystemet, nervfibrer och på andra sätt. Även små primära tumörer (högst 2 cm) kommer sannolikt att åtföljas av metastaser (inklusive avlägsna).

Enligt de senaste studierna kan atypiska celler som bär en "cancer" -mutation, men i själva verket inte är tumörceller, gå bortom bukspottskörteln och sprida sig i blodomloppet genom olika organ och vävnader, även vid scenen av precancerösa förändringar, när primärt tumören hade inte tid att bilda. Över tiden genomgår dessa celler ett antal förändringar och blir foci för adenokarcinommetastaser i de drabbade organen.

Vid undersökningsskedet är det nästan omöjligt att upptäcka dessa mikrometastaser när patienten upptäcker en primärtumör. Därför utsätts patienten felaktigt för ett tidigt (till exempel andra) stadium av cancer. Om egenskaperna hos den primära tumören tillåter kirurgisk behandling utförs operationen. Således kan den primära fokusen helt avlägsnas, och metastaser kvarstår. Enligt statistiken finns avlägsna metastaser i 90-95% inom ett år efter en radikal operation för duktal adenokarcinom i bukspottkörteln.

Det är att bekämpa mycket sannolika metastaser vid radikal operation för pankreatisk adenokarcinom att adjuverande kemoterapi är ordinerad, vilket hjälper till att eliminera dem fullständigt och sedan stoppa eller sakta ner tillväxten.

Dessutom registreras ett återfall i hälften av de opererade patienterna under samma period - en ny tillväxt av huvudtumören (efter den histologiska slutsatsen om fullständig avlägsnande under operationen). Kemoterapi ger en chans att förhindra återkommande eller åtminstone sakta processens progression.

Om metastaser existerar, bidrar varje behandling av kemoterapi till undertryckandet av deras tillväxt (om tumören är tillräckligt känslig för sådan behandling). Någon gång efter behandlingens slut kan sjukdomen börja utvecklas igen, då en ny kurs ordineras. Om cancercellerna har "anpassat" till vissa tidigare effektiva läkemedel och tumören visar tecken på tillväxt, trots de toxiska effekterna, föreskrivs andra läkemedel. Sålunda betraktas cancer i sådana fall som en kronisk sjukdom som kräver behandling för exacerbationer.

När metastaser och / eller lokala återkommande upptäckts, anses kemoterapi redan som en palliativ behandling.

Neoadjuvant kemoterapi

Neoadjuvant kemoterapi - behandling med cytotoxiska läkemedel före operation.

Sådan behandling utförs i avsaknad av metastaser hos patienter i vilka bukspottkörteln inte kan avlägsnas genom den operativa metoden (oåterkallelig), eftersom den är farligt nära de stora kärlen. Uppgiften med neoadjuvant kemoterapi är att minska tumören (och öka avståndet mellan det och kärlet) för att operationen blir möjlig.

Innan du utför kemoterapi mot cancer i bukspottkörteln, är det nödvändigt att säkerställa det normala flödet av gallan (dekompensation av gallvägen utförs).

Vissa experter anser att det är också tillrådligt att genomföra neoadjuvant terapi vid återupptagbar (med den tekniska möjligheten att avlägsnas) av tumören på grund av flera fördelar:

 • screening av patienter som snabbt utvecklas mot bakgrund av kemoterapi, av kandidaterna för fortsatt aggressiv behandling - kirurgi och postoperativ kemoterapi;
 • en ökning av sannolikheten för fullständig (radikal) avlägsnande av den primära tumören eftersom cytotoxiska läkemedel inhiberar cancercellernas förmåga att aktivt invadera närliggande vävnader, därför kommer risken för spridning av friska vävnader under operationen att minskas;
 • möjligheten till kemoterapi för nästan alla patienter - efter operationen kan en fjärdedel av patienterna inte få kemoterapi på grund av de utvecklade postoperativa komplikationerna.

Emellertid har preoperativ cytostatisk behandling också nackdelar:

 • även hos potentiella patienter när det gäller ytterligare kombinerade behandlingar kan tumören bli oåterkallelig, eftersom kemoterapiförloppet varar länge.
 • vissa patienter kommer inte att kunna utföra operationen på grund av försämringen av det allmänna tillståndet mot bakgrund av de toxiska effekterna av cytotoxiska läkemedel.

Hittills finns det redan (kontroversiella) resultat från ett antal studier, liksom nya studier genomförs om ämnet för förebyggande kemoterapi vid resektabel cancer i bukspottskörteln. Eftersom det inte finns någon överenskommelse i denna fråga, används neoadjuvant anticancerbehandling inte allmänt om radikal kirurgi är möjlig.

Kemoterapi för cancer i bukspottkörtelcancer 4

Vid avancerad cancer i bukspottskörteln kan palliativ kemoterapi ordineras. Om adjuvans och neoadjuvant kemoterapi syftar till att bota, har palliativ antitumörbehandling andra mål, nämligen att förbättra livskvaliteten och förlängningen.

Det är underförstått att sakta tillväxten av tumörfoci med framgångsrik behandling kommer att leda till både förlängning av livet och förbättring av dess kvalitet. I praktiken är resultatet emellertid ofta annorlunda: anticancerbehandling förlänger något liv och minskar allvaret av symtom i samband med tillväxten av neoplasmer, men dessa få månader som vunnit tillbaka från cancer kan knappast kallas kvalitativa på grund av de toxiska effekterna på cytostatikum och andra cancermedicinska läkemedel.

Palliativ cancer mot cancer är mindre aggressiv än läkande behandling. I de senare stadierna av sjukdomen är målet inte att uppnå den maximala antitumöreffekten utan kostnad i hopp om ett botemedel. Vid förskrivning av sådan behandling försöker läkaren att testa olika läkemedel, genom att använda doser och behandlingsregimer, upprätthålla en balans av maximal effektivitet och minimaltoxicitet för patienten. Om det är möjligt att hitta ett sådant "gyllene medel", får patienten flera ytterligare månader (i genomsnitt) med en acceptabel livskvalitet.

Dock kan palliativ kemoterapi inte ordineras till alla. Således kan kemoterapi hos patienter som lider av lokalt avancerade eller spridda (utbredd i hela kroppen) cancer i pankreatiska huvudet leda till en signifikant försämring eftersom sådana tumörlokalisering leder till signifikanta brott mot gallsekretion i synnerhet och matsmältning i allmänhet och behandling med cytostatika förvärrar effekterna av dessa kränkningar.

Ett annat problem: palliativ kemoterapi kan kosta för mycket - i mest direkt mening. Trots det faktum att cancerbehandling i vårt land är gratis måste du vänta på att svängen ska få fri behandling. Det kan vara att vid denna tid behöver behandlingen inte längre göras. Dessutom täcker obligatorisk försäkring endast kostnaden för behandling som utförs i enlighet med fastställda standarder. Ett antal nya effektiva droger ingår inte i dessa standarder, så de måste köpas oberoende. De flesta läkemedel som åtföljs av behandling (behandling som syftar till att lindra förgiftning och lindra symptomen på antitumörbehandling) finns inte heller gratis.

Kostnaden för droger för mono- eller polykemoterapi per månad är 15-30 tusen rubel (i början av 2017). Du måste också ta hänsyn till kostnaden för droger som stoppar obehagliga symtom i samband med intag av cytotoxiska läkemedel för färsk kaloriäring som krävs under kemoterapi. Om, förutom cytostatisk terapi, riktad behandling är ordinerad, kan kostnaden för behandling öka flera gånger.

Andra typer av läkemedel mot cancer som används i kombination med kemoterapi

Tillsammans med kemoterapi används riktade läkemedel från läkemedelsbehandling mot cancer, samt studier av effektiviteten av immunterapi med a-interferon.

Läkemedel som används i målinriktad terapi, genom att rikta cancerceller receptorer, stör dess uppdelnings- och tillväxtprocesser. Idag är erlotinib det officiellt registrerade läkemedlet för behandling av bukspottskörtelcancer. Effektiviteten hos andra lovande läkemedel - bevacizumab, cytuximab - har ännu inte bekräftats, men fortsätter att undersökas.

Forskning utförs även inom immunterapi - det visar sig effektiviteten av läkemedel som kan stimulera immunförsvaret för att förstöra cancerceller. De första resultaten är väldigt uppmuntrande: användningen av a-interferon gjorde det möjligt att fördubbla den femåriga överlevnadshastigheten hos patienter som genomgår en radikal operation.

Kemoterapi regimer

För postoperativ behandling av bukspottkörtelcancer använder de både relativt nya moderna läkemedel: gemcitabin, capecitabin, oxaliplatin, irinotekan, liksom den gamla, kända: 5-fluorouracil, cisplatin och andra.

Exempel på regimer som används vid adjuverande terapi

 • Gemcitabin. Kurs: intravenös administrering den första, åttonde femtonde dagen. Repetition av kursen - om 28 dagar.
 • Capecitabin. Kurs: intravenös dagligen i två veckor. Kursrepetition - om 21 dagar.
 • Mayo-systemet. Kurs: I fem dagar injiceras 5-fluorouracil och kalciumfolinat intravenöst dagligen (det senare är inte ett cytostatiskt medel som används för att neutralisera fluorouracils toxiska effekt).

Gemcitabin kännetecknas av relativt låg toxicitet och ger en god effekt, därför är den känd som en standard för både adjuverande kemoterapi och palliativ kemoterapi. Capecitabine är ett andra läkemedel.

Adjuvant cancer mot cancer innefattar vanligen endast cytotoxiska läkemedel. I kombination med läkemedelsbehandling föreskrivs ibland strålbehandling.

Exempel på system som används för att behandla oåterkalleliga (lokalt avancerade) och metastatiska tumörer

 • Gemcitabin. Kurs: samma som vid adjuverande kemoterapi eller: intravenöst en gång i veckan i sju veckor; Efter en veckopaus är nästa kurs intravenöst en gång i veckan i sju veckor. Repetition: ytterligare tre veckors kurser alterneras med ett intervall på 28 dagar.
 • GemCap. Kurs: Gemcitabin på den första och åttonde dagen; capecitabin dagligen i två veckor. Kursrepetition - om 21 dagar.
 • GemOx. Gemcitabin på den första och åttonde dagen; oxaliplatin den första dagen. Kursrepetition - om 21 dagar.
 • Gemcitabin + erlotinib. Gemcitabin - enligt ett av de system som presenterades tidigare; erlotinib - dagligen.
 • FOLFOXIRI. Irinotecan, oxaliplatin, kalciumfolinat, 5-fluorouracil (injicerad jet, sedan som infusion i 46 timmar). Kursrepetition - om 14 dagar.

Trots den höga toxiciteten jämfört med gemcitabin förbättras behandlingen med FOLFOXIRI-livskvaliteten och ökar den i genomsnitt med ytterligare 3-5 månader (jämfört med gemcitabinbehandling), men med adekvat samtidig behandling. Tyvärr är det i många hushållskliniker sällan uppfyllt.

Effekter av kemoterapi

Tyvärr är inte de skadliga effekterna av cytostatika riktade: deras mål är inte bara fientliga cancerceller, utan också ganska fredliga, snabbt delande celler av olika vävnader och organ. Kemoterapi påverkar benmärgen, slemhinnorna i mag-tarmkanalen, hårsäckarna negativt.

Behandlingen av cytotoxiska läkemedel i de allra flesta fall är åtföljd av följande symtom:

 • illamående;
 • kräkningar;
 • minskad aptit
 • torr mun
 • förvrängning av smak;
 • diarré eller förstoppning
 • utslag med svår klåda;
 • förlust av styrka;
 • håravfall.

Komplikationer som inflammation i slemhinnorna i tarmarna och munhålan (stomatit), neuropati, följd av domningar eller smärta i fötter och händer kan öka mottagligheten för infektionssjukdomar. Kliande hudutslag och stomatit kan indikera utvecklingen av en allergisk reaktion, i dessa fall lyfts frågan om att ersätta läkemedlet.

Signifikant hämning av benmärgen åtföljs av en uttalad droppe i hemoglobin, en minskning av antalet agranulocyter (leukocyter som skyddar kroppen mot infektioner och förgiftning) och ibland alla element i blodet. Detta tillstånd åtföljs av svår anemi, en kraftig minskning av immunsvaret med utvecklingen av en generaliserad infektion och ibland utvecklingen av blödning. Med utvecklingen av svåra komplikationer, är kemoterapi suspenderad.

Strålningsterapi åtföljs av samma symptom som kemoterapi, och svåra att läka brännskador kan förekomma på huden i exponeringsområdet.

Komplikationer av användningen av målläkemedlet erlotinib i kombination med cytostatisk gemcitabin: hudutslag, diarré, gastrointestinal och näsblödning, hudutslag, diarré, gastrointestinal och näsblödning, inflammation i ögonhinnan, leverfel.

För att förhindra och mildra biverkningarna av cancer mot cancer, föreskrivs intravenösa infusioner, avlägsnande av förgiftning, antiemetika, vitaminer och andra. Kosten hos patienter som får kemoterapi bör vara hög i kalorier.

Svårighetsgraden av symtom kan inte bara bero på objektiva faktorer (graden av skador på vävnader och organ genom cytotoxiska toxiner) utan också på subjektiv uppfattning. Således kan patienter som tidigare haft en negativ relation till kemoterapi uppleva större lidande under behandlingen. I sådana fall rekommenderas en psykoterapeut hjälp.

Ska jag vägra kemoterapi om behandlingen är svår att tolerera, men det fortsätter utan livshotande komplikationer?

Om behandlingen utförs efter en radikal operation, och det finns inga tecken på sjukdomsprogression, kan det vara värt att bibehålla sina negativa effekter på kroppen och dess associerade symptom: i sådana fall ger kemoterapi en chans att läka.

Med palliativ kemoterapi, när det är uppenbart omöjligt att bota en patient, kommer livskvaliteten fram. I det här fallet måste patienten själv bestämma om han behöver en liten förlängning av livet till varje pris.

Effektivitet av kemoterapi

Adjuverande kemoterapi i Mayo-läget, liksom behandling med gemcitabin, minskar sannolikheten för progression av tumörprocessen efter radikaloperationer med nästan en tredjedel.

Om den genomsnittliga överlevnaden efter kirurgisk behandling utan kemoterapi är cirka 10 månader, kan adjuverande kemoterapi öka medeltiden för livslängden till 20-22 månader.

Neoadjuvant terapi med gemcitabin hos 10-17% av patienterna leder till regression av tumören.

Palliativ behandling med gemcitabin möjliggör en symtomatisk förbättring hos 20-30% av patienterna och i hälften - för att minska dosen av narkotiska analgetika med hälften.

I genomsnitt lever patienter med avancerad bukspottskörtelcancer som inte får palliativ behandling med cytostatika i 3-4 månader, patienter som får gemcitabin förra 6 månader och patienter som får behandling med FOLFOXIRI-regimen - 9-11 månader.

Läkare i högsta kategori, inom medicin i mer än 20 år. Intresset för att skriva populära artiklar om medicinska ämnen förekommit för några år sedan, när allt oftare började jag märka på internet teman om cancerämnen, bländande med faktiska fel och vilseleda läsaren...

kommentarer

Inte alla behandlingsregimer är angivna. Moderna system vid metastatisk scen visar en genomsnittlig livslängd på 15-18 månader. Dessutom utvecklas en hel klass av immunläkemedel.

För att kunna lämna kommentarer, vänligen registrera eller logga in.

Kemoterapi för cancer i bukspottskörteln

Kemoterapi använder droger för att döda cancerceller. Kemoterapi utförs av en läkare som specialiserat sig på behandling av maligna tumörer med hjälp av droger. Kemoterapibehandlingen innehåller ett visst antal cykler, som utförs med fasta intervall. Drogerna injiceras direkt i blodomloppet och kan nå cancerceller i alla vävnader och organ. Vissa patienter får kemoterapi på poliklinik, medan i andra fall sjukhusvård är nödvändig.

Adjuvant kemoterapi

Adjuvant kemoterapi föreskrivs efter kirurgisk avlägsnande av bukspottkörtelcancer för att förhindra eventuell återkommande av tumören. För närvarande är monokemoterapi med gemcitabin (Gemzar) standarden. Möjligheten att kombinera adjuvansbehandling undersöks för närvarande. Forskare studerar en kombination av gemcitabin med olika läkemedel som används vid avancerad cancer i bukspottskörteln. Mer aggressiva kemoterapi regimer studeras också: en kombination av cisplatin (Platinol) med alfa-interferon och strålbehandling. Neoadjuvant kemoterapi kallas, vilken utförs före kirurgisk behandling. I bukspottkörtelcancer används det sällan.

Första linjekemoterapi

Första linjekemoterapi är indicerad för lokalt avancerad eller metastatisk cancer i bukspottskörteln. Gemcitabin monokemoterapi ökar livslängden och perioden före återfall inträffar. Standarden för behandling av avancerad bukspottkörtelcancer sedan 1997 är gemcitabin. I kliniska studier studeras olika kombinationer:

 • Gemcitabin + erlotinib (Tarceva)
 • Gemcitabin + Cisplatin
 • Gemcitabin + Fluorouracil (5-FU, Adrucil)
 • Gemcitabin + Oxaliplatin (Eloxatin)
 • Gemcitabin + capecitabin (Xeloda)

Vissa studier visar att kombinationskemoterapi är effektivare, men oftare åtföljd av mer uttalade biverkningar.

Nyligen genomfört en klinisk studie som heter FOLFIRINOX. I denna studie studerade forskare en kemoterapi som innehåller 5-FU, irinotekan (Kamptosar), oxaliplatin och leucovorin (Wellcovorin). Denna studie visade att FOLFIRINOX-systemet för avancerad bukspottskörtel ökar jämfört med gemcitabin monoterapi. Men sådan behandling åtföljdes av mer uttalade biverkningar. Därför bör det ges endast till de patienter vars tillstånd gör det möjligt att uthärda.

Forskare utforskar andra kombinationer, såsom gemcitabin och albuminrelaterade paklitaxelnanopartiklar (Abraxane), samt kombinationer av tre läkemedel, såsom gemcitabin, docetaxel (Taxotere) och capecitabin (den så kallade GTX-regimen).

Second-line kemoterapi

Om tumören fortsätter att växa efter första kemoterapi, kan ytterligare behandling med andra droger hjälpa patienter. Detta är endast möjligt med ett tillfredsställande allmänt tillstånd hos patienten. En av de kliniska studierna har visat effekten av en kombination av 5-FU och oxaliplatin.

Biverkningar av kemoterapi

Biverkningarna av kemoterapi beror på vilken typ av läkemedel som föreskrivs. Biverkningar inkluderar illamående och kräkningar, aptitlöshet, sårbildning i munnhinnan i munhålan, diarré, skallighet och svår utmattning. Vissa läkemedel som används för att behandla cancer i bukspottskörteln har specifika biverkningar. Till exempel orsakar läkemedelscapecitabinen rodnad, ömhet och svullnad i handflatorna och fötterna. Biverkningar försvinner, vanligtvis mellan kurser av kemoterapi eller efter avslutad behandling.

Palliativ kemoterapi

För att lindra symptomen på cancer i bukspottskörteln kan du använda något av de kemoterapi regimer som beskrivs ovan. Denna behandling kallas palliativ. Tillsammans med läkaren är det väldigt viktigt att väga de möjliga fördelarna och nackdelarna innan man bestämmer sig för att starta palliativ kemoterapi och förstå hur behandlingen kommer att påverka livskvaliteten.

+7 (495) 50 254 50 - VAR DET BÄTTER ATT BEHANDLA KÄRNEN AV DEN REFERRESTISKA GLANDEN

Vad är farligt cancer i bukspottskörtel 4?

Om diagnosen bukspottkörtelcancer är stadium 4, på grund av de anatomiska egenskaperna hos organs placering, detekteras förekomsten av den patologiska processen oftast vid ett sent utvecklingsstadium. Sjukdomen är mycket svår att diagnostisera i tid. Den genomsnittliga förväntade livslängden för att etablera 4-graders cancer är från 6 månader till 1 år. Detta beror på det faktum att patologin påverkar inte bara bukspottkörteln, utan även närliggande organ, utvecklas metastasering.

Tecken på sjukdom

Cancer i bukspottkörtelstadiet 4 kännetecknas av en stark spridning av den patologiska processen, inte bara i körteln utan också genom hela människokroppen. De omgivande organen påverkar främst magen, mjälten, leveren och vissa delar av tarmarna. Det är möjligt att utse metastaser i lungorna och till och med hjärnan.

Det fjärde etappen av cancer karakteriseras av uttalade kliniska manifestationer. De beror till stor del på placeringen av metastaser.

De viktigaste symptomen på mag-tarmkanalen är utvecklingen av ihållande illamående, som ibland åtföljs av kräkningar. Ofta rapporterar patienterna pallstörning: perioder med diarré alterneras med förstoppning.

Symptom på gulsot uppträder som ett resultat av involvering i gallblöders patologiska process: huden blir gulaktig.

Nederlaget för bukspottkörtelcancer leder till en minskning av sin sekretoriska funktion. Vid sjukdoms fjärde etapp är den huvudsakliga manifestationen försämringen av matsmältningen, vilket orsakas av en överträdelse av enzymproduktionen. Dessutom reduceras syntesen av magsaften. Patienter rapporterar en signifikant aptitförlust. Dessa manifestationer är den främsta orsaken till att en person snabbt förlorar vikt.

En cancerous tumör leder till en allvarlig förgiftning av kroppen, vilket resulterar i att förgiftningssymptom uppträder - svår svaghet, svettning, generell försämring av hälsan, fysisk och mental utmattning. Inte bara i närheten, utan även perifer lymfkörtlar är förstorade.

Som ett resultat av bukspottkörteln är utvecklingen av diabetes och sekundär pankreatit inte utesluten. Tecken på involvering i tarmens patologiska process kan vara ganska olika, den farligaste av dem är utvecklingen av akut tarmobstruktion, vilket kräver omedelbar operation.

Andra symtom kan visa tecken på vätskansamling i bukhålan. Ofta leder detta till utvecklingen av ascites, vilket observeras i de senare stadierna av tumören. En liknande effekt uppstår med spridningen av atypiska celler till mesenteri.

Principer för behandling av sjukdomen

Cancer i 4: e etappen på bukspottkörteln kan inte avlägsnas. Detta beror på det faktum att atypiska celler inte bara finns i det endokrina organet utan också hos många andra. I vissa fall är dock även 2 eller 3 grader av utveckling av en malign tumör oförbar. Först och främst påverkar lokaliseringen detta. Dessutom är bukspottkörteln djupt och nära sammanflätad med stora blodkärl och nervstrumpor.

Behandlingen syftar till att undertrycka okontrollerad tillväxt av cancerceller. Detta kommer att stoppa sjukdomsprogressionen och minska svårighetsgraden av kliniska manifestationer. För detta ändamål används kemoterapi aktivt: det är den fjärde etappen av cancer som behandlas med denna metod, när det inte längre är möjligt att ta bort en tumör genom operation.

Omfattande behandling av sjukdomen innefattar symptomatisk behandling. Dess främsta mål är att eliminera de rådande symtomen. Detta kommer att förbättra patientens välbefinnande, eftersom han vid livets slutstadium inte längre lever, utan bara lever. För detta ändamål används avgiftningsterapi och analgetika.

Det är möjligt att genomföra kirurgiska ingrepp för att återställa tarmkanalen, gallvägarna, etc., men borttagningen av bukspottkörteln utförs inte, eftersom omfattningen av skador på kroppen av cancerceller är så stor att det inte kommer att bli någon effekt av detta.

bärande kemoterapi

Kemoterapi för cancer i bukspottskörtelcancer 4 - Den enda godtagbara behandlingsmetoden i den här situationen: Den låter dig stoppa eller sakta ner tillväxten av tumörer och metastaser i andra organ. Detta är möjligt på grund av en minskning av aktiviteten hos atypiska celler, vilket uppnås under inverkan av speciella läkemedel, vilka innefattar gifter och toxiner.

Kemoterapeutisk behandling påverkar emellertid inte bara cancerceller, men också hela organismen. Detta leder till en avsevärd försämring av människors välbefinnande. Den önskade dosen av läkemedlet väljs individuellt. De viktigaste symptomen tas i beaktande, graden av skador på bukspottkörteln, liksom andra organ. Förekomsten av associerade sjukdomar spelar också en viktig roll.

Användningen av kemoterapi kan öka livet på flera månader, upp till högst 9-10. Det beror på hur känslig cancercellerna är för de föreskrivna läkemedlen. Efter en specifik behandling kan en person känna en liten förbättring i tillståndet - minskning av smärta, ökad aptit och jämn viktökning.

Vid behandling av kemoterapi kan droger orsaka biverkningar. Viktiga komplikationer:

 • snabb och intensiv håravfall upp till skallighet;
 • utveckling av långvarig diarré
 • toxisk effekt på blodbildningsförfaranden
 • skador på centrala nervsystemet.

Rekommendationer för kemoterapi

Behandling av bukspottskörtelcancer utförs med 1 kemoterapi läkemedel eller en kombination av flera. För monoterapi använd Gemcitabin eller Docetaxel. Komplex behandling innebär användning av fluorouracil och cisplatin, eller gemcitabin och fluorouracil. Det bästa alternativet väljs ofta experimentellt, eftersom det är omöjligt att förutsäga kroppsreaktionen i förväg.

För att klara de symptom som uppstår vid kemoterapi bör du följa vissa rekommendationer:

 1. Strikt följa utnämningen av en specialist. Ta inte kosttillskott och andra droger. Detta kan utlösa en allergisk reaktion och påverka effekten av kemoterapi.
 2. Drickläge. Patienten måste konsumera minst 2 liter rent vatten dagligen. Detta kommer att aktivera urinsystemet, så att giftiga ämnen kommer att släppas ut från kroppen snabbare.
 3. Vid biverkningar, som illamående, är det nödvändigt att meddela specialisten. Läkaren kommer att utvärdera effektiviteten av behandlingen och justera om nödvändigt dosen av kemoterapi läkemedel.
 4. Öka fysisk aktivitet. Trots den uttalade svagheten ska patienten gå i frisk luft så länge som möjligt. Detta hjälper till att återställa muskelton och förbättra humör.
 5. Kontakta en psykolog. Det visas inte bara för patienten, men också för släktingar.

Smärtbehandling

I hjärtat av symptomatisk behandling är användningen av analgetika. Detta beror på att i de sena stadierna av bukspottkörtelcancer framträder svår smärtsyndrom.

I början av utvecklingen av en cancer tumör kan du hantera obehagliga känslor med hjälp av icke-specifika antiinflammatoriska läkemedel: Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen och andra droger. Du måste ta droger 1-2 tabletter 1 gång om dagen, med ökat smärtssyndrom - upp till 2-3 stycken. per dag.

I avsaknad av ett positivt resultat från användningen av sådana antiinflammatoriska läkemedel kan läkaren bestämma att det är nödvändigt att inkludera svaga opiater i den terapeutiska behandlingen. Dessa är Tramadol, Dihydrocode och Promedol, som finns i flera doseringsformer: tabletter och injektionslösningar etc. En av de viktigaste biverkningarna av dessa läkemedel är en hög risk för missbruk, vilket leder till anestesi varje gång du måste ta.

Vid sjukdomens slutstadium, när smärtan är så svår att en person inte kan sitta, ligga ner eller till och med sova, är användningen av kraftiga opiater (Prosidol, Fentanyl) indikerat. I grund och botten används de på sjukhuset som en palliativ terapi. I vissa fall, när patienten är hemma, ges injektionerna av en speciell sjukvårdspersonal, eftersom dessa läkemedel ingår i narkotikaproblemet under strikt kontroll.

Kostens roll

Näring för bukspottskörtelcancer måste vara befäst och komplett, så att kroppen får den nödvändiga mängden näringsämnen, vitaminer och spårämnen. Som en följd av sjukdomsprogressionen blir en person svag, hans aptit försämras och det finns en stark viktminskning. Samtidigt bör kostens natur betraktas på ett sådant sätt att fettintaget minskar, eftersom det provar en stark belastning på kroppen och stimulerar syntesen av enzymer. Om bukspottkörteln påverkas, bör detta undvikas när det är möjligt.

Patienten bör äta ofta, men i små portioner. Det är önskvärt att mala mat för att minimera irritation av magslemhinnan. Under inga omständigheter får man inte äta för varma eller kalla rätter.

Diet för bukspottkörtelcancer innebär att laga mat till ett par, liksom metoden att koka, stuga eller baka. Detta kommer att bevara produkternas fördelaktiga egenskaper och samtidigt förhindra skadliga effekter på mag-tarmkanalen och bukspottkörteln.

Från kosten bör helt uteslutas stekt, kryddig, saltad, rökt och syltad. Alkohol, starkt te, kaffe, choklad, godis, ägg, rött kött, etc. är förbjudna. Begränsa användningen av salt, socker och andra kryddor till matlagning.

Vid dieting måste menyn finnas närvarande rätter baserat på mager fisk eller dietkött. Varje dag behöver patienten äta soppa, helst jordad. Användbar gröt från bovete, ris, havregryn, samt mager mejeriprodukter. Användningen av frukt eller grönsaker visas, men att äta dem rå är oönskade, det är bäst att baka dem i ugnen.

Bukspottkörtelcancer är en mycket allvarlig sjukdom. För att uppnå eftergift, eller åtminstone sakta ner tillväxten av en tumör, behöver du strikt följa rekommendationer från en specialist.

Moderna metoder för behandling av bukspottskörtelcancer i olika stadier

Behandlingen av någon cancer, inklusive bukspottkörtelcancer, utförs på olika sätt.

Valet av metoden att bekämpa cancer beror på många faktorer. För det första är det sjukdomsstadiet, tumörens placering i orgelet, omfattningen av metastas, patientens ålder.

Onkologen tar hänsyn till alla data om diagnostiska procedurer och patientens allmänna välbefinnande, och erbjuder då endast den mest effektiva behandlingssättet. Naturligtvis ökar diagnosen av cancer vid de inledande stadierna av dess utveckling och den tidigare behandlingstiden flera gånger chansen att en sjuk person fortfarande kan leva i många år.

Symtom på en illamående process

Tidig upptäckt av en malign process i bukspottskörtelvävnad beror till stor del på hur noggrann en person behandlar sin hälsa.

Om du upplever ovanliga symtom och förändringar i hälsan bör du kontakta en läkare och det ska ske utan dröjsmål.

På läkarmottagningen bör du beskriva störande tecken i minsta detaljer, eftersom cancerprocesser har vanliga och specifika symtom.

Bukspottskörtel manifesterar sig vanligtvis:

 • Nedsatt njurfunktion Brott mot kroppens funktion orsakar illamående, flatulens, snabb påfyllning av mage, dyspeptiska störningar.
 • Symtom på berusning. I det inledande skedet är det huvudsakligen periodisk svaghet, slöhet, brist på aptit. När sjukdomen fortskrider, framträder kronisk trötthet, irritabilitet, och kroppstemperaturen kan stiga.
 • Smärtor. Initialt är smärtan fixerad i övre buken, då kan den röra sig till baksidan, som ofta strålar ut till axelbandet, armarna.
 • Yellowness av huden och sclera. Utseendet av gulsot beror på kompression av gallkanalen som bildar en tumör.
 • Den mörkande urinen och utseendet av missfärgade avföring.
 • Snabb viktminskning

Symtom på den maligna processen i bukspottkörteln beror också på typen av malign tumör, liksom på dess plats i orgeln.

Alla ovanstående symtom kan vara med andra lesioner i bukorganen, diagnosen kan exakt göras först efter en grundlig undersökning av kroppen. Och ju tidigare detta är gjort, desto större chanser har någon för återhämtning.

Kan det botas?

En fullständig botemedel för patienter med etablerad cancer i bukspottkörteln är omöjlig i senare skeden av sjukdomen. Men sådana patienter erbjuds stödjande terapi, vilket gör det möjligt att minimera alla obehagliga manifestationer av sjukdomen och förlänger livet.

Om sjukdomen är etablerad på ett tidigt stadium, det vill säga den maligna neoplasmen ligger inom orgeln, och det finns ingen metastas, då bör behandlingen påbörjas så snart som möjligt.

I sådana fall utförs en radikal operation i vilken del av bukspottkörteln tas bort tillsammans med tumören, såväl som en del av magen, mjälten och duodenum.

Sådant ingrepp är nödvändigt för att utesluta möjligheten att bilda sekundära foci. Om operationen genomfördes framgångsrikt och det inte finns några komplikationer i den postoperativa perioden, observeras femårsöverlevnad utan cancerreaktion hos 9% av patienterna.

Behandlingsalternativ för bukspottkörtelcancer

Behandlingsalternativ för patienter med malign tumör i bukspottkörteln, som primärt bestäms av patologins stadium.

Kirurgi är endast möjligt om det inte finns några avlägsna metastaser än. I avancerade fall föreskrivs kirurgi endast för att eliminera livshotande sjukdomar i organs arbete.

Både före och efter operationen föreskrivs kemoterapi och strålning. Målet med dessa terapier är att förstöra cancerceller och avbryta tumörtillväxten.

I senare skeden är endast palliativ behandling möjlig, som består i användning av kemoterapi läkemedel, strålning och medicinering som är nödvändig för att förbättra matsmältningen, minska smärta och eliminera förgiftning.

Kirurgisk ingrepp

Kirurgisk behandling av bukspottkörteln utförs för att avlägsna en framväxande tumör, en del av bukspottkörteln eller hela organet. Under operationen kan organen där canceret växer avlägsnas genom segment.

För att bestämma området för kirurgisk ingrepp är det nödvändigt att utföra CT-diagnostik, ultraljud och andra diagnostiska förfaranden som gör det möjligt för en att noggrant bedöma storleken på neoplasmen och graden av spridningen.

Ofta ändras planen för operationen redan när den utförs, eftersom patologiska förändringar som inte tidigare diagnostiserats efter det att patienten har fått tillgång till organet kan detekteras.

 • Whipple procedur eller operation. En av de vanligaste teknikerna för kirurgisk ingrepp i den maligna processen i bukspottkörteln. Det utförs om cancer är lokaliserad i organets huvud. Under operationen avlägsnas huvudet själv, en viss del av tunntarmen, magen, gallblåsa. Även förändrade delar av gallkanalen och lymfkörtlarna som ligger intill organen är avskurna. Whipples operationsteknik är mycket svår och därför ofta komplicerad av allvarliga blödningar, postoperativa infektioner och påverkar bildandet av patologiska förändringar i magefunktionen.
 • Resektion av distal pankreas. Denna typ av operation är föreskriven om cancer är i organets svans eller kropp. När det utförs, är endast svansen huvudsakligen borttagen, men ibland skärs en del av bukspottkörteln och mjälten.
 • Pankreatektomi - avlägsnande av bukspottkörteln fullständigt. Vid denna typ av operation avlägsnas en del av magen och tunntarmen, mjälten, gallblåsan och den gemensamma gallkanalen, ett antal lymfkörtlar samtidigt.

I sista skedet av cancer utförs endast palliativa operationer, vars huvuduppgift är att lindra patientens välbefinnande och förbättra matsmältningen. I det här fallet väljs typen av kirurgisk ingrepp beroende på den komplikation som diagnostiseras i patienten.

När gallgångarna blockeras av en tumör kan en stent installeras genom vilken den ackumulerade gallan kommer att sammanfoga. Gastrisk bypassoperation utförs när en tumör i bukspottkörteln blockerar matens rörelse i tarmarna. I denna situation är magen direkt kopplad till tunntarmen.

Naturligtvis är det efter sådana operationer nödvändigt att ta vissa mediciner för att förbättra matsmältningen. Patienterna måste följas och kost.

kemoterapi

Kemoterapi är en metod för behandling av bukspottkörtelcancer, baserat på användningen av läkemedel med antitumöraktivitet. Deras införande i kroppen leder till försämrad reproduktion och uppdelning av cancerceller, vilket resulterar i att deras tillväxt blockeras.

Kombinationen av droger är nödvändig för att uppnå det mest positiva resultatet av kemoterapi.

Strålbehandling

Enligt metoden för strålterapi hänvisas till riktningsbestrålning av kroppen med en tumör. I cancer i bukspottkörteln är den vanliga strålterapin vanligtvis vald, det vill säga källan till strålningsgenerering ligger utanför patientens kropp.

Radiovågor dödar cancerceller och förhindrar därigenom ytterligare utvidgning av tumören i storlek och gör det till och med mindre.

I händelse av en malign sår i bukspottkörteln är strålningen ordinerad i flera fall, dessa är:

 • För att minska neoplasmens storlek före operationen.
 • Med spridningen av cancer i kroppen.
 • När man uttryckte smärt syndrom för att lindra det allmänna välbefinnandet.
 • I den postoperativa perioden för att minska sannolikheten för återkommande, vilket uppträder med den nya tillväxten av cancerceller.

I de flesta fall föreskrivs patienter med en malign tumör i bukspottkörteln dagliga bestrålningssessioner i sex veckor.

strålkirurgi

Radiokirurgi eller annars Cyberkniv är en modern version av strålningsexponering mot en malign tumör.

Denna metod skiljer sig från den traditionella versionen av strålterapi på flera sätt:

 • Cyberknivteknik ger höga doser av strålning till tumören, men detta görs genom att markera ett stort antal strålar med låga doser.
 • Radiokirurgi kan spåra den förändrade positionen i bukspottkörteln. Vid andning och rörelse av patienten förskjuts orgeln, och bestrålning på vanligt sätt just nu kan också påverka friska vävnader. Cyber-kniv tar hänsyn till pankreas växlande position och styr strålningsdosen till organet självt. Det innebär att denna metod är säkrare för patienten.
 • Att använda en Cyber ​​Knife minskar signifikant den totala exponeringstiden. Vanligtvis ges patienter endast några få procedurer.

Efter radiokirurgi noteras färre biverkningar, och rehabiliteringsperioden minskas betydligt.

analgetika

Anestesi för någon cancer sjukdom är en av de viktigaste behandlingsmetoderna. Vid sjukdomens början, med outtryckt och icke-permanent smärta, används icke-narkotiska analgetika med droger från gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Oftast föreskrivna:

 • Analgin-injektioner. Det rekommenderas att sätta det på 2 ml var 6: e timme, en ökning av introduktionens mångfald påverkar njurfunktionen negativt.
 • Paracetamol. Det är nödvändigt att dricka en dos av 500 mg åt gången, du kan upprepa det var 6: e timme. Ökad dos försämrar leverfunktionen. På grundval av detta läkemedel produceras Panadol och Solpadein, deras dagliga dosering får inte överskrida 4 gram.
 • Naproxen i piller administreras upp till tre gånger om dagen.

Med kronisk smärta fungerar inte-narkotiska analgetika inte längre eller har en minimal analgetisk effekt. Därför ordineras patienten svaga opiater - Tramadol, Dihydrocodeine, Promedol.

I slutskedet används narkotiska smärtstillande medel med den starkaste effekten, det är Prosidol i piller och injektioner, Fentanyl, Nalorfin. På grundval av Fentanyl produceras en gips som heter Durogezik, dess åtgärd varar i tre dagar. Men ofta vägrar patienterna att köpa det på grund av den höga kostnaden.

Smärtstillande medel för bukspottskörtelcancer bör väljas av en läkare. Narkotiska analgetika förskrivs endast på recept och är föremål för strikt ansvar. I vissa fall pressar tumören kraftigt nervändarna och detta orsakar uthållig smärta. Kirurgisk avlägsnande av de drabbade nerverna lindrar också smärta.

Patologi terapi beroende på scenen och platsen

Efter cancerframkallande cancer i bukspottkörteln behöver onkologen noggrant undersöka alla data om diagnostiska procedurer, biopsi och patientens allmänna tillstånd för att hitta den mest korrekta behandlingsmetoden.

Vid cancer i första etappen, det vill säga när det inte finns några metastaser och bildandet ligger inom orgeln är det mest effektiva sättet att bekämpa detta kirurgi, följt av kemoterapi eller strålningsexponering.

I andra eller tredje etappen används kirurgi vanligtvis i form av palliativ ingrepp. Ibland minskar kemoterapi tumörens storlek, och sedan har patienten större chans att framgångsrikt utföra operationen.

I det sista skedet kan onkologer bara erbjuda ett palliativt behandlingsalternativ, vilket är nödvändigt för att underlätta trivsel och förlänga livet i flera månader.

Biverkningar

Cancer är en av de allvarligaste sjukdomarna, och för att klara det krävs kraftfulla behandlingsmetoder som ofta orsakar biverkningar och komplikationer. Patienten bör varnas om dem, eftersom detta kommer att bidra till att stämma psykologiskt och inte skylla doktorn för hans oprofessionella

 • Under operationen är risken för blödning och postoperativa komplikationer höga. Det är dessa komplikationer som förvärrar prognosen för återhämtning. För att minimera riskerna med postoperativa komplikationer krävs det att alla doktors rekommendationer följs och att informera den medicinska personalen om eventuella förändringar i välbefinnandet.
 • Kemoterapi orsakar de flesta komplikationerna. Faktum är att cancer mot cancer orsakar partiell död hos friska celler. Som ett resultat av behandling kan organen för blodbildning, matsmältning, nervsystemet skadas. Under kemoterapi själv och under en tid efteråt är patienten orolig för svår illamående, ofta åtföljd av kräkningar, svaghet och aptitlöshet. Det mesta av håret faller kraftigt ut, inflammation uppträder och sår bildar sig i munnen.
 • Strålbehandling utöver allmänna förändringar i hälsan orsakar rodnad, peeling och torr hud vid exponeringsstället.

Biverkningar av behandlingen är mindre uttalade hos de patienter som följer alla råd från en läkare och följer den rätta kosten i flera månader.

Vad kan du äta?

Att välja rätt diet för kroppens cancer gör det lättare att tolerera sjukdomen i sig och minska biverkningarna av behandlingen.

När man väljer mat och mat bör man överväga några punkter:

 • Maten bör konsumeras över huvud taget kokad och ångad. Ibland har du råd med bakat med en minsta mängd fettprodukter.
 • All mat ska vara så mild som möjligt, det vill säga mjuk, riven med tillsats av en minsta dos salt och utan heta kryddor.
 • Helt måste överge rökt, fet och kryddig mat. Under förbudet, alkohol, kolsyrade drycker, starkt kaffe.
 • Förbjuden fett fisk, men det är nödvändigt att använda periodiskt pollack, flounder, gädda.
 • Det rekommenderas att äta mer gröt, grönsaksoppa, omeletter, grytor. Bröd med sjukdomen äter endast torkat.
 • Tillåtna växtfrukter, icke-sura sorter. Använd dem råa och bakade.

Du måste äta små måltider, men oftare. Detta läge kommer att ge minsta belastningen på kroppen. Den strängaste kosten bör bibehållas efter operationen, expandera den gradvis och ta hänsyn till alla rekommendationer från läkaren.

Förebyggande och prognos av sjukdomen

Om en patient har en malign process i bukspottkörteln, kan läkare inte ge rosa förutsägelser.

Kräftan i detta organ ger inte några bestämda symptom under en lång tid, men samtidigt detastas metastaserar. Hur länge en person lever beror på sjukdomsstadiet, lokaliseringen av tumören i organet själv, graden av spridning av cancerceller i hela kroppen.

En undersökning av patienter avslöjade flera mönster:

 • Med spridningen av en tumör utanför ett organs gräns lever bara 20% av patienterna inom 5 år. Men det här är bara möjligt med anknytning till permanent behandling.
 • Om tumören är inoperabel, lever de i genomsnitt 6 månader.
 • Kemoterapi förlänger i de flesta fall livet med högst 9 månader.
 • Strålningsterapi för bukspottkörtelcancer skjuter upp döden i ett år.
 • Vid en radikal operation lever de i ungefär två år. Femårsöverlevnad bestäms i högst 45% av fallen.
 • Under palliativa operationer förlängs livslängden med 8-12 månader. Om bestrålningen dessutom utförs, lever patienterna längre med 4 månader.
 • Vid sjukdomens stadium 4 lever inte mer än 5% av befolkningen i mer än ett år, och endast 2% lever längre än fem år.

Risken för sjukdom är mindre:

 • Om en person inte röker.
 • Korrekt matad. Det vill säga växtprodukter, fiskrätter och mjölksyraprodukter finns ständigt närvarande i kosten. Minskar sannolikheten för cancer i bukspottkörteln Gurkmeja, detta kryddor bör läggas till disken.
 • Fungerar inte i farliga industrier.

Och var säker på att med en störande och ständig förändring i hälsa att konsultera en läkare. Snabb behandling av icke-onkologiska sjukdomar anses också vara förebyggande av maligna processer.

Vem löper risken för bukspottkörtelcancer, kommer den här videon att berätta:

Om Oss

Magskräft är en malign tumör, vilket är en följd av den inflammatoriska reaktionen på slemhinnan. Skadlig mat, allvarlig stress, alkoholmissbruk - allt detta kan ge upphov till aktivering av den patologiska processen.

Populära Kategorier